Sonicare ExpertCle... cẩm-nang
Cẩm nang Philips Sonicare ExpertClean 7500HX9631

Cẩm nang hướng dẫn sử dụng của Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631 trong Trung Quốc. Cẩm nang hướng dẫn sử dụng PDF này có 82 trang.

PDF 82 1.1mb

Xem hướng dẫn sử dụng của Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631 phía dưới. Tất cả các hướng dẫn sử dụng trên ManualsCat.com có thể được xem hoàn toàn miễn phí. Khi sử dụng nút 'Chọn ngôn ngữ', bạn có thể chọn ngôn ngữ của cẩm nang hướng dẫn sử dụng bạn muốn xem.

MANUALSCAT | VI

Các câu hỏi & câu trả lời

Bạn có câu hỏi về Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631 nhưng không thể tìm thấy câu trả lời trong hướng dẫn sử dụng? Có lẽ người dùng ManualsCat.com có thể giúp trả lời câu hỏi của bạn. Khi điền vào biểu mẫu bên dưới, câu hỏi của bạn sẽ xuất hiện bên dưới hướng dẫn sử dụng của Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631. Hãy đảm bảo rằng bạn mô tả vấn đề của mình với Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631 chính xác nhất có thể. Câu hỏi của bạn càng cụ thể thì khả năng bạn nhận được câu trả lời nhanh chóng từ người dùng khác càng cao. Bạn sẽ tự động nhận được email thông báo khi ai đó đã phản hồi về câu hỏi của bạn.

Đặt câu hỏi về Philips Sonicare ExpertClean 7500 HX9631

Trang: 1
问题 回答 哪些手机与飞利浦 Sonicare 应用程序兼容? 飞利浦 Sonicare 应用程序 支持 Android OS 和 Apple iOS。 要获取最新版本的飞 利浦 Sonicare 应用程序, 请前往 Android Play Store 或 Apple App Store 下载。 移动设备必须具有蓝牙 4.0 及以上版本。 可以配合飞利浦 Sonicare 应用程序使用的飞利浦 Sonicare 声波震动牙刷还 有哪些? 可配合 Sonicare 应用程序 使用的牙刷只有飞利浦 Sonicare Flexcare Platinum Connected、 DiamondClean Smart、 ExpertResults 和 ExpertClean 系列。 可查 看包装前面板上是否存在蓝 牙符号进行确认。 存放 如果打算较长时间不使用产品,请从电源插座中将其拔 出,进行清洁并且储藏于凉爽、干燥且远离阳光直射的地 方。 回收 - 此符号表示该产品不能与一般的生活垃圾一同处理 (2012/19/EU)。 - 此符号表示该产品含有一个内置的充电电池,该电池不 能与一般生活垃圾 (2006/66/EC) 一同丢弃。 请您将产 品送到官方收集中心或飞利浦服务中心,请专业人士移 除充电电池。 54 简体中文
Thương hiệu:
Philips
Sản phẩm:
Không được phân loại
Mẫu/tên:
Sonicare ExpertClean 7500 HX9631
Loại tệp:
PDF
Các ngôn ngữ có sẵn:
Trung Quốc