Redmi 9

Xiaomi Redmi 9 kılavuzu

Redmi 9

'de Xiaomi Redmi 9 için el kitabı. Bu PDF kılavuzunda 16 sayfa var.

Sayfa: 1
Redmi 9 Kullanım Kılavuzu
Sayfa: 2
CMT. 16 AĞU. 02 48 Ses Açma/ Kapatma Düğmeleri Güç Düğmesi USB Type-C Bağlantı Noktası
Sayfa: 3
Redmi 9 ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz Cihazı açmak için açma/kapatma düğmesine uzunca basın. Cihaz ayarlarını yapmak için ekranda görünen talimatlara uyun. Daha fazla bilgi için resmi web sitemizi ziyaret edin: www.mi.com/global/service/userguide MIUI Redmi 9, dünya çapında 200 milyondan fazla aktif kullanıcının önerilerine dayanarak sık sık güncellemeler ve kullanıcı dostu özellikler sunan özelleştirilmiş Android tabanlı işletim sistemimiz MIUI önceden yüklenmiş olarak gelir. Daha fazla bilgi için lütfen en.miui.com web sitesini ziyaret edin SIM Kart Tepsisi: Mikro SD Nano-SIM Nano-SIM Çift SIM Hakkında: • Çift 4G SIM özelliği seçkin telekom operatörleri tarafından sunulur ve tüm bölgelerde kullanılamayabilir. • Çift nano SIM kartları destekler. İki SIM kart yuvası kullanılırken her iki kart da birincil kart olarak ayarlanabilir. • VoLTE yalnızca belirli bölgelerdeki telekom operatörleri tarafından desteklenir. • Sistem, en iyi ağ bağlantısı performansı için otomatik olarak güncelleştirilebilir. Ayrıntılar için lütfen cihazda kullanılmakta olan sistem sürümüne bakın. • SIM kart yuvasına lütfen standart olmayan SIM kartlar takmayın. Bunlar, SIM kart yuvasına hasar verebilir. • UYARI: Cihazı sökmeyin.
Sayfa: 4
WEEE Bu ürünün güvenli bir şekilde atılması için özel önlemler alınmalıdır. Bu işaret, söz konusu ürünün AB ülkelerinde evsel atıklarla birlikte atılamayacağını gösterir. Uygun olmayan atık imhası sebebiyle çevreye ve insan sağlığına verilebilecek zararları önlemek ve önemli kaynakların sürdürülebilir şekilde yeniden kullanımını sağlamak üzere duyarlı davranarak geri dönüşüm yapın. Cihazınızı güvenli bir şekilde geri dönüştürmek için lütfen iade ve toplama sistemlerini kullanın veya cihazı satın aldığınız satıcı ile irtibata geçin. Çevre Bildirimimizi incelemek için lütfen aşağıdaki bağlantıya göz atın: www.mi.com/en/about/environment DİKKAT ORİJİNAL PİLİN HATALI VE UYGUN OLMAYAN PİL İLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA RİSKİ SÖZ KONUSUDUR. KULLANILMIŞ PİLLERİ, VERİLEN TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE İMHA EDİN. İşitme duyunuzun hasar görmemesi için uzun süre yüksek sesle müzik dinlemeyin. Ek güvenlik bilgilerine ve önlemlerine şu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz: www.mi.com/en/certification Önemli Güvenlik Bilgileri Cihazınızı kullanmadan önce aşağıda verilen tüm güvenlik bilgilerini dikkatle okuyun: • Onaylı olmayan kablolar, güç adaptörleri veya piller kullanmak yangına ve patlamaya neden olabilir ya da başka riskler oluşturabilir. • Yalnızca cihazınızla uyumlu olan onaylı aksesuarları kullanın. • Cihazın çalışma sıcaklığı aralığı 0 °C-40 °C'dir. Cihazınızı bu sıcaklık aralığının dışındaki bir ortamda kullanmak cihaza zarar verebilir. • Cihazınızda yerleşik pil varsa pilinize veya cihazınıza zarar vermemek için, pili kendiniz değiştirmeye çalışmayın. • Cihazı yalnızca onaylı, cihaza ait adaptör ve kablolar kullanarak şarj edin. Diğer adaptörleri kullanmak yangına, elektrik çarpmasına; adaptörün ve cihazın hasar görmesine sebep olabilir. • Şarj tamamlandıktan sonra adaptörü hem telefondan hem prizden çıkarın. Cihazı 12 saatten fazla bir süre şarj etmeyin. • Pil, evsel atıklardan ayrı şekilde geri dönüştürülmeli veya imha edilmelidir. Pilin hatalı kullanımı yangına ya da patlamaya sebep olabilir. Cihazı, pilini ve aksesuarlarını bulunduğunuz bölgedeki düzenlemeler uyarınca imha edin veya geri dönüşüme gönderin. • Pili parçalarına ayırmayın, kırmayın, ezmeyin veya yakmayın. Pil deforme olmuş veya hasar görmüş gibi görünüyorsa pili kullanmayı hemen bırakın. - Fazla ısınmaya, yanmalara veya başka şekilde yaralanmaya neden olabileceğinden pile kısa devre yaptırmayın. - Pili yüksek sıcaklıklı ortamlarda bırakmayın.
Sayfa: 5
- Fazla ısınma patlamaya sebep olabilir. - Pil sızıntılarına, fazla ısınmaya veya patlamaya neden olabileceğinden pili parçalarına ayırmayın, kırmayın veya ezmeyin. - Yangına veya patlamaya neden olabileceğinden pili yakmayın. - Pil deforme olmuş veya hasar görmüş gibi görünüyorsa pili kullanmayı hemen bırakın. • Kullanıcı pili çıkarmamalı veya pil üzerinde değişiklik yapmamalıdır. Pil, yalnızca üreticinin yetkili onarım merkezlerinde çıkarılabilir veya onarılabilir. • Cihazınızı kuru tutun. • Cihazınızı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Cihazınızın herhangi bir parçası düzgün çalışmıyorsa Mi müşteri destek hattı ile iletişime geçin veya cihazınızı yetkili bir onarım merkezine götürün. • Diğer cihazlara yapılacak bağlantıları talimat kılavuzlarına uygun şekilde yapın. Uyumlu olmayan cihazları bu cihaza bağlamayın. • AC/DC Adaptörler için fiş-priz, ekipmanın yanında kurulmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır. Güvenlik Önlemleri • Belirli durumlarda ve ortamlarda cep telefonu kullanımını kısıtlayan yürürlükteki tüm yasalara ve kurallara uyun. • Telefonunuzu benzin istasyonlarında veya patlayıcı ya da patlama tehlikesi bulunan ortamlarda (yakıt ikmal alanları, gemilerde güverte altı, yakıt veya kimyasal madde transferi yapılan ortamlar veya depolama tesislerinin yanı sıra havanın kimyasallar veya tanecikler, metal tozu ya da toz gibi partiküller içerdiği ortamlar) kullanmayın. Cep telefonunuz veya diğer radyo ekipmanları gibi kablosuz cihazlarınızı kapatmanızı öneren tüm işaretlere uyun. Patlatma işlemi gerçekleştirilen alanlarda veya "alıcı-verici" ya da "elektronik cihaz"ların kapatılmasını gerektiren ortamlarda olası hasarları önlemek için cep telefonunuzu veya kablosuz cihazınızı kapatın. • Telefonunuzu ameliyathanelerde, acil servislerde veya yoğun bakım ünitelerinde kullanmayın. Daima hastane ve sağlık merkezlerinin tüm kural ve düzenlemelerine uyun. Tıbbi cihazınız varsa telefonunuzun cihazın çalışmasını engelleyip engellemeyeceğini belirlemek için lütfen doktorunuza ve cihaz üreticisine danışın. Kalp pili ile olası etkileşimleri önlemek için cep telefonunuz ile kalp piliniz arasında daima en az 15 cm mesafe bırakın. Bunu sağlamak için telefonunuzu kalp pilinizin takılı olduğu yönde kullanmaktan ve göğüs cebinizde taşımaktan kaçınabilirsiniz. Tıbbi ekipmanlarla etkileşimleri önlemek için, telefonunuzu işitme cihazlarının, koklear implantların veya diğer benzer cihazların yakınında kullanmayın. • Tüm uçak güvenlik mevzuatına uyun; gerektiğinde kalkışta ve uçuş esnasında telefonunuzu kapatın. • Araç kullanırken telefonunuzu trafik kural ve düzenlemelerine uygun şekilde kullanın. • Yıldırım çarpmasını önlemek için, yıldırım ve fırtına sırasında telefonunuzu dış ortamlarda kullanmayın. • Şarj sırasında telefonunuz ile görüşme yapmayın. • Telefonunuzu banyo gibi yüksek oranda nem içeren ortamlarda kullanmayın. Bu durum elektrik çarpması, yaralanma, yangın veya şarj aletinin hasar görmesi ile sonuçlanabilir.
Sayfa: 6
Güvenlik Beyanı Lütfen dahili yazılım güncelleştirme özelliğini kullanarak veya herhangi bir yetkili servisimizi ziyaret ederek telefonunuzun işletim sistemini güncelleştirin. Yazılım güncelleştirmesini diğer yollarla yapmak cihaza hasar verebileceği gibi veri kaybı, güvenlik sorunları ve diğer risklerle karşı karşıya kalmanıza sebebiyet verebilir. Avrupa Birliği Mevzuatı RED Uygunluk Beyanı Xiaomi Communications Co., Ltd. işbu belgeyle, Bluetooth ve Wi-Fi özellikli bu GSM / GPRS / EDGE / UMTS / LTE Dijital Cep Telefonu M2004J19G modelinin, RE Direktifi 2014/53/AB'nin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: www.mi.com/en/certification RF Maruz Kalma Bilgileri (SAR) Bu cihaz, genel popülasyon/denetimsiz maruz kalma (kafa ve gövde için yerel olarak 10 gram, sınır: 2,0 W/kg) için 1999/519/EC sayılı Konsey Tavsiye Kararında, ICNIRP Yönergelerinde ve RED'de (2014/53/AB sayılı Direktif) belirtilen Özgül Soğurma Hızı (SAR) sınırları ile uyumludur. Bu cihaz, SAR testi sırasında, test edilen tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde iletim gerçekleştirecek şekilde ayarlanmış; kafaya bitişik ve vücuttan 5 mm uzakta kullanıldığında RF maruz kalma düzeyi simüle edilecek şekillerde yerleştirilmiştir. Vücutta kullanıma ilişkin SAR uygunluğu için, birim ile insan vücudu arasında 5 mm mesafe bırakılacağı esas alınmıştır. Bu cihaz, RF maruz kalma düzeyinin bildirilen düzeye uygun veya bildirilen düzeyden daha düşük olmasını sağlamak için vücuttan en az 5 mm mesafede taşınmalıdır. Cihazı vücudunuzun yakınında taşırken, cihaz ile vücut arasında en az 5 mm'lik mesafenin korunmasını sağlayan ve metal bileşen içermeyen bir kemer kancası veya kılıfı seçin. Metal içeren herhangi bir vücut aksesuarı ile RF maruz kalma uyumluluğu test edilmemiş ve sertifikalandırılmamıştır. Bu nedenle, bu tür aksesuarları kullanmaktan kaçınmanız gerekir. Sertifikasyon Bilgileri (En Yüksek SAR Düzeyi) SAR 10 g limiti: 2,0 W/kg, SAR Değeri: Kafa: 0,711 W/Kg, Vücut: 1,059 W/Kg (5 mm mesafe). Hukuki Bilgiler Bu cihaz, AB üyesi ülkelerin tamamında kullanılabilir. Cihazın kullanıldığı ülkelerin ulusal ve yerel mevzuatlarını inceleyin. Bu cihaz aşağıdaki ülkelerde, 5150 - 5350 MHz frekans aralığında çalışırken yalnızca iç mekanlarda kullanımla sınırlıdır:
Sayfa: 7
AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK Alıcı Kategorisi 2 Kullanılan güç adaptörünün, IEC/EN 62368-1 standardının 6.4.5 Maddesinin gerekliliklerini karşıladığından ve ulusal veya yerel standartlara göre test edilip onaylandığından emin olun. Frekans Bantları ve Güç Bu cep telefonu, yalnızca AB ülkelerinde, aşağıdaki frekans bantlarını ve maksimum radyo frekans güçlerini önermektedir: GSM 900: 35 dBm GSM 1800: 32 dBm UMTS bandı 1/8: 25 dBm LTE bandı 1/3/7/8/20/28/38/40: 25,7 dBm Bluetooth: 20 dBm Wi-Fi 2,4 GHz bandı: 20 dBm Wi-Fi 5 GHz: 5150-5250MHz: 20 dBm, 5250 ila 5350 MHz: 20 dBm, 5470 ila 5725 MHz: 20 dBm, 5725-5825 MHz: 14 dBm FCC Mevzuatı Bu cep telefonu, FCC (Federal İletişim Komisyonu) tarafından belirlenen kuralların 15. bölümüne uygundur. Kullanım aşağıda belirtilen iki şarta tabidir: (1) Bu cihaz herhangi bir zararlı etkileşimlere sebebiyet vermeyecektir; (2) bu cihaz, istenmeyen  kullanıma sebebiyet verebilecek etkileşim de dahil olmak üzere alınan tüm etkileşimi kabul etmelidir. Bu cep telefonu test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 gereğince B Sınıfı Dijital cihazlara ilişkin limitler dahilinde uygun bulunmuştur. Söz konusu limitler, ev içi kurulumda zararlı etkileşime karşı mantıklı ve gerekli bir koruma sağlamak üzere belirlenmiştir. Bu cihaz, radyasyonlu radyo frekansı enerjisi üretir ve kullanır. Kurulum ve kullanım sırasında talimatların dışına çıkılırsa radyo iletişimi için zararlı parazitlenmeler oluşabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda herhangi bir etkileşim görülüp görülmeyeceği garanti edilemez. Ekipmanın radyo ve televizyon sinyallerine zarar verebilecek etkileşime sebebiyet verip vermediği ancak, ekipmanın kapatılıp açılması ile belirlenebilmekte olup kullanıcıdan aşağıdaki adımları takip ederek söz konusu etkileşimi gidermesi istenir: - Alıcı anteninin yönünü veya konumunu değiştirin. - Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. - Ekipmanı, alıcının bağlı bulunduğu devreden farklı bir devre üzerindeki prize takın. - Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Sayfa: 8
RF Maruz Kalma Bilgileri (SAR) Bu cihaz, devletin belirlediği, radyo dalgalarına maruz kalmaya ilişkin gereksinimleri karşılamaktadır. Bu cihaz, radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalmaya ilişkin olarak belirlenen emisyon limitlerini aşmamaktadır. Kablosuz cihazlara ilişkin olarak belirlenen maruz kalma standardı Özgül Soğurma  Hızı veya “SAR” olarak bilinen ölçü birimi ile ölçülmektedir. FCC tarafından belirlenen SAR limiti 1,6 W/kg'dır. Bu cihaz, vücutta bulundurularak kullanım için test edilmiş olup metal içermeyen ve cihazı vücuttan en az 1,0 cm uzakta konumlandıran bir aksesuarla kullanım için FCC RF maruziyet yönergelerini karşılamaktadır. Metal içeren, vücuda takılan herhangi bir aksesuar ile RF maruz kalma uyumluluğu test edilmemiş ve sertifikalandırılmamıştır. Bu nedenle, vücuda takılan bu tür aksesuarları kullanmaktan kaçınmanız gerekir. Vücuda giyerek kullanım için bu cihazın takıldığı tüm aksesuarlar, cihazı vücuttan en az 1,0 cm uzakta tutmalıdır. FCC Notu Uygunluktan sorumlu tarafça kabul edilmemiş ve onaylanmamış olan değişiklikler veya düzenlemeler kullanıcının, ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir. E-etiket İşbu cihaz, sertifikasyon bilgilerine erişilmesi için elektronik etikete sahiptir. Erişmek için lütfen Ayarlar > Telefon hakkında > Sertifikasyon öğesini seçin veya Ayarlar menüsünü açıp arama çubuğuna "Sertifikasyon" yazın. Model: M2004J19G 2004, bu ürünün 2020 04'ten sonra piyasaya sürüldüğünü belirtir. Bildirim Bu kullanım kılavuzu, Xiaomi veya yerel bağlı şirketi tarafından yayınlanmaktadır. Tipografik hatalar, yanlış bilgiler ya da program ve/veya ekipmandaki iyileştirmelere bağlı olarak herhangi bir zamanda ve önceden bildirilmeksizin Xiaomi, bu kullanım kılavuzunda gerekli iyileştirmeler ve değişiklikler yapabilir. Ancak bu değişiklikler, kullanıcı kılavuzunun yeni çevrimiçi sürümlerine dahil edilecektir (lütfen www.mi.com/global/service/ userguide adresinden ayrıntılara göz atın). Tüm görseller yalnızca gösterim amaçlı olup gerçek cihazı doğru şekilde yansıtmayabilir. Bu akıllı telefon Corning® Gorilla® Glass 3 ile tasarlanmıştır. Üretici: Xiaomi Communications Co., Ltd. Üretici posta adresi: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085 Marka: Redmi Model: M2004J19G © Xiaomi Inc. Tüm hakları saklıdır.

Sorular & cevaplar

Xiaomi Redmi 9 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Xiaomi Redmi 9 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Xiaomi Redmi 9 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.

Xiaomi Redmi 9 hakkında bir soru sorun

Adı Soyadı
E-posta Adresi
Yanıt

AşağıdaXiaomi Redmi 9 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Xiaomi
  • Ürün: Akıllı Telefonlar
  • Model/isim: Redmi 9
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Hollandalı, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Portekizce, Lehçe, Romen, Yunan, Macar, Hırvat, Ukrayna, Arapça, Endonezya, Rus, Fince, Türk