Thule RideOn 9502 kılavuzu

AşağıdaThule RideOn 9502 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Thule
  • Ürün: Bisiklet Taşıyıcı
  • Model/isim: RideOn 9502
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Lehçe, Rus, Fince, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Hırvat, Norveç, Romen, Çin, Japonca, Arapça

İçindekiler

Sayfa: 18
14
501-7270-02
TR Teknik özellikler
Ünite aðýrlýðý, 2 bisiklet için komple: yaklaþýk 9 kg.
Ýzin verilen maks. yük 30 kg (bilye yükü dahil).
Seyahatten önce ve seyahat sýrasýnda kontrol talimatlarý
(*) Ülkenizde plaka olarak sticker kullanmanýn yasal olup olmadýðýný kontrol
edin.
– Ürünün hatasýz durumda ve sýký takýlmýþ olmasýný saðlamak tamamen araç
sürücüsünün sorumluluðundadýr.
– Bisiklet taþýyýcý, talimatlara uygun olarak monte edilecek ve güvenli bir
þekilde takýlacaktýr.
– Hareket etmeden önce, ýþýk demiri lambalarýnýn çalýþýp çalýþmadýðý kontrol
edilecektir.
– Bisikletlerde taþýma sýrasýnda gevþek nesne bulunmamalýdýr.
– Kayýtlarýn ve diðer sabitleyicilerin sýký olup olmadýðýný kontrol edin, gerekiyorsa
sýkýn.
– Aracýn toplam yükü bisiklet taþýyýcý takýldýðýnda artar. Bisikletlerin kendisi
aracýn toplam geniþliði ve yüksekliðini arttýrabilir. Geri manevra yaparken
özellikle dikkatli olun.
– Hasarlý veya aþýnan parçalarý derhal deðiþtirin.
– Bisiklet taþýyýcý, taþýma sýrasýnda daima kilitlenecektir.
– Bu ürün takýlý olduðunda arabanýn viraj alýrken ve frenleme sýrasýnda yol
davranýþý deðiþebilir.
– Ýlgili hýz sýnýrlarý ve diðer trafik düzenlemelerine daima uyulacaktýr.
– Hýz daima trafik koþullarý ve taþýnan yük açýsýndan güvenli olmalýdýr.
– Ýki kiþilik bisikletler taþýnamaz.
– Thule yanlýþ montaj veya kullanýmdan kaynaklanan maddi hasardan veya
kiþisel yaralanmadan dolayý sorumlu tutulamaz.
– Bu üründe deðiþiklik yapýlmasý yasaktýr.
– Arabada otomatik açýlan bagaj varsa, bu fonksiyon devre dýþý býrakýlmalý ve
bisiklet taþýyýcý takýlýyken bagaj bölgesi elle açýlmalýdýr.
– 1 Ekim 1998 tarihinden sonra ilk tip onayý olan araçlarda, monte edilen
bisiklet taþýyýcý veya taþýnan mallar aracýn üçüncü fren lambasýný
gizlemeyecektir.
30
9
2
9
30
2
30
9
2

Sorular & cevaplar

Thule RideOn 9502 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Thule RideOn 9502 hakkında bir soru sorun

Thule RideOn 9502 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Thule RideOn 9502 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Thule RideOn 9502 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.