Stiga Combi 48 SQ H kılavuzu

AşağıdaStiga Combi 48 SQ H için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Stiga
  • Ürün: Çim Biçme Makinesi
  • Model/isim: Combi 48 SQ H
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 235
TR - 1
TR UYARI: MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZU DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUN.
İleride ihtiyaç olması ihtimaline karşı güvenli bir şekilde muhafaza edin.
DİZİN
1. GENEL BILGILER................................................................1
2. GÜVENLIK KURALLARI.....................................................1
3. MAKINENIN ÖĞRENILMESI..............................................2
4. MONTAJ...............................................................................3
5. KONTROL KUMANDALARI................................................4
6. MAKINENIN KULLANILMASI.............................................4
7. BAKIM...................................................................................5
8. DEPOYA KALDIRMA...........................................................6
9. TAŞIMA VE NAKLIYE..........................................................7
12. TALEPÜZERINETEDARIKEDILENMEKANIZMALAR.........8
1. GENEL BILGILER
1.1 KILAVUZUN NASIL OKUNACAĞI
Güvenlik ve çalışmayla ilgili konular açısından kılavuz metnin-
de son derece önemli bilgiler içeren bazı paragraflar aşağıda
yer alan ölçütlere göre farklı şekilde belirtilmişlerdir:
NOT VEYA ÖNEMLİ bunlar, daha önce söylenenler hakkın-
da ayrıntılar veya daha fazla bilgi verir ve makineye hasar verilme-
sini engellemeyi amaçlar.
Bu sembol bir tehlikeyi bildirir.Uyarıya uyulmaması, olası
bireysel yaralanmalara ve/veya üçüncü kişi yaralanmalarına ve/
veya hasara yol açabilir.
Gri noktalı kenarlıkla vurgulanan paragraflar, bu
kılavuzda belirtilen tüm modellerde mevcut olmayan
isteğe bağlı özellikleri gösterirler. Söz konusu özelliklerin
bu modelde mevcut olup olmadığını kontrol edin.
Tüm“ön”,“arka”,“sol”veya“sağ”bilgilerindeoperatörünsürüş
pozisyonureferansalınmıştır.
1.2 BAŞVURULAR
1.2.1 Resimler
Bu kılavuzda yer alan resimler 1, 2, 3, vb. şeklinde numaralandı-
rılmıştır.
Resimlerde gösterilen bileşenler A, B, C, vb. gibi harflerle işaret-
lenmiştir.
2. resimde C bileşenine atıfta bulunulduğunda şu yazım şekli kul-
lanılır: "Bkz. Şek. 2.C” veya basit şekilde “(Şek. 2.C)”.
Resimler gösterge niteliğindedir. Gerçek parçalar betimlenenler-
den farklı olabilir.
1.2.2 Başlıklar
Bu kılavuz bölümlere ve paragraflara ayrılmıştır. “2.1 Eğitim”
paragrafının başlığı, “2.
Güvenlik kuralları" bölümünün alt başlığıdır. Başlıklara veya
paragraflara yapılan atıflar, böl. veya par. kısaltması ve ilgili ra-
kam kullanılarak verilmiştir. Örnek: “böl. 2” veya “par. 2.1"
2. GÜVENLIK KURALLARI
2.1 EĞITIM
Kumandaları ve makinenin uygun şekilde nasıl kulla-
nılacağını iyi öğrenin. Motoru hızlı bir şekilde durdurmayı
öğrenin. Uyarılara ve talimatlara uyulmaması yangınlara
ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.
• Çocukların veya kullanma talimatlarını yeterli derecede bil-
meyen kişilerin makineyi kullanmalarına asla izin vermeyin.
Yerel yasalar, kullanıcılar için minimum yaş belirleyebilir.
• Kullanıcı yorgun olduğunda, kendini kötü hissettiğinde veya
ilaç, uyuşturucu, alkol ya da refleks ve dikkat yeteneklerine
zararlı maddeler aldığında asla makineyi kullanmayın.
• Çocukları veya başka yolcuları taşımayın.
• Başka kişilere veya onların mallarına gelebilecek kazalardan
ve beklenmedik olaylardan operatörün veya kullanıcının
sorumlu olduğunu unutmayın. Üzerinde çalışılacak arazi-
de, özellikle eğimlerde, engebeli, kaygan veya dengesiz
arazide bulunan potansiyel riskleri değerlendirme ile gerek
kendisinin, gerekse başkalarının güvenliğini sorumluluğu
kullanıcıya aittir.
• Makinenin başkalarına devredilmek veya ödünç verilmek
istenmesi halinde kullanıcının, bu kılavuzda bulunan kullanma
talimatlarını okumuş olduğundan emin olun.
2.2 HAZIRLIK IŞLEMLERI
Kişisel koruyucu donanımlar (KKD)
• Uygun giysiler, kaymaz tabanlı dayanıklı iş ayakkabıları ve
uzun pantolon giyin. Makineyi çıplak ayakla veya açık san-
daletlerle kullanmayın. İşitme duyusunu koruyucu kulaklık
takın.
• İşitme koruması kullanılması, muhtemel uyarıları (bağırma
veya alarmlar) duyma kabiliyetini azaltabilir. Çalışma yapılan
alanın civarında olup bitenlere azami dikkat gösterin.
• Eller için risk olan tüm durumlarda iş eldivenleri kullanın.
• Makineye veya çalışma ortamında mevcut nesnelere ve
materyallere takılabilecek eşarplar, gömlekler, kolyeler,
bilezikler, sarkan kısımları ve bağcıkları olan ya da kravat
içeren giysiler ile sallantılı veya bol aksesuarları hiçbir şartta
kullanmayın.
• Uzun saçları uygun şekilde toplayın.
Çalışma alanı / Makine
• Bütün çalışma sahasını iyice kontrol edin ve makine tarafın-
dan fırlatılabilecek veya kesim düzenine/döner aksama ha-
sar verebilecek her türlü nesneyi (taşlar, dallar, demir teller,
kemikler, vb.) uzaklaştırın.
İçten yanmalı motor: yakıt
TEHLİKE! Yakıt oldukça yanıcıdır.
• Yakıtı onaylı kaplar içinde, güvenli bir yerde, tüm çıplak alev-
lerden veya ısı kaynaklarından uzakta tutun.
• Kapları kesilmiş otlardan, yapraklardan veya aşırı gresten
arınmış bir halde muhafaza edin.
• Kapları, çocukların erişiminden uzak tutun.
• Yakıt doldururken veya yakıtla uğraşırken sigara içmeyin.
• Yalnızca açık alanda yakıt takviyesi yapın ve takviye etmek
için bir huni kullanın.
• Yakıt buharlarını solumayın.
• Motor çalışıyorken veya sıcakken, kesinlikle depo kapağını
çıkarmayın veya yakıt eklemeyin.
• İçerideki basıncın kademeli olarak düşmesine olanak vermek
için, yakıt deposunun kapağını yavaşça açın.
• İçindekini kontrol etmek için, deponun ağzına açık alevle
yaklaşmayın.
• Yakıt dökülmesi halinde, motoru çalıştırmaya çalışmayın ve
yakıt dökülen alandan makineyi uzaklaştırarak, yakıt buhar-
laşana ve yakıt buharları dağılana kadar herhangi bir alev
kaynağı oluşturmaktan kaçının.
Sayfa: 236
TR - 2
• Makinenin üstündeki veya yerdeki tüm dökülmüş yakıt kalıntı-
larını derhal temizleyin.
• Tüm yakıt depolarının ve kaplarının kapaklarını sağlamca
yerine yerleştirin.
• Makineyi, yakıt ikmali yaptığınız yerde kesinlikle çalıştırmayın;
motor, yakıt ikmali yaptığınız yerden en az 3 metre uzakta
çalıştırılmalıdır.
• Giysilerinize yakıt bulaştırmaktan kaçının ve bunun gerçek-
leşmesi durumunda motoru çalıştırmadan önce giysilerinizi
değiştirin.
2.3 KULLANIM SIRASINDA
Çalışma Alanı
• Motoru, tehlikeli karbon monoksit dumanlarının toplanabileceği
kapalı yerlerde çalıştırmayın. Çalıştırma işlemleri, açık havada
veya iyi havalandırılan bir alanda gerçekleştirilmelidir. Egzoz
gazlarının zehirli olduğunu daima asla unutmayın.
• Makineyi çalıştırırken; susturucuyu ve dolayısıyla egzoz duman-
larını, yanıcı maddelere doğru yönlendirmeyin.
• Makineyi, patlama riski bulunan ortamlarda, tutuşabilir sıvılar,
gaz veya toz mevcut ise kullanmayın. Elektrikli aletler, tozu
veya buharları tutuşturabilir kıvılcımlar üretirler.
• Sadece gün ışığında veya yeterli yapay ışıkta ve görüşün iyi
olduğu koşullarda çalışın.
• Kişileri, çocukları ve hayvanları çalışma alanından uzaklaştırın.
Çocuklar başka bir yetişkinin gözetiminde olmalıdır.
• Islak çimde, yağmur altında ve fırtına riski olduğunda, özellikle
de yıldırım düşmesi olasılığı varken çalışmayın.
• Zemindeki düzensizliklere (tümsekler, kanallar), eğimlere, gizli
tehlikelere ve görüşü sınırlandırabilecek muhtemel engellerin
varlığına özellikle dikkat edin.
• Sarp kayalık, çukur veya nehir kenarlarının yakınlarında çok
dikkatli olun. Tekerleklerden biri yol kenarını geçerse veya yol
kenarı çökerse makine ters dönebilir.
• Yan kaymaya veya makinenin kontrolünü kaybetmeye neden
olabilecek yön değişimlerine ve tekerleklerin engellerle (taşlar,
dallar, ağaç kökleri, vb.) karşılaşmamasına çok dikkat ederek
ve kendi dengenizin sağlam olduğundan emin olarak, her
zaman eğime çapraz yönde çalışın, kesinlikle yukarı/aşağı
yönde çalışmayın.
• Makine karayolu yakınlarında kullanılıyorsa, trafiğe dikkat edin.
• Yangın riskini önlemek için, makineyi motor sıcakken yapraklar
veya kuru otlar ya da diğer yanıcı malzemenin üzerinde bırak-
mayın.
Davranış Şekilleri
• Geri viteste veya geriye doğru giderken dikkatli olun. Engel
bulunmadığından emin olmak için, geriye gitmeden önce ve
geriye doğru giderken arkanıza bakın.
• Asla koşmayın, yürüyün.
• Çim biçme makinesinin sizi çekmesine izin vermeyin.
• Gerek makinenin çalıştırılması, gerekse kullanımı esnasında
ellerinizi ve ayaklarınızı kesim düzeninden daima uzak tutun.
• Dikkat: kesim düzeni kapatıldıktan veya motor durduktan
sonra da birkaç saniye dönmeye devam eder.
• Boşaltma açıklığından uzak durun.
• Çalışma sırasında ısınan motor parçalarına dokunmayın.
Yanma riski.
Çalışma esnasında bozulma veya kaza meydana
gelmesi durumunda, derhal motoru durdurun ve başka ha-
sarlara neden olmamak için makineyi uzaklaştırın; kişilerde
veya üçüncü şahıslarda yaralanmalara neden olan kazalar
söz konusu olduğunda, derhal içinde bulunulan duruma
en uygun ilk yardım prosedürlerini uygulayın ve gerekli
tedaviler için bir Sağlık Merkezine başvurun. Gözden kaç-
maları durumunda kişilerde veya hayvanlarda hasar veya
yaralanmalara yol açabilecek olası kalıntıları dikkatlice
giderin.
Kullanım sınırları
• Makineyi asla korumaları hasar görmüş, eksik veya yanlış
monte edilmiş halde çalıştırmayın (çim toplama haznesi, yan
boşaltma korumaları, arka boşaltma korumaları).
• Aksesuarlar/aletler öngörülen noktalara takılmamışsa maki-
neyi kullanmayın.
• Mevcut emniyet sistemlerini/mikro anahtarları devre dışı
bırakmayın, etkisiz hale getirmeyin, çıkarmayın veya kurca-
lamayın.
• Motor ayarlarını değiştirmeyin veya maksimum rpm'yi aşma-
yın. Motor aşırı hızda çalışmaya zorlanırsa, yaralanma riski
artar.
• Makineyi aşırı zorlamayın ve ağır işler yapmak için ufak bir
makine kullanmayın; uygun bir makinenin kullanımı, tehlike
risklerini azaltır ve iş kalitesini yükseltir.
2.4 BAKIM, DEPOLAMA VE NAKLIYE
Düzenli bakım yapın; depoya kaldırma işleminin doğru uygu-
lanması, makinenin emniyetinin ve performans seviyesinin
korunmasını sağlar.
Bakım
• Makineyi asla parçaları aşınmış veya hasar görmüş haldey-
ken kullanmayın. Arızalı veya bozuk parçalar değiştirilmeli
ve asla onarılmamalıdır.
• Yangın riskini azaltmak için, yağ ve/veya yakıt sızıntıları olup
olmadığını düzenli olarak kontrol edin.
• Makinenin ayar işlemleri esnasında, parmakların hareketli
kesim düzeni ve makinenin sabit kısımları arasında sıkışıp
kalmasını önlemeye dikkat edin.
Bu bilgilerde belirtilen gürültü ve titreşim seviyesi
makinenin azami kullanım değerleridir. Dengesiz bir kesim
düzeninin kullanılması, hareket hızının aşırı olması, bakım
eksikliği ses ve titreşim seviyesini ciddi ölçüde etkiler.
Buna bağlı olarak, yüksek gürültüden ve titreşimlerin
neden olduğu tahriklerden kaynaklanan olası zararları
gidermeye yönelik önlemlerin alınması gerekir; makinenin
bakımını ihmal etmeyin, gürültü önleyici kulaklık takın, ça-
lışma esnasında molalar verin.
Depoya kaldırma
• Deposunda yakıt varken, makineyi; yakıt buharlarının çıplak
aleve, kıvılcıma veya kuvvetli bir ısı kaynağına ulaşabileceği
bir alanda saklamayın.
• Yangın riskini azaltmak için, artıkların bulunduğu kapları
kapalı bir mekan içinde bırakmayın.
2.5 ÇEVREYI KORUMA
Medeni bir ortak yaşam ve yaşadığımız çevreye saygı ilkeleri
çerçevesinde, makinenin kullanımında çevre koruması önemli
rol oynamalı ve öncelik taşımalıdır.
• Komşularınız için rahatsızlık kaynağı olmaktan kaçının. Bu
makineyi sadece günün makul saatleri içerisinde kullanın
(gürültünün rahatsızlık verebileceği, sabahın erken veya
akşamın geç saatlerinde kullanmayın).
• Ambalajların, bozulan parçaların veya çevresel etkisi güçlü
olan elemanların bertarafında yerel yönetmeliklere uyun;
bu atıklar, normal atıklarla birlikte atılmamalı, ayrılarak mal-
zemelerin geri dönüşümünü yapan toplama merkezlerine
götürülmelidir.
• Atık malzemelerin bertarafı için yerel düzenlemelere uyun.
• Hurdaya çıkarma durumunda, makineyi dışarıya atmayın,
yürürlükteki yerel yönetmelikler uyarınca bir toplama merke-
zine başvurun.
3. MAKINENIN ÖĞRENILMESI
3.1 MAKINENIN AÇIKLAMASI VE AMAÇLANAN
KULLANIM
Bu makine, ayak kumandalı çim biçme makinesidir.
Sayfa: 237
TR - 3
Makine temel olarak tekerlekler ve sap ile donatılmış bir koru-
ma karterine yerleştirilmiş kesim düzenine tahrik sağlayan bir
motordan oluşur.
Operatör makineyi sapın arkasında, yani döner kesim düzenin-
den güvenli bir mesafede durarak kullanabilir ve ana kumanda-
ları işletebilir.
Operatörün makineden uzaklaşması dönmekte olan motorun ve
kesim düzenin birkaç saniye içerisinde durmasına neden olur.
Amaçlanan kullanım
Bu makine, arkasında yürüyen bir operatör tarafından çalış-
tırılarak, bahçelerde ve çimenlik alanlardaki çimleri kesme
kapasitesine uygun yükseklikte kesmek (ve toplamak) üzere
tasarlanmış ve üretilmiştir.
Genel olarak belirtmek gerekirse, bu makine aşağıdakileri
yapabilir:
1. Çimleri biçmek ve çim toplama haznesi torbasında birik-
tirmek.
2. Çimleri biçmek ve arka parçası (varsa) yoluyla yere bo-
şaltmak.
3. Çimleri biçmek ve yanlamasına yere boşaltmak (varsa).
4. Çimleri biçmek, kıymak ve yere boşaltmak (malçlama
etkisi - varsa).
İmalatçı tarafından orijinal ekipman olarak sunulan veya ayrıca
satın alınabilen özel aksesuarların kullanılması, işin bu kılavuz-
da veya aksesuarın her birinin talimatlarında belirtilen çeşitli
çalışma yöntemlerine göre gerçekleştirilmesine olanak tanır.
3.1.1 Uygunsuz kullanım
Yukarıda belirtilenlerden farklı her türlü kullanım tehlikeli olabilir
ve kişilere ve/veya eşyalara zarar verebilir.
Aşağıda belirtilenler (örnek olarak, ancak sadece bunlarla sınırlı
olmaksızın) uygunsuz kullanım kabul edilir:
• Düşerek yaralanabileceklerinden veya operatörün makineyi
kullanma emniyetini tehlikeye atabileceklerinden makine
üzerinde başka kişilerin, çocukların veya hayvanların
taşınması;
• Kendinizi makineye taşıtmanız;
• Makinenin yükleri çekmek veya itmek için kullanılması;
• Kesim düzeninin çimsiz kısımlarda kullanılması;
• Makinenin yaprak veya moloz toplamak için kullanılması;
• Makinenin çitleri düzenlemek veya çim olmayan bitkileri kes-
mek için kullanılması;
• makinenin birden fazla kişi tarafından kullanılması.
ÖNEMLİ Makinenin uygunsuz kullanımı garantinin
geçersiz kalmasına ve kullanıcının veya başkalarının zarar
görmesinden ve yaralanmasından kaynaklanan yükümlü-
lükleri kullanıcıya devrederek Üreticinin her türlü sorumlu-
luktan muaf tutulmasına neden olur.
3.1.2 Kullanıcı tipi
Bu makine amatör operatörler tarafından kullanılmaya yöne-
liktir.
“Hobi amaçlı kullanıma” yöneliktir.
ÖNEMLİ Makine tek bir operatör tarafından kullanılma-
lıdır.
3.2 GÜVENLIK IŞARETLERI
Makinenin üzerinde çeşitli işaretler (Res.2.0) bulunur. İşlevleri,
operatöre gerekli özen ve dikkat göstererek doğru kullanma
kurallarını hatırlatmaktır. Sembollerin anlamları:
Dikkat. Makineyi kullanmadan önce tali-
matları okuyun
Dikkat!Ellerinizi veya ayaklarınızı kesim
düzeni bölmesinin içine koymayın. Buji
başlığını çıkarın ve bakım ya da onarım ça-
lışması gerçekleştirmeden önce talimatları
okuyun.
Tehlike! Cisim fırlama riski. Kullanım esna-
sında kişilerin çalışma alanına yaklaşmala-
rına izin vermeyin.
Tehlike! Kesilme tehlikesi. Hareketli ke-
sim düzeni. Kesim düzeni yuvasının içine
ellerinizi sokmayın.
ÖNEMLİ Yırtılmış veya okunamaz hale gelmiş yapışkanlı
etiketlerin değiştirilmesi gerekir. Yedek etiketleri bir Yetkili
Servis Merkezinden sipariş edin.
3.3 TANITMA ETIKETI
Tanıtma etiketinde (Res.1.0) aşağıdaki bilgiler yer alır.
1. Ses gücü seviyesi.
2. CE uygunluk işareti.
3. İmalat yılı.
4. Makine tipi.
5. Seri numarası.
6. Üreticinin adı ve adresi.
7. Ürün kodu.
8. Nominal güç ve maksimum motor işletim devri.
9. Kg olarak ağırlık.
Makineyi tanıtıcı bilgileri kapağın arkasında bulunan etiketteki
özel yerlere yazın.
ÖNEMLİ Bir Yetkili Servis Merkeziyle her iletişim kurdu-
ğunuzda, ürünün tanıtım etiketindeki bilgileri belirtin.
ÖNEMLİ Uygunluk beyannamesi örneği kılavuzun son
sayfalarında bulunmaktadır.
3.4 ANA BILEŞENLER (Şek.1)
A. Şasi.
B. Motor.
C. Kesim düzeni.
D. Arka boşaltma koruması.
E. Yan boşaltma koruması (varsa).
F. Yan boşaltma oluğu (varsa).
G. Çim toplama haznesi.
H. Sap.
I. Motor fren kolu / kesim düzeni.
J. Çekiş devreye alma kolu.
2. bölümde açıklanan talimatlara ve güvenlik düzenle-
melerine harfiyen uyun..
4. MONTAJ
Makinenin belirli bileşenleri fabrikada monte edilmemiş olup,
ambalajından çıkarıldıktan sonra aşağıdaki talimatlara uygun
olarak monte edilmelidir.
Ambalajın açılması ve montajın tamamlanması düz ve
dengeli bir yüzey üzerinde gerçekleştirilmelidir, makinenin
ve ambalajının hareket ettirilmesi için yeterli derecede yer
bulunmalıdır..Makineyi "MONTAJ" bölümünde verilen tali-
matları yerine getirene kadar kullanmayın.
Sayfa: 238
TR - 4
4.1 AMBALAJIN AÇILMASI (Şek.3.0)
1. Monte edilmemiş tüm bileşenleri kutudan çıkarın.
2. Makineyi çıkartın ve kutuyu ve ambalajları bulunduğunuz
yerdeki yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edin.
4.2 SAPIN MONTAJI (Şek.4.A/B/C)
4.3 ÇIM TOPLAMA HAZNESININ MONTAJI (Şek.5,6,7)
4.4 AKÜNÜN BAĞLANMASI
• Basma düğmeli elektrikli başlatma özelliğine
sahip modeller: motor kullanıcı kılavuzuna bakın.
5. KONTROL KUMANDALARI
5.1 MANUEL ÇALIŞTIRMA KABZASI (Şek.8.A)
5.2 BASMA DÜĞMELI ELEKTRIKLI BAŞLATMA
KUMANDASI (Şek.8.B)
5.3 MOTOR FREN KOLU / KESIM DÜZENI (Şek.9.A)
5.4 ÇEKIŞI AÇMA KOLU (Şek.9.B)
ÖNEMLİ Motor, yalnızca çekiş KAPALI iken başlatıl-
malıdır.
ÖNEMLİ Çekiş AÇIK konumdayken makineyi geri
yönde hareket ettirmekten kaçının.
5.5 KESIM YÜKSEKLIĞININ AYARLANMASI
Bu işlemi kesim düzeni durur haldeyken gerçekleştirin.
• Ayarlama (Bkz. Şek.10.A)
6. MAKINENIN KULLANILMASI
ÖNEMLİ Motor ve akü ile ilgili talimatlar için (varsa) ilgili
kılavuzlara bakın.
6.1 HAZIRLIK IŞLEMLERI
Makineyi yatay konuma getirin ve yere iyice oturmasını sağ-
layın.
6.1.1 Yağla ve yakıtla doldurma
ÖNEMLİ Makine, motor yağı ve yakıt olmaksızın gönderilir.
Makineyi satın aldıktan sonra ilk defa kullanmadan
önce yakıt doldurma işlemi yapın ve motorun Kullanım
Kılavuzunda belirtilen şekiller ve önlemler ile Par. 7.2.1/7.2.2
‘e göre yağ tamamlama işlemi yapın.
Her kullanım öncesinde:
Yakıt bulunduğundan emin olun ve motorun kullanım
kılavuzu ile Par. 7.2.1/7.2.2’te yer alan talimatları izleyerek
yağ seviyesini kontrol edin.
6.1.2 Çalışmaya başlamadan önce makinenin ha-
zırlanması
NOT Bu makine, çimenlikleri çeşitli şekillerde biçmek üzere
kullanılabilir;
a. Çimlerin kesilmesi ve çim toplama haznesinde
toplanması için hazırlık:
1. Yandan boşaltmalı modeller için: korumanın (Şek.
11.A), indirilmiş ve emniyet kolu ile kilitlenmiş (Şek.
11.B) olduğundan emin olun.
2. Çim toplama haznesini takın (Şek.11.C).
b. Çimlerin kesilmesi ve arkadan yere
boşaltılması için hazırlık:
1. Arka boşaltma korumasını kaldırın (Şek.12.A) ve pimi
takın (Şek.12.B).
2. Yandan boşaltmalı modeller için: korumanın (Şek.
12.C) indirilmiş ve emniyet kolu ile kilitlenmiş (Şek.
12.D) olduğundan emin olun.
Pimi sökmek için: bkz. Şek.12.A/B.
c. Çimlerin biçilmesi ve kıyılması için hazırlık
(malçlama işlevi):
Arka boşaltma korumasını (Şek.13.A) kaldırın ve oluk
tapasını (Şek.13.B) boşaltma açıklığına takın.Yandan
boşaltmalı modeller için: yan boşaltma korumasının (Şek.
13.C/D) indirilmiş ve emniyet kolu ile kilitlenmiş (Şek. 13.D)
olduğundan emin olun.
Oluk tapasını sökmek için: bkz. Şek.13.E.
d. Çimlerin kesilmesi ve yandan yere boşaltılması
için hazırlık:
1. Arka boşaltma korumasını kaldırın (Şek.14.A) ve oluk
tapasını (Şek.14.B) boşaltma açıklığına takın.
2. Emniyet kolunu biraz itin (Şek.14.C) ve yan boşaltma
korumasını kaldırın (Şek.14.D).
3. Yan boşaltma oluğunu takın (Şek.14.E).
4. Yan boşaltma oluğunu (Şek.14.E) kilitlemek için yan
boşaltma korumasını (Şek.14.D) kapatın.
Yan boşaltma oluğunu sökmek için:
5. Emniyet kolunu biraz itin (Şek.14.C) ve yan boşaltma
korumasını kaldırın (Şek.14.D).
6. Yan boşaltma oluğunu serbest bırakın (Şek.14.E).
6.1.3 Sap eğim ayarı (Şek.15/16)
Bu işlemi kesim düzeni durur haldeyken gerçekleştirin.
6.2 GÜVENLIK KONTROLLERI
Kullanmadan önce güvenlik kontrollerini daima yapın.
6.2.1 Her kullanımdan önce güvenlik kontrolü
• Makinenin tüm bileşenlerinin bütünlüğünü ve
doğru monte edildiğini kontrol edin;
• tüm sabitleme cihazlarının doğru bir şekilde
tespit edildiğinden emin olun;
• makinenin tüm yüzeylerini temiz ve kuru
durumda muhafaza edin.
6.2.2 Makine çalışma testi
İşlem Sonuç
1. Makineyi başlatın (par.
6.3).
2. Motor fren kolunu / ke-
sim düzenini serbest
bırakın.
1. Kesim düzeni hareket
etmelidir.
2. Kollar kendiliklerinden
hızlıca boştaki konuma
dönmeli, motor dur-
malı ve kesim düzeni
birkaç saniye içinde
durmalıdır.
Sayfa: 239
TR - 5
1. Makineyi başlatın (par.
6.3).
2. Çekiş kolunu çalıştırın.
3. Çekiş kolunu bırakın.
2. Tekerler makineyi iler-
letir.
3. Tekerlekler durur ve
makine ilerlemeyi bıra-
kır.
Test sürüşü Anormal titreşim yok.
Anormal ses yok.
Elde ettiğiniz sonuçların biri bile tablolardan farklıy-
sa, makineyi kullanmayın! Kontrol ettirmek ve gerekirse
onarılmasını sağlamak için birYetkili Servis Merkeziyle
iletişime geçin.
6.3 BAŞLATMA
NOT Çalıştırma işlemini düz ve engelsiz veya yüksek çimle-
rin olmadığı bir düzlem üzerinde yapın.
6.3.1 Manuel çalıştırma kabzasına sahip model-
ler (Şek.17.A/B)
NOT Motorun durmasını önlemek için motor fren kolu /
kesim düzeni çekilmiş durumda muhafaza edilmelidir.
6.3.2 Basma düğmeli elektrikli başlatma kuman-
dasına sahip modeller (Şek.18.A/B/C/D)
NOT Motorun durmasını önlemek için motor freni / ke-
sim düzeni kolu çekilmiş durumda muhafaza edilmelidir.
6.4 İŞTE KULLANMA
ÖNEMLİ Çalışma esnasında sap uzunluğu ile tespit edilen
kesim düzenine olan güvenlik mesafesini daima koruyun.
6.4.1 Çimlerin biçilmesi
1. İleri yönde hareket ederek çim alanı biçmeye başlayın.
2. Hızı ve kesme yüksekliğini (par. 5.5) çimenlik koşullarına
(çimen boyu, sıklığı ve nemi) ve kesilecek çimen miktarına
göre ayarlayın.
3. Her zaman aynı boyda ve iki yönde kesmeniz önerilir
(Şek.20).
Malçlama veya arkadan çimen boşaltma için:
• Tek bir geçişte toplam çim yüksekliğinin üçte birinden
fazlasını asla biçmeyin (Res.19).
• Şasiyi temiz tutun (par. 7.4.2).
Yandan boşaltma için: kesilmiş çimleri, çimenliğin he-
nüz biçmediğiniz tarafından boşaltmaktan kaçının.
6.4.2 Çim toplama haznesinin boşaltılması
İçerik gösterge cihazına sahip çim toplama haznesi
için:
Kaldırılmış = boş. İndirilmiş
= dolu*.
çim toplama haznesi doludur ve boşaltılmalıdır.
Çim toplama haznesini çıkarmak ve boşaltmak için:
1. Kesim düzeninin durmasını bekleyin (Şek.21.A);
2. çim toplama haznesini çıkarın (Şek.21.B/C/D).
6.5 DURDURMA (Şek.22.A)
Makineyi durdurduktan sonra kesim düzeninin durması
için birkaç saniye geçmesi gerekir.
Durdurduktan sonra motora dokunmayın.Yanma riski.
ÖNEMLİ Aşağıdaki durumlarda daima makineyi durdurun.
• Çalışma bölgeleri arasında yer değiştirmeler esnasında.
• Çim bulunmayan zeminlerden geçerken.
• Bir engelin yanında.
• Kesim yüksekliğini ayarlamadan önce.
• Çim toplama haznesinin çıkarıldığı veya yerine takıldığı her
seferinde.
• Yan boşaltma oluğunun (varsa) çıkarıldığı veya yerine takıldı-
ğı her seferinde.
6.6 KULLANDIKTAN SONRA (Şek.23.A/B/C/D)
1. Temizleyin (par. 7.4).
2. Gerekiyorsa, hasarlı bileşenleri değiştirin ve gevşek vida
ve cıvataları sıkın.
ÖNEMLİ Makinenin kullanılmadığı veya gözetimsiz bırakıl-
dığı her defasında:
• Buji başlığını çıkarın (manuel çalıştırma kabzasına sahip mo-
deller için)(Şek.23.B/C).
• Tırnağa basın ve izin anahtarını çıkarın (basma düğmeli
elektrikli başlatmaya sahip modeller için) (Şek.23.D).
7. BAKIM
7.1 GENEL BILGILER
Uyulacak güvenlik kuralları Böl. 2'de açıklanmaktadır.
Ciddi riskler veya tehlikelerle karşılaşmamak için bu tali-
matlara titizlikle uyun:
Makine üzerinde herhangi bir muayene, temizlik veya
bakım/ayar işlemine başlamadan önce:
• Makineyi durdurun.
• Hareket eden tüm bileşenlerin durduğundan emin
olun.
• Motorun soğumasını bekleyin.
• Buji başlığını çıkarın (Şek. 23.B).
• Anahtarı çıkarın (Şek.23.D) (basma düğmeli elektrikli
başlatmaya sahip modeller için).
• İlgili talimatları okuyun.
• Uygun giysiler giyin, iş eldiveni ve koruyucu gözlük
takın.
7.2 DÜZENLI BAKIM
• İşlem sıklığı ve tipi, "Bakım tablosunda" özetlenmiştir (Böl.
10).
Sayfa: 240
TR - 6
ÖNEMLİ Bu kılavuzda açıklanmayan bakım ve ayarlama
işlemlerinin tamamı Yetkili Servis Merkeziniz tarafından yapıl-
malıdır.
7.2.1 Yakıt ikmali
Makineyi yatay konuma getirin ve yere iyice oturmasını sağ-
layın.
Yakıt dolumu, makine durdurulmuş ve buji başlığı çıkarıl-
mış halde yapılmalıdır.
Motorun kullanıcı kılavuzunda belirtilen yöntemlere ve ihtiyati
tedbirlere uygun olarak yakıt doldurun.
Dikey depolama imkanına sahip makineler (böl.
8.1) yakıt seviye göstergesi içeren bir depoya sahiptir.
Depoyu bu seviye göstergesini geçecek şekilde dol-
durmayın (Şek.24.A).
ÖNEMLİ Yakıt sızıntısı kalıntılarının tamamını temizleyin.
Garanti, yakıtın plastik parçalara verdiği hasarları kapsamaz.
NOT Yakıt, dayanıksızdır ve deponun içinde 30 günden
fazla kalmamalıdır.
7.2.2 Motor yağını kontrol edin/takviye edin
Motorun kullanıcı kılavuzunda belirtilen yöntemlere ve ihtiyati
tedbirlere uygun olarak motor yağını kontrol edin/doldurun.
Makinenin doğru çalışması için, motor yağını motor kullanıcı
kılavuzundaki talimatlara göre düzenli olarak değiştirin.
Makineyi tekrar kullanmadan önce yağ seviyesini eski haline
getirdiğinizden emin olun.
7.3 ÖZEL BAKIM
7.3.1 Kesim düzeni
Kesim düzenleriyle ilgili tüm işlemler (sökme, bileme,
balans, onarım, tekrar monte etme ve / veya değiştirme) bir
Yetkili Servis Merkezinde gerçekleştirilmelidir.
Dengesini korumak için hasar görmüş, bükülmüş veya
aşınmış kesim düzenini tespit vidalarıyla birlikte değiştirdi-
ğinizden emin olun.
ÖNEMLİ Daima"TeknikVeriler"tablosundaverilenkodutaşı-
yanorijinalkesimdüzenlerinikullanın.
7.4 TEMIZLIK
Her kullanımdan sonra aşağıdaki talimatlara dikkat ederek
temizlik yapın.
7.4.1 Makinenin temizliği
• Hava girişlerinde kalıntı bulunmadığından daima emin olun.
• Şasiyi temizlemek için aşındırıcı sıvılar kullanmayın.
• Yangın riskini azaltmak için, motoru otlardan, yaprak kalıntı-
larından veya aşırı gresten temizlenmiş bir halde muhafaza
edin.
• Her kesim işleminden sonra makineyi su ile yıkayın.
7.4.2 Kesim düzeni donanımının temizliği
• Şasinin içinde biriken ot kalıntılarını ve çamuru temizleyin.
Yıkama bağlantısı olmayan modeller
• Alttaki parçaya erişmek için, makineyi motor kılavuzunda be-
lirtilen tarafından, ilgili talimatlara uygun olarak ve herhangi
bir müdahale yapmadan önce makinenin dengede olduğun-
dan emin olarak yatırın.
Yandan boşaltma için: boşaltma oluğunu sökün (monte
edilmişse - par. 6.1.2d.).
Kesim düzeni donanımının iç kısmını yıkamak için, aşağıdaki
şekilde ilerleyin (Şek.25.A/B/C):
1. her zaman çim biçme makinesinin sapının arkasında
durun;
2. motoru çalıştırın.
Şasinin iç tarafının boyası dökülürse, pas önleyici boya ile rö-
tuş yaparak hemen müdahale edin.
7.4.3 Çim toplama haznesinin temizlenmesi
(Şek.26.A/B)
Çim toplama haznesini temizleyin ve kurumaya bırakın.
7.5 AKÜ
Akü, basma düğmeli elektrikli başlatmaya sahip
modeller için verilmektedir. Akü ömrü, şarj,
depolama ve bakım talimatları için, motorun
talimat kılavuzundaki talimatları izleyin.
8. DEPOYA KALDIRMA
Makinenin depoya kaldırılması gerektiğinde:
1. Karbüratörde kalan tüm yakıtı bitirmek için, motoru açık
havada çalıştırın ve durana kadar rölantide çalışır durum-
da bırakın;
2. makineyi iyice temizleyin (par. 7.4);
3. makinenin bütünlüğünü kontrol edin;
4. makineyi depoya kaldırın:
• kuru bir yerde;
• hava şartlarından korunacak şekilde;
• çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın;
• anahtarların veya bakım için kullanılan aletlerin
kaldırıldığından emin olarak.
8.1 DIKEY DEPOLAMA
Gerekirse, bazı modeller (Teknik Veriler Tablosuna ba-
kın) dikey olarak depolanabilir (Şek.27).
Deposu yakıt seviye göstergesinin minimum işaretinin
üstüne çıkacak şekilde dolu olan makineyi dik konumda
depolamayın (Şek.24.A).
Aşağıdaki gibi ilerleyin:
1. Buji başlığını (Şek.23.B) veya anahtarı (Şek.23.D) ya da
aküyü (basma düğmeli elektrikli başlatma kumandasına
sahip modeller için) çıkarın.
2. Kesim yüksekliğini ikinci en düşük konuma getirin (bkz.
bölüm 5.5);
3. Sapı dikkatli bir şekilde kapalı konumda katlayın ve
kolları sıkın (Şek.27);
4. Makineyi dikey konuma getirin ve sapı dikkatli bir şekil-
de kapalı konumda katlayarak, kolları sıkın (Şek.27);
Makineyi; insanlar, çocuklar veya hayvanlarla yanlışlıkla
temas etmesi durumunda riske yol açmayacak şekilde
depolayın.
Bu amaç için tasarlanmamış olan makineleri dikey
konumda depolamaya çalışmayın.
Sayfa: 241
TR - 7
9. TAŞIMA VE NAKLIYE
Makinenin hareket ettirilmesi, kaldırılması veya eğilmesi gerekti-
ğinde aşağıdakilerin yapılması gerekir:
• Makineyi (par.6.5) tüm hareketli parçaları tamamen duracak
şekilde durdurun.
• Buji başlığını (Şek.23.B) veya anahtarı (Şek.23.D) ya da aküyü
(basma düğmeli elektrikli başlatma kumandasına sahip mo-
deller için) çıkarın.
• Sağlam iş eldivenleri giyin.
• Ağırlığına ve ağırlık dağılımına dikkat ederek, makineyi güvenli
kavrama olanağı tanıyan noktalardan yakalayın.
• Makinenin ağırlığına ve taşıma aracının özelliklerine veya ma-
kinenin yerleştirileceği veya alınacağı yerin özelliklerine uygun
sayıda kişiden faydalanın.
• Makine hareket ederken zarar veya yaralanmalara neden ol-
madığından emin olun.
Makineyi araç veya römork üzerinde taşırken:
• Uygun dayanıklılık, genişlik ve uzunlukta bir erişim rampası
kullanın.
• Makineyi motor kapalı haldeyken, yeterli sayıda kişiyle iterek
yükleyin.
• Kesim düzeni donanımını indirin (par 5.5).
• Hiç kimse için tehlike oluşturmayacak şekilde yerleştirin.
• Devrilerek hasara ve yakıt sızıntılarına yol açmasını önlemek
üzere, nakliye cihazına halat veya zincir kullanarak sıkı bir
şekilde bağlayın.
Dikey olarak depolanabilen makineleri, bu şekilde
dik konumda taşımayın.
10. BAKIM TABLOSU
İşlem Sıklık Notlar
MAKİNE
Tüm sabitleme aparatlarını kontrol edin ; Güvenlik kontrolleri/kumandaları kontrol
edin; Arka/yanal boşaltma korumalarını kontrol edin; Çim toplama haznesi torbasını
ve yanal boşaltma oluğunu kontrol edin; Kesim düzenini kontrol edin.
Kullanmadan
önce
par. 6.2.2
Genel temizlik ve muayene; Makine üzerinde bulunabilecek hasarların
kontrolü. Gerekirse, yetkili servis merkeziyle bağlantı kurun.
Her kullanımdan
sonra
par. 7.4
Kesim düzeninin değiştirilmesi - par. 7.3.1 ***
MOTOR
Yakıt seviyesinin kontrolü/takviye edilmesi ; Motor yağını kontrol edin/
takviye edin
Kullanmadan
önce
par. 6.1.1 / 7.2.1 * / 7.2.2 *
Hava filtresinin kontrolü ve temizlenmesi; Buji kontaklarının kontrolü ve te-
mizlenmesi; Buji değişimi; Aküyü şarj edin
* * / par. 7.5 *
* Motor kılavuzuna başvurun.    *** Bu işlem ilk arıza belirtisi görüldüğünde yapılmalıdır
*** İşlem, Bayiniz veya Yetkili Servis Merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir
Sayfa: 242
TR - 8
11. ARIZA TESPITI
Yukarıda belirtilen çözümleri uyguladıktan sonra arızalar devam ederse, Satıcınıza başvurun.
SORUN OLASI NEDENİ ÇÖZÜM
1. Motor çalışmı-
yor, çalışmaya
devam etmi-
yor, düzensiz
çalışıyor ya da
çalışma sıra-
sında duruyor
Yanlış çalıştırma prosedürü Talimatları izleyin (bkz. böl. 6.3).
Motorda yağ veya yakıt yok. Yağ ve yakıt seviyelerini kontrol edin (bkz. böl. 7.2.1 / 7.2.2).
Kirli buji ya da yanlış elektrot boşluğu. Bujiyi kontrol edin (motor kılavuzuna bakın).
Tıkalı hava filtresi. Filtreyi temizleyin ve / veya değiştirin (Motor kılavuzuna bakın).
Karbüratör arızası. Yetkili Servis Merkezinizle iletişime geçin
Şamandıra cihazı bloke olmuş olabilir. Motor kılavuzuna bakın ve Yetkili Servis Merkeziyle iletişime
geçin.
2. Motor boğu-
luyor.
Manuel çalıştırma kabzası, çalıştırma
kolu devrede iken tekrarlı olarak çalış-
tırılmıştır.
Motor kılavuzuna başvurun.
Manuel çalıştırma kabzası, buji başlığı
çıkarılmış iken tekrarlı olarak çalıştırıl-
mıştır.
Buji başlığını takın ve motoru çalıştırmayı deneyin.
(Motor kılavuzuna başvurun).
3. Kesilen otlar
artık çim top-
lama hazne-
sinde toplan-
mamaktadır.
Kesim düzeni yabancı bir cisme çarp-
mıştır.
Motoru durdurun ve buji başlığını çıkarın. Herhangi bir hasar söz
konusu olup olmadığını kontrol edin ve yetkili servis merkezine
başvurun (kısım 7.3.1).
Şasinin iç kısmı kirli. Şasinin iç kısmını temizleyin (par. 7.4.2).
4. Çim zor biçi-
liyor.
Kesim düzeni iyi durumda değil Kesim düzeninin bilenmesi veya değiştirilmesi için Yetkili Servis
Merkeziyle bağlantı kurun.
5. Çalışma esna-
sında aşırı gü-
rültü ve/veya
titreşimler
duyuluyor.
Hasarlı veya gevşek parçalar
Kesim düzeninin üzerindeki pim yerin-
den çıkmış.
Makineyi durdurun ve buji kablosunu çıkarın (Şek. 23.B).
Herhangi bir hasar veya gevşemiş parça olup olmadığını kontrol
edin.
Tüm kontrol, değişim ya da onarım işlemleri yetkili servis merkezi-
niz tarafından yapılmalıdır.
Kesim düzeni sabitleme aparatları gev-
şemiş veya kesim düzeni hasar görmüş.
Motoru durdurun ve buji başlığını çıkarın (Şek.23.B).
Yetkili servis merkeziyle bağlantı kurun (kısım 7.3.1).
12. TALEP ÜZERINE TEDARIK EDILEN AKSESUARLAR
12.1 MALÇLAMA KITI (Şek.28)
Kesilen otları ince ince kıyarak çimenliğin üstüne bırakır.

Sorular & cevaplar

Stiga Combi 48 SQ H hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Stiga Combi 48 SQ H hakkında bir soru sorun

Stiga Combi 48 SQ H ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Stiga Combi 48 SQ H kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Stiga Combi 48 SQ H ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.