Smart Fortwo (2017) kılavuzu

AşağıdaSmart Fortwo (2017) için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Smart
  • Ürün: Otomobil
  • Model/isim: Fortwo (2017)
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 1
İşletme talimatındaki semboller
Bu işletme talimatı aşağıda belirtilen sem-
bolleri içerir:
G UYARI
İkaz hatırlatmaları, sağlığınızı veya haya-
tınızı veya başka kişilerin sağlığını veya
hayatını riske atabilecek tehlikelere karşı
dikkatinizi çeker.
H Çevre hatırlatması
Çevre hatırlatmaları size, çevreye duyarlı
davranışlar veya çevreye duyarlı imha
işlemleri ile ilgili bilgiler verir.
! Hasar hatırlatmaları, araçta hasarların
meydana gelmesine neden olabilecek
risklere dikkatinizi çeker.
i Faydalı hatırlatmalar veya size yardımcı
olabilecek diğer bilgiler.
X Yapılması gereken işlem adımı.
X Bu gibi birbirini takip eden birçok sembol,
birbirini takip eden birçok işlem adımına
işaret eder.
(Y sayfa) Bir konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler
YY Uyarı veya sonraki sayfada devam etti-
rilen işlem adımı devam ettirilir.
Ekran metni: Kombine göstergenin, smart
audio sisteminin veya smart medya sistemi-
nin ekranındaki metin.
Sayfa: 2
İşletme talimatı hakkında
Bu işletme talimatını dikkatlice okuyun ve
ilk sürüşünüzü yapmadan önce aracınızı
tanıyın. Kendi emniyetiniz ve aracın uzun
bir çalışma ömrü için bu işletme talimatında
yer alan talimatlara ve ikaz hatırlatmalarına
uyun. Bu talimatların ve hatırlatmaların
dikkate alınmaması, araçta hasarlara ve
kişilerin yaralanmalarına neden olabilir.
Bu işletme talimatı aracın en önemli fonksi-
yonları hakkında bilgi verir.
Aracınızın donanımı veya ürün tanımlaması,
aşağıda belirtilenlere bağlı olarak farklılık
gösterebilir:
Rmodel
Rsipariş
Rülke modeli
Rtemin edilebilirlik
Bu işletme talimatındaki resimler soldan
direksiyonlu bir aracı göstermektedir. Araç
parçalarının ve kumanda elemanlarının
düzeni sağdan direksiyonlu araçlarda fark-
lılık gösterir.
smart, araçlarını sürekli en son bilimsel ve
teknolojik gelişmelere uygun hale getirir.
smart, bu nedenle aşağıda belirtilenler
konusunda değişiklik yapma hakkını saklı
tutar:
Rşekil
Rdonanım
Rteknik
Bu nedenle, burada belirtilen açıklamalar
bazı durumlarda aracınızdan farklılık gös-
terebilir.
Aşağıda belirtilenler, aracın önemli dokü-
manlarıdır:
Rİşletme talimatı
RServis bakım defteri
RDonanıma bağlı ilave kullanım talimatları
Yukarıda belirtilen dokümanları her zaman
araçta bulundurun. Araç bir başkasına satıl-
dığında, tüm dokümanları aracın yeni sahi-
bine teslim edin.
İşletme talimatlarınız:
Dijital olarak internette
İnternetteki işletme talimatı, aracınıza
ve multimedya sisteminize ait tüm bil-
gilere konforlu bir erişim sağlar. Ayrıca
yardımcı animasyonlar, heyecanlı arka
plan bilgileri ve çeşitli arama seçenek-
leri sunar.
Dijital uygulama olarak
smart guides uygulaması ile aracınıza
ve multimedya sisteminize ait tüm bil-
gilerimobilonlineveyaağdanbağımsız
indirme olarak çağırabilirsiniz. Akıllı
telefon veya tablet için temin edilebilir.
smart guides uygulaması ile ilgili QR kodları.
Apple® iOS
Android™
Lütfen, smart guides uygulamasının henüz
ülkenizde mevcut olmama ihtimalini dikkate
alın.
4535849406 É4535849406*ËÍ
Sayfa: 3
Alfabetik Fihrist ....................................... 5
Giriş ......................................................... 21
Çevre koruma .......................................... 21
smart orijinal parçalar .......................... 21
smart audio sisteminin ve smart
medya sisteminin garantisi ................. 22
Araç donanımı ........................................ 22
İşletme emniyeti .................................... 22
Kurtarma kartı için QR kodları ............. 25
Araçta kayıtlı veriler ............................. 25
Telif hakkı ile ilgili bilgiler ................. 26
Bir bakışta ............................................... 27
Ön göğüs ................................................. 27
Çok fonksiyonlu direksiyon simidi ...... 28
Çekmecesi olan orta konsol .................. 29
Tavan kumanda ünitesi ........................ 30
Kapı kumanda ünitesi ........................... 31
Kombine göstergedeki ve ekran-
daki göstergeler ..................................... 32
Emniyet ................................................... 33
Yolcu emniyeti ....................................... 33
Araçta çocuk varsa ................................ 39
Araçta evcil hayvanlar varsa ............... 49
Güvenli sürüş ......................................... 49
Araca binilmesi ve kişisel ayarların
yapılması ................................................. 52
Kapının açılması .................................... 52
Sürücünün doğru oturma pozis-
yonu ........................................................ 52
Koltukların ayarlanması ....................... 52
Direksiyon simidinin ayarlanması ...... 54
Aynanın ayarlanması ............................ 54
Aracın kullanılması ................................ 56
Yeni aracın rodaj süreci ........................ 56
Motorun çalıştırılması .......................... 56
Kalkış yapılması .................................... 57
Start-Stop otomatiğinin kullanıl-
ması ......................................................... 59
Mekanik şanzımanın kullanılması ...... 60
Otomatik şanzımanın kullanılması ..... 60
RACE START fonksiyonunun kulla-
nılması (BRABUS 80 kW) ........................ 63
Sinyal ışığının kullanılması ................ 64
Ekonomik sürüş ...................................... 64
Doğru fren yapılması ............................ 68
Islak zeminde sürüş yapılması ............ 68
Kış mevsiminde sürüş yapılması ......... 68
Şerit takip asistanının kullanıl-
ması ......................................................... 69
Tempomat ve hız sınırlayıcının
kullanılması ........................................... 70
Yakıt doldurulması ................................ 71
İyi görüşün sağlanması ......................... 74
Aydınlatmanın açılması ....................... 74
Aydınlatmanın ayarlanması ................ 75
İç aydınlatmanın kullanılması ............ 76
Cam sileceklerinin kullanılması .......... 76
Güneşliğin yana doğru hareket
ettirilmesi ............................................... 78
Araç iç mekanında rahat edilmesi ........ 79
Kapı kilitlerinin içeriden açılması
ve kilitlenmesi ....................................... 79
Geri alma fonksiyonu ile ilgili
ayrıntılar ................................................ 80
Camların açılması ve kapatılması ....... 80
Tentenin kullanılması (smart
fortwo cabrio) ......................................... 81
İklimlendirme sisteminin kumanda
edilmesi .................................................. 84
Koltuk ısıtmasının açılması ve
kapatılması ............................................. 87
Aksesuarın kullanılması ....................... 87
Park edilmesi ve inilmesi ...................... 90
Aracın park edilmesi ............................. 90
Park etme yardımının kullanılması .... 90
Geri sürüş kamerasının kullanıl-
ması ......................................................... 91
Aracın kilitlenmesi ................................ 92
Hırsızlık alarm sisteminin açılması
ve kapatılması ........................................ 93
2 İçindekiler
Sayfa: 4
Araç bilgisayarı kullanımı ..................... 94
Araç bilgisayarı, genel bakış ............... 94
Göstergelerin çağrılması ...................... 95
Değerlerin ayarlanması ........................ 97
smart audio sisteminin kullanılması .... 99
smart audio sisteminin kumanda
edilmesi ve ayarlanması ....................... 99
Radyonun dinlenmesi ......................... 101
Mobil telefonun kullanılması ............. 103
Harici veri taşıyıcılarının kumanda
edilmesi ................................................. 105
smart medya sisteminin kullanıl-
ması ....................................................... 107
smart medya sisteminin kumanda
edilmesi ve ayarlanması ..................... 107
Radyonun dinlenmesi ......................... 111
Mobil telefonun kullanılması ............. 113
Harici veri taşıyıcılarının bağlan-
ması ve kumanda edilmesi ................. 116
Resimlerin görüntülenmesi ................ 118
Videoların oynatılması ....................... 118
Navigasyon sisteminin kullanıl-
ması ....................................................... 119
Uygulamaların yönetilmesi ................ 127
Yüklemek ve muhafaza etmek ............. 130
Küçük eşyaların muhafaza edil-
mesi ....................................................... 130
Bagajın ve büyük eşyaların yerleş-
tirilmesi ................................................ 131
Bagaj muhafazasının kullanılması .... 133
Bakım uygulanması ve temizlen-
mesi ....................................................... 135
Faydalı bilgiler .................................... 135
Subwoofer'ın sökülmesi ve takıl-
ması ....................................................... 135
Motor odası muhafaza kapağının
açılması ve kapatılması ...................... 135
Servis muhafaza kapağının açıl-
ması ve kapatılması ............................ 136
İşletme maddelerinin kontrol edil-
mesi ve ilave edilmesi ......................... 137
Tekerleklerin ve lastiklerin kontrol
edilmesi ................................................. 141
Tekerleğin değiştirilmesi ................... 141
Lastik basınç kontrolünün kulla-
nılması .................................................. 145
Lastik basıncının kontrol edilmesi ... 146
Kış lastiklerinin kullanılması ............ 147
Kar zincirlerinin kullanılması ........... 148
Cam sileceği süpürgelerinin değiş-
tirilmesi ................................................ 148
Aracın temizlenmesi ............................ 149
Servis zamanlarının bildirilmesi ....... 154
Aracın uzun süre park halinde
bırakılması ........................................... 154
Kaza ve arıza durumunun üstesin-
den gelinmesi ....................................... 155
Aracın bir kaza veya arıza duru-
munda emniyete alınması .................. 155
İlk yardım çantasının çıkartılması ... 156
Yangın söndürücünün çıkartılması .. 156
Avadanlık yuvasının çıkartılması ..... 156
Lastiklerin TIREFIT Kit ile sızdır-
maz hale getirilmesi ............................ 157
Marş yardımının alınması ve akü-
nün şarj edilmesi ................................. 159
Aracın çekilmesi ve çekilerek çalış-
tırılması ................................................ 162
Vites seçme kolu kilidinin manuel
olarak devreden çıkartılması ............. 165
Ampulün değiştirilmesi ...................... 165
Sigortaların değiştirilmesi ................. 168
Anahtar pilinin değiştirilmesi ........... 169
Kapının acil durum kilit açma ter-
tibatı ile açılması ................................ 170
Kapıların acil durumda kilitlen-
mesi ....................................................... 171
Bireysel yardım .................................... 172
Ekran mesajları ile ilgili hatırlat-
malar ..................................................... 172
Kilitlerin açılması ve kilitlenmesi ..... 172
Görüş, araçtaki kişiler, hava yastığı .. 173
Motor, frenler, şanzıman ..................... 175
Sürüş emniyet sistemleri .................... 182
Sürücü asistanı sistemleri .................. 188
Akü, aydınlatma, kalorifer .................. 190
İçindekiler 3
Sayfa: 5
smart audio sistemi ve smart
medya sistemi ...................................... 191
Teknik değerler .................................... 194
Teknik değerlerin edinilmesi ............. 194
Araç verilerinin edinilmesi ................ 194
İşletme maddeleri ................................ 196
Ampul tipleri ........................................ 196
Sigorta yerleşim düzenleri ................. 197
Lastik basınç kontrollerinin telsiz
ruhsatları .............................................. 199
Telsiz cihazlarının ve mobil tele-
fonların (RF verici) montajı ................ 199
4 İçindekiler
Sayfa: 6
1, 2, 3 ...
12 voltluk priz
bakınız Priz (12 V)
A
ABS (Anti blokaj sistemi)
Ekran mesajı ................................... 182
Fonksiyon/Hatırlatmalar ................ 49
İkaz lambası (Sarı) ......................... 182
Acil durum kilit açma tertibatı
Araç ................................................. 170
Sürücü kapısı ................................. 170
Acil durum kilitleme tertibatı, Araç ... 171
Akıllı telefon
Audio sisteminin mobil telefon
üzerinden kumanda edilmesi ....... 100
Takılması/Çıkartılması ................. 100
Tutucunun monte edilmesi ........... 100
Akü
Ekran mesajı ................................... 190
Akü (araç)
Marş yardımı .................................. 161
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 159
Şarj edilmesi ................................... 159
Alarm
Hırsızlık alarm sistemi ................... 93
Sonlandırılması ............................... 93
Alet
bakınız Avadanlık
Ambiyans aydınlatması
Açılması/Kapatılması ...................... 98
Parlaklığın ayarlanması ................. 98
Ampullerin değiştirilmesi
bakınız Ampulün değiştirilmesi
Ampulün değiştirilmesi
Ampul tipleri, genel bakış ............ 196
Arka lamba ...................................... 167
Arka sis lambası ............................ 167
Fren lambası ................................... 167
Geri sürüş lambası ......................... 167
İç aydınlatma ................................. 168
Kısa far ............................................ 166
LED ................................................... 167
Muhafaza kapağının (ön teker-
lek yuvası) sökülmesi/takıl-
ması ................................................. 166
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 165
Plaka aydınlatması ........................ 168
Sinyal lambası (arka) .................... 167
Sinyal lambası (öndeki) ................ 166
Uzun far .......................................... 166
Anahtar
Kayıp ............................................... 172
Kontaktaki konumlar ....................... 56
Motorun çalıştırılması .................... 56
Pilin değiştirilmesi ....................... 169
Problem (Arıza) .............................. 172
Tentenin açılması ............................ 82
Anahtar konumları (Kontak) .................. 56
Anti blokaj sistemi
bakınız ABS (Anti blokaj sistemi)
Aquaplaning ........................................... 68
Aracın çekilerek çalıştırılması
Motorun acil durumda çalıştı-
rılması ............................................. 164
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 162
Aracın çekilmesi
Arka aks kaldırılmış durum-
dayken ............................................ 164
Çeki kancasının sökülmesi ........... 165
Çeki kancasının takılması ............ 163
Her iki aks kaldırılmamış
durumdayken ................................. 164
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 162
Aracın park edilmesi
Geri sürüş kamerası ........................ 91
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 90
Park etme yardımı ........................... 90
Park konumuna geçilmesi .............. 61
Sabitleme freni ................................ 58
Araç
Araç verileri ................................... 194
Ayıplı mal sorumluluğu .................. 25
Çekilerek çalıştırılması ................. 164
Çekilmesi ......................................... 162
Donanım ............................................ 22
Elektronik ......................................... 22
İşletme emniyeti .............................. 22
Kaldırılması .................................... 143
Kayıt .................................................. 24
Kaymaya karşı emniyete alın-
ması ................................................. 155
Kilitlenmesi (Acil durumda) ......... 171
Kilitlenmesi (Anahtar) .................... 92
Alfabetik Fihrist 5
Sayfa: 7
Kilitlerin açılması (Acil
durumda) ........................................ 170
Kilitlerin açılması (Anahtar) .......... 52
Kurallara uygun kullanım .............. 25
Nakledilmesi .................................. 164
Park halinde bırakılması .............. 154
Veri toplama ..................................... 25
Araç
bakınız Araç
Araç bilgisayarı
Değerlerin ayarlanması/ayar-
ların sıfırlanması (renkli
ekran) ................................................ 97
Dilin seçilmesi ................................. 98
Genel bakış ....................................... 94
Göstergelerin çağrılması
(renkli ekran) ................................... 95
Göstergelerin çağrılması (tek
renkli ekran) ..................................... 95
Kullanımı .......................................... 94
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 94
Araç ölçüleri .......................................... 194
Araç tanımlama numarası
bakınız FIN
Araç tip etiketi ...................................... 194
Araç Verileri .......................................... 194
Araçta evcil hayvanlar varsa ................ 49
Araçtaki arıza teşhis arabirimi
bakınız Arıza teşhis bağlantı yeri
Aralıklı silmek ......................................... 77
Arıza
bakınız Aracın çekilmesi ve
çekilerek çalıştırılması
bakınız Lastik hasarı
Arıza teşhis bağlantı yeri ...................... 24
Arka cam ısıtması
Arka cam buzunun çözdürül-
mesi (klima tertibatı) ...................... 85
Ön cam buzunun çözdürülmesi
(klima otomatiği) ............................. 86
Arka cam sileceği
Açılması/Kapatılması ...................... 77
Geri viteste otomatik arka cam
sileceği .............................................. 77
Silecek süpürgesinin değişti-
rilmesi ............................................. 149
Arka kapak
Açılma ölçüsü ................................. 194
Açılması/kapatılması .................... 131
İkaz lambası ................................... 173
Arka kapak (smart fortwo cabrio)
Açılması/kapatılması .................... 132
Arka kapaktaki muhafaza gözü ........... 131
Arka lamba
Ampulün değiştirilmesi ................ 167
Arka sis lambası
Açılması/Kapatılması ...................... 75
Ampulün değiştirilmesi ................ 167
Arka tente
Açılması .......................................... 132
Kapatılması .................................... 132
Arkadaki park etme yardımı
Açılması/kapatılması ...................... 91
Fonksiyon/Hatırlatmalar ................ 90
Aşırı devir sayısı aralığı ........................ 65
Audio sistemi
Akıllı telefon tutucusu .................. 100
Bluetooth® audio cihazının
bağlanması ..................................... 106
Garanti .............................................. 22
Genel bakış ....................................... 99
Haberler için kesintinin ayar-
lanması ........................................... 102
Harici audio cihazının (AUX)
bağlanması ..................................... 106
Harici cihazların kullanılması ....... 99
Kumanda edilmesi ........................... 99
Mobil telefon üzerinden
kumanda edilmesi ......................... 100
Mobil telefonun bağlanması ........ 103
Radyonun kumanda edilmesi ....... 101
Saatin ayarlanması ....................... 101
Ses seviyesi/Ses tonu ayarları ..... 101
Sistem ayarları .............................. 100
Sorunların çözülmesi .................... 191
AUX bağlantısı
Audio sistemi ................................... 99
Medya sistemi ................................ 107
Avadanlık .............................................. 156
Aydınlatma
bakınız Işıklar
Ayna
bakınız Dış aynalar
Aynalar
bakınız Dikiz aynası
6 Alfabetik Fihrist
Sayfa: 8
B
Bagaj
bakınız Arka kapak
Bagaj bölümü muhafazası
Sökülmesi ........................................ 134
Takılması ........................................ 133
Bağlantı yöneticisi ............................... 128
Bakım
Boya ................................................. 152
Camlar ............................................. 151
Dış .................................................... 149
Dış aydınlatma ............................... 152
Direksiyon simidi .......................... 152
Egzoz borusu bitimleri .................. 151
Ekran ............................................... 152
Elle yıkama ..................................... 150
Emniyet kemeri .............................. 152
Halılar ............................................. 153
Hatırlatmalar ................................. 149
İç ...................................................... 152
İç mekanın temizlenmesi .............. 152
Koltuk kılıfı .................................... 153
Plastik kaplamalar ........................ 153
Sensörler ......................................... 150
Silecek süpürgeleri ........................ 151
Süs elemanları ............................... 153
Tavan döşemesi .............................. 151
Tavan kaplamasının temizlen-
mesi (smart fortwo coupé) ............ 153
Tekerlekler ...................................... 151
Tente sistemi .................................. 152
Vites kolu veya vites seçme kolu .. 152
Yüksek basınçlı temizleyici ......... 150
Bardak tutucusu
Orta konsol ..................................... 130
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 130
Bayi
bakınız Yetkili servis
Benzin ...................................................... 71
Bijonların sıkma torku ......................... 144
Birimler
Ayarlanması (Araç bilgisayarı) ..... 98
Bluetooth®
Açılması/Kapatılması (medya
sistemi) ........................................... 113
Cihazın bağlanması (medya
sistemi) ........................................... 116
Fonksiyonun mobil telefon için
eşleştirilmesi (audio sistemi) ...... 103
Kumanda edilmesi (audio sis-
temi) ................................................ 106
Mobil telefonun etkinleştiril-
mesi (audio sistemi) ...................... 103
Mobil telefonun etkinleştiril-
mesi (medya sistemi) .................... 113
Boya (Temizlik hatırlatmaları) ............ 152
Boya kodu .............................................. 194
Buzlanma ikazı
İkaz lambası (renkli ekran) .......... 189
İkaz lambası (tek renkli ekran) .... 189
C
Cam mekanizması
bakınız Yan camlar
Cam yıkama tertibatı
Doldurulması .................................. 140
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 140
Camlar
Temizlenmesi ................................. 151
bakınız Yan camlar
Ç
Çakmak .................................................... 87
Çalıştırılması
bakınız Çalıştırılması (Motor)
Çalıştırılması (Motor) ............................. 56
Çevre koruma
Eski araç geri alımı ......................... 21
Genel hatırlatmalar ......................... 21
Çocuk koltuğı
Geriye dönük emniyet sistemi ....... 45
Çocuk koltuğu
i-Size ................................................. 41
i-Size çocuk emniyet sistemleri
için uygun koltuklar ....................... 47
ISOFIX ................................................ 41
ISOFIX çocuk emniyet sistem-
leri için uygun koltuklar ................ 46
Kemerlebağlanmışçocukemni-
yet sistemleri için uygun kol-
tuklar ................................................ 46
Ön yolcu koltuğunda ....................... 44
Öne dönük emniyet sistemi ............ 45
Tavsiyeler ......................................... 48
Alfabetik Fihrist 7
Sayfa: 9
Top Tether ........................................ 42
Uygun pozisyonlar .......................... 45
Çocuklar
Emniyet sistemleri .......................... 39
Çok Fonksiyonlu Direksiyon Simidi
Genel bakış ....................................... 28
D
DAB radyo
bakınız Dijital radyo
Değerler
Ayarlanması (renkli ekran) ............ 97
Değerlerin ayarlanması (tek
renkli ekran) ..................................... 97
bakınız Teknik değerler
Depo kapağı muhafazası
Açılması/Kapatılması ...................... 72
Sorun (arıza) ................................... 173
Devir saati ............................................... 65
Dış aydınlatma
Temizlenmesi ................................. 152
bakınız Işıklar
Dış aynalar
Ayarlanması ..................................... 55
Yerinden çıkması (Problemin
çözülmesi) ....................................... 173
Dış hava sıcaklığı göstergesi
Birimin ayarlanması ....................... 98
Renkli ekran ..................................... 95
Tek renkli ekran ............................... 94
Dijital hız göstergesi
Gösterilmesi ..................................... 97
Dijital radyo
Audio sistemi .................................. 102
EPG (Electronic Program Guide -
Elektronik Program Rehberi)
(medya sistemi) ............................. 112
Frekans aralığı (audio sistemi) .... 101
Haberler için kesintinin ayar-
lanması (audio sistemi) ................ 102
Hizmetlerin gösterilmesi
(medya sistemi) ............................. 112
Intellitext™ (medya sistemi) ........ 112
Kullanım (audio sistemi) .............. 102
Medya sistemi ................................ 111
Slayt gösterisi (medya sistemi) ... 112
Dikiz aynası ............................................. 54
Dil
Seçilmesi (medya sistemi) ............ 109
Dil (Araç bilgisayarı) .............................. 98
Direksiyon
İkaz lambası ................................... 187
Direksiyon simidi
Ayarlanması (Mekanik olarak) ....... 54
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 54
Temizlenmesi ................................. 152
Tuşlar, Genel bakış .......................... 28
Vites değiştirme mandalları .......... 63
Direksiyon tertibatı
Ekran mesajı (renkli ekran) .......... 187
Diz hava yastığı ...................................... 37
Dokunmatik ekran
Ayarların "Bitti" ile onaylan-
ması ................................................. 108
Dokunmatik ekranın kullanımı .... 108
Dönüş lambası ......................................... 75
E
EBD (Electronic Brake-force Distri-
bution - Elektronik fren gücü dağı-
lımı)
Fonksiyon/Hatırlatmalar ................ 51
EBD (Electronic Brake-force Distri-
bution)
İkaz lambası ................................... 182
eco score
Çağrılması ........................................ 66
Fonksiyon/Hatırlatmalar ................ 66
Gösterge (renkli ekran) ................... 66
Gösterge (tek renkli ekran) ............. 66
Güncel sürüşün değerlendiril-
mesi ................................................... 67
Sürüşün karşılaştırılması ............... 67
Sürüşün kaydedilmesi .................... 67
Verilerin sıfırlanması ..................... 67
Egzoz borusu bitimi
Temizlenmesi ................................. 151
Ekonomik sürüş
eco score göstergesi ........................ 66
Genel hatırlatmalar ......................... 64
Vites değiştirme önerisinin
dikkate alınması .............................. 65
Ekran
Renkli ................................................ 95
8 Alfabetik Fihrist
Sayfa: 10
Tek renkli .......................................... 94
Temizlenmesi ................................. 152
Ekran klavyesi
Uyarlanması (medya sistemi) ...... 109
Ekran mesajı
Genel hatırlatmalar ....................... 172
Renkli ekran ..................................... 96
Electronic Brake-force Distribution
(elektronik fren gücü dağılımı)
bakınız EBD (Electronic Brake-
force Distribution - Elektronik
fren gücü dağılımı)
Elektromanyetik uyumluluk
Uygunluk beyanı ............................. 24
Elektronik traksiyon sistemi
bakınız ETS (Elektronik traksi-
yon sistemi)
Emniyet
Araçta çocuk varsa .......................... 39
bakınız İşletme emniyeti
bakınız Yolcu emniyeti
Emniyet kemeri
Çıkartılması ...................................... 36
İkaz lambası ................................... 174
İkaz lambası (Fonksiyon) ............... 36
Koruma potansiyeli ......................... 34
Koruma potansiyelinin kısıt-
lanması ............................................. 35
Takılması .......................................... 36
Temizlenmesi ................................. 152
Emniyet sistemi
Arıza .................................................. 33
Bir kazada fonksiyon ....................... 34
Çalışmaya hazır durum ................... 33
Ekran mesajı ................................... 174
İkaz lambası ................................... 174
İkaz lambası (fonksiyon) ................ 33
Koruma potansiyeli ......................... 33
Koruma potansiyelinin kısıt-
lanması ............................................. 33
Sistemin kendi kendini testi .......... 33
EPG (Electronic Program Guide -
Elektronik Program Rehberi)
Gösterilmesi (audio sistemi) ........ 103
Gösterilmesi (medya sistemi) ....... 112
ESP® (Elektronik stabilite programı)
Ekran mesajı ................................... 183
Genel hatırlatmalar ......................... 51
İkaz ve kontrol lambaları ............. 183
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 51
Yan rüzgar asistanı ......................... 51
Eşya koyma yeri
Bardak tutucusu ............................. 130
Gözlük koyma yeri ......................... 130
Kapı ................................................. 130
Orta konsol ..................................... 130
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 130
Torpido gözü ................................... 130
ETS (Elektronik traksiyon sistemi) ....... 51
Ev adresi
Girilmesi ve kaydedilmesi ............ 120
F
Fabrika ayarları
Geri alınması (medya sistemi) ..... 109
Fan gücü
Arttırılması/Azaltılması (klima
otomatiği) ......................................... 86
Arttırılması/Azaltılması (klima
tertibatı) ........................................... 84
Far
Dönüş lambası .................................. 75
Ekran mesajı ................................... 191
Far seviyesinin ayarlanması ................. 75
Favoriler
Oluşturulması (medya sistemi) .... 111
Yönetilmesi (medya sistemi) ........ 111
FIN ......................................................... 194
Fonksiyonlu koltuk
bakınız Koltuk
Frekanslar
Mobil telefon .................................. 199
Telsiz cihazı ................................... 199
Fren
ABS ..................................................... 49
EBD ..................................................... 51
İkaz lambası ................................... 178
Islak zeminde fren yapılması ........ 68
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 68
Rampa inişinde fren yapılması ..... 68
Sabitleme freni ................................ 58
Sürüş hatırlatmaları ....................... 68
Tuz serpilmiş yollarda sınırlı
frenleme etkisi ................................. 68
Alfabetik Fihrist 9
Sayfa: 11
Fren gücü dağılımı
bakınız EBD (Electronic Brake-
force Distribution - Elektronik
fren gücü dağılımı)
Fren hidroliği
Ekran mesajı ................................... 178
Fren lambası
Ampulün değiştirilmesi ................ 167
Ekran mesajı ................................... 190
G
Geri alma fonksiyonu
Yan camlar ........................................ 80
Geri dönüşüm
bakınız Çevre koruma
Geri sürüş kamerası
Açılması/Kapatılması ...................... 92
Ayarlar .............................................. 92
Ekrandaki yardımcı çizgiler ........... 91
Fonksiyon/Hatırlatmalar ................ 91
Temizlik hatırlatmaları ................. 150
Geri sürüş lambası
Ampulün değiştirilmesi ................ 167
Geri vites
Geçilmesi (Mekanik şanzıman) ...... 60
Takılması (Otomatik şanzıman) ..... 61
Gösterge aydınlatması
Ayarlanması ..................................... 97
Gündüz seyir farı .................................... 74
Güneşlik .................................................. 78
Günlük katedilen yol
Gösterilmesi (renkli ekran) ............ 96
Gösterilmesi (tek renkli ekran) ...... 95
Günlük kilometre sayacı
bakınız Günlük katedilen yol
H
Hareket etme kilidi ................................. 93
Harici audio cihazı (AUX)
Bağlanması (audio sistemi) .......... 106
Harici marş (motor)
bakınız Marş yardımı (Motor)
Harici veri taşıyıcıları
Bağlanması (audio sistemi) ............ 99
Bağlanması (medya sistemi) ........ 116
Kumanda edilmesi (audio sis-
temi) ................................................ 105
Kumanda edilmesi (medya sis-
temi) ................................................ 116
Hatırlatmalar
Ayarlanması (audio sistemi) ........ 102
Hava basıncı
bakınız Lastik basıncı
Hava çıkışları
bakınız Havalandırma çıkışları
Hava dağılımı
Ayarlanması (klima otomatiği) ...... 85
Ayarlanması (klima tertibatı) ........ 84
Hava kurutmalı soğutma
Klima otomatiği ............................... 86
Klima tertibatı ................................. 85
Hava sirkülasyonu modu
Açılması/Kapatılması (klima
otomatiği) ......................................... 86
Açılması/Kapatılması (klima
tertibatı) ........................................... 85
Hava yastığı
Diz hava yastığı ............................... 37
Etkinleştirilmesi .............................. 34
Genel bakış ....................................... 37
Koruma potansiyeli ......................... 37
Koruma potansiyelinin kısıt-
lanması ............................................. 38
Monte edildikleri yerler .................. 37
Ön hava yastığı (Sürücü, Ön
yolcu) ................................................ 37
Ön yolcu hava yastığının dev-
reden çıkartılması/devreye
alınması ............................................ 43
PASSENGER AIR BAG kontrol
lambaları .......................................... 38
Yan hava yastığı .............................. 37
Havalandırma çıkışları
Ayarlanması ..................................... 86
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 86
Hayvanlar
bakınız Araçta evcil hayvanlar varsa
Hedefin girilmesi
Navigasyon ..................................... 120
Hırsızlık alarm sistemi
Alarmın sonlandırılması ................. 93
Devreye alınması/Devreden
çıkartılması ...................................... 93
Hırsızlık emniyeti
Hırsızlık alarm sistemi ................... 93
10 Alfabetik Fihrist
Sayfa: 12
Hız göstergesi
Dijital ................................................ 95
Ekrana getirilmesi (dijital hız
göstergesi) ........................................ 97
Genel hatırlatmalar (dijital hız
göstergesi) ........................................ 97
bakınız Kombine gösterge
Hız sınırlayıcı
Devreden çıkartılması ..................... 71
Devreye alınması ............................. 71
Duraklatılması ................................. 71
Ekran mesajı (renkli ekran) .......... 189
Fonksiyonlar ve devreye alma
koşulları ............................................ 70
Genel hatırlatmalar ......................... 70
Hız sınırının ayarlanması .............. 71
Kayıtlı hız sınırının arttırıl-
ması veya azaltılması ..................... 71
Kayıtlı hız sınırının aşılması ......... 70
Kayıtlı hız sınırının çağrılması ..... 71
Hızın ayarlanması
bakınız Tempomat
Hızın sınırlandırılması
bakınız Hız sınırlayıcı
Hoparlör
bakınız Subwoofer
İ
i-Size çocuk koltuğu bağlantıları ......... 41
i-Traffic
Trafik mesajları ............................. 113
İç aydınlatma
Açılması/Kapatılması ...................... 76
Ambiyans aydınlatmasının
ayarlanması ..................................... 98
Ambiyans aydınlatmasının
ayarlanması (renkli ekran) ............ 76
Ampullerin değiştirilmesi ............ 168
bakınız İç aydınlatma
İçecek tutucusu
bakınız Bardak tutucusu
İkaz flaşörü tertibatı
Açılması/Kapatılması .................... 155
İkaz ve kontrol lambaları
ABS ................................................... 182
Akü ................................................... 190
Direksiyon ...................................... 187
EBD ................................................... 182
Emniyet kemeri .............................. 174
Emniyet sistemi ............................. 174
ESP® (sarı) ....................................... 183
Frenler ............................................. 178
Genel bakış ....................................... 32
Lastik basınç kontrolü .................. 184
Mesafe ikaz fonksiyonu (kır-
mızı) ................................................ 188
Motor arıza teşhisi ........................ 176
PASSENGER AIR BAG ........................ 38
PASSENGER AIRBAG OFF ................ 174
Sabitleme freni ............................... 178
Soğutma maddesi ........................... 177
Start-Stop otomatiği (sarı) ........... 178
Şerit tutma asistanı ....................... 188
Yağ basıncı ..................................... 177
İklimlendirme
Genel hatırlatmalar ......................... 84
Havalandırma çıkışlarının
ayarlanması ..................................... 86
İklimlendirme otomatiği ................. 85
Klima tertibatı ................................. 84
İlk yardım çantası ................................ 156
Intellitext™
Ayarlanması (audio sistemi) ........ 103
Ayarlanması (medya sistemi) ...... 112
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısı ........... 41
Işık
bakınız Ampulün değiştirilmesi
Işıklar
Ambiyans aydınlatmasının
ayarlanması ..................................... 98
Arka sis lambası .............................. 75
Far şalteri ......................................... 74
Kısa far .............................................. 74
Otomatik seyir farı .......................... 74
Park lambası ..................................... 74
Selektör ............................................. 74
Sinyal lambası ................................. 64
Sis lambası ....................................... 75
Uzun far ............................................ 74
Yurt dışı seyahatleri ....................... 75
bakınız İç aydınlatma
İşletme emniyeti
Uygunluk beyanları ........................ 23
İşletme maddeleri
Cam yıkama maddesi ..................... 196
Alfabetik Fihrist 11
Sayfa: 13
Fren hidroliği ................................. 196
Motor yağı ...................................... 196
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 137
Soğutma maddesi (Motor) ............. 140
Yakıt ................................................ 196
İşletme talimatı
Araç donanımı .................................. 22
J
Jantlar
Temizlenmesi ................................. 151
K
Kalkış yapılması
Genel hatırlatmalar ......................... 57
Yokuşta kalkış yardımı ................... 59
Kalorifer
bakınız İklimlendirme
Kanal
Ayarlanması (audio sistemi) ........ 101
Ayarlanması (medya sistemi) ...... 112
Kanal listesinin ayarlanması
(audio sistemi) ............................... 102
Kaydedilmesi (audio sistemi) ....... 102
Kayıtlı kanalın ayarlanaması
(audio sistemi) ............................... 102
Kanal arama
Audio sistemi .................................. 102
Kanal listesi
Güncellenmesi (medya sistemi) ... 113
Kapı
Acil durum kilit açma tertibatı .... 170
Acil durum kilitleme tertibatı ...... 171
Açılması (Araç içinden) ................... 79
Ekran mesajı ................................... 173
Kilidin açılması (anahtar ile) ......... 52
Kumanda ünitesi .............................. 31
Merkezi olarak kilitlenmesi/
kilitlerinin açılması (Anahtar) ...... 92
Otomatik kilitleme tertibatı
(Şalter) .............................................. 79
Kapı ilave emniyeti ................................ 79
Kar zincirleri ......................................... 148
Katedilen yol sayacı
Renkli ekran ..................................... 96
Tek renkli ekran ............................... 95
Katkı maddeleri (Motor yağı) .............. 139
Katkı maddeleri (yakıt) .......................... 71
Kayma önleyici zincirler
bakınız Kar zincirleri
Kemer gerdirici
Etkinleştirilmesi .............................. 34
Kemer ikazı ............................................. 36
Kısa far
Ampullerin değiştirilmesi ............ 166
Kısa farın
açılması/kapatılması ...................... 74
Kısa farlar
Yurt dışı seyahatleri ....................... 75
Kış kullanımı
Genel hatırlatmalar ......................... 68
Kar zincirleri .................................. 148
Kaygan yol ........................................ 68
Kış lastikleri
M+S lastikleri ................................. 147
Kick-down ............................................... 61
Kilit açma tertibatı
Araç içinden (Merkezi kilit açma
tuşu) .................................................. 79
Kilitleme tertibatı
bakınız Merkezi kilitleme tertibatı
Kilitleme tertibatı (Kapılar)
Acil durum kilitleme tertibatı ...... 171
İçeriden (Merkezi kilitleme
tuşu) .................................................. 79
Kilitlenmesi (Kapılar)
Otomatik ........................................... 79
Kilitlerin açılması
Acil durum anahtarı ile ................. 170
Klavye
Uyarlanması (medya sistemi) ...... 109
Klima otomatiği
Açılması/Kapatılması ...................... 85
Arka cam buzunun çözdürül-
mesi ................................................... 86
Buğulanmış camlar .......................... 86
Fan gücünün arttırılması/azal-
tılması ............................................... 86
Hava dağılımının ayarlanması ...... 85
Hava kurutmalı soğutma ................ 86
Hava sirkülasyonu modunun
açılması/kapatılması ...................... 86
Ön cam buzunun çözdürülmesi ...... 86
Sıcaklığın ayarlanması ................... 85
12 Alfabetik Fihrist
Sayfa: 14
Klima tertibatı
Açılması/Kapatılması ...................... 84
Arka cam buzunun çözdürül-
mesi ................................................... 85
Buğulanmış camlar .......................... 85
Fan gücünün arttırılması/azal-
tılması ............................................... 84
Hava dağılımı ................................... 84
Hava kurutmalı soğutma ................ 85
Hava sirkülasyonu modunun
açılması/kapatılması ...................... 85
Ön cam buzunun çözdürülmesi ...... 85
Sıcaklığın ayarlanması ................... 84
Koltuk
Ayarlanması (Mekanik olarak) ....... 52
Kılıfının temizlenmesi .................. 153
Koltuk ısıtıcısının açılması/
kapatılması ....................................... 87
Öne doğru yatırılması ................... 133
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 52
Sürücünün doğru oturma pozis-
yonu .................................................. 52
Koltuk ısıtıcısı ........................................ 87
Kombine gösterge
Genel bakış ....................................... 32
İkaz ve kontrol lambaları ............... 32
Kontak
bakınız Anahtar konumları
Kontrol lambası
bakınız İkaz ve kontrol lambaları
Kriko
Kullanımı ........................................ 143
Kumanda sistemi
bakınız Araç bilgisayarı
Kurtarma haritası ................................... 25
Kutu (hoparlör)
bakınız Subwoofer
Küllük ...................................................... 88
L
Lamba
Far seviyesi ...................................... 75
İkaz flaşörü tertibatı ..................... 155
Lambalar
bakınız İkaz ve kontrol lambaları
Lastik
Ömrü ................................................ 142
Lastik basıncı
Ekran mesajı ................................... 184
Kontrol edilmesi/Uyarlanması ..... 147
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 146
Tavsiye edilen ................................ 146
Ulaşılamadığında (TIREFIT) ......... 158
Ulaşıldığında (TIREFIT) ................ 159
Lastik basınç kontrolü
Başlatılması ...................................... 98
Fonksiyon/Hatırlatmalar .............. 145
İkaz lambası ................................... 184
Lastik basınç kontrolü için tel-
siz ruhsatı ...................................... 199
Yeniden başlatılması .................... 145
Lastik hasarı
Aracın hazırlanması ...................... 155
TIREFIT Kit ...................................... 157
Lastikler
Dönüş yönü ..................................... 144
Kar zincirleri .................................. 148
Kontrol edilmesi ............................. 141
M+S lastikleri (kış lastikleri) ........ 147
Muhafaza edilmesi ......................... 145
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 141
Profili .............................................. 141
Tekerlek değişimi .......................... 141
Yeni lastikler için kurallar ........... 142
bakınız Lastik hasarı
M
M+S lastikleri (kış lastikleri) ............... 147
Marş yardımı (Motor) ........................... 159
Medya sistemi
Açılması/Kapatılması .................... 108
Anasayfa ......................................... 108
Anasayfa görüntüsünün seçil-
mesi ................................................. 109
Bağlantı yöneticisi ........................ 128
Çok fonksiyonlu direksiyon
simidindeki tuşlar ......................... 107
Dilin seçilmesi ............................... 109
Durum ve bilgiler ........................... 109
eco score ........................................... 66
Ekran ayarları ................................ 109
Ekran klavyesinin uyarlanması .. 109
Favorilerin oluşturulması ............ 111
Garanti .............................................. 22
Alfabetik Fihrist 13
Sayfa: 15
Genel bakış ..................................... 107
Geri sürüş kamerası ........................ 91
İkaz seslerinin ayarlanması ........ 110
Kumanda elemanları ..................... 107
Menülerin çağrılması .................... 108
Navigasyon menüsü ...................... 119
Navigasyon sistemi ....................... 119
Radyonun kumanda edilmesi ....... 111
Resim görüntüleme ........................ 118
Saatin ayarlanması ....................... 109
Ses seviyesi/Ses tonu ayarları ..... 110
Sistem ayarları .............................. 109
Sistem menüsü ............................... 109
Sorunların çözülmesi .................... 191
Uygulamaların kurulması ............ 128
Veri bağlantısı ............................... 127
Veri paylaşımının onaylanması .. 128
Video oynatma ............................... 118
Mekanik şanzıman
Arıza (renkli ekranı olan araç
bilgisayarı) ..................................... 180
Arıza (tek renkli ekranı olan
araç bilgisayarı) ............................ 180
Ekran mesajı (renkli ekran) .......... 179
Ekran mesajı (tek renkli ekran) ... 179
Geri vitese geçmek .......................... 60
Kalkış ................................................ 57
Motorun çalıştırılması .................... 56
Vites değiştirme önerisi ................. 65
Vites kolu .......................................... 60
Vitese takılması ............................... 60
Vitesin boş konuma alınması ......... 60
Merkezi kilitleme tertibatı
Kilitlenmesi/Kilitlerin açılması
(Anahtar) ........................................... 92
Otomatik kilitleme tertibatı ........... 79
Mesafe birimi
Ayarlanması ..................................... 98
Mesafe ikaz fonksiyonu
Ekran mesajı ................................... 188
Fonksiyon/Hatırlatmalar ................ 50
İkaz lambası ................................... 188
Mesaj hafızası (renkli ekran) ................. 96
MirrorLink™
Kullanılması ................................... 114
Mobil telefon
Bağlanması (audio sistemi) .......... 103
Bağlanması (medya sistemi) ........ 113
Frekanslar ...................................... 199
MirrorLink™ 'in kullanılması ....... 114
Montajı ............................................ 199
Sesin ayarlanması (audio sis-
temi) ................................................ 104
Telefon edilmesi (medya sis-
temi) ................................................ 115
Telefon rehberinin yüklenmesi
ve güncellenmesi (audio sis-
temi) ................................................ 103
Verilerin otomatik olarak indi-
rilmesi (medya sistemi) ................ 114
Yayın gücü (azami) ........................ 199
Motor
Anahtar ile çalıştırılması ............... 56
Çekilerek Çalıştırılması (Araç) ..... 164
Düzensiz çalışması ........................ 176
Ekran mesajı ................................... 176
İkaz lambası (Motor arıza teş-
hisi) ................................................. 176
Kapatılması ...................................... 90
Marş problemleri ........................... 175
Marş yardımı .................................. 159
Start-Stop otomatiği ....................... 59
Motor elektroniği
Hatırlatmalar ................................... 22
Problem (Arıza) .............................. 175
Motor odası muhafaza kapağı ............. 135
Motor yağı
Ekran mesajı ................................... 177
İkaz lambası ................................... 177
İlave edilmesi ................................. 139
Kalite ile ilgili hatırlatmalar ....... 196
Katkı maddeleri .............................. 139
Yağ seviyesi kontrolü ................... 138
Motor yağı katkıları
bakınız Katkı maddeleri (Motor yağı)
Motorun otomatik olarak çalıştırıl-
ması (Start-Stop otomatiği) .................. 59
Muhafaza Etme Olanakları ................... 130
N
Nakil (Araç) ........................................... 164
Navigasyon
Adres üzerinden hedefin giril-
mesi ................................................. 120
Alternatif rota ................................ 122
14 Alfabetik Fihrist
Sayfa: 16
Anonslarının kapatılması/açıl-
ması ................................................. 124
Başlatılması .................................... 119
Ev adresinin girilmesi/kayde-
dilmesi ............................................ 120
Güncel konum ................................. 125
Harita verilerinin yüklenmesi ..... 119
Hedef hafızası ................................ 121
Hedefin coğrafi koordinatlar
üzerinden girilmesi ....................... 120
Hedefin girilmesi ........................... 120
Hedefin harita üzerinden giril-
mesi ................................................. 120
Hedefin son hedeflerden seçil-
mesi ................................................. 120
Konuşma sesinin ayarlanması ..... 127
Özel hedefin girilmesi ................... 121
Problemin çözülmesi ..................... 192
Rota hesaplamasının başlatıl-
ması ................................................. 122
Rota planlamasının ayarlan-
ması ................................................. 123
Rotanın değiştirilmesi .................. 122
Rotaya yönelik ayrıntılar ............. 122
Sistem ayarları .............................. 127
TomTom hizmetleri ........................ 125
Trafik bilgileri ............................... 124
Yer imleri ........................................ 122
O
Okuma lambası ....................................... 76
Orijinal parçalar ..................................... 21
Orta konsol
Genel bakış ....................................... 29
Otomatik seyir ışığı ................................ 74
Otomatik şanzıman
Acil durum işletimi ........................ 181
Arıza (tek renkli ekranı olan
araç bilgisayarı) ............................ 180
Boş konuma geçilmesi ..................... 61
Ekran mesajı ................................... 180
Geri vitese takılması ....................... 61
Kalkış ................................................ 57
Kick-down ........................................ 61
Manuel vites değişimi ..................... 62
Motorun çalıştırılması .................... 56
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 60
Park konumuna geçilmesi .............. 61
Sürüş programları ........................... 61
Şanzıman konumları ....................... 61
Vites değiştirme önerisi ................. 65
Vites seçme kolu kilidinin
manuel olarak devreden çıkar-
tılması ............................................. 165
Vites seçme mandalları ................... 63
Otomatik şanzıman acil durum işle-
timi ........................................................ 181
Ö
Ön bölüm muhafaza kapağı
bakınız Servis muhafaza kapağı
Ön cam
Buzun çözdürülmesi (klima oto-
matiği) ............................................... 86
Buzun çözdürülmesi (klima ter-
tibatı) ................................................ 85
Ön göğüs
Genel bakış ....................................... 27
İlave göstergeler .............................. 65
Ön göğüsteki saat ................................... 65
Ön hava yastığı ....................................... 37
Ön kaput
bakınız Servis muhafaza kapağı
Ön taraftaki muhafaza kapağı
bakınız Servis muhafaza kapağı
Ön tekerlek yuvası
Muhafaza kapağının sökülmesi/
takılması ......................................... 166
Ön tekerlek yuvası muhafaza kapa-
ğının
Sökülmesi/Takılması ..................... 166
Ön yolcu hava yastığı
Sorun (Arıza) ................................... 174
Ön yolcu hava yastığını devreden
çıkartma sistemi
Durum göstergesi ............................ 38
PASSENGER AIR BAG kontrol
lambaları .......................................... 38
Ön yolcu hava yatığı
Devreden çıkartılması/Devreye
alınması ............................................ 43
Ön yolcu koltuğu
Öne doğru yatırılması ................... 133
Alfabetik Fihrist 15
Sayfa: 17
Öndeki muhafaza kapağı
bakınız Servis muhafaza kapağı
Özel hedef
Girilmesi ......................................... 121
P
Park etmek
bakınız Aracın park edilmesi
Park lambası
Açılması/Kapatılması ...................... 74
Paspas ..................................................... 88
PASSENGER AIR BAG
devreden çıkartılması/devreye
alınması ............................................ 43
Kontrol lambaları ............................ 38
Pil (Anahtar)
Değiştirilmesi ................................. 169
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 169
Plaka aydınlatması
Ampulün değiştirilmesi ................ 168
Plastik kaplama (Temizlik hatırlat-
maları) ................................................... 153
Priz (12 V)
Orta konsol ....................................... 88
Q
QR kodu
Kurtarma haritası ............................ 25
R
RACE START
Etkinleştirilmesi .............................. 64
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 63
Radyo
Gösterge modu ................................ 111
i-Traffic (trafik mesajları) ........... 113
Kumanda edilmesi (audio sis-
temi) ................................................ 101
Kumanda edilmesi (medya sis-
temi) ................................................ 111
Program bilgilerinin gösteril-
mesi (EPG) (audio sistemi) ............ 103
Radyo kontrollü araç bileşenleri
Uygunluk beyanı ............................. 23
Radyo metni
Gösterilmesi (audio sistemi) ........ 102
Gösterilmesi (medya sistemi) ....... 112
Resim
Görüntülenmesi (medya sis-
temi) ................................................ 118
Rodaj hatırlatmaları ............................... 56
Rotanın değiştirilmesi
Navigasyon ..................................... 122
S
Saat
Ayarlanması (audio sistemi) ........ 101
Ayarlanması (medya sistemi) ...... 109
Ayarlanması (renkli ekran) ............ 97
Ayarlanması (tek renkli ekran) ...... 97
Saat modunun ayarlanması
(renkli ekran) ................................... 97
Sabitleme freni
Ekran mesajı ................................... 178
Genel hatırlatmalar ......................... 58
İkaz lambası ................................... 178
SD kart
Bağlanması (medya sistemi) ........ 116
Harita verilerinin yüklenmesi ..... 119
SD kart girişi .................................. 107
Selektör ................................................... 74
Sensörler (Temizlik hatırlatmaları) .... 150
Serbest konuşma tertibatı
bakınız Mobil telefon
Servis ....................................................... 24
Servis
bakınız Yetkili servis
Servis göstergesi
Çağrılması (renkli ekran) ................ 96
Çağrılması (tek renkli ekran) ......... 95
Servis muhafaza kapağı ....................... 136
Servis zamanı
Ekran mesajı ................................... 181
Ses seviyesi
Ayarlanması (audio sistemi) ........ 101
Ayarlanması (medya sistemi) ...... 110
Otomatik olarak uyarlanması ....... 101
Ses tonu
Ayarlanması (audio sistemi) ........ 101
Ayarlanması (medya sistemi) ...... 110
Sesli kullanım sistemi
Navigasyon hedef girişi ............... 120
16 Alfabetik Fihrist
Sayfa: 18
Sesli kullanım sistemi ile ilgili
sorunlar .......................................... 192
Uygulamanın başlatılması ........... 107
Seyahat hesaplayıcısı
Gösterilmesi ..................................... 96
Seyir ışığı
bakınız Otomatik seyir ışığı
Sıcaklık
Ayarlanması (klima otomatiği) ...... 85
Ayarlanması (klima tertibatı) ........ 84
Soğutma maddesi (Araç bilgisa-
yarındaki gösterge) ......................... 96
Sigortalar
Değiştirmeden önce ....................... 169
Ön göğüsteki sigorta kutusu ........ 169
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 168
Sigorta kutusunun açılması ......... 169
Yerleşim planı ................................ 197
Silecek süpürgeleri
Değiştirilmesi (Arka camda) ......... 149
Değiştirilmesi (Ön cam) ................ 148
Temizlenmesi ................................. 151
Silecekler
Açılması/Kapatılması ...................... 76
Aralıklı silmek .................................. 77
Arka cam sileceği ............................. 77
Problem (Arıza) .............................. 173
Silecek süpürgelerinin değişti-
rilmesi ............................................. 148
Yağmur sensörü ............................... 77
Yıkama suyu ile silme ..................... 77
Sinyal
bakınız Sinyal lambası
Sinyal lambası
Açılması/Kapatılması ...................... 64
Sinyal lambası (arka)
Ampulün değiştirilmesi ................ 167
Sinyal lambası (ön)
Ampulün değiştirilmesi ................ 166
Sis farı
Açılması/Kapatılması ...................... 75
smart center
bakınız Yetkili servis
Soğutma
bakınız İklimlendirme
Soğutma maddesi
Ekran mesajı ................................... 177
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 140
Sıcaklık göstergesi .......................... 96
Soğutma maddesi seviyesinin
kontrol edilmesi ve ilave edil-
mesi ................................................. 140
Sözleşmeli servis
bakınız Yetkili servis
Start-Stop otomatiği
Devreden çıkartılması/Devreye
alınması ............................................ 60
Genel hatırlatmalar ......................... 59
Motorun otomatik olarak çalış-
tırılması ............................................ 59
Motorun otomatik olarak dur-
durulması ......................................... 59
Su içinden geçiş
Caddelerde ........................................ 68
Subwoofer
Takılması/Sökülmesi ..................... 135
Sürücü kapısı
bakınız Kapı
Sürücü koltuğu
bakınız Koltuk
Sürüş emniyet sistemi
ABS (Anti blokaj sistemi) ................ 49
EBD (Electronic Brake-force
Distribution - Elektronik fren
gücü dağılımı) .................................. 51
ESP® (Elektronik stabilite prog-
ramı) .................................................. 51
ETS (Elektronik traksiyon sis-
temi) .................................................. 51
Mesafe ikaz fonksiyonu .................. 50
Sürüş emniyet sistemlerinin
sınırları ............................................. 49
Yan rüzgar asistanı ......................... 51
Sürüş hatırlatmaları
Aquaplaning ..................................... 68
Caddelerde su içinden geçiş ........... 68
Frenler .............................................. 68
Islak zeminde sürüş ........................ 68
kalkış yapmak .................................. 57
Kış mevsiminde kaygan yol ........... 68
Kış mevsiminde sürüş ..................... 68
Rampa inişleri .................................. 68
Rodaj hatırlatmaları ........................ 56
Simetrik kısa far .............................. 75
Tuz serpilmiş yollarda sınırlı
fren etkisi ......................................... 68
Alfabetik Fihrist 17
Sayfa: 19
Sürüş sistemi
RACE START ...................................... 63
Sürüş sistemleri
Sınırlayıcı ......................................... 70
Şerit tutma asistanı ........................ 69
Tempomat ......................................... 70
Sürüş tarzı
bakınız Ekonomik sürüş
Ş
Şanzıman
bakınız Mekanik şanzıman
bakınız Otomatik şanzıman
Şerit algılama sistemi (otomatik)
bakınız Şerit tutma asistanı
Şerit tutma asistanı
Devreye alınması/Devreden
çıkartılması ...................................... 70
Fonksiyon/Hatırlatmalar ................ 69
İkaz lambası (renkli ekran) .......... 189
İkaz lambası (tek renkli ekran) .... 189
T
Tavan döşemesi ve halılar (Temizlik
hatırlatmaları) ...................................... 153
Tavandaki kumanda ünitesi .................. 30
Tekerleğin takılması
Aracın hazırlanması ...................... 143
Aracın kaldırılması ........................ 143
Aracın kaymaya karşı emniyete
alınması .......................................... 155
Tekerleğin sökülmesi .................... 143
Tekerleğin takılması ..................... 144
Tekerlekler
Depolanması ................................... 145
Kar zincirleri .................................. 148
Kontrol edilmesi ............................. 141
Önemli emniyet hatırlatmaları .... 141
Sıkma torku .................................... 144
Tekerleğin sökülmesi .................... 143
Tekerlek değişimi .......................... 141
Yeni tekerleğin takılması ............. 144
Teknik değerler
Araç verileri ................................... 194
Bilgiler ............................................ 194
Telefon etmek
Audio sistemi .................................. 104
Medya sistemi ................................ 115
Telefon rehberi
Yüklenmesi (audio sistemi) .......... 103
Telif hakkı ............................................... 26
Telsiz cihazı
Frekanslar ...................................... 199
Montajı ............................................ 199
Yayın gücü (azami) ........................ 199
Telsiz ruhsatları
Lastik basınç kontrolü .................. 199
Temizlik/Bakım
Geri sürüş kamerası ...................... 150
Yıkama tesisi .................................. 149
Tempomat
Ekran mesajı (renkli ekran) .......... 189
Ekran mesajı (tek renkli ekran) ... 189
En son kaydedilmiş olan hızın
çağırılması ....................................... 71
Etkin durumdan çıkartılması ......... 71
Etkinleştirilmesi .............................. 71
Fonksiyon/Hatırlatmalar ................ 70
Genel hatırlatmalar ......................... 70
Güncel hızın kaydedilmesi ve
sabit tutulması ................................ 71
Hız ayarlamasının duraklatıl-
ması ................................................... 71
Hızın arttırılması/azaltılması ........ 71
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 70
Tuşlar ................................................ 71
Tente
Açılması ............................................ 81
Arka tentenin açılması .................. 132
Arka tentenin kapatılması ............ 132
Kapatılması ...................................... 81
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 81
Temizlenmesi ................................. 152
Yan kirişler olmadan yük ala-
nının kapatılması ............................ 83
Yan kirişlerin muhafaza edil-
mesi ................................................... 82
Yan kirişlerin sökülmesi ................. 82
Tip etiketi
bakınız Araç tip etiketi
TIREFIT Kit ............................................ 157
TomTom hizmetleri
Abonelik durumu ........................... 126
Etkinleştirilmesi ............................ 125
Giriş ................................................. 125
18 Alfabetik Fihrist
Sayfa: 20
Hizmetlerim menüsü ..................... 126
Trafik bilgisi menüsü .................... 126
Top Tether .............................................. 42
Toplam kaktedilen yol
Gösterge biriminin ayarlan-
ması ................................................... 97
Toplam katedilen mesafe
Renkli ekran ..................................... 96
Toplam katedilen yol
Tek renkli ekran ............................... 94
Torpido gözü ......................................... 130
Trafik mesajları
Açılması/Kapatılması .................... 102
U
USB bağlantısı
Audio sistemi ................................... 99
Medya sistemi ................................ 107
USB cihazı
Bağlanması (audio sistemi) .......... 105
Bağlanması (medya sistemi) ........ 116
Kumanda edilmesi (audio sis-
temi) ................................................ 105
Uygulamalar
Genel hatırlatmalar ....................... 127
Gösterilmesi/Çağrılması ............... 128
Kurulması ....................................... 128
Uygunluk Beyanları ............................... 23
Uzun far
Açılması/Kapatılması ...................... 74
Ampulün değiştirilmesi ................ 166
Ü
Üçgen ikaz reflektörü ........................... 156
V
Veri paylaşımı
Yönetilmesi ..................................... 128
Veri taşıyıcısı
bakınız Harici veri taşıyıcısı
Video
Oynatılması (medya sistemi) ....... 118
Vites değiştirme mandalları .................. 63
Vites değiştirme önerisi ........................ 65
Vites seçme kolu
Temizlenmesi ................................. 152
Vites seçme kolu kilidinin manuel
olarak devreden çıkartılması (oto-
matik şanzıman) ................................... 165
Y
Yağ
bakınız Motor yağı
Yağlama maddesi katkıları
bakınız Katkı maddeleri (Motor yağı)
Yağmur sensörü ...................................... 77
Yağmur ve ışık sensörü (ekran
mesajı) ................................................... 190
Yakıt
Doldurulması .................................... 72
E10 ..................................................... 71
Güncel tüketimin gösterilmesi
(renkli ekran) ................................... 96
Güncel tüketimin gösterilmesi
(tek renkli ekran) ............................. 95
Kalite (Benzin) .................................. 71
Katkı maddeleri ............................... 71
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 71
Problem (Arıza) .............................. 176
Yakıt doldurmak
Depo kapağı muhafazası ................. 72
Yakıt doldurulması
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 71
Yakıt alma işlemi ............................. 72
bakınız Yakıt
Yakıt göstergesi ...................................... 94
Ekran mesajı ................................... 176
Yakıt miktarı
Gösterge ............................................ 94
Yan camlar
Açılması/Kapatılması ...................... 81
Geri alma fonksiyonu ...................... 80
Önemli emniyet hatırlatmaları ...... 80
Problem (Arıza) .............................. 172
Sisteme tanıtılması ....................... 172
Yan hava yastığı ..................................... 37
Yan kirişler
Muhafaza edilmesi .......................... 82
Sökülmesi .......................................... 82
Takılması .......................................... 83
Yük alanının kapatılması ............... 83
Yan rüzgar asistanı ................................ 51
Alfabetik Fihrist 19
Sayfa: 21
Yan sinyal lambaları
Ampulün değiştirilmesi ................ 167
Yangın söndürücü ................................ 156
Yapı tarzı
bakınız Araç tip etiketi
Yetkili servis ........................................... 24
Yetkili servis
bakınız Yetkili servis
Yıkama suyu
bakınız Cam yıkama tertibatı
Yıkama tesisi (Bakım) ........................... 149
Yol sayacı
bakınız Günlük katedilen yol
Yolcu emniyeti
Araçta çocuk varsa .......................... 39
Araçta evcil hayvanlar varsa ......... 49
Emniyet kemerleri ........................... 34
Emniyet sistemi ............................... 33
Emniyet sistemi ikaz lambası ........ 33
Hava yastıkları ................................ 37
Kemer ikazı ....................................... 36
PASSENGER AIR BAG kontrol
lambaları .......................................... 38
Yurt dışı seyahati
Simetrik kısa far .............................. 75
Yükleme talimatları .............................. 131
20 Alfabetik Fihrist
Sayfa: 22
Çevre koruma
Genel hatırlatmalar
H Çevre hatırlatması
Daimler AG kapsamlı bir çevre koruma
bilincinin sorumluluğunu taşımaktadır.
Buradaki hedef, üretim için gerekli olan
ham maddelerin ekonomik olarak kullanıl-
ması, insan ve doğa için yaşamsal öneme
sahip doğal kaynakların özenle korunma-
sıdır.
Aracınızı çevre bilinciyle kullanarak siz de
çevrenin korunmasına katkıda bulunabi-
lirsiniz.
Yakıt tüketimi ve motorun, şanzımanın,
frenlerin ve lastiklerin aşınması aşağıdaki
iki faktöre bağlı olarak ortaya çıkar:
Raracınızın çalışma şartlarına
Rkişisel sürüş tarzınıza
Her iki faktörde etken olan sizsiniz.
Bu nedenle aşağıda sıralanan hatırlatma-
lara dikkat edin:
Aracın çalışma şartları
RKısa mesafeli sürüşlerden kaçının, bu
tür sürüşler yakıt tüketimini arttırır.
RLastik basıncının doğru olmasına dikkat
edin.
RAraçta gereksiz yük bulundurmayın.
RYakıt tüketimini kontrol edin.
Rİhtiyacınız olmayan arka taşıyıcıyı
sökün.
RBakımı düzenli olarak yapılan bir araç
çevreyi korur. Bu nedenle bakım aralık-
larına uyun.
RServis işlemlerinin daima bir yetkili
serviste, örneğin bir smart center'da
gerçekleştirilmesini sağlayın.
Kişisel sürüş tarzınız
RAracı çalıştırırken gaz vermeyin.
RMotoru araç dururken ısıtmayın.
RAracı, öndeki trafik akışını göz önünde
bulundurarak kullanın ve öndeki araçla
aranızdaki mesafeyi koruyun.
RSık sık ve aşırı hızlanmalardan kaçının.
RZamanında vites değiştirin; mümkünse
vitesleri çok fonksiyonlu direksiyon
simidindeki vites değiştirme önerisi
oklarına göre değiştirin.
RMümkün olduğunca çabuk bir sonraki
yüksek vitese geçin.
RTrafikten kaynaklanan beklemelerde
motoru durdurun.
Eski araç geri alımı
Sadece AB ülkeleri için:
smart, eski aracı Avrupa Birliği'nin (AB) eski
araç talimatı doğrultusunda, çevreye uygun
bir şekilde imha etmek üzere geri alır.
Aracı, bir toplama yerine veya bir sökme
işlemi yapan işletmeye geri vererek herkes
hammade kaynaklarının korunmasına
önemli katkıda bulunabilir. Bu işletmelerde,
geri verme işlemi ücretsizdir.
Eski araç geri dönüşümü, geri kazanım ve
geri alım koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri
yerel smart internet sayfasında bulabilirsi-
niz.
smart orijinal parçalar
H Çevre hatırlatması
Daimler AG, geri dönüştürülmüş reviz-
yonlu agregalar ve yenileriyle aynı kali-
teye sahip parçalar sağlamaktadır. Yeni
parçaların ayıplı mal sorumluluğu hakları,
bu parçalar için de geçerlidir.
! Aracınızın aşağıda belirtilen bölümle-
rinde hava yastıkları, kemer gerdiricileri
ve ayrıca bu emniyet sistemleri için olan
kumanda kutuları ve sensörler takılı ola-
bilir:
Rkapılar
Rkapı direkleri
Rkapı maşpiyeli
Rkoltuklar
Rön göğüs
>> Giriş. 21
Z
Sayfa: 23
Rkombine gösterge
Rorta konsol
Aksesuar parçalarını, örneğin Audio sis-
temlerini, bu bölümlere monte etmeyin. Bu
bölümlerde onarım veya kaynak çalışma-
ları yapmayın. Aksi takdirde emniyet sis-
temlerinin işlevselliğini olumsuz şekilde
etkileyebilirsiniz.
Aksesuar parçalarının sonradan montajını
yetkili bir serviste yaptırın.
Sadece smart orijinal parçalar veya aynı
kalitedeki parçalar kullanılabilir. Ayrıca
sadece ilgili araç tipi için serbest bırakılan
lastikler, tekerlekler ve ayrıca aksesuar par-
çaları kullanılabilir.
smart orijinal parçalar sipariş ederken, her
zaman araç tanımlama numarasını (FIN)
belirtin.
smart tarafından kullanımı serbest bırakıl-
mayan parçalar, lastikler ve tekerlekler ve
ayrıca emniyet açısından önemli aksesuar-
lar kullanıldığında, aracın işletme emniyeti
tehlike altında olabilir. Emniyet açısından
önemli sistemlerde, örneğin fren tertiba-
tında, fonksiyon arızaları meydana gelebilir.
smart, orijinal parçaları ve araç tipiniz için
kullanımı serbest bırakılan tadilat ve akse-
suar parçalarını emniyet, güvenilirlik ve
uygunluk bakımından kontrol eder. smart'ın,
pazar araştırmaları yapmasına rağmen diğer
parçaları değerlendirmesi mümkün değildir.
smart, istisnai durumlarda bir teknik mua-
yene yerinin onayı veya resmi bir izin söz
konusu olsa dahi, bu parçaların smart araç-
larında kullanımı ile ilgili olarak herhangi
bir sorumluluk üstlenmez.
Almanya'da belirli parçaların montajına ve
tadilatına, ancak geçerli yasal talimatlara
uygun olmaları halinde izin verilir. Bu husus
bazı başka ülkelerde de geçerlidir. Tüm
smart orijinal parçaları, trafiğe çıkış izni ile
ilgili ön koşulları karşılamaktadır. Müsaade
edilmeyen parçalar, işletme izninin yitiril-
mesine neden olabilir.
Aşağıda belirtilen durumlarda işletim izni
iptal edilir:
Rişletme izninde onaylanan araç tipi deği-
şirse
Rtrafikteki diğer katılımcılar için tehlike
söz konusuysa
Regzoz veya gürültü emisyonu kötüleşirse
smart audio sisteminin ve smart medya
sisteminin garantisi
smart satış organizasyonu, smart audio sis-
temi ve smart medya sistemi için kilometre
sınırı olmadan 24 aylık bir garanti verir.
Garanti veren, aksesuar parçasının veya
yedek parçanın satın alındığı ülkedeki ilgili
satış organizasyonudur (servis bakım defte-
rindeki tabloya bakın).
Araç donanımı
Bu işletme talimatında, bu işletme talimatı-
nın redaksiyon bitiminde araç için temin
edilebilirolantümmodeller,seriüretimkap-
samındaki donanımlar ve özel donanımlar
anlatılmaktadır. Ülkeye özgü farklılıkların
olması mümkündür. Aracın donanımı bazı
açıklamalardan ve resimlerden farklılık gös-
terebileceği dikkate alınmalıdır. Bu, emniyet
açısından önemli sistemler ve fonksiyonlar
için de geçerlidir.
Aracın orijinal satın alma sözleşmesi belge-
lerinde, araçta bulunan tüm sistemler liste-
lenmiştir. Donanım ve kullanım ile ilgili
sorular her smart center'da veya Mercedes-
Benz yetkili servisinde cevaplanmaktadır.
İşletme emniyeti
Önemli emniyet hatırlatmaları
G UYARI
Öngörülen servis/bakım çalışmalarının
veya gerekli onarımların yapılmasını sağ-
lamazsanız, fonksiyon arızaları veya sis-
tem arızaları meydana gelebilir. Kaza teh-
likesi söz konusudur!
Öngörülen servis/bakım çalışmalarının ve
ayrıca gerekli onarımların her zaman bir
yetkili serviste yapılmasını sağlayın.
G UYARI
Örneğin yapraklar, çim veya ağaç dalları
gibi yanıcı malzemeler egzoz tertibatının
sıcak parçalarına temas ederse, bu malze-
22 >> Giriş.
Sayfa: 24
meler alev alabilir. Yangın tehlikesi söz
konusudur!
Kaplamasız yollarda veya arazide yapılan
sürüşlerde, düzenli olarak aracın alt tara-
fını kontrol edin. Özellikle sıkışmış bitki
parçalarını veya diğer yanıcı malzemeleri
uzaklaştırın. Hasarlar olduğunda bir yet-
kili servisi haberdar edin.
G UYARI
Seyir esnasında araca entegre edilmiş olan
bilgi sistemlerini ve iletişim cihazlarını
kullanırsanız, trafik akışına olan dikkati-
niz dağılabilir. Ayrıca aracın kontrolünü
kaybedebilirsiniz. Kaza tehlikesi söz
konusudur!
Bu cihazları, sadece trafik durumu müsait
olduğundakullanın.Bununmümkünolma-
ması durumunda, aracı trafik kurallarına
uygun olarak durdurun ve girişleri araç
hareketsiz durumdayken yapın.
G UYARI
Elektronik yapı parçalarında, bunların
yazılımlarında ve ayrıca kablo bağlantı-
larında yapılacak değişiklikler, bunların
fonksiyonunu veya ağa bağlı diğer bile-
şenlerin fonksiyonunu olumsuz etkileye-
bilir. Özellikle emniyet açısından önemli
sistemler de etkilenebilir. Bundan dolayı
bunlar öngörüldüğü şekilde çalışmayabi-
lir ve/veya aracın işletme emniyetini teh-
likeyedüşürebilir.Yüksekdüzeyde kaza ve
yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Kablo bağlantılarına ve ayrıca elektronik
yapı parçalarına veya bunların yazılımla-
rına herhangi bir müdahalede bulunma-
yın. Elektrikli ve elektronik cihazlarda
yapılacak çalışmaların her zaman bir yet-
kili serviste gerçekleştirilmesini sağlayın.
Dahili bilgi sistemlerini ve iletişim cihazla-
rını kullanırken, o an bulunduğunuz ülkenin
yasal düzenlemelerini dikkate alın.
Araç elektroniğinde değişiklikler yaptığı-
nızda, işletim izni yitirilir.
! Araç, aşağıda belirtilen durumlarda
hasar görebilir:
Raracın altı, örneğin yüksek bir kaldırım
kenarına veya kaplamasız yollara otur-
duğunda
Rbir engelin, örneğin bir kaldırım kena-
rının, tümseğin veya çukurun üzerinden
çok hızlı geçtiğinizde
Rağır bir nesne, alt tabana veya yürüyen
aksam parçalarına çarptığında
Karoser, alt taban, yürüyen aksam parça-
ları, tekerlekler veya lastikler bu veya
benzer durumlarda dıştan görülemeyecek
şekilde de hasar görebilir. Bu şekilde hasar
görmüş olan bileşenler beklenmedik bir
şekildedevredışıkalabilirveyabirkazada
oluşan yüklenmelere öngörüldüğü şekilde
dayanamayabilir.
Alt taban kaplaması hasar görmüşse,
örneğin yapraklar, çim veya ağaç dalları
gibi yanıcı maddeler alt taban ve alt taban
kaplaması arasında birikebilir. Bu madde-
ler, egzoz tertibatının sıcak parçalarına
temas ederse alev alabilir.
Bu tür durumlarda, aracın derhal bir yet-
kili serviste kontrol edilmesini ve onarıl-
masını sağlayın. Sürüşe devam ettiğinizde
sürüş emniyetinin olumsuz etkilenmiş
olduğunu belirlerseniz, derhal trafik
kurallarına uygun olarak aracı durdurun.
Bu durumda bir yetkili servise başvurun.
Multimedya cihazı, hırsızlığa karşı koru-
maya yönelik teknik önlemler ile donatıl-
mıştır.Ayrıntılıbilgilerhersmartcenter'dan
veya Mercedes-Benz yetkili servisinden
temin edilebilir.
Tavan taşıyıcılarının kullanılması, tavan
anteninin (radyo, DAB) çalışmasını olumsuz
etkileyebilir. Aynı şekilde camlara sonradan
yapıştırılan metalize cam filmler, radyo ve
GPS sinyalinin alınmasını bozabilir ve araç
iç mekanındaki diğer tüm anten fonksiyon-
larının çalışmasını olumsuz yönde etkileye-
bilir.
Uygunluk beyanları
Radyo kontrollü araç bileşenleri
Aşağıda belirtilen hatırlatma, aracın ve
araca entegre edilmiş bilgi sistemlerinin ve
>> Giriş. 23
Z
Sayfa: 25
iletişim cihazlarının radyo kontrollü tüm
bileşenleri için geçerlidir:
Aracın ve araca entegre edilmiş bilgi sis-
temlerinin ve iletişim cihazlarının radyo
kontrollü tüm bileşenleri, 1999/5/AT sayılı
talimatnamenin temel taleplerine ve diğer
ilgili düzenlemelere uygundur. Ayrıntılı bil-
giler her smart center'dan veya Mercedes-
Benz yetkili servisinden temin edilebilir.
Elektromanyetik uyumluluk
Araç bileşenlerinin elektromanyetik uyum-
luluğu, geçerli olan güncel metne uygun ola-
rak ECE-R 10 talimatnamesine göre kontrol
edilmiş ve kanıtlanmıştır.
Arıza teşhis bağlantı yeri
Arıza teşhis bağlantı yeri, bir yetkili serviste
arıza teşhis cihazlarının bağlanması için
öngörülmüştür.
G UYARI
Aracın bir arıza teşhis bağlantı yerine
cihazlar bağladığınızda, araç sistemleri-
nin fonksiyonları olumsuz şekilde etkile-
nebilir. Böylelikle aracın işletme emniyeti
olumsuz şekilde etkilenebilir. Kaza tehli-
kesi söz konusudur!
Sadece Mercedes-Benz tarafından aracınız
için kullanımı serbest bırakılan aracın
arıza teşhis bağlantı yerine cihazlar bağ-
layın.
G UYARI
Sürücü ayak bölgesindeki nesneler, pedal
yolunu sınırlayabilir veya basılı olan bir
pedalı bloke edebilir. Bu, aracın işletme ve
trafik emniyetini tehlikeye sokar. Kaza
tehlikesi söz konusudur!
Nesnelerin sürücü ayak bölgesine ulaşma-
ması için, aracın içerisinde bulunan tüm
nesneleri emniyetli şekilde muhafaza
edin. Pedallar için yeterli boş alanı sağla-
mak için, paspasları daima sabit ve anla-
tıldığı şekilde yerleştirin. Sabitlenmemiş
paspaslar kullanmayın ve birden fazla
paspası üst üste koymayın.
! Motor çalışmıyorken arıza teşhis bağ-
lantı yerlerinden birine bir cihaz bağlıysa,
akü deşarj olabilir.
Arıza teşhis bağlantı yerine cihazların bağ-
lanması durumunda, örneğin egzoz gazı
denetleme bilgileri sıfırlanabilir. Bundan
dolayı araç, bir sonraki genel muayene kap-
samındaki egzoz gazı muayenesinin gerek-
sinimlerini karşılamayabilir.
Yetkili servis
Bir yetkili servis, araçta yapılacak gerekli
çalışmaların usulüne uygun şekilde gerçek-
leştirilmesi için gerekli olan uzmanlık bilgi-
lerine, aletlere ve niteliklere sahiptir. Bu,
özellikle emniyet açısından önemli çalışma-
lar için geçerlidir.
Servis bakım defterindeki hatırlatmaları
dikkate alın.
Araçta yapılacak aşağıda belirtilen çalışma-
ların her zaman bir smart center'da veya
Mercedes-Benz yetkili servisinde yapılma-
sını sağlayın:
Remniyet açısından önemli çalışmalar
Rservis ve bakım çalışmaları
Ronarım çalışmaları
Rdeğişiklikler, montajlar ve tadilatlar
Relektronik yapı parçalarında yapılacak
çalışmalar
Araç kaydı
smart, smart center veya Mercedes-Benz
yetkili servisi tarafından belirli araçlar üze-
rinde teknik kontrollerin yapılmasını talep
edebilir. Bu denetlemeler ile araçların kali-
tesi veya güvenliği iyileştirilir.
smart, ancak bir aracın kayıt bilgilerine
sahipse, araç kontrolleri hakkında araç sahi-
bine bilgi verebilir.
Bir araç, aşağıda belirtilen durumlarda
henüz mal sahibi adına kayıtlı olmayabilir:
Raraç bir yetkili bayiden satın alınmadı-
ğında
Raraç henüz bir smart center'da veya Mer-
cedes-Benz yetkili servisinde kontrol
edilmediğinde.
24 >> Giriş.
Sayfa: 26
smart, aracı bir smart center'da veya Merce-
des-Benzyetkiliservisindekayıtettirmenizi
tavsiye eder.
Bir adres değişikliğini veya bir araç sahibi
değişikliğini mümkün olan en kısa sürede
smart'a veya Mercedes-Benz'e bildirin. Bu,
örneğin bir smart center'da veya Mercedes-
Benz yetkili servisinde mümkündür.
Kurallara uygun kullanım
Yapışkan ikaz hatırlatması etiketleri çıkar-
tıldığında, tehlikeler fark edilemez. Yapış-
kan ikaz hatırlatması etiketlerinin yerini
değiştirmeyin.
Araç kullanımı sırasında, aşağıda belirtilen
bilgi kaynaklarını dikkate alın:
Rbu işletme talimatındaki emniyet hatır-
latmaları
Rbu işletme talimatındaki teknik değerler
Rtrafik kurallarını ve yönetmeliklerini
Rmotorlu taşıtlar ile ilgili kanunları ve
emniyet standartlarını
Ayıplı mal sorumluluğu
! Aracın gerektiği şekilde kullanılması ve
olası araç hasarları ile ilgili olarak bu
İşletme Talimatı'nda yer alan hatırlatma-
ları dikkate alın. Bu hatırlatmalara aykırı
davranılması sonucu aracınızda meydana
gelen hasarlar, smart ayıplı mal sorumlu-
luğu, yeni veya ikinci el araç garantisi
kapsamına dahil değildir.
Kurtarma kartı için QR kodları
Depo kapağı muhafazasına ve karşı taraftaki
kapı direğine (B direği) QR kodları yerleşti-
rilmiştir. Kurtarma hizmetleri, bir kazada QR
kodları yardımıyla hızlı bir şekilde aracın
ilgili kurtarma kartını bulabilir. Güncel kur-
tarma kartı, örneğin elektrik hatlarının
geçişi gibi bir araç ile ilgili en önemli bilgi-
leri kompakt bir şekilde içermektedir. Ayrın-
tılı bilgiler için bakın: www.mercedes-
benz.de/qr-code
Araçta kayıtlı veriler
Birçok elektronik araç bileşeni, veri hafıza-
sına sahiptir. Bu veri hafızaları, aşağıda
belirtilenler hakkında yapı parçaları, sistem
veya çevre ile ilgili geçici veya sürekli olarak
teknik bilgiler kaydeder:
Rdurum
Rolaylar
Rhatalar
Katedilmiş yollar ile ilgili hareket profilleri,
bu verilerden elde edilemez.
Kayıtlı bilgiler için örnekler:
Rsistem bileşenlerinin çalışma durumları,
örneğin dolum seviyesi
Raracın ve araca ait her bir bileşenin durum
mesajları, örneğin hız ve gaz pedalı
konumu
Rönemli sistem bileşenlerindeki fonksiyon
hataları ve arızalar, örneğin farlar ve fren-
ler
Raracın, özel sürüş durumlarında verdiği
tepkiler ve çalışma durumları, örneğin bir
hava yastığının tetiklenmesi
Rçevre durumları, örneğin dış hava sıcak-
lığı
Bu veriler sadece teknik nedenler ve aşağıda
belirtilenler için kullanılır:
Rhataların ve kusurların teşhis edilmesine
ve giderilmesine destek sağlaması
Raraç fonksiyonlarının, örneğin bir kaza-
dan sonra analiz edilmesi
Raraç fonksiyonlarının uygun hale getiril-
mesi
Ayrıca bu bilgiler, aşağıda belirtilen servis
hizmetleri için edinilir:
Ronarım hizmetleri
Rservis süreçleri
Rgaranti kapsamındaki durumlar
Rkalite güvencesi
Verileri edinme işlemi, servis ağındaki per-
sonel (üretici dahil) tarafından özel arıza
teşhis cihazları yardımıyla gerçekleşir.
Burada, ihtiyaç halinde ayrıntılı bilgiler
temin edilir.
Bir hata giderme işleminden sonra hata hafı-
zasındaki bilgiler silinir veya sürekli olarak
yenisiyle değiştirilir.
Araç kullanımında, bu teknik veriler, başka
bilgiler ile bağlantılı olarak (gerekirse bir
>> Giriş. 25
Z
Sayfa: 27
bilirkişinin katılımı ile) kişisel bilgilerin
ulaşılmasına neden olabilir.
Bunlar, örneğin aşağıda belirtilenlerdir:
Rkaza tespit tutanakları
Raraçtaki hasarlar
Rtanık ifadeleri
Müşteri ile sözleşmede kararlaştırılan diğer
ilave fonksiyonlar, aynı şekilde bazı araç
verilerinin araçtan gönderilmesine müsaade
eder, örneğin acil durumda araç konumunun
belirlenmesi için.
Telif hakkı ile ilgili bilgiler
Araçta ve elektronik bileşenlerde kullanılan
Free ve OpenSource yazılım lisansları ile
ilgili bilgiler:
http://www.mercedes-benz.com/opensource
26 >> Giriş.
Sayfa: 28
Ön göğüs
Fonksiyon Sayfa
: Devir saati, ön göğüs saati 65
; Kombine gösterge 32
= Korna
? Çok fonksiyonlu kol, kom-
bine gösterge 95
Kombine şalter, cam sile-
ceği 76
A Otomatik kilitleme terti-
batı 79
İkaz flaşörü tertibatı 155
B Tavan kumanda ünitesi 30
C smart audio sistemi 99
smart medya sistemi 107
D İklimlendirme sistemleri
için kumanda ünitesi 84
Fonksiyon Sayfa
E Kontak 56
F Direksiyonsimidininayar-
lanması 54
G Aşağıda belirtilenler için
kumanda alanı:
Start-Stop otomatiği 59
Şerit takip asistanı 69
Mesafe ikaz fonksiyonu 50
Park etme yardımı 90
Aydınlatma mesafesi ayarı 75
H Far kombine şalteri 74
I Otomatik şanzıman: Vites
seçme mandalları 63
Ön göğüs 27
>>
Bir
bakışta.
Sayfa: 29
Çok fonksiyonlu direksiyon simidi
Fonksiyon Sayfa
: Kombine göstergenin
renkli ekranı 95
Kombine göstergenin tek
renkli ekranı 94
; smart audio sistemi 99
smart medya sistemi 107
= Sadece renkli ekranı olan
kombine göstergede:
WX Ses seviyesinin
ayarlanması 107
Sesli kumandanın
açılması veya kapatılması
ve aramanın cevaplanması
veya sonlandırılması 107
? ® Güncel hızın arttırıl-
ması veya kaydedilmesi 71
− Güncel hızın azaltılması 71
Fonksiyon Sayfa
A ° En son kaydedilen
hızın çağrılması 71
B ± Tempomat'ın veya hız
sınırlayıcının duraklatıl-
ması 71
C ¯ Tempomat'ın etkin-
leştirilmesi 71
^ Tempomat'ın veya hız
sınırlayıcının etkin
durumdan çıkartılması 71
È Hız sınırlayıcının
etkinleştirilmesi 71
D Sadece renkli ekranı olan
kombine göstergede:
9: Menülerin içeri-
sinde gezinilmesi 95
a Seçimin onaylanması 97
28 Çok fonksiyonlu direksiyon simidi
>>
Bir
bakışta.
Sayfa: 30
Çekmecesi olan orta konsol
i Otomatik şanzımanı olan araçlar
Fonksiyon Sayfa
: Bardak tutucusu 130
Küllük 88
; Çekmece 130
= smartfortwocoupé: Madeni
para tutucusu
= smart fortwo cabrio: Tente-
nin açılması ve kapatıl-
ması 81
? Vites seçme kolu 61
A Sabitleme freni 58
Fonksiyon Sayfa
B Çakmak 87
Priz 88
C smart medya sistemi: AUX
bağlantısı, USB bağlantısı
ve SD kart yuvası 107
D Bardak tutucusu 130
E Vites seçme kolu konumu-
nun göstergesi 61
F Sürüş programlarının
ayarlanması (program
seçme tuşu) 61
Çekmecesi olan orta konsol 29
>>
Bir
bakışta.
Sayfa: 31
Tavan kumanda ünitesi
Fonksiyon Sayfa
: Sol okuma lambası 76
; İç aydınlatma 76
= Sağ okuma lambası 76
Fonksiyon Sayfa
? PASSENGER AIRBAG kontrol
lambaları 38
A Dikiz aynası 54
30 Tavan kumanda ünitesi
>>
Bir
bakışta.
Sayfa: 32
Kapı kumanda ünitesi
Fonksiyon Sayfa
: Kapının açılması 79
; Dış aynaların ayarlanması 55
Fonksiyon Sayfa
= Yan camların açılması ve
kapatılması 81
Kapı kumanda ünitesi 31
>>
Bir
bakışta.
Sayfa: 33
Kombine göstergedeki ve ekrandaki göstergeler
Fonksiyon Sayfa
: Hız göstergesi
; Ekran
= İkaz ve kontrol lambaları
C Kapılar veya arka kapak 173
7 Emniyet kemeri 174
6 Emniyet sistemi 174
ç Start-Stop otomatiği ikazı 178
è Start-Stop otomatiği 178
; Motor arıza teşhisi 176
? Soğutma maddesi sıcaklığı 177
5 Yağ basıncı 177
J Frenler 178
! ABS 182
÷ esp® 51
h Lastik basınç kontrolü 184
D Servo direksiyon 187
· Mesafe ikazı 188
Fonksiyon Sayfa
^ Mesafe ikaz fonksiyonu 188
à Şerit takip asistanı 188
# Akü 190
R Arka sis ışığı 75
O Sis ışığı 75
K Uzun far 74
L Kısa far 74
T Duraklama ışığı 74
S Şanzıman elektroniği 180
8 Yedek yakıta ulaşıldı 176
¯ Tempomat 189
È Hız sınırlayıcı 189
Ò Buzlanma tehlikesi 189
b Fren ışıkları 190
¯
°
Sonraki servis zamanı
181
32 Kombine göstergedeki ve ekrandaki göstergeler
>>
Bir
bakışta.
Sayfa: 34
Yolcu emniyeti
Emniyet sistemi
Emniyet sisteminin koruma potansiyeli
Emniyet sistemi, aşağıda belirtilenleri kap-
sar:
REmniyet kemeri sistemi
RHava yastıkları
RÇocuk emniyet sistemi
RÇocuk koltuğu bağlantısı
Emniyet sistemi bir kaza olduğunda
Raraçtaki kişilerin araç iç mekanındaki
parçalarına temas etme riski azaltabilir
Raraçtaki kişilere uygulanan kuvvetleri
azaltabilir
Sadece doğru şekilde takılan emniyet kemeri
koruma potansiyelini sunabilir. Algılanan
kaza durumlarına bağlı olarak kemer gerdi-
ricileri ve/veya hava yastıkları, doğru takı-
lan emniyet kemerini tamamlar. Kemer ger-
diricileri ve/veya hava yastıkları her kazada
tetiklenmez.
Emniyet sistemi, koruma potansiyelini
sunabilmesi için araçtaki her kişi
Remniyet kemerini doğru şekilde takmış
olmalıdır
Rkoltuk sırt dayanağına yaslanmış olarak,
neredeyse dik bir oturma pozisyonu tercih
etmelidir
Rmümkün olduğunca ayakları yere temas
edecek şekilde oturmalıdır
R1,50 m'den kısa kişiler her zaman smart
araçları için uygun bir ilave emniyet sis-
temleri içerisinde emniyete alınmalıdır
Ancak günümüzde temin edilebilen hiçbir
sistem her kaza durumunda yaralanmaların
ve ölümcül durumların tamamen önüne
geçemez. Özellikle emniyet kemeri ve hava
yastığı, dışarıdan araç içine giren nesnelere
karşı genellikle herhangi bir koruma sun-
maz. Tetiklenen hava yastığından kaynak-
lanan yaralanma riski de tamamen engelle-
nemez.
Emniyet sistemi koruma potansiyelinin
kısıtlanması
G UYARI
Emniyet sisteminde değişiklikler yapıldı-
ğında, bu, artık gerektiği şekilde çalışa-
maz. Emniyet sistemi bu durumda araçtaki
kişileri artık öngörüldüğü gibi koruyamaz
ve örneğin bir kazada devre dışı kalabilir
veya aniden etkinleşebilir. Yüksek oranda
yaralanma tehlikesi, hatta hayati tehlike
söz konusudur!
Emniyet sisteminin parçalarını asla
değiştirmeyin. Kablo bağlantısına ve
ayrıca elektronik yapı parçalarına veya
bunların yazılımlarına herhangi bir
müdahalede bulunmayın.
Aracın bedensel engelli bir kişiye uyarlan-
ması gerekiyorsa, bir yetkili servise başvu-
run. smart, smart tarafından aracınız için
kullanımı serbest bırakılan sürüş yardımla-
rını kullanmanızı tavsiye eder.
Emniyet sisteminin çalışmaya hazır
durumu
Kontak açıkken 6 emniyet sistemi ikaz
lambası, sistem kendi kendini test ederken
yanar. İkaz lambası, araç çalıştırıldıktan en
geç birkaç saniye sonra söner. Emniyet sis-
teminin bileşenleri artık çalışmaya hazır
durumdadır.
Emniyet sistemi arızası
RKontak açıkken 6 emniyet sistemi ikaz
lambası yanmaz.
RSeyir sırasında 6 emniyet sistemi ikaz
lambası sürekli veya tekrarlanarak yanar.
G UYARI
Emniyet sistemi arızalıysa, emniyet siste-
minin bileşenleri istem dışı etkinleştirile-
bilir veya bir kazada öngörüldüğü gibi
tetiklenmeyebilir. Bu durum örneğin,
kemer gerdiricisi veya hava yastığı için
geçerli olabilir. Yüksek oranda yaralanma
tehlikesi, hatta ölüm tehlikesi söz konu-
sudur!
Yolcu emniyeti 33
>>
Emniyet.
Z
Sayfa: 35
Emniyet sisteminin derhal bir yetkili ser-
viste kontrol edilmesini ve onarılmasını
sağlayın.
Bir kazada emniyet sisteminin fonksi-
yonu
Emniyet sisteminin etki şekli, tespit edilen
çarpışma şiddetine ve meydana gelen kaza
türüne göre belirlenir:
Rönden çarpma
Rarkadan çarpma
Ryandan çarpma
Emniyet sistemi bileşenlerinin etkinleş-
tirme eşikleri, aracın farklı yerlerinde ölçü-
len sensör değerlerinin değerlendirilmesi
sonucu belirlenir. Bu işlem, öngörülü bir
çalışma anlayışına sahiptir. Emniyet sistemi
bileşenlerinin tetikleme işlemi tam zama-
nında, çarpmanın başlangıcında gerçekleş-
melidir.
Ancak çarpmadan sonra görülebilen veya
ölçülebilen faktörler hava yastığının tetik-
lenmesinde ölçüt değildir. Bunlar bir etken
olarak da kabul edilmez.
Araç, bir hava yastığı tetiklenmeden önemli
ölçüde deforme olabilir. Bu durum, sadece
deformasyona uğramaları kolay olan parça-
lardarbealdığı,ancakyüksekbiraraçgecik-
tirmesinin gerçekleşmediği durumlarda söz
konusudur. Bunun tam tersi durumunda,
araç çok az deforme olmasına rağmen bir
hava yastığı tetiklenmiş olabilir. Örneğin,
boyuna taşıyıcı gibi çok sert araç parçaları
isabet aldığında, araç geciktirmesi bunun
sonucunda yeterince yüksek olabilir.
Emniyet sisteminin bileşenleri birbirinden
bağımsız olarak etkinleştirilebilir veya
tetiklenebilir:
Bileşen Algılanan tetikleme
durumu
Kemer gerdiricileri önden çarpma,
arkadan çarpma,
yandan çarpma
Sürücü hava yas-
tığı, ön yolcu hava
yastığı ve diz hava
yastığı
önden çarpma
Yan hava yastığı yandan çarpma
G UYARI
Bir hava yastığı tetiklendikten sonra hava
yastığının parçaları sıcak olur. Yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Hava yastığının parçalarına dokunmayın.
Tetiklenen bir hava yastığının derhal bir
yetkili serviste yenilenmesini sağlayın.
i smart, aracın, bir kazadan sonra bir yet-
kili servise çekilmesini sağlamanızı tav-
siye eder. Bunu, özellikle bir kemer gerdi-
ricisi veya hava yastığı tetiklendikten
sonra dikkate alın.
Kemer gerdiricisi veya hava yastığı tetik-
lendiğinde, bir patlama sesi duyarsınız ve
toz açığa çıkabilir:
RPatlama sesi genellikle işitme yeteneğini
olumsuz yönde etkilemez.
RAçığaçıkantozgenelolaraksağlığazararlı
değildir, ancak astım veya solunum rahat-
sızlığı olan kişilerde kısa süreli nefes dar-
lığına neden olabilir.
Nefes darlığından kaçınmak için tehlike
oluşturmayacak şekilde araçtan çıkmak
mümkünse, hemen aracı terk edin veya
camı açın.
Emniyet kemerleri
Emniyet kemerinin koruma potansiyeli
Sürüşe başlamadan önce emniyet kemerini
her zaman doğru şekilde takın. Sadece doğru
şekilde takılan emniyet kemeri koruma
potansiyelini sunabilir.
G UYARI
Emniyet kemeri yanlış takılmışsa, öngö-
rüldüğü gibi koruyamaz. Ayrıca yanlış
takılan bir emniyet kemeri, örneğin kaza-
larda, fren manevralarında veya ani yön
değişikliklerinde yaralanmalara neden
olabilir. Yüksek oranda yaralanma tehli-
kesi, hatta ölüm tehlikesi söz konusudur!
Araçtaki tüm kişilerin kemerini doğru tak-
tığından ve doğru oturduğundan her
zaman emin olun.
34 Yolcu emniyeti
>>
Emniyet.
Sayfa: 36
REmniyet kemeri:
- döndürülmeden, gergin ve sıkıca vücuda
oturmalıdır.
- omuzun ortasından ve mümkün oldu-
ğunca gövdenin katlandığı yerden geç-
melidir.
ROmuz kemeri kısmı boyuna değmemelidir
ve kolun altından veya sırtın arkasından
geçirilmemelidir.
RKalın giysi, örneğin kışlık mont, giymek-
ten kaçının.
RKalça kemerini mümkün olduğunca göv-
denin katlandığı yere bastırın ve gergin
durması için omuz kemeri kısmından
çekin. Kalça kemerini asla mide veya kar-
nın üzerinden geçirmeyin.
REmniyet kemerini asla keskin, sivri, aşın-
dırıcı veya kırılabilir nesnelerin üzerin-
den geçirmeyin.
RBir emniyet kemeri ile her zaman sadece
bir kişinin emniyete alınmasını sağlayın.
Bir bebeği veya bir çocuğu asla araçtaki
kişilerden birinin kucağında seyahat
ettirmeyin.
RNesneleri asla bir kişi ile birlikte kemerle
bağlamayın. Nesnelerin, bagajın veya
yükün emniyete alınmasına ilişkin her
zaman aracın yüklenmesi ile ilgili hatır-
latmaları dikkate alın (Y Sayfa 131).
Araçta bir çocuk yolculuk edecekse, "Araçta
çocuk varsa" (Y Sayfa 39) ile ilgili talimat-
ları ve emniyet hatırlatmalarını mutlaka
dikkate alın.
Emniyet kemeri koruma potansiyelinin
kısıtlanması
G UYARI
Koltuk sırt dayanağı hemen hemen dik
pozisyonda değilse, emniyet kemeri öngö-
rüldüğü şekilde bir koruma sağlamaz. Bu
durumda bir fren manevrasında veya bir
kazada emniyet kemerinin altından kaya-
bilir ve bu sırada, örneğin karnınızın alt
kısmından veya boynunuzdan yaralana-
bilirsiniz. Yüksek oranda yaralanma teh-
likesi, hatta hayati tehlike söz konusudur!
Sürüşe başlamadan önce koltuğu doğru
ayarlayın. Koltuk sırt dayanağının hemen
hemen dik pozisyonda olmasına ve kemer
omuz kısmının, omzun ortasından geçme-
sine her zaman dikkat edin.
G UYARI
1,50 m'den kısa kişiler emniyet kemerini
uygun ilave emniyet sistemleri olmadan
doğru şekilde takamaz. Emniyet kemeri
yanlış takılmışsa, öngörüldüğü gibi koru-
yamaz. Ayrıca yanlış takılan bir emniyet
kemeri, örneğin kazalarda, fren manevra-
larında veya ani yön değişikliklerinde
yaralanmalara neden olabilir. Yüksek
oranda yaralanma tehlikesi, hatta ölüm
tehlikesi söz konusudur!
1,50 m'den kısa kişileri her zaman uygun
ilave emniyet sismtemleri içerisinde
emniyete alın.
G UYARI
Emniyet kemerleri, aşağıda belirtilen
durumlarda öngörüldüğü gibi koruyamaz:
Rhasar gördüğünde, değiştirildiğinde,
aşırı kirlendiğinde, ağardığında ve
boyandığında
Rkemer kilidi hasar gördüğünde veya
aşırı kırlendiğinde
Rkemer gerdiricisleri, kemer bağlantı
yerleri veya kemer sarma aparatlarında
değişikliker yapıldığında.
Emniyet kemerleri, bir kazada gözle görü-
lemeyecek şekilde de hasar görebilir, cam
parçacıkları nedeniyle. Değiştirilen veya
hasar gören emniyet kemerleri kopabilir
veya devre dışı kalabilir, örneğin bir kaza-
daDeğiştirilen kemer gerdiricileri istem
dışı etkinleştirilebilir veya öngörüldüğü
gibi çalışmayabilir. Yüksek oranda yara-
lanma tehlikesi, hatta ölüm tehlikesi söz
konusudur!
Emniyet kemerlerini, kemer gerdiricisile-
rini, kemer bağlantı yerilerini ve kemer
sarma aparatlarını asla değiştirmeyin.
Emniyet kemerlerinin hasarsız, yıpran-
mamış ve temiz durumda olduğundan emin
olun. Bir kazadan sonra emniyet kemerle-
Yolcu emniyeti 35
>>
Emniyet.
Z
Sayfa: 37
riniderhalbiryetkiliservistekontrol edil-
mesini sağlayın.
smart, smart tarafından aracınız için kulla-
nımı serbest bırakılan emniyet kemerlerini
kullanmanızı tavsiye eder.
G UYARI
Piroteknik olarak önceden tetiklenmiş
kemer gerdiricileri artık çalışır durumda
değildir ve öngörüldüğü gibi koruyamaz.
Yüksek oranda yaralanma tehlikesi, hatta
ölüm tehlikesi söz konusudur!
Piroteknik olarak tetiklenmiş kemer ger-
diricilerinin yetkili serviste yenilenme-
sini sağlayın.
smart, aracın, bir kazadan sonra bir yetkili
servise çekilmesini sağlamanızı tavsiye
eder.
! Emniyet kemerinin tamamen geri sarıl-
dığından emin olun. Aksi takdirde emniyet
kemeri veya kemer kilit dili kapıya veya
koltuk mekanizmasına sıkışabilir. Bu
nedenle kapı, kapı kaplaması ve emniyet
kemeri hasar görebilir. Hasar gören emni-
yet kemerleri koruma fonksiyonlarını
artık yerine getiremezler ve değiştirilme-
leri gerekir. Bir yetkili servise başvurun.
Emniyet kemerinin takılması veya çıkar-
tılması
Emniyet kemeri hızlı veya ani bir hareketle
dışarı çekildiğinde, kemer sarma aparatı
bloke olur. Kemer kayışı daha fazla dışarı
çekilemez.
! Ön yolcu koltuğu dolu değilse, emniyet
kemerinin kemer kilit dilini, ön yolcu kol-
tuğunun kemer kilidine takmayın. Aksi
takdirde bir kazada kemer gerdiricisi
tetiklenebilir ve yenilenmesi gerekir.
Emniyet kemeri, kolay takılabilmesi için
sürücü koltuğunun yan tarafındaki kemer
kılavuzundan geçirilir.
: Kemer kilidi
; Kemer kilit dili
X Takılması: Emniyet kemerinin kemer kilit
dilini ;, her zaman koltuğa ait kemer kili-
dine : takın.
X Çıkartılması: Kemer kilidindeki : çözme
tuşuna basın ve emniyet kemerini kemer
kilit dili ; ile geri sürün.
Sürücü ve ön yolcu kemer ikazı
Gösterge ekranındaki 7 emniyet kemeri
ikaz lambası, sizi araçtaki tüm kişilerin
emniyet kemerini doğru şekilde takması için
uyarır.
Ayrıca bir ikaz sesi çalabilir.
Sürücü ve ön yolcu emniyet kemerini taktı-
ğında, kemer ikazı susar.
i Ön yolcu koltuğunda, çocuğun ön yolcu
koltuğu emniyet kemeri ile emniyete alın-
madığı bir ISOFIX veya i‑Size çocuk emni-
yet sistemi kullandığınızda, kemer ikazı
etkinleşebilir. Bu durumda, emniyet
kemerinin kemer kilit dilini ön yolcu kol-
tuğuna ait kemer kilidine takabilirsiniz.
Bu sırada, emniyet kemerini ISOFIX veya
i‑Size çocuk emniyet sistemi ve ön yolcu
koltuğunun sırt dayanağı arasından geçi-
rin.
36 Yolcu emniyeti
>>
Emniyet.
Sayfa: 38
Hava yastıkları
Hava yastıkları, genel bakış
Bir hava yastığının nereye monte edilmiş
olduğunu AIRBAG işaretinden anlayabilirsi-
niz.
Bir hava yastığı, etkinleştiğinde araçtaki
ilgili kişi için koruma potansiyelini arttıra-
bilir.
HAVA YAS-
TIĞI
… için olası koruma
potansiyeli
: Diz hava
yastığı
Uyluklar, dizler ve
baldırlar
; Sürücü hava
yastığı
Baş ve göğüs kafesi
= Ön yolcu
hava yastığı
Baş ve göğüs kafesi
? Yan hava
yastığı
Baş ve göğüs kafesi
Ancak PASSENGER AIR BAG ON kontrol lam-
bası yanıyorsa, ön yolcu hava yastığı bir
kazada tetiklenebilir. Ön yolcu koltuğu dolu
olduğunda, seyir öncesinde ve sırasında ön
yolcu hava yastığının doğru durumda oldu-
ğundan emin olun (Y Sayfa 38).
Hava yastıklarının koruma potansiyeli
Kaza durumuna bağlı olarak bir hava yastığı,
doğru şekilde takılmış bir emniyet kemerini
tamamlayıcı olarak koruma potansiyelini
arttırılabilir.
G UYARI
Doğru oturma pozisyonundan saptığı-
nızda, hava yastığı öngörüldüğü gibi
koruyamaz ve hatta tetiklendiğinde ilave
yaralanmalara neden olabilir. Yüksek
oranda yaralanma tehlikesi, hatta hayati
tehlike söz konusudur!
Risklerden kaçınmak için araçtaki tüm
kişilerin, aşağıda belirtilenleri yaptığın-
dan her zaman emin olun:
Rkemerini doğru taktığından, hamile
kadınlar dahil
Rdoğru oturduğundan ve hava yastıkla-
rına olabildiğince uzak olduğundan
Raşağıda belirtilen hatırlatmaları dik-
kate aldığından.
Hava yastığı ile araçtaki kişi arasında her-
hangi bir nesnenin bulunmadığından her
zaman emin olun.
Tetiklenen hava yastığından kaynaklanan
risklerden kaçınmak için:
RSürüşe başlamadan önce koltukları doğru
şekilde ayarlayın, sürücü ve ön yolcu kol-
tuğunu mümkün olduğu kadar arkaya alın.
Bu sırada sürücünün doğru oturma pozis-
yonu ile ilgili bilgileri her zaman dikkate
alın (Y Sayfa 52).
RDireksiyonu sadece çemberinden tutun. Bu
durumda hava yastığı herhangi bir
engelle karşılaşmadan açılabilir.
RSürüş sırasında her zaman koltuk sırt
dayanağına yaslanın. Öne doğru eğilme-
yin veya kapıya, ya da yan cama yaslan-
mayın. Aksi takdirde hava yastıklarının
açılma alanında bulunursunuz.
RAyaklar her zaman yere temas etmelidir.
Ayaklarınızı, örneğin ön göğse koymayın.
Aksi takdirde ayaklarınız hava yastığının
açılma alanında bulunur.
RAraçta çocuklar yolculuk edecekse, ilave
hatırlatmaları dikkate alın (Y Sayfa 39).
RNesneleri her zaman gerektiği şekilde
muhafaza edin ve emniyete alın.
Yolcu emniyeti 37
>>
Emniyet.
Z
Sayfa: 39
Araç iç mekanındaki nesneler, bir hava yas-
tığının gerektiği şekilde çalışmasını kısıtla-
yabilir. Bu nedenle aşağıda belirtilenlerden
her zaman emin olun:
RAraçtaki kişi ile bir hava yastığı arasında
başka bir kişi, hayvan veya nesne olma-
malıdır.
RKoltuk ile kapı ve ayrıca kapı direği (B
direği) arasında herhangi bir nesne olma-
malıdır.
RTutamaklara veya elbise asma kancala-
rına, örneğin elbise askıları gibi sert nes-
neler asılmamalıdır.
Rİçecek kutusu tutucusu gibi herhangi bir
aksesuar parçası bir hava yastığının
açılma alanına, örneğin kapıya, yan cam-
lara veya yan kaplamaya sabitlenmeme-
lidir.
RGiysilerin ceplerinde herhangi bir ağır,
keskinkenarlıveyakırılabilirnesneolma-
malıdır. Bu tür nesneleri uygun bir yerde
muhafaza edin.
Hava yastığı koruma potansiyelinin
kısıtlanması
G UYARI
Bir hava yastığı muhafazasını değiştirir-
seniz veya üzerine, örneğin yapışkan eti-
ket gibi bir nesne yerleştirirseniz, hava
yastığı artık kurallara uygun şekilde
çalışmayabilir. Yüksek oranda yaralanma
tehlikesi söz konusudur!
Bir hava yastığı muhafazasını asla değiş-
tirmeyin ve üzerine herhangi bir nesne
yerleştirmeyin.
G UYARI
Uygun olmayan koltuk kılıfları, koltuklara
entegre edilmiş hava yastıklarının tetik-
lenmesini zorlaştırabilir veya engelleye-
bilir. Bu durumda hava yastıkları araçtaki
kişileri artık öngörüldüğü gibi koruyamaz.
Yüksek oranda yaralanma tehlikesi, hatta
ölüm tehlikesi söz konusudur!
Sadece smart'ın ilgili koltuk için kullanı-
mını serbest bıraktığı koltuk kılıflarını
kullanın.
G UYARI
Kapılarda, hava yastıklarının kumanda
edilmesi için sensörler bulunmaktadır.
Kapılarda veya kapı kaplamalarda yapılan
değişiklikler veya usulüne uygun olmayan
çalışmalardan ve ayrıca hasarlı kapılar-
dan dolayı sensörlerin çalışması olumsuz
etkilenmiş olabilir. Bundan dolayı sensör-
ler artık öngörüldüğü şekilde çalışmaya-
bilir. Bu durumda hava yastıkları araçtaki
kişileri artık öngörüldüğü gibi koruyamaz.
Yüksek oranda yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Kapıları veya kapılara ait parçaları asla
değiştirmeyin. Kapılarda veya kapı kapla-
malarında yapılacak çalışamların bir yet-
kili serviste yapılmasını sağlayın.
G UYARI
Önceden tetiklenmiş bir hava yastığı artık
herhangi bir koruma etkisi sağlayamaz ve
bir kazada öngörüldüğü gibi koruyamaz.
Yüksek oranda yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Tetiklenmiş bir hava yastığının yenilen-
mesini sağlamak için aracın bir yetkili
servise çekilmesini sağlayın.
Tetiklenen hava yastıklarının hemen değiş-
tirilmesini sağlayın.
Ön yolcu hava yastığının durumu
PASSENGER AIR BAG kontrol lambaları
Ön yolcu hava yastığını, ön yolcu tarafındaki
gösterge tablosunda bulunan hava yastığını
devreden çıkartma şalteri ile devreden
çıkartabilir veya devreye alabilirsiniz
(Y Sayfa 43).
38 Yolcu emniyeti
>>
Emniyet.
Sayfa: 40
PASSENGER AIR BAG OFF ve PASSENGER AIR
BAG ON kontrol lambaları, ön yolcu hava yas-
tığını devreden çıkartma sisteminin bir par-
çasıdır.
Kontrol lambaları, ön yolcu hava yastığının
durumunu gösterir.
RPASSENGER AIR BAG OFF yanıyor: Ön yolcu
hava yastığı devreden çıkartılmıştır. Bir
kaza sırasında tetiklenmez.
RPASSENGER AIR BAG ON yanıyor: Ön yolcu
hava yastığı etkinleştirilmiştir. Ön yolcu
hava yastığı bir kaza esnasında tetiklene-
bilir.
Ön yolcu koltuğu dolu olduğunda, seyir
öncesinde ve sırasında duruma bağlı olarak
ön yolcu hava yastığının doğru durumda
olduğundan emin olun.
RÇocuk emniyet sistemindeki çocuk: Ön
yolcu hava yastığının devreden çıkartıl-
masının veya devreye alınmasının gerekip
gerekmediği, monte edilen çocuk emniyet
sistemine, çocuğun yaşına ve boyuna bağ-
lıdır. "Araçta çocuk varsa" bölümündeki
hatırlatmaları (Y Sayfa 39) mutlaka dik-
kate alın. Burada, ön yolcu koltuğunda
geriye veya öne dönük çocuk emniyet sis-
temleri ile ilgili bilgiler de bulabilirsiniz.
RDiğer tüm kişiler: PASSENGER AIR BAG ON
kontrol lambası yanmalıdır. Ön yolcu hava
yastığı etkinleştirilmiştir. "Emniyet
kemerleri" (Y Sayfa 34) ve "Hava yastık-
ları" (Y Sayfa 37) ile ilgili hatırlatmaları
mutlaka dikkate alın. Burada, doğru koltuk
pozisyonu ile ilgili bilgiler de bulabilirsi-
niz.
Ön yolcu hava yastığını devreden çıkartma
sistemi ile ilgili bilgileri dikkate alın
(Y Sayfa 43).
Araçta çocuk varsa
Çocukların güvenli bir şekilde seyahat
etmesi
G UYARI
Çocukları gözetimsiz olarak araçta bırak-
manız durumunda, çocuklar, aşağıda
belirtilen şekilde aracı hareket ettirebilir-
ler:
Rsabitleme frenini çözerek
Rotomatik şanzımanı P park konumundan
çıkartarak veya mekanik şanzımanı boş
konuma alarak
Rmotoru çalıştırarak.
Ayrıca araç donanımlarını kumanda ede-
bilir ve kendilerini sıkıştırabilirler. Kaza
ve yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Aracı terk ederken anahtarı her zaman
yanınıza alın ve aracı kilitleyin. Çocukları
asla gözetimsiz olarak araçta bırakmayın.
G UYARI
Kişilerin – özellikle çocukların – uzun
süre yüksek sıcağa veya soğuğa maruz
kalmaları durumunda, yaralanma tehli-
kesi, hatta hayati tehlike söz konusudur!
Kişileri – özellikle çocukları – asla göze-
timsiz olarak araçta bırakmayın.
G UYARI
Çocuk emniyet sistemi doğrudan güneş
ışınlarına maruz kalırsa, parçaları çok ısı-
nabilir. Çocuklar bu parçalardan, özellikle
çocuk emniyet sisteminin metal parçala-
rından dolayı yanabilir. Yaralanma tehli-
kesi söz konusudur!
Aracı çocuk ile birlikte terk edecekseniz,
çocuk emniyet sisteminin doğrudan güneş
ışınlarına maruz kalmamasına her zaman
dikkat edin. Bunu, örneğin bir örtü ile örte-
rek koruyun. Çocuk emniyet sistemi doğ-
rudan güneş ışınlarına maruz kaldıysa,
çocuğu koltukta emniyete almadan önce
koltuğu soğumaya bırakın. Çocukları asla
gözetimsiz olarak araçta bırakmayın.
Araçta çocuk varsa 39
>>
Emniyet.
Z
Sayfa: 41
smart 12 yaşından küçük ve 1,50 m'den kısa
çocuklarda daha iyi korumayı sağlamak için
aşağıda belirtilen hatırlatmaları mutlaka
dikkate almanızı önerir:
RÇocukları sadece smart araçları için
uygun, tavsiye edilen ve yaş, kilo ve ayrıca
boya uygun bir çocuk emniyet sistemi içe-
risinde emniyete alın. Çocuk emniyet sis-
teminin kullanım alanını mutlaka dikkate
alın.
RÇocuk emniyet sistemleri için sadece aşa-
ğıda belirtilen sabitleme sistemlerini kul-
lanın:
- emniyet kemeri sistemi
- ISOFIX veya i-Size sabitleme askıları
- Top Tether bağlantıları
RÇocuk emniyet sistemi üreticisinin montaj
talimatı.
RAraç iç mekanındaki ve çocuk emniyet sis-
temindeki ikaz hatırlatma etiketleri.
G UYARI
Çocuk emniyet sistemi, bunun için uygun
olan koltuk pozisyonuna yanlış monte edi-
lirse, öngörüldüğü gibi koruyamaz. Çocuk
bundan dolayı bir kazada, fren manevra-
sında veya ani yön değişikliğinde tutula-
maz. Yüksek oranda yaralanma tehlikesi,
hatta hayati tehlike söz konusudur!
Çocuk emniyet sistemi üreticisinin montaj
talimatını ve ayrıca kullanım alanını mut-
laka dikkate alın. Çocuk emniyet sistemi-
nin temas yüzeyinin her zaman koltuğun
oturma yüzeyine tam olarak dayandığın-
dan emin olun. Çocuk emniyet sisteminin
altına veya arkasına asla bir nesne, örne-
ğin minder koymayın. Çocuk emniyet sis-
temlerini sadece öngörülen orijinal
döşeme ile kullanın. Hasarlı kılıfları
sadece orijinal kılıflar ile değiştirin.
G UYARI
Çocuk emniyet sistemi, yanlış monte edil-
mişse veya emniyete alınmamışsa bir
kazada, frenleme manevrasında veya ani
yön değişikliğinde çözülebilir. Çocuk
emniyet sistemi etrafa savrulabilir ve
araçtaki kişilere isabet edebilir. Yüksek
oranda yaralanma tehlikesi, hatta hayati
tehlike söz konusudur!
Kullanılmayan çocuk emniyet sistemlerini
de her zaman doğru şekilde monte edin.
Çocuk emniyet sistemi üreticisinin montaj
talimatını mutlaka dikkate alın.
G UYARI
Hasar görmüş veya bir kazada zorlanmış
çocuk emniyet sistemleri veya bunlara ait
sabitleme sistemleri artık öngörüldüğü
gibi koruyamaz. Çocuk bundan dolayı bir
kazada, fren manevrasında veya ani yön
değişikliğinde tutulamaz. Yüksek oranda
yaralanma tehlikesi, hatta hayati tehlike
söz konusudur!
Hasar görmüş veya bir kazada zorlanmış
çocuk emniyet sistemlerini derhal yenile-
yin. Çocuk emniyet sistemlerinin sabit-
leme sistemlerini, tekrar bir çocuk emniyet
sistemi monte etmeden önce bir yetkili
serviste kontrol ettirin.
i smart tarafından tavsiye edilen çocuk
emniyet sistemlerini temizlemek için
smart temizlik maddelerini kullanın. Konu
ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir yetkili ser-
visten edinebilirsiniz.
Aşağıda belirtilenleri de mutlaka dikkate
alın:
RBir çocuk emniyet sisteminin ön yolcu kol-
tuğuna montajında, ön yolcu koltuğundaki
çocuk emniyet sistemleri ile ilgili hatır-
latmalar (Y Sayfa 44).
RUygun çocuk emniyet sistemlerinin sabit-
lenmesi ile ilgili hatırlatmalar
(Y Sayfa 45).
RTavsiye edilen çocuk emniyet sistemleri
ile ilgili hatırlatmalar (Y Sayfa 48).
RÖn yolcu hava yastığının devreden çıkar-
tılması ve devreye alınması ile ilgili tali-
matlar ve emniyet hatırlatmaları
(Y Sayfa 43).
REmniyet kemerleri ile ilgili hatırlatmalar
(Y Sayfa 34).
40 Araçta çocuk varsa
>>
Emniyet.
Sayfa: 42
ISOFIX ve i-Size çocuk koltuğu bağlan-
tıları
ISOFIX ve i-Size çocuk koltuğu bağlantı-
ları ile ilgili hatırlatmalar
G WARNING
ISOFIX çocuk emniyet sistemleri veya
i‑Size çocuk emniyet sistemleri, çocuk
emniyet sisteminin entegre emniyet
kemeri ile emniyete alınmış 22 kg'dan ağır
çocuklar için yeterli bir koruma etkisi sağ-
lamaz. Çocuk, örneğin bir kazada tutula-
maz. Yüksek oranda yaralanma tehlikesi,
hatta ölüm tehlikesi söz konusudur!
Çocuk 22 kg'dan ağırsa sadece, çocuğun
araç koltuğu emniyet kemeri ile emniyete
alındığı ISOFIX çocuk emniyet sistemleri
veya i‑Size çocuk emniyet sistemlerini
kullanın. Mevcut olması durumunda, çocuk
emniyet sistemini ayrıca Top Tether
kemeri ile emniyete alın.
Çocuk emniyet sisteminin kullanım alanını
ve ayrıca kullanılan çocuk emniyet sistemi-
nin üreticisinin montaj ve işletme talimatını
mutlaka dikkate alın.
ISOFIX ve i-Size, özel emniyet sistemleri için
standartlaştırılmış sabitleme sistemleridir.
ISOFIX çocuk emniyet sistemleri ECE R44
uyarınca, i-Size çocuk emniyet sistemleri
ECE R129 uyarınca müsaade edilmiştir.
ISOFIX sabitleme askılarına sadece ECE R44
standardı uyarınca müsaade edilen çocuk
emniyet sistemleri sabitlenebilir. i-Size
sabitleme askılarına ECE R44 uyarınca
müsaade edilen ISOFIX çocuk emniyet sis-
temleri ve ECE R129 uyarınca müsaade edilen
i-Size çocuk emniyet sistemleri sabitlenebi-
lir.
Ön yolcu koltuğunda, çocuğun ön yolcu kol-
tuğu emniyet kemeri ile emniyete alınmadığı
bir ISOFIX veya i‑Size çocuk emniyet sistemi
kullandığınızda, kemer ikazı etkinleşebilir
(Y Sayfa 36).
Ön yolcunun kemer ikazını kapatmak için
aşağıda belirtildiği gibi hareket edin:
X Çocuk emniyet sistemini ön yolcu koltu-
ğuna monte etmeden önce kemer kilit
dilini kemer kilidine takın.
X Ardından ISOFIX çocuk emniyet sistemini,
kemeri takılı durumdaki ön yolcu koltu-
ğuna monte edin.
Emniyet kemerinin hasar görmemesine
dikkat edin.
ISOFIX çocuk koltuğu bağlantısının sembolü
i-Size çocuk koltuğu bağlantısının sembolü
ISOFIX ve i-Size çocuk koltuğu bağlantı-
larının takılması
Çocuk emniyet sisteminin kullanım alanını
ve ayrıca kullanılan çocuk emniyet sistemi-
nin üreticisinin montaj ve işletme talimatını
mutlaka dikkate alın.
Sürüşten önce ISOFIX veya i‑Size çocuk
emniyet sisteminin, doğru şekilde her iki
ISOFIX veya i-Size sabitleme askısına otur-
muş olduğundan mutlaka emin olun.
Araçta çocuk varsa 41
>>
Emniyet.
Z
Sayfa: 43
X ISOFIX çocuk emniyet sistemini her iki
ISOFIX sabitleme askısına : veya i-Size
sabitleme askısına ; takın.
veya
X i‑Size veya ISOFIX çocuk emniyet siste-
mini her iki i‑Size sabitleme askısına ;
takın.
Top Tether'in sabitlenmesi
Top Tether; ISOFIX veya i-Size ile sabitlenen
çocuk emniyet sistemi ve araç arasında ilave
bir bağlantı imkanı sağlayarak yaralanma
riskini azaltabilir.
Çocuk emniyet sistemi, bir Top Tether kemeri
ile donatılmış olmalıdır.
Top Tether bağlantısı ;, yükleme alanı
tabanına monte edilmiştir.
X ISOFIX veya i-Size çocuk emniyet siste-
mini Top Tether ile takın. Bu sırada çocuk
emniyet sistemi üreticisinin montaj tali-
matını mutlaka dikkate alın.
X Top Tether kemerini ?, mümkün oldu-
ğunca ortadan koltuk başlığı üzerinden
arkaya doğru, kulakçığın : arasından
yükleme alanına geçirin.
X Top Tether kemerinin ? Top Tether kan-
casını = Top Tether bağlantısına ;
takın.
Gerekirse halıyı bir miktar kaldırın.
Aşağıda belirtilenlere dikkat edin:
RTop Tether kancasının =, resimde gös-
terildiği gibi Top Tether bağlantısına ;
takılmış olmasına.
RTop Tether kemerinin ? dönmemiş
olmasına.
X Top Tether kemerini ? gerin. Bu sırada
çocuk emniyet sistemi üreticisinin montaj
talimatını mutlaka dikkate alın.
42 Araçta çocuk varsa
>>
Emniyet.
Sayfa: 44
Ön yolcu hava yastığının devreden
çıkartılması veya devreye alınması
G UYARI
PASSENGER AIR BAG OFF kontrol lambası
yanıyorsa, ön yolcu hava yastığı devreden
çıkartılmıştır. Bir kazada tetiklenmez ve
bu durumda öngörüldüğü gibi koruyamaz.
Ön yolcu koltuğundaki bir kişi, özellikle ön
göğüse çok yakın oturduğunda, örneğin
araç iç mekanının parçalarına temas ede-
bilir. Yüksek oranda yaralanma tehlikesi,
hatta ölüm tehlikesi söz konusudur!
Bu durumda ön yolcu koltuğunu hiç kimse
kullanmamalıdır. Ön yolcu koltuğunda,
sadece geriye veya öne dönük uygun bir
çocuk emniyet sisteminde oturan bir
çocuğu yolculuk ettirebilirsiniz. Bu arada,
çocuk emniyet sisteminin uygun şekilde
konumlandırılması ile ilgili bu işletme
talimatındaki bilgileri ve ayrıca çocuk
emniyet sistemi üreticisinin montaj tali-
matını her zaman dikkate alın.
G UYARI
Bir çocuğu, bir çocuk emniyet sistemi içe-
risinde ön yolcu koltuğunda emniyete
alırsanızvePASSENGERAIRBAGONkontrol
lambası yanıyorsa, ön yolcu hava yastığı
bir kazada tetiklenebilir. Çocuk, hava yas-
tığından isabet alabilir. Yüksek oranda
yaralanma tehlikesi, hatta hayati tehlike
söz konusudur!
Bu durumda ön yolcu hava yastığının her
zaman devreden çıkartılmış olduğundan
emin olun. PASSENGER AIR BAG OFF kontrol
lambası yanmalıdır.
PASSENGER AIR BAG OFF kontrol lambası
sönük kalıyorsa ve/veya PASSENGER AIR BAG
ON kontrol lambası yanıyorsa, ön yolcu kol-
tuğuna geriye dönük herhangi bir çocuk
emniyet sistemi monte etmeyin. Ayrıntılı
bilgileri "Ön yolcu hava yastığını devreden
çıkartma sistemi ile ilgili sorunlar"
(Y Sayfa 174) altında bulabilirsiniz.
G UYARI
Bir çocuğu, öne dönük bir çocuk emniyet
sistemi içerisinde ön yolcu koltuğunda
emniyete alır ve ön yolcu koltuğunu ön
göğüse çok yakın konumlandırırsanız,
çocuk bir kazada
RPASSENGER AIR BAG OFF kontrol lambası
yanıyorsa, örneğin araç iç mekanının
parçalarına temas edebilir
RPASSENGER AIR BAG ON kontrol lambası
yanıyorsa, hava yastığından isabet ala-
bilir.
Yüksek oranda yaralanma tehlikesi, hatta
ölüm tehlikesi söz konusudur!
Ön yolcu koltuğunu her zaman mümkün
olduğu kadar arkaya alın. Bu sırada omuz
kemeri kayışının, araçtaki kemer çıkışın-
dançocukemniyetsistemininomuzkemeri
kılavuzuna doğru şekilde gitmesine her
zaman dikkat edin. Omuz kemeri kayışının,
kemer çıkışından öne ve aşağıya doğru
gitmesi gerekir. İhtiyaç halinde ön yolcu
koltuğunu gereğince ayarlayın. Çocuk
emniyet sisteminin uygun şekilde konum-
landırılması ile ilgili bu işletme talima-
tındaki bilgileri ve ayrıca çocuk emniyet
sistemi üreticisinin montaj talimatını da
her zaman dikkate alın.
Geriye dönük bir çocuk emniyet sistemi için
ikaz sembolü
Ön yolcu koltuğunda geriye dönük bir çocuk
emniyet sistemi kullandığınızda, ön yolcu
hava yastığını devreden çıkartmanız gere-
kir.
Araçta çocuk varsa 43
>>
Emniyet.
Z
Sayfa: 45
Ön yolcu hava yastığını manuel olarak dev-
reye almaya ve devreden çıkartmaya yönelik
hava yastığını devreden çıkartma şalteri :,
ön yolcu tarafında, ön göğüstedir.
X Ön yolcu hava yastığını devreden
çıkartma şalterini : dirençten ileri, içe-
riye bastırın.
X Ön yolcu hava yastığının devreden çıkar-
tılması: Hava yastığını devreden çıkartma
şalterini : sola doğru çevirin.
Tavan kumanda ünitesindeki 4 PAS-
SENGER AIR BAG OFF kontrol lambası yanar
ve kontak açıkken sürekli olarak yanar
(Y Sayfa 38).
X Ön yolcu hava yastığının devreye alınması:
Hava yastığını devreden çıkartma şalte-
rini : sağa doğru çevirin.
Tavan kumanda ünitesindeki × PAS-
SENGER AIR BAG ON kontrol lambası yanar
ve kontak açıkken sürekli olarak yanar
(Y Sayfa 38).
Ön yolcu hava yastığı, manuel olarak devre-
den çıkartılmadığı sürece, kontak açık oldu-
ğunda genel olarak etkindir. Ön yolcu hava
yastığı devrede değilse, tavan kumanda üni-
tesindeki 4 PASSENGER AIR BAG OFF kon-
trol lambası (Y Sayfa 38) kontak açıkken
sürekli olarak yanar.
Ön yolcu koltuğundaki çocuk emniyet
sistemleri
Çocuk emniyet sistemleri ile ilgili hatır-
latmalar
Bir çocuğu, bir çocuk emniyet sistemi içeri-
sinde ön yolcu koltuğunda emniyete aldığı-
nızda, "Ön yolcu hava yastığının devreden
çıkartılması" (Y Sayfa 43) ile ilgili hatırlat-
maları da her zaman dikkate alın.
Aşağıda belirtilenleri yaparak risklerden
kaçınırsınız:
Rön yolcu hava yastığını doğru şekilde dev-
reye alarak veya devreden çıkartarak.
Rçocuk emniyet sistemini uygun şekilde
konumlandırarak.
Ön yolcu güneşliğinde bir ikaz hatırlatması
bulunmaktadır.
G UYARI
Bir çocuğu, bir çocuk emniyet sistemi içe-
risinde ön yolcu koltuğunda emniyete
alırsanız ve PASSENGER AIR BAG OFF kon-
trol lambası yanmıyorsa, ön yolcu hava
yastığı bir kazada tetiklenebilir. Çocuk,
hava yastığından isabet alabilir. Yüksek
oranda yaralanma tehlikesi, hatta hayati
tehlike söz konusudur!
Bu durumda ön yolcu hava yastığının her
zaman devreden çıkartılmış olduğundan
emin olun. PASSENGER AIR BAG OFF kontrol
lambası yanmalıdır.
Geriye dönük çocuk emniyet tertibatını HİÇ-
BİR ZAMAN ÖN HAVA YASTIĞI ETKİNLEŞTİ-
RİLMİŞ bir koltukta kullanmayın; bu, çocuk-
larda ÖLÜME veya AĞIR YARALANMALARA
neden olabilir.
44 Araçta çocuk varsa
>>
Emniyet.
Sayfa: 46
Geriye ve öne dönük çocuk emniyet sis-
temleri ile ilgili hatırlatmalar
Geriye dönük bir çocuk emniyet sistemi için
ikaz sembolü
Bir çocuğu, geriye dönük bir çocuk emniyet
sistemi içerisinde ön yolcu koltuğunda
emniyete aldığınızda, ön yolcu hava yastı-
ğının devreden çıkartılmış olduğundan her
zaman emin olmalısınız. Bu, sadece PASSEN-
GER AIR BAG OFF kontrol lambasının sürekli
yandığı durumlarda söz konusudur
(Y Sayfa 38).
Ön yolcu koltuğunda çocuk emniyet sistem-
leri kullandığınızda, aşağıda belirtilen nok-
taları mutlaka dikkate alın:
RÖn yolcu koltuğunu mümkün olduğu kadar
arkaya alın.
RÇocuk emniyet sisteminin temas yüzeyi,
ön yolcu koltuğunun oturma alanına
tamamen dayanmalıdır.
RÖne dönük bir çocuk emniyet sisteminin
sırt dayanağı, ön yolcu koltuğunun sırt
dayanağına mümkün olduğunca düz bir
şekilde dayanmalıdır. Çocuk emniyet sis-
temi tavana değmemelidir veya koltuk
başlığı tarafından bir yüklenmeye maruz
kalmamalıdır.
RKoltuk sırt dayanağının eğimini gereğince
uyarlayın.
ROmuz kemeri kayışının, araçtaki kemer
çıkışından çocuk emniyet sisteminin omuz
kemeri kılavuzuna doğru şekilde gitme-
sine her zaman dikkat edin. Omuz kemeri
kayışının, kemer çıkışından öne ve arkaya
doğru gitmesi gerekir.
RÇocuk emniyet sisteminin altına veya
arkasına asla bir nesne, örneğin minder
koymayın.
Kullanılan çocuk emniyet sisteminin üreti-
cisinin montaj ve işletme talimatını mutlaka
dikkate alın.
Koltukların çocuk emniyet sistemleri
için uygunluğu
Uygun çocuk emniyet sistemlerinin
sabitlenmesi ile ilgili hatırlatmalar
Araçta, sadece aşağıda belirtilen ECE stan-
dartlarına sahip çocuk emniyet sistemleri
kullanılabilir:
RECE R44
RECE R129 (i‑Size çocuk emniyet sistemleri)
Sadece 16 no'lu ECE yönetmeliği veya benzer
standartlar uyarınca onaylı üç noktalı emni-
yet kemerleri ile donatılmış, listelenen araç-
larda kullanım için uygundur.
ECE R44 gereğince çocuk emniyet sistemi için
etiket
ECE R129 gereğince çocuk emniyet sistemi için
etiket
Aşağıda belirtilen "Universal" kategorisine
ait ISOFIX veya i-Size çocuk emniyet sistem-
leri, "Koltukların, çocuk emniyet sistemleri-
nin sabitlenmesi için uygunluğu" tablola-
Araçta çocuk varsa 45
>>
Emniyet.
Z
Sayfa: 47
rına istinaden U, UF, IUF veya i-U ile işaret-
lenmiş koltuklarda kullanılabilir.
Semi-universal çocuk emniyet sistemleri,
izin etiketi üzerindeki "semi-universal"
yazısı ile belirtilmiştir. Ancak, araç ve kol-
tuk, çocuk emniyet sistemi üreticisinin araç
tipi listesinde yer alıyorsa kullanılabilir.
Koltukların, kemerle bağlanmış çocuk emniyet sistemlerinin sabitlenmesi için
uygunluğu
Aşağıda belirtilen hatırlatmaları dikkate alın:
RII veya III ağırlık grubuna ait belirli çocuk emniyet sistemlerinde azami boy ayarında,
örneğin tavana temas etme ihtimalinden dolayı kısıtlamalar söz konusu olabilir.
RÇocuk emniyet sistemi tavana değmemelidir veya koltuk başlığı tarafından bir yüklen-
meye maruz kalmamalıdır.
RÇocuk emniyet sistemi üreticisinin montaj talimatını dikkate alın.
Tabloya yönelik açıklama:
RX: Bu ağırlık grubuna ait çocuklar için uygun değil.
RU: Bu ağırlık grubundaki kullanım için "Universal" kategorisine ait çocuk emniyet sis-
temleri için uygundur.
RUF: Bu ağırlık grubuna giren "Universal" kategorisine ait öne dönük çocuk emniyet sis-
temleri için uygun.
RL: ''Tavsiye edilen çocuk emniyet sistemlerine genel bakış'' tablosunda (Y Sayfa 48) veya
araç ve koltuk, çocuk emniyet sistemi üreticisinin araç tipi listesinde yer alıyorsa, semi-
universal çocuk emniyet sistemleri için uygundur.
Ağırlık grupları Ön yolcu hava yastığı dev-
rede
Ön yolcu hava yastığı devre
dışı1
Grup 0: 10 kg'a kadar X U, L
Grup 0+: 13 kg'a kadar X U, L
Grup I: 9 ila 18 kg UF, L U, L
Grup II: 15 ila 25 kg UF, L U, L
Grup III: 22 ila 36 kg U, L U, L
Koltukların, bir ISOFIX çocuk emniyet sisteminin sabitlenmesi için uygunluğu
Aşağıda belirtilen hatırlatmaları dikkate alın:
RII veya III ağırlık grubuna ait belirli çocuk emniyet sistemlerinde azami boy ayarında,
örneğin tavana temas etme ihtimalinden dolayı kısıtlamalar söz konusu olabilir.
RÇocuk emniyet sistemi tavana değmemelidir veya koltuk başlığı tarafından bir yüklen-
meye maruz kalmamalıdır.
RÇocuk emniyet sistemi üreticisinin montaj talimatını dikkate alın.
Tabloya yönelik açıklama:
1 Araç, ön yolcu hava yastığını devreden çıkartma sistemi ile donatılmıştır. PASSENGER AIR BAG OFF
kontrol lambası yanmalıdır.
46 Araçta çocuk varsa
>>
Emniyet.
Sayfa: 48
RX: Bu ağırlık grubuna ait ISOFIX çocuk emniyet sistemi için uygun değil.
RIUF: Bu ağırlık grubuna giren "Universal" kategorisine ait öne dönük bir ISOFIX çocuk
emniyet sistemi için uygun.
RIL: ''Tavsiye edilen çocuk emniyet sistemlerine genel bakış'' tablosunda (Y Sayfa 48) veya
araç ve koltuk, çocuk emniyet sistemi üreticisinin araç tipi listesinde yer alıyorsa, ISOFIX
çocuk emniyet sistemleri için uygundur.
Ağırlık grubu Boy sınıfı Tertibat Ön yolcu hava
yastığı dev-
rede
Ön yolcu
hava yas-
tığı devre
dışı2
Bebek taşıma çantası F ISO/L1 X X
G ISO/L2 X X
0 10 kg'a kadar
yaklaşık 6 aylığa kadar
E ISO/R1 X IL
0+ 13 kg'a kadar
yaklaşık 15 aylığa kadar
E ISO/R1 X IL
D ISO/R2 X IL
C ISO/R3 X IL
I 9 kg ila 18 kg
yaklaşık
9 aylıktan4 yaşına kadar
D ISO/R2 X IL
C ISO/R3 X IL
B ISO/F2 IUF IUF
B1 ISO/F2X IUF IUF
A ISO/F3 IUF IUF
Koltukların, i-Size çocuk emniyet sistemlerinin sabitlenmesi için uygunluğu
Aşağıda belirtilen hatırlatmaları dikkate alın:
RII veya III ağırlık grubuna ait belirli çocuk emniyet sistemlerinde azami boy ayarında,
örneğin tavana temas etme ihtimalinden dolayı kısıtlamalar söz konusu olabilir.
RÇocuk emniyet sistemi tavana değmemelidir veya koltuk başlığı tarafından bir yüklen-
meye maruz kalmamalıdır.
RÇocuk emniyet sistemi üreticisinin montaj talimatını dikkate alın.
Tabloya yönelik açıklama:
RX: Bu ağırlık grubuna ait i‑Size çocuk emniyet sistemi için uygun değil.
Ri-U: "Universal" kategorisine ait öne veya geriye dönük i‑Size çocuk emniyet sistemi için
uygun.
Ri‑UF: "Universal" kategorisine ait öne dönük i‑Size çocuk emniyet sistemi için uygun.
2 Araç, ön yolcu hava yastığını devreden çıkartma sistemi ile donatılmıştır. PASSENGER AIR BAG OFF
kontrol lambası yanmalıdır.
Araçta çocuk varsa 47
>>
Emniyet.
Z
Sayfa: 49
Ön yolcu hava yastığı devrede Ön yolcu hava yastığı
devre dışı3
i‑Size çocuk emniyet sistem-
leri
i‑UF i‑U
Tavsiye edilen çocuk emniyet sistemlerine genel bakış
smart fortwo, ön yolcu hava yastığını manuel devreden çıkartma sistemine sahiptir.
X Ön yolcu koltuğunda geriye dönük bir çocuk emniyet sistemi kullanmadan önce ön yolcu
hava yastığını devreden çıkartın (Y Sayfa 43).
Araç koltuğu emniyet kemeri ile sabitlemek için tavsiye edilen çocuk emniyet sistemleri
Ağırlık grubu Üretici Tip Onay numarası
(E1 ...)
Sipariş numa-
rası (A 000 ...)
9H95 renk kodu
ile
Grup 0:
10 kg'a kadar
yaklaşık 6 aylığa
kadar
Britax Römer BABY SAFE
plus
03 301146
04 301146
970 10 00
BABY SAFE
plus II
04 301146 970 20 00
970 36 00
Grup 0+:
13 kg'a kadar
yaklaşık 15 aylığa
kadar
Britax Römer BABY SAFE
plus
03 301146
04 301146
970 10 00
BABY SAFE
plus II
04 301146 970 20 00
970 36 00
Grup I:
9 kg ila 18 kg
yaklaşık
9 aylıktan4 yaşına
kadar
Britax Römer DUO plus 03 301133
04 301133
970 16 00
970 37 00
Grup II/III:
15 kg ila 36 kg
Britax Römer KIDFIX 04 301198 970 19 00
970 38 00
KIDFIX XP 04 301304 970 61 00
3 Araç, ön yolcu hava yastığını devreden çıkartma sistemi ile donatılmıştır. PASSENGER AIR BAG OFF
kontrol lambası yanmalıdır.
48 Araçta çocuk varsa
>>
Emniyet.
Sayfa: 50
"Universal"/"Semi-Universal" kategorisine ait önerilen ISOFIX çocuk emniyet sistemleri
Ağırlık
grubu
Boy
sınıfı
Üretici Tip Onay numarası
(E1 ...)
9H95 renk kodu
ile sipariş
numarası
Grup 0+:
13 kg'a
kadar
E Britax Römer BABY-SAFE
plus
03 301146
04 301146
B6 6 86 8224
Grup I:
9 kg ila
18 kg
B1 Britax Römer DUO plus 03 301133
04 301133
A 000 970 1600
A 000 970 3700
i Doğru çocuk emniyet sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgileri bir smart center'dan veya Mer-
cedes-Benz yetkili servisinden edinebilirsiniz.
İlgili konular:
RÖn yolcu koltuğundaki çocuk emniyet sistemi ile ilgili hatırlatmalar (Y Sayfa 44).
RUygun çocuk emniyet sistemlerinin sabitlenmesi ile ilgili hatırlatmalar (Y Sayfa 45).
Araçta evcil hayvanlar varsa
G UYARI
Hayvanları gözetimsiz olarak veya emni-
yete almadan araçta bırakırsanız, örneğin
tuşlara veya şalterlere basabilirler.
Bundan dolayı
Raraç donanımlarını etkinleştirebilir ve
örneğin kendilerini sıkıştırabilirler
Rsistemleri açabilir veya kapatabilir ve
bundan dolayı diğer trafik katılımcıla-
rını tehlikeye düşürebilirler.
Bunun ötesinde emniyete alınmamış hay-
vanlar, bir kazada veya ani direksiyon ve
frenleme manevralarında araç içerisinde
savrulabilir ve araçtaki kişileri yaralaya-
bilir. Kaza ve yaralanma tehlikesi söz
konusudur!
Hayvanları asla gözetimsiz olarak araçta
bırakmayın. Hayvanları seyir esnasında
her zaman gerektiği şekilde, örneğin
uygunbirhayvantaşımakutusundaemni-
yete alın.
Güvenli sürüş
Sürüş emniyet sistemlerinin sınırları
! Asistan ve sürüş emniyeti sistemlerinin
azami etkisini sağlayabilmesi için uygun
lastik türünü dikkate alın.
Sürüş emniyet sistemlerinin, uyarlanmamış
veya dikkatsiz bir sürüş tarzının yol açtığı
kaza tehlikesini azaltması ve fiziksel sınır-
ları ortadan kaldırması mümkün değildir.
Sürüş emniyet sistemleri sadece birer yar-
dımcı araçtır. Emniyet mesafesinin, hızın ve
zamanında frenlemenin sorumluluğu size
aittir. Sürüş tarzınızı her zaman güncel yol,
hava ve trafik koşullarına uyarlayın ve
yeterlibiremniyetmesafesibırakın.Dikkatli
sürüş yapın.
smart, emniyet nedenlerinden dolayı sadece
smart için serbest bırakılan kar zincirlerinin
kullanılmasını tavsiye eder. Ayrıntılı bilgi-
ler bir smart center'dan veya bir Mercedes-
Benz yetkili servisinden edinilebilir.
ABS'ye (anti blokaj sistemi) sahip fren-
ler
ABS, frenleme yaparken fren basıncını teker-
leklerin bloke olmayacağı şekilde ayarlar.
Aracın manevra yeteneği frenleme esna-
sında muhafaza edilmiş olur.
Güvenli sürüş 49
>>
Emniyet.
Z

Sorular & cevaplar

Smart Fortwo (2017) hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Smart Fortwo (2017) hakkında bir soru sorun

Smart Fortwo (2017) ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Smart Fortwo (2017) kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Smart Fortwo (2017) ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.