Siemens iQ500 kılavuzu

AşağıdaSiemens iQ500 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Siemens
  • Ürün: Çamaşır Makinesi
  • Model/isim: iQ500
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Hollandalı, Alman, Fransız, İtalyan, Çek, Slovakça, İspanyolca, Türk, Danimarkalı, Norveç, Portekizce, İsveç, Lehçe, Rus, Fince, Yunan, Macar, Sloven, Hırvat, Romen

İçindekiler

Sayfa: 2
3
! Pan supports
" Control knobs
# Auxiliary burner (up to 1 kW)
$ Semi-rapid burner (up to 1.75 kW)
% Rapid burner (up to 3 kW)
& Double-flame wok burner (up to 3.3 kW)
' Triple-flame wok burner (up to 4 kW)
( Dual double-flame wok burner up to 5 kW
) Electric hob 1500 W
! Parrillas
" Mandos
# Quemador auxiliar de hasta 1 kW
$ Quemador semi-rápido de hasta 1,75 kW
% Quemador rápido de hasta 3 kW
& Quemador wok de doble llama de hasta 3,3 kW
' Quemador wok de triple llama de hasta 4 kW
( Quemador wok de doble llama dual de hasta 5 kW
) Placa eléctrica 1500 W
! Griglie
" Manopole
# Bruciatore ausiliario fino a 1 kW
$ Bruciatore semirapido fino a 1,75 kW
% Bruciatore rapido fino a 3 kW
& Bruciatore wok a doppia fiamma fino a 3,3 kW
' Bruciatore wok a tripla fiamma fino a 4 kW
( Bruciatore wok "dual" a doppia fiamma fino a 5 kW
) Piastra elettrica 1500 W
! Izgaralar
" Kumanda düğmeleri
# 1 kW'a kadar ekonomik brülör
$ 1,75 kW'a kadar normal brülör
% 3 kW'a kadar büyük brülör
& 3,3 kW'a kadar çift alev çıkışlı wok tipi brülör
' 4 kW'a kadar üçlü alev çıkışlı wok tipi brülör
( 5 kW'a kadar çift alev çıkışlı wok tipi iki brülör
) 1500 W elektrikli ocak
(&6
2

 

1

(&7
2
 

1Sayfa: 24
25
EEE Yönetmeliǧine Uygundur. PCB içermez.
ô İçindekiler[tr]Kullanma kιlavuzu
Güvenlik önerileri .....................................................................25
Yeni cihazınız............................................................................26
Aksesuarlar .......................................................................................26
Gaz brülörleri............................................................................27
Manuel çakmak................................................................................27
Otomatik çakmak.............................................................................27
Emniyet sistemi ................................................................................27
Brülörün kapatılması .......................................................................27
Güç seviyeleri ...................................................................................28
Uyarılar...............................................................................................28
Pişirme önerileri ...............................................................................28
Elektrikli ocak ...........................................................................28
İlk kullanımdan önce .......................................................................28
Çalıştırma...........................................................................................28
Kullanım Uyarıları .............................................................................29
Pişirme önerileri ...............................................................................29
Pişirme kapları..........................................................................29
Uygun kaplar ....................................................................................29
Kullanım Uyarıları .............................................................................29
Temizlik ve Bakım.....................................................................30
Temizlik..............................................................................................30
Bakım .................................................................................................30
Beklenmeyen durumların çözülmesi ......................................30
Teknik Bakım Servisi................................................................31
Garanti koşulları ...............................................................................31
Ambalaj ve kullanılan gereçler................................................31
Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi ......................... 31
Produktinfo
Ürün, aksesuar, yedek parçalar ve hizmetler hakkında daha
fazla bilgi için: www.siemens-home.com ve Online-Mağaza:
www.siemens-eshop.com
: Güvenlik önerileri
Talimatları dikkatle okuyunuz. Ancak bu
şekilde cihazın etkin ve güvenli kullanımı
mümkün olacaktır. Kullanım ve kurulum
talimatlarını saklayınız ve cihazın sahibinin
değişmesi durumunda cihazla birlikte
veriniz.
Bu kılavuzdaki kurallara uyulmadığı
takdirde, üretici herhangi bir
sorumluluktan muaf olacaktır.
Bu talimatlarda yer alan resimler
bilgilendirme amaçlıdır.
Ürün yerleştirilene kadar koruyucu ambalajı
çıkarmayınız. Cihazda herhangi bir hasar
fark ettiğiniz takdirde cihazı çalıştırmayınız.
Teknik Servisimiz ile irtibata geçiniz.
Bu EN 30-1-1 gazlı cihazlar normuna göre
3. sınıf bir cihazdır: mobilyaya gömme
cihaz.
Yeni pişirme tezgahınızı kurmadan önce
kurulumun montaj talimatlarına uygun
gerçekleştirildiğinden emin olunuz.
Bu cihaz yat veya karavanlara kurulamaz.
Bu cihaz yalnızca yeterince havalandırılan
yerlerde kullanılmalıdır.
Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan
kumanda ile kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Bütün kurulum, bağlantı, ayarlama ve gaz
tipine göre uyarlama işlemleri yetkili bir
kurulum teknisyeni tarafından, ülkedeki
standartlara ve yürürlükteki kanuni
yönergeler ile yerel gaz ve elektrik
tedarikçisi şirketin talimatlarına uygun
olarak gerçekleştirilmelidir. Havalandırma
ile ilgili geçerli düzenlemelere özel bir
dikkat gösterilecektir.
Bu cihaz, fabrikadan özellikler tablosunda
belirtilen gaz tipine ayarlı olarak çıkar.
Gerekirse değiştiriniz, montaj talimatlarına
uyunuz. Diğer gaz tiplerine uyarlama
gerektiğinde Teknik Servisimizi çağırmanız
önerilir.
Bu cihaz evde kullanım için tasarlanmıştır,
ticari veya profesyonel amaçlarla
kullanılamaz. Cihazı kesinlikle ısınma amacı
ile kullanmayınız, sadece pişirme için
kullanınız. Garanti sadece tasarım amacına
uygun kullanılması durumunda geçerlidir.
Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 2000
metre yükseklikte kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
Çalışma sırasında cihazı kontrolsüz bir
şekilde bırakmayınız.
Çocuklar için, pişirme tezgahı üreticisi
tarafından önerilmemiş kapaklar veya
bariyerler kullanmayınız. Örn. aşırı ısınma,
alev alma veya malzeme parçalarının
kopması dolayısıyla kazalara yol açabilirler.
Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı
fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere
sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi
sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir
kişinin denetimi altında olmaları veya
kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve
ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi
verilmiş olması durumunda kullanılabilir.
Sayfa: 25
26
Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik
ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından
yapılamaz; ancak 8 yaşından büyük
çocuklar denetim altında yapabilir.
8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve
bağlantı kablosundan uzak tutunuz.
Yangın tehlikesi!
Kapalı bir ortamda yanma olmaksızın gaz
birikimi yangın tehlikesine yol açar. Cihazı
hava akımına maruz bırakmayınız. Brülörler
sönebilir. Gaz brülörlerinin çalışmasıyla ilgili
talimatları ve uyarıları dikkatle okuyunuz.
Zehirlenme tehlikesi!
Gazlı bir pişirme cihazının kullanımı, kurulu
olduğu yerde ısı, nem ve yanma ürünleri
üretir. Özellikle cihazınız çalışır
durumdayken mutfağın iyi
havalandırılmasını sağlayınız: Tüm doğal
havalandırma kanallarını açık tutunuz veya
mekanik bir havalandırma (havalandırma
fanı) cihazı kurunuz. Cihazın yoğun bir
şekilde ve uzun süre kullanımı, tamamlayıcı
veya daha etkili bir havalandırma
gerektirebilir: Bir pencere açınız veya
mekanik havalandırmanın gücünü arttırınız.
Yanma tehlikesi!
■ Pişirme bölümleri ve etrafındakiler çok
ısınır. Sıcak yüzeylere kesinlikle
dokunmayınız. 8 yaşından küçük çocukları
uzak tutunuz.
Yanma tehlikesi!
■ LPG dik konulmadığı takdirde sıvı haldeki
Propan/Butan cihaz içerisine girebilir. Bu
sebeple brülörlerde ani alev oluşabilir.
Parçalar zarar görebilir ve zamanla kontrol
edilemeyen gaz çıkışlarına sebep olacak
sızdırma problemleri ortaya çıkabilir. Her
ikisi de yanmaya neden olabilir. LPG
tüpleri her zaman dik konumda kullanınız.
Yangın tehlikesi!
■ Pişirme bölümleri çok ısınır. Pişirme
tezgahının üzerine yanıcı cisimler
yerleştirmeyiniz. Pişirme tezgahı üzerinde
eşya bırakmayınız.
Yangın tehlikesi!
■ Bu elektrikli ev aletinin yakınında aşındırıcı,
buharlaşıcı kimyasal ürünler, yanıcı
materyaller, besin dışında ürünler
bulundurmayınız ve kullanmayınız.
Yangın tehlikesi!
■ Aşırı ısınmış katı ya da sıvı yağlar kolay
alev alır. Yağ kızdırırken ocaktan
uzaklaşmayınız. Alev alması halinde ateşi
su ile söndürmeyiniz. Ateşi söndürmek için
kabı bir kapakla kaplayınız ve pişirme
bölümünü kapatınız.
Yaralanma tehlikesi!
■ Hasarlı, uygun boyuta sahip olmayan,
pişirme tezgahının sınırlarını aşan veya
kötü yerleştirilmiş kaplar ciddi
yaralanmalara sebebiyet verebilir. Pişirme
kaplarıyla ilgili tavsiye ve uyarılara uyunuz.
Yaralanma tehlikesi!
■ Kap ile pişirme bölümü arasında sıvı
bulunması halinde kaplar aniden
sıçrayabilir. Pişirme bölümlerini ve
dayanıklı kap tabanını daima kuru
muhafaza ediniz.
Yaralanma tehlikesi!
■ Arıza olması durumunda cihazın elektrik
ve gaz beslemesini kesiniz. Tamir için
teknik servisimizi arayınız.
Yaralanma tehlikesi!
■ Cihazın iç kısmını kurcalamayınız. Gerekli
olduğu takdirde, teknik servisimizi arayınız.
Yaralanma tehlikesi!
■ Kumanda düğmelerinden biri dönmeyecek
olduğunda zorlamayınız. Tamir ya da
değiştirme için derhal teknik servisi
arayınız.
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazı temizlemek için buharlı temizleme
Yeni cihazınız
Sayfa 2'de cihazınızın genel görünümünün yanı sıra brülör
gücünü bulacaksınız.
Aksesuarlar
Modele göre pişirme tezgahı aşağıdaki aksesuarları içerebilir.
Bunlar aynı zamanda Teknik Servis'ten de temin edilebilir.
Wok ızgara eki
Yalnızca çift ve üçlü alev
çıkışlı wok tipi brülörlerde ile
içbükey tabanlı kapların kulla-
nımı için.
Bu kapların kullanımı yağdan-
lıkta geçici olarak deformas-
yona neden olabilir. Bu
normaldir ve cihazın çalışması
üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur.
Kahve cezvesi eki
Özellikle yardımcı brülör ile
12 cm'den küçük çaplı kapla-
rın kullanımı için.
Sayfa: 26
27
--------
Kod
Aksesuarların kullanılmaması veya yanlış kullanılması
durumlarında üretici sorumluluk kabul etmez.
Gaz brülörleri
Hangi brülörün hangi kumanda düğmesi tarafından
çalıştırıldığını belirten göstergeler vardır.
Cihazın doğru çalıştırılabilmesi için ızgaraların ve tüm brülör
parçalarının doğru yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Brülör
kapaklarının yerini değiştirmeyiniz.
Manuel çakmak
1. Seçilen brülör kumanda düğmesine basınız ve istediğiniz
pozisyona gelene kadar sola doğru çeviriniz.
2. Dilediğiniz kibrit veya çakmağı (kibrit, çakmak, vs.) brülöre
yaklaştırınız.
Otomatik çakmak
Pişirme tezgahınız otomatik çakmağa (buji) sahipse:
1. Seçilen brülör kumanda düğmesine basınız ve maksimum
güç pozisyonuna gelene kadar sola doğru çeviriniz.
Kumanda düğmesi basılıyken tüm brülörlerde kıvılcım oluşur.
Ateş yanar.
2. Kumanda düğmesine basmayı bırakınız.
3. Kumanda düğmesini istediğiniz pozisyona getiriniz.
Ateş yanmazsa kumanda düğmesini kapalı konuma getirip
adımları tekrar ediniz. Bu kez kumanda düğmesini (10 saniye
kadar) basılı tutunuz.
: Yangın tehlikesi!
15 saniye geçmesine rağmen ateş hala yanmadıysa brülörü
kapatınız ve kapıyı ya da pencereyi açınız. Brülörü yakmadan
önce en az 1 dakika bekleyiniz.
Emniyet sistemi
Modele göre, pişirme tezgahınızda brülörlerin yanlışlıkla
sönmesi durumunda gaz geçişini engelleyen bir emniyet
sistemi (termo kupl) mevcuttur.
Bu sistemin etkin olduğundan emin olmak için:
1. Brülörü normal olarak açınız
2. Kumanda düğmesini bırakmadan ateş yandıktan sonra
kumandayı 4 saniye daha hafifçe basılı tutunuz.
Brülörün kapatılması
Kapatmak için kumanda düğmesini sağa çevirerek 0
pozisyonuna getiriniz.
Simmer Plate
Bu aksesuar en düşük güçle
sıcaklık seviyesini azaltmak
amacıyla tasarlandı.
Aksesuarı doğrudan tepelik
kısımları yukarı bakacak
şekilde ızgaranın üzerine yer-
leştiriniz, asla doğrudan brülör
üzerine yerleştirmeyiniz. Kabı
aksesuarı ortalayacak şekilde
yerleştiriniz.
Simmer Cap
Sadece minimum güçte
pişirme işlemi yapılması gere-
ken brülör. Kullanımı için yar-
dımcı brülörü çıkarıp yerine
Simmer Cap brülör koyul-
ması gereklidir.
HZ298107 Wok ızgara eki: Demir döküm ızgara (4-5 kW)
HZ298108 Wok ızgara eki: Demir döküm ızgara (3,3 kW)
HZ298110 Wok ızgara eki: Emaye çelik ızgara
HZ298114 Kahve cezvesi eki
HZ298105 Simmer Plate
HZ298104 Simmer Cap
EXML WHUPRNXSO
Sayfa: 27
28
Güç seviyeleri
Kumanda düğmeleri ihtiyaç duyulan gücün maksimum ve
minimum seviyeler arasında ayarlanmasını sağlar.
Çift alevli brülörler ikili olduğunda iç ve dış alevler birbirlerinden
bağımsız olarak ayarlanabilir. Olası güç seviyeleri:
Uyarılar
Brülörün çalışması sırasında hafif bir ıslık sesi duyulması
normaldir.
İlk kullanımlarda koku gelmesi normaldir. Bu, herhangi bir risk
ya da hatalı çalışma anlamına gelmez. Zamanla geçecektir.
Turuncu renkli alev normaldir. Havadaki tozdan, taşan sıvılardan
vb. kaynaklanır.
Brülör alevlerinin yanlışlıkla sönmesi durumunda brülörün
kumanda düğmesini kapatınız ve en az 1 dakikadan önce
yeniden yakmaya çalışmayınız.
Kapatıldıktan birkaç saniye sonra brülörden ses gelecektir (hafif
tıkırtı). Bu herhangi bir anormallik değildir, emniyetin devre dışı
olduğu anlamına gelir.
Mümkün olduğunca temiz tutunuz. Bujiler kirli ise çakmak zarar
görür. Düzenli olarak metal içermeyen küçük bir fırça ile
temizleyiniz. Bujilerin şiddetli darbelere maruz kalmamasına
dikkat ediniz.
Pişirme önerileri
Elektrikli ocak
İlk kullanımdan önce
Kokuyu gidermek için elektrikli ocağı üzerinde bir kap olmadan
beş dakika boyunca en yüksek sıcaklıkta açınız. İlk çalıştırma
sırasında duman ve koku çıkabilir, fakat bunlar zamanla yok
olacaktır.
Dikkat!
İlk ısıtma haricinde pişirme bölümlerini kaplar olmadan
kullanmayınız.
Çalıştırma
Elektrikli ocak, pişireceğiniz yemeğe uygun gücü
seçebileceğiniz bir regülatör aracılığıyla idare edilir.
Nasıl açılır
İstenen konuma ulaşıncaya kadar kumanda düğmesini sola
çeviriniz. Fonksiyon göstergesi yanar.
Konum 1: minimum güç
Konum 9: en yüksek sıcaklık.
Bilgi: Pişirme işleminin başlangıcında azami sıcaklıkta
kullanmanızı ve birkaç dakika sonra daha düşük güç
seviyelerini seçmenizi öneririz.
Brülörün söndürülmesi
Söndürme konumuna ulaşıncaya kadar kumanda düğmesini
sağa çeviriniz. Fonksiyon göstergesi belirir.
Kalan ısı
Elektrik tezgâhı pişirme işleminin sona erdirilmesinden az önce
kapatılabilir. Kalan ısı birkaç dakika daha pişirmeye devam eder
ve böylece enerjiden tasarruf edilmiş olur.
Pozisyon Ú Kapalı kumanda düğmesi
Büyük alev ™ Maksimum açılma veya kapasite ve
elektrikli çakmak
Tasarruflu kademe š Minimum açılma ve kapasite
Maksimum güçte iç ve dış
alev.
Minimum güçte dış alev,
maksimum güçte iç alev.
Maksimum güçte iç alev.
Minimum güçte iç alev.
Brülör Çok güçlü -
Güçlü
Orta Hafif
Wok tipi
brülör
Haşlama, kay-
natma, ızgara,
kızartma,
paella'lar, Asya
yemekleri (wok)
Yeniden ısıtma ve yemekleri
sıcak tutma: hazır yemekler,
önceden pişirilmiş yemekler
Büyük brü-
lör
Midye, et, omlet,
kızartma
Pilav, beşamel
sosu ve sebzeli
yahni
Buharda
pişirme: balık,
sebzeler
Normal
brülör
Buharda patates,
taze sebzeler,
güveçler, makar-
nalar
Yeniden ısıtma, pişmiş yemek-
leri sıcak tutma ve lezzetli
güveçler yapma
Ekonomik
brülör
Pişirme: güveç,
sütlaç, karamela
Buz çözme ve
yavaş pişirme:
sebze, meyve
ve dondurul-
muş ürünler
Eritme: tere-
yağı, çikolata,
jöle

Sayfa: 28
29
Kullanım Uyarıları
Aşağıdaki tavsiyeleri enerji tasarrufuna ve kapların zarar
görmesini önlemeye yardımcı olur:
■ Düz ve kalın tabanlı kaplar kullanınız.
■ Pişirme bölümüne uygun ebatta kaplar kullanınız. Tencere
veya tavanın taban çapı pişirme bölümüne uygun olmalı, asla
pişirme bölümünün çapından küçük olmamalıdır.
■ Elektrik ocağının üzerine sıvı taşırmaktan kaçınınız. Çok fazla
sıvı yemek pişirmeniz gerekiyorsa derin kaplar kullanınız.
■ Pişirme tezgahını kuru tutunuz. Tuzlu su veya ıslak kaplar
pişirme bölümüne zarar verebilir. Islak kaplarla pişirme işlemi
yapmayınız.
Pişirme önerileri
Aşağıdaki öneriler size fikir vermek üzere hazırlanmıştır.
Aşağıdaki durumlarda sıcaklığı artırınız:
■ bol miktarda sıvı kullanılarak pişirme yapıldığında,
■ yüksek miktarda yemek hazırlandığında,
■ kapaksız kaplar kullanıldığında.
Pişirme kapları
Uygun kaplar
Kullanım Uyarıları
Aşağıdaki öneriler enerji tasarrufuna ve kapların zarar
görmesini önlemeye yardımcı olur:
Pişirme yöntemi Konum
Eritme: çikolata, tereyağı, jöle. 1-2
Pişirme: pirinç, beşamel sosu ve sebzeli
yahni.
2-3
Pişirme: patates, makarna, sebze. 4-5
Hafif kızartma: yahni, ızgarada çevirme. 4-5
Buharda pişirme: balık. 5
Isıtma ve yemek sıcaklığını koruma: hazır
yemekler.
2-3-4-5
Izgarada kızartma: bonfile, biftek, börek. 6-7-8
Pişirme ve hafif kızartma 9
Brülör Kabın minimum
çapı
Kabın maksimum
çapı
Wok tipi brülör 22 cm - cm
Büyük brülör 22 cm 26 cm
Normal brülör 14 cm 20 cm
Ekonomik brülör 12 cm 16 cm
Elektrikli ocak 14 cm 18 cm
Her brülör için uygun ebatta
kaplar kullanınız.
Büyük brülörde küçük kaplar
kullanmayınız. Alev, kapların
yan taraflarına ulaşmamalıdır.
Pişirme tezgahı üzerine
dengesizlik oluşturacak biçimi
bozulmuş kaplar koymayınız.
Kaplar devrilebilir.
Yalnızca tabanı düz ve kalın
olan kapları kullanınız.
Kapaksız veya kapak yarı
aralık olarak pişirmeyiniz.
Enerjiyi boşa harcarsınız.
Kabı tam olarak brülör
üzerinde ortalayınız, bir tarafına
ağırlık vermeyiniz. Aksi
durumda devrilebilir.
Büyük kapları kumanda
düğmelerinin yakınındaki
brülörlere koymayınız. Aşırı
sıcaktan dolayı hasara neden
olabilir.
Kapları asla doğrudan brülörün
üzerine değil, mutlaka ızgara
üzerine yerleştiriniz.
Cihazı çalıştırmadan önce,
ızgaraların ve brülör
kapaklarının doğru yerde
olduğundan emin olunuz.
Pişirme tezgahındayken kapları
dikkatli bir şekilde tutunuz.
Pişirme tezgahına darbe
gelmesine engel olunuz ve
üzerine ağırlık yerleştirmeyiniz.
Sayfa: 29
30
Temizlik ve Bakım
Temizlik
Cihaz soğuduktan sonra sünger, sabun ve su ile temizleyiniz.
Her kullanımdan sonra, soğumalarının ardından ilgili brülör
elemanlarının yüzeyini temizleyiniz. Ne kadar az da olsa yüzey
üzerinde artık (taşmış yemek, yağ damlaları vb.) bırakılması
halinde, yüzeyin üzeri kaplanacak ve sonrasında bu katmanın
temizlenmesi daha zor olacaktır. Ateşin doğru yanabilmesi için
delik ve olukların temiz olması gerekir.
Bazı kapların hareketi ızgaralar üzerinde metal izleri bırakabilir.
Brülörleri ve ızgaraları sabunlu su ile temizleyiniz ve metal
olmayan bir fırça ile fırçalayınız.
Izgaralar lastik tıpalarla yerleştirilmiş ise temizlerken dikkatli
olunuz. Tıpalar sökülebilir ve ızgara pişirme tezgahını çizebilir.
Her zaman brülörleri ve ızgaraları tamamen kurutunuz. Pişirme
işleminin başında su damlaları veya nemli bölgeler emayenin
bozulmasına yol açabilir.
Brülörleri temizledikten ve kuruladıktan sonra, brülör
kapaklarının alev dağıtıcılarının üzerine doğru bir şekilde
yerleştirildiğinden emin olunuz.
Dikkat!
■ Buharlı temizleme makinelerini kullanmayınız. Pişirme tezgahı
zarar görebilir.
■ Eğer pişirme tezgahınızda cam ya da alüminyum bir panel
varsa metal ile birleştiği yeri temizlemek için bıçak veya
benzeri şeyler kullanmayınız.
Bakım
Taşan sıvıları anında temizleyiniz. Böylece yemek artıklarının
yapışmasını önleyebilirsiniz ve gereksiz yere güç sarf
etmezsiniz.
Pişirme tezgahının üzerinde asitli sıvılar (limon suyu, sirke, vb.)
bırakmayınız.
Elektrikli ocağın kaplamasını korumak için yağ veya piyasada
bulunan diğer koruyucu maddeler ile bakım yapınız.
Elektrikli ocağa tuz değmesinden mümkün olduğunca kaçınınız.
Yüksek sıcaklıkları destekledikleri için bu yüksek sıcaklıklarda
wok tipi brülör ve paslanmaz çelik bölgeler (yağdanlık, brülör
kenarları, vs.) renk değiştirebilir. Bu normaldir. Her kullanımdan
sonra bu kısımları paslanmaz çelik için uygun olan bir ürün ile
temizleyiniz.
Teknik Servisimizde 464524 kodu ile mevcut bulunan temizlik
ürününün düzenli olarak kullanılması tavsiye edilir.
Dikkat!
Paslanmaz çelik temizleyicisi kontrol düğmelerinin etrafında
kullanılmamalıdır. Semboller (serigrafi) silinebilir.
Beklenmeyen durumların çözülmesi
Beklenmeyen durumlar bazen kolaylıkla çözülebilir. Teknik
Servisi aramadan önce aşağıdaki önerileri dikkate alınız:
Arıza Olası neden Çözüm
Genel elektrik sistemi çalış-
mıyor.
Arızalı sigorta. Ana sigorta kutusunu kontrol ediniz ve sigorta arı-
zalıysa değiştiriniz.
Otomatik sigorta attı veya şalter indi. Genel kumanda panosunda ana sigortanın veya
şalterin atıp atmadığını kontrol ediniz.
Otomatik çakmak çalışmı-
yor.
Bujiler ile brülörler arasında yemek veya temizle-
yici artığı kalmış olabilir.
Buji ve brülör arasındaki boşluk temiz olmalıdır.
Brülörler ıslak olabilir. Brülör kapaklarını dikkatlice kurulayınız.
Brülör kapakları düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Kapakların düzgün yerleştirildiğinden emin olunuz.
Cihaz topraklanmamış, kötü bir bağlantı yapılmış
veya topraklaması hatalı.
Bir elektrik teknisyeniyle temasa geçiniz.
Brülör alevi eşit değil. Brülör parçaları düzgün yerleştirilmemiş olabilir. Parçaları ilgili brülörlere doğru şekilde yerleştiriniz.
Brülör boşlukları kirli. Brülör boşluklarını temizleyiniz.
Gaz akışı normal gözükmü-
yor veya gaz çıkmıyor.
Gaz geçişi gaz valfleri tarafından engellenmiş. Tüm gaz valflerini açınız.
Gaz, gaz tüpünden geliyorsa tüpün boş olmadığın-
dan emin olunuz.
Gaz tüpünü değiştiriniz.
Mutfakta gaz kokusu var. Bir vana açık kalmış olabilir. Vanaları kapatınız.
Gaz tüpünün kötü bağlanması. Bağlantının doğru olduğundan emin olunuz.
Olası gaz kaçağı. Genel gaz anahtarını kapatın, ortamı havalandırın
ve kurulumu gözden geçirmesi ve onaylaması için
derhal bir yetkili kurulum teknisyenine haber veri-
niz. Kurulumda veya cihazda hiç gaz kaçağı olma-
dığından emin olana kadar cihazı kullanmayınız.
Düğme bırakıldıktan sonra
brülör hemen kapanıyor.
Kumanda düğmesine yeterince uzun süre basıl-
mamış olabilir.
Brülörü yakınız ve kumanda düğmesini birkaç
saniye daha basılı tutunuz.
Brülör boşlukları kirli. Brülör boşluklarını temizleyiniz.
Sayfa: 30
31
Teknik Bakım Servisi
Teknik Servisimize ihtiyacınız varsa cihazın ürün numarasını (E-
Nr.) ve üretim numarasını (FD) vermeniz gerekecektir. Bu bilgiyi
pişirme tezgahının iç kısmında yer alan özellikler tablosunun
üzerinde ve kullanım kılavuzunun etiketinde bulabilirsiniz.
Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)
Arızalarda onarım siparişi ve danışma
Üreticinin yetkisine güveniniz. Böylelikle gerekli onarım
çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip,
eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin
olabilirsiniz.
Garanti Şartları
■ Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumda tüketici, 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci
maddesinde yer alan;
- Sözleşmeden dönme
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
■ Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi
durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya
da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı
da kullanılabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını
kullanmasından müteselsilen sorumludur.
■ Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde
malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu,
satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini
veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcından talep edilir. Satıcı, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda
satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
■ Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
■ Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili
olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici
Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
Garanti koşulları
Beklentilerimizin aksine, cihazda herhangi bir arıza meydana
gelirse veya ihtiyaçları öngörülen kalitede karşılayamazsa lütfen
bunu en kısa sürede bize bildiriniz. Garantinin geçerli olması
için cihaza müdahale edilmemiş ve yanlış kullanılmamış olması
gerekir.
Bu cihaz için uygulanan garanti koşulları, şirketimizin, cihazın
satın alındığı ülkedeki temsilciliği tarafından belirlenir. Satış
noktalarından ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Garantinin geçerli
olması için satış belgesinin bulundurulması gerekir.
Her türlü değişiklik hakkı saklıdır.
Ambalaj ve kullanılan gereçler
Özellikler tablosunda ) sembolü görülüyorsa aşağıdaki
göstergelere dikkat ediniz.
Çevre kurallarına uygun şekilde imha
edilmesi
Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha
ediniz.
Cihazınızın ambalajı, nakliye sırasında etkin korumayı garanti
etmek açısından çok gerekli olan malzemelerden üretilmiştir.
Bu malzemeler tamamen geri dönüşebilir ve böylece çevreye
verilen zarar azaltılmaktadır. Sizleri de aşağıdaki tavsiyelere
uyarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmaya davet
ediyoruz:
■ ambalajı uygun geri dönüşüm kutusuna atınız,
■ cihazı hurdaya çıkarmadan önce kullanılmaz hale getiriniz.
Bulunduğunuz yerin yerel yönetimine, geri dönüşebilen
malzemelerin toplandığı en yakın merkeze danışınız ve
cihazınızı oraya ulaştırınız,
■ kullanılmış yağı lavaboya dökmeyiniz. Yağı kapalı bir kaba
koyarak çöp toplama noktasına veya bir çöp konteynerine
bırakınız (kontrollü bir çöplüğe ulaşacaktır; bu en iyi çözüm
olmasa da bu sayede suyun kirlenmesini engelleriz).
TR 444 6688
Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli
şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise
kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir.
Bu cihaz, ömrünü doldurmuş elektrikli ve elektronik
cihazlar ile ilgili Avrupa yönetmeliği 2012/19/EG’ye
(waste electrical and electronic equipment – WEEE)
uygun şekilde işaretlenmiştir.
Bu yönetmelik, eski cihazların geri alımı ve
değerlendirilmesi ile ilgili AB-çapındaki uygulamaların
çerçevesini belirtmektedir.

Sorular & cevaplar

iq500 çamaşır makinesinde program süresi nasıl ayarlanır?

2 yıl önce tarihinde Dilek Azizoğlu tarafından yayınlanmıştır

Siemens iQ500 hakkında bir soru sorun

Siemens iQ500 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Siemens iQ500 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Siemens iQ500 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.