Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch kılavuzu

Galaxy Watch

'de Samsung Galaxy Watch için el kitabı. Bu PDF kılavuzunda 471 sayfa var.

Önceki sayfa
Sayfa: 1
5 Son İstifadəçinin Lisenziya Müqaviləsi (Azerbaijani) Galaxy Watch və Galaxy Fit (birlikdə “Taxılan Cihaz”) kimi Samsung istehsalı olan və ya brendi olan taxılan cihazlardan və vacib məlumatları ehtiva edən Samsung-un taxılan cihaz meneceri proqramından (birlikdə “Menecer”) istifadə etməmişdən öncə bu Son İstifadəçinin Lisenziya Müqaviləsini (“Müqavilə”) diqqətlə oxuyun. Bu Müqavilə, bu Müqaviləni müşayiət edən Samsung və onun törəmə şirkətlərinə və onun üçüncü tərəf təchizatçıları və lisenziyaçılarına məxsus olan və sizin Taxılan Cihaz və/yaxud Menecer-dən (birlikdə “Proqram Təminatı”) istifadənizlə bağlı proqram təminatı və əlaqədar media, çap materialları, “onlayn” və ya elektron sənədləşməni ehtiva edən proqram təminatı üçün, siz (fiziki və ya hüquqi şəxs) və Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) arasında bağlanmış hüquqi razılaşmadır. Menecer mobil cihazınızı (“Cihaz”) Taxılan Cihaza bağlayan və sizə Cihaz vasitəsilə Taxılan Cihazın proqram təminatını idarə etmək, yoxlamaq və ya yeniləmək imkanı verən proqram təminatıdır. Taxılan Cihaz əvvəlcədən yüklənmiş proqram təminatının normal vəziyyətdə istifadə edilməsini tələb edir. Taxılan Cihaz, Menecer və ya onun əvvəlcədən yüklənmiş proqram təminatından istifadə etməklə, siz bu Müqavilənin şərtlərini qəbul edirsiniz. Əgər bu şərtləri qəbul etmirsinizsə, Taxılan Cihaz, Menecer və ya onun əvvəlcədən yüklənmiş proqram təminatından istifadə etməyin. 1. Xidmət və Bildirişlər Taxılan Cihaz özü və ya Cihazınıza qoşulu şəkildə müxtəlif təcrübələr təqdim edir. Əgər telefon bağlantısı olmadan Taxılan Cihazdan istifadə etsəniz, bəzi funksional məhdudiyyətlər ola bilər. Taxılan Cihaz və Cihazdakı funksiyalar sahibə təqdim edildiyindən, icazəsiz girişlə bağlı ehtiyatlı olun. Taxılan Cihaz Cihaza qoşulan zaman onların hər biri istifadəçi məlumatlarını bir-birinə ötürə bilər. Cihaza qoşmaq və ya bağlantını kəsmək üsulundan xəbərdar olun və əgər bağlantıya daha ehtiyacınız yoxdursa, Taxılan Cihazınızın Cihazla bağlantısını kəsin (IconX kimi bəzi taxılan cihazlar Cihazınıza avtomatik qoşula bilər.) Taxılan Cihazın təmin etdiyi xidmətlər və/yaxud xüsusiyyətlər ölkə, Cihaz modeli və ya şəbəkə operatorundan asılı olaraq dəyişə və ya məhdud ola bilər. Taxılan Cihaz və Menecer ümumi sağlamlıq və fitnesin idarə edilməsi üçün (“Fitnes Proqram Təminatı”) müəyyən Proqram Təminatından ibarət ola və ya onunla uyğun ola bilər. Taxılan Cihaz və Fitnes Proqram Təminatı yalnız əyləncə məqsədi üçün nəzərdə tutulub, xəstəliyin diaqnozunun qoyulması və ya digər vəziyyətlərdə istifadə və ya müalicə, yüngülləşdirmə, xəstəliyin qarşısının alınması və ya müalicəsi, yaxud istənilən digər tibbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmayıb. Fitnes Proqram Təminatından olan bəzi verilənlər yalnız məlumatlandırma məqsədləri üçündür və tibbi məsləhət kimi davranılmaq və ya sizinlə həkiminiz və ya digər tibb müəssisəsi arasında münasibəti
Sayfa: 2
6 əvəz etmək üçün nəzərdə tutulmayıb. Fitnes Proqram Təminatı vasitəsilə öyrəndiyiniz nəisə bir məlumata görə peşəkar tibbi məsləhəti rədd etməyin və ya ona müraciət etməyi təxirə salmayın. Samsung tövsiyələr, göstərişlər, məsləhətlər və/yaxud qaydalar daxil olmaqla, xidmətlər və/yaxud məlumat ilə əlaqədar istifadəçilərin məruz qaldığı istənilən xəsarətlərə, ziyanlar, itkilər və/yaxud xərclərə görə, eləcə də Fitnes Proqram Təminatı vasitəsilə əldə edilmiş və ya daxil olunmuş istənilən məlumatın dəqiqliyinə görə məsuliyyət daşımır. Samsung kənar üçüncü şəxs veb-saytları və ya istinad materiallarında işıq üzü görən istənilən məqalələr və ya materiallarda olan məlumatın dəqiqliyinə və ya onlardan istifadənin təhlükəsizliyinə görə məsul deyil. Kənar üçüncü şəxs veb- saytları və ya istinad materiallarında olan məlumata istinad bu məlumatın dəqiqliyinin təsdiqi və ya ümumilikdə həmin saytın və ya istinadın məzmunlarının təsdiqi kimi hesab edilməməlidir.Siz təsdiq edirsiniz və razılaşırsınız ki, Taxıla bilən Cihazın və ya Fitnes Proqram Təminatının, yaxud onun daxilində əvvəlcədən yüklənmiş hər hansı proqramın istifadəsi zamanı əldə etdiyiniz hər hansı məlumat uyğun, dəqiq, tam və ya etibarlı olmaya bilər. 2. Lisenziya Verilməsi Bu Müqavilənin şərtlər və qaydalarına əsasən, sizə Cihazınızda Meneceri quraşdırmaq, istifadə etmək, daxil olmaq, göstərmək və işlətmək üçün məhdud, müstəsna olmayan, əvəzlənə bilən lisenziya verilir. Siz Menecer vasitəsilə çoxlu sayda Taxılan Cihazları Cihaza qoşa bilərsiniz, lakin eyni vaxtda Taxılan Cihazdan istifadə mümkün olmur. Bundan başqa, siz Taxılan Cihazı çoxsaylı Cihazlara, o cümlədən kompüterə qoşa bilməzsiniz. Proqram təminatının bəzi elementləri açıq mənbə lisenziyaları ilə tənzimlənə bilər. Açıq mənbə lisenziyasının müddəaları bu Müqavilənin bəzi şərtlərini ləğv edə bilər. 3. Hüquqların və Sahibliyin Qorunub Saxlanması Samsung bu Müqavilədə sizə açıq şəkildə verilməyən bütün hüquqları qoruyub saxlayır. Proqram təminatı müəllif hüququ və digər əqli mülkiyyət qanunları və sazişləri ilə qorunur. Samsung Proqram təminatında ada, müəllif hüququ və digər əqli mülkiyyət hüquqlarına malikdir. Proqram təminatı lisenziya şəklində verilir, satılmır. 4. Məhdudiyyətlər Sizin Proqram Təminatını yenidən layihələndirməyə, dekompilyasiya etməyə, sökməyə və ya mənbə kodu və ya alqoritmlərini aşkar etməyə və ya Proqram Təminatının hər hansı funksiyalarını dəyişməyə və ya qeyri-aktiv etməyə və ya Proqram Təminatı əsasında törəmə işləri görməyə hüququnuz yoxdur. Siz Proqram təminatını icarəyə götürə, icarəyə verə, sublisenziya verə və ya Proqram təminatı ilə kommersiyanın idarəolunması xidmətlərini təmin edə bilməzsiniz. 5. Xidmətin Yenilənməsi, Dəyişilməsi və ya Xitamı
Sayfa: 3
7 Samsung səhvlərin düzəldilməsi, xidmət təkmilləşmələri, yeni xüsusiyyətlər, mövcud funksiyaların silinməsi və ya Xidmətin dəyişdirilməsi daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, istənilən vaxt Xidmətə (“Yeniləmələr”) mövcud yeniləmələr və ya yeniləşdirmələr edə bilər. Bu cür Yeniləmələrlə ayrıca şərtlər və qaydalar təqdim edilməyənə kimi (bir halda ki, ayrıca şərtlər və qaydalar Yeniləmələri idarə edəcək) Yeniləmələr bu Müqavilə ilə tənzimlənəcək. Təhlükəsizlik proqram təminatı və ya mühüm səhvlərin düzəldilməsi üçün Yeniləmələr və ya digər vacib Yeniləmələr sizi və başqa istifadəçiləri qorumağa kömək etmək üçün belə Yeniləmələri vaxtında almağın vacibliyini nəzərə alaraq avtomatik endirilə və quraşdırıla bilər. Samsung açıq şəkildə Xidməti və ya burada qeyd olunan istənilən hissəsini dəyişmək, xitam vermək, silmək, istifadəsini məhdudlaşdırmaq və ya girişi qeyri-aktiv etmək hüququnu qoruyub saxlayır. Samsung Taxılan Cihaz üçün sizə Proqram təminatı yeniləmələrini təqdim edə və ya onların istifadəsini mümkün edə bilər. Ümumi şəkildə siz Menecerdən istifadə etməklə Taxılan Cihazın Proqram təminatını yeniləyə bilərsiniz, məsələn bəzi hallarda Galaxy IconX-i isə Kompüterin Proqram təminatından istifadə etməklə yeniləyə bilərsiniz. Belə Yeniləmə vasitəsilə təmin edilən versiyadan istifadə etmək üçün sizin ilk öncə Yeniləmə üçün münasib olan proqram təminatına lisenziyanız olmalıdır. Yenilənmiş versiya yeni funksiyalar əlavə edə və bəzi məhdud hallarda mövcud funksiyaları silə bilər. Yeniləmə ümumi şəkildə mövcud olduğu halda, bəzi məhdud şərtlərdə, Yeniləmələr yalnız şəbəkə operatorunuz tərəfindən təklif edilə bilər və belə Yeniləmələr şəbəkə operatorunuzla olan müqavilə əlaqələrinizlə idarə olunacaq. Təhlükəsizlik proqram təminatı və ya mühüm səhvlərin düzəldilməsi üçün Yeniləmə və ya digər vacib Yeniləmələr, belə Yeniləmələri vaxtında almağın vacibliyini nəzərə alaraq, avtomatik endirilə və quraşdırıla bilər. 6. Üçüncü tərəf Xidmətləri və MəzmunuÜçüncü şəxs xidmətləri həmçinin sizin üçün mövcud ola bilər. Samsung, Fitnes Proqram Təminatı və hər hansı üçüncü şəxsin xidmətlərinin məzmunu, onun dəqiqliyi, tamlığı, səmərəliliyi, hər hansı müvafiq qanunlara və ya qaydalara uyğunluğu ilə bağlı hər hansı zəmanət və ya təmsilçilikdən imtina edir.Üçüncü tərəf xidmətləri və məzmunlarının istifadəsi belə üçüncü şəxs təminatçısının istifadə şərtləri, lisenziya müqaviləsi, məxfilik siyasəti və ya digər belə müqavilə ilə tənzimlənə bilər. Xidmətin müəyyən hissələri açıq mənbə lisenziyalarına tabe ola bilər, burada isə belə açıq mənbə lisenziyalarının şərtləri Xidmətin həmin hissəsi ilə əlaqədar bu Müqavilənin şərtlərindən əvvəl gələ bilər. 7. Məlumatlara Giriş Proqram təminatının bəzi xüsusiyyətləri mobil cihazınızın internetə girişinin olmasını tələb edə və ya şəbəkə, yaxud internet təminatçınız tərəfindən tətbiq olunan məhdudiyyətlərlə tənzimlənə bilər. Proqram təminatı ödəniş planınızdan asılı olaraq, əlavə xərclərlə nəticələnə bilən mobil şəbəkəniz vasitəsilə İnternetə daxil ola bilər. Bundan əlavə, Proqram təminatının bəzi xüsusiyyətlərindən
Sayfa: 4
8 istifadənizə cihaz avadanlığınız və ya məlumatlara girişinizin uyğunluğu və məhsuldarlığı təsir edə bilər. 8. Proqram Təminatının Ötürülməsi Siz Proqram Təminatı ilə müşayiət olunan Taxılan Cihazın satışı ilə əlaqəli olmadığı halda, bu Müqavilə və ya burada verilən Proqram Təminatı ilə bağlı hüquq və öhdəlikləri hər hansı üçüncü tərəfə ötürə bilməzsiniz. Bu halda ötürmə bütün Proqram Təminatını (o cümlədən, bütün komponentləri, media və çap materialları, hər hansı yeniliklər, bu Müqavilə) ehtiva etməlidir və siz Proqram Təminatının hər hansı nüsxələrini özünüzdə saxlaya bilməzsiniz. Ötürmə konsiqnasiya kimi vasitəli ötürmə ola bilməz. Ötürmədən öncə Proqram Təminatının son istifadəçisi Müqavilənin bütün şərtləri ilə razılaşmalıdır. 9. Qanunvericiliyə Riayət etmə Siz Menecer və ya Proqram Təminatının müxtəlif ölkələrin ixrac məhdudiyyətləri ilə tənzimləndiyini bilirsiniz. Siz Menecer və ya Proqram Təminatına tətbiq edilən bütün müvafiq beynəlxalq və milli qanunlara, o cümlədən bütün müvafiq ixrac məhdudiyyətləri qanun və qaydalarına riayət etməyə razılaşırsınız. 10. Xitam Bu Müqavilə ona xitam verilməyənə kimi qüvvədədir. Bu Müqavilənin şərtlər və qaydalarından hər hansı birinə riayət etmədiyiniz halda, bu Müqavilə əsasındakı hüquqlarınız heç bir xəbərdarlıq olmadan avtomatik olaraq Samsung tərəfindən ləğv ediləcək. Bu Müqaviləyə xitam verildikdən sonra siz Menecer və ya Proqram Təminatının istifadəsini dayandırmalı və ya Menecer, ya da Proqram Təminatının bütün nüsxələrini məhv etməlisiniz. 11. Zəmanətdən İmtina TAXILAN CİHAZINIZLA BAĞLI YAZILI XÜSUSİ MƏHDUD ZƏMANƏTDƏ AYRI-AYRILIQDA QEYD EDİLMƏDİYİ HALDA, SAMSUNG TƏRƏFİNDƏN TƏQDİM EDİLƏN PROQRAM TƏMİNATI (TAXILAN CİHAZLA BİRGƏ VERİLƏN, ENDİRİLƏN VƏ YA ƏLDƏ EDİLƏN) SAMSUNG-UN AÇIQ-AŞKAR VƏ YA NƏZƏRDƏ TUTULAN HƏR HANSI ZƏMANƏTİ OLMADAN “OLDUĞU KİMİ” VƏ YA “MÖVCUD OLDUĞU KİMİ” TƏQDİM EDİLİR. MÜVAFİQ QANUNVERİCİLİYƏ UYĞUN OLARAQ TAM ŞƏKİLDƏ SAMSUNG TİCARƏTİN NƏZƏRDƏ TUTULAN ZƏMANƏTLƏRİ, QƏNAƏTBƏXŞLİLİK KEYFİYYƏTİ VƏ YA KEYFİYYƏTLİ İCRASI, XÜSUSİ MƏQSƏD ÜÇÜN UYĞUNLUQ, ETİBARLILIQ VƏ YA MÖVCUDLUQ, DƏQİQLİK, VİRUSLARIN AZLIĞI, GİZLİ YARARLANMA, ÜÇÜNCÜ ŞƏXS HÜQUQLARININ POZULMAMASI VƏ YA DİGƏR HÜQUQ POZUNTUSU DAXİL OLMAQLA, LAKİN BUNUNLA MƏHDUDLAŞMAYARAQ, AÇIQ, NƏZƏRDƏ TUTULAN, YAXUD QANUNLA MÜƏYYƏN EDİLMİŞ BÜTÜN ZƏMANƏTLƏRDƏN İMTİNA EDİR. BƏZİ YURİSDİKSİYALAR NƏZƏRDƏ TUTULAN ZƏMANƏTLƏRİN İSTİSNALARINA VƏ YA MƏHDUDİYYƏTLƏRİNƏ İCAZƏ VERMİR, ONA GÖRƏ DƏ YUXARIDA QEYD
Sayfa: 5
9 OLUNAN İSTİSNALAR VƏ YA MƏHDUDİYYƏTLƏR SİZƏ TƏTBİQ EDİLMƏYƏ BİLƏR.SİZİN SAMSUNG VƏ YA ONUN TÖRƏMƏ ŞİRKƏTLƏRİNDƏN ƏLDƏ ETDİYİNİZ YAZILI VƏ YA ŞİFAHİ OLMASINDAN ASILI OLMAYARAQ, HEÇ BİR MƏSLƏHƏT VƏ YA MƏLUMAT PROQRAM TƏMİNATI İLƏ ƏLAQƏDAR SAMSUNG-UN BU İMTİNASINI DƏYİŞDİRMƏK VƏ YA SAMSUNG-DAN İSTƏNİLƏN NÖV ZƏMANƏT YARATMAQ ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULA BİLMƏZ. 12. Samsung Proqramları və Xidmətləri Bəzi proqramlar və/yaxud xidmətlər Taxılan Cihazınıza əvvəlcədən yüklənmiş ola bilər və ya onları endirə bilərsiniz. Bu cür proqramlar və/yaxud xidmətlər Samsung Xidmət üzvlüyü (“Samsung account”) tələb edə bilər. Sizin Samsung account ilə bağlı öhdəlik və hüquqlarınız ayrıca şərtlər və qaydalarda, eləcə də Samsung account üçün məxfilik siyasətində qeyd edilmişdir. 13. Öhdəliyin Məhdudiyyəti SAMSUNG, HƏTTA BELƏ ZƏRƏRLƏRİN MÜMKÜNLÜYÜNƏ DAİR MƏSLƏHƏT EDİLSƏ DƏ, SƏHVLƏR, NÖQSANLAR, KƏSİLMƏLƏR, QÜSURLAR, ƏMƏLİYYAT VƏ YA ÖTÜRMƏDƏ GECİKMƏ, KOMPÜTER VİRUSU, QOŞULMAQ UĞURSUZLUĞU, ŞƏBƏKƏ XƏRCLƏRİ VƏ DİGƏR BİRBAŞA, DOLAYI, XÜSUSİ, TƏSADÜFİ, NÜMUNƏVİ VƏ YA NƏTİCƏLƏNƏN ZƏRƏRLƏRİN SƏBƏB OLDUĞU VƏ YA ONLARLA ƏLAQƏDAR ZƏRƏRLƏR DAXİL OLMAQLA, PROQRAM TƏMİNATININ, MƏZMUNUNUN VƏ YA FUNKSİONALLIĞININ İSTİFADƏSİ VƏ YA MÜMKÜNSÜZLÜYÜNDƏN ORTAYA ÇIXAN VƏ YA ONUNLA ƏLAQƏDAR İSTƏNİLƏN NÖV ZƏRƏRƏ GÖRƏ MƏSULİYYƏT DAŞIMIR. BƏZİ YURİSDİKSİYALAR CƏRİMƏLİ VƏ YA ƏLAVƏ ZƏRƏRLƏRİN İSTİSNASI VƏ YA MƏHDUDİYYƏTİNƏ İCAZƏ VERMİR, ONA GÖRƏ DƏ YUXARIDA QEYD OLUNAN İSTİSNALAR VƏ YA MƏHDUDİYYƏTLƏR SİZƏ TƏTBİQ EDİLMƏYƏ BİLƏR.YUXARIDA QEYD EDİLƏNLƏRƏ BAXMAYARAQ, MÜQAVİLƏYƏ, DÖVLƏT QAYDALARINA ƏSASƏN VƏ YA ƏKS HALDA, PROQRAM TƏMİNATINDAN İSTİFADƏNİZDƏN VƏ YA BU MÜQAVİLƏNİN İSTƏNİLƏN DİGƏR MÜDDƏASINDAN ORTAYA ÇIXAN İTKİLƏR, ZƏRƏRLƏR, TƏDBİR SƏBƏBLƏRİ ÜÇÜN SAMSUNG-UN SİZİN QARŞINIZDAKI ÜMUMİ ÖHDƏLİYİ XÜSUSİLƏ SİFARİŞÇİNİN BU PROQRAM TƏMİNATI ÜÇÜN ÖDƏDİYİ MƏBLƏĞDƏN ÇOX OLMAMALIDIR. YUXARIDA QEYD EDİLƏN MƏHDUDİYYƏTLƏR, İSTİSNALAR VƏ İMTİNALAR (BÖLMƏ 11 VƏ 12 DAXİL OLMAQLA) HƏTTA ƏGƏR HƏR HANSISA BİR HÜQUQİ VASİTƏ ƏSAS MƏQSƏDİNİ YERİNƏ YETİRMƏZSƏ, MÜVAFİQ QANUNVERİCİLİK TƏRƏFİNDƏN İCAZƏ VERİLƏN MAKSİMUM DƏRƏCƏYƏ QƏDƏR TƏTBİQ EDİLİR. 14. Müvafiq Qanunvericilik Bu Müqavilə qanuni müddəaların ziddiyyətinə baxmayaraq, yaşadığınız yerin yurisdiksiyasının qanunları ilə tənzimlənir. Bu Müqavilə açıq şəkildə tətbiqi istisna edilən, Əmtəələrin Beynəlxalq Alqı- Satqısı Haqqında BMT Konvensiyası ilə tənzimlənmir. 15. Münaqişələrin Həlli
Sayfa: 6
10 Əgər bu Müqavilə və ya Proqram Təminatından istifadənizdən ortaya çıxan münaqişə, mübahisə və ya ixtilaf sülh yolu ilə həll edilməzsə, bu, sakini olduğunuz məkanın yurisdiksiya məhkəmələrinin müstəsna olmayan yurisdiksiyası ilə tənzimlənəcəkdir. Yuxarıda qeyd edilənlərə baxmayaraq, Samsung istənilən yurisdiksiyada ehtiyat tədbiri vasitələrinə (və ya təcili hüquqi vasitənin bərabər növünə) müraciət edə bilər. 16. Bütöv Müqavilə Bu Müqavilə Proqram təminatı ilə əlaqədar sizinlə Samsung arasında bütöv müqavilədir və Proqram təminatı ilə əlaqədar bütün ilkin və ya eyni zamanlı şifahi və ya yazılı kommunikasiyaları, təkliflər və təqdimatları və ya bu Müqavilə tərəfindən əhatə edilən istənilən digər məsələni əvəz edir. Əgər bu Müqavilənin hər hansı müddəası etibarsız, yanlış, qüvvədən düşmüş və ya qeyri-qanuni hesab edilərsə, digər müddəalar tam qüvvədə davam edir.
Sayfa: 7
251 Ahyrky ulanyjynyň lisenziýa ylalaşygy (Turkmen) Samsung tarapyndan öndürilen ýa-da brendlenen Galaxy Watch we Galaxy Fit tapgyrlary ýaly dakylýan enjamlary (bilelikde “Dakylýan enjam“) we Samsung dakylýan enjam dispetçer goýmalaryny (bilelikde “Dispetçer“) ulanmazdan öň, şu Ahyrky ulanyjynyň lisenziýa ylalaşygyny (“Ylalaşyk“) üns bilen okaň, sebäbi onda möhüm maglumatlar bar. Bu Ylalaşyk siz (bir şahs ýa-da fiziki tarap) bilen Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung“) kompaniýasynyň arasyndaky, Dakylýan enjamy we/ýa-da Dispetçeri (bilelikde “Programma üpjünçiligi“) ulanmagyňyz bilen baglanyşyklylykda, şu Ylalaşyk bilen bilelikde berilýän, Samsung-yň we onuň affilirlenen kompaniýalarynyň, şeýle hem onuň üçünji tarap üpjün edijileriniň we lisenziarlarynyň eýeçiligindäki programma üpjünçiligi, onuň düzümindäki programma üpjünçiligi we degişli medialar, çap edilen materiallar ýa-da “onlaýn“ ýa-da elektron resminamalar barada ýuridik ylalaşykdyr. Dispetçer programma üpjünçiligi bolup, ol mobil enjamyňyzy (“Enjam“) Dakylýan enjama birikdirýär we size Dakylýan enjamyň programma üpjünçiligini Enjamyň üsti bilen dolandyrmaga, gözegçilikde saklamaga we täzelemäge mümkinçilik berýär. Dakylýan enjamyň kadaly işlemegi üçin standart ýüklenilgi programma üpjünçiligini ulanmaly. Siz Dakylýan enjamy, Dispetçeri ýa-da onuň standart ýüklenilgi programma üpjünçiligini ulanmak bilen, şu Ylalaşygyň şertlerini kabul edýärsiňiz. Eger bu şertleri kabul etmeýän bolsaňyz, onda Dakylýan enjamy, Dispetçeri ýa-da onuň standart ýüklenilgi programma üpjünçiligini ulanmaň. 1. Hyzmat we bildirişler Dakylýan enjamyň özi ýa-da Enjamyňyza birikmek bilen dürli tejribeleri hödürleýär. Eger Dakylýan enjamy telefon birikmesiz ulansaňyz, käbir funksional çäklendirmeleriň bolmagy mümkin. Dakylýan enjamda we Enjamda funksiýalar diňe eýesi üçin berilýändigi sebäpli, ygtyýarsyz girişden ägä boluň. Dakylýan enjam Enjama birigende, olar biri-birine ulanyjy maglumatyny geçirip bilýärler. Enjama birigeniňizde/aýrylanyňyzda seresap boluň we birikme gerek däl wagty, Dakylýan enjamy Enjamdan aýryň (IconX ýaly käbir dakylýan enjamlar Enjamyňyza awtomatik birigip biler). Dakylýan enjam tarapyndan üpjün edilýän hyzmatlar we/ýa-da aýratynlyklar ýurduňyza, enjamyňyzyň kysymyna ýa-da ulgam operatoryňyza baglylykda üýtgäp ýa-da çäklenip biler. Dakylýan enjam we Dispetçer düzüminde umumy saglygy we sagdynlygy dolandyrmak üçin programma üpjünçiligini (“Fit programma üpjünçiligi“) saklap ýa-da onuň bilen ylalaşykly bolup biler. Dakylýan enjam we Fit programma üpjünçiligi diňe dynç alyş maksatlaryna niýetlenilýär, olar keselleri ýa-da beýleki ýagdaýlary anyklamak ýa-da keselleri bejermek, gowşatmak, em etmek ýa- da öňüni almak ýa-da başga islendik lukmançylyk maksatlarynda ulanylmaga niýetlenmeýär. Fit programma üpjünçiliginden alynýan belli maglumatlar diňe habarly etmek maksady bilen ulanylýar we olar lukmançylyk maslahaty hökmünde çemeleşilmäge ýa-da siz bilen lukmanyňyzyň ýa-da
Sayfa: 8
252 başga lukmançylyk hyzmatlaryny üpjün edijiňiz bilen araňyzdaky gatnaşygyň ornuny tutmaga niýetlenmeýär. Fit programma üpjünçiligi arkaly bilen zadyňyza daýanyp, professional lukmançylyk maslahatyna äwmezlik etmäň ýa-da ony almagy soňa goýmaň. Fit programma üpjünçiligi arkaly üpjün edilen, alnan ýa-da girizilen hyzmatlar we/ýa-da maglumatlar, şol sanda maslahatlar, tälimçilik we/ýa-da gollanmalar ýa-da islendik maglumatyň takyklygy bilen baglanyşyklylykda ulanyjylar islendik şikes, zeper, ýitgi we/ýa-da çykdajy çeken ýagdaýynda Samsung kompaniýasy jogapkärçilik çekmeýär. Daşarky üçünji tarap websaýtlardaky ýa-da salgylanyş materiallaryndaky islendik makalada ýa-da materialda bar bolan maglumatyň takyklygy we olary ulanmagyň howpsuzlygy üçin Samsung jogapkärçilik çekmeýär. Daşarky üçünji tarap websaýtlardaky ýa-da salgylanyş materiallaryndaky maglumata salgylanylmagyna şol maglumatyň takyklygyny oňlamak we şol saýtyň we salgylanyş materiallaryny umuman oňlamak hökmünde garalmaly däldir.Siz Dakylýan enjamdan ýa-da Fit programma üpjünçiliginden ýa-da onuň içinde öňünden gurnalan islendik programmadan alan islendik maglumatyňyzyň laýyk, dogry, doly ýa-da ygtybarly bolmazlygynyň mümkindigini kabul edýärsiňiz we ylalaşýarsyňyz. 2. Lisenziýanyň berilmegi Şu Ylalaşygyň şertlerine we düzgünlerine laýyklykda, size Enjamyňyzda Dispetçeri gurnamak, girmek, görkezmek we işletmek maksady bilen çäkli, ýörite däl we ýatyryp bolýan lisenziýa berilýär. Dispetçer arkaly Enjama birnäçe Dakylýan enjam birikdirip bilersiňiz, ýöne şol bir wagtda Dakylýan enjamy elýeterli etmek bolmaýar. Ondan başga-da, birnäçe Enjama, şol sanda, ýöne diňe onuň bilen çäklenmezden, kompýutere Dakylýan enjam birikdirmek bolmaýar. Programma üpjünçiliginiň käbir komponentleri açyk çeşmeli lisenziýalara degişli bolup biler. Açyk çeşmeli lisenziýalaryň şertleri şu Ylalaşygyň käbir şertlerinden has güýçli bolup biler. 3. Hukuklaryň we eýeçiligiň goralyp saklanylmagy Samsung size şu Ylalaşykda aç-açan berilmedik ähli hukuklary özünde saklap galýar. Programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy, şeýle hem beýleki intellektual eýeçilik kanunlary we ylalaşyklary tarapyndan goralýar. Samsung Programma üpjünçiliginiň hukuk titulynyň, awtorlyk hukugynyň we beýleki intellektual eýeçilik hukuklarynyň eýesi bolup durýar. Programma üpjünçiligi lisenzirlenýär, satylmaýar. 4. Çäklendirmeler Programma üpjünçiligini tehnologik taýdan açmaga, dekompilirlemäge, dizassemblirlemäge ýa-da başgaça görnüşde çeşme kodunyň üstüni açjak bolmaga, ýa-da Programma üpjünçiliginiň islendik bir funksiýasyny üýtgetmäge ýa-da ýapmaga, ýa-da Programma üpjünçiliginiň esasynda önüm işleri döretmäge hukugyňyz ýokdur. Programma üpjünçiligini kireýne bermäge, kireýne almaga, karz bermäge, sublisenzirlemäge ýa-da onuň bilen täjirçilik hosting hyzmatlaryny üpjün etmäge hukugyňyz ýokdur.
Sayfa: 9
253 5. Hyzmatyň täzelenilmegi, üýtgedilmegi ýa-da togtadylmagy Samsung islendik wagt Hyzmata täzelemeleri ýa-da beýgeltmeleri (“Täzelemeler“), şol sanda (ýöne diňe olar bilen çäklenmezden) ýalňyşlyk düzedişlerini, hyzmat gowulandyrmalaryny, täze funksiýalary, bar bolan funksiýalaryň aýrylmagyny ýa-da Hyzmatyň modifikasiýasyny üpjün edip ýa-da elýeterli edip biler. Eger şol Täzelemeleriň ýany bilen aýratyn şertler we düzgünler berilmeýän bolsa, onda Täzelemeler şu Ylalaşyk tarapyndan düzgünleşdirilýär, ýöne şeýle däl bolsa, onda Täzelemeleri aýratyn şertler we düzgünler düzgünleşdirýär. Sizi we başga ulanyjylary goramaga ýardam bermek üçin täzelemeleri öz wagtynda almagyň möhümdigi sebäpli, Howpsuzlyk programma üpjünçiligi üçin Täzelemeleriň, möhüm ýalňyşlyk düzedişleriniň ýa-da beýleki wajyp Täzelemeleriň awtomatik göçürilip alnyp, gurnalmagy mümkin. Samsung Hyzmaty ýa-da onuň bir bölegini üýtgetmäge, togtatmaga, aýyrmaga, ulanylyşyna çäk goýmaga ýa-da girişini ýapmaga bolan hukugyny aç-açan özünde saklap galýar. Samsung size Dakylýan enjam üçin Programma üpjünçiliginiň täzelemelerini berip ýa-da elýeterli edip biler. Aslynda, Dakylýan enjamyň Programma üpjünçiligini Dispetçeriň üsti bilen täzeläp bilersiňiz, ýöne Galaxy IconX ýaly käbir ýagdaýlarda, ony kompýuteriň Programma üpjünçiligi arkaly täzeläp bilersiňiz. Şeýle Täzeleme arkaly üpjün edilen wersiýany ulanmak üçin, siz Täzelemäni almaga hukukly Programma üpjünçiligine lisenzirlenen bolmaly. Täzelenen wersiýa täze funksiýalary goşup biler we käbir çäkli ýagdaýlarda, bar bolan funksiýalary öçürip biler. Täzeleme köplenç ýagdaýda elýeterli bolar, ýöne käbir çäkli ýagdaýlarda, Täzelemeleri size tor operatoryňyz berer we şol Täzelemeleriň düzgünleşdirilişi tor operatoryňyz bilen siziň araňyzdaky şertnamalaýyn gatnaşyga esaslanar. Täzelemeleri öz wagtynda almagyň möhümdigi sebäpli, Howpsuzlyk programma üpjünçiligi üçin Täzelemäniň, möhüm ýalňyşlyk düzedişleriniň ýa-da beýleki wajyp Täzelemeleriň awtomatik göçürilip alnyp, gurnalmagy mümkin. 6. Üçünji tarap hyzmatlar we materiallarSize üçünji tarap hyzmatlar hem elýeterli bolup biler. Samsung kompaniýasy Fit programma üpjünçiligi we islendik üçünji tarap hyzmatlaryň materiallary, takyklygy, dolulygy, netijeliligi, islendik degişli kanunlar we düzgünnamalar bilen ylalaşykly bolmagy barada islendik kepilligi bermekden ýüz öwürýär.Üçünji tarap hyzmatlary we materiallary ulanmak şol üçünji tarap üpjün edijiniň ulanyş şertlerine, lisenziýa ylalaşygyna, gizlinlik syýasatyna we beýleki meňzeş ylalaşyklara tabyn bolup biler. Hyzmatyň belli bir bölekleri açyk çeşmeli lisenziýalara tabyn bolup biler we şeýle ýagdaýda, Hyzmatyň şol bölegi üçin şol açyk çeşmeli lisenziýalaryň düzgünleri şu Ylalaşygyň düzgünlerinden artykmaç hukuga eýe bolup biler. 7. Maglumat girişi Programma üpjünçiliginiň käbir funksiýalary üçin mobil enjamyňyz internete girmeli bolup biler we ol funksiýalar tor ýa-da internet üpjün edijiňiziň goýan çäklendirmelerine tabyn bolup biler.
Sayfa: 10
254 Programma üpjünçiligi mobil toruňyz arkaly Internete girip biler, ol bolsa öz töleg tarifiňize görä goşmaça tölegli bolup biler. Ondan başga-da, Programma üpjünçiliginiň käbir funksiýalaryny ulanmagyňyza enjamyňyzdaky şaýlaryň ýa-da maglumat girişiniň ýaramlylygy we öndürijiligi täsir edip biler. 8. Programma üpjünçiligini geçirmek Şu Ylalaşygy ýa-da Programma üpjünçiligine degişli hukuklary ýa-da borçlary, Programma üpjünçiligi bilen bilelikde berilýän Dakylýan enjamyň satylmagyndan başga ýagdaýlarda, üçünji taraplara geçirmäge hukugyňyz ýokdur. Satylan ýagdaýynda, Programma üpjünçiligi ähli zady bilen (şol sanda ähli komponentler, multimedia we çap edilen materiallar, islendik beýgeltmeler, şu Ylalaşyk) bilelikde geçirilmelidir, siziň Programma üpjünçiliginiň nusgasyny saklap galmaga hukugyňyz ýokdur. Geçirmeklik konsignasiýa ýaly gytaklaýyn geçirmek görnüşinde bolmaly däldir. Geçiriş ýerine ýetirilmänkä, Programma üpjünçiligini satyn alýan ahyrky ulanyjy Ylalaşygyň ähli şertleri bilen ylalaşmalydyr. 9. Kanunyň berjaý edilmegi Siz Dispetçeriň ýa-da Programma üpjünçiliginiň dürli ýurtlaryň eksport çäklendirmelerine tabyndygyny ykrar edýärsiňiz. Siz Dispetçer ýa-da Programma üpjünçiligi babatda ähli degişli halkara we milli kanunlary, şol sanda ähli degişli eksport çäklendiriş kanunlaryny we düzgünnamalaryny berjaý etmäge ylalaşýarsyňyz. 10. Ýatyrmak Bu Ylalaşyk tä ýatyrylýança hereket edýär. Eger şu Ylalaşygyň islendik şertini we düzgünini berjaý etmeseňiz, onda Samsung-dan habar berilmezden, siziň şu Ylalaşyk boýunça hukuklaryňyz awtomatik ýatyrylar. Şu Ylalaşyk ýatyrylansoň, siz Dispetçeri ýa-da Programma üpjünçiligini ulanmagyňyzy doly bes etmeli we Dispetçeriň ýa-da Programma üpjünçiliginiň ähli nusgalaryny ýok etmeli. 11. Kepillik bermekden ýüz öwürmek DAKYLÝAN ENJAMYŇYZ BILEN BERILÝÄN ÝAZMAÇA AÇ-AÇAN ÇÄKLI KEPILLIKDE AÝRATYN GÖRKEZILMEÝÄN BOLSA, SAMSUNG TARAPYNDAN ÜPJÜN EDILÝÄN (DAKYLÝAN ENJAM BILEN BILELIKDE, GÖÇÜRILIP ALNAN ÝA-DA BAŞGA GÖRNÜŞDE ALNAN) PROGRAMMA ÜPJÜNÇILIGI “BOLŞY ÝALY“ WE “ELÝETERLI BOLDUGYÇA“, SAMSUNG TARAPYNDAN AÇ-AÇAN ÝA-DA GÜMAN EDILÝÄN HIÇ HILI KEPILLIK BERILMEZDEN ÜPJÜN EDILÝÄR. DEGIŞLI KANUNÇYLYGYŇ RUGSAT BERÝÄN DOLY DEREJESINE ÇENLI, SAMSUNG AÇ-AÇAN, GÜMAN EDILÝÄN ÝA-DA KANUNÇYLYGA ESASLANÝAN ÄHLI KEPILLIKLERI, ŞOL SANDA (ÝÖNE DIŇE OLAR BILEN ÇÄKLENMEZDEN) HARYDYŇ ÝARAMLYLYGY, KANAGATLANARLY HIL ÝA-DA USSATLARÇA IŞLEÝIŞ, BELLI BIR MAKSADA ÝARAMLYLYK, YGTYBARLYLYK ÝA-DA ELÝETERLILIK, TAKYKLYK, WIRUS BOLMAZLYGY,
Sayfa: 11
255 ASUDA EÝEÇILIK ETMEK, ÜÇÜNJI TARAPLARYŇ HUKUKLARYNYŇ ÝA-DA BAŞGA HUKUKLARYŇ BOZULMAZLYGY BOÝUNÇA GÜMAN EDILÝÄN KEPILLIKLERI BERMEKDEN ÝÜZ ÖWÜRÝÄR. KÄBIR ÝURISDIKSIÝALARDA GÜMAN EDILÝÄN KEPILLIKLERIŇ KADADAN ÇYKMALARYNA ÝA-DA ÇÄKLENDIRMELERINE RUGSAT BERILMEÝÄR, ŞOL SEBÄPLI ÝOKARDAKY KADADAN ÇYKMALAR ÝA- DA ÇÄKLENDIRMELER SIZE DEGIŞLI BOLMAN BILER.SIZIŇ SAMSUNG-DAN ÝA-DA ONUŇ ŞAHAMÇALARYNDAN ALAN DILDEN ÝA-DA ÝAZMAÇA HIÇ BIR MASLAHATYŇYZ ÝA-DA MAGLUMATYŇYZ SAMSUNG-YŇ PROGRAMMA ÜPJÜNÇILIGI BOÝUNÇA KEPILLIK BERMEKDEN BU ÝÜZ ÖWÜRMEGINI ÜÝTGETMEÝÄR ÝA-DA SAMSUNG-YŇ ISLENDIK BIR GÖRNÜŞDE KEPILLIGINI DÖRETMEÝÄR. 12. Samsung goýmalary we hyzmatlary Käbir goýmalaryň we/ýa-da hyzmatlaryň standart ýüklenimelgi ýa-da Dakylýan enjama göçürip alynýan bolmagy mümkindir. Şeýle goýmalar we/ýa-da hyzmatlar üçin Samsung Hyzmat agzalygy (“Samsung account“) gerek bolup biler. Samsung account boýunça borçlaryňyz we hukuklaryňyz aýratyn şertler we düzgünlerde, şeýle hem Samsung account-yň gizlinlik syýasatynda beýan edilýär. 13. Jogapkärçiligiň çäklendirilmegi SAMSUNG PROGRAMMA ÜPJÜNÇILIGINI, ONUŇ MATERIALLARYNY WE FUNKSIÝALARYNY ULANMAGYŇYZ ÝA-DA ULANYP BILMEZLIGIŇIZ BILEN BAGLANYŞYKLY ÝA-DA ŞONDAN GELIP ÇYKÝAN ISLENDIK ZEPERLER, ŞOL SANDA, ÝÖNE DIŇE OLAR BILEN ÇÄKLENMEZDEN, ÝALŇYŞLYKLAR, GELEŇSIZLIKLER, BÖKDENMELER, ÝETMEZÇILIKLER, OPERASION ÝA-DA GEÇIRIŞ GIJIKMELERI, KOMPÝUTER WIRUSY, BIRIGIP BILMEZLIK, TOR TÖLEGLERI SEBÄPLI ÝA-DA ŞOLAR BILEN BAGLANYŞYKLY ÝÜZE ÇYKAN ZEPERLER, SAMSUNG-A ŞOL ZEPERLERIŇ ÄHTIMALDYGY DUÝDURYLAN BOLSA-DA, ÝÜZE ÇYKAN ÄHLI BEÝLEKI GÖNÜMEL, GYTAKLAÝYN, ÝÖRITE, TÖTÄNLEÝIN, SAPAK ALARLYK ÝA-DA NETIJELEÝIN ZEPERLER SEBÄPLI JOGAPKÄRÇILIK ÇEKMEZ. KÄBIR ÝURISDIKSIÝALARDA TÖTÄNLEÝIN ÝA-DA NETIJELEÝIN KADADAN ÇYKMALARA ÝA-DA ÇÄKLENDIRMELERE RUGSAT BERILMEÝÄR, ŞOL SEBÄPLI ÝOKARDAKY KADADAN ÇYKMALAR ÝA- DA ÇÄKLENDIRMELER SIZE DEGIŞLI BOLMAN BILER.ÝOKARDA GÖRKEZILENLERE GARAMAZDAN, ÄHLI ÝITGILER, ZEPERLER, ARZ-ŞIKAÝAT ESASLARY, ŞOL SANDA, ÝÖNE DIŇE OLAR BILEN ÇÄKLENMEZDEN, ŞERTNAMA ESASLANÝAN ÝITGILER, ZEPERLER, ARZ-ŞIKAÝAT ESASLARY, ŞEÝLE HEM RAÝAT KANUN BOZULMASY ÝA-DA PROGRAMMA ÜPJÜNÇILIGINI ULANMAGYŇYZDAN ÝA- DA ŞU YLALAŞYGYŇ BAŞGA BIR ŞERTINDEN GELIP ÇYKÝAN ÝITGILER, ZEPERLER WE ARZ-ŞIKAÝAT ESASLARY ÜÇIN SAMSUNG KOMPANIÝASYNYŇ SIZIŇ ÖŇÜŇIZDÄKI JEMI MADDY JOGAPKÄRÇILIGI SATYN ALYJYNYŇ HUT ŞU PROGRAMMA ÜPJÜNÇILIGI ÜÇIN TÖLÄN MUKDARYNDAN KÖP BOLMALY DÄLDIR. ÝOKARDA GÖRKEZILEN ÇÄKLENDIRMELER, KADADAN ÇYKMALAR WE JOGAPKÄRÇILIKDEN ÝÜZ ÖWÜRMELER (ŞOL SANDA 11 WE 12-NJI BÖLÜMLER) DEGIŞLI KANUNÇYLYGYŇ RUGSAT BERÝÄN MAKSIMAL DEREJESINDE ULANYLMALYDYR (HATDA, ISLENDIK HUKUK GORAG SERIŞDESI ÖZ ESASY MAKSADYNA ÝETIP BILMEÝÄN HEM BOLSA).
Sayfa: 12
256 14. Degişli kanunçylyk Bu Ylalaşyk ondaky kanunlaryň gapma-garşylyklary baradaky düzgünlere garamazdan, siziň ýazgyda durýan ýeriňiziň ýurisdiksiýasynyň kanunlary tarapyndan düzgünleşdirilýär. Bu Ylalaşyk BMG-niň Halkara haryt aluw-satuw şertnamalary baradaky konwensiýasy tarapyndan düzgünleşdirilmeli däldir, ony ulanmaklyk aç-açan gadagan edilýär. 15. Jedelleri çözmek Eger şu Ylalaşykdan ýa-da Samsung programma üpjünçiligini ulanmagyňyz sebäpli islendik görnüşde ýüze çykan jedel, gapma-garşylyk ýa-da tapawutlylyk özara düşünişmek esasynda çözülmese, onda ol hemişelik ýaşaýan ýurduňyzyň ýurisdiksiýasynyň kazyýetleriniň ýörite däl ýurisdiksiýasyna degişli bolar. Ýokarda görkezilenlere garamazdan, Samsung islendik ýurisdiksiýada kazyýetiň gorap saklaýyş çäresini geçirmegine (ýa-da şoňa meňzeş gyssagly hukuk gorag serişdesine) ýüz tutup biler. 16. Bitewi Ylalaşyk Bu Ylalaşyk Programma üpjünçiligi boýunça siz bilen Samsung-yň arasyndaky bitewi ylalaşyk bolup durýar we Programma üpjünçiligi we şu Ylalaşygyň öz içine alýan islendik mowzugy bilen baglanyşykly, Programma üpjünçiligi boýunça ähli öňki ýa-da degişli döwürdäki dilden ýa-da ýazmaça ýazyşmalardan, tekliplerden we beýan etmelerden üstün bolup durýar. Eger şu Ylalaşygyň islendik bir düzgüni güýjüni ýitiren, ýerine ýetirip bolmaýan ýa-da bikanun diýlip kabul edilse hem, onuň galan düzgünleri öz doly güýjüni we täsirini saklap galýar.
Sayfa: 13
257 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (Turkish) Galaxy Watch ve Galaxy Fit serisi gibi Samsung üretimi olan veya Samsung markalı giyilebilir cihaz ürünlerini (topluca “Giyilebilir Cihaz”) ve Samsung giyilebilir cihaz yöneticisi uygulamalarını (topluca “Manager”) kullanmadan önce önemli bilgiler içeren işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini (“Sözleşme”) dikkatlice okuyun. İşbu Sözleşme, ilgili Giyilebilir Cihaz ve/veya Manager (topluca “Yazılım”) kullanımınıza yönelik yazılım ve ilgili ortam, basılı materyal, “çevrimiçi” veya elektronik belgeleri içeren ve işbu Sözleşmeye dahil olan Samsung, bağlı şirketleri, üçüncü şahıs tedarikçileri ve lisans verenlerinin mülkiyetinde bulunan yazılımlara ilişkin olarak siz (tek bir kişi veya kuruluş) ile Samsung Electronics Co., Ltd. (“Samsung”) arasında akdedilen yasal sözleşmeyi teşkil eder. Manager, mobil cihazınızı (“Cihaz”) Giyilebilir Cihaza bağlamak için kullanılan ve ayrıca Giyilebilir Cihaz yazılımını Cihaz aracılığıyla yönetmenize, kontrol etmenize veya güncellemenize olanak tanıyan bir yazılım programıdır. Giyilebilir Cihazın kullanılabilmesi için normal çalışan ve önceden yüklenmiş yazılım gereklidir. Giyilebilir Cihazı, Manager’ı veya önceden yüklenmiş yazılımları kullanmakla işbu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiş olursunuz. Bu şartları kabul etmiyorsanız Giyilebilir Cihazı, Manager’ı veya önceden yüklenmiş yazılımını kullanmayın. 1. Hizmetler ve Bildirimler Giyilebilir Cihaz veya Cihazınızla bağlantılı olarak çeşitli deneyimler sağlar. Giyilebilir Cihazı telefon bağlantısı olmadan kullanırsanız, bazı işlevsel kısıtlamalar olabilir. Giyilebilir Cihaz ve Cihaz içinde işlevler, bunların sahibine sağlanacağından lütfen yetkisiz erişime karşı dikkat edin. Giyilebilir Cihaz ile Cihaz bağlandığında, birbirlerine kullanıcı verileri aktarabilirler. Lütfen Cihazda bağlantı kurma/kesme yöntemine dikkat edin ve bağlantıya artık ihtiyacınız yoksa lütfen Giyilebilir Cihazın Cihaz ile olan bağlantısını kesin (IconX gibi bazı giyilebilir cihazlar, Cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.) Giyilebilir Cihaz tarafından sağlanan hizmetler ve/veya özellikler ülkenize, Cihaz modeline veya ağ operatörüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir ya da sınırlı olabilir. Giyilebilir Cihaz ve Manager, genel zindelik ve fitness yönetimi için belirli Yazılımlar (“Fitness Yazılımı”) içerebilir ya da bunlarla uyumlu olabilir. Giyilebilir Cihaz ve Fitness Yazılımı yalnızca eğlence amaçlı kullanıma yöneliktir ve hastalık veya başka durumların tanısında ya da hastalık iyileştirme, azaltma, tedavisi veya önlenmesinde ya da başka herhangi bir tıbbi amaçla kullanıma yönelik değildir. Fitness Yazılımından türetilen belirli veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi bir tavsiye olarak ele alınmaya yönelik değildir ya da sizinle hekiminiz veya başka bir tıbbi sorumlu arasındaki ilişkinin yerine geçmez. Fitness Yazılımından öğrendiğiniz bir şeyden dolayı profesyonel tıbbi tavsiyeleri göz ardı etmeyin ya da bunlara başvurmakta gecikmeyin.
Sayfa: 14
258 Samsung; öneriler, antrenörlük, ipuçları ve/veya rehberlik dahil hizmetler ve/veya bilgilerle bağlantılı olarak kullanıcıların başına gelen yaralanma, zarar, kayıp ve/veya masraflardan ya da Fitness Yazılımı tarafından sağlanan veya alınan herhangi bir bilginin doğruluğundan dolayı yükümlü değildir. Samsung, harici üçüncü taraf web sitelerinde veya başvuru malzemelerinde görünen makaleler veya malzemelerde bulunan bilgilerin doğruluğundan veya bunları kullanmanın güvenliğinden sorumlu değildir. Harici üçüncü taraf web sitelerinde veya başvuru malzemelerinde bulunan bilgilere yapılan başvuru, o bilgilerin doğruluğunu tasdik olarak ya da genel olarak o site veya başvurunun içeriklerini tasdik olarak algılanmamalıdır.Giyilebilir Cihaz ya da Fitness Yazılımı ya da bunların içinde önceden yüklü herhangi bir uygulamanın kullanımından elde ettiğiniz bilgilerin uygun, doğru, eksiksiz ya da güvenilir olmayabileceğini onaylayıp kabul edersiniz. 2. Lisans Verilmesi İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşulları kapsamında size Manager yazılımının Cihazınız üzerinde yüklemek, kullanmak, erişmek, görüntülemek ve çalıştırmak üzere münhasır olmayan ve iptal edilebilir bir lisans verilmektedir. Birden çok Giyilebilir Cihazı, Manager yoluyla bir Cihaza bağlayabilirsiniz; ancak, Giyilebilir Cihazı aynı anda kullanılabilir hale getiremezsiniz. Ayrıca, bir Giyilebilir Cihazı, bilgisayar dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere birden çok Cihaza bağlayamazsınız. Yazılımının belirli kısımları açık kaynak lisanslara tabi olabilir. Açık kaynak lisansı hükümleri, bu Sözleşmenin bazı şartlarını geçersiz kılabilir. 3. Haklar ve Mülkiyetin Korunması Samsung, bu Sözleşmede size açık bir şekilde verilmemiş tüm hakları saklı tutar. Yazılım, telif hakları ile diğer fikri mülkiyet haklarına ilişkin kanun ve anlaşmalarla korunmaktadır. Yazılıma ilişkin tasarruf, telif ve diğer fikri mülkiyet hakları Samsung’a aittir. Yazılım satılmamakta, lisansı verilmektedir. 4. Kısıtlamalar Yazılım üzerinde tersine mühendislik işlemi yapamaz, Yazılımı kaynak koda dönüştüremez, parçalarına ayıramaz veya başka şekillerde Yazılımın kaynak kodunu veya algoritmasını bulmaya kalkışamazsınız; Yazılımın herhangi bir özelliği değiştiremez veya devre dışı bırakamazsınız veya Yazılıma dayalı olarak türetilmiş çalışmalar oluşturamazsınız. Yazılımı kiraya veremez, finansal kiralamasını yapamaz, alt lisansını veremez veya Yazılım ile ticari barındırma hizmetleri sağlayamazsınız. 5. Hizmetin Güncellemeleri, Değiştirilmesi veya Askıya Alınması Samsung istediği zaman, hata düzeltmeleri, hizmet geliştirmeleri, yeni özellikler, mevcut işlevlerin silinmesi veya Hizmetin üzerinde değişiklik yapılması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
Sayfa: 15
259 Hizmet için güncellemeler veya yükseltmeler (“Güncellemeler”) sağlayabilir veya sunabilir. Güncellemelerin beraberinde ayrı hüküm ve koşullar bulunmadığı sürece Güncellemeler, bu Sözleşmeye tabi olacak, aksi halde ayrı hüküm ve koşullara tabi olacaktır. Güvenlik yazılımına veya kritik hata düzeltmelerine ilişkin Güncellemeler veya diğer önemli Güncellemeler, sizi ve başkalarını korumaya yardımcı olmak üzere bunların zamanında alınmasının önemine bağlı olarak otomatik olarak indirilip yüklenebilir. Samsung, Hizmetin veya herhangi bölümünün kullanımı değiştirme, Hizmeti askıya alma, kaldırma, sınırlama veya Hizmete erişimi devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Samsung, Giyilebilir Cihaza yönelik Yazılım güncellemelerini size sağlayabilir veya sunabilir. Genel olarak Manager’ı kullanarak Giyilebilir Cihazın Yazılımını güncelleyebilirsiniz, ancak Galaxy IconX gibi bazı durumlarda, Bilgisayar Yazılımını kullanarak güncelleyebilirsiniz. Bu gibi Güncellemeler yoluyla sağlanan sürümü kullanmak için öncelikle Güncelleme için uygun yazılımın lisansına sahip olmanız gerekir. Güncellenen sürüm yeni işlevler ekleyebilir ve bazı sınırlı durumlarda mevcut işlevleri silebilir. Güncelleme genel olarak kullanıma sunulacaktır, ancak bazı sınırlı durumlarda Güncellemeler yalnızca ağ taşıyıcınız tarafından sunulacak ve bu Güncellemeler ağ taşıyıcınız ile sözleşmeden doğan ilişkinize tabi olacaktır. Güvenlik yazılımına veya kritik hata düzeltmelerine ilişkin Güncelleme veya diğer önemli Güncellemeler, bunların zamanında alınmasının önemine bağlı olarak otomatik olarak indirilip yüklenebilir. 6. Üçüncü Taraf Hizmetleri ve İçeriğiÜçüncü taraf hizmetleri de kullanabilirsiniz. Samsung, Fitness Yazılımı ve tüm üçüncü taraf hizmetlerin içeriği, doğruluğu, tamlığı, etkinliği ve ilgili yasa ve düzenlemelere uygunluğuna dair her türlü garantiden ve beyandan feragat eder.Üçüncü taraf hizmetleri ve içeriklerinin kullanımı, bu gibi üçüncü taraf sağlayıcının kullanım koşullarına, lisans sözleşmesine, gizlilik ilkesine veya benzeri başka bir anlaşmaya tabi olabilir. Hizmetin belirli kısımları açık kaynak lisanslara tabi olabilir ve bu gibi açık kaynak lisansların hükümleri, Hizmetin ilgili kısmı bakımından bu Sözleşme hükümlerinin üstünde geçerli olabilir. 7. Verilere Erişim Yazılımın bazı özellikleri, mobil cihazınızın İnternete bağlı olmasını gerekli kılabilir ve ağ veya İnternet sağlayıcınız tarafından getirilen kısıtlamalara tabi olabilir. Yazılım, mobil ağınız üzerinden İnternete erişebilir ve bu da ödeme planınıza bağlı olarak ek ücretlere yol açabilir. Ayrıca, Yazılımın bazı özelliklerinden yararlanma şekliniz, cihaz donanımınız veya verilere erişiminizin uygunluğu ve performansından etkilenebilir. 8. Yazılımın Devri Yazılımla birlikte verilen Giyilebilir Cihazın satışıyla bağlantılı olmadıkça işbu Sözleşmeyi ya da işbu Sözleşmeyle verilen Yazılıma yönelik hak veya yükümlülükleri üçüncü şahıslara devredemezsiniz. Bu durumda Yazılımın tamamı (tüm bileşen parçaları, ortamlar ve basılı materyaller, yükseltmeler ve işbu Sözleşme de dahil olmak üzere) devredilmelidir ve Yazılımın hiçbir kopyasını saklamanıza izin
Sayfa: 16
260 verilmez. Devir işlemi, konsinye satış gibi dolaylı devir şeklinde olamaz. Devir işleminden önce Yazılımı alan son kullanıcının, bu Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmesi gerekir. 9. Yasalara Uyumluluk Manager ya da Yazılımın çeşitli ülkeler tarafından uygulanan ihracat kısıtlamalarına tabi olduğunu onaylamaktasınız. İlgili tüm ihracat kısıtlama yasaları ve düzenlemeleri de dahil olmak üzere Manager ya da Yazılım için geçerli olan ilgili tüm uluslararası veya ulusal kanunlara uymayı kabul edersiniz. 10. Fesih İşbu Sözleşme feshedilene kadar geçerli olacaktır. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarından herhangi birine uymadığınız takdirde, bu Sözleşme kapsamındaki haklarınız, Samsung tarafından bildirimde bulunulmadan ve otomatik olarak feshedilecektir. Bu Sözleşmenin feshedilmesi üzerine Manager ya da Yazılımın tüm kullanımlarını durdurmalı ve Manager ya da Yazılımın tüm kopyalarını imha etmelisiniz. 11. Garanti Reddi Beyanı SAMSUNG TARAFINDAN SAĞLANAN YAZILIM (İSTER GİYİLEBİLİR CİHAZA DAHİL EDİLMİŞ, İSTER İNTERNETTEN İNDİRİLMİŞ, İSTERSE BAŞKA ŞEKİLDE EDİNİLMİŞ OLSUN), GİYİLEBİLİR CİHAZINIZLA BİRLİKTE AYRICA YAZILI, AÇIK VE SINIRLI GARANTİ KAPSAMINDA BELİRTİLMEDİKÇE “OLDUĞU GİBİ”, “MEVCUT HALİYLE” VE SAMSUNG TARAFINDAN SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN TEMİN EDİLMİŞTİR. SAMSUNG, İLGİLİ KANUNLAR UYARINCA MÜMKÜN OLAN AZAMİ ÖLÇÜDE TİCARİ ELVERİŞLİLİK, YETERLİ KALİTE VEYA İŞÇİLİK EMEĞİ, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, GÜVENİLİRLİK VEYA KULLANILABİLİRLİK, DOĞRULUK, VİRÜS İÇERMEME, MÜDAHALESİZ KULLANIM, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL YASAĞI VEYA DİĞER HAK İHLALİ YASAKLARINA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH, ZIMNİ VEYA YASAL HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. BAZI ÜLKELERDE ZIMNİ GARANTİ İSTİSNALARINA VEYA SINIRLAMALARINA İZİN VERİLMEMEKTEDİR; BU NEDENLE, YUKARIDAKİ İSTİSNALAR VEYA SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.SAMSUNG VEYA BAĞLI KURULUŞLARINDAN YAZILI VEYA SÖZLÜ OLARAK EDİNİLEN HİÇBİR TAVSİYE VEYA BİLGİ, SAMSUNG’UN YAZILIM GARANTİSİNE İLİŞKİN İŞBU GARANTİ REDDİNİ DEĞİŞTİRECEĞİ YA DA SAMSUNG’UN HERHANGİ BİR GARANTİ VERECEĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ. 12. Samsung Uygulamaları ve Hizmetleri Belirli uygulamalar ve/veya hizmetler Giyilebilir Cihazınıza daha önceden yüklenmiş olabilir veya cihazınız için indirilebilir. Bu tür uygulamalar ve/veya hizmetler Samsung Hizmet üyeliği (“Samsung account”) gerektirebilir. Samsung account kapsamındaki yükümlülükleriniz ve haklarınız, Samsung account için gizlilik ilkesinin yanı sıra ayrı hüküm ve koşullarda belirtilmiştir.n
Sayfa: 17
261 13. Sorumluluğun Sınırlandırması SAMSUNG; MEYDANA GELEBİLECEK ZARARLAR HAKKINDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE HATA, İHMAL, KESİNTİ, KUSUR, ÇALIŞMADA VE AKTARIMDA GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, BAĞLANTI HATASI, AĞ ÜCRETLERİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ HASARLAR İLE DİĞER BİLUMUM DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, HUSUSİ, CEZAİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN HASARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI ÜLKELERDE ARIZİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLARA İLİŞKİN İSTİSNA VEYA SINIRLAMAYA İZİN VERİLMEMEKTEDİR; BU NEDENLE, YUKARIDAKİ İSTİSNALAR VEYA SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.YUKARIDAKİ HÜKÜMLERE BAKILMAKSIZIN SAMSUNG’UN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL GİBİ VEYA BAŞKA TÜRLÜ BİR DAYANAĞI OLAN, YAZILIM KULLANIMINIZDAN VEYA BU SÖZLEŞMENİN BAŞKA BİR HÜKMÜNDEN KAYNAKLANANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA TÜM ZARARLAR, HASARLAR, DAVA HAKKINA İLİŞKİN SİZE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN TAMAMI BU YAZILIM İÇİN ÖZEL OLARAK ALICI TARAFINDAN ÖDENEN TUTARI AŞMAYACAKTIR. YUKARIDA BAHSİ GEÇEN SINIRLAMA, İSTİSNA VE YASAL UYARILAR (BÖLÜM 11 VE 12 DAHİL), BAŞVURULAN ÇÖZÜM YOLLARI ASIL AMACINA ULAŞAMAMIŞ OLSA BİLE İLGİLİ KANUNLAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. 14. Uygulanacak Kanun İşbu Sözleşme, kanunlar ihtilafına bakılmaksızın mukim olduğunuz yargı alanındaki kanunlara tabi olacaktır. İşbu Sözleşme, tatbiki açık şekilde hariç tutulan Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmelerle ilgili Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümlerine tabi olmayacaktır. 15. İhtilafların Çözümü Bu Sözleşmeden veya Yazılımı kullanmanızdan doğan herhangi bir ihtilaf, çelişki veya çatışma dostane yollarla çözüme kavuşturulamadığı takdirde mukim olduğunuz yargı alanı dahilindeki mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaktır. Samsung, yukarıda bahsi geçen hususlara bakılmaksızın herhangi bir ülkenin yargı alanı dahilinde ihtiyati tedbir (veya ivedi hukuki çözüm yolu) tatbik edebilir. 16. Anlaşmanın Bütünlüğü Bu Sözleşme, Yazılıma ilişkin olarak Samsung ile aranızdaki sözleşmenin tamamını teşkil etmekte olup Yazılıma veya bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir konuya ilişkin eski veya güncel tüm yazılı veya sözlü iletişim, teklif ve beyanları geçersiz kılar. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün
Sayfa: 18
262 geçersiz, hükümsüz, yürürlüğe koyulamaz veya yasadışı olduğuna kanaat getirilmesi durumunda, diğer hükümler tamamen geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir.

Sorular & cevaplar

bilsayardan muzık ve fotoraf nasıl aktarılır galaxy watch saat

ugur, 2019-03-29 15:36:29

Samsung Galaxy Watch ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Samsung Galaxy Watch kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Samsung Galaxy Watch ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.

Samsung Galaxy Watch hakkında bir soru sorun

Adı Soyadı
E-posta Adresi
Yanıt

AşağıdaSamsung Galaxy Watch için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Samsung
  • Ürün: Akıllı Saatler
  • Model/isim: Galaxy Watch
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Norveç, Danimarkalı, Hollandalı, Portekizce, Alman, Fransız, İngilizce, Macar, Fince, İsveç, İspanyolca, İtalyan, Lehçe, Slovakça, Yunan, Çin, Hırvat, Endonezya, Arapça, Bulgar, Vietnam, Hintçe, , , Türk