Panasonic TX-49FXW554 kılavuzu

AşağıdaPanasonic TX-49FXW554 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Panasonic
  • Ürün: LCD TV
  • Model/isim: TX-49FXW554
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İtalyan, Rus, İngilizce, Alman, Fransız, Türk

İçindekiler

Sayfa: 104
Türkçe - 104 -
İçindekiler
Güvenlik Bilgileri................................................... 105
Ürün üzerindeki İşaretler...................................... 105
Bakım................................................................... 107
Gösterge paneli, Kabin, Sehpa............................ 107
Elektrik fişi............................................................ 107
Sehpanın Takılması / Sökülmesi.......................... 107
Duvara askı aparatı kullanıldığı zaman................ 108
Çevresel Bilgi....................................................... 108
Özellikler............................................................... 108
Ultra HD (UHD)..................................................... 109
Birlikte Verilen Aksesuarlar................................... 109
Bekleme Bildirileri................................................. 109
TV Kontrolu ve Çalışması..................................... 109
Ana TV Menüsünü Kullanma................................ 110
Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz.............111
Güç Bağlantısı.......................................................111
Anten Bağlantısı....................................................111
Lisans Bildirimi......................................................111
Eski Ekipmanların ve Pillerin Bertaraf Edilmesi.... 112
Uygunluk Beyanı (DoC)........................................ 112
Özellikler............................................................... 113
Uyarı..................................................................... 114
Uzaktan Kumanda................................................ 115
Bağlantılar............................................................ 116
Açma/Kapatma..................................................... 117
İlk Kurulum........................................................... 117
USB Girişi yoluyla Medya Tekrar Oynatma.......... 118
Medya Tarayıcı..................................................... 118
CEC...................................................................... 119
Ayarlar Menüsü İçeriği.......................................... 120
TV'nin Genel Kullanımı......................................... 125
Kanal Listesinin Kullanılması................................ 125
Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma........................... 125
Elektronik Program Rehberi................................. 125
Teletekst Servisleri............................................... 126
Yazılım Yükseltme................................................ 126
Sorun Giderme ve İpuçları................................... 127
PC Girişi Tipik Ekran Modları............................... 127
AV ve HDMI sinyal uyumu.................................... 128
USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları.... 129
Desteklenen Video Dosyası Türleri...................... 129
Desteklenen Resim Dosyası Türleri..................... 129
Desteklenen Ses Dosyası Türleri......................... 129
Desteklenen Altyazı Dosyası Türleri..................... 130
Desteklenen DVI Çözünürlükleri.......................... 131
Bağlanabilirlik....................................................... 132
Kablolu Bağlantı................................................... 132
Kablosuz Bağlantı................................................ 132
Uyandırma............................................................ 134
Bağlantı Sorunlarını Giderme............................... 134
Ses ve Görüntü Paylaşımı Ağ Servisinin
Kullanımı.............................................................. 134
Uygulamalar......................................................... 135
İnternet Tarayıcısı................................................. 135
HBBTV Sistemi..................................................... 136
Sayfa: 105
Türkçe - 105 -
Güvenlik Bilgileri
DİKKA
ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ
AÇMAYINIZ
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN
KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYINIZ.
İÇİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIM
YAPILABİLECEK HERHANGİ BİR PARÇA
BULUNMAMAKTADIR. SERVİS İŞLEMLERİNİ
UZMAN SERVİS PERSONELİNE YAPTIRINIZ
Not: Özellikleri kullanmak için ekranda verilen talimatları izleyiniz.
Aşırı hava koşullarında (fırtınalar, yıldırımlar) ve uzun süre
kullanılmama durumunda (tatil), TV'nin fişini çekiniz.
Elektrik kablosu TV setinin elektrik şebekesi ile olan
bağlantısının kesilmesi için kullanılır, dolayısı ile hali hazırda
işleyebilir kalacaktır. Eğer TV seti elektrik şebekesinden
ayrılmazsa, bekleme modunda olduğunda ve hatta
kapatıldığında dahi her durumda halen enerji çekmeye
devam edecektir.
ÖNEMLİ - Kurulum veya çalıştırma
öncesinde bu talimatları tam olarak
okuyunuz.
UYARI: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu
bir kişi tarafından cihazın kullanımı hakkında
talimat veya gözetim sağlandığı sürece, bu cihazı
gözetimsiz olarak kullanabilecek / bu konuda
deneyimli olan (çocuklar dahil) kişiler tarafından
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
• Bu TV setini deniz seviyesinden 2000 metreden
düşük bir rakımda, kuru yerlerde ve ortalama ya da
tropikal iklimlere sahip bölgelerde kullanınız.
• Bu TV seti evde kullanım veya benzeri genel
kullanımlar için uygundur, ancak topluma açık
alanlarda da kullanılabilir.
• Havalandırma amacıyla, TV'nin çevresinde en az
5cm açıklık bırakılması gereklidir.
• Havalandırma açıklıkları, gazete, masa örtüsü,
perde gibi nesneler ile kapatılmamalı veya
engellenmemelidir.
• Güç kablosu kolaylıkla erişilebilir olmalıdır. Güç
kablosu üzerine TV, mobilya, vs. yerleştirmeyiniz
veya kabloyu bükmeyiniz. Hasar görmüş bir güç
kablosu/fiş yangına veya elektrik çarpmasına neden
olabilir. Güç kablosunu fişten tutunuz, kablodan
çekerek prizden çıkarmayınız. Güç kablosuna/fişe
asla ıslak ellerle dokunmayınız; bunu yapmak kısa
devreye veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Elektrik kablosunu asla düğümlemeyiniz veya başka
kablolarla birlikte bağlamayınız. Hasar gördüğünde,
yalnızca yetkili personel tarafından değiştirilmelidir.
• TV'nin damlayan veya sıçrayan sıvılara maruz
kalmasına veya vazo, kupa, vb. gibi içi sıvı dolu
kapların TV üzerine yerleştirilmesine (örn. ünitenin
üzerindeki raflara) izin vermeyiniz.
• TV'nin doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına
izin vermeyiniz veya yanan mumlar gibi açık alevleri
TV'nin üzerine veya yakınlarına yerleştirmeyiniz.
• TV setinin yanına elektrikli ısıtıcılar, radyatörler, vb.
gibi ısı kaynakları yerleştirmeyiniz.
• TV'yi yere veya eğimli yüzeylere yerleştirmeyiniz.
• Boğulma tehlikesine karşı, plastik ambalaj
malzemelerini bebeklerin, küçük çocukların ve evcil
hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
• Standı TV'ye dikkatli bir şekilde monte ediniz. Eğer
stand ile birlikte vidalar verilmişse, TV'nin herhangi bir
yöne eğimli durmaması için vidaları sıkınız. Vidaları
aşırı sıkmayınız ve sadece stand kauçuklarını
düzgün bir şekilde takınız.
• Pilleri ateşe veya tehlikeli ya da yanıcı maddelerin
içine atmayınız.
UYARI - Pillerin güneş ışığı, ateş veya benzeri türde
aşırı ısıya maruz bırakılmaması gerekmektedir.
UYARI - kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma
kaybına yol açabilir.
HEPSİNDEN ÖNEMLİSİ – ASLA kimsenin, özellikle
çocukların ekranı itmesine veya vurmasına,
deliklere, yuvalara veya muhafazadaki diğer
açıklıklara herhangi bir şey sokmasına izin
vermeyiniz.
Dikkat
Ciddi yaralanma veya ölüm
tehlikesi
Elektrik çarpması
riski
Tehlikeli gerilim riski
Bakım
Önemli bakım bileşeni
Ürün üzerindeki İşaretler
Aşağıdaki semboller ürün üzerinde sınırlamalar ve
önlemler ile güvenlik talimatları için işaretçi olarak
kullanılmaktadır. Buradaki açıklamaların her biri,
sadece ürünün ilgili işareti taşıması durumunda
değerlendirilmelidir. Bu bilgilere güvenlik açısından
dikkat ediniz.
Sınıf II Ekipman: Bu cihaz, elektriksel
topraklamaya bir emniyet bağlantısı
yapılmasını gerektirmeyecek şekilde
tasarlanmıştır, topraklama bağlantısı işlevsel amaçlar
için kullanılmaktadır.
İşlevsel Topraklama ile Sınıf II Ekipman: Bu
cihaz, elektriksel topraklamaya bir emniyet
bağlantısı yapılmasını gerektirmeyecek
şekilde tasarlanmıştır, topraklama bağlantısı işlevsel
amaçlar için kullanılmaktadır.
Koruyucu Topraklama Bağlantısı: Bu işaret
besleme kablosu ile ilişkili koruyucu topraklama
iletkeninin bağlanması için amaçlanmıştır.
Tehlikeli Canlı Klemens: İşaretlenmiş
klemens(ler) normal çalışma koşulları altında
elektrik içerdiği için tehlikelidir.
Sayfa: 106
Türkçe - 106 -
i
Dikkat, Bakınız Kullanım Açıklamaları:
İşaretli alan(lar) kullanıcı tarafından
değiştirilebilecek pul veya düğme tipi pilleri
içermektedir.
CLASS 1
LASER PRODUCT
Sınıf 1 Lazer Ürün: Bu ürün,
ö n g ö r ü l e n ç a l ı ş m a
koşullarında makul ölçüde
güvenli olan Sınıf 1 lazer
kaynağı içermektedir.
UYARI
Pili yutmayınız, Kimyasal Yanma tehlikesi
Bu ürün veya birlikte verilen aksesuarlar bir pul/düğme
tipi pil içerebilir. Eğer düğme tipi pil yutulursa, sadece
2 saat içerisinde vücudunuzun içinde ciddi yanmalara
ve ölüme neden olabilir.
Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutunuz.
Eğer pil yuvası düzgün bir şekilde kapanmıyorsa,
ürünü kullanmayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
Eğer pillerin yutulduğunu veya vücudunuzda
bulunduğunu düşünüyorsanız, derhal tıbbi destek
alınız.
– – – – – – – – – – – –
Televizyon setini asla sabit olmayan veya eğimli bir
yere yerleştirmeyiniz. Televizyon seti düşebilir, ciddi
yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Özellikle
çocukların maruz olabileceği birçok yaralanma
aşağıdakiler gibi basit tedbirler alınarak önlenebilir;
• Televizyonun üreticisi tarafından önerilen sehpaların
veya standların kullanılması.
• Sadece televizyonu güvenli bir şekilde
destekleyebilecek mobilyaların kullanılması.
• Televizyonun destek aldığı mobilyanın kenarından
sarkmamasının sağlanması.
• Televizyonun yüksek mobilyalar (örneğin dolaplar
veya kitaplıklar) üstüne hem mobilyayı hem de
televizyonu uygun bir desteğe monte etmeden
yerleştirilmemesi.
• Televizyonları televizyon ile taşıyan mobilya arasına
yerleştirilmiş kıyafetlerin veya başka malzemelerin
üstüne koymamak.
• Televizyona veya başka kontrol aygıtlarına ulaşmak
için mobilyaların üstüne çıkmanın tehlikeleri
hakkında çocukların bilgilendirilmesi. Eğer mevcut
televizyon setiniz yerinden sökülecek veya yeri
değiştirilecekse, yukarıda belirtilen aynı tedbirlerin
uygulanması gereklidir.
– – – – – – – – – – – –
ELEKTRİK bağlantısı yoluyla veya koruyucu
topraklamaya bağlantısı bulunan başka bir cihaz
aracılığıyla binanın koruyucu topraklamasına bağlanan
ve koaksiyel kablo kullanılarak bir televizyon dağıtım
sistemine bağlanan cihaz, bazı koşullarda yangın
tehlikesi oluşturabilir. Bu nedenle belirli bir frekans
aralığının altında elektriksel izolasyon sağlayan bir
aygıt yoluyla bir televizyon dağıtım sistemine bağlantı
sağlanmalıdır (galvanik izolatör).
DUVARA MONTAJ UYARILARI
• TV'nizi duvara monte etmeden önce, bu
açıklamaları okuyunuz.
• Duvara montaj seti opsiyoneldir. Eğer TV'niz ile
birlikte verilmemişse, bölgenizdeki bayiden temin
edebilirsiniz.
• TV'yi tavana ya da eğimli bir duvara monte
etmeyiniz.
• Belirtilen duvara montaj vidalarını ve diğer
aksesuarları kullanınız.
• TV'nin düşmemesi için duvara montaj vidalarını
gerektiği kadar sıkınız. Vidaları aşırı sıkmayınız.
UYARI
• Farklı duvara asma braketleri kullanmak veya
kendi başınıza bir duvara asma braketi monte
etmek kişisel yaralanmaya ve ürünün hasar
görmesine neden olabilir. Ünitenin güvenliğini
ve performansını sağlamak üzere duvara asma
braketi edinmek için kesinlikle satıcınızla veya
yetkili yükleniciyle görüşün. Nitelikli bir montaj
personeli olmadan gerçekleştirilen montajlarda
oluşan hasarlar garantinizin geçersiz olmasına
neden olacaktır.
• İsteğe bağlı aksesuarlarla gelen talimatları dikkatle
okuyun ve TV'nizin düşmesini engellemek için
gerekli önlemleri aldığınıza kesinlikle emin olun.
• Darbe veya çarpma gibi etkiler ürüne hasar
verebileceği için montaj sırasında TV'ye özen
gösterin.
• Duvar braketlerini duvara monte ederken dikkatli
olun. Braketi asmadan önce duvarda elektrik
kablosu veya boru olmadığından daima emin olun.
• Düşme veya yaralanmayı engellemek üzere
TV'nizi kullanmadığınız dönemlerde duvardaki
sabit konumundan indirin.
Sayfa: 107
Türkçe - 107 -
Sehpanın Takılması / Sökülmesi
Hazırlıklar
Sehpa(lar)ı ve TV'yi ambalajdan çıkarınız ve TV'yi
ekran paneli temiz ve yumuşak bir beze (battaniye,
vb.) gelecek şekilde bir çalışma masasına koyunuz.
• TV'den daha büyük düz ve sağlam bir masa
kullanınız.
• Ekran panelini ucundan tutmayınız.
• TV ekranını çizmemeye veya kırmamaya dikkat
ediniz.
Kaidenin Takılması
1. TV standı iki parçadan oluşur. Bu parçaları
birlikte monte edin.
2. Stand(lar)ı TV’nin arka tarafında bulunan stand
montaj şablonuna yerleştiriniz.
3. Birlikte verilen vidaları (M4 x 12) takınız ve
stand tam sabitleninceye kadar vidaları aşırı
zorlamadan sıkınız.
Bakım
Önce, elektrik fişini prizden çekin.
Gösterge paneli, Kabin, Sehpa
Düzenli bakım:
Kirleri ve parmak izlerini temizlemek için gösterge
panelinin, kabinin ve sehpanın yüzeylerini yumuşak
bir bez kullanarak nazikçe siliniz.
İnatçı kirler için:
1. Önce yüzeydeki tozları temizleyiniz.
2. Yumuşak bir bezi temiz su veya seyreltilmiş
nötr deterjan ile ıslatınız (1 ölçek deterjana 100
ölçek su).
3. Bezi iyice sıkınız. (Ürünün arızalanmasına neden
olabileceği için TV'nin içine herhangi bir sıvı
girmesine lütfen dikkat ediniz.)
4. İnatçı kirleri temizlemek için dikkatli bir şekilde
ıslak bezle silin ve kurulayınız.
5. Son olarak, rutubeti tamamen siliniz.
Dikkat
Sert bezler kullanmayınız veya yüzeyi çok sert
ovmayınız, aksi takdirde yüzeylerin çizilmesine neden
olabilirsiniz.
• Yüzeylerin böcek ilacı, solvent, tiner veya başka
uçucu maddelere maruz kalmaması için özen
gösteriniz. Bunlar yüzey kalitesinin bozlmasına veya
boyanın dökülmesine neden olabilir.
• Ekran panelinin yüzeyine özel işlem yapılması
gereklidir, bu yüzey kolaylıkla zarar görebilir.
Ekran yüzeyini tırnaklarınızla veya sert cisimlerle
çizmemeye özen gösteriniz.
• Kabinin ve sehpanın uzun süreyle kauçuk veya PVC
bir maddeye temas etmesine izin vermeyiniz. Aksi
takdirde yüzey kalitesi bozulabilir.
Elektrik fişi
Elektrik fişini düzenli aralıklarla kuru bir bezle siliniz.
Rutubet ve toz yangına veya elektrik şokuna neden
olabilir.
Sayfa: 108
Türkçe - 108 -
Sehpanın TV'den sökülmesi
Duvara askı aparatı kullanılması veya TV'nin yeniden
ambalajına konulması durumunda sehpanın sökülmesi
gereklidir.
• Ekran paneli aşağı bakacak şekilde TV'yi temiz
ve yumuşak bir bez üzerine koyunuz. Sehpa(lar)ı
yüzeyin kenarından çıkacak şekilde bırakınız.
• Sehpa(lar)ı sabitleyen vidaları sökünüz.
• Sehpa(lar)ı çıkarınız.
Duvara askı aparatı kullanıldığı zaman
Tavsiye edilen bir duvara askı aparatı satın almak için,
lütfen bölgenizdeki Panasonic bayisine başvurunuz.
Duvara askı aparatının montajı için delikler;
TV’nin arka tarafı
a
b
43” 49” 55”
a (mm) 200 200 400
b (mm) 200 200 200
Yandan görünüm
a
Vida derinliği (a) min. (mm) 10
maks. (mm) 13
Çap M6
Not: TV'nin duvara askı aparatına sabitlenmesi için
kullanılacak vidalar TV ile birlikte verilmez.
Çevresel Bilgi
Bu televizyon çevreyle dost bir şekilde tasarlanmıştır.
Enerji tüketimini azaltmak için aşağıdaki adımları
izleyebilirsiniz:
Eğer Enerji Tasarrufu ayarını Minimum, Ortalama,
Maksimum veya Otomatik olarak ayarlarsanız, TV
ayarlanan değere uygun biçimde enerji tüketimini
düşürecektir. Eğer Arka Aydınlatma değerini Özel
bir sabit değere ayarlamak isterseniz, Uzaktan
kumandanın Sol veya Sağ tuşlarını kullanarak Arka
Aydınlatma (Enerji Tasarrufu ayarı altında bulunur)
değerini manüel ayarlayabilirsiniz. Bu ayarı kapatmak
için Kapalı olarak ayarlayınız.
Not: Ayarlar>Görüntü menüsünde seçimi yapılan Mod
değerine bağlı olarak Enerji Tasarrufu seçenekleri farklı
olabilir.
Enerji Tasarrufu ayarları Ayarlar>Görüntü menüsün-
de bulunmaktadır. Bazı görüntü ayarlarının kullanılabilir
veya değiştirilebilir olmadığını unutmayınız.
Eğer Sağ veya Sol tuşa ardı ardına basılırsa,
ekranda “Ekran 15 saniye sonra kapanacaktır.”
mesajı görüntülenecektir. İlerle seçimini yapınız ve
ekranı derhal kapatmak için OK tuşuna basınız. Eğer
herhangi bir tuşa basmazsanız, 15 saniye sonra ekran
kapanacaktır. Ekranı yeniden açmak için uzaktan
kumanda veya TV üzerindeki herhangi bir tuşa basınız.
Not: Eğer Mod ayarı Oyun olarak yapılmışsa, Ekranı
Kapatma seçeneği kullanılamaz.
Kullanılmadığı zamanlarda TV’yi kapatınız ve fişini
prizden çekiniz. Bu da enerji tüketimini azaltacaktır.
Özellikler
• Uzaktan kumandalı renkli TV
• Tam entegre dijital karasal yayın/kablolu yayın/uydu
yayını alıcılı TV (DVB-T-T2/C/S-S2).
• HDMI soketli diğer cihazları bağlayabilmek için
HDMI girişleri
• USB girişi
• OSD menüsü sistemi
• Stereo ses sistemi
• Teletekst
• Kulaklık bağlantısı
• Otomatik Programlama Sistemi
• Manüel ayarlama
• Sekiz saate kadar otomatik kapanma.
• Otomatik Kapanma
• Çocuk kilidi
• İletim yokken otomatik ses kısma.
• NTSC tekrar oynatma
• AVL (Otomatik Ses Seviyesi Sınırlama)
• PLL (Frekans Arama)
• PC girişi
• Oyun Modu (Opsiyonel)
• Resim Kapalı fonksiyonu
• İnternet bağlantısı ve hizmeti için Ethernet (LAN)
Sayfa: 109
Türkçe - 109 -
• 802.11 a/b/g/n tümleşik WLAN Desteği
• Ses ve Görüntü Paylaşımı
• HbbTV
Ultra HD (UHD)
TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD
(Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak
bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel
sayısını hem yatay, hem de dikey olarak iki katına
çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşittir.
HDMI, USB girişler ve DVB-T2 ile DVB-S2 yayınlar
üzerinden Ultra HD içerikler desteklenir.
Yüksek Dinamik Aralık (HDR) / Hibrit Kayıt-Gama
(HLG):
Bu özelliğin kullanılmasıyla, TV birkaç farklı poz
yakalayarak ve bunları birleştirerek TV daha geniş
bir dinamik aralıkta parlaklık üretebilir. HDR/HLG
daha parlak, daha gerçekçi vurgular, daha gerçekçi
renkler ve diğer iyileştirmeler ile daha iyi resim
kalitesi vaat eder. Film yapımcılarının elde etmek
istedikleri görünümü sağlar, karanlık gölgelerin gizli
bölgelerini güneş ışığını tam netlikte, renkte ve
detaylı biçimde gösterir. HDR/HLG içerikler özgün
uygulamalar veya piyasa uygulamaları, HDMI, USB
girişleri ve DVB-S yayınları üzerinden desteklenir.
HDR/HLG içerik bir HDMI giriş aracılığıyla alınıyorsa,
HDR/HLG görüntüleri izlemek için Ayarlar>Sistem
menüsünde bulunan Kaynaklar seçeneği içinden
ilgili HDMI kaynak girişini Gelişmiş olarak ayarlayınız.
Bu durumda kaynak cihazın en azından HDMI 2.0a
uyumlu olması gereklidir.
Birlikte Verilen Aksesuarlar
• Uzaktan Kumanda
• Piller: 2 x AA
• Kullanma Kılavuzu
• Ayrılabilir stand
• Stand montaj vidaları (M4 x 12)
Bekleme Bildirileri
TV 3 dakika boyunca hiç giriş sinyali almazsa
(örn. anten veya HDMI kaynağından), bekleme
moduna geçer. Bir sonraki açılışta, aşağıdaki mesaj
görüntülenecektir: “Uzun bir süre boyunca sinyal
alınamadığı için TV otomatik olarak bekleme
moduna geçti.”. Otomatik TV Kapatma seçeneği
(Ayarlar>Sistem >Diğer Seçenekler menüsünde
bulunur), varsayılan olarak 1 ile 8 arasında bir değere
ayarlanabilir. Bu ayar Kapalı olarak ayarlanmadığı
zaman, TV açık bırakıldığı ve ayarlanan süre kadar
işlem yapılmadığı takdirde ayarlı süre dolduğunda
TV bekleme moduna geçer. TV'yi yeniden açtığınızda
aşağıdaki mesaj görüntülenir.“Uzun bir süre
boyunca işlem yapılmadığı için TV otomatik
olarak bekleme moduna geçti.”. TV bekleme
moduna geçmeden önce bir iletişim penceresi
görüntülenecektir. Herhangi bir tuşa basmazsanız, TV
yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra bekleme moduna
geçecektir. TV’yi hemen bekleme moduna almak için
Evet seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.
Hayır seçeneğini vurgular ve OK tuşuna basarsanız,
TV açık kalmaya devam edecektir. Bu iletişim
penceresinden Otomatik TV Kapatma fonksiyonunu
iptal etmeyi de seçebilirsiniz. Devre dışı seçeneğini
vurgulayınız ve OK tuşuna basınız, TV açık kalmaya
devam edecek ve fonksiyon iptal edilecektir. Otomatik
TV Kapatma seçeneğini Ayarlar>Sistem>Diğer
Seçenekler menüsünden değiştirerek, bu fonksiyonu
tekrar etkin olarak ayarlayabilirsiniz.
TV Kontrolu ve Çalışması
P+
V+ V-
P-
Kontrol çubuğu, TV'nin Ses Seviyesi / Program /
Kaynak ve Bekleme-Açık fonksiyonlarını kontrol
edebilmenize olanak sağlar.
Not: Kontrol çubuğunun konumu modele bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
tuşu TV’yi açmak ya da kapatmak için kullanılır.
Not: Açma-Kapama tuşunun konumu modele bağlı olarak
farklılık gösterebilir.
Ses seviyesini değiştirmek için: Kontrol çubuğunu
yukarı doğru iterek ses seviyesini artırın. Kontrol
çubuğunu aşağı iterek ses seviyesini azaltın.
Kanal değiştirmek için: Kontrol çubuğunu aşağı ve
yukarı iterek kayıtlı kanallar arasında gezinin.
Kaynağı değiştirmek için: Kontrol çubuğunun ortasına
bastığınızda ekranda kaynak listesi görüntülenecektir.
Kontrol çubuğunun aşağı ve yukarı iterek mevcut
kaynaklar arasında gezinin.
Sayfa: 110
Türkçe - 110 -
TV'yi kapatmak için: Kontrol çubuğunun ortasına
basınız ve birkaç saniye basılı tutunuz, TV bekleme
moduna geçecektir.
TV'yi açmak için: Kontrol çubuğunun ortasına basınız,
TV açılacaktır.
Not: Ana menü OSD kontrol çubuğu aracılığıyla
görüntülenemez.
Uzaktan Kumandayla Çalıştırma
Ana menü ekranını görmek için, uzaktan kumandada
bulunan Home tuşuna basınız. Gezinmek ve ayar
yapmak için yön tuşlarını OK tuşunu kullanınız. Bir
menü ekranından çıkmak için Return/Back veya
Home tuşlarını kullanınız.
Giriş Seçimi
Harici sistemleri TV’nize bağladıktan sonra farklı giriş
kaynaklarına geçebilirsiniz. Farklı kaynaklar seçmek
için, uzaktan kumandanızda bulunan Source tuşuna
arka arkaya basınız.
Kanal Değiştirme ve Ses Seviyesini Ayarlama
Uzaktan kumandadaki Program +/- ve Ses +/- tuşlarını
kullanarak kanal ve ses ayarını değiştirebilirsiniz.
Ana TV Menüsünü Kullanma
Home tuşuna basıldığında, ekranın alt kısmında ana
TV menüsü görünecektir. Uzaktan kumandadaki yön
tuşları ile menüler arasında hareket edebilirsiniz. Bir
öge seçmek veya vurgulanan menü ögesinin alt menü
seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız. Bir menü
seçeneğini vurguladığınız zaman, hızlı erişim için bu
menünün bazı alt menü ögeleri menü çubuğunun üst
kısmında görünebilir. Hızlı erişim ögesini kullanmak için
OK üzerine basınız ve Sol/Sağ yön tuşlarını kullanarak
istediğiniz gibi ayarlayınız. İşlem tamamlandığında,
çıkış yapmak için OK veya Back/Return tuşlarına
basınız.
Ana menüyü kapatmak EXIT tuşuna basınız.
1. Ana Sayfa
Ana menü açıldığı zaman Ana Menü çubuğu
vurgulanacaktır. Ana Menü içeriği, başka menülerin
seçenekleri eklenerek özelleştirilebilir. Bir seçeneği
vurgulayınız ve uzaktan kumandanınAşağı yön tuşuna
basınız. Ana Menüye Ekle seçeneğini görürseniz
Ana Menü içeriğine ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde Ana
Menü içeriğinde bulunan herhangi bir ögeyi silebilir
veya konumunu değiştirebilirsiniz. Aşağı yön tuşuna
basınız ve Sil veya Taşı seçimini yapınız ve OK
tuşuna basınız. Bir menü ögesini taşımak için, ögenin
taşınmasını istediğiniz konumu seçmek üzere Sağ ve
Sol yön tuşlarına basınız, ardından OK tuşuna basınız.
2. TV
2.1. Rehberi
Bu seçeneği kullanarak elektronik program rehberi
menüsüne erişim sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi
için Elektronik Program Rehberi bölümüne bakınız.
2.2. Kanallar
Bu seçeneği kullanarak Kanallar menüsüne erişim
sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Kanal Listesi
Kullanma bölümüne bakınız.
2.3. Zamanlayıcılar
Bu menünün seçenekleri kullanılarak sonraki
programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz
Ayrıca daha önceden oluşturulmuş zamanlayıcıları
da bu menüden görebilirsiniz.
Yeni bir zamanlayıcı seçmek için Sol/Sağ yön tuşlarını
kullanarak Zamanlayıcı Ekle sekmesini seçiniz ve
OK tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz
gibi ayarlayınız ve işlem tamamlandığında OK tuşuna
basınız. Yeni bir zamanlayıcı oluşturulacaktır.
Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı düzenlemek
için bu zamanlayıcıyı vurgulayınız, Seçilen
Zamanlayıcıyı Düzenle sekmesini seçiniz ve OK
tuşuna basınız. Alt menü seçeneklerini dilediğiniz
gibi değiştiriniz ve ayarlarınızı kaydetmek için OK
tuşuna basınız.
Önceden oluşturulmuş bir zamanlayıcıyı silmek için bu
zamanlayıcıyı vurgulayınız, Seçilen Zamanlayıcıyı
Sil sekmesini seçiniz ve OK tuşuna basınız. Bir onay
mesajı görüntülenecektir. Evet seçeneğini vurgulayınız
ve devam etmek için OK tuşuna basınız. Zamanlayıcı
iptal olacaktır.
Aynı zaman aralığındaki farklı kanallarda yayınlanacak
olan iki veya daha fazla program için zamanlayıcı
ayarlamak mümkün değildir. Böyle bir durumda bu
zamanlayıcılardan birini seçmeniz ve diğerlerini
iptal etmeniz istenecektir. İptal etmek istediğiniz
zamanlayıcıyı vurgulayınız ve OK tuşuna basınız,
Seçenekler menüsü görüntülenecektir. Ardından
Ayarla/İptal seçeneğini vurgulayınız ve bu
zamanlayıcıyı silmek için OK tuşuna basınız. Daha
sonra değişiklikleri kaydetmeniz gerekecektir. Bunu
yapmak için OK tuşuna basınız, Değişiklikleri Kaydet
seçeneğini vurgulayınız ve tekrar OK tuşuna basınız.
3. Ayarlar
Bu menünün seçenekleri kullanılarak TV'nizin ayar-
larını yönetebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Menü
İçeriklerini Ayarlama bölümüne bakınız.
4. Uygulamalar
TV'niz bağlandığı zaman, aralarında Uygulamalar ile
ilgili kumandalar da bulunan internetle ilişkili içerikler
de kullanılabilecektir. Uygulamalar menüsünü
kullanarak uygulamalarınıza erişim sağlayabilir ve
onları yönetebilirsiniz. Yeni uygulamalar ekleyebilir
Sayfa: 111
Türkçe - 111 -
veya mevcut olanları silebilirsiniz. Daha fazla bilgi için
Uygulamalar bölümüne bakınız.
5. Kaynaklar
Bu menünün seçenekleri kullanılarak giriş kaynağı
tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Mevcut kaynağı
değiştirmek için seçeneklerden birini vurgulayınız ve
OK tuşuna basınız.
5.1. Kaynak Ayarları
Seçilen kaynakların adlarını düzenleyebilir,
seçeneklerini etkinleştirebilir ya da devre dışı
bırakabilirsiniz. HDMI kaynaklar için Normal, Gelişmiş
ve Devre Dışı seçenekleri bulunmaktadır. Normal
ve Gelişmiş seçenekleri, seçilen HDMI kaynağının
renk ayarlarını etkiler. HDMI kaynağından 4K veya
HDR görüntü izleyebilmek için, bağlı cihaz HDMI
2.0 ve sonraki sürümler ile uyumlu olduğu takdirde
ilgili kaynak ayarı Gelişmiş olarak seçilmelidir. Bağlı
cihaz HDMI 1.4 uyumlu ise Normal olarak ayarlayınız.
Uygun biçimde ayarlayın veya ilgili HDMI kaynağını
Devre Dışı olarak ayarlayıp, devre dışı bırakınız.
Pilleri Uzaktan Kumandanıza Yerleştiriniz
Pil bölmesini açığa çıkarmak için arka kapağı çıkarı-
nız. İki adet AA pil yerleştiriniz. (+) ve (-) işaretlerinin
uyduğundan emin olunuz (doğru kutuplara dikkat
ediniz). Eski ve yeni pilleri karıştırmayınız. Pilleri sa-
dece aynı veya dengi tür pillerle değiştiriniz. Kapağı
yerine takınız.
Piller zayıfladığında ve değiştirilmeleri gerektiğinde
ekranda bir mesaj görüntülenecektir. Pillerin
zayıflaması durumunda uzaktan kumandanın
performansı da zayıflayacaktır.
Pillerin güneş ışığı, ateş veya benzeri türde aşırı ısıya
maruz bırakılmaması gerekmektedir.
Güç Bağlantısı
ÖNEMLİ: Bu TV seti, 220-240V AC, 50 Hz beslemeyle
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra
elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda
sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz. Güç kablosunu,
ana soket çıkışına takınız.
Anten Bağlantısı
“Anten” veya “kablolu TV” ucunu TV’nin arkasındaki
ANTEN GİRİŞİ (ANT-TV) soketine ya da uydu girişini
TV'nin arka tarafında bulunan UYDU GİRİŞİNE (ANT
SAT) bağlayınız.
TV’nin ARKASI
1
2
ANT SAT
ANT-TV
1. Uydu
2. Anten veya kablo
Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz,
herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin
hem de cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.
Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve
kullanabilirsiniz.
Lisans Bildirimi
HDMI ve HDMI High-Definition Multimedia Interface
terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing
Administrator, Inc. şirketinin ABD’deki ve diğer
ülkelerdeki ticari markası ya da tescilli markasıdır.
Dolby Laboratories’in lisansı ile üretilmiştir. Dolby,
Dolby Audio ve çift D-sembolü, Dolby Laboratories
firmasının ticari markalarıdır.
YouTube ve YouTube logosu Google Inc ticari
markalarıdır.
Bu ürün, Microsoft'un bazı fikri mülkiyet haklarına tabi
teknoloji içermektedir. Microsoft'un yazılı izni olmadan
bu teknolojinin bu ürün dışında kullanılması veya
dağıtımının yapılmasına izin verilmez.
İçerik sahipleri, telif hakkı bulunan içerikler dahil
olmak üzere, kendi fikri mülkiyet haklarını korumak
için Microsoft PlayReady™ içerik erişimi teknolojisini
kullanır. Bu cihaz PlayReady korumalı içerik ve/veya
WMDRM korumalı içerikleri okumak PlayReady
teknolojisini kullanır. Eğer bu cihaz, içerik kullanımı
üzerindeki kısıtlamaları uygulamada başarısız olursa,
içerik sahiplerinin Microsoft'tan cihazın PlayReady
Sayfa: 112
Türkçe - 112 -
korumalı içerikleri oynatma yeteneğini geri almasını
talep etmeleri gerekebilir. Bu geri alma korunmayan
içerikler veya başka içerik erişimi teknolojileri ile
korunan içerikleri etkilemeyecektir. İçerik sahipleri,
içeriğe erişim sağlamanız için PlayReady yükseltmesi
yapmanızı gerekli kılabilir. Eğer bir yükseltmeyi kabul
etmezseniz, yükseltmeyi gerektiren içeriklere erişim
sağlayamazsınız.
“CI Plus” Logosu, CI Plus LLP ticari markasıdır.
Bu ürün, bazı Microsoft Corporation fikri hakları altında
korunmaktadır. Microsoft veya yetkili bir Microsoft
iştirakinin yazılı izni olmadan bu teknolojinin bu ürün
dışında kullanılması veya dağıtımının yapılmasına
izin verilmez.
Eski Ekipmanların ve Pillerin Bertaraf Edilmesi
Sadece Avrupa Ülkeleri ile geri
dönüşüm sistemlerine sahip
ülkeler için
Ürünlerin, ambalajlarının ve/veya birlikte
verilen dokümanların üzerinde bulunan
bu semboller, kullanılan elektrikli ve
elektronik bileşenler ile pillerin genel
evsel atıklar ile karıştırılmaması gerektiği
anlamına gelmektedir.
Eski ürünlere uygun işlemler, geri
kazanım ve geri dönüşüm yapılabilmesi
için, lütfen bu tür malzemeleri ulusal
mevzuata uygun biçimde uygun toplama
merkezlerine götürünüz.
Uygun bir şekilde bertaraf edilmelerini
sağlayarak, kıymetli kaynaklarımızın
korunmasına yardımcı olursunuz ve insan
sağlığı ile çevreye olası olumsuz etkileri
önlersiniz.
Toplama ve geri dönüşüm için, lütfen
bölgenizdeki belediye yetkilileri ile
iletişime geçiniz.
Ulusal kanunlar doğrultusunda, bu atığın
yanlış şekilde elden çıkarılması ceza
teşkil edebilir.
Pil sembolü için uyarı :
Bu sembol bir kimyasal sembol ile
birlikte kullanılabilir. Eğer böyle ise
içindeki kimyasallara yönelik Yönetmelik
tarafından belirtilen gereklilikleri
karşılamaktadır.
Uygunluk Beyanı (DoC)
Panasonic Marketing Europe GmbH, bu TV’nin temel
gerekliliklere ve 2014/53/EU Yönetmeliğinin diğer ilgili
hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Eğer bu TV'nin orijinal DoC kopyasını almak isterseniz,
lütfen aşağıdaki internet sitesini ziyaret ediniz:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Yetkili Temsilci:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
İnternet Sitesi: http://www.panasonic.com
Sayfa: 113
Türkçe - 113 -
Özellikler
TV Yayını
PAL BG/I/DK
SECAM BG/DK
Alınan Kanallar VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Dijital Alış
Tamamen tümleşik dijital karasal-kablo-uydu yayınlarını alan TV (DVB-T-C-S)
(DVB-T2, DVB-S2 uyumlu)
Kayıtlı Kanalların
Sayısı
11 000
Kanal Göstergesi Ekran Görüntüsü
RF Anten Girişi 75 Ohm (dengesiz)
Çalışma voltajı 220-240V AC, 50Hz.
Ses A2 Stereo+Nicam Stereo
Kulaklık 3.5 mm mini stereo jak
Ses Çıkış Gücü
(WRMS.) (%10 THD)
2 x 10 W
Ağ Bekleme
Güç Tüketimi (W)
< 2
TX-43FXW554 TX-49FXW554 TX-55FXW554
Güç Tüketimi (W) 120 W 120 W 140 W
Ağırlık (kg) 10 Kg 12.2 Kg 15.5 Kg
TV Boyutları DxUxY
(stand ile) (mm)
235 x 970 x 612 235 x 1105 x 688 235 x 1243 x 767
TV Boyutları DxUxY
(stand olmadan)
(mm)
43/74 x 970 x 567 43/74 x 1105 x 642 43/75 x 1243 x 721
Ekran 16/9 43” 16/9 49” 16/9 55”
İşletim sıcaklığı ve
nemi
0ºC ile 40ºC arası, maksimum %85 nem
Sayfa: 114
Türkçe - 114 -
Kablosuz LAN İletici Özellikleri
Frekans Aralıkları
Maksimum Çıkış
Gücü
2400 - 2483,5 MHz (Kanal
1-Kanal 13)
< 100 mW
5150 - 5250 MHz (Kanal
36-Kanal 48)
< 200 mW
5250 - 5350 MHz (Kanal
52-Kanal 64)
< 200 mW
5470 - 5725 MHz (Kanal
100-Kanal CH140)
< 200 mW
Ülke Kısıtlamaları
Bu cihaz, aşağıda belirtilen ülkeler dışında, tüm AB
ülkelerinde (ve ilgili AB yönetmeliklerini uygulayan
diğer ülkelerde), herhangi bir kısıtlama olmadan, evde
ve ofiste kullanıma yöneliktir.
Ülke Kısıtlama
Bulgaristan
Bina dışında ve kamu hizmetinde kullanım
için genel yetkilendirme gereklidir
Fransa
Sadece 2454-2483.5 MHz aralığında bina
içinde kullanım içindir
İtalya
Kendi mülkünüz dışında kullanmanız
durumunda genel yetkilendirme gereklidir
Yunanistan
Sadece 5470 MHz ile 5725 MHz bandı
aralığında bina içinde kullanım içindir
Lüksemburg
Ağ ve hizmet tedariki için genel yetkilendir-
me gereklidir (yayın için değil)
Norveç
Ny-Ålesund merkezinden 20 km yarıça-
pında bir alanda radyo iletimi yapılması
yasaktır
Rusya Fede-
rasyonu
Sadece bina içinde kullanım içindir
Herhangi bir ülke için gereklilikler bazı zamanlarda
değişebilir. Kullanıcıların 2.4 GHz ve 5 GHz kablosuz
LAN’ların her ikisi için de mevcut durumu bölgesel
yetkililerden kontrol etmeleri tavsiye edilir.
Standart
IEEE 802.11.a/b/g/n
Ana Makine Arayüzü
USB 2.0
Güvenlik
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI
Uyarı
DVB / Veri yayını
• Bu TV (Ağustos 2017 itibariyle) DVB-T / T2 (MPEG2,
MPEG4-AVC(H.264) ve HEVC(H.265)) dijital karasal
hizmetler, DVB-C (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264)
ve HEVC(H.265)) dijital kablo hizmetleri ve DVB-S
(MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) ve HEVC(H.265))
dijital uydu hizmetleri standartlarını karşılamak üzere
tasarlanmıştır.
Bölgenizde DVB-T / T2 veya DVB-S yayınlarının
mevcudiyeti için yetkili satıcılarımızdan bilgi
alabilirsiniz.
Bu TV ile DVB-C yayınların izlenebilmesi hakkında
kablolu yayın sağlayıcınızdan bilgi alabilirsiniz.
• Bu TV, DVB-T / T2, DVB-C veya DVB-S standartlarını
karşılamayan sinyaller ile düzgün çalışmayabilir.
• Ülke, bölge ve yayın sağlayıcı,hizmet sağlayıcı,
uydu ve ağ ortamına bağlı olarak, tüm özellikler
kullanılamayabilir.
• Tüm CI modüller, bu TV ile düzgün çalışmayabilir.
Kullanılabilecek CI modüller hakkında yayın
sağlayıcınızdan bilgi alabilirsiniz.
• Bu TV, yayın sağlayıcı tarafından onaylanmayan bir
CI modül ile düzgün çalışmayabilir.
• Yayın sağlayıcıya bağlı olarak ek ücretler alınabilir.
• Gelecekteki yayınlara uygunluk garanti edilemez.
Sayfa: 115
Türkçe - 115 -
Uzaktan Kumanda
EXIT
LANG.
LANG.
E
M
O
H
BACK
G 1
2
2
1
3
4
5
21
6
10
7
9
8
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
22
23
24
25
1. Bekleme Modunda: TV’yi Açar / Kapatır
2. Bilgiler: Ekran üzerindeki içerik hakkında bilgiler
görüntüler, gizli bilgileri gösterir (göster - TXT
modunda)
3. Rehber: Elektronik program rehberini görüntüler
4. Home (Açılış Ekranı): TV menüsünü görüntüler
5. Yön tuşları: Menülerde, içeriklerde vb. gezinmeye
yarımcı olur ve Sağa veya Sola basıldığında TXT
modunda alt sayfaları görüntüler
6. OK : Kullanıcı seçimlerini onaylar, sayfayı tutar
(TXT modunda), Kanallar menüsünü gösterir
(DTV modu)
7. Çıkış: Gösterilen menüleri kapatır ve menülerden
çıkar, veya bir önceki ekrana döner
8. Renkli Tuşlar: Renkli tuşların fonksiyonları için
ekran üzerindeki açıklamaları izleyiniz
9. Ses Seviyesi +/-
10. Sessiz: TV'nin sesini tamamen kapatır
11. Sayı tuşları: Kanal değiştirir, ekrandaki bir metin
kutusuna rakam veya sayı girişi yapar, bekleme
modundan TV'ye geçiş yapar.
12. Dil: Ses modları (analog TV) arasında geçiş yapar
ses/altyazı dilini görüntüler ve değiştirir ve altya-
zıları açar veya kapatır (dijital TV, mevcut olduğu
durumlarda)
13. Geri sarma: Film gibi medyalarda kareleri geri sarar
14. Durdur: Oynatılmakta olan medyayı durdurur
15. Oynat: Seçilen medyayı oynatmaya başlar
16. Duraklat: Oynatılmakta olan medyayı duraklatır
17. İşlev yok
18. Hızlı İleri: Film gibi medyalarda kareleri ileri sarar
19. Metin: Teleteksti (olan yerlerde) görüntüler, tekrar
basarak teletekst normal yayın görüntüsü üzerine
oturtabilirsiniz (karışık)
20. Program +/-: Program yukarı-aşağı, Sayfa yukarı-
aşağı (TXT modunda), bekleme modundan TV'ye
geçiş yapar.
21. Geri/Geri dön: Bir önceki ekrana, bir önceki menüye
geri döner, indeks sayfasını açar (TXT modunda)
22. Tuşum 2(*)
23. Netflix: Netflix uygulamasını başlatır
24. Tuşum 1(*)
25. Kaynak: Mevcut yayın ve içerik kaynaklarını
gösterir
(*) TUŞUM 1 VE TUŞUM 2:
Modele bağlı olarak bu tuşlar varsayılan fonksiyonlara
sahip olabilir. Ancak, istenilen kaynak veya kanal
üzerinde bu tuşlara beş saniye boyunca basılı tutarsanız
özel bir fonksiyon ayarlayabilirsiniz. Ekranda bir
onaylama mesajı görüntülenecektir.Artık seçilen Tuşum,
seçilen fonksiyon ile ilişkili olacaktır.
İlk Kurulum yapıyorsanız Tuşum 1 ve 2’nin varsayılan
fonksiyonuna geri döneceğini unutmayınız.
Sayfa: 116
Türkçe - 116 -
Bağlantılar
Konektör Tip Kablolar Cihaz
VGA
Bağlantısı
(arka)
AUDIO IN
PC/YPbPr
Ses
Bağlantısı
(arka) YPbPr/PC Ses Kablosu
HDMI
Bağlantısı
(yan&arka)
SPDIF SPDIF
(Optik Çıkış)
Bağlantısı
(arka)
ARKA AV
Arka AV
(Ses/Video)
Bağlantısı
(arka) Ses Video Kablosu
KULAKLIK Kulaklık
Bağlantısı
(yan)
YPBPR YPbPr Video
Bağlantısı
(arka) PC'den YPbPr'ye Bağlantı
Kablosu
USB
Bağlantısı
(yan)
CI
Bağlantısı
(yan)
CAM
module
LAN
Ethernet
Bağlantısı
(arka) LAN/Ethernet Kablosu
Sol taraftaki resimlere bakınız. VGA
girişi aracılığıyla YPbPr sinyalini
etkinleştirmek için YPbPr – VGA
kablosunu kullanabilirsiniz. VGA
ve YPbPr kabloları aynı anda
kullanılamaz. | PC/YPbPr sesi
etkinleştirmek için, ses bağlantısında
YPbPr/PC ses kablosu ile yan
ses girişlerini kullanmanız gerekir.
Duvara montaj kiti (eğer birlikte
verilmemişse, piyasadan üçüncü
taraf bir malzeme temin edilebilir)
kullanılırken, duvara montaj
yapmadan önce tüm kablolarınızı
TV’nin arkasına takmanızı öneririz.
CI modülünü sadece TV KAPALI
konumdayken takınız veya
çıkartınız. Ayarlarla ilgili ayrıntılar
için modül talimatları kılavuzuna
başvurunuz Televizyonunuzun
herbir USB girişi, 500mA'ya kadar
cihazları destekler. 500mA üzeri
akıma sahip cihazların bağlanması
televizyonunuza zarar verebilir.
TV’nize bir HDMI kablosu kullanarak
ekipman bağlarken, parazit frekans
radyasyonuna karşın yeterli koruma
ve 4K gibi yüksek tanımlı sinyallerin
sorunsuz bir şekilde aktarılmasını
sağlamak için ferritli yüksek hızlı,
korumalı (yüksek seviye) bir HDMI
kablosu kullanın.
Eğer TV'nize bir cihaz bağlamak isterseniz, herhangi bir bağlantı yapmadan önce hem TV'nin hem de cihazın kapalı
olduğundan emin olunuz. Bağlantı yapıldıktan sonra, üniteleri açabilir ve kullanabilirsiniz.
Sayfa: 117
Türkçe - 117 -
Açma/Kapatma
TV’yi Açmak için
Elektrik kablosunu, elektrik prizi gibi bir güç kaynağına
bağlayınız (220-240VAC, 50 Hz). TV üzerinde bulunan
“ ”anahtarını “|” konumuna alınız. TV bekleme
moduna geçecek ve bekleme LED’i yanacaktır.
Not: Menü anahtarının konumu modele bağlı olarak farklılık
gösterebilir.
Bekleme konumundan çıkıp TV’yi açabilmek için
aşağıdakilerden birini yapınız:
• Uzaktan kumandanın Bekleme tuşuna, Program
+/- tuşuna veya kumanda üzerindeki bir sayı tuşuna
basınız.
• TV üzerindeki kumanda kolunun ortasına basın veya
yukarı/aşağı itin.
Televizyonu kapatmak için
Televizyonun bekleme moduna geçmesi için uzaktan
kumandanın Bekleme tuşuna veya TV'nin kontrol
çubuğunun ortasına basınız ve birkaç saniye
bekleyiniz.
TV üzerinde bulunan “ ”anahtarını 2
konumuna alınız. TV kapanacaktır.
Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini
prizden çekiniz.
Not: TV bekleme moduna getirildiğinde, bekleme LED’i
Bekleme Modunda Arama, Uydudan Otomatik Yazılım İndirme
ya da Zamanlayıcı gibi özelliklerin aktif olduğunu belirtmek
için yanıp söner. LED, TV’yi bekleme modundan açtığınızda
da yanıp sönebilir.
İlk Kurulum
İlk defa açılırken, dil seçimi menüsü görünür. Lütfen
bir dil seçimi yaparak OK tuşuna basınız. Kurulum
kılavuzunun aşağıdaki adımlarında tercihlerinizi yön
tuşlarını kullanarak belirleyiniz ve OK tuşuna basınız.
İkinci ekranda ülke tercihinizi ayarlayınız. Bu noktada
Ülke seçimine bağlı olarak, bir PIN ayarlamanız ve
doğrulamanız istenebilir. Seçilen PIN 0000 olamaz.
Daha sonra herhangi bir menü işlemi için PIN girmeniz
istendiğinde, bunu girmeniz gerekecektir.
Bir sonraki adımda Mağaza Modu seçeneğini
aktif edebilirsiniz. Bu seçenek TV'nizin ayarlarını
saklama ortamına uygun olarak ayarlayacak ve
kullanılmakta olan TV modeline bağlı olarak TV
tarafından desteklenen özellikler ekranın üzerinde
bilgi mesajı olarak görüntülenecektir. Bu seçenek
sadece mağazada kullanılmak için tasarlanmıştır.
Evde kullanım için Home Modu seçeneğini seçmeniz
tavsiye edilir. Bu seçenek, Ayarlar>Sistem>Tüm
Seçenekler menüsünde bulunur ve daha sonra
açılabilir/kapatılabilir. Seçimini yapınız ve devam etmek
için OK tuşuna basınız.
TV'nizinmodeliveülkeseçiminebağlıolarakbunoktada
Gizlilik Ayarları menüsü görüntülenebilir. Bu menüyü
kullanarak gizlilik tercihlerinizi ayarlayabilirsiniz.
Biz özelliği vurgulayınız ve etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için Sol veya Sağ yön tuşlarını
kullanınız. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce
vurgulanan her özellik için ekranda görüntülenen
açıklamaları okuyunuz. Tüm metni okumak için
Program +/- düğmelerini kullanarak metni aşağı
ve yukarı kaydırabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz
zaman tercihlerinizi Ayarlar>Sistem>Gizlilik Ayarları
menüsünden değiştirebilirsiniz. İnternet Bağlantısı
seçeneği devre dışı bırakılmışsa, Ağ/İnternet Ayarları
ekranı atlanacak ve görüntülenmeyecektir. Bu gizlilik
politikası ve yaptırım gücü hakkında herhangi bir
sorunuz, şikayetiniz veya yorumunuz olursa lütfen
smarttvsecurity@vosshub.com adresine e-posta
gönderiniz.
Devam etmek için İleri seçeneğini vurgulayınız
ve uzaktan kumandanın OK tuşuna basınız, Ağ/
İnternet Ayarları menüsü görüntülenecektir. Kablolu
veya kablosuz bir bağlantı yapılandırmak için lütfen
Bağlanabilirlik bölümüne bakınız. TV’nizin bekleme
modunda daha az enerji tüketmesini isterseniz,
Uyanma seçeneğini Kapalı olarak ayarlayarak devre
dışı bırakabilirsiniz. Ayarlar tamamlandıktan sonra
devam etmek için İleri seçeneğini vurgulayınız ve OK
tuşuna basınız.
Bir sonraki ekranda aranacak yayın türlerini, şifreli
kanalların aranıp aranmayacağını ve zaman
dilimi (ülke seçimine bağlı olarak) tercihlerinizi
ayarlayabilirsiniz.Ayrıca, bir yayın türünü sık kullanılan
olarak ayarlayabilirsiniz. Arama işlemi sırasında,
seçilen yayın türüne öncelik verilecek ve bu tür
yayın yapan kanallar kanal listesinin üst sıralarında
listelenecektir. Bittiğinde, devam etmek için İleri
seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.
Yayın Türünün Seçilmesi Hakkında
Bir yayın türünü arama seçeneğini açmak için bu türü
vurgulayınız ve OK tuşuna basınız. Seçilen seçeneğin
yanındaki işaret kutusuna işaret konulacaktır. Arama
seçeneğini kapatmak için dilediğiniz yayın türü
seçeneğinin işaretini kaldırdıktan sonda OK tuşuna
basınız.
Dijital Anten: Eğer D. Anten yayını arama seçeneği
açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital
karasal yayınları arayacaktır.
Dijital Kablo: Eğer D. Kablo yayını arama seçeneği
açılırsa, ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital
kablolu yayınları arayacaktır. Aramaya başlamadan
önce, kablolu ağ araması yapmayı isteyip istemediğinizi
soran bir mesaj görüntülenecektir. Burada Evet
seçimini yapar ve OK tuşuna basarsanız, bir sonraki
ekranda Ağ seçimi yapabilir veya Frekans, Ağ Kimliği
ve Arama Adımı gibi değerleri ayarlayabilirsiniz.
Burada Hayır seçimini yapar ve OK tuşuna basarsanız,
birsonrakiekrandaBaşlangıçFrekansı,BitişFrekansı
ve Arama Adımı ayarlarını yapabilirsiniz. Bittiğinde,
Sayfa: 118
Türkçe - 118 -
devam etmek için İleri seçeneğini vurgulayınız ve OK
tuşuna basınız.
Not: Arama süresi, seçilen Arama Adımına bağlı olarak
değişiklik gösterecektir.
Uydu: Eğer Uydu yayını arama seçeneği açılırsa, ilk
ayarlar tamamlandıktan sonra TV dijital uydu yayınları
arayacaktır. Uydu araması yapılmadan önce bazı
ayarların yapılması gerekir. Önce Anten Tipi menüsü
görüntülenir. Anten Tipi seçimini Direkt, Tekli Uydu
Kablosu veya DiSEqC anahtarı arasından seçmek
için Sol veya Sağ yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Anten
tipinizi seçtikten sonra devam etmek üzere seçenekleri
görmek için OK tuşuna basınız. Devam, Transponder
listesi ve LNB Konfigürasyonu seçenekleri
kullanılabilecektir. İlgili menü seçeneklerini kullanarak
transponder ve LNB ayarlarını değiştirebilirsiniz.
• Direkt: Tek bir alıcınız ve doğrudan alıcıya bağlı bir
çanak anteniniz varsa bu anten tipini seçiniz. Devam
etmek için OK tuşuna basınız. Uygun bir uyduyu
seçiniz ve sonraki ekranda kanal araması yapmak
için OK tuşuna basınız.
• Tekli Uydu Kablosu: Eğer çok sayıda alıcınız veTekli
Uydu Kablonuz varsa, bu anten tipini seçiniz. Devam
etmek için OK tuşuna basınız. Ekranda verilen
açıklamaları takip ederek ayarları yapılandırınız.
Kanal araması yapmak için OK tuşuna basınız.
• DiSEqC anahtarı: Birden çok uydu anteniniz ve bir
DiSEqC anahtarınız varsa bu anten tipini seçiniz.
Ardından DiSEqC sürümünü ayarlayın ve devam
etmek için TAMAM’a basın. Bir sonraki ekrandan,
sürüm v1.0 için (varsa) en fazla dört uydu; sürüm
v1.1 için ise onaltı uydu ayarlayabilirsiniz. Listede
birinci sırada olan uyduda arama yapmak için OK
tuşuna basınız.
Analog: Eğer Analog yayın arama seçeneği açılırsa,
ilk ayarlar tamamlandıktan sonra TV analog yayınları
arayacaktır.
İlk ayarlar tamamlandıktan sonra, TV seçilen yayın
türlerinde kullanılabilir yayınları aramaya başlayacaktır.
Arama devam ederken güncel tarama sonuçları
ekranın altında görüntülenecektir. Mevcut tüm
kanallar kaydedildikten sonra, Kanallar menüsü
görüntülenecektir. Düzenle sekmesi seçeneklerini
kullanarak kanal listesini tercihlerinize göre
düzenleyebilir veya Home tuşuna basarak çıkış
yapabilir ve TV izleyebilirsiniz.
Arama devam ederken, kanalları LCN’ye (*) göre
sıralamak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj
görüntülenir. Evet seçimini yapınız ve OK tuşu ile
onaylayınız.
(*) LCN, mevcut yayınları tanınabilir bir kanal numarası
sırasına (varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Numarası
sistemidir.
Not: İlk kurulum başlatılırken TV'yi kapatmayınız. Ülke
seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.
USB Girişi yoluyla Medya Tekrar Oynatma
TV'nizin USB girişlerini kullanarak 2.5” ve 3.5” (harici güç
kaynağına sahip HDD) harici sabit diskler ya da USB bellekleri
TV'nize bağlayabilirsiniz.
ÖNEMLİ! TV'nize bağlamadan önce depolama
aygıtınızda bulunan dosyaları yedekleyiniz. Üretici
herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından
sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin bu
TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (ör.
MP3 Çalarlar). TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını
destekler.
Oynatıcı halen dosyaları okuyor olabileceği için, her
söküp takma öncesinde bir süre bekleyiniz. Aksi
takdirde, USB oynatıcıda ve USB cihazın kendisinde
fiziksel hasara yol açabilirsiniz. Bir dosyayı oynatırken
sürücüyü dışarı çekmeyiniz.
TV'nizin USB girişlerinde USB çoklayıcılar
kullanabilirsiniz. Bu gibi bir durumda harici güç alan
USB çoklayıcılar önerilmektedir.
Eğer bir USB hard disk bağlayacaksanız, TV'nin USB
giriş(ler)ini doğrudan kullanmanız önerilir.
Not: Bağlanmış olan USB cihazındaki görüntü dosyalarını
görüntülerken Medya Tarayıcı menüsü sadece bağlantısı
yapılmış cihazda bulunan 1000 görüntü dosyasını
görüntüleyebilir.
Medya Tarayıcı
İçinde bulunan müzik ve video dosyalarını oynatmak
ve fotoğrafları görüntülemek için USB saklama cihazını
TV’nize takınız. USB saklama cihazını TV’nin yanında
bulunan USB girişlerinden birine takınız.
USB saklama cihazını TV’nize bağladıktan sonra,
ekranda Medya Tarayıcı menüsü görüntülenecektir.
Bağlanmış olan USB cihazın içeriklerine dilediğiniz
zaman Kaynaklar menüsünden ulaşabilirsiniz. Bu
menüden ilgili USB girişi seçimini yapınız ve OK
tuşuna basınız.Ardından istediğiniz dosyayı seçiniz ve
görüntülemek veya oynatmak için OK tuşuna basınız.
Medya Tarayıcı tercihlerinizi Ayarlar menüsünü
kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ayarlar menüsüne
ulaşmak için bir video oynatırken ya da bir resim
görüntülerken, ekranın alt kısmında görüntülenen bilgi
çubuğunda bulunan Bilgi tuşuna basınız. Bilgi tuşuna
basınız, bilgi çubuğunun sağ tarafında bulunan dişli
çark sembolünü vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.
Görüntü Ayarları, Ses Ayarları, Medya Tarayıcı
Ayarları ve Seçenekler menüleri kullanılabilecektir.
Bu menülerin içerikler, halihazırda açık olan medya
dosyasının tipine bağlı olarak değişiklik gösterir. Ses
dosyalarını oynatırken sadece Ses Ayarları menüsü
kullanılabilecektir.
Sayfa: 119
Türkçe - 119 -
Başa Dön/Karışık Modunda Çalışma
Oynatmayı başlatır ve aktif yapar
Listede bulunan
tüm dosyalar orijinal
sıralaması ile sürekli
oynatılacaktır
Oynatmayı başlatır ve aktif yapar
Aynı dosya yeniden
oynatılır (tekrarlama)
Oynatmayı başlatır ve aktif yapar
Listede bulunan tüm
dosyalar rastgele bir
sıralama oynatılacaktır
Oynatmayı başlatır ve , aktif
yapar
Listede bulunan tüm
dosyalar rastgele
sıralamayla sürekli
oynatılacaktır.
Bilgi çubuğunda bulunan fonksiyonları kullanmak için
fonksiyonun sembolüne vurgulayınız ve OK tuşuna
basınız. Fonksiyonun durumunu değiştirmek için
sembolü vurgulayınız ve gerektiği kadar OK tuşuna
basınız. Sembol kırmızı bir çarpı ile işaretlenmişse,
aktif olmadığı anlamına gelir.
CEC
Bu fonksiyon, HDMI portları aracılığıyla bağlanmış
olan CEC-özelliği etkin cihazların TV'nin uzaktan
kumandası kullanılarak kontrol edilebilmesine olanak
sağlar.
Öncelikle Ayarlar Sistem>Tüm Seçenekler
menüsünde CEC seçeneğinin Etkin olarak ayarlanmış
olması gereklidir. Kaynak tuşuna basınız ve Kaynak
Listesi menüsünden bağlanmış olan CEC cihazın
HDMI girişimi seçiniz. Yeni bir CEC kaynak cihazı
bağlandığında, bu cihaz kaynak listesinde bağlandığı
HDMI portunun adı yerine kendi adıyla listelenecektir
(DVD Oynatıcı, Kaydedici 1, vb.).
Bağlanmış olan HDMI kaynağı seçildikten sonra
TV uzaktan kumandası başlıca fonksiyonları
çalıştırabilecektir. Bu işlemi sonlandırmak ve yeniden
kumandayla TV'yi kontrol etmek için, uzaktan
kumandada bulunan "0-sıfır" tuşuna 3 saniye basılı
tutunuz.
C E C i ş l e v i n i d e v r e d ı ş ı b ı r a k m a k i ç i n
Ayalar>Sistem>Ayarlar>Tüm Seçenekler
menüsünde ilgili seçeneği ayarlayınız.
TV, ARC (Ses Dönüş Kanalı) özelliğini de
desteklemektedir. Bu özellik, TV ile ses sistemleri
(A/V alıcı veya hoparlör sistemi) arasındaki kablo
bağlantılarının yerine kullanılan bir ses bağlantısıdır.
ARC aktif olduğunda, TV diğer ses çıkışlarını otomatik
olarak sessiz moda almaz. Bu yüzden, eğer sadece
bağlanmış olan ses cihazından gelen sesi duymak
istiyorsanız, TV sesini manüel olarak kısmanız gerekir
(diğer optik ve koaksiyel dijital ses çıkışlarında olduğu
gibi). Bağlanmış cihazın ses seviyesini değiştirmesi
isterseniz, cihazı kaynak listesinden seçmeniz
gereklidir. Bu durumda, ses kontrol tuşları bağlanmış
olan ses cihazına yönlendirilir.
Not: ARC sadece HDMI2 girişi aracılığıyla desteklenir.
Sistem Ses Kontrolü
TV ile Amplifikatör/Alıcı kullanılmasına imkan verir.
Ses düzeyi TV'nin uzaktan kumandası kullanılarak
kontrol edilebilir. Bu özelliği etkinleştirmek için
Ayarlar>Sistem>Tüm Seçenekler menüsünde
Hoparlörler seçeneğini Amplifikatör olarak ayarlayın.
TV hoparlörlerinin sesi kısılır ve izlenen kaynağın sesi
bağlı ses sisteminden verilir.
Not: Ses cihazı Sistem Ses Kontrolü özelliğini desteklemeli ve
CEC seçeneği Etkin olarak ayarlanmış olmalıdır.
Sayfa: 120
Türkçe - 120 -
Ayarlar Menüsü İçeriği
Resim Menüsü İçeriği
Mod
Tercihlerinize ya da gerekliliklere uyması için resim modunu değiştirebilirsiniz. Resim
modu aşağıdaki seçeneklerden herhangi birisine ayarlanabilir: Sinema, Oyun(opsiyonel)
, Spor, Dinamik ve Doğal.
Kontrast Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.
Parlaklık Ekranın parlaklık değerlerini ayarlar.
Keskinlik Ekranda görüntülenen cisimlerin keskinlik değerini ayarlar.
Renk Renk değerini girer, renkleri ayarlar.
Enerji Tasarrufu
Enerji Tasarrufu ayarını Özel, Minimum, Ortalama, Maksimum, Otomatik, Ekran
Kapalı veya Kapalı olarak ayarlamak içindir.
Not: Seçilen Moda bağlı olarak kullanılabilir seçenekler farklı olabilir.
Arka Işık
Bu ayar, arka ışık seviyesini kontrol eder. Eğer Enerji Tasarrufu seçiminde Özel dışında
bir ayar yapılmışsa, arka ışık fonksiyonu pasif olacaktır.
Gelişmiş Ayarlar
Dinamik Kontrast Dinamik kontrast oranını istediğiniz değere değiştirebilirsiniz.
Gürültü Azaltma
Eğer yayın sinyali zayıfsa ve görüntü karlı ise, düzeltmek için Gürültü Azaltma ayarını
kullanınız.
Renk Sıcaklığı
İstenen renk sıcaklığı değerini ayarlar. Soğuk, Normal, Ilık ve Özel seçenekleri
kullanılabilir.
Beyaz Nokta
Eğer Renk Sıcaklığı seçeneği Özel olarak ayarlanmışsa, bu ayar kullanılabilir. Sol
veya Sağ tuşlara basarak görüntünün ‘sıcaklığını’ veya ‘soğukluğunu’ artırabilirsiniz.
Resim
Yakınlaştırma
İstenilen görüntü ölçüsü biçimini ayarlar.
Resim
Kaydırma
Bu seçenek Resim Yakınlaştırma ayarına bağlı olarak kullanılabilir. Vurgulayınız ve OK
tuşuna basınız, ardından resmi yukarı veya aşağı kaydırmak için ok tuşlarını kullanınız.
Film Modu
Filmler normal televizyon programlarından farklı sayıda saniye başına düşen kare
miktarına sahiptir. Bu özelliği, hızlı hareketleri net bir şekilde görmek istediğiniz filmleri
izlerken açınız.
Ten Rengi Tonu Ten rengi tonu -5 ile 5 arasında değiştirilebilir.
Renk Kaydırma İstenen renk tonunu ayarlar.
HDMI Tam Alan
Bu özellik HDMI kaynağından görüntü izlerken görünebilir. Görüntüdeki siyahlığı
iyileştirmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.
PC Pozisyonu Sadece giriş kaynağı VGA/PC olarak ayarlanmış olduğunda görünür.
Oto. Pozisyon
Ekranı otomatik olarak en uygun hale getirir. En uygun hale getirmek için OK tuşuna
basınız.
Yatay Pozisyon Bu özellik, görüntüyü ekranın sağ veya sol tarafına yatay olarak kaydırır.
Dikey Pozisyon Bu özellik, görüntüyü ekranın üstüne veya altına doğru dikey olarak kaydırır.
Sürücü Saati
Sürücü Saati ayarlamaları, hesap çizelgesi gibi yoğun nokta içeren sunumlar veya
küçük karakterlerin kullanıldığı paragraflar ya da metinlerde dikey şerit olarak görünen
paraziti düzeltir.
Faz
Giriş kaynağına bağlı olarak (bilgisayar, vb.) ekranda net olmayan veya parazitli
görüntüler görünebilir. Deneyerek daha net bir görüntü almak üzere fazı kullanabilirsiniz.
Sıfırlama Ekran ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlar (Oyun modu dışında).
VGA(PC) modunda, Resim menüsündeki bazı ögeler kullanılamaz. Bunun yerine, PC moduna Resim menüsüne VGAmodu ayarları eklenecektir.
Sayfa: 121
Türkçe - 121 -
Ses Menüsü İçeriği
Ses Sesi seviyesini ayarlar.
Ekolayzır Ekolayzır modunu seçer. Özel ayarlar sadece Kullanıcı modunda yapılabilir.
Balans Sesin sol veya sağ hoparlörden gelmesini ayarlar.
Kulaklık
Kulaklık sesini ayarlar.
İşitme hasarı yaşamamak için, kulaklığı kullanmadan önce, kulaklığın ses seviyesinin
düşük bir ayara ayarlandığından emin olunuz.
Ses Modu Bir ses modu seçebilirsiniz (eğer izlenen kanal destekliyorsa).
AVL (Otomatik Ses
Seviyesi Sınırlama)
Programlar arasında sabit bir ses çıkışı elde edilebilmesine olanak sağlar.
Kulaklık/Ses Çıkışı
Kulaklık jakını kullanarak televizyona harici bir amplifikatör bağlarsanız, bu seçeneği
Ses Çıkışı olarak seçebilirsiniz. Eğer televizyona kulaklık bağlarsanız, bu seçeneği
Kulaklık olarak seçiniz.
Kulaklık kullanmadan önce, bu menü ögesinin Kulaklık olarak ayarlandığından emin
olunuz. Bu ayar Ses Çıkışı olarak ayarlanırsa, kulaklık soketindeki çıkış maksimum
seviyeye ayarlanır, bu da işitme hasarına neden olabilir.
Dinamik Bas Dinamik bası etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Surround ses Surround ses Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.
Dijital Çıkış Dijital çıkış ses türünü ayarlar.
Sayfa: 122
Türkçe - 122 -
Ağ Menüsü İçeriği
Ağ Tipi Ağ bağlantısını devre dışı bırakır veya bağlantı tipini değiştirir.
Kablosuz Ağları Ara
Kablosuz ağları arar. Bu seçenek, Ağ Tipi ayarı Kablosuz Cihaz olarak yapıldığı
zaman kullanılabilir.
Wifi yönlendiricide
WPS üzerine basınız
Modem/yönlendirici WPS özelliğine sahipse, bu seçeneği kullanarak doğrudan bağlantı
kurabilirsiniz. Bu seçeneği işaretleyiniz ve OK tuşuna basınız. Bağlantıyı sağlamak için
modem/yönlendirici cihazda WPS tuşuna basınız. Bu seçenek, Ağ Tipi ayarı Kablosuz
Cihaz olarak yapıldığı zaman kullanılabilir.
İnternet Hız Testi
Bağlantının bant genişliğini kontrol etmek için bir hız testi başlatınız. İşlem
tamamlandığında sonuç görüntülenecektir.
Gelişmiş Ayarlar TV’nizin IP ve DNS yapılandırmalarını değiştirir.
Uyandırma
Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarını Açık veya Kapalı olarak
ayarlayabilirsiniz.
Not: Bu menü seçenekleri hakkında detaylı bilgiler için Bağlanabilirlik bölümüne bakınız.
Kurulum Menüsü İçeriği
Otomatik kanal
arama (Yeniden
ayarlama)
Otomatik kanal arama seçeneklerini görüntüler. D. Anten: Havadan yayınlanan DVB
kanallarını arar ve hafızaya alır. D. Kablo: Kablodan yayınlanan DVB kanallarını arar
ve hafızaya alır. Analog: Analog kanalları arar ve hafızaya alır. Uydu: Uydu kanallarını
arar ve hafızaya alır.
Manüel kanal arama Bu özellik direkt yayın girişi için kullanılabilir.
Şebeke Arama
Yayın sistemindeki bağlantılı kanalları arar. D. Anten: Karasal ağ kanallarını arar. D.
Kablo: Kablo ağı kanallarını arar. Uydu: Uydu şebekesi kanallarını arar.
Analog İnce Ayar
Bu ayarı, analog kanalların ince ayarını yapmak için kullanabilirsiniz. Hiç analog kanal
kaydedilmemişse ve izlenen kanal analog bir kanal değilse bu özellik kullanılamaz.
Uydu ayarları
Uydu ayarlarını gösterir. Uydu listesi: Kullanılabilir uyduları görüntüler. Bu listeye uydu
Ekleme, Silme veya uydu Düzenleme yapabilirsiniz. Anten kurulumu: Uydu anteni
ayarlarını değiştirebilir ve/veya yeni bir uydu araması başlatabilirsiniz.
Kurulum Ayarları
(Opsiyon)
Kurulum ayarları menüsünü görüntüler. Bekleme Modunda Arama (*): TV'niz bekleme
modunda iken yeni veya eksik kanallar için arama yapacaktır. Yeni bulunan yayınlar
gösterilecektir. Dinamik Kanal Güncelleme (*): Eğer bu seçenek etkin yapılırsa,
frekans, kanal adı, altyazı dili, v.b. gibi yayında oluşan değişiklikler, izleme sırasında
otomatik olarak uygulanacaktır.
(*) Modele bağlı olarak mevcut olabilir veya olmayabilir.
Servis Listesini Sil
Kaydedilmiş kanalları silmek için bu ayarı kullanınız. Bu ayar, Ülke seçeneği Danimarka,
İsveç, Norveç ya da Finlandiya olarak ayarlandığında görüntülenebilir.
Aktif Ağ Seçimi
Bu ayar, kanal listesinde sadece seçilen ağın yayınlarını seçebilmenize olanak sağlar.
Bu özellik sadece ülke seçimi Norveç olarak yapıldığında kullanılabilir.
Sinyal Bilgisi
Bu menü ögesini, sinyal seviyesi/kalitesi, ağ adı, vb. gibi kullanılabilir frekansların sinyalle
ilişkili bilgileri izlemek için kullanabilirsiniz.
İlk kurulum Kayıtlı tüm kanalları ve ayarları siler, TV'yi fabrika ayarlarına sıfırlar.
Sayfa: 123
Türkçe - 123 -
Sistem Menüsü İçeriği
Koşullu Erişim Mevcut olması halinde koşullu erişim modüllerini kontrol eder.
Dil Yayıncıya ya da ülkeye bağlı olarak farklı bir dil ayarlayabilirsiniz.
Gizlilik Ayarları (*)
Akıllı TV ile ilgili uygulamalar için gizlilik ayarlarınızı yönetiniz. Menüye girmek ve
tercihlerinize göre ayarlamak için OK düğmesine basınız.
Yetişkin
Yetişkin ayarlarını değiştirmek için doğru parolayı giriniz. Bu menüden Menü Kilidi,
Yetişkin Kilidi, Çocuk Kilidi veya Rehber özelliklerini kolayca ayarlayabilirsiniz. İlgili
seçenekleri kullanarak yeni bir PIN ayarlayabilir veya Varsayılan CICAM PIN kodunu
değiştirebilirsiniz.
Not: Bazı menü seçenekleri İlk Kurulum sırasında yaptığınız seçime bağlı olarak kullanılamayabilir. Varsayılan
PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanabilir. Eğer İlk Kurulum sırasında PIN tanımlaması yaptıysanız (ülke
seçiminize bağlı olarak talep edilmesi halinde), tanımladığınız PIN numarasını giriniz.
Tarih/Zaman Tarih ve zamanı ayarlar.
Kaynaklar
Seçilen kaynakların adlarını düzenleyebilir, seçeneklerini etkinleştirebilir ya da devre
dışı bırakabilirsiniz. HDMI kaynaklar için Normal, Gelişmiş ve Devre Dışı seçenekleri
bulunmaktadır. Normal ve Gelişmiş seçenekleri, seçilen HDMI kaynağının renk
ayarlarını etkiler. HDMI kaynağından 4K veya HDR görüntü izleyebilmek için, bağlı cihaz
HDMI 2.0 ve sonraki sürümler ile uyumlu olduğu takdirde ilgili kaynak ayarı Gelişmiş
olarak seçilmelidir. Bağlı cihaz HDMI 1.4 uyumlu ise Normal olarak ayarlayınız. Uygun
biçimde ayarlayın veya ilgili HDMI kaynağını Devre Dışı olarak ayarlayıp, devre dışı
bırakınız.
Erişilebilirlik TV'nin erişilebilirlik seçeneklerini görüntüler.
İşitme Zorluğu Yayıncıdan gönderilen özel bir yayını etkinleştirir.
Sesli Açıklama
Görme engelli izleyiciler için bir anlatım oynatılacaktır. Kullanılabilir tüm Ses Tanımlaması
menü seçeneklerini görmek için OK tuşuna basınız. Bu özellik sadece yayıncının
desteklemesi durumunda kullanılabilir.
Netflix
Eğer bu özellik TV'niz tarafından destekleniyorsa, ESN(*) numaranızı görüntüleyebilir
ve Netflix aktivasyonunu kaldırabilirsiniz.
(*) ESN numarası, Netflix için eşsiz bir kimlik numarasıdır, TV’nizin tanınması için özellikle oluşturulur.
Not: 4K video izlemek için en düşük 25Mb/s internet bağlantısı gereklidir – 4K içerikleri izlemek için gereklilik
örnekleri hakkında daha fazla bilgiye Netflix internet sitesinden ulaşabilirsiniz (https://help.netflix.com/en/
node/13444). İnternet üzerinden video içeriği izlemek istediğiniz zaman, bağlantınızın kalitesi analiz edilecek
ve full HD ya da 4K kaliteye çok kısa bir süre içerisinde geçilecektir. Bağlantının yavaş olması durumunda bu
içerikler izlenemez. Eğer bağlantınızı iyileştirmek için herhangi bir fikriniz yoksa, internet servis sağlayıcınızın
sunduğu hizmetleri kontrol edebilirsiniz.
Diğer Ayarlar TV setinin diğer ayar seçeneklerini görüntüler.
Menü Oto.
Kapanma
Menü ekranlarının zaman aşımı süresini değiştirir.
Bekleme LED’i Kapalı ise, TV bekleme modunda olduğunda bekleme LED'i yanmayacaktır.
HBBTV (*)
Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ayarını Açık veya Kapalı
yapabilirsiniz.
Yazılım
Yükseltme
TV'nizin en son yazılıma sahip olmasını sağlar. Menü seçeneklerini görmek için OK
tuşuna basınız.
Uygulama
Sürümü
Geçerli yazılım sürümünü gösterir.
Altyazı Modu
Bu seçenek, eğer her ikisi de mevcutsa ekranda hangi altyazı modunun (DVB altyazısı
/ Teletekst altyazısı) görüntüleneceğini seçer. Varsayılan değer DVB altyazısıdır. Bu
özellik sadece ülke seçimi Norveç olarak yapıldığında kullanılabilir.
TV Oto. Kapanma
Çalıştırılmadığı zamanlarda TV'nin otomatik olarak bekleme moduna geçmesi için
istenilen süreyi ayarlar. Bu değer 1 saat aralıklarla 1 ile 8 saat arasında olabilir. Bu
seçeneği devre dışı bırakmak için Devre Dışı olarak ayarlayabilirsiniz.
Sayfa: 124
Türkçe - 124 -
Biss Şifresi
Biss, bazı yayınlarda kullanılan bir uydu sinyali şifreleme sistemidir. Eğer bir yayın için
Biss şifresi girmeniz gerekirse, bu ayarı kullanabilirsiniz. Anahtarı girmek için istediğiniz
yayın üzerindeyken Biss Şifresi seçiniz ve OK tuşuna basınız.
Mağaza Modu
Bu modu mağazada teşhir amacıyla seçiniz. Mağaza Modu etkin olduğunda, TV
menüsünde bulunan bazı ögeler kullanılamayabilir.
AVS (Ses
ve Görüntü
Paylaşımı)
AVS özelliği, akıllı telefonlarınızda veya Tablet PC'nizde saklanan dosyaları paylaşmanızı
sağlar. Eğer DLNA uyumlu bir akıllı telefonunuz veya Tablet PC'niz varsa ve bu
cihazlara uygun yazılım kurulumu yapılmışsa, TV'nizde fotoğraflar görüntüleyebilir/
paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için paylaşım yazılımınızın talimatlarına bakınız.
Açma Modu
Bu ayar açma modu tercihlerini yapılandırır. Son Durum ve Bekleme seçenekleri
kullanılabilir.
Sanal Uzaktan
Kumanda
Sanal uzaktan kumanda özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
CEC
Bu ayarlar ile CEC fonksiyonunu tamamen etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Sol veya Sağ tuşa basınız.
CEC Otomatik
Açılış
Bu fonksiyon, bağlanmış olan HDMI-CEC uyumlu cihazın TV'yi açmasını ve giriş
kaynağını otomatik olarak değiştirmesini sağlamaktadır. Bu özelliği etkinleştirmek veya
devre dışı bırakmak için Sol veya Sağ tuşa basınız.
Hoparlörler
TV'nin sesini bağlantısı yapılmış uyumlu bir ses cihazından almak için Amplifikatör
olarak ayarlayınız. Ses cihazının ses seviyesini kontrol etmek için TV'nin kumandasını
kullanabilirsiniz.
Tüm Tanımlama
Bilgilerini Göster
(*)
Tüm kayıtlı tanımlama bilgilerini gösterir.
Tüm Tanımlama
Bilgilerini Sil (*)
Tüm kayıtlı tanımlama bilgilerini siler.
OSS Açık Kaynak Yazılımı lisans bilgilerini görüntüler.
(*) Bu özellikler modele ve/veya İlk Kurulum sırasında yaptığınız ülke seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir..
Sayfa: 125
Türkçe - 125 -
TV'nin Genel Kullanımı
Kanal Listesinin Kullanılması
TV, kanal listesinde yer alan tüm kaydedilmiş
istasyonları sıralar. Kanallar menü seçeneklerini
kullanarak bu kanal listesini düzenleyebilirsiniz,
favorileri ayarlayabilirsiniz veya listelenecek etkin
istasyonlar ayarlayabilirsiniz. Kanal listesini açmak
için OK tuşuna basınız. Liste halinde verilmiş kanalları
filtrelemek veya mevcut listede ileri düzey değişiklikler
yapmak için Filtre ve Düzenle sekmesi seçeneklerini
kullanabilirsiniz. İstediğiniz sekmeyi vurgulayınız
ve kullanılabilir seçenekleri görmek için OK tuşuna
basınız.
Favori Listesinin Yönetilmesi
Favori kanallarınız için dört farklı liste oluşturabilirsiniz.
TV>Kanallar menüsüne giriniz veya OK tuşuna
basarak Kanallar menüsünü açınız. Düzenle
sekmesini seçiniz ve düzenleme seçeneklerini görmek
için OK tuşuna basınız ve Kanal Etiketle/Etiketi Kaldır
seçimini yapınız. Kanal vurgulanmış durumdayken,
OK tuşuna basarak listede bulunan istediğiniz kanalı
seçiniz. Birden fazla seçim yapabilirsiniz. Ayrıca,
listede bulunan tüm kanalları seçmek için Etiketle/
Etiketi Kaldır seçeneğini kullanabilirsiniz. Ardından,
Düzenle menüsü seçeneklerine geri dönmek için Back/
Return tuşuna basınız. Favori Ekle/Kaldır seçimini
yapınız ve OK tuşuna tekrar basınız. Favori kanal
listesi seçenekleri görüntülenecektir. İstediğiniz liste
seçeneğini Açık olarak ayarlayınız. Seçilen kanallar
listeye eklenecektir. Favori listesinden bir veya birden
fazla kanalı silmek için aynı adımları takip ediniz ve
istenilen liste seçeneğini Kapalı olarak ayarlayınız.
Tercihlerinize bağlı olarak, kanal listesinde bulunan
kanalları sürekli olarak filtrelemek için Kanallar
menüsündeki filtreleme fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Örneğin, Filtre sekmesinin seçeneklerini kullanarak,
kanal listesi her açıldığında dört favori listeden birinin
görüntülenmesini ayarlayabilirsiniz.
Yetişkin Ayarlarını Yapılandırma
Yetişkin menü seçenekleri, kullanıcıların bazı
programları ve kanalları izlemesini ve menüleri
kullanmasını engellemek için kullanılabilir. Bu
ayarlar Ayarlar>Sistem>Yetişkin menüsü içinde
bulunmaktadır.
Yetişkin kilit menü seçeneklerini göstermek için PIN
girilmelidir. Doğru PIN girildikten sonra, Yetişkin
menüsü görüntülenecektir.
Menü Kilidi: Tüm menülere veya TV kurulum
menülerine erişimi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Yetişkin Kilidi: Bu seçenek ayarlandığında, TV
yayından yetişkin bilgisi alınır ve yetişkin seviyesinin
devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.
Not: Eğer İlk Kurulum sırasında ülke seçimi Fransa, İtalya
veyaAvusturyaolarakyapılmışsa,YetişkinKilidideğeriotomatik
olarak 18 yaşa ayarlanacaktır.
Çocuk Kilidi: Çocuk kilidi Açık olarak ayarlandığında,
televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti
ile kumanda edilebilir. Bu durumda, TV üzerindeki
kumanda tuşları çalışmaz.
İnternet Kilidi: Bu seçenek AÇIK, olarak
ayarlandığında, devre dışı kalacaktır. Bu uygulamaları
tekrar kullanabilmek için KAPALI olarak ayarlayınız.
PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.
Varsayılan CICAM PIN: Eğer TV'nin CI yuvasına bir CI
modül takılmamışsa, bu seçenek grileştirilmiş şekilde
görüntülenecektir. CI CAM varsayılan PIN kodunu bu
seçeneği kullanarak değiştirebilirsiniz.
Not: Varsayılan PIN 0000 veya 1234 olarak ayarlanabilir.
İlk Kurulum sırasında PIN tanımlaması yaptıysanız (ülke
seçiminize bağlı olarak), tanımladığınız PIN numarasını giriniz.
Modele ve/veya İlk Kurulum sırasında yaptığınız ülke
seçiminize bağlı olarak bazı seçenekler mevcut olmayabilir.
Elektronik Program Rehberi
TV'nizin elektronik program rehberi fonksiyonu
aracılığıyla, kanal listenizde kurulumu yapılmış olan
kanalların program saatlerini araştırabilirsiniz. Bu
özelliğin desteklenmesi ilgili yayına bağlıdır.
Program rehberine ulaşmak için, uzaktan kumandanın
Guide tuşuna basınız. TV menüsünde bulunan
Kılavuz seçeneğini de kullanabilirsiniz.
2 farklı program düzeni bulunmaktadır, Zamana
Göre Program Planı ve Şimdiki/Sonraki Program.
Bu düzenler arasında geçiş yapmak için ekranın üst
tarafında bulunan alternatif düzenin adını vurgulayınız
ve OK tuşuna basınız.
Program rehberinde gezinmek için yön tuşlarını
kullanınız. Ekranın üst tarafında bulunan sekme
seçeneklerini kullanmak için Back/Return tuşunu
kullanınız.
Zamana Göre Program Planı
Bu düzen seçeneğinde, liste halinde verilmiş
olan kanalların tüm programları zamana göre
görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek
için yön tuşlarını kullanabilirsiniz. Bir programı
vurgulayınız ve program seçenekleri menüsünü
görüntülemek için OK tuşuna basınız.
Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için Back/
Return tuşuna basınız. Filtre sekmesini vurgulayınız
ve filtreleme seçeneklerini görmek için OK tuşuna
basınız. Düzeni değiştirmek için Şimdi/Sonra
seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız. Bir
önceki ve sonraki günün programlarını görüntülemek
için Önceki Gün ve Sonraki Gün seçeneklerini
kullanabilirsiniz.
Ekstralar sekmesini vurgulayınız ve aşağıdaki
seçeneklere ulaşmak için OK tuşuna basınız.
Sayfa: 126
Türkçe - 126 -
Program Türü Vurgulama: Program Türü
Vurgulama menüsünü görüntüler. Bir program
türü seçiniz ve OK tuşuna basınız. Program
kılavuzunda seçilen program türünde olan programlar
vurgulanacaktır.
Kılavuz Arama: Arama seçeneklerini görüntüler.
Bu seçenekleri kullanarak, program kılavuzu
veritabanında seçilen kriterlere uygun arama
yapabilirsiniz. Eşleşen sonuçlar liste halinde
verlecektir.
Şimdi: Vurgulanan kanaldaki geçerli etkinliği
görüntüler.
Yakınlaştırma (Zoom): Daha geniş bir zaman
aralığında bulunan programları görmek için
vurgulayınız ve OKtuşuna basınız.
Şimdiki/Sonraki Program
Bu düzen seçeneğinde, sadece liste halinde verilmiş
olan kanalların şimdiki ve sonraki programları
görüntülenecektir. Bu programlar arasında gezinmek
için yön tuşlarını kullanabilirsiniz.
Kullanılabilir sekme seçeneklerini kullanmak için
Back/Return tuşuna basınız. Filtre sekmesini
vurgulayınız ve filtreleme seçeneklerini görmek için
OK tuşuna basınız. Düzeni değiştirmek için Zamana
Göre Program Planı seçeneğini vurgulayınız ve OK
tuşuna basınız.
Program Seçenekleri
Bir programı seçmek için yön tuşlarını kullanınız ve
Seçenekler menüsünü görüntülemek için OK tuşuna
basınız. Aşağıdaki seçenekleri mevcuttur.
Kanal Seçimi: Bu seçeneği kullanarak, izlemek
üzere seçilen kanala geçebilirsiniz. Program kılavuzu
kapatılacaktır.
Ayrıntılı Bilgiler: Seçilen program hakkında detaylı
bilgiler görüntüler. Metin içerisinde gezinmek için yön
tuşlarını kullanabilirsiniz.
Program zamanlayıcı ayarı / Etkinlik üzerindeki
zamanlayıcıyı sil: Programa göre Zamanlayıcı
Ayarı seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Sonraki
programlar için zamanlayıcılar ayarlayabilirsiniz.
Önceden ayarlanmış hatırlatmayı iptal etmek için,
programı işaretleyip OK tuşuna basınız. Sonra
Etkinlik üzerindeki zamanlayıcıyı sil seçimini yapınız.
Zamanlayıcı iptal olacaktır.
Notlar: Mevcut kanal üzerinde aktif bir kayıt varsa, her hangi
başka bir kanalı veya kaynağı açamazsınız.
Aynı zaman aralığındaki iki veya daha fazla farklı zamanlayıcı
ayarlamak mümkün değildir.
Teletekst Servisleri
Girmek için Text tuşuna basınız. Karma modunu
etkinleştirmek için yeniden basınız, bu şekilde teletekst
sayfası ve TV yayınını aynı anda görüntüleyebilirsiniz.
Çıkmak için bir kez daha basınız. Eğer mevcutsa, bir
teletekst sayfasındaki bölümler renk kodlu olur ve
renkli tuşlara basılarak seçilebilir. Teletekst ekranında
görüntülenen talimatları takip ediniz.
Dijital Teletekst
Dijital teletekst bilgisini görmek için Text tuşuna
basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve OK tuşunu
kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekstin içeriğine
bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletekst
ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz. Text
tuşuna basıldığında TV televizyon yayınına geri döner.
Yazılım Yükseltme
TV'niz yayın sinyali veya internet üzerinden otomatik
olarak yazılım bulabilir ve güncelleme yapabilir.
Kullanıcı arayüzüyle yazılım yükseltme araması
Ana menüden Ayarlar>Sistem ögesini ve ardından
Tüm Seçenekler ögesini seçiniz. Yazılım güncelleme
seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Ardından,
yeni bir yazılım güncellemesini kontrol etmek için
Yükseltme Seçenekleri menüsünde Yükseltme ara
seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız.
Eğer yeni bir yükseltme bulunursa, yükseltme
indirilmeye başlayacaktır. İndirme tamamlandıktan
sonra bir uyarı görüntülenecektir, yazılım yükseltme
işleminin tamamlanması ve TV'nin yeniden başlatılması
için OK tuluna basınız.
03:00 arama ve yükseltme modu
Eğer Otomatik tarama seçeneği Etkinleştirilmişse
ve TV bir anten sinyaline veya İnternet'e bağlanmışsa,
TV'niz saat 03:00'te yeni yükseltmeler için arama
yapacaktır. Yeni bir yazılım bulunursa ve başarılı bir
şekilde indirilirse, TV'nin bir sonraki açılışında kurulur.
Not: Yeniden başlatma işlemi sırasında led yanıp sönüyorsa,
güç kablosunu fişten çekmeyiniz. Eğer yükseltme sonrasında
TV'niz açılmazsa, fişini çekin, iki dakika bekleyin ve sonra fişi
yeniden takınız.
Tüm güncellemeler otomatik olarak kontrol edilir. Manüel bir
arama yapılmış ve herhangi bir yazılım bulunmamışsa, bu
durumda güncel versiyon yüklüdür.
Sayfa: 127
Türkçe - 127 -
Sorun Giderme ve İpuçları
TV açılmıyor
Elektrik kablosunun duvar prizine takılı olduğundan
emin olunuz. TV’deki Açma/kapama tuşuna basınız.
Kötü görüntü
• TV ayarlarının doğru olduğunu kontrol ediniz.
• Düşük sinyal seviyesi görüntünün bozulmasına
neden olabilir. Anten bağlantılarını kontrol ediniz.
• Eğer manüel ayarlama yapıyorsanız, kanal frekansını
doğru girdiğinizi kontrol edin.
Görüntü yok
• TV hiçbir sinyal almıyor. Doğru giriş kaynağının seçili
olduğundan emin olunuz.
• Anten doğru takılmış mı?
• Anten kablosu hasarlı mı?
• Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı?
• Şüpheniz varsa Vestel yetkili servisine danışınız.
Ses yok
• TV'nin sessize alınmadığını kontrol ediniz. Mute
tuşuna basınız veya sesi yükselterek kontrol ediniz.
• Ses, hoparlörlerin sadece birinden geliyor. Ses
menüsünden dengeleme ayarlarını kontrol ediniz.
Uzaktan kumanda - çalışmıyor
• Piller bitmiş olabilir. Pilleri değiştiriniz.
• Piller düzgün takılmamış olabilir. “Uzaktan
Kumandanın pillerinin takılması” bölümüne bakınız.
Bir giriş kaynağında sinyal yok
• Hiçbir cihaz bağlanmamış olabilir.
• Cihazınızdan AV kablolarını ve bağlantılarını kontrol
ediniz.
• Cihazın açık olduğunu kontrol ediniz.
PC Girişi Tipik Ekran Modları
Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının
bir örneğidir. TV’niz tüm çözünürlükleri desteklemiyor
olabilir.
Dizin Çözünürlük Frekans
1 640x350 85Hz
2 640x480 60Hz
3 640x480 72Hz
4 640x480 75Hz
5 800x600 56Hz
6 800x600 60Hz
7 800x600 72Hz
8 800x600 75Hz
9 1024x768 60Hz
10 1024x768 70Hz
11 1024x768 75Hz
12 1024x768 85Hz
13 1152x864 75Hz
14 1280x768 60Hz
15 1280x768 75Hz
16 1280x960 60Hz
17 1280x960 75Hz
18 1280x1024 60Hz
19 1280x1024 75Hz
20 1360x768 60Hz
21 1366x768 60Hz
22 1400x1050 59Hz
23 1400x1050 60Hz
24 1400x1050 75Hz
25 1440x900 60Hz
26 1440x900 75Hz
27 1600x1200 60Hz
28 1680x1050 59Hz
29 1680x1050 60Hz
30 1920x1080 60Hz
Sayfa: 128
Türkçe - 128 -
AV ve HDMI sinyal uyumu
Kaynak Desteklenen Sinyaller Mevcut
Arka AV
PAL O
SECAM O
NTSC4.43 O
NTSC3.58 O
YPbPr
480i, 480p 60Hz O
576i, 576p 50Hz O
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz O
HDMI
480i 60Hz O
480p 60Hz O
576i, 576p 50Hz O
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
3840x2160p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
4096x2160p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Mevcut değil, O: Mevcut)
B a z ı d u r u m l a r d a T V s i n y a l i d ü z g ü n
görüntülenemeyebilir. Sorun, kaynak ekipmandaki
standartlarla uyumsuzluk olabilir (DVD, Uydu-alıcısı,
vb.). Eğer böyle bir sorun yaşarsanız, satıcınızla ve
de kaynak cihazın üretici firmasıyla irtibata geçiniz.
Sayfa: 129
Türkçe - 129 -
USB Modunda Desteklenen Dosya Formatları
Desteklenen Video Dosyası Türleri
Video Şifrelemesi Çözünürlük Bit değeri Taşıyıcı
MPEG1/2
1080Px2@30fps,
1080P@60fps
40Mbps
MPEG program akışı (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
MPEG taşıma akışı (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov),
3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4
MPEG program akışı (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4,
.mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv),
ASF (.asf)
Sorenson H.263 FLV (.flv), AVI (.avi), SWF(.swf)
H.263
MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi),
MKV (.mkv)
H.264
3840x2160@30fps,
1080P@60fps
135Mbps
FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp),
MPEG taşıma akışı (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), AVI (.avi),
MKV (.mkv)
Hareketli JPEG 720P@30fps 10Mbps
AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov),
MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8 1080P@30fps 20Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265
4K2K@60fps 100Mbps
MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG taşıma akışı
(.ts, .trp, .tp)
1080P@60fps 50Mbps
MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), MPEG taşıma akışı
(.ts, .trp, .tp), 3GPP (.3gpp, .3gp)
VP9 4K2K@30fps 100Mbps MKV (.mkv), WebM (.webm)
Desteklenen Resim Dosyası Türleri
Resim Fotoğraf Çözünürlük (genişlik x yükseklik)
JPEG
Taban-çizgisi 15360x8640
Kademeli tarama 1024x768
PNG
binişmesiz 9600x6400
binişmeli 1200x800
BMP 9600x6400
Desteklenen Ses Dosyası Türleri
Ses Şifrelemesi Örnek oranı Bit değeri Taşıyıcı
MPEG1/2
Katman1
16KHz ~ 48KHz
32Kbps ~
448Kbps
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF Matroska (.mkv, .mka), MPEG
taşıma akışı (.ts, .trp, .tp), MPEG program akışı (.DAT, .VOB,
.MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2
Katman2
16KHz ~ 48KHz
8Kbps ~
384Kbps
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF Matroska (.mkv, .mka), MPEG
taşıma akışı (.ts, .trp, .tp), MPEG program akışı (.DAT, .VOB,
.MPG, .MPEG), WAV (.wav)
MPEG1/2
Katman3
16KHz ~ 48KHz
8Kbps ~
320Kbps
MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP
(.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG taşıma akışı (.ts,
.trp, .tp), MPEG program akışı (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG),
FLV (.flv), WAV (.wav), SWF (.swf)
AC3
32KHz, 44,1KHz,
48KHz
32Kbps ~
640Kbps
AC3 (.ac3). AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG taşıma akışı (.ts, .trp, .tp),
MPEG program akışı (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sayfa: 130
Türkçe - 130 -
Ses Şifrelemesi Örnek oranı Bit değeri Taşıyıcı
EAC3
32KHz, 44,1KHz,
48KHz
32Kbps ~ 6
Mbps
EAC3 (.ec3), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a),
MPEG taşıma akışı (.ts, .trp, .tp), MPEG program akışı (.DAT,
.VOB, .MPG, .MPEG)
AAC, HEAAC 8KHz ~ 48KHz
AAC (.aac), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), DivX (.divx),
3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), MPEG taşıma
akışı (.ts, .trp, .tp), MPEG program akışı (.DAT, .VOB, .MPG,
.MPEG), FLV (.flv), RM ( .ra)
WMA 8KHz ~ 48KHz
128bps ~
320Kbps
ASF (.wma, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka)
WMA 10 Pro M0 48KHz < 192kbps
WMA 10 Pro M1 48KHz < 384kbps
WMA 10 Pro M2 96KHz < 768kbps
G711 A/mu-law 8KHz
64Kbps ~
128Kbps
WAV (.wav), AVI (.avi), Matroska (.mkv, .mka), 3GPP (.3gpp,
.3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)
LBR (cook)
8KHz, 11.025KHz,
22.05KHz, 44.1KHz
6Kbps ~
128Kbps
RM (.ra)
FLAC 8KHz~96KHz < 1.6Mbps Matroska (.mkv, .mka)
Desteklenen Altyazı Dosyası Türleri
Dahili Altyazılar
Uzantı Taşıyıcı Altyazı Kodu
dat, mpg, mpeg, vob MPG, MPEG DVD Altyazısı
ts, trp, tp TS DVB Altyazısı
mp4 MP4
DVD Altyazısı
UTF-8 Düz Metin
mkv MKV
ASS
SSA
UTF-8 Düz Metin
VobSub
DVD Altyazısı
avi
AVI (1.0, 2.0),
DMF0,1, 2
XSUB
XSUB+
Harici Altyazılar
Uzantı Altyazı Ayrıştırıcı Not
.srt Subrip
.ssa/ .ass SubStation Alpha
.smi SAMI
.sub
SubViewer
MicroDVD
DVDSusbtitleSystem
SubIdx (VobSub)
SubViewer 1.0 & 2.0 Yalnızca
.txt TMPlayer
Sayfa: 131
Türkçe - 131 -
Desteklenen DVI Çözünürlükleri
Cihazı DVI dönüştürme kablosu (DVI - HDMI kablosu - tedarik edilmemiştir) ile TV’nizin konektörüne
bağladığınızda, aşağıdaki çözülüm bilgilerine başvurabilirsiniz.
56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz
640x480 x x
800x600 x x x
1024x768 x x x
1280x768 x x
1280x960 x
1360x768 x
1366x768 x
1280x1024 x x x
1400x1050 x
1600x900 x
1920x1080 x
Sayfa: 132
Türkçe - 132 -
Bağlanabilirlik
Kablolu Bağlantı
Bir Kablolu Ağa Bağlanmak
• Aktif geniş bant bağlantısına sahip bir modem/
yönlendirici bulunması gereklidir.
• Bir ethernet kablosu aracılığıyla TV'nizi modeminize/
yönlendiricinize bağlayınız. TV'nizin arka tarafında
bir LAN bağlantı ucu bulunmaktadır.
2
3
1
1. Geniş Bant ISP bağlantısı
2. LAN (Ethernet) kablosu
3. TV’nin arka tarafında bulunan LAN girişi
Kablolu ayarlarını yapılandırmak için Ayarlar
menüsünde Ağ bölümüne bakınız.
• Ağ yapılandırmasına bağlı olarak TV’nizi LAN ağınıza
bağlayabilirsiniz. Bu durumda TV’nizi doğrudan
şebeke duvar prizine bağlamak için bir Ethernet
kablosu kullanınız.
1
2
1. Ağ duvar soketi
2. TV’nin arka tarafında bulunan LAN girişi
Kablolu Cihaz Ayarlarının Yapılandırılması
Ağ Tipi
Ağ Tipi, TV setinin aktif bağlantısına uygun olarak
Kablolu Cihaz, Kablosuz Cihaz veya Devre Dışı
olarak seçilebilir. Bir Ethernet kablosu aracılığıyla
bağlanıyorsanız Kablolu Cihaz olarak seçim yapınız.
İnternet Hız Testi
İnternet Hız Testi seçimini yapınız ve OK tuşun
basınız. TV internet bağlantısının bant genişliğini
kontrol edecek ve işlem tamamlandığı zaman sonuçları
görüntüleyecektir.
Gelişmiş Ayarlar
Gelişmiş Ayarlar seçimini yapınız ve OK tuşuna
basınız. Sonraki ekranda TV'nin IP ve DNS ayarlarını
değiştirebilirsiniz. İstediğiniz ayarı seçiniz ve Otomatik
ayarı Manüel olarak değiştirmek için Sol veya Sağ
tuşa basınız. Şimdi Manuel IP ve / veya Manuel
DNS değerleri girebilirsiniz. Aşağı doğru açılan
menüden ilgili ögeyi seçiniz ve uzaktan kumandanın
rakam tuşlarını kullanarak yeni değerleri giriniz. İşlem
tamamlandığında ayarları kaydetmek için Kaydet
seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.
Kablosuz Bağlantı
Bir Kablosuz Ağa Bağlanmak
TV, gizli SSID sahip ağlara bağlanamaz. Modeminizin
SSID’sini görünür yapmak için SSID ayarlarını
modemin yazılımı aracılığıyla değiştirmelisiniz.
1
1. Geniş Bant ISP bağlantısı
Bant genişliğini artırmak için aynı anda 2.4 ve 5 GHz
bantlarına sahip bir Kablosuz-N yönlendirici (IEEE
802.11a/b/g/n) tasarlanmıştır. Daha düzgün ve hızlı
HD video akışı dosya transferleri ve kablosuz oyunlar
için optimize edilmiştir.
• Frekans ve kanal, bölgeye göre değişebilir.
• Aktarım hızları, aktarım yapan ürünlerin sayısına
ve bu ürünler arasındaki mesafelere, bu ürünlerin
yapılandırmalarına, radyo dalgası koşullarına, hat
trafiğine ve kullandığınız ürünlere göre farklılık
gösterebilir. Aktarımlar ayrıca radyo dalgası
koşullarına, DECT telefonlara ya da diğer WLAN
11b cihazlarına bağlı olarak kesilebilir. Aktarım
hızlarının standart değerleri, kablosuz standartlar için
teorik maksimum değerlerdir. Bunlar veri aktarımının
gerçek hızları değildir.
Sayfa: 133
Türkçe - 133 -
• Aktarımın en etkili olduğu konum, kullanım ortamına
göre değişir.
• TV'nin Kablosuz özelliği 802.11 a,b,g & n tipi
modemleri destekler. Video izlerken sorun
yaşamamak için IEEE 802.11n iletişim protokolünü
kullanmanız önerilir.
• Etrafta SSID’si aynı olan başka modemler varsa
modeminizin SSID’sini değiştirmelisiniz. Aksi
durumda bağlantı sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz.
Eğer kablosuz bağlantıda sorunlar yaşarsanız bunun
yerine kablolu bağlantıyı kullanınız.
Kablosuz Cihaz Ayarlarının Yapılandırılması
Ağ menüsünde Ağ Tipi için Kablosuz Cihaz seçimini
yaparak iletişimi başlatınız.
Kullanılabilir kablosuz ağları aramak için Kablosuz
Ağları Tara seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna
basınız. Bulunan tüm ağlar listelenecektir. Listeden
dilediğiniz ağı seçiniz ve bağlanmak için OK tuşuna
basınız.
Not: Eğer modem N modunu destekliyorsa, N modu için ayar
yapmalısınız.
Eğer seçilen ağ bir şifre ile korunuyorsa, sanal klavyeyi
kullanarak doğru şifreyi giriniz. Bu klavyeyi gezinme
tuşları aracılığıyla kullanabilir ve uzaktan kumandadaki
OK tuşuna basabilirsiniz.
IP adresi ekranda görüntülenene kadar bekleyiniz.
Bu, bağlantının kurulduğu anlamına gelir. Bir kablosuz
ağ bağlantısını kesmek için Ağ Tipi seçimini yapınız
ve Sol veya Sağ tuşa basarak Devre Dışı olarak
ayarlayınız.
Eğer yönlendiriciniz WPS özelliğine sahipse, bir parola
girmenize veya ağı eklemenize gerek kalmadan
modem/yönlendirici bağlantısını yapabilirsiniz. Wifi
yönlendiricinizde WPS'ye basın seçimini yapınız
ve OK tuşuna basınız. Bağlantıyı sağlamak için
modem/yönlendirici cihazda WPS tuşuna basınız.
Cihaz eşleştirildiği zaman, TV'nizde bir bağlantı onayı
göreceksiniz. İlerlemek için OK tuşuna basınız. Başka
bir yapılandırma gerekmez.
İnternet bağlantı hızını kontrol etmek için İnternet Hız
Testi seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız. Gelişmiş
yarlar menüsünü açmak için Gelişmiş Ayarlar seçimini
yapınız ve OK tuşun basınız. Bir değer girmek için
yön tuşlarını veya rakam tuşları kullanınız. İşlem
tamamlandığında ayarları kaydetmek için Kaydet
seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.
Diğer Bilgiler
Bağlantı durumu Bağlı veya Bağlı Değil olarak
görüntülenirken,geçerli IP adresi görüntülenecektir
(bağlantı kurulduysa).
Mobil cihazınıza WLAN aracılığıyla bağlantı kurma
• Mobil cihazınız WLAN özelliğine sahipse, cihazınızda
bulunan içeriğe erişmek için, bir yönlendirici
aracılığıyla TV’nize bağlantı kurabilirsiniz. Bunun
için, mobil cihazınızda uygun bir paylaşım yazılımı
yüklü olmalıdır.
Yukarıdaki bölümde belirtilen adımları izleyerek
TV'nizi yönlendiricinize bağlayınız.
Bundan sonra mobil cihazınızı yönlendiriciye
bağlayın ve mobil cihazınızdaki paylaşım yazılımını
çalıştırınız. Sonra, TV'niz ile paylaşmak istediğiniz
dosyaları seçiniz.
Eğer bağlantı düzgün bir şekilde kurulursa,
TV’nizin AVS (Ses ve Görüntü Paylaşımı) özelliği
aracılığıyla mobil cihazınızın paylaşılan dosyalarına
erişebilirsiniz.
Kaynaklar menüsünde AVS seçeneğini vurgulayınız
ve OK tuşuna basınız, ağ içindeki kullanılabilir medya
sunucu cihazlar görüntülenecektir. Mobil cihazınızı
seçiniz ve devam etmek için OK tuşuna basınız.
• Eğer mümkünse, mobil cihazınızın uygulama
sağlayıcısının sunucusundan sanal bir uzaktan
kumanda uygulaması indirebilirsiniz.
Not: Bu özellik bazı mobil cihazlarca desteklenmeyebilir.
Müşteri bilgilerinin işlenmesi
Bu TV'nin internete bağlanma işlevi kullanıldığında,
Panasonic'in hizmet şartları / gizlilik politikası (bundan
sonra şart ve koşullar vb. olarak geçecektir), bu
cihazda kullanılan Müşteri Bilgileri şart ve koşullara
göre toplanabilir ve kullanılabilir.
Hizmet şartları / gizlilik politikası ile ilgili ayrıntılar için
[HOME] Ayarlar>Gizlilik Ayarları bölümüne gidin
Müşterinin kişisel bilgileri yayıncı kuruluş veya
uygulama sağlayıcı tarafından bu TV'de kaydedilebilir.
Bu TV'yi tamire göndermeden, bir başkasına vermeden
veya atmadan önce aşağıdaki prosedürü takip ederek
bu TV'de kaydedilen bilgilerin tümünü silin.
[HOME] Kurulum>İlk kez kurulum
Müşteri bilgileri sağlayıcı tarafından üçüncü taraflarca
sağlanan uygulama üzerinden bu TV veya web
sitesinde toplanabilir. Lütfen ilk olarak sağlanan şart
ve koşulları onaylayın.
• Panasonic, bu TV veya web sitesinde üçüncü
taraflarca sağlanan uygulamalar üzerinden müşteri
bilgilerinin toplanmasından veya kullanılmasından
sorumlu değildir.
• Kredi kartı numaranızı, adınızı vb. girerken
sağlayıcının güvenilir olup olmadığına özellikle
dikkat edin.
• Kayıtlı bilgiler sağlayıcının sunucusunda vb. bir yerde
kaydediliyor olabilir. Bu TV'yi tamire göndermeden,
bir başkasına vermeden veya atmadan önce
sağlayıcının şart ve koşulları vb. uyarınca bilgileri
sildiğinizden emin olun.
Sayfa: 134
Türkçe - 134 -
Uyandırma
Ağ ile Uyandırma (WoL) ve KablosuzAğ ile Uyandırma
(WoWLAN) bir ağ mesajı ile cihazın açılmasını veya
uyandırılmasını sağlayan standartlardır. Bu mesaj,
bir akıllı telefon gibi, aynı yerel alan ağına bağlanmış
uzak bir cihazda çalıştırılan bir program tarafından
cihaza gönderilir.
TV'niz WoL ve WoWLAN uyumludur. Bu özellik, İlk
Kurulum işlemi sırasında devre dışı bırakılmış olabilir.
Bu özelliği etkinleştirmek için, Ağ menüsü altında
Uyandırma seçeneğini Açık olarak ayarlayınız. Ağ
mesajını TV'ye gönderileceği cihazın ve TV'nin aynı
ağa bağlanmış olması gereklidir. Uyanma özelliği
yalnızca Android işletim sistemli cihazlar tarafından
desteklenir ve YouTube ile Netflix uygulamalarıyla
birlikte kullanılabilir.
Bu özelliği TV'de kullanmak için uzaktan kumanda TV
açıkken en az bir kez bağlanmış olmalıdır. TV kapalı ise
yeniden açıldığında bağlantı yeniden kurulmalıdır.Aksi
takdirde, bu özellik kullanılamayacaktır. TV bekleme
moduna alındıysa bu durum geçerli değildir
TV'nizin bekleme modunda daha az güç tüketmesini
istiyorsanız, Uyandırma seçeneğini Kapalı olarak
ayarlayarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
Bağlantı Sorunlarını Giderme
Kablosuz Ağ Kullanılamıyor
• Ağınızdaki güvenlik duvarlarının TV’nin kablosuz
bağlantısına izin verdiğinden emin olunuz.
• Ağ menü ekranını kullanarak kablosuz ağları tekrar
aramayı deneyiniz.
Eğer kablosuz ağ düzgün bir şekilde çalışmazsa,
evinizde kablolu ağ kullanmayı deneyiniz. İşlem
hakkında daha fazla bilgi almak için Kablolu Bağlantı
bölümünden yardım alabilirsiniz.
Eğer kablolu bağlantı kullanılarak TV çalıştırılamazsa,
modemi (yönlendiriciyi) kontrol ediniz. Eğer router’da
bir sorun yoksa, modeminizin internet bağlantısını
kontrol ediniz.
Bağlantı Yavaş
İç mekan hizmet kapsamı, bağlantı hızı, sinyal kalitesi
ve diğer ayarlar hakkında bilgi almak için kablosuz
modeminizin kullanıcı kılavuzuna bakınız. Modeminiz
için yüksek hızlı bir bağlantıya sahip olmalısınız.
Oynatım sırasında kesinti veya yavaş tepkiler
Bu durumda şunları deneyebilirsiniz:
Cihazı, mikrodalga fırınlardan, cep telefonlarından,
Bluetooth cihazlarından veya diğer WLAN uyumlu
cihazlardan en az üç metre uzak tutunuz. WLAN
yönlendiricinin aktif kanalını değiştirmeyi deneyiniz.
İnternet Bağlantısı Kullanılamıyor / Ses ve
Görüntü Paylaşımı Çalışmıyor
Eğer PC’nizin ya da modeminizin MAC adresi
(benzersiz bir tanımlama numarası) kalıcı olarak
kaydedilmişse, TV’nizin internete bağlanmaması söz
konusu olabilir. Bu gibi bir durumda MAC adresi için
internete her bağlandığınızda kimlik doğrulaması
yapılır. Bu izinsiz erişime karşı bir önlemdir. TV’nizin
kendine ait bir MAC adresi olduğundan, internet servis
sağlayıcınız TV’nizin MAC adresini doğrulayamaz. Bu
neden, TV’niz internete bağlanamaz. İnternet servis
sağlayıcınızla iletişim kurarak TV gibi farklı bir cihazı
nasıl internete bağlayacağınız hakkında bilgi alınız.
Bağlantının bir güvenlik duvarı sebebiyle
kullanılamaması da mümkündür. Eğer durumun bu
olduğunu düşünüyorsanız internet servis sağlayıcınıza
danışınız. Bir güvenlik duvarı, TV Ses ve Görüntü
Paylaşımı modunda kullanılırken ya da Ses ve Görüntü
Paylaşımı aracılığıyla tarama yapılırken bağlantı ve
tespit sorunlarının nedeni olabilir.
Geçersiz Alan Adı
PC’nizde yetkili bir kullanıcı adı/şifre ile oturum açmış
olduğunuzdan ve alan adınızın aktif olduğundan,
PC’nizde kurulu olan DLNAsunucusu programınızdaki
dosyalara erişmeden önce emin olunuz. Eğer alan
adı geçersizse, bu durum Ses ve Görüntü Paylaşımı
modunda dosyaları tararken sorunlara neden olabilir.
Ses ve Görüntü Paylaşımı Ağ Servisinin
Kullanımı
Ses ve Görüntü Paylaşımı dijital elektronik cihazlarının
görüntüleme işlemini kolaylaştıran ve bunları bir ev
ağında daha rahat kullanılabilir yapan bir standarttır.
Medya paylaşımı standardı ev ağınıza bağlı medya
sunucusunda kayıtlı bulunan fotoğraf, müzik ve
videoyu görüntülemenize ve oynatmanıza olanak verir.
1. Sunucu Yazılımı Kurulumu
Eğer PC'nizde sunucu programın kurulumu
yapılmamışsa veya gerekli medya oynatıcının
kurulumu birlikte kullanılacak cihaza yapılmamışsa Ses
ve Görüntü Paylaşımı özelliği kullanılamaz . Uygun bir
sunucu programı ile PC'nizi hazırlayınız.
2. Bir Kablolu ya da Kablosuz Ağa Bağlanmak
Ayrıntılı yapılandırma bilgileri için Kablolu/Kablosuz
Bağlantı bölümlerine bakınız.
3. Ses ve Görüntü Paylaşımını Etkinleştirme
Ayarlar>Sistem>Tüm Seçenekler menüsüne
giriniz ve AVS seçeneğini etkin yapınız.
4. Medya Tarayıcı aracılığıyla Paylaşılan
Dosyaları Oynatma
Yön tuşlarını kullanarak Kaynaklar menüsünde
AVS seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.
Ağ içindeki kullanılabilir medya sunucu cihazlar
listelenecektir. Birini seçiniz ve devam etmek için
OK tuşuna basınız. Ardından medya tarayıcısı
görüntülenecektir.
Dosya oynatımı ile ilgili daha fazla bilgi için
MedyaTarayıcı menüsü bölümüne bakınız.
Sayfa: 135
Türkçe - 135 -
Eğer bir sorun olursa, lütfen televizyonunuzu kapatınız
ve fişini prizden çıkarınız ve sonra yeniden takınız. Ses
ve Görüntü Paylaşımı özelliği ile hızlı mod ve atlama
desteklenmez.
PC/HDD/Medya Oynatıcısı ya da uyumlu diğer
cihazlar, daha yüksek oynatım kalitesi için kablolu
bağlantı ile kullanılmalıdır.
Bilgisayar gibi diğer cihazlar arasında daha hızlı dosya
paylaşımı için LAN bağlantısını kullanınız.
Not: Yönetici ve güvenlik ayarlarından dolayı bazı PC’lerde
Ses ve Görüntü Paylaşımı özelliği kullanılamayabilir (iş
bilgisayarları gibi).
Uygulamalar
TV’nizde kurulumu yapılmış olan uygulamalara
Uygulamalar menüsünden ulaşabilirsiniz. Bir
uygulamayı vurgulayınız ve başlatmak için OK tuşuna
basınız.
TV’nizde kurulumu yapılmış olan uygulamaları
yönetmek, yeni uygulamalar eklemek veya tüm
uygulamaları tam ekranda görmek için Daha Fazla
Ekle seçeneğini vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.
Bu menü seçeneğini kullanarak kurulumu yapılmış olan
bir uygulamayı Açılış Sayfası menüsüne ekleyebilir,
başlatabilir veya silebilirsiniz. Silinen uygulamalara artık
Uygulamalar menüsünden ulaşılamayacaktır. Ayrıca
yeni uygulamalar da ekleyebilirsiniz. Uygulamaya
girmek için ekranın sol üst köşesinde bulunan alışveriş
sepetini logosunu vurgulayınız ve OK tuşuna basınız.
Kullanılabilir uygulamalar görüntülenecektir. Bir
uygulamayı vurgulamak için yön tuşlarını kullanınız
ve OK tuşuna basınız. Uygulama Ekle seçeneğini
vurgulayınız ve seçilen uygulamayı Uygulamalar
menüsüne eklemek için OK tuşuna yeniden basınız.
Daha Fazlasını Ekle menüsüne hızlı erişim için, eğer
varsa, uzaktan kumandada bulunan Internet tuşuna
basınız.
Notlar:
Uygulamaya bağlı olası sorunların nedeni içerik servis
sağlayıcı olabilir.
Üçüncü taraf İnternet servisleri herhangi bir zaman
değiştirilebilir, kapatılabilir veya kısıtlanabilir.
İnternet Tarayıcısı
İnternet tarayıcıyı kullanmak için önce Uygulamalar
menüsüne giriş yapınız. Ardından, üzerinde dünya
sembolü bulunan turuncu renkli internet tarayıcı
uygulamasını başlatınız.
Tarayıcının açılış sayfasında, (eğer varsa) önceden
tanımlanmış internet sayfalarına bağlantılar içeren
küçük resimler ile Hızlı Arama seçenekleri ve Hızlı
Arama Ayarla ve Hızlı Arama Ekle seçenekleri
görüntülenecektir.
İnternet tarayıcısında gezinmek için uzaktan
kumandadaki yön tuşlarını veya bağlantısı yapılmış
fareyi kullanınız. Tarayıcının seçenekleri çubuğunu
görmek için, imleci sayfanın üst kısmına hareket ettirin
veya Back/Return tuşuna basın. Geçmiş, Sekmeler
ve Yer İmleri seçenekleri ile ileri/geri tuşlarını içeren
tarayıcı çubuğu, yenile tuşu, adres/arama çubuğu,
Hızlı Arama ve Vewd tuşları kullanılabilir.
Hızlı erişim amacıyla istenilen bir internet sitesini
Hızlı Arama listesine eklemek için, imleci sayfanın
üst kısmına hareket ettirin veya Back/Return tuşuna
basın. Tarayıcı çubuğu görünecektir. Hızlı Arama
- tuşunu seçiniz ve OK tuşuna basınız. Sonra
Hızlı Aramaya Ekle seçimini yapınız ve OK tuşuna
basınız. Ad ve Adres boşluklarını doldurunuz ve OK
tuşunun üzerine geliniz ve eklemek için OK tuşuna
basınız. Hızlı Arama listesine eklemek istediğiniz
bir sitede bulunuyorken, Vewd tuşunu seçiniz ve OK
tuşuna basınız. Sonra alt menüde Hızlı Aramaya
Ekle seçimini yapınız ve OK tuşuna yeniden basınız.
Ad ve Adres, ziyaret etmekte olduğunuz siteye
göre, otomatik olarak doldurulacaktır. OK seçeneğini
vurgulayınız ve eklemek için OK tuşuna basınız.
Tarayıcıyı yönetmek için Vewd menü seçeneklerini
de kullanabilirsiniz. Vewd tuşunu vurgulayınız ve
sayfaya özel ve genel seçenekleri görmek için OK
tuşuna basınız.
İnternet tarayıcısını kullanarak internet sitelerini aramak
veya ziyaret etmek için çeşitli yollar bulunmaktadır.
Bir internet sitesinin adresini (URL) arama/adres
çubuğuna giriniz ve sanal klavyede Gönder tuşunu
vurgulayınız ve siteyi ziyaret etmek için OK tuşuna
basınız.
Arama/adres çubuğuna aranacak kelime/leri giriniz
ve sanal klavyede Gönder tuşunu vurgulayınız ve
ilgili internet sitelerinin aranmasını başlatmak için
OK tuşuna basınız.
Bir Hızlı Arama küçük resmini vurgulayınız ve ilgili
internet sitesini ziyaret etmek için OK tuşuna basınız.
TV'niz USB farelerle uyumludur. Daha kolay ve daha
hızlı gezinmek için farenizi veya kablosuz farenizin
adaptörünü, TV'nizin USB girişine takınız.
Bazı internet sayfalarında flaş içerikleri bulunur. Bunlar
tarayıcınız tarafından desteklenmez.
TV'niz, internet tarayıcınızdan herhangi bir dosya
indirme işlemini desteklemez.
İnternette bulunan tüm siteler desteklenmiyor olabilir.
Siteye göre; içerik sorunları oluşabilir. Bazı durumlarda
video içerikleri oynatılamayabilir.
Sayfa: 136
Türkçe - 136 -
HBBTV Sistemi
HbbTV (Hibrit Yayın Geniş Bant TV) yayınlarla
sağlanan TV servislerini geniş bantla sağlanan
servislerle kusursuz bir şekilde birleştiren ve aynı
zamanda TV ve set üstü kutu kullanan tüketiciler için
sadece internet servislerine erişim sağlayan yeni bir
endüstri standardıdır. HbbTV aracılığıyla sağlanan
servisler geleneksel yayınlı TV kanallarını, bilgilendirme
servislerini, talebe bağlı video görüntülemeyi,
elektronik program rehberini, etkileşimli reklamı,
kişiselleştirmeyi, oylamayı, oyunları, sosyal ağları ve
diğer çoklu ortam uygulamalarını kapsar.
HbbTV uygulamaları, yayıncı tarafından sinyal
verilen kanallarda mevcuttur (şu an için Astra
yayınındaki bir çok HbbTV uygulaması). Yayıncı bir
uygulamayı “otomatik başlat” olarak işaretler ve bu
uygulama platform tarafından otomatik olarak başlatılır.
Otomatik başlat uygulamaları genellikle o kanalda
bir HbbTV uygulaması olduğu konusunda kullanıcıyı
bilgilendirmek için görüntülenen küçük, kırmızı bir
düğme ikonu ile başlatılır. Uygulama sayfasını açmak
için kırmızı tuşa basınız. Sayfa gösterildikten sonra
kullanıcı kırmızı tuşa yeniden basarak ilk kırmızı
tuş simgesine geri dönebilir. Kullanıcı kırmızı tuşa
basarak kırmızı tuş simgesi modu ile uygulamanın
tam UI modu arasında geçiş yapabilir. Kırmızı tuşun
değiştirme özelliğinin uygulama tarafından verildiğini
ve bu özelliğin bazı uygulamalarda farklı olabileceğini
unutmayınız.
Kullanıcı HbbTV uygulaması etkinken (kırmızı tuş
simgesi modunda veya tam UI modunda) başka bir
kanala geçerse aşağıdaki senaryolar devreye girebilir.
• Uygulama çalışmaya devam edebilir.
• Uygulama sonlandırılabilir.
• Uygulama sonlandırılabilir ve başka bir kırmızı tuş
uygulaması başlatılabilir.
HbbTV, uygulamaların hem geniş banttan hem de
yayından geri alınmasına izin verir. Yayıncı her iki
yolu veya sadece birisini etkinleştirebilir. Platformda
işletimsel geniş bant bağlantısı yoksa platform yayında
iletilen uygulamaları başlatmaya devam edebilir.
Otomatik başlatma kırmızı tuş uygulamaları genellikle
başka uygulamalara bağlantılar sağlar. Bunun bir
örneği aşağıda gösterilmiştir. Kullanıcı daha sonra
sağlanan bağlantıları kullanarak başka uygulamalara
geçebilir. Uygulamalar kendilerini sonlandırmak için bir
yol sağlarlar, bunun için genellikle Exit tuşu kullanılır.
Şekil a: Başlatma çubuğu uygulaması
Şekil b: Elektronik program rehberi uygulaması, 0
tuşuna basarak sonlandırılabilir, yayınlanan video sol
altta gösterilir.
HbbTV uygulamaları kullanıcıyla etkileşim için uzaktan
kumanda üstündeki tuşları kullanır. Bir HbbTV
uygulaması başlatıldığında bazı tuşların kontrolü
uygulamaya geçer. Örneğin rakamların teletekst
sayfalarını gösterdiği bir teletekst uygulamasında
sayısal kanal seçimi çalışmayabilir.
HbbTV, platform için AV akış özelliğine sahiptir. VOD
(talebe bağlı video görüntüleme) ve TV bilgilendirme
servisleri sağlayan çok sayıda uygulama vardır.
Kullanıcı AV içeriğiyle etkileşim kurmak için uzaktan
kumanda üstündeki oynat, duraklat, durdur ileri sar
ve geri sar tuşlarını kullanabilir.
Not: Bu özelliği Ayarlar>Sistem menüsündeki Tüm
Seçenekler menüsünden etkinleştirebilir ya da devre
dışı bırakabilirsiniz. TV’nizin modeline ve İlk Kurulum
sırasında seçilen ülke seçimine bağlı olarak, bu özellik
Ayarlar>Sistem>Tüm Seçenekler menüsü yerine
Ayarlar>Sistem>Gizlilik Ayarları menüsünde bulunabilir.

Sorular & cevaplar

Panasonic TX-49FXW554 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Panasonic TX-49FXW554 hakkında bir soru sorun

Panasonic TX-49FXW554 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Panasonic TX-49FXW554 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Panasonic TX-49FXW554 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.