Panasonic HC-V130 kılavuzu

AşağıdaPanasonic HC-V130 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Panasonic
  • Ürün: Video Kamera
  • Model/isim: HC-V130
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Fransız, Hollandalı, Slovakça, Türk, İsveç, İspanyolca, Portekizce, Fince, Danimarkalı, Norveç, İtalyan, Alman, Çek, Lehçe, Macar

İçindekiler

Sayfa: 0
22
SQT0036 (TUR)
∫ Batarya ile ilgili notlar
∫ EMC Elektrik ve manyetik
uyumluluğu
Bu sembol (CE) teknik özellikler etiketinde
bulunur.
∫ Ürün tanımlama işareti
Güvenlik Bilgileri
UYARI:
Yangın, elektrik çarpması ve ürün hasarı
riskini azaltmak için,
≥ Cihazı yağmura, neme, sıvı damlamasına
veya sıçramasına maruz bırakmayın.
≥ Cihazın üzerine vazo gibi sıvı ile dolu
objeler koymayın.
≥ Yalnızca önerilen aksesuarları kullanın.
≥ Kapakları çıkarmayın.
≥ Bu cihazı kendiniz tamir etmeyin. Servis
ve onarım işlemleri yetkili servis personeli
tarafından yapılmalıdır.
DİKKAT!
Yangın, elektrik çarpması ve ürün hasarı
riskini azaltmak için,
≥ Bu cihazı kitaplık, gömme dolap veya
etrafı çevrili dar bir yere kurmayın veya
yerleştirmeyin. Cihazın iyi
havalandırılmasını sağlayın.
≥ Gazete, masa örtüsü, perde ve benzeri
öğelerin bu cihazın havalandırma
deliklerini tıkamamasına dikkat edin.
≥ Cihazın üzerine yanan mum gibi açık alev
kaynakları yerleştirmeyin.
Elektriği kesmek için elektrik fişi prizden çekilir.
Cihazı elektrik fişini hemen prizden
çekebilecek şekilde kurun.
Uyarı
Yangın, patlama ve yaralanma tehlikesi. 60 oC
üzerinde ısıya maruz bırakmayın, ateşe
atmayın ya da parçalara ayırmayın.
DİKKAT
≥ Batarya yanlış takılırsa patlama tehlikesi
vardır. Sadece üretici tarafından
onaylanan tipte batarya kullanın.
≥ Bataryaları elden çıkarırken, lütfen yerel
yetkililer veya satıcınız ile temasa geçerek
uygun atık bertaraf yöntemi konusunda
bilgi alın.
Ürün Konum
Yüksek
Çözünürlüklü Video
Kamera
Batarya yuvası
AC Adaptör Alt
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 22 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 1
23
(TUR) SQT0036
∫ Eski Ekipman ve Bataryaların
İşlenmesi
Sadece geri dönüşüm sistemleri olan
Avrupa Birliği ve ülkeleri için
geçerlidir.
AEEE yönetmeliğine
uygundur. Ürünler, ambalaj
ve/veya ekli belgeler
üzerindeki bu semboller
kullanılmış elektrik ve
elektronik ürünlerin ve
pillerin genel ev atığı ile
karıştırılmaması gerektiğini
ifade eder.
Eski ürünlerin ve pillerin
toplanması ve geri
kazanılması için bu atıkları
lütfen yasayla belirlenmiş
olan uygun toplama
merkezlerine teslim ediniz.
Bu atıkların doğru işlenmesiyle, değerli
kaynakların korunmasına ve insan sağlığı
ve çevreye olası negatif etkilerinin
engellenmesine yardımcı olabilirsiniz.
Atıkların toplanması ve geri dönüşümü
için detaylı bilgi için lütfen bağlı
olduğunuz yerel yönetimlerle iletişime
geçiniz.
Atıkların atılmasıyla ilgili yanlış
uygulamalar yasayla belirlenmiş olan
cezalara sebebiyet verebilir.
Batarya sembolü notu
(alttaki sembol)
Bu sembol, kimyasal bir
sembol ile bağlantılı olarak
kullanılabilir. Bu durumda
ilgili kimyasal Yönerge ile
düzenlenen gereksinimlere
uyum sağlanır.
∫ Kullanım uyarıları
Cihazı elektromanyetik cihazlardan
(mikrodalga fırın, TV, video oyunları vs.)
olabildiğince uzak tutun.
≥ Cihazı TV'nin üzerinde veya yakınında
kullanırsanız, elektromanyetik dalga ışıması
nedeniyle kayıtlı görüntü ve/veya ses bozulabilir.
≥ Cihazı cep telefonunun yakınında kullanmayın.
Aksi takdirde, görüntü ve/veya sesi olumsuz
yönde etkileyen parazit oluşabilir.
≥ Hoparlörler veya büyük motorların yarattığı
güçlü manyetik alanlar kayıtlı veriye zarar
verebilir ya da resimlerin biçimini bozabilir.
≥ Mikroişlemciler tarafından üretilen
elektromanyetik dalga ışıması, cihazı
etkileyerek görüntü ve/veya sesin
bozulmasına neden olabilir.
≥ Cihaz elektromanyetik aygıtlardan etkilenir ve
düzgün çalışmazsa cihazı kapatıp batarya
veya AC adaptörü çıkarın. Daha sonra batarya
veya AC adaptörü tekrar takıp cihazı açın.
Cihazı radyo vericisi veya yüksek gerilim
hatlarının yakınında kullanmayın.
≥ Radyo vericisi veya yüksek-gerilim hatlarının
yakınında görüntü kaydederseniz, kaydedilen
görüntü ve/veya ses olumsuz etkilenebilir.
Televizyona bağlama ile ilgili önemli notlar
≥ Ürünle birlikte verilenin haricindeki AV
kablolarını kullanmayın.
≥ Daima orijinal Panasonic mini HDMI kablosu
(RP-CDHM15, RP-CDHM30: isteğe bağlı)
kullanın.
Bilgisayara bağlama
≥ Ürünle birlikte verilen dışında başka USB
kablosu kullanmayın.
TÜRKÇE
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 23 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 2
24
SQT0036 (TUR)
∫ Hareketli görüntü kaydı için kayıt
formatı ile ilgili önemli notlar
Bu cihazı kullanarak hareketli görüntü
kaydetmek için AVCHD, iFrame veya MP4 kayıt
formatlarını seçebilirsiniz.
AVCHD:
Yüksek çözünürlüklü TV’de izlemek veya diske
kaydetmek için uygundur.
iFrame:
Bu, Mac (iMovie vb.) ile görüntü oynatma veya
düzenlemeye uygun bir kayıt formatıdır.
≥ AVCHD formatında kaydedilen hareketli
görüntüler ile uyumlu değildir.
MP4:
Bu bilgisayarda görüntü oynatma veya
düzenlemeye uygun bir kayıt formatıdır.
≥ AVCHD formatında kaydedilen hareketli
görüntüler ile uyumlu değildir.
∫ Kaydedilmiş içeriğe garanti ya
da tazminat hakkı
sunulmamaktadır
Panasonic kaydedilen veya düzenlenen içeriğin
kaybı sonucunda meydana gelen herhangi bir
problem sonucu doğrudan veya dolaylı olarak
oluşan bir hasardan sorumlu tutulamaz ve
kaydedilen veya düzenlenen içeriğin düzgün
çalışmasını garanti etmez. Ayrıca, cihazda
herhangi bir onarım yapılması durumunda da
yukarıdaki şartlar geçerlidir.
∫ Buğulanma ile ilgili notlar
(Objektif veya LCD ekran
buğulandığında)
Cihazın dışarıdan veya soğuk bir odadan sıcak
odaya götürülmesi gibi sıcaklık veya nem
olasılığı olduğunda buğulanma olur. Objektifin
veya LCD ekranın kirlenmesine, küflenmesine
veya zarar görmesine neden olabileceği için
dikkatli olun.
Cihaz farklı sıcaklıkta bir yere götürülürken
yaklaşık bir saat boyunca gidilen yerin oda
sıcaklığına alışırsa buğulanma önlenebilir.
(Sıcaklık farkı çok fazla ise cihazı poşete veya
benzeri bir şeye koyun, poşetin havasını alın ve
poşeti kapatın.)
Buğulanma olduğunda bataryayı ve/veya AC
adaptörü çıkarın ve cihazı yaklaşık bir saat o
şekilde bırakın. Cihaz, ortam sıcaklığına
alıştığında buğulanma kendiliğinden yok olur.
∫ Kamerayla kullanabileceğiniz
kartlar
SD Hafıza Kartı, SDHC Hafıza Kartı ve SDXC
Hafıza Kartı
≥ SDHC logosu olmayan 4 GB veya üzeri
Hafıza Kartları veya SDXC logosu olmayan
48 GB veya üzeri Hafıza Kartları SD Hafıza
Kartı Standardına uygun değildir.
≥ SD kartlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa
32.
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 24 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 3
25
(TUR) SQT0036
∫ Bu kullanma talimatlarında
≥ SD Hafıza Kartı, SDHC Hafıza Kartı ve
SDXC Hafıza Kartı “SD kart” olarak ifade
edilecektir.
≥ Hareketli görüntü kaydı/hareketli görüntü
oynatma için kullanılabilecek fonksiyonlar bu
kullanma talimatlarında ile
gösterilecektir.
≥ Fotoğraf kaydı/Fotoğraf görüntüleme için
kullanılabilecek fonksiyonlar bu kullanma
talimatlarında ile gösterilecektir.
≥ 1080/50i formatında kaydedilen sahne(ler):
“AVCHD sahne(ler)”
≥ Referans sayfalar okla gösterilmiştir, örneğin:
l 00
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 25 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 4
26
SQT0036 (TUR)
Güvenlik Bilgileri.....................................22
Aksesuarlar .............................................27
Hazırlık
Güç kaynağı ............................................28
Bataryanın takılıp çıkarılması............ 28
Bataryanın şarj edilmesi.................... 29
Şarj ve kayıt süresi............................ 31
Karta veri kaydetme................................32
Bu cihazla kullanabileceğiniz
kartlar ................................................ 32
SD kartın takılıp çıkarılması .............. 32
Cihazın açılıp kapatılması ......................33
Tarih ve saat ayarı...................................33
Temel
Akıllı otomatik mod.................................34
Hareketli görüntü kaydı..........................34
Fotoğraf kaydı .........................................35
Zumun kullanılması ................................35
Hareketli görüntü/Fotoğraf oynatma.....36
Video/Fotoğrafların TV’de
izlenmesi ........................................... 37
Menü ekranının kullanılması..................38
Dil seçimi........................................... 38
Biçimlendirme.................................... 38
Diğer Aksaklıklar
Teknik Özellikler......................................39
Telif hakkı ile ilgili önemli notlar............41
İçindekiler
∫ Kullanım Talimatlarının (PDF formatındaki) açılması
CD-ROM takın ve CD-ROM'daki [INDEX.pdf] dosyasını açın, Kullanım Talimatları listesi ekrana
gelir. Açmak istediğiniz Kullanım Talimatları dosyası adına tıklayın.
≥ PDF dosyasını görüntülemek için Adobe Reader gereklidir. Lütfen Adobe Systems
Incorporated ana sayfasından indirin.
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 26 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 5
27
(TUR) SQT0036
Kamerayı kullanmadan önce aksesuarları kontrol edin.
Yutma ihtimaline karşı aksesuarları çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
Ürün numaraları Aralık 2013 tarihi itibarıyla doğruydu. Bunlar değişebilir.
İsteğe bağlı aksesuarlardan bazıları her ülkede
bulunmayabilir.
* LED Video Işığı/VW-LED1E, Yuva adaptörü/
VW-SK12E kullanılmalıdır.
Aksesuarlar
Batarya
VW-VBY100
AC Adaptör
VSK0784
AV kablosu
K2KYYYY00223
USB kablosu
K2KYYYY00225
CD-ROM
Yazılım
CD-ROM
Kullanım Talimatları
SFM0006
İsteğe bağlı aksesuarlar
Şarj cihazı (VW-BC10E)
Batarya (lityum/VW-VBY100)
Batarya (lityum/VW-VBT190)
Batarya (lityum/VW-VBT380)
HDMI mini kablo (RP-CDHM15,
RP-CDHM30)
Yuva adaptörü (VW-SK12E)
Aksesuar seti (VW-ACT190E)
LED Video Işığı (VW-LED1E)*
Emme Kupası Yuvası (VW-SCA100)
Video Kamera Yuvası (Gidon için)
(RP-CMC10E)
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 27 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 6
28
SQT0036 (TUR)
∫ Bu cihazla kullanabileceğiniz bataryalar ile ilgili önemli notlar
Bu cihazda kullanılabilen pil VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380 model pildir.
Bataryanın takılıp çıkarılması
≥ Cihazı kapatmak için açma/kapatma tuşuna basın. (l 33)
Pili şekilde gösterilen yönde takın.
Hazırlık
Güç kaynağı
Bazı pazarlarda orijinal ürüne çok benzeyen taklit pillerin satıldığı anlaşılmıştır. Bu pillerin
bazıları ilgili güvenlik standartlarına uygun dâhili korumayla yeterince korunmamaktadır.
Bu piller yangın veya patlamaya neden olabilir. Lütfen taklit pil kullanımından
kaynaklanan herhangi bir kaza veya arızadan sorumlu olmadığımızı unutmayın. Güvenlik
açısından orijinal Panasonic pil kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Bataryanın çıkarılması
Durum göstergesi sönene kadar açma/kapatma
düğmesini basılı tutun. Düşmemesi için cihazı
desteklerken bataryayı çıkarın.
Batarya çıkarma tırnağını ok yönünde çekin ve
kilidi açıldığında bataryayı çıkarın.
ャモヵヵ
A Batarya yuvası
Klik sesi gelene kadar pili itip
yuvasına oturtun.
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 28 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 7
29
(TUR) SQT0036
Bataryanın şarj edilmesi
∫ AC adaptörü kullanarak şarj etme.
AC adaptörü bağlıyken cihaz bekleme modundadır. AC adaptörü prize takılıyken birincil devrede
elektrik vardır.
Önemli:
≥ AC adaptör ve USB kablosu sadece bu cihazda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka
cihazlarda kullanmayın. Aynı şekilde, başka aygıtlara ait AC adaptörleri ve USB kabloları
bu cihazda kullanmayın.
≥ Cihaz açıkken batarya şarj edilemez. Cihazı kapatmak için açma/kapatma tuşuna basın.
(l 33)
≥ Bataryayı 10 oC ila 30 oC arası bir sıcaklıkta şarj etmeniz önerilir. (Batarya sıcaklığı da aynı
olmalıdır.)
∫ AC çıkış bağlantısı
AC adaptöre bağlıyken cihazı açarsanız, cihazı prizden gelen enerji ile kullanabilirsiniz.
AC adaptör bağlı vaziyette uzun süre kayıt yaparken batarya ile birlikte kullanın.
Bu sayede elektrik kesilse veya AC adaptör kazara AC çıkışından çıksa bile kayda devam
edebilirsiniz.
Bu ürün alındığında, batarya boştur. Cihazı ilk kez kullanmadan önce bataryayı tam şarj
edin.


 




A USB terminali
B AC prize
≥ Jakları yuvasına tam olarak yerleştirin.
1 LCD ekranı açın.
2 USB kablosunu AC adaptöre
takın.
≥ AC adaptörün soket bölümünün gevşek
veya yanlış hizalanmış olup olmadığını
kontrol edin.
3 AC adaptörü AC prize takın.
4 USB kablosunu cihaza takın.
≥ Durum göstergesi C yaklaşık 2 saniye
aralıkla kırmızı yanıp sönecektir (yaklaşık
1 saniye yanık, 1 saniye sönük), bu şarj
işleminin başladığını gösterir.
Şarj işlemi bittiğinde söner.
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 29 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 8
30
SQT0036 (TUR)
∫ Bilgisayara bağlama ve şarj.
Yanınızda AC adaptörünüz yoksa cihazı bu şekilde şarj edin.
≥ Ürünle birlikte verilenden farklı bir AC adaptör kullanmayın.
≥ Panasonic batarya kullanmanızı öneririz (l 28).
≥ Diğer bataryaları kullanırsanız, bu ürünün kalitesini garanti edemeyiz.
≥ Isıtmayın ve ısıya maruz bırakmayın.
≥ Bataryayı (bataryaları) direkt güneş ışığına maruz kalan, kapı ve pencereleri kapalı bir otomobil
içinde uzun süre bırakmayın.
≥ Cihazı uzun süre kullanmayacaksınız güvenlik için USB kablosunu cihazdan çıkarın.
≥ Kullanılan bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak şarj işlemi yapılamayabilir (özel yapım
bilgisayar gibi).
≥ Bilgisayar kapatıldığında veya uyku moduna geçtiğinde şarj işlemi durur. Bilgisayar açıldığında
veya uyku modundan çıktığında şarj işlemi tekrar başlar.
≥ Cihaz kapalı olsa bile, USB kablosuyla bir Panasonic Blu-ray disk kaydediciye veya DVD
kaydediciye bağlanırsa şarj olur.


A USB kablosu (ürünle birlikte verilen)
≥ Jakları yuvasına tam olarak yerleştirin.
≥ Cihazı kapatmak için açma/kapatma
tuşuna basın. (l 33)
1 Bilgisayarı açın.
2 USB kablosunu takın.
≥ Durum göstergesi B yaklaşık 2 saniye
aralıkla kırmızı yanıp sönecektir (yaklaşık
1 saniye yanık, 1 saniye sönük), bu şarj
işleminin başladığını gösterir.
Şarj işlemi bittiğinde söner.
≥ Ürünle birlikte verilen dışında başka USB
kablosu kullanmayın. (Diğer USB
kablolarıyla çalışması garanti edilmez.)
≥ Her zaman doğrudan bilgisayara bağlayın.
≥ Durum göstergesi hızlı yanıp söndüğünde
veya hiç yanmadığında şarj edemezsiniz.
AC adaptörü kullanarak şarj edin. (l 29)
≥ Şarj işlemi AC adaptöre oranla 2-3 kat daha
uzun sürecektir.
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 30 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 9
31
(TUR) SQT0036
Şarj ve kayıt süresi
∫ Şarj/Kayıt süresi
≥ Sıcaklık: 25 oC/nem: %RH60
≥ Parantez içindeki süre cihaz bilgisayara, Panasonic Blu-ray disk kaydediciye veya DVD
kaydediciye bağlıyken şarj süresidir.
≥ Bu süreler yaklaşık değerlerdir.
≥ Belirtilen şarj süresi tamamen bitmiş pil için geçerlidir. Kullanım koşullarına göre (yüksek/
düşük sıcaklık gibi) şarj ve kayıt süresi değişebilir.
≥ Gerçek kayıt süresi, kaydı tekrar tekrar başlatıp durdurma, makineyi açıp kapatma, zum
düğmesini oynatma gibi işlemler sırasındaki kayıt süresine işaret eder.
∫ Batarya göstergesi
Batarya göstergesi LCD ekranda görünür.
≥ Batarya kapasitesi azaldıkça gösterge değişir. # # # #
Batarya boşalırsa kırmızı yanıp söner. Bataryayı şarj edin veya tam olarak şarj edilmiş bir
batarya ile değiştirin.
Batarya model
numarası
[Voltaj/Kapasite
(Minimum)]
Şarj süresi
Kayıt
formatı
Kayıt
modu
Maksimum
sürekli kayıt
süresi
Gerçek
kayıt süresi
Ürünle birlikte verilen
batarya/VW-VBY100
(isteğe bağlı)
[3,6 V/970 mAh]
2 h 20 min
(3 h 10 min)
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
1 h 15 min 40 min
iFrame - 1 h 25 min
50 min
MP4 - 1 h 30 min
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 31 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 10
32
SQT0036 (TUR)
Bu cihaz SD karta fotoğraf ve hareketli görüntü kaydedebilir. SD karta kayıt yapmak için
aşağıdakileri okuyun.
Bu cihazla kullanabileceğiniz kartlar
Hareketli görüntü kaydı için Class 4 SD Speed Class Rating veya daha üst bir sınıfla uyumlu
SD kartları kullanın.
≥ Yutma ihtimaline karşı hafıza kartını çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
SD kartın takılıp çıkarılması
Panasonic marka olmayan veya daha önce başka bir cihazda kullanılan bir SD kartı bu cihazda
kullanmadan önce SD kartı biçimlendirin. (l 38) SD kart biçimlendirildikten sonra kayıtlı verinin
tümü silinir. Silinen veriler geri alınamaz.
Dikkat:
Erişim lambasının söndüğünden emin olun.
Hazırlık
Karta veri kaydetme
Hareketli görüntü kaydı için kullanılabilecek SD Hafıza Kartları/SDHC Hafıza Kartları/SDXC
Hafıza Kartları ile ilgili son bilgilere aşağıdaki web sitesinden ulaşabilirsiniz.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Bu web sitesi yalnızca İngilizcedir.)
1 SD kart kapağını açın ve SD kartı kart yuvasına takın veya çıkarın B.
≥ Etiketli tarafı C şekilde gösterildiği gibi yerleştirin ve gidebildiği kadar içeri itin.
≥ SD kartın ortasına bastırın ve dışarı çekin.
2 SD kart kapağını sıkıca kapatın.
≥ Klik sesi gelene kadar kapatın.



Erişim lambası
[ACCESS] A
≥ Kamera SD karta erişirken,
erişim lambası yanar.
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 32 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 11
33
(TUR) SQT0036
Açma/kapatma düğmesini kullanarak veya LCD ekranı açıp kapatarak kamerayı açıp
kapatabilirsiniz.
Cihazı açmak için LCD ekranı açın ve açma kapatma tuşuna basın.
A Durum göstergesi yanar.
LCD ekran açıldığında cihaz açılır ve kapatıldığında kapanır.
Cihaz satın alındığında saat ayarı yapılmamıştır. Saati ayarlayın.
¬ olarak ayarlayın.
1 Menüyü seçin. (l 38)
2 2/1 tuşu ile tarih veya saati seçin ve 3/4 tuşu ile değeri girin.
A Dünya saati ayarının görüntülenmesi:
[MEVCUT YER]/ [VARIŞ YERİ]
≥ 2000 ile 2039 arasında bir yıl ayarlanabilir.
3 ENTER tuşuna basın.
≥ Dünya saatini ayarlamanızı isteyen bir mesaj
ekrana gelebilir. ENTER tuşuna basarak
Dünya saatini ayarlayın.
≥ Ayarı tamamlamak için MENU tuşuna basın.
≥ Kamera ilk kez açıldığında, tarih ve saati ayarlamanızı söyleyen bir mesaj ekrana gelir. Tarih ve
saati ayarlamak için [EVET] seçip aşağıdaki 2-3 arası adımları uygulayın.
Hazırlık
Cihazın açılıp kapatılması
Cihazı açma/kapatma düğmesiyle açıp kapatmak için
Hazırlık
Tarih ve saat ayarı
: [AYARLAR] # [SAAT AYARI]

Kamerayı kapatmak için
Durum göstergesi sönene kadar açma/kapatma düğmesine
basılı tutun.
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 33 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 12
34
SQT0036 (TUR)
Modlar (duruma uygun) sadece cihazın kaydedilecek hedefe yönlendirilmesiyle ayarlanır.
≥ Cihazı açmadan önce objektif kapağını açın.
1 Modu olarak değiştirin ve LCD
ekranı açın.
2 Kayda başlamak için kayıt başlat/durdur
tuşuna basın.
A Kayda başladığınızda, ; tuşu ¥ olarak değişir.
3 Duraklatmak için kayıt başlat/durdur butonuna tekrar basın.
Temel
Akıllı otomatik mod
Temel
Hareketli görüntü kaydı
Akıllı oto/Manuel tuşu
Akıllı Oto Moduna/Manuel Moda geçmek için bu
tuşa basın.
/MANUAL
/MANUAL

HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 34 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 13
35
(TUR) SQT0036
≥ Cihazı açmadan önce objektif kapağını açın.
1 Modu olarak değiştirin ve LCD
ekranı açın.
2 tuşuna basın.
≥ Fotoğraf kaydederken fotoğraf çekme göstergesi
( ) kırmızı olur.
¬ olarak ayarlayın.
Temel
Fotoğraf kaydı
Temel
Zumun kullanılması
A Zum çubuğu
Zum çubuğu, zum işlemi sırasında görüntülenir.
Zum düğmesi
T yüzü:
Yakın plan kayıt (yakınlaştırma)
W yüzü:
Geniş açılı kayıt (uzaklaştırma)
≥ Zum hızı zum düğmesini oynatma oranına bağlı
olarak değişir.
6 W
T
6 W
T

HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 35 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 14
36
SQT0036 (TUR)
1 olarak ayarlayın.
2 3/4/2 tuşu ile oynatma modu
seçim ikonunu A seçin ve ENTER
tuşuna basın.
≥ Bu ayrıca menüden de ayarlanabilir.
[VİDEO AYAR] veya [RESİM AYAR] # [MEDYA, VİDEO/RESİM]
3 3/4/2/1 tuşlarını kullanarak
oynatılacak fotoğrafı B veya
videoyu C seçin ve ENTER tuşuna
basın.
≥ MENU butonuna basarsanız veya hareketli
görüntü/fotoğraf seçerseniz ve ENTER butonuna basarsanız ayar tamamlanır.
≥ Bir video öğesi seçildiğinde küçük resim ekranında bir ikon görüntülenir. ( , ,
)
4 3/4/2/1 tuşu ile oynatılacak
sahne veya fotoğrafı seçin ve
ardından ENTER tuşuna basın.
≥ / seçip ENTER tuşuna basarsanız
sonraki (önceki) sayfa görüntülenir.
5 3/4/2/1 tuşuyla işlem ikonunu
seçin.
D İşlem ikonu
≥ İşlem ikonunu görüntülemek/ekrandan
kaldırmak için ENTER tuşuna basın.
≥ Hareketli görüntü oynatmayı başlatmak/
durdurmak için 3 tuşuna basın.
Temel
Hareketli görüntü/Fotoğraf oynatma
15.11.2014
0h00m15s



15.11.2014
0h00m15s
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 36 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 15
37
(TUR) SQT0036
Video/Fotoğrafların TV’de izlenmesi
Cihazı HDMI mini kablo (isteğe
bağlı) veya AV kablo (birlikte
verilen) ile cihazı TV'ye bağlayın.
Oynatmak için olarak
ayarlayın.
A HDMI mini konnektör [HDMI]
B A/V konnektörü [A/V]
 
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 37 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 16
38
SQT0036 (TUR)
1 MENU tuşuna basın.
2 Üst menüyü A seçmek için
3/4/2/1 tuşuna ve ardından
ENTER tuşuna basın.
3 3/4 tuşu ile alt menüyü B seçin
ve 1 veya ENTER tuşuna basın.
4 3/4/2/1 tuşu ile
istediğiniz öğeyi seçin
ve ayarlamak için
ENTER tuşuna basın.
Önceki ekrana dönmek için
İmleç tuşunun 2 tarafına basın.
Menü ekranından çıkmak için
MENU tuşuna basın.
∫ Bilgi ekranı ile ilgili önemli notlar
3. ve 4. Adımlarda görüntülenen seçilmiş alt
menü ve öğelerin tanımları görüntülenir.
∫ İkonların kullanımı ile ilgili
önemli notlar
/ :
Sayfayı değiştirmek için seçin ve ENTER
tuşuna basın.
:
Önceki ekrana dönmek için seçin ve
ENTER tuşuna basın.
Dil seçimi
Dili ekran göstergesinden ve menü ekranından
seçebilirsiniz.
Biçimlendirme
Bir medya biçimlendirilirse o medyadaki bütün
verinin silineceğini ve geri alınamayacağını
unutmayın. Önemli verileri PC, disk vb. ortama
yedekleyin.
Temel
Menü ekranının kullanılması
ユワヵユン
ヮユワヶ
: [AYARLAR] # [LANGUAGE] #
istenilen dil
: [AYARLAR] # [MEDYA FORMATL]
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 38 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 17
39
(TUR) SQT0036
Yüksek Çözünürlüklü Video Kamera
Güvenlik Bilgileri
Diğer Aksaklıklar
Teknik Özellikler
Güç kaynağı: DC 5,0 V (AC adaptör kullanırken)
DC 3,6 V (Batarya kullanırken)
Güç tüketimi: Kayıt;
3,5 W
Şarj oluyor;
5,3 W
Video kayıt formatı:
[AVCHD]; AVCHD formatı versiyon 2.0 uyumlu
[iFrame], [MP4]; MPEG-4 AVC dosya
formatıyla uyumludur (.MP4)
Hareketli görüntü sıkıştırma:
MPEG-4 AVC/H.264
Ses sıkıştırma:
[AVCHD]; Dolby® Digital/2 kanal
[iFrame], [MP4]; AAC/2 kanal
Kayıt modu ve aktarma hızı:
[HA]; Ortalama 17 Mbps (VBR)
[HG]; Ortalama 13 Mbps (VBR)
[HE]; Ortalama 5 Mbps (VBR)
[iFrame]; Maksimum 28 Mbps (VBR)
[MP4]; Ortalama 1,5 Mbps (VBR)
Hareketli görüntü resim boyutu ve kayıt süresi
için kullanım talimatlarına (PDF formatında)
bakınız.
Fotoğraf kayıt formatı:
JPEG (Design rule for Camera File system,
Exif 2.2 standardı özelliklerine dayalı)
Kaydedilebilir görüntü sayısı için kullanım
talimatlarına (PDF formatındaki) bakınız.
Kayıt aracı:
SD Hafıza Kartı
SDHC Hafıza Kartı
SDXC Hafıza Kartı
Bu cihazda kullanılabilen SD kartlarla ilgili
ayrıntılı bilgi için bkz. sayfa 32.
Görüntü sensörü:
1/5,8 tipi (1/5,8z) 1MOS görüntü sensörü
Toplam; 2510 K
Aktif piksel sayısı;
Hareketli görüntü/Fotoğraf; 2120 K (16:9)
Objektif:
Oto İris, 38k optik zum, F1.8 ila F4.2 arası
Odak uzaklığı;
2,35 mm ila 89,3 mm
Makro (Sınırsız otomatik odaklama)
35 mm’ye eşit;
Hareketli görüntü/Fotoğraf; 32,9 mm ila
1646 mm (16:9)
Minimum odak mesafesi;
Normal; Yaklaşık 3 cm (Geniş)/
Yaklaşık 1,6 m (Tele)
Zum:
i.Zoom KAP 50k
75k i.Zoom, 100k/2500k Dijital Zum
Görüntü sabitleme fonksiyonu:
Elektronik
Yaratıcı Kontrol:
[Minyatür etkisi]/[Sessiz film]/[8mm film]/[Hızl.
kayıt]
Ekran:
6,7 cm (2,7z) genişliğinde LCD ekran (Yaklaşık
230 K nokta)
Mikrofon:
Stereo
Gereken minimum aydınlatma:
Yaklaşık 4 lx (çekim modunun düşük ışık
ayarında 1/25)
Renkli gece çekim fonksiyonunda yaklaşık 1 lx
AV konnektörü video çıkış seviyesi:
1,0 Vp-p, 75 h, PAL sistemi
Mini HDMI konnektör görüntü çıkış
seviyesi:
HDMI™ 1080i/576p
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 39 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 18
40
SQT0036 (TUR)
AC adaptör
Güvenlik Bilgileri
AV konnektörü ses çıkış seviyesi (Line):
251 mV, 600 h, 2 kanal
HDMI mini konnektör ses çıkış seviyesi:
[AVCHD]; Dolby Digital/Doğrusal PCM
[iFrame], [MP4]; Doğrusal PCM
USB:
Okuma fonksiyonu
SD kart; Salt okunur (Telif hakkı koruma
desteği yok)
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB terminali tipi
Mini B
Batarya şarj fonksiyonu (Kamera kapalı
olduğunda USB terminalinden şarj eder)
Boyutlar:
53 mm (G)k60 mm (Y) k114 mm (D)
(uzayan kısımlar dâhil)
Ağırlık:
Yaklaşık 181 g
[pil (ürünle birlikte verilen) ve SD kart (isteğe
bağlı) hariç]
Kameranın çalışma ağırlığı:
Yaklaşık 207 g
[pil (ürünle birlikte verilen) ve SD kart (isteğe
bağlı) dahil]
Çalışma sıcaklığı:
0 oC’den 40 oC’ye
Çalışma ortamındaki nem oranı:
%RH10 ile %RH80 arası
Batarya çalışma süresi:
Bkz. sayfa 31
Güç kaynağı:
AC 110 V’den 240 V’ye kadar, 50/60 Hz
Güç tüketimi:
7 W
DC çıkış:
DC 5,0 V, 1,0 A
Boyutlar:
48,9 mm (G)k32,8 mm (Y)k95,6 mm (D)
Ağırlık:
Yaklaşık 58 g
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 40 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分
Sayfa: 19
41
(TUR) SQT0036
∫ Telif hakkı yasalarını dikkatle
inceleyin
Önceden kayıtlı kasetlerin veya disklerin ya
da diğer yayınlanmış materyallerin kendi
özel kullanımınız haricinde başka amaçlar
için kaydedilmesi, telif hakkı yasalarını ihlal
edebilir. Kişisel kullanım amacıyla bile olsa
belirli materyallerin kaydedilmesine
sınırlama getirilmiş olabilir.
∫ Ruhsatlar
≥ SDXC Logosu SD-3C, LLC’nin ticari
markasıdır.
≥ “AVCHD” ve “AVCHD” logosu Panasonic
Corporation ve Sony Corporation’ın ticari
markalarıdır.
≥ Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir.
Dolby ve çift D sembolü, Dolby
Laboratories’ın ticari markalarıdır.
≥ HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition
Multimedia Interface, HDMI Licensing
LLC’nin Amerika ve diğer ülkelerdeki ticari
veya tescilli ticari markaları markalarıdır.
≥ Microsoft®
, Windows®
ve Windows Vista®
,
Microsoft Corporation'in Amerika ve/veya
diğer ülkelerdeki tescilli ticari ya da ticari
markalarıdır.
≥ iMovie, Mac ve Mac OS, Apple Inc‘in ABD ve
diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
≥ Bu talimatlarda adı geçen diğer sistem ve
ürünler, söz konusu sistemi veya ürünü
geliştiren kurumun tescilli ticari ya da ticari
markalarıdır.
Bu ürün; tüketicinin ticari olmayan ve kişisel
kullanım amacıyla (i) AVC Standardıyla (“AVC
Video”) uyumlu video kodlaması ve/veya (ii)
ticari olmayan ve kişisel faaliyetlerde bulunan
tüketici tarafından kodlanan ve/veya AVC Video
satma lisansına sahip video tedarikçisinden
alınan AVC Video kodunu çözmesi için AVC
patent portföyü lisansı çerçevesinde lisanslıdır.
Diğer kullanım amaçları için dolaylı veya
dolaysız herhangi bir lisans verilmemektedir.
MPEG LA, LLC’den ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Bkz. http://www.mpegla.com.
Diğer Aksaklıklar
Telif hakkı ile ilgili önemli notlar
HC-V130_EG_SQT0036_tur.book 41 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前10時10分

Sorular & cevaplar

Panasonic HC-V130 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Panasonic HC-V130 hakkında bir soru sorun

Panasonic HC-V130 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Panasonic HC-V130 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Panasonic HC-V130 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.