Panasonic CU-TZ50WKE kılavuzu

AşağıdaPanasonic CU-TZ50WKE için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Panasonic
  • Ürün: Klima
  • Model/isim: CU-TZ50WKE
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Türk, Yunan, Hırvat, Hollandalı, İtalyan, Portekizce, Bulgar, Slovakça, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca

İçindekiler

Sayfa: 49
50
Isı pompasını her yerden kontrol etmenizi sağlayan yeni bir
dahili Ağ Adaptörü.
Hızlı kılavuz
B
TIMER
OFF
TIMER
ON
FAN SPEED/
QUIET
B
A
Single Split Sistem
veya Multi Split Sistem
Klimayı ihtiyaçlarınızı
karşılayacak şekilde
bağlama esnekliği.
Ürün özelliklerinin tamamı için
lütfen kataloğa bakın.
Uzaktan
kumandayı iç
ünite üzerindeki
alıcıdan 8 m.
mesafe içerisinde
kullanın.
* Uzaktan kumanda
ekranı ve işlevleri
modele bağlı olarak
değişebilir.
Pillerin yerleştirilmesi
1
2
3
1 Uzaktan kumanda
arka kapağını çekerek
çıkarınız.
2 AAA veya R03 piller
koyun.
3 Kapağı kapatın.
A Saat ayarı
1 Bas CLOCK
ve zamanı
ayarla .
•12 saatlik CLOCK
(öö/ös) veya 24
saatlik zaman
göstergesi için X’e
basın ve 5 saniye
kadar basılı tutun.
2 Onaylayın SET .
ACXF55-27171.indb 50
ACXF55-27171.indb 50 12/2/2019 10:59:56 AM
12/2/2019 10:59:56 AM
Sayfa: 50
51
Türkçe
İçindekiler
Güvenlik önlemleri……… 52-63
Kullanım………………………… 64-65
Daha fazlası için………… 66-67
Temizlik talimatları………… 68
Sorun giderme…………… 69-71
Bilgi………………………………… 72-73
Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda
• AAA veya R03 pil × 2
• Uzaktan Kumanda Tutucu
• Uzaktan Kumanda Tutucu
Vidası × 2
Bu kılavuzda kullanılan çizimler
yanlızca bilgi verme amaçlıdır ve
gerçek ürünlerden farklılık gösterebilir.
Geliştirme faaliyetleri çerçevesinde ürün
özellikleri önceden haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
Panasonic Klima satın aldığınız için
teşekkür ederiz.
B Temel İşlevler
2 İstediğiniz modu
seçmek için
basın.
DRY
AUTO HEAT
COOL
1 İşlemi başlatmak/
durdurmak için
‘e basın.
POWER
•Lütfen üniteyi
başlatmak için
göstergesinin
ekranda olmasına
dikkat edin.
3 Arzu edilen sıcaklığı
seçin.
Yukarı
Aşağı
Seçim aralığı :
16,0 °C ~ 30,0 °C /
60 °F ~ 86 °F.
•Sıcaklığı °C veya °F
cinsinden göstermek için
’e basın ve 10 saniye
kadar basılı tutun.
ACXF55-27171.indb 51
ACXF55-27171.indb 51 12/2/2019 10:59:57 AM
12/2/2019 10:59:57 AM
Sayfa: 51
52
Güvenlik önlemleri
Yaralanma ve maddi hasarları önlemek için
aşağıdaki uyarıları dikkate alınız:
Talimatlara uygun olmayan kullanım sonucu
oluşabilecek yaralanma ve hasarların ciddiyeti
aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır.
Bu uygulamalar herkesin erişimine açık
olmamalıdır.
UYARI
Bu işaret ölüm
veya ciddi
yaralanma
uyarısıdır.
DİKKAT
Bu işaret
yaralanma
veya maddi
hasar
uyarısıdır.
Uyulması gereken talimatlar aşağıdaki semboller
ile sınıflandırılmıştır.
Bu işaret YASAK olan işlemleri
gösterir.
Bu semboller ZORUNLU
işlemleri gösterir
UYARI
İç ünite ve dış ünite
Bu ürün 8 yaşında ve daha büyük
çocuklar ve sınırlı fiziksel veya mental
yeterliliği olan, bilgi ve tecrübe eksikliği
olan kişiler tarafından gözetim altında
veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımı
ile ilgili talimatların verilmesi ve olası
tehlikelerin anlatılması durumunda
kullanılabilir.
Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim
altında olmadan çocuklar tarafından
yapılamaz.
Ürün içerisindeki parçaların temizliği,
ürünün tamiri, sökülmesi, demonte
edilmesi ve yeniden kurulması için yetkili
satıcınıza veya bir uzmana danışınız.
Uygun olmayan kurulum ve onarım,
kaçak, elektrik çarpması veya yangına
sebep olur.
Ürününüzde kullanılan soğutucu tipi
için yetkili satıcınız veya bir uzmana
danışın. Farklı bir soğutucu kullanılması
ürünün hasar görmesine patlamasına ve
yaralanmalara yol açabilir.
Buz çözme işlemini hızlandırmak veya
temizlemek için üreticinin önerdiğinin
dışında araç kullanmayın.
Uygun olmayan yöntem veya uyumsuz
malzeme ürün hasarına, patlamaya ve
ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Ürünü potansiyel olarak patlayıcı ve alev
alıcı atmosferi olan yerlere kurmayınız.
Aksi durum yangına sebebiyet verebilir.
Parmağınızı yada başka objeleri
klimanın iç ve dış ünitelerine
sokmayınız. Dönen parçalar
yaralanmalara yol açabilir.
Yıldırım esnasında dış üniteye
dokunmayınız. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
İç ünite
Dış ünite
Güç kaynaği
Uzaktan
kumanda
Hava girişi
Hava girişi
Hava girişi
Hava girişi
Hava çıkışı
Hava çıkışı
Hava çıkışı
Hava çıkışı
ACXF55-27171.indb 52
ACXF55-27171.indb 52 12/2/2019 10:59:57 AM
12/2/2019 10:59:57 AM
Sayfa: 52
53
Türkçe
Kendinizi uzun sure direk soğuk havaya
maruz bırakmayınız.
Ürünün üzerine oturmayınız ve
basmayınız. Kazara düşmenize
sebep olabilir.
Uzaktan kumanda
Bebeklerin ve küçük çocukların kazara
pilleri yutmasını engellemek için
uzaktan kumanda ile oynamalarına izin
vermeyiniz.
Güç kaynağı
Aşırı ısınma ve yangınları
önlemek için ekli kablo,
uzatma kablosu veya
teknik özellikleri uygun
olmayan başka kablolar
kullanmayınız.
Aşırı ısınma, yangın ve elektrik
çarpmasının önlenmesi için :
•Diğer ekipmanlarla ortak elektrik
şebeke çıkışı kullanmayınız.
•Islak ellerle kullanmayınız.
•Şebeke kablosunu aşırı bükmeyiniz.
•Ürünün açıp kapamasını ürünün fişini
söküp takarak yapmayınız.
Güç kablosu hasarlanmış ise
oluşabilecek zararların önlenmesi
için mutlaka üretici, yetkili servis veya
başka bir kalifiye personel tarafından
değiştirilmelidir.
Elektrik çarpması ve yangınların
önlenmesi için Toprak Kaçağı Devre
Kesici (ELCB) veya Kaçak Akım Koruma
Rölesi (RCD) kullanılması tavsiye edilir.
Aşırı ısınma, yangın ve elektrik
çarpmasının önlenmesi için :
•Fişi düzgün takınız.
•Fiş üzerindeki tozlar kuru bir bezle
periyodik olarak silinmelidir.
Herhangi bir anormallik/arıza
görüldüğünde ürünü durdurup fişini
çekiniz veya sigortasını kapatınız.
(Duman/yangın/elektrik çarpması riski)
Anormallik/arıza örnekleri
•Toprak Kaçağı Devre Kesicisinin
(ELCB) sık sık atması.
•Yanık kokusu alınması.
•Anormal ses ve titreşim görülmesi.
•İç ünitenin su akıtması.
•Şebeke kablosunun veya fişin anormal
olarak ısınması.
•Fan hızının kontrol edilememesi.
•Ürünün açıldıktan hemen sonra
durması.
•Çalışma durduğunda dahi fanın
durmaması.
Onarım/bakım için derhal yetkili
satıcınızla irtibata geçiniz.
Elektrik çarpması ve yangınların
önlenmesi için bu cihaz mutlaka
topraklanmalıdır.
Elektrik çarpmasının önlenmesi için
aşağıdaki durumlarda güç kaynağının
bağlantısı kesilmelidir.:
-Temizlik ve servis öncesinde,
-Uzun süreli kullanılmama durumunda
-Çok yüksek yıldırım aktivitesinin olduğu
durumlarda
Güvenlik
önlemleri
ACXF55-27171.indb 53
ACXF55-27171.indb 53 12/2/2019 10:59:57 AM
12/2/2019 10:59:57 AM
Sayfa: 53
54
Güvenlik önlemleri
DİKKAT
İç ünite ve dış ünite
İç ünitede hasar ve korozyonun
önlenmesi için cihazı su, benzen, tiner
veya ovma tozları ile yıkamayınız.
Hassas cihazlar, yiyecek, hayvanlar,
bitkiler sanat eserleri ve diğer nesnelerin
korunması için kullanmayınız. Bu durum
kalitelerinin bozulmasına v.s. yol açabilir.
Alevin yayılmasını önlemek için hava
çıkışının önünde yanıcı bir cihaz
kullanmayınız.
Bitkileri ve hayvanları direk hava akışına
maruz bırakmayınız.
Keskin alüminyum finlere
dokunmayınız, yaralanmalara
neden olabilir.
Odada cilalama işlemi yapılırken iç
üniteyi çalıştırmayınız. İşlem bittikten
sonra iç üniteyi çalıştırmadan once odayı
iyice havalandırınız.
Ürünü, olası hasarları önlemek için yağlı
ve dumanlı yerlere kurmayınız.
Yaralanmaları önlemek için temizlik
amaçlı olarak ürünü sökmeyiniz.
İç üniteyi temizlerken dengesiz bir
zemine basmayınız.
Ürünün üzerine su kabı veya vazo
koymayınız. Ürünün içine su kaçabilir
ve izolasyonu azaltarak elektrik
çarpmalarına neden olabilir.
Verimsiz güç kullanımına ve rahatsız
edici sıcaklık değişimlerine neden
olacağı için, çalışma sırasında pencere
veya kapı uzun süreli açılmamalıdır.
Su sızıntısı olmaması için tahliye
hortumu:
-Sıkıca bağlanmalı
-Oluklar, kanallar temiz tutulmalı
-Suya batırılmamalı
Uzun süreli kullanımdan veya alevli bir
cihazla çalıştıktan sonra odayı iyice
havalandırınız.
Uzun bir kullanım süresinden sonra,
ürünün düşmesini önlemek için montaj
askısının bozulmadığını kontrol ediniz.
Uzaktan kumanda
Şarj edilebilir (Ni-Cd) piller kullanmayın.
Uzaktan kumandaya zarar verebilir.
Kumandanın arızalanması ve
hasarlanmasını önlemek için :
•Ünite uzun süre kullanılmayacaksa
pilleri çıkarınız.
•Aynı tipteki yeni pilleri yerleştirirken
gösterilen yönde takınız.
Güç kaynağı
Fişi kablodan çekerek çıkarmayın.
Elektrik çarpmasına neden olabilir.
ACXF55-27171.indb 54
ACXF55-27171.indb 54 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 54
55
Türkçe
UYARI
Bu aygıt R32 (hafif yanıcı
soğutucu) ile doldurulmuştur.
Soğutucu sızıntısı olursa ve harici
bir ateşleme kaynağına maruz
kalırsa yangın riski vardır.
İç ünite ve dış ünite
Aygıt, Amin (m²)’den daha büyük bir
odada kurulmalı ve/veya çalıştırılmalı,
ateş kaynaklarından ısı/kıvılcım/açık alev
veya gazlı aygıtlar, gazlı yemek pişirme,
ağ şeklinde gaz besleme sistemleri veya
elektrikli soğutma aygıtı vb. gibi tehlikeli
bölgelerden uzak tutulmalıdır (Amin (m²)
için Bkz. Kurulum talimatları, Tablo A)
Soğutucunun koku içermediğine
dikkat edin, uygun yanıcı soğutucu
gaz detektörlerinin bulunduğundan,
çalışır durumda olduğundan ve sızıntıyı
uyarabileceğinden emin olunması
şiddetle önerilir.
Tüm gerekli havalandırma açıklıklarını
engellerden arındırın.
Aygıt basınç altındayken delme veya
yakma işlemi yapmayın. Aygıtı ısıya,
ateşe, kıvılcıma veya diğer ateşleme
kaynaklarına maruz bırakmayın. Aksi
takdirde patlayabilir ve yaralanma ya da
ölüme neden olabilir.
R32 Soğutucusu kullanımı,
önlemler
Temel tesisat çalışma prosedürleri, klasik
soğutucu modeli (R410A, R22) ile aynıdır.
Çalışma basınçları R22 soğutucu
modellerinden daha yüksek olduğu için,
boru tesisatının bazı kısımları, kurulum
ve bakım araçları özeldir. Özellikle, R22
soğutucu yeni R32 ile değiştirilirken,
dış ünite tarafındaki eski boru tesisatı,
havşalı somunlar daima, R32 ve R410A
boru tesisatı ve havşalı somunları ile
değiştirilmelidir.
R32 ve R410A için, dış ünite tarafında
aynı havşalı somun ve boru kullanılabilir.
Bir sistem içinde farklı soğutma
sıvılarının karıştırılması yasaktır. R32
ve R410A soğutucu kullanan modellerin
dolum çıkışları, güvenlik nedeniyle, hatalı
R22 soğutucu doldurulmasını önlemek
amacıyla farklı diş çapına sahiptir.
Bu yüzden, önceden kontrol etmeyi
unutmayın. [R32 ve R410A dolum çıkışı
diş çapı 1/2 inç’dir.]
Yabancı maddelerin (yağ, su, vb.)
boru tesisatına girmediğinden her
zaman emin olun. Ayrıca, boru
tesisatı saklanırken, çıkışlar ezilerek,
bantlanarak vb. önlem alınmalıdır. (R32
işlemleri R410A gibidir.)
•Yanıcı soğutma sıvılarının kullanımında
işletim, bakım, onarım ve soğutma
suyu geri kazanımı üreticinin tavsiyeleri
doğrultusunda eğitimli ve sertifikalı
personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
Bir sistem veya ekipmanın ilgili
parçaları üzerinde bir işlem, servis veya
bakım gerçekleştiren personel, eğitimli
ve sertifikalı olmalıdır.
Güvenlik
önlemleri
ACXF55-27171.indb 55
ACXF55-27171.indb 55 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 55
56
•Soğutma devresinin herhangi bir kısmı
(buharlaştırıcılar, hava soğutucuları,
AHU, kondenserler veya sıvı alıcılar)
veya borular, ısı kaynakları, açık
alevler, çalışan gazlı cihazlar veya
çalışan elektrikli ısıtıcının yakınında
bulunmamalıdır.
•Kullanıcısı/sahibi veya yetkili temsilcisi,
ulusal mevzuatın gerektirdiği
durumlarda doğru bir şekilde çalışıp
çalışmadığından emin olmak için
alarmları, mekanik havalandırmayı ve
dedektörleri düzenli olarak yılda bir kez
kontrol edecektir.
•Bir günlük tutulacaktır. Bu denetimlerin
sonuçları günlüğe kaydedilecektir.
•Kullanılan alanlarda havalandırma
yoksa, herhangi bir tıkanıklık
olmadığından emin olun.
•Yeni bir soğutma sistemi devreye
alınmadan önce sistemi çalıştırmaya
yetkili olan kişi, eğitimli ve sertifikalı
işletme personeline ilgili talimat
kılavuzu temelinde soğutma sisteminin
yapısı, denetimi, işletilmesi ve bakımı
ve uyulması gereken güvenlik önlemleri
ve kullanılan soğutucu sıvının özellikleri
ve kullanımı hakkında talimatlar
verildiğinden emin olmalıdır.
•Eğitimli ve sertifikalı personel için genel
gereksinimler aşağıda belirtilmiştir:
a) Yanıcı soğutma sıvıları ile ilgili
yasalar, düzenlemeler ve standartlar
hakkında bilgili olmak; ve
b) Yanıcı soğutma sıvılarının kullanımı,
kişisel koruyucu ekipman, soğutma
sıvısı sızıntısının önlenmesi,
silindirlerin taşınması, şarj etme,
sızıntı tespiti, geri kazanım ve
imhası ile ilgili ayrıntılı bilgi ve beceri
sahibi olmak; ve
c) Ulusal mevzuat, yönetmelikler
ve Standartlardaki gereksinimleri
anlamak ve uygulamada
kullanabilmek; ve
d) Bu uzmanlığı sürdürebilmek için
düzenli ve daha ileri eğitimden
geçmek.
e) Kullanılan alandaki klima boruları,
işletim ve servis sırasında yanlışlıkla
hasar görmeye karşı koruma
sağlanacak şekilde döşenecektir.
f) Soğutma borularında aşırı titreşim
veya darbelerden kaçınmak için
önlemler alınmalıdır.
g) Koruma cihazları, soğutma
boruları ve bağlantı parçalarının
olumsuz çevresel koşullara karşı
iyi korunmasını sağlayın (örneğin
tahliye borularında su birikmesi
veya donma tehlikesi veya kir ve
tortu birikimi).
h) Soğutma sistemlerinde uzun
borularının genleşmesi ve
büzülmesi, sisteme hasar
verebilecek hidrolik şok olasılığını
en aza indirecek şekilde
tasarlanmalı ve borular güvenli bir
şekilde döşenmelidir (monte edilmeli
ve korunmalıdır).
i) Mobilyaların taşınması veya tadilat
faaliyetleri kaynaklı kazalara karşı
soğutma sistemini koruyun.
j) Sızıntılara karşı iç mekandaki
soğutucu bağlantıları sızdırmazlık
testine tabi tutulmalıdır. Test
yöntemi, maksimum izin verilebilir
basıncın (> 1,04 MPa, maks.
4,15 MPa) en az 0,25 katı basınç
altında yılda 5 gram veya daha
fazla soğutma sıvısı hassasiyetinde
olmalıdır. Sızıntı tespit edilmez.
Güvenlik önlemleri
ACXF55-27171.indb 56
ACXF55-27171.indb 56 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 56
57
Türkçe
1. Kurulum (Alan)
•Yanıcı soğutucu madde içeren ürün,
Kurulum Talimatlarının Tablo A’da
belirtilen Amin (m2
) minimum oda
alanına uygun olarak kurulmalıdır.
•Sahada ş`arj durumunda, soğutma
sıvısı yükü üzerinde farklı boru
uzunluğundan kaynaklanan etki, sayısal
olarak ölçülmeli ve etiketlenmelidir.
•Boru hattı kurulumunun minimum
düzeyde tutulduğundan emin olun.
Dişli boru kullanmaktan kaçının ve aşırı
bükülmeye izin vermeyin.
•Boru hattı kurulumunun fiziksel
hasardan korunduğundan emin olun.
•Ulusal gaz düzenlemelerine, yasalara
ve mevzuata uygun olmalıdır.
Uygulanabilir tüm düzenlemelere göre
ilgili yetkilileri bildirin.
•Mekanik bağlantılara bakım amaçları
için erişilebilir olduğundan emin olun.
•Mekanik havalandırmanın gerekmesi
halinde, havalandırma delikleri tıkalı
olmamalıdır.
•Ürün imha edileceği zaman, #12’deki
tedbirleri takip edin ve ulusal
yönetmeliklere riayet edin.
Uygun taşıma işlemleri için her zaman
yerel bürolar ile irtibata geçin.
2. Hizmete hazırlama
2-1. Servis personeli
•Sistem, kullanıcı veya sorumlu kişi
tarafından çalıştırılan eğitimli ve
sertifikalı bir servis personeli tarafından
muayene edilir, düzenli olarak
denetlenir ve bakımı yapılır.
•Gerçek soğutma sıvısı yükü, soğutucu
gaz içeren bölümlerin monte edildiği
oda ölçüsüne uygun olmalıdır.
•Soğutma sıvısı yükünün sızıntı
yapmadığından emin olun.
•Bir soğutucu gaz devresi üzerinde
çalışan veya içine giren herhangi bir
vasıflı kişi, sanayi onaylı değerlendirme
şartnamesine uygun olarak güvenli
şekilde soğutucu gazları taşıma yetkisi
veren sanayi onaylı değerlendirme
merciinden geçerli bir sertifikaya sahip
olmalıdır.
•Hizmete hazırlama işlemi, sadece
ekipman üreticisi tarafından önerildiği
gibi yerine getirilmelidir. Başka vasıflı
personelin yardımını gerektiren
bakım ve onarım işlemleri, yanıcı
soğutucu gazların kullanımı konusunda
yetkili kişinin gözetimi altında yerine
getirilmelidir.
•Hizmete hazırlama işlemi, sadece
üretici firma tarafından önerildiği gibi
yerine getirilmelidir.
Güvenlik
önlemleri
ACXF55-27171.indb 57
ACXF55-27171.indb 57 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 57
58
Güvenlik önlemleri
2-2. Çalışma
•Yanıcı soğutucu gazlar içeren sistemler
üzerinde çalışmaya başlamadan önce,
güvenlik kontrolleri tutuşturma riskinin
azaltılmasını sağlamak için gereklidir.
Soğutma sistemindeki onarım işlemleri
için,#2-2 ila #2-8 arasında aktarılan
tedbirler sistem üzerinde çalışmaya
başlamadan önce takip edilmelidir.
•Çalışma yerine getirilirken mevcut
olan yanıcı bir gaz ya da buhar riskini
minimuma indirmek için kontrollü bir
prosedür altında çalışma yapılmalıdır.
•Tüm bakım personeli ve bölgede
çalışan diğer personel, eğitimli olmalı
ve yerine getirilen çalışmanın niteliğine
göre denetlenmelidir.
•Etrafı çevrili alanlarda çalışmaktan
kaçının. Her zaman kaynağından, en
az 2 metre güvenlik mesafesi veya en
az 2 metre yarıçapında serbest bir alan
oluşturun.
•Koşullar izin verdiği sürece, solunum
koruma tertibatı dahil, uygun koruyucu
ekipmanları giyin.
•Tüm tutuşturma kaynaklarını ve sıcak
metal yüzeyleri uzak tutun.
2-3. Soğutucu gaz varlığının kontrol
edilmesi
•Alan, teknisyenin potansiyel olarak
yanıcı atmosferlerin farkında olmasını
sağlamak için, çalışma öncesi ve
sırasında uygun bir soğutucu gaz
detektörü ile kontrol edilmelidir.
•Kullanılan kaçak detektörü ekipmanının
yanıcı soğutucu gazlar ile kullanılmaya
uygun, örn. kıvılcım çıkarmaz, gerektiği
gibi mühürlenmiş veya kendinden
güvenlikli olduğundan emin olun.
•Sızıntı/sıçrama olması halinde, alanı
derhal havalandırın ve rüzgara karşı ve
taşmadan/tahliyeden uzak durun.
•Sızıntı/sıçrama olması halinde,
insanlara kaçak/taşma rüzgarını
arkadan almalarını söyleyin, derhal
tehlikeli alanı izole edin ve yetkili
olmayan personeli dışarıda bırakın.
2-4. Yangın söndürücünün varlığı
•Soğutucu ekipmanı ya da herhangi bir
birleşik bölüm üzerinde herhangi bir
sıcak çalışmanın yapılması gerekirse,
uygun bir yangın söndürme ekipmanı el
altında bulundurulmalıdır.
•Yükleme alanının yakınında kuru
toz veya CO2 yangın söndürücüsü
bulundurun.
2-5. Tutuşturma kaynakları yok
•Yanıcı soğutucu gaz içeren ya da
içermiş olan herhangi bir boru hattını
kapsayan bir soğutucu sistemi ile ilgili
çalışma yapan hiç kimse, yangın ya
da patlama riskine neden olabilecek
şekilde herhangi bir tutuşturma kaynağı
kullanmamalıdır. Böyle bir çalışmayı
yerine getirirken sigara içmemelidir.
•Sigara içmek gibi tüm olası tutuşturma
kaynakları, yanıcı soğutucu gazın
etraftaki alanda muhtemelen serbest
kaldığı, kurulum, onarım, çıkarma ve
imha etme yerinden yeterince uzakta
tutulmalıdır.
•Çalışmaya başlamadan önce,
ekipmanın etrafındaki alan yanma
tehlikelerinin veya tutuşturma risklerinin
olmadığından emin olmak için gözden
geçirilmelidir.
•“Sigara İçilmez” işaretleri konmalıdır.
2-6. Havalandırılan alan
•Alanın açıkta olduğundan veya sisteme
girmeden veya herhangi bir sıcak
işlem yapmadan önce gerektiği şekilde
havalandırıldığından emin olun.
•Havalandırma derecesi, çalışmanın
yapıldığı süre boyunca sürekli olmalıdır.
•Havalandırma, herhangi bir serbest
bırakılmış soğutucu gazı emniyetli bir
şekilde dağıtmalı ve tercihen atmosferin
içine dışarıdan çıkarmalıdır.
ACXF55-27171.indb 58
ACXF55-27171.indb 58 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 58
59
Türkçe
2-7. Soğutucu ekipmanındaki
kontroller
•Elektrik bileşenleri yüklendiği yerde,
amaca ve doğru şartnameye uygun
olmalıdırlar.
•Her zaman, üretici firmanın bakım
ve hizmete alma kılavuzları takip
edilmelidir.
•Şüphe duyulursa, destek için üretici
firmanın teknik departmanına danışın.
•Aşağıdaki kontroller, yanıcı soğutucu
gaz kullanan tesisatlara tatbik
edilmelidir.
-Gerçek soğutucu şarjı, soğutucu
içeren parçaların takıldığı odanın
boyutuna uygundur.
-Havalandırma mekanizmaları ve çıkış
ağızları, yeterli düzeyde çalışıyor
olmalı ve tıkalı olmamalıdır.
-Eğer dolaylı bir soğutma devresi
kullanılıyorsa, ikincil devre soğutucu
gazın varlığı açısından kontrol
edilmelidir.
-Ekipmandaki işaretler, görülebilir ve
okunaklı olmalıdır. Okunaksız olan
markalama ve işaretler düzeltilmelidir.
-Soğutucu borusu veya bileşenleri,
bileşenler aşınmaya doğası gereği
dayanıklı olan veya aşınmaya
karşı uygun şekilde korunan
malzemelerden üretilmemişlerse,
soğutucu içeren bileşenleri
aşındırabilen herhangi bir maddeye
maruz kalma ihtimali olmayan bir
pozisyona monte edilmelidir.
2-8. Elektrikli cihazlardaki kontroller
•Elektrik bileşenlerindeki onarım ve
bakım işlemleri, ilk güvenlik kontrollerini
ve bileşen kontrol prosedürlerini
kapsamalıdır.
•İlk güvenlik kontrolleri, şunlarla sınırlı
olmalıdır:-
-Kapasitörlerin boşaltılması: kıvılcım
olasılığını önlemek için emniyetli bir
şekilde yapılmalıdır.
-Elektrik yüklü elektrik bileşenlerinin
olmadığı ve elektrik tellerinin sistem
yüklenirken, kurtarılırken veya
temizlenirken açıkta olmadığı.
-Topraklamanın sürekliliği.
•Her zaman, üretici firmanın bakım
ve hizmete alma kılavuzları takip
edilmelidir.
•Şüphe duyulursa, destek için üretici
firmanın teknik departmanına danışın.
•Eğer güvenliği tehlikeye atabilen bir
hata mevcut ise, hiçbir güç kaynağı,
yeterince ilgileninceye kadar, devreye
bağlı olmamalıdır.
•Eğer hata hemen düzeltilemiyor fakat
çalışmaya devam etmek gerekiyor ise,
uygun bir geçici çözüm bulunmalıdır.
•Ekipmanın sahibi bilgilendirilmeli veya
ekipman sahibine rapor verilmelidir,
bu nedenle sonraki bölümde tüm
parçaların bilgisi verilmektedir.
Güvenlik
önlemleri
ACXF55-27171.indb 59
ACXF55-27171.indb 59 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 59
60
Güvenlik önlemleri
3. Mühürlü bileşenlerdeki onarım
işlemleri
•Mühürlü bileşenlerdeki onarım işlemleri
sırasında, tüm güç kaynaklarının
bağlantısı mühürlü herhangi bir
kapak çıkarılmadan önce, vb. çalışan
ekipmandan kesilmelidir.
•Hizmete alma işlemi sırasında
ekipmanda bir güç kaynağının olması
kesinlikle gerekli ise, sızıntı tespitinin
kalıcı bir çalışma şekli potansiyel bir
tehlikeli durumu bildirmek için en kritik
noktaya yerleştirilmelidir.
•Elektrikli bileşenler üzerinde çalışırken
kılıfın koruma seviyesi etkilenecek
şekilde değiştirilmemesini sağlamak
için aşağıdakilere dikkat edilmelidir.
Bu, kablolardaki hasarları, bağlantı
sayısının fazla olmasını, orijinal
şartnameye göre yapılmamış
terminalleri, contalardaki hasarları,
hatalı rakor montajını, vb. içerir.
•Aygıtların emniyetli şekilde monte
edildiğinden emin olun.
•Contaların veya sızdırmazlık
malzemelerinin yanıcı atmosferlerin
girişini önleme amacına artık hizmet
etmeyecek şekilde aşınmaya
uğramadığından emin olun.
•Yedek parçalar, üretici firmanın
şartnamesine uygun olmalıdır.
NOT: Silikon sızdırmazlık malzemesinin
kullanımı, kaçak tespit ekipmanının bazı
tiplerinin etkinliğini engelleyebilir.
Kendinden güvenlikli bileşenlerin
üzerinde çalışmadan önce izole edilmesi
gerekmez.
4. Kendinden güvenlikli bileşenlerdeki
onarım işlemleri
•Kullanılan ekipman için izin verilen,
kabul edilebilir gerilim ve akım
sınırlarını aşmamasını sağlamadan,
devreye herhangi bir kalıcı endüktif ya
da kapasite yükü tatbik etmeyin.
•Kendinden güvenlikli bileşenler,
sadece yanıcı bir atmosferin varlığında
çalışabilen tipte olmalıdır.
•Test aygıtları, doğru sınıfta olmalıdır.
•Bileşenleri sadece üretici firma
tarafından belirtilen parçalar ile
değiştirin. Üretici firma tarafından
belirtilmemiş parçalar, bir kaçaktan
atmosferde soğutucu gazın
tutuşmasına neden olabilir.
5. Kablolar
•Kabloların aşınmaya, paslanmaya, aşırı
basınca, vibrasyona, keskin kenarlara
ya da herhangi bir başka olumsuz
çevresel etkilere maruz kalmayacağını
kontrol edin.
•Kontrol, kompresörler veya fanlar
gibi kaynakların yol açtığı yıpranma
etkilerini veya aralıksız vibrasyonu da
göz önünde bulundurmalıdır.
6. Yanıcı soğutucu gazların tespit
edilmesi
•Hiçbir koşulda, potansiyel tutuşturma
kaynakları soğutucu gaz kaçaklarını
araştırırken veya tespit ederken
kullanılmamalıdır.
•Halojen el feneri (ya da çıplak bir alev
kullanan herhangi bir başka detektör)
kullanılmamalıdır.
ACXF55-27171.indb 60
ACXF55-27171.indb 60 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 60
61
Türkçe
7. Aşağıdaki sızıntı tespit yöntemleri
tüm soğutma sıvısı sistemleri için
kabul edilebilir sayılır
•Maksimum izin verilebilir basıncın
(> 1,04 MPa, maks. 4,15 MPa) en
az 0,25 katı basınç altında yılda
5 gram veya daha fazla soğutma
sıvısı hassasiyetinde algılama
ekipmanı, örneğin bir evrensel
yoklayıcı kullanıldığında sızıntı tespit
edilmemelidir.
•Elektronik kaçak detektörleri, yanıcı
soğutucu gazları tespit etmek için
kullanılmalıdır fakat hassasiyet yeterli
olmayabilir ya da yeniden kalibre
edilmesi gerekebilir.
(Tespit ekipmanı, soğutucu olmayan bir
alanda kalibre edilmelidir.)
•Detektörün potansiyel tutuşturma
kaynağı olmadığından ve kullanılan
soğutucu için uygun olduğundan emin
olun.
•Kaçak tespit ekipmanı, soğutucu
gazın LFL yüzdesinde ayarlanmalı ve
kullanılan soğutucuya kalibre edilmelidir
ve uygun olan gaz yüzdesi (maksimum
%25) onaylanmalıdır.
•Sızıntı algılama sıvıları çoğu soğutma
sıvısı ile kullanıma uygundur;
örneğin, kabarcık yöntemi ve floresan
yöntemi ajanları. Klor, soğutma sıvısı
ile reaksiyona girip bakır boruları
paslandırabileceği için klor içeren
deterjanlar kullanılmamalıdır.
•Eğer kaçaktan şüpheleniliyorsa,
tüm çıplak alevler kaldırılmalı/
söndürülmelidir.
•Eğer bir soğutucu gaz sızıntısı
lehimleme gerektirirse, soğutucu
gazın tamamı sistemden kurtarılmalı
ya da kaçaktan uzakta sistemin bir
bölümünde izole edilmelidir (kapama
valfleri aracılığıyla). Soğutma sıvısını
kaldırmak için #8’deki önlemlere
uyulmalıdır.
8. Kaldırma ve boşaltma
•Onarım işlemleri yapmak – veya
herhangi bir başka amaç için –
soğutucu gaz devresine girilirken, klasik
prosedürler kullanılmalıdır. Bununla
beraber, tutuşabilirlik söz konusu
olduğundan en iyi uygulamanın takip
edilmesi önemlidir. Aşağıdaki prosedüre
riayet edilmelidir: soğutucu gazı kaldırın
-> devreyi etkisiz gaz ile temizleyin ->
boşaltın -> etkisiz gaz ile temizleyin
-> devreyi keserek ya da lehimleyerek
açın.
•Soğutucu gaz yükü, doğru kurtarma
silindirlerinin içinde değerlendirilmelidir.
•Sistem, cihazın güvenliğini sağlamak
için OFN ile “arıtılmalıdır”.
•Bu işlemin birkaç defa tekrar edilmesi
gerekebilir.
•Sıkıştırılmış hava ya da oksijen, bu
görev için kullanılmamalıdır.
•Arıtma, sistemdeki vakumun OFN ile
kesilmesiyle ve çalışma basıncına
ulaşılana kadar doldurulmaya devam
edildikten sonra atmosfere boşaltılarak
ve sonunda bir vakuma çekilerek
sağlanacaktır.
•Bu işlem, sistem içinde soğutucu gaz
kalmayıncaya kadar tekrar edilmelidir.
•Nihai OFN yüklemesi kullanıldığı
zaman, sistem çalışmayı
gerçekleştirmek için atmosferik
basınçta boşaltılmalıdır.
•Bu işlem, boru hattı üzerindeki
sert lehimleme işlemleri yapılması
gerekiyorsa, kesinlikle gereklidir.
•Vakum pompası için çıkış ağzının
herhangi bir potansiyel tutuşturma
kaynağına yakın olmadığından ve
havalandırmanın mevcut olduğundan
emin olun.
OFN = oksijensiz nitrojen, atıl gaz türü.
Güvenlik
önlemleri
ACXF55-27171.indb 61
ACXF55-27171.indb 61 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 61
62
Güvenlik önlemleri
9. Yükleme prosedürleri
•Klasik yükleme prosedürlerine ek
olarak, aşağıdaki gereklilikler takip
edilmelidir.
-Yükleme ekipmanı kullanılırken, farklı
soğutucu gazların bulaşmadığından
emin olun.
-Hortumlar ya da hatlar, içlerinde
bulunan soğutucu gaz miktarını
minimuma indirmek için mümkün
olduğunca kısa olmalıdır.
-Silindirler talimatlara uygun olarak
gerekli konumda tutulmalıdır.
-Soğutucu sisteminin soğutucu
gaz ile sistemi yüklemeden önce
topraklandığından emin olun.
-Yükleme işlemi tamamlandığı zaman
(henüz tamamlanmamışsa), sistemi
etiketleyin.
-Soğutucu sistemini çok fazla
doldurmamaya çok dikkat edilmelidir.
•Sistemi yeniden yükleme işleminden
önce, OFN ile basınç testi yapılmalıdır
(bkz. #7).
•Sistemde, yükleme işlemi tamamlandığı
zaman fakat çalıştırmadan önce kaçak
testi yapılmalıdır.
•Sonraki kaçak testi, çalışma yerini terk
etmeden önce yapılmalıdır.
•Elektrostatik yük, birikebilir ve
soğutucu gazı yüklerken ve boşaltırken
tehlikeli bir durum yaratabilir. Yangın
veya patlama riskini önlemek için,
yükleme/boşaltma işleminden önce
konteynerleri ve ekipmanı topraklayarak
ve bağlayarak nakil sırasında statik
elektriği dağıtın.
10. Hizmet dışı bırakma
•Bu prosedürü yerine getirmeden önce,
teknisyenin ekipman ve tüm detayları
hakkında tamamen bilgisi olması
gerekir.
•Tüm soğutucu gazların emniyetli
şekilde kurtarılması önerilen bir
uygulamadır.
•Görev yerine getirilmeden önce,
düzeltilmiş soğutucu gaz yeniden
kullanılmadan önce analiz yapılmasının
gerekmesi halinde, bir yağ ve soğutucu
gaz örneği alınmalıdır.
•Elektrik gücünün, görev başlatılmadan
önce, kullanılabilir durumda olması
gerekir.
a) Ekipman ve yaptığı işlem hakkında
bilgi sahibi olun.
b) Sistemi elektriksel olarak izole edin.
c) Prosedüre girişmeden önce:
• mekanik taşıma ekipmanları,
gerekirse, soğutucu gaz silindirlerini
taşımak için kullanılabilir;
• tüm kişisel koruyucu ekipmanlar,
mevcut ve doğru şekilde kullanılabilir
olmalıdır;
• kurtarma işlemi, yetkili bir kişi
tarafından her zaman kontrol
edilmelidir;
• kurtarma ekipmanları ve silindirler,
gereken standartlara uygun
olmalıdır.
d) Mümkünse, soğutucu sistemi
toplayın.
e) Eğer vakum mümkün değilse,
soğutucu gazın sistemin muhtelif
bölümlerinden kaldırılabilmesi için bir
dağıtıcı yapın.
f) Silindirin kurtarma işlemi yapılmadan
önce ölçekler üzerinde yer
aldığından emin olun.
g) Kurtarma makinesini başlatın ve
talimatlara uygun olarak çalıştırın.
h) Silindirleri çok fazla doldurmayın.
(Maks. %80 hacimli sıvı yüklentisi).
ACXF55-27171.indb 62
ACXF55-27171.indb 62 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 62
63
Türkçe
i) Silindirin maksimum çalışma
basıncını, kısa süreliğine de olsa,
aşmayın.
j) Silindirler doğru şekilde doldurulduğu
ve işlem tamamlandığı zaman,
silindirlerin ve ekipmanın çalışma
yerinden derhal çıkarıldığından
ve tüm izolasyon valflerinin
kapatıldığından emin olun.
k) Kurtarılan soğutucu gaz,
temizlenmeden ve kontrol
edilmeden, başka bir soğutucu
sistemine yüklenmemelidir.
•Elektrostatik yük, birikebilir ve
soğutucu gazı yüklerken ve boşaltırken
tehlikeli bir durum yaratabilir. Yangın
veya patlama riskini önlemek için,
yükleme/boşaltma işleminden önce
konteynerleri ve ekipmanı topraklayarak
ve bağlayarak nakil sırasında statik
elektriği dağıtın.
11. Etiketleme
•Ekipman, hizmet dışı bırakıldığını ve
soğutucu gazın boşaltıldığını belirten
şekilde etiketlenmelidir.
•Etikete tarih yazılıp imzalanmalıdır.
•Ekipman üzerinde, ekipmanın yanıcı
soğutucu gaz içerdiğini belirten şekilde
etiketler olduğundan emin olun.
12. Kurtarma
•Bir sistemden soğutucu gazı
kaldırırken, gerek hizmete hazırlama
gerekse hizmet dışı bırakma işlemleri
için, tüm soğutucu gazların emniyetli
şekilde kaldırılması önerilen bir
uygulamadır.
•Soğutucu gazı silindirlere gönderirken,
sadece uygun soğutucu gaz kurtarma
silindirlerinin kullanıldığından emin olun.
•Toplam sistem yükünü tutmak için
doğru sayıda silindirin kullanılabilir
olduğundan emin olun.
•Kullanılacak tüm silindirler, kurtarılan
soğutucu gaz için tasarlanmış ve o
soğutucu gaz için etiketlenmiş olmalıdır
(örn. soğutucu gazın kurtarılması için
özel silindirler).
•Silindirler, basınç giderme valfine sahip
olmalı ve iyi işler durumda olan kapama
valfleri ile birleştirilmelidir.
•Kurtarma silindirleri boşaltılmalı ve
mümkünse, kurtarma işleminden önce
soğutulmalıdır.
•Kurtarma ekipmanı, ilgili ekipmana
ilişkin bir dizi talimat ile birlikte iyi işler
durumda ve yanıcı soğutucu gazların
kurtarılması için uygun olacaktır.
•Ayrıca, bir dizi kalibre edilmiş yaylı
baskül mevcut ve iyi işler durumda
olmalıdır.
•Hortumlar, sızdırmaz bağlantı kesme
rakorlarına sahip olmalı ve iyi durumda
olmalıdır.
•Kurtarma makinesini kullanmadan
önce, düzgün çalıştığını, uygun
şekilde bakımının yapıldığını ve
herhangi bir birleşik elektrik bileşeninin
soğutucu gazın serbest kalması
halinde tutuşturmayı önlemek için
mühürlendiğini kontrol edin. Şüphe
duyulması halinde üretici firmaya
danışın.
•Kurtarılan soğutucu gaz, doğru
kurtarma silindirindeki soğutucu gaz
tedarikçisine ve düzenlenen ilişkin Atık
Nakil Notuna iade edilmelidir.
•Soğutucu gazları, kurtarma ünitelerinde
ve özellikle silindirlerde karıştırmayın.
•Kompresörlerin ya da kompresör
yağlarının çıkarılması gerekirse,
yanıcı soğutucu gazın yağlayıcı içinde
kalmadığından emin olmak için kabul
edilebilir bir düzeyde boşaltılmalarını
sağlayın.
•Boşaltma işlemi, kompresörün
tedarikçilere iade edilmeden önce
yerine getirilmelidir.
•Sadece kompresör gövdesindeki
elektrikli ısıtma bu işlemi hızlandırmak
için kullanılmalıdır.
•Yağ bir sistemden tahliye edildiği
zaman, bu işlem emniyetli bir şekilde
yerine getirilmelidir.
Güvenlik
önlemleri
ACXF55-27171.indb 63
ACXF55-27171.indb 63 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 63
64
Kullanım
Gösterge
To adjust airflow direction
Hava akış yönünü ayarlamak için
AIR SWING
Üst doğrultu
Yan doğrultu
(CS-TZ60/71WKEW)
•Kanatçığı el ile ayarlamayın.
POWER
TIMER
To adjust airflow direction
Hava akış yönünü ayarlamak için
AIR SWING Üst doğrultu
(CS-TZ20/25/35/42/50WKEW,
CS-RZ20/25/35/50WKEW, CS-MTZ16WKE)
Ayarlanan sıcaklığa hızlıca ulaşmak için
•Bu işlem 20 dakika sonra otomatik olarak durur.
POWERFUL
FAN HIZI ve SESSİZ çalışmayı ayarlamak için
FAN SPEED/
FAN HIZI:
•AUTO konumunda iç ünite fan hızı, çalışma moduna
göre otomatik olarak seçilir.
SESSİZ:
•Bu işlem hava akış sesini azaltır.
AUTO
FAN QUIET
Üst doğrultu:
•Kanatçığı el ile ayarlamayın.
Yan
doğrultu
Yan doğrultu:
•Yan parçanın yönü
gösterildiği gibi manuel
olarak ayarlanabilir.
CS-TZ60/71WKEW
TIMER
OFF
TIMER
ON
FAN SPEED/
QUIET
Normal
çalışmada
kullanılmaz. Uzaktan
kumandanın
fabrika ayarlarına
dönmek için basın.
CS-TZ20/25/35/42/50WKEW
CS-RZ20/25/35/50WKEW
CS-MTZ16WKE
Kablosuz
LAN
özelliklerini
AÇMA/
KAPATMA
için basın.
TIMER
FAN SPEED/
QUIET
ACXF55-27171.indb 64
ACXF55-27171.indb 64 12/2/2019 10:59:58 AM
12/2/2019 10:59:58 AM
Sayfa: 64
65
Türkçe
Detaylar İçin “Daha fazlası için...” kısmına bakın.
Not
SLEEP
,
POWERFUL POWERFUL
,
FAN SPEED/
•Aynı anda seçilebilirler.
•Tüm modlarda etkinleştirilebilir.
•İlgili düğmeye tekrar basarak devreden
çıkarılabilir.
•GÜÇLÜ, SESSİZ ve FAN HIZI aynı anda
seçilemez.
Uyurken konforu en üst düzeye çıkarmak için
•Bu işlem uyku sırasında sizin için rahat bir ortam sağlar. Etkinleştirme süresi içinde uyku
düzeni sıcaklığını otomatik olarak ayarlayacaktır.
•Bu işlem etkinleştirildiğinde iç mekan ünitesi göstergesinin ışığı kısılır. Göstergenin parlaklığı
halihazırda kısılmışsa bu işlem yürütülmez.
•Bu işlem etkinleştirme zamanlayıcısıyla birleştirilmiştir (0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 saat).
•Bu işlem zamanlayıcı ile birlikte ayarlanabilir. KAPALI zamanlayıcıyla kullanıldığında uyku
işlemi önceliğe sahiptir.
•0.0h saate ulaşana kadar ilgili düğmeye basılarak devreden çıkarılabilir.
SLEEP
•Kablosuz LAN Modülü işletim kurulumu için Kurulum Talimatları Kılavuzu’na
bakınız.
App Installation
Ağa Bağlanmak için
Kullanım
Zamanlayıcıyı ayarlamak için
•ON veya OFF zamanlayıcısını iptal etmek
için, TIMER
ON veya TIMER
OFF tuşlarına basarak
veya seçiniz ve CANCEL
tuşuna basınız.
•Zamanlayıcı manuel olarak veya elektrik
kesintisine bağlı olarak iptal olur ise,
tekrar devreye almak için TIMER
ON veya TIMER
OFF
tuşlarına basarak veya seçiniz ve
SET
tuşuna basınız.
•En yakın zamanlayıcı ayarı gösterilir ve
ard arda aktif hale gelir.
•Zamanlayıcının çalışması kumanda
üzerinden ayarlanan saate bağlıdır ve bir
kez ayarlandıktan sonra günlük olarak
tekrar eder. Saat ayarı için Hızlı kullanım
kılavuzuna bakınız.
Ürünü daha önceden belirlenmiş farklı zamanda açıp kapatmak için 2 set ON / OFF
zamanlayıcısı mevcuttur.
TIMER
OFF
TIMER
ON
3
1 2
ON veya OFF
zamanlayıcısını
seçiniz
Örnek:
22:00’de OFF
•Her basıldığında:
TIMER
OFF
1
Zamanı ayarlayınız 2
2
Onaylayın SET
3
(ayarlardan çık)
ACXF55-27171.indb 65
ACXF55-27171.indb 65 12/2/2019 10:59:59 AM
12/2/2019 10:59:59 AM
Sayfa: 65
66
Daha fazlası için...
Enerji tasarruflu sıcaklık ayarı
Klimanın tavsiye edilen sıcaklık aralığında çalıştırılması enerji tasarrufu yapılmasını
sağlayabilir.
ISITMA : 20,0 °C ~ 24,0 °C / 68 °F ~ 75 °F.
SOĞUTMA : 26,0 °C ~ 28,0 °C / 79 °F ~ 82 °F.
Hava akış yönü
SOĞUTMA/NEM ALMA modunda:
AUTO seçilirse kanatçıklar otomatik olarak yukarı/aşağı ya da sağa/sola (özellik
uygulanabilirliğine bağlı olarak) hareket eder.
ISITMA modunda:
AUTO aktif ise, yatay kanatçık önceden belirlenen pozisyonda sabit kalır. Dikey kanatçık
(özellik uygulanabilirliğine bağlı olarak) sıcaklığın yükselmesinden sonra sağa/sola hareket
eder.
Otomatik Yeniden Başlatma Kontrolü
Bir elektrik kesintisi sonrasında elektrik geldiğinde, çalışma önceki çalışma modu ve hava
akış yönüyle bir süre sonra otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
•Bu kontrol, ZAMANLAYICI ayarlandığında geçerli değildir.
Çalışma modu
•İç üniteleri teker teker veya aynı anda çalıştırmak mümkündür. Çalışma önceliği ilk
çalıştırılan üniteye verilir.
•Çalışma sırasında farklı iç üniteler için aynı anda ISITMA ve SOĞUTMA modları
etkinleştirilemez.
•Güç göstergesinin yanıp sönmesi ünitenin farklı çalışma modundan dolayı beklemede
olduğunu gösterir.
AUTO : Çalışma sırasında GÜÇ göstergesi başlangıçta yanıp sönecektir.
Tekli •Klima her 10 dakikada bir ayar sıcaklığı ve oda sıcaklığına göre çalışma modunu
seçer.
Çoklu •Klima her 3 saatte bir ayar sıcaklığı ve dış ortam sıcaklığına göre çalışma modunu
seçer.
ISITMA : GÜÇ göstergesi bu işlemin ilk safhasında yanıp sönüyor. Ünitenin ısınması
biraz zaman alıyor.
•ISITMA modununun kilitlenmiş olduğu sistemde, ISITMA modundan başka bir
çalışma modunda seçilirse, iç mekan ünitesi durur ve GÜÇ göstergesi yanıp
söner.
SOĞUTMA : İhtiyaçlarınıza uygun verimli ve rahat soğutma sağlar.
NEM ALMA : Ürün daha yumuşak soğutma sağlamak için düşük fan hızında çalışır.
Tekli Mono split sistem
Çoklu Multi split sistem
ACXF55-27171.indb 66
ACXF55-27171.indb 66 12/2/2019 11:00:00 AM
12/2/2019 11:00:00 AM
Sayfa: 66
67
Türkçe
Çalışma koşulları
Bu klimayı aşağıdaki sıcaklık aralıklarında kullanınız.
Sıcaklık °C (°F)
İç Mono split dış ünite *1 Multi split dış ünite *2
KTS YTS KTS YTS KTS YTS
SOĞUTMA
Maks. 32 (89,6) 23 (73,4) 43 (109,4) 26 (78,8) 46 (114,8) 26 (78,8)
Min. 16 (60,8) 11 (51,8) -10 (14,0) - -10 (14,0) -
ISITMA
Maks. 30 (86,0) - 24 (75,2) 18 (64,4) 24 (75,2) 18 (64,4)
Min. 16 (60,8) - -15 (5,0) -16 (3,2) -15 (5,0) -16 (3,2)
Sıcaklık °C (°F)
Multi split dış ünite *3
KTS YTS
SOĞUTMA
Maks. 43 (109,4) 26 (78,8)
Min. 16 (60,8) 11 (51,8)
ISITMA
Maks. 24 (75,2) 18 (64,4)
Min. -10 (14,0) -11 (12,2)
KTS: Kuru termometre sıcaklığı, YTS: Yaş termometre sıcaklığı
*1 CU-TZ20WKE, CU-TZ25WKE, CU-TZ35WKE, CU-TZ42WKE, CU-TZ50WKE, CU-TZ60WKE, CU-TZ71WKE,
CU-RZ20WKE, CU-RZ25WKE, CU-RZ35WKE, CU-RZ50WKE
*2 CU-2Z35TBE, CU-2Z41TBE, CU-2Z50TBE, CU-3Z52TBE, CU-3Z68TBE, CU-4Z68TBE, CU-4Z80TBE, CU-5Z90TBE
*3 CU-2TZ41TBE, CU-2TZ50TBE, CU-3TZ52TBE
Daha
fazlası
için...
ACXF55-27171.indb 67
ACXF55-27171.indb 67 12/2/2019 11:00:00 AM
12/2/2019 11:00:00 AM
Sayfa: 67
68
Temizlik talimatları
Cihazın optimum performansını
sağlayabilmesi için belirli aralıklarla
temizleme işlemi yapılmalıdır. Kirli ünite
arızalara neden olabilir ve “H 99” hata
kodunu görebilirsiniz. Lütfen yetkili satıcınıza
danışınız.
•Temizlikten önce güç kaynağını kapatınız ve
ürünün fişini çekiniz.
•Alüminyum finlere dokunmayınız. Keskin
parçalar yaralanmalara sebep olabilir.
•Benzen, tiner veya ovma tozu kullanmayınız.
•Yalnızca sabun ( pH 7) veya standart ev
deterjanları kullanınız.
•40 °C / 104 °F den daha sıcak su
kullanmayınız.
İç ünite
(Ünitenin yapısı modele bağlı
olarak değişebilir)
AUTO
OFF/ON
Alüminyum fin
Ön panel
Hava filtreleri
Hava Temizleme Filtresi
(CS-TZ20/25/35/42/50WKEW,
CS-RZ20/25/35/50WKEW,
CS-MTZ16WKE)
İç ünite
Ürünü yumuşak kuru bir bezle
hafifçe siliniz.
Bobinler ve fanlar yetkili bayi
tarafından periyodik olarak
temizlenmelidir.
Dış ünite
Ünite çevresindeki birikmeyi
temizleyin.
Boşaltma borusundaki
herhangi bir tıkanıklığı giderin.
Hava Temizleme Filtresi
Hava Temizleme Filtresi
(Modellerin oturtma
konumu değişebilir.)
•Hava temizleme filtresini yıkamayın.
•Hasar görmüş filtreleri değiştiriniz.
CS-TZ20/25/35/42/50/60/71WKEW,
MTZ16WKE - Parça no.: CZ-SA31P
(2 yılda bir değiştirin).
CS-RZ20/25/35/50WKEW
- Parça no.: CZ-SA32P
(10 yılda bir değiştirin).
Hava Temizleme Filtresi
(CS-TZ60/71WKEW)
Hava filtreleri
2 haftada bir
•Filtre yüzeyine zarar
gelmemesi için filtreleri
nazikçe yıkayıp durulayınız.
•Filtreleri gölgede ateş ve direk güneşten
uzakta tamamen kurutunuz.
•Hasar görmüş filtreleri değiştiriniz.
Hava filtresini çıkar Hava filtresini tak
Cihaza sokmayın
Ön panel
Nazikçe yıkayıp kurutunuz.
Ön panel nasıl sökülür
1 Yatay seviyenin
üstüne yükseltin.
2 Yukarıya çekin.
Yatay
Güvenli bir şekilde kapat
AUTO
OFF/ON
1 Yatay tutun.
2 Eşleştirin ve itin.
3 Kapat.
4 Ön panelin her iki ucuna ve ortasına
bastırın.
ACXF55-27171.indb 68
ACXF55-27171.indb 68 12/2/2019 11:00:00 AM
12/2/2019 11:00:00 AM
Sayfa: 68
69
Türkçe
Sorun giderme
Temizlik
talimatları
/
Sorun
giderme
Aşağıdaki durumlar üründe arıza olduğunu göstermez.
Belirti Sebep
GÜÇ göstergesi cihaz açılmadan önce yanıp
söner.
• Bu ON zamanlaycısının ayarlanması durumunda
ürünün çalışmaya hazırlandığını gösterir.
ON zamanlayıcısı ayarlandığında ürün istenilen
sıcaklığa zamanında ulaşmak için ayar zamanından
önce (35 dakikaya kadar) çalışmaya başlayabilir.
ISITMA modunda GÜÇ göstergesi yanıp
sönüyor, sıcak hava gelmiyor (ve kanatçık
kapalı).
• Ürün defrost (buz çözme) modunda (AIR SWING,
AUTO konumunda).
COOL/NEM ALMA modu çalışırken GÜÇ
göstergesi yanıp-söner ve durur.
• Sistem yalnızca ISITMA modunda çalışması için
kilitlenmiştir.
ZAMANLAYICI göstergesi sürekli aktiftir. • Zamanlayıcı ayarları günlük olarak tekrar eder.
Çalışma başlatıldıktan sonra bir kaç dakikalık
gecikme oluyor.
• Gecikme ürünün kompresörünün korunması içindir.
En düşük fan hızı ayarında soğutma/ısıtma
kapasitesi azaltılır.
• Düşük fan hızı düşük gürültü öncelikli çalışmadır, bu
nedenle soğutma/ısıtma kapasitesi (duruma bağlı
olarak) azaltılabilir. Kapasiteyi arttırmak için Fan Hızı’nı
arttırın.
Isıtma işlemi sırasında iç ünite fanı bazen
duruyor.
• İstenmeyen soğutma etkisinin önlenmesi için.
Otomatik fan hızı ayarında iç ünite fanı bazen
duruyor.
• Bu etraftaki kokuların giderilmesine yardımcı olur.
Çalışma dursa bile hava akışı devam ediyor. • Kalan ısının iç ünite üzerinden atılması
(maksimum 30 saniye).
Oda da belirgin bir koku var. • Bu durum duvarlar, halılar, mobilyalar veya giysilerden
gelen rutubet kokusu olabilir.
Çalışma sırasında çatlama sesi. • Sıcaklık değişimleri cihazın genleşmesine/büzülmesine
neden olur.
Çalışma sırasında su akış sesi. • Ürünün içerisindeki soğutucu akışı.
İç üniteden buhar geliyor. • Soğutma sürecine bağlı yoğuşma etkisi.
Dış üniteden su/buhar geliyor. • Borular üzerinde yoğuşma ve buharlaşma görülür.
Bazı plastik parçaların rengi solabilir. • Renk solması plastik parçalarda kullanılan malzeme
tipine bağlıdır ve ısıya, güneş ışığına, UV ışınlarına
veya olumsuz çevresel koşullara maruz kalınması
durumunda hızlanabilir.
KAPATMA sırasında Kablosuz LAN LED’i
AÇIK kalır.
• Ünite’nin yönlendirici ile LAN bağlantısı etkinleştirildi.
Servisinizi aramadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.
Belirti Kontrol
ISITMA/SOĞUTMA işlemi verimli çalışmıyor. • Sıcaklığı doğru olarak ayarlayınız.
• Tüm kapıları ve pencereleri kapatınız.
• Filterleri temzileyin yada değiştirin.
• Hava giriş ve hava çıkış ağızlarındaki tüm engelleri
kaldırın.
Çalışma sırasında gürültü. • Ürünün eğimli kurulup kurulmadığını kontrol ediniz.
• Ön paneli düzgünce kapatınız.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
(Ekran soluk yada iletim sinyali zayıf.)
• Pilleri doğru biçimde takınız.
• Zayıf pilleri değiştiriniz.
Ürün çalışmıyor. • Sigortanın atıp atmadığını kontrol ediniz.
• Zamanlayıcının ayarlı olup olmadığını kontrol ediniz.
Ürün uzaktan kumandadan sinyal almıyor. • Alıcının önünde engel olmadığından emin olunuz.
• Bazı florasan ışıklar sinyal vericisi ile girişim yapabilir.
Lütfen yetkili satıcınıza danışınız.
ACXF55-27171.indb 69
ACXF55-27171.indb 69 12/2/2019 11:00:02 AM
12/2/2019 11:00:02 AM
Sayfa: 69
70
Sorun giderme
Ne zaman…
■ Uzaktan kumanda yoksa veya bir arıza meydana geldiyse
AUTO
OFF/ON
(Ünitenin yapısı
modele bağlı
olarak değişebilir)
1.Ön paneli kaldırın.
2.AUTO modunda kullanmak için düğmeye bir kez basın.
3.Zorunlu SOĞUTMA modunda kullanmak için düğmeye basıp 1 bip sesi
duyana basılı tutup bırakın.
4.Zorunlu ISITMA modunda kullanmak için düğmeye basıp 3 bip sesi
duyana basılı tutup bırakın.
5.Kapatmak için düğmeye tekrar basın.
■ Göstergeler çok parlak ise
•Göstergenin parlaklığını artırmak veya azaltmak için tuşuna 5 saniye basılı tutunun.
■ Ürünün uzun süre kullanılmaması durumunda sezonluk kontrol yaparken
•Uzaktan kumanda pillerini kontrol edin.
•Giriş ve çıkış havalandırma deliklerini bir şeyin engellemediğinden emin olun.
•Otomatik OFF/ON butonunu SOĞUTMA/ISITMA işlemini seçmek için kullanın. 15 dakikalık
çalışma sonrasında hava giriş ve çıkış ağızları arasında aşağıdaki sıcaklık farklarının
görülmesi normaldir:
SOĞUTMA: ≥ 8 °C / 14,4 °F ISITMA: ≥ 14 °C / 25,2 °F
■ Üniteler uzun süre kullanılmayacaksa
•İç aksamda oluşan nemin uzaklaştırılması ve küf oluşumunun engellenmesi için ISITMA
modunu 2~3 saat çalıştırın.
•Güç kaynağını kapatınız ve fişi çekiniz.
•Uzaktan kumandanın pillerini çıkarınız.
BAKIM YAPILAMAYAN DURUMLAR
GÜÇ KAYNAĞINI KAPATINIZ VE FİŞİ ÇEKİNİZ daha sonra aşağıdaki durumlar
oluştuğunda yetkili satıcınıza danışınız:
•Çalışma sırasında anormal gürültü.
•Uzaktan kumandaya su/yabancu madde girmesi.
•İç üniteden su sızıntısı.
•Devre kesici sigorta sigorta sık sık atıyor.
•Güç kablosu normalden daha sıcak.
•Anahtarlar ve düğmeler düzgün çalışmıyor.
ACXF55-27171.indb 70
ACXF55-27171.indb 70 12/2/2019 11:00:02 AM
12/2/2019 11:00:02 AM
Sayfa: 70
71
Türkçe
Hata kodlarının alınması
Ünite durduysa ve ZAMANLAYICI göstergesi yanıp sönüyorsa, hata kodunu almak için uzaktan
kumandayı kullanın.
5 saniye
basın
Hata
kontolünden
çıkmak için 5 sn.
basınız
1
3
Bip sesini duyana kadar
basınız, daha sonra hata
kodunu not ediniz
Ürünü kapatarak hata
kodunu yetkili satıcınıza
bildiriniz
2
4
TIMER
OFF
TIMER
ON
• Bazı hatalar için, başlangıçta 4 bip sesi varsa üniteyi kısıtlı özellikler ile çalıştırabilirsiniz.
Sorun tespit
ekranı
Anormallik/Koruma kontrolü
H 00 Bellekte arıza yok
H 11 İç mekan/dış mekan normal dışı haberleşme
H 12 İç ünite kapasitesi eşleşmiyor
H 14
İç mekan giriş havası sıcaklığı sensöründe
anormallik
H 15
Dış mekan kompresör sıcaklığı sensöründe
anormallik
H 16 Dış mekan akım dönüştürücüde (CT) anormallik
H 17
Dış mekan emme sıcaklığı sensöründe normal
dışı durum
H 19 İç mekan fan motoru mekanizması kilidi
H 21
İç mekan şamandıralı anahtarın çalışmasında
anormallik
H 23
İç mekan ısı eşanjörü sıcaklık 1 no'lu sensörü
anormallik
H 24
İç mekan ısı eşanjörü sıcaklık 2 no'lu sensörü
anormallik
H 25 İç mekan iyon cihazında anormallik
H 26 Minus ION normal dışı durum
H 27
Dış mekan hava sıcaklığı sensöründe
anormallik
H 28
Dış mekan ısı eşanjörü 1 no’lu sensöründe
anormallik
H 30
Dış mekan boşaltma borusu sıcaklığı
sensöründe anormallik
H 31 Normal dışı yüzme havuzu sensörü
H 32
Dış mekan ısı eşanjörü 2 no’lu sensöründe
anormallik
H 33 İç mekan/dış mekan bağlantısında anormallik
H 34
Dış mekan soğutucu sıcaklığı sensöründe
anormallik
H 35 İç/dış mekan su ters akımında anormallik
H 36
Dış mekan gaz borusu sıcaklığı sensöründe
anormallikIşık sensöründe anormallik
H 37
Dış mekan sıvı borusu sıcaklığı sensöründe
anormallik
H 38 İç/dış mekan uyumsuzluğu (marka kodu)
H 39
İç mekan işletim ünitesi veya standby
ünitelerinde anormallik
Sorun tespit
ekranı
Anormallik/Koruma kontrolü
H 41 Kablo bağlantısı veya boru tesisatında
anormallik
H 50 Havalandırma fanı motoru kilitli
H 51 Havalandırma fanı motoru kilitli
H 52
Sol-sağ sınırlama şalteri montajında normal
dışı durum
H 58 İç mekan gaz sensöründe normal dışı durum
H 59 Eko sensörde anormallik
H 64
Dış mekan yüksek basınç sensöründe
anormallik
H 67 nanoe'de anormallik
H 70 Işık sensöründe anormallik
H 71
Kontrol paneli içindeki DC soğutma fanında
normal dışı durum
H 72 Normal dışı tank sıcaklığı sensörü
H 85
İç mekan ve kablosuz LAN modülü arasında
anormal iletişim
H 97 Dış mekan fan motoru mekanizması kilidi
H 98 İç mekan yüksek basınç koruması
H 99 İç mekan işletim ünitesi donma koruması
F 11 4 yollu valf anahtarlamada anormallik
F 16 Toplam çalışma akımı koruması
F 17 İç mekan standby ünitesinde donma var
F 18 Kuru devre kilitlenmede normal dışı durum
F 87 Kontrol kutusu aşırı ısınma koruması
F 90 Güç faktörü düzeltmesi (PFC) devre koruması
F 91 Soğutma döngüsünde anormallik
F 93 Dış mekan kompresör devrinde anormallik
F 94 Kompresör Tahliyesinde aşırı basınç koruması
F 95
Dış mekan soğutmasında yüksek basınç
koruması
F 96
Güç transistörü modülünde aşırı ısınma
koruması
F 97 Kompresörde aşırı ısınma koruması
F 98 Toplam çalışma akımı koruması
F 99
Dış mekan doğrudan akımında (DC) tepe akımı
algılama
* Bazı hata kodları modeliniz için geçerli olmayabilir. Açıklığa kavuşturmak için yetkili satıcıya danışın.
Sorun
giderme
ACXF55-27171.indb 71
ACXF55-27171.indb 71 12/2/2019 11:00:02 AM
12/2/2019 11:00:02 AM
Sayfa: 71
72
Bilgi
Accordance with the WEEE Regulation.
Disposal of Old Equipment and Batteries Only for European Union and countries
with recycling systems
These symbols on the products, packaging, and/or accompanying documents
mean that used electrical and electronic products and batteries must not be
mixed with general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products and batteries,
please take them to applicable collection points in accordance with your national
legislation.
By disposing of them correctly, you will help to save valuable resources and
prevent any potential negative effects on human health and the environment.
For more information about collection and recycling, please contact your local
municipality.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance
with national legislation.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Eski Ekipman ve Bataryaların İşlenmesi.
Sadece geri dönüşüm sistemleri olan Avrupa Birliği ve ülkeleri için geçerlidir.
Ürünler, ambalaj ve/veya ekli belgeler üzerindeki bu semboller kullanılmış elektrik
ve elektronik ürünlerin ve pillerin genel ev atığı ile karıştırılmaması gerektiğini
ifade eder.
Eski ürünlerin ve pillerin toplanması ve geri kazanılması için bu atıkları lütfen
yasayla belirlenmiş olan uygun toplama merkezlerine teslim ediniz.
Bu atıkların doğru işlenmesiyle, değerli kaynakların korunmasına ve insan sağlığı
ve çevreye olası negatif etkilerinin engellenmesine yardımcı olabilirsiniz.
Atıkların toplanması ve geri dönüşümü için detaylı bilgi için lütfen bağlı
olduğunuz yerel yönetimlerle iletişime geçiniz.
Atıkların atılmasıyla ilgili yanlış uygulamalar yasayla belirlenmiş olan cezalara
sebebiyet verebilir.
ACXF55-27171.indb 72
ACXF55-27171.indb 72 12/2/2019 11:00:03 AM
12/2/2019 11:00:03 AM
Sayfa: 72
73
Türkçe
UYARI
Bu sembol, bu ekipmanın
yanıcı bir soğutucu kullandığını
gösterir. Soğutucu sızıntısı
olursa harici bir ateşleme
kaynağıyla birlikte yanma
olasılığı vardır.
Bu sembol, Kullanım
Talimatlarının dikkatli şekilde
okunması gerektiğini gösterir.
Bu sembol, servis personelinin
bu ekipmanı Kurulum
Talimatlarına göre kullanması
gerektiğini gösterir.
Bu sembol, Kullanım Talimatları
ve/veya Kurulum Talimatlarına
dahil edilen bilgiler olduğunu
gösterir.
Bilgi
ACXF55-27171.indb 73
ACXF55-27171.indb 73 12/2/2019 11:00:03 AM
12/2/2019 11:00:03 AM

Sorular & cevaplar

Panasonic CU-TZ50WKE hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Panasonic CU-TZ50WKE hakkında bir soru sorun

Panasonic CU-TZ50WKE ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Panasonic CU-TZ50WKE kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Panasonic CU-TZ50WKE ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.