Microlife NC 100 kılavuzu

AşağıdaMicrolife NC 100 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Microlife
  • Ürün: Termometre
  • Model/isim: NC 100
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 7
ijǟİĩñƖİìŏãƖƔ
żƔĿǚƖİǚƖƔƤŰöåƌİǟōöûŗæǐİğå
r
ƧİáŐǚ
Sayfa: 53
40
Aygıtı kullanmadan önce, talimatları dikkatle oku-
yun.
Tip BF
Bu Microlife termometresi, son teknolojiye sahip ve ulusla-
rarası standartlara göre test edilen oldukça yüksek nitelikli
bir üründür. Benzersiz teknolojisi sayesinde bu termo-
metre, her ölçümde güvenilir ve ısı-girişimsiz bir sonuç
sağlayabilir. Ölçümlerin belirlenen düzeyde doğruluğunu
güvence altına almak amacıyla, bu aygıt her açılışında
kendi kendini test eder.
Bu Microlife termometresi, periyodik ölçüm yapılması ve
insan vücut sıcaklığının izlenmesi amacıyla üretilmiştir.
Bu termometre, bilimsel olarak test edilmiş ve işletme
kılavuzuna uygun olarak kullanıldığında güvenilir ve
doğru sonuç verdiği kanıtlanmıştır.
Tüm işlevleri ve güvenlik bilgisini anlayabilmeniz için,
lütfen, bu talimatları dikkatle okuyunuz.
Microlife NC 100 Dijital Temassız Kulak Termometresi (Ateş Ölçer) TR
1 Ölçüm Sensörü
2 İzleme lambası
3 BAŞLAT Düğmesi
4 Ekran
5 AÇ/KAPA Düğmesi
6 Mod Anahtarı
7 Pil Bölmesi Kapağı
8 Tüm Parçaların Görüntülenmesi
9 Bellek
AT Ölçüm için Hazır
AK Ölçüm tamam
AL Vücut Modu
AM Nesne Modu
AN Düşük Pil Göstergesi
AO Santigrat ve Fahrenhayt arasında değiştirilebilir
AP Bellekten Geri Çağırma Modu
AQ Son 30 Ölçümün Bellekten Geri Çağrılması
AR Ölçülen Sıcaklık çok yüksek
AS Ölçülen Sıcaklık çok düşük
BT Ortam Sıcaklığı çok yüksek
BK Ortam Sıcaklığı çok düşük
BL Hata İşlev Ekranı
BM Boş Ekran
BN Bitmiş Pil
BO Pilin Değiştirilmesi
Sayfa: 54
41
NC 100 TR
İçindekiler
1. Bu Termometrenin Avantajları
2. Önemli Güvenlik Talimatları
3. Bu Termometre ile Sıcaklığın Ölçülmesi
4. Kontrol Göstergeleri ve Simgeler
5. Vücut ve Nesne Modları Arasında Değişim
6. Kullanım Yönergeleri
7. Santigrat ve Fahrenhayt arasında değiştirilebilir
8. 30 ölçümün Bellek Modundan geri çağrılması
9. Hata İletileri
10.Temizlik ve Dezenfekte Edilmesi
11.Pil Değişimi
12.Garanti Kapsamı
13.Teknik Özellikler
14.www.microlife.com
Garanti Belgesi (bkz Arka Kapak)
1. Bu Termometrenin Avantajları
Saniyelerle ölçüm
Yenilikçi kızılötesi teknolojisi sayesinde, nesneye dokunul-
masa bile ölçümün yapılması sağlanır. Böylece, saniyeler
içerisinde güvenlik ve sıhhi tedbirler güvence altına alınır.
Çoklu Kullanım (Geniş Aralık Ölçümü)
Bu termometre, 0 °C ila 100.0 °C(32.0 °F ila 212.0 °F) gibi
geniş bir ölçüm aralığına sahiptir; yani, aygıt, vücut sıcak-
lığı ölçen bir aygıt olarak kullanılabileceği gibi, aşağıdaki
nesnelerin yüzey sıcaklığını ölçmek için de kullanılabilir:
 Biberondaki sütün yüzey sıcaklığını
 Bebek banyo suyunun yüzey sıcaklığını
 Ortam sıcaklığını
Doğru ve güvenilir
Gelişmiş bir kızılötesi algılayıcısına sahip olan benzersiz
prob montaj yapısı, her ölçümün doğru ve güvenilir olma-
sını sağlar.
Hafif ve Kullanımı Kolay
 Ergonomik tasarımı, termometrenin kullanımını kolay-
laştırır ve basitleştirir.
 Bu termometre, uyuyan bir çocuk üzerinde bile kullanıla-
bilir; dolayısıyla, hiçbir rahatsızlık vermez.
 Bu termometre ile çabuk ölçüm yapılabildiğinden,
çocuklar için rahatça kullanılabilir.
Otomatik Ekran Belleği
Aygıt, AÇILDIĞINDA son ölçüm otomatik olarak 2 saniye
görüntülenir.
Birçok Ölçümün Bellekten Geri Çağrılması
Bellekten geri çağırma modu girilerek, kullanıcılar son
30 ölçümü bellekten geri çağırabilir ve böylece sıcaklık
değişikliklerini etkili biçimde izleyebilir.
Güvenli ve Hijyenik
 Doğrudan cilt teması yok
 Cam kırılması ya da cıva yutulması tehlikesi yok.
 Çocuklar üzerinde kullanılması açısından tamamen
güvenli.
 Tüm aile tarafından kullanılması için termometrenin
tamamen hijyenik hale getirilmesi amacıyla, probu
temizlemek üzere, alkolle nemlendirilmiş pamuklu bir
bez kullanılabilir.
Ateş Uyarısı
Hasta, 10 kısa «bip» sesi ve kırmızı renkli LCD artalan ikaz
lambası ile 37.5 °C veya üzerinde ateşi olabileceği konu-
sunda uyarılır.
2. Önemli Güvenlik Talimatları
 Bu ürün, sadece bu broşürde açıklanan amaçlar
çerçevesinde kullanılabilir. İmalatçı, yanlış uygula-
madan kaynaklanan zarar ziyan için sorumlu tutulamaz.
Sayfa: 55
42
 Bu aygıtı kesinlikle suya ya da diğer sıvılara batır-
mayın. Temizlik için, lütfen, «Temizlik ve Dezenfekte
Edilmesi» bölümündeki talimatları uygulayın.
 Hasar gördüğünü düşünüyorsanız ya da herhangi bir
anormal durum sezdiyseniz, aygıtı kullanmayın.
 Aygıtı kesinlikle açmayın.
 Ateşin ilk aşamalarında, kan damarlarının daralması
olarak adlandırılan temel bir fizyolojik etki meydana
gelebilir; bu durum, soğuk deri etkisine yol açar. Bu
termometre kullanılarak kaydedilen sıcaklık, kuşku
uyandıracak biçimde düşük olabilir.
 Ölçüm sonucu, hastanın bulgusu ile uyumlu değilse ya da
kuşku uyandıracak biçimde düşük ise, ölçümü her
15 dakikada bir tekrarlayın ya da ölçüm sonucunu başka
bir çekirdek vücut sıcaklığı ölçümü ile iki kez kontrol edin.
 Aygıt, hassas parçalara sahiptir ve dikkatli biçimde kulla-
nılmalıdır. «Teknik Özellikler» bölümünde açıklanan
saklama ve çalıştırma koşullarını göz önünde bulundurun!
 Çocukların denetimsiz bir şekilde ürünü kullanmalarına
izin vermeyin; bazı parçalar, yutulabilecek kadar küçüktür.
 Aşağıdaki durumlara maruz kalmasına engel olun:
- aşırı sıcaklıklar
- darbe ve düşürülme
- kir ve toz
- doğrudan güneş ışığı
- ısı ve soğuk
 Aygıtın uzun bir süre kullanılmaması durumunda, pillerin
çıkarılması gerekir.
 UYARI: Bu aygıt, doktorunuzla konsültasyon sı-
rasında bir yedek aygıt olarak kullanılması ama-
cıyla tasarlanmamıştır. Aygıt, su geçirmez nitelikli
DEĞİLDİR! Aygıtı KESİNLİKLE herhangi bir sıvı
içerisine batırmayın.
3. Bu Termometre ile Sıcaklığın Ölçülmesi
Bu termometre, nesnelerin yanı sıra alından yayılan kızılö-
tesi enerjiyi ölçer. Kızılötesi enerji, mercekler aracılığıyla
toplanır ve bir sıcaklık değerine dönüştürülür.
Kaş bölgesinin üzerindeki deri yüzeyi taranarak elde edilen
sıcaklık ölçümleri, en doğru sonucu verir.
4. Kontrol Göstergeleri ve Simgeler
 Tüm parçaların görüntülenmesi 8: Aygıtı açmak için
AÇ/KAPA düğmesine 5 basın; tüm parçalar 2 saniye
görüntülenir.
 Bellek 9: Son ölçüm, ekranda otomatik olarak 2 saniye
görüntülenir.
 Ölçüm için hazır AT: Aygıt, ölçüm için hazırdır; mod
simgesi (vücut ya da nesne) görüntülenirken «°C» ya da
«°F» simgesi yanıp söner.
 Ölçüm tamam AK: Ölçülen değer, «°C» veya «°F»
simgesi ile ekran 4’de görünür ve mod simgesi sabittir.
«°C» veya «°F» simgesi tekrar yanıp sönünce, cihaz
sonraki ölçüm için hazırdır.
 Düşük pil göstergesi AN: Aygıt açıldığında, kullanıcıya
pili değiştirmesini anımsatmak için, pil simgesi yanıp söner.
5. Vücut ve Nesne Modları Arasında Değişim
Vücut modundan nesne moduna geçmek için, termometre-
nin yanındaki mod düğmesini 6 aşağıya kaydırın. Vücut
moduna dönmek için, düğmeyi tekrar yukarıya kaydırın.
6. Kullanım Yönergeleri
Vücut Modu’nda Ölçüm
1. AÇ/KAPA düğmesine basın 5. Ekran 4 tüm parçaları
2 saniye görüntülemek üzere etkinleşir.
2. Son ölçüm sonucu, «M» simgesi 9 ile birlikte ekranda
otomatik olarak 2 saniye görüntülenir.
3. Ekranda,«°C»yada«°F»simgesiyanıpsönünce,bir«bip»
sesi duyulur ve termometre ölçüm yapmaya hazırdır AT.
Sayfa: 56
43
NC 100 TR
4. Termometreyi alnın ortasında 5 cm’yi geçmeyecek
bir mesafede tutun. Alın bölgesi, saç, ter ya da kir
barındırıyorsa, lütfen doğru ölçüm sonucu alabilmek için
önce söz konusu engeli ortadan kaldırın.
5. BAŞLAT düğmesine 3 basın ve termometreyi alnın
ortasından şakak bölgesine doğru (kaşın yaklaşık 1 cm
yukarısı) sarsmadan taşıyın. Yanan mavi renkli tarama
lambası ölçüm alanını gösterir. 3 saniye sonra uzun bir
«bip» sesi ile ölçümün tamamlandığı bildirilir. Uzun
«bip» sesi duyulmadan önce şakak bölgesine ulaşıla-
madıysa,ölçümüyukarıdaanlatıldığı şekilde tekrarlayın;
ancak, termometreyi biraz daha hızlı taşıyın.
6. Kaydedilen sıcaklık değerini LCD ekranından okuyun.
Nesne Modu’nda Ölçüm
1. Yukarıdaki adımları (1-3) izleyin ve termometreyi 5 cm’yi
geçmeyecek şekilde ölçüm yapmak istediğiniz nesnenin
ortasında tutun. BAŞLAT düğmesine 3 basın. 3 saniye
sonrauzunbir«bip»sesiileölçümüntamamlandığıbildirilir.
2. Kaydedilen sıcaklık değerini LCD ekranından okuyun.
 NOT:
 Hastaların ve termometrenin normal oda koşulla-
rında en az 30 dakika kalmaları gerekmektedir.
 Bebek emzirirken ya da emzirdikten hemen sonra ölçüm
yapmayın.
 Termometreyi çok nemli ortamlarda kullanmayın.
 Hastalar, ölçüm sırasında/öncesinde bir şey içmemeli,
yememeli ya da spor yapmamalıdır.
 İşlemintamamlandığınadair«bip»sesiduyulmadanönce
ölçüm aletini ölçüm bölgesinden hareket ettirmeyin.
 Probu dikkatli bir şekilde temizlemek için alkollü bir bez
kullanın ve başka bir hastanın ateşini ölçmeden önce
15 dakika bekleyin.
 Hasta, 10 kısa «bip» sesi ve kırmızı renkli LCD artalan
ikaz lambası ile 37.5 °C veya üzerinde ateşi olabileceği
konusunda uyarılır.
 Değişik konumlarda sıcaklık ölçüm sonuçları fark edebile-
ceği için, sıcaklıkölçümünüher zamanaynı konumdayapın.
 Doktorlar, yenidoğanbebekleriçinilk 6 ay boyunca rektal
ölçüm yapılmasını önermektedirler; diğer tüm ölçüm
yöntemleri belirsiz ölçüm sonuçlarına yol açabilir. Bu
bebeklerde temassız termometre kullanılırsa, ölçüm
sonuçlarının her zaman rektal ölçüm yapılarak teyit edil-
mesini öneririz.
 Aşağıdaki durumlarda, üç kez ölçüm yapılması ve en
yüksek olanın ölçüm sonucu olarak değerlendirilmesi
önerilmektedir:
1. Tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir bağışıklık siste-
mine sahip olan ve ateşinin olması ya da olmaması
kritik önem taşıyan üç yaşın altındaki çocuklar.
2. Kullanıcınınaygıtıtanıyıptutarlısonuçlaralıncayakadar,
termometreyi ilk kez nasıl kullanacağını öğrenirken.
3. Ölçüm sonucu şaşırtıcı derecede düşük ise.
 Vücut ısısı gece en yüksek seviyede ve uyanmadan
yaklaşık bir saat önce de en düşük seviyede olduğundan,
normal vücut ısısı ölçülen noktaya ve günün saatine
göre değişiklik göstereceği için, farklı ölçüm noktala-
rından alınan sonuçlar mukayese edilmemelidir.
Normal vücut ısısı aralıkları:
- Koltukaltı: 34.7 - 37.7 °C / 94.5 - 99.1 °F
- Oral: 35.5 - 37.5 °C / 95.9 - 99.5 °F
- Rektal: 36.6 - 38.0 °C / 97.9 - 100.4 °F
- Microlife NC 100: 35.4 °C - 37.4 °C / 95.7 - 99.3 °F
7. Santigrat ve Fahrenhayt arasında değiştiri-
lebilir
Bu termometre, sıcaklık ölçümlerini Fahrenhayt ya da
Santigrat cinsinden görüntüleyebilir. °C ve °F değerleri
arasında gidip gelmek için, sadece birimi KAPATIN ve
BAŞLAT düğmesini 3 5 saniye basılı tutun BAŞLAT
düğmesini 5 saniye basılı tuttuktan sonra geçerli ölçüm
değeri olan («°C» ya da «°F» simgesi) ekranda yanıp
söner AO. BAŞLAT düğmesine 3 tekrar basmak suretiyle,
°C ve °F arasında gidip gelerek ölçüm değerini belirleyin.
Sayfa: 57
44
Ölçüm değerini seçtikten sonra 5 saniye bekleyin; aygıt,
«ölçüm için hazır» modunu otomatik olarak girer.
8. 30 ölçümün Bellek Modundan geri çağrılması
Bu termometre, son 30 ölçüm sonucunu bellekten geri
çağırabilir.
 Bellekten geri çağırma modu AP: Güç kapalıyken
«Bellekten geri çağırma modu» nu girmek için, BAŞLAT
düğmesine 3 basın. Bellek simgesi «M» yanıp söner.
 Ölçüm sonucu 1 - son ölçüm sonucu AQ: Son ölçüm
sonucunu bellekten geri çağırmak için, BAŞLAT
düğmesine 3 basın ve serbest bırakın. Bellek simgesi
ile birlikte sadece 1 rakamı görüntülenir.
 Ölçüm sonucu 30 - ardışık ölçüm sonucu: Son 30
ölçüm sonucuna kadar ardışık ölçüm sonuçları bellekten
geri çağırmak için, BAŞLAT düğmesine 3 art arda basın.
Son 30 ölçüm sonucu bellekten geri çağrıldıktan sonra,
BAŞLAT düğmesine 3 basıp serbest bırakılınca, ölçüm
sonucu 1'den itibaren yukarıya doğru görüntülenmeye
devam eder.
9. Hata İletileri
 Ölçülen sıcaklık çok yüksek AR: Ölçülen sıcaklık
değeri, vücut modunda 42.2 °C / 108.0 °F ya da nesne
modunda 100 °C / 212 °F değerinden daha yüksek
çıktığında «H» simgesi ekranda görüntülenir.
 Ölçülen sıcaklık çok düşük AS: Ölçülen sıcaklık
değeri, vücut modunda 34.0 °C / 93.2 °F ia da nesne
modunda 0 °C / 32 °F değerinden daha düşük çıktı-
ğında «L» simgesi ekranda görüntülenir.
 Ortam sıcaklığı çok yüksek BT: Ortam sıcaklık değeri,
40.0 °C / 104.0 °F değerinden daha yüksek olduğunda
ekranda «H» simgesi ile birlikte görüntülenir.
 Ortam sıcaklığı çok yüksek BK: Ortam sıcaklığı, vücut
modunda 16.0 °C / 60.8 °F ya da nesne modunda
5.0 °C (41.0 °F) değerinden daha düşük olduğunda «L»
simgesi ile birlikte görüntülenir..
 Hata işlev ekranı BL: Sistemde herhangi bir aksaklık
söz konusu olduğunda görüntülenir.
 Boş ekran BM: Pillerin doğru yerleştirilip yerleştirilmedi-
ğini kontrol edin. Ayrıca, pillerin (<+> ve <->) kutuplarını
kontrol edin.
 Bitmiş pil göstergesi BN: Ekranda sadece bu «»
simgesi görüntüleniyorsa, pillerin hemen değiştirilmesi
gerekmektedir.
10.Temizlik ve Dezenfekte Edilmesi
Termometre mahfazasını ve ölçüm probunu temizlemek
için, alkollü bez ya da alkolle (%70 izopropil) nemlendirilmiş
pamuklu bez kullanın. Termometrenin içine sıvı girmedi-
ğinden emin olun. Temizlik için kesinlikle aşındırıcı temizlik
maddeleri, incelticiler ya da benzen kullanmayın ve aygıtı
su ya da diğer temizliksıvılarına kesinlikle batırmayın. Prob
merceklerinin ve ekranın yüzeyini çizmemeye çalışın.
11.Pil Değişimi
Bu aygıt ile birlikte 2 adet yeni ve uzun ömürlü 1.5V, AAA
pil verilmiştir. Ekranda sadece «» BN simgesi görüntüle-
niyorsa, pillerin değiştirilmesi gerekmektedir.
Pil bölmesi kapağını BO açmak için bir tornavida kullanın.
Pilleri değiştirin – bölmedeki simgelerle gösterildiği şekilde
kutupların doğru konumda olup olmadığına dikkat edin.
Piller ve elektronik ürünler, çöpe atılmamalı; an-
cak, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak el-
den çıkarılmalıdır.
12.Garanti Kapsamı
Bu aygıt, satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl garanti kapsa-
mındadır. Garanti, sadece satıcınız (arkaya bakınız) tara-
Sayfa: 58
45
NC 100 TR
fından doldurulan ve satın alma ya da fatura tarihini teyit
eden garanti belgesinin mevcudiyeti ile geçerlilik kazanır.
 Garanti, aygıtı kapsar; piller ve ambalaj garanti kapsa-
mında değildir.
 Aygıtın açılması ya da üzerinde değişiklik yapılması,
garantiyi geçersiz kılar.
 Garanti, yanlış kullanımdan, pillerin boşalmasından,
kazalar ve çalıştırma talimatlarına uygun davranılma-
maktan kaynaklanan zarar ziyanı kapsamaz.
Lütfen,Microlife-sevisi ile görüşün.
13.Teknik Özellikler
Bu cihaz, 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmenliği gereksinim-
leri ile uyumludur.
Teknik özelliklerin değiştirilmesi hakkı saklıdır.
Tıbbi Ürün Kullanıcı Yasasına göre, profesyonel kullanıcılar
için, iki yılda bir teknik muayene önerilmektedir. Lütfen,
yürürlükteki atık elden çıkarma yönetmeliklerine riayet ediniz.
14.www.microlife.com
Servislerin yanı sıra termometreler ve kan basıncı monitör-
leri hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz:www.microlife.com.
Tür: NC 100 Dijital Temassız Kulak Termometresi
Ölçüm
aralığı:
Vücut Modu: 34.0-42.2 °C (93.2-108.0 °F)
Nesne Modu: 0-100.0 °C (32-212.0 °F)
Çözünürlük: 0.1 °C / °F
Ölçüm
doğruluğu:
Laboratuar:
0.2 °C, 36.0  39.0 °C
(0.4 °F, 96.8  102.2 °F)
Ekran: Sıvı Kristal Ekran, 4 basamak artı özel
simgeler
Akustik: Aygıt, AÇIK ve ölçüm işlemine hazır: 1 kısa
«bip» sesi
Ölçüm tamam: Ölçüm sonucu 37.5 °C'den
(99.5 °F) az ise 1 uzun «bip» sesi (1 sn.)
duyulur; ölçüm sonucu 37.5 °C'ye (99.5 °F)
eşit ya da bu değerden yüksek ise 10 kısa
«bip» sesi duyulur.
Sistem hatası ya da arızası: 3 kısa «bip» sesi
Bellek: Son ölçülen sıcaklığın otomatik olarak göste-
rilmesi
30 ölçümün Bellek Modundan geri çağrılması
Artalan
lambası:
Aygıt, AÇIK konumda iken, ekran 4 saniye
YEŞİL renkte yanar.
Ölçüm sonucu 37.5 °C'den (99.5 °F) az
olursa, ekran 5 saniye YEŞİL renkte yanar.
Ölçüm sonucu 37.5 °C'ye (99.5 °F) eşit ya da
daha yüksek olursa, ekran 5 saniye KIRMIZI
renkte yanar.
Çalıştırma
sıcaklığı:
Vücut Modu: 16-40.0 °C (60.8-104.0 °F)
Nesne Modu: 5-40.0 °C (41-104.0 °F)
Saklama
sıcaklığı:
-20 °C ila +50 °C (-4 °F ila 122 °F)
%15-95 maksimum bağıl nem
Otomatik
Kapanma:
Son ölçüm yapıldıktan sonra yaklaşık olarak 1
dakika.
Pil: 2 x 1.5 V Piller; boyut AAA
Boyutlar: 150 x 40 x 39 mm
Ağırlık: 81 g (piller dahil), 56 g (piller hariç)
İlgili stan-
dartlar:
ASTM E1965;
IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Sorular & cevaplar

Bizim ateş olcerimiz ℉ den ölçüm yapmaya başladı ℃ ye alamıyoruz nasıl olacağı konusunda bilgi verirseniz sevinirim kullanma kılavuzumuz kayıp şimdiden teşekkürler .

2 yıl önce tarihinde Tugba AYDIN tarafından yayınlanmıştır

Microlife NC100 cihazım fahrenhayt tan C dereceye geçiremiyorum.. Yardımcı olursanız sevinirim

2 yıl önce tarihinde Gürol ÇAKIR tarafından yayınlanmıştır

Microlife otomatik ateş ölçer aldık fakat nasıl oldu ise fahrenheit ölçüyor nasıl geri çevircez derece ölçümünü nasıl yapıcaz

2 yıl önce tarihinde Mualla Günay tarafından yayınlanmıştır

Ölçüm cihazı F den C ye geçiremiyorum yardımcı olurmusunuz

1 yıl önce tarihinde Mahmut yıldız tarafından yayınlanmıştır

Microlife ateş ölçümünü çok fazla gösterıyor ayarları bozulmuş

1 yıl önce tarihinde Veysel yılmaz tarafından yayınlanmıştır

İyi günler bende Ölçüm cihazını F den C ye geçiremiyorum yardımcı olurmusunuz

1 yıl önce tarihinde Mehmet kaleş tarafından yayınlanmıştır

Nc 100 modelateş ölçer cihazımı memo modundan çıkaramıyorum bi yardımcı olurmusunz

1 yıl önce tarihinde Ruhi kalyoncu tarafından yayınlanmıştır

Microlife nc 100 ateş ölçerim yüksek gösteriyor yardımcı olurmusunuz

1 yıl önce tarihinde Seehat çelikbaş tarafından yayınlanmıştır

L hatası veriyor

8 ay önce tarihinde Özkan Özdemir tarafından yayınlanmıştır

Düzeltebildiniz mi acaba aynı sorun bende de oldu

7 ay önce tarihinde Ayça Küçükbakan tarafından yayınlanmıştır
0
En iyi cevap

Microlife NC 100 hakkında bir soru sorun

Microlife NC 100 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Microlife NC 100 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Microlife NC 100 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.