Metabo KHE 2650 kılavuzu

AşağıdaMetabo KHE 2650 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Metabo
  • Ürün: Matkap
  • Model/isim: KHE 2650
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Türk

İçindekiler

Sayfa: 3
4
İçindekiler
1- Uygunluk Bildirgesi
2- Özel kullanım
3- Genel GüvenlikTalimatları
4- Özel GüvenlikTalimatları
5- Genel Bakış
6- Ürüne Özgü Özellikler
7- İlk Defa Çalıştırma
7.1- Ek tutamağın takılması
7.2- Derinlik engelleyiciyi takmak
8- Kullanım
8.1- Derinlik Engelleyicinin Ayarlanması
8.2-“ON”ve“OFF”konumuna getirme
8.3- Hızı Önceden Belirleme (Sadece UHE 2250 Multi, UHE
2650 Multi için geçerli)
8.4- Çalışma Modunun Seçilmesi
8.5- DönmeYönünün Seçilmesi
8.6- Matkap Kovanının Seçilmesi
8.7- SDS Kovanla Alet Değiştirme
8.8- Anahtarsız Kovanla Alet Değiştirme
9- İpuçları
10- Bakım
11- Sorun giderme
12- Aksesuarlar
13- Onarım
14- Çevreyi Koruma
15- Teknik Özellikler
1- Uygunluk Bildirgesi
Bu ürünün sayfa 3’de belirtilen standartlara ve direktiflere
uyduğuna ilişkin sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
2- Özel Kullanım
Uygun aksesuarlarla birlikte, bu dönel darbeli matkap duvarcılık
parçalarını darbeli delmek, betonu, taşı ve benzer malzemeleri
yontmak, kiremit ve benzeri malzemeleri delme başlıklarıyla
delmek için uygundur. Ayrıca metali, ahşabı v.b. darbesiz
delmek ve vida vidalamak için de kullanılır.
Kullanıcı uygunsuz kullanım nedeniyle oluşabilecek her türlü
zarardan sorumludur.
Genel kabul görmüş kazayı önleme düzenlemelerine ve
ilişikteki güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.
3- Genel Güvenlik Bilgisi
Çalışma talimatlarını okumak yaralanma riskini
azaltacaktır.
DİKKAT! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
okuyun. Güvenlik uyarılarına ve talimatlarına uymamak elektrik
şoku, yangın ve/veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilir.
İleride kullanmak üzere bütün güvenlik talimatlarını ve
bilgilerini saklayın.
El aletini kullanmadan önce tamamen dikkatle okuyun ve
ilişikteki güvenlik bilgisi ve ÇalışmaTalimatlarını bilin. İleride
kullanmak üzere bütün güvenlik talimatlarını ve bilgilerini
saklayın ve aleti başkalarının kullanımına sunarken bu bilgi ve
belgeleri de verin.
4- Özel GüvenlikTalimatları
Kendi güvenliğiniz için ve el aletinizi korumak için bu
sembolün bulunduğu metnin her kısmına dikkat edin!
Koruyucu kulaklıklar takın.Yüksek ses düzeyleri bir süre
sonra duymanıza olumsuz etkide bulunabilir.
Aletle birlikte verilen ek tutamakları kullanın. Kontrol
kaybı yaralanmalara neden olabilir.
El aletini her zaman izole edilmiş kavrama yüzeyinden
tutun. Çünkü kesme aksesuarı gizlenmiş kabloya veya
kendi kablosuna değebilir. Canlı kabloya değme el aletinin
metal kısımlarını“canlı”hale getirebilir ve operatöre elektrik
şoku verebilir.
Makineyi her zaman her iki elinizle belirtilen tutamaçlardan
tutun, güvenli bir pozisyonda durup işinize odaklanın.
Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineraller ve metal
gibi malzemelerden çıkan toz sağlığa zarar verebilir.Tozla
temas veya tozu soluma kullanıcıda veya yanındakilerde alerjik
reaksiyonlara ve/veya solunum hastalıklarına neden olabilir.
Meşe ve kayın ağacı tozu gibi özellikle ahşap işlemesi için katkı
maddesiyle birleşen (kromat, ahşabı koruyucu madde) bazı toz
türleri kanserojen olarak sınıflandırılır. Asbest içeren malzeme
sadece uzmanlarca işlenmelidir.
- Uygun olduğunda toz çıkarma çıhazı kullanılmalıdır.
- Çalışma alanı iyi havalandırılmalıdır.
- P2 sınıfı toz maskesi kullanılması önerilir.
Çalışmak istediğiniz malzemelerle ilgili ulusal düzenlemeleri
izleyin.
Bu aletle birlikte çalışırken her zaman koruyucu gözlükler,
eldivenler ve uygun ayakkabılar giyin.
Çalışmak istediğiniz yerde elektrik kablosu, gaz boru hattı ve su
borularının olmamasına (Örneğin metal detektör kullanarak)
dikkat edin.
Eğer güvenlik bağlantısı yanıt verirse, makineyi derhal“off”
konumuna getirin.
Sayfa: 4
5
Dönen kısımlara dokunmayın!
Sadece makine askıdayken kırıntı ve benzeri maddeleri çıkarın.
Sert malzemeleri vidalarken dikkat edilmelidir (Metrik veya
gregoryen vidaları çeliğe vidalarken!).Vidanınbaşı kırılabilir
veya ters torklar meydana gelebilir.
Herhangi bir ayar veya bakım yapmadan önce fişi prizden
çıkarın.
5- Genel Bakış
Bkz. sayfa 4 (Lütfen çevirin).
1- Anahtarsız kovan*
2- SDS kovan
3- Alet kovanı
4- Anahtarsız kovan bileziği*
5- Kovan kilidi
6- İş mişi
7- Kol (Derinlik engelleyiciyi ayarlamak için)
8- Derinlik engelleyici
9- Hızı önceden seçme çarkı*
10- Elektronik sinyal göstergesi*
11- Dönme yönünü seçme sivici
12- Kilitleme düğmesi
13- Tetik
14- Siviç düğmesi (Çalışma modunu değiştirmek için)
15- Kilit
16- Ek tutamak
17- Güvenlik bağlantısı
* Modele bağlı olarak
6- Ürüne Özgü Özellikleri
• Aluminyum alaşımından üretilmiş korumaya monte
edilmiş yüksek performanslı darbe eylemi: Kalıcı ve
sağlam
• Çalışırken en serbest şekilde hareket etmek için kablo
koruyucu top başı
• Değiştirilebilir kovan: SDS kovan fazladan alet
grektirmeyen basit bir işlem sonucunda anahtarsız
kovanla değiştirilebilir.
• Tek düğmeyle kontrol:Tek siviç düğmesi dişliyi
seçmenizi ve delme, darbeli delme ve yontma modları
arasında seçim yapmanızı sağlar.
• Dönel durma: Eğer dönel hareket“off”konumuna
getirilirse yontma işlemi yapılabilir.
Güvenlik bağlantısı: Eğer alet sıkışır veya takılırsa,
motora giden elektrik akışı engellenir. Bu sırada açığa
çıkan yüksek güç nedeniyle, makineyi her zaman her iki
elinizle tutun, güvenli konumlanın ve işinize odaklanın.
• Yıpranma göstergesi olan karbon fırçalar (Sadece
UHE 2650 Multi’de vardır): LED karbon fırçaların
neredeyse tamamen aşındığını gösterir. Fırçalar
yıprandığında makine kendiliğinden“off”konumuna geçer
7- İlk Defa Çalıştırma
Fişi takmadan önce ölçülen şebeke voltajının ve
franksının ölçü etiketinde olduğunu ve elektrik kaynağınızla
eşleştiğini görmek için kontrol edin.
7.1- Ek tutamağın takılması
Güvenlik nedeniyle her zaman ek tutamağı kullanın.
Ek tutamağı (16) saat yönünün tersinde çevirerek kelepçeleme
yüzüğünü açın. Ek tutamağı makinenin bileziğine ittirin. Eldeki
işin niteliğine göre ek tutamağı istenen açıda sıkıca sıkıştırın.
7.2- Derinlik Engelleyicinin ayarlanması
Kolu (7) ittirin. Derinlik engelleyiciyi (8) takın. Kolu (7) aşağı
ittirin.
8- Kullanım
8.1- Derinlik Engelleyiciyi Ayarlama
Kolu (7) yukarı ittirin. Derinlik engelleyiciyi (8) istenen delme
derinliğine ayarlayın. Kolu (7) yukarı ittirin.
8.2-“ON/OFF”konumuna getirme
Makineyi çalıştırmak için, tetiğe (13) basın. Hız tetikten
ayarlanabilir. Elektronik yumuşak çalıştırma makinenin önceden
seçilen hıza ulaşana kadar sürekli ivme kazanması anlamına
gelir ( UHE 2250 Multi’de bu özellik yoktur).
Sürekli çalışmada makine elinizin kontrolünden çıktığında
çalışmaya devam eder. Bu yüzden makineyi tutamaklarından
iki elinizle tutun, güvenli bir pozisyonda durun ve işinize
odaklanın.
8.3- Hızı Önceden Seçmek
(Sadece UHE 2250 Multi, UHE 2650 Multi içindir)
Ayarlama çarkını (9) kullanarak uygulama için en uygun hızı
önceden seçin.
8.4- Çalışma Modunu Seçmek
İstenen çalışma modunu seçmek için siviç düğmesini (14)
çevirin. Çevirmek için kilide (15) basın.
Sayfa: 5
6
Helezon delme 1’inci dişli
(Yüksek tork)
Sadece UHE 2250 Multi, UHE 2650 Multi içindir.
Helezon delme 2’nci dişli (yüksek hız)
Darbeli delme
(Sadece SDS kovan (2) kullanırken kurun)
Yontma konumuna getirmek.
Bu ayarda, keski gereken konuma getirin. Sonra keskiyi
sabitlemek için“Chiselling”i seçin ve dönmesini engelleyin.
Yontma
(Sadece SDS kovan (2) kullanırken kurun).
Keski takıldığında makineyi sadece yontma
modunda çalıştırın.
Keski takılıyken makineyi kaldıraç olarak
kullanmayın.
8.5- Dönme yönünü ayarlama
Motor tamamen durmadan dönme yönünü seçme
sivicini (11) aktif hale getirmeyin.
Dönme yönünün seçilmesi
R = Saat yönünde
L = Saatin ters yönünde
8.6- Matkap kovanını değiştirmek
Kovanı değiştirmeden önce, iş milinin temiz
olduğundan emin olun. İş miline ince bir tabaka oluşturacak
şekilde gres sürün. (Özel gresle ilgili bilgi için, Aksesuarlar
bölümüne bakın. Sipariş no. 6.31800)
Sadece verilen Metabo kovanını takın.
Kovanı çıkarmak:
b
a
Okla yösterilen yönde gittiği yere kadar (a) kovan kilidini (5)
çevirin ve kovanı çıkarın.
Kovanı takmak:
b
a
Kovanı iş miline (6) yerleştirin. Okla gösterilen yönde (b) kovan
kilidini (5) kovan iş miline tamamen yerleşene kadar çevirin.
Sonra kovan kilidini serbest bırakın.
Kovanın düzgün oturup oturmadığını kontrol edin.
Not: Kovanı değiştirirken iş milinin dönmesini önlemek için,
siviç düğmesini (14) yontma moduna getirin.
8.7- SDS kovanıyla alet değiştirmek
Takmadan önce, alet sapını temizleyin ve özel gresi
sürün)! (Aksesuar sipariş no. 6.31800)! Sadece SDS-plus aletleri
kullanın.
Alet takmak:
Yerine kilitlenene kadar aleti çevirin. Alet otomatik olarak
kilitlenir.
Aleti çıkarmak:
b
a
Alet kilidini (3) okla gösterilen yönde (a) çevirin ve aleti çıkarın
(b).
Sayfa: 6
7
8.8- Anahtarsız kovanla aleti değiştirme
Bileziği (4)“AUF, OPEN” yönünde çevirin (a). Aleti olabildiğince
derine yerleştirin (b) ve mekanik bir direnç hissedene kadar
bileziği ters yönde çevirin. Dikkat! Kovan henüz tam
sıkışmadı! Daha ileri döndürülemeyene kadar bileziği
çevirmeye devam edin (Dönerken“klik”sesi gelmelidir).
Sadece şimdi alet güvenli şekilde kelepçelenmiştir.
b
a
Yumuşak bir alet sapıyla, kısa bir çalışma süresinden sonra
tekrar sıkıştırmak gerekebilir.
Aleti çıkarma:
Bileziği (4)“AUF, OPEN”yönünde çevirin ve aleti çıkarın.
Not: Matkap kovanı açıldıktan sonra duyulabilen gıcırdama sesi
bileziği ters yönde döndürerek durdurulabilir.
Eğer kovan çok sıkı sıkıştırıldıysa: Fişi çıkarın. Açık uçlu
anahtarı kullanarak matkap kovanını tutun ve bileziği (4)“AUF,
OPEN”yönünde güçlü bir şekilde çevirin.
9- İpuçları
Darbeli delerken ve yontarken sadece ölçülü basınç gerekir. Aşırı
basınç uygulamak çalışma performansınızı ilerletmez.
Derin delikler açarken, taş tozunu çıkarmak için zaman zaman
matkap ucunu delikten dışarıya çıkarın.
Kiremit ve diğer kırılgan malzemeleri darbesiz delin.
10- Bakım
Güvenlik bağlantısını (17) her zaman temiz tutun ve tozsuz
olmasını sağlayın.
İş milini (6) temiz tutun ve iş miline ince bir tabaka oluşturacak
şekilde gres sürün. (Özel gresle ilgili bilgi için, Aksesuarlar
bölümüne bakın. Sipariş no. 6.31800)
Anahtarsız kovanı (1) temizleme:
Uzun süre kullandıktan sonra kovanı ağzı aşağı bakacak
şekilde dik tutun ve birkaç kere tamamen açıp kapatın. Biriken
toz ağızdan düşer.Yanaklar üzerinde ve yanak ağızlarında
temizleme spreyinin düzenli kullanımı önerilir.
Havalandırma aralıkları:
Havalandırma aralıklarını ara sıra temizleyin.
11- Sorun Giderme
Eğer tetiğe (13) bastırılamıyorsa, dönme yönünü seçme
sivicinin (11) tam olarak R veya L konumuna ayarlanıp
ayarlanmadığını kontrol edin.
Elektronik sinyal görüntüsü (10)
Çabuk yanıp sönüyor –Tekrar çalışma koruması
Elektrik kesintiden sonra tekrar geri gelirse, makine (Hala
“ON”konumunda olan) güvenlik gerekçesiyle kendiliğinden
çalışmaya başlamaz. Makineyi tekrar“ON”ve“OFF”konumuna
getirin.
Yavaş yanıp sönüyor – Karbon fırçanın aşınması
Karbon fırçalar neredeyse tamamen aşındı. Eğer fırçalar
tamamen aşındıysa, makine kendiliğinden“OFF”konumuna
geçer. Fırçaların yetkili sevis merkezi taafından değiştirilmesini
sağlayın.
12- Aksesuarlar
Sadece orijinal Metabo aksesuarlarını kullanın.
Aksesuara gereksiniminiz olduğunda satıcınızla iletişime geçin.
Satıcı doğru aksesuarı seçmek için el aletinizin tam modelinin
bilgisine ihtiyaç duyar.
Bkz. Sayfa 4
A- SDS-Plus saplı aletler
B- Metal ve ahşap için burgulu delme
C- Karbit delme başlığı
D- Özel gres (Alet saplarını yağlamak için)
Aksesuarların tamamı için www.metabo.com veya ana kataloğa
bakınız.
13- Onarım
Elektrikli aletlerin onarımı SADECE kalifye elektrikçiler
tarafından yapılmalıdır!
Onarım gerekirse her türlü Metabo el aleti yedek parça
listesinde belirtilen adreslerden birine gönderilebilir.
Lütfen el aletiyle birlikte hatanın açıklamasını yapan bir not da
iliştirin.
Sayfa: 7
8
14- Çevreyi Koruma
Metabo’nun ambalajı % 100 geri dönüştürülebilir.
Hurda el aletleri ve aksesuarları geri dönüştürülebilen çok
miktarda değerli hammadde ve plastik içerir.
Bu talimatlar klorsuz beyaz kağıda basılmıştır.
Sadece Avrupa Birliği ülkeleri için: El aletlerinizi hiçbir
zaman ev atıklarının bulunduğu çöplüğe atmayın! Elektrik ve
elektronik donanımla ilgili European Guideline 2002/96/EC’ye
ve bunun ulusal yasalardaki uygulamasına göre kullanılmış el
aletleri ayrı şekilde toplanmalı ve çevreye uygun geri dönüşüm
için teslim edilmelidir.
15- Teknik Özellikler
Özelliklerle ilgili açıklayıcı notlar sayfa 3’de bulunmaktadır.
Teknolojik ilerleme nedeniyle değişiklik yapma hakkımız
saklıdır.
P1
= Ölçülen giriş
P2
= Güç çıkışı
n1
=Yüksüz hız
n2
=Yüklü hız
ømax
= Maksimum delme çapı
smax
= Maksimum darbe ölçüsü
W =Tek darbe gücü
S = Darbe performansı
b = Kovan kapasitesi
m = Ağırlık
D = Bilezik çapı
b = Matkap kovanı kapasitesi
Titreşim toplam değeri ( Üç yönün vektör toplamı) EN 60745’e
göre belirlenir:
ah
, HD
=Titreşim emisyon değeri (Betonu darbeli delme)
ah
, Cheq
=Titreşim emisyon değeri (Yontma)
ah
, D
=Titreşim emisyon değeri (Metali delme)
Kh
,HD/Cheq/D
= Kararsızlık (Titreşim)
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi
EN 60745’te verilmiş standart teste uygun olarak ölçülmüştür
ve aletten alete karşılaştırma yapmak üzere kullanılabilir.
Ayrıca etkilenmenin ilk değerlendirmesi için de uygundur.
Belirtilen titreşim emisyon düzeyi aletin ana uygulamalarını
temsil eder. Ama alet farklı uygulamalarda kullanılırsa, farklı
aksesuarlarla kullanılırsa ve bakımı iyi yapılmazsa titreşim
emisyonu farklılaşabilir. Bu, etkilenme düzeyini tüm çalışma
dönemi üzerinde gözle görülür bir şekilde arttırabilir.
Titreşimden etkilenme düzeyi aletin“off”konumunda olduğu
zamanları veya çalıştığında ama işi aslında yapmadığı
zamanları da hesaba katmalıdır. Bu belirgin şekilde toplam
çalışma peryodu üzerinde etkilenme düzeyini azaltır.
Kullanıcıyı aşağıdaki gibi titreşim etkilerinden korumak için ek
güvenlik önlemleri saptayın:
Alet ve akseuarların bakımını yapmak, elleri sıcak tutmak,
çalışma şekillerinin organizasyonu.
A etkinliğinde algılanan tipik ses düzeyleri
LpA
= Ses basınç düzeyi
LWA
= Akustik güç düzeyi
KpA
, KWA
= Kararsızlık (Gürültü düzeyi)
Ölçülen değerler EN 60745’e uygun belirlenmiştir.
Koruyucu kulaklık takın!
Ölçülen değerler EN60745’e uygundur.
Burada belirtilen teknik özelliklerin toleransı vardır (İlgili geçerli
standartlarla uyumlu olarak)
Sayfa: 9
10
Şehir Servis Adres Telefon Faks
Adana ACK Mekanik Ulucami Mahallesi 25019 Sokak No.: 20/A 0 (322) 359 13 33 0 (322) 359 13 34
Adana OmserTeknik Yeşiloba Mahallesi 46023 Sokak No.: 11/A Seyhan 0 (322) 428 92 23 0 (322) 428 92 22
Afyon Teksan Hırdavat Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi No.: 54 0 (272) 214 28 43 0 (272) 215 29 49
Aksaray Kaynar Hırdavat 2013 Nolu Sokak No.: 1 0 (382) 215 12 88 0 (382) 215 00 43
Amasya Akotek Bobinaj Yeniyol Caddesi No.: 85 Gümüşlü Camii Arkası 0 (358) 218 71 19 0 (358) 212 91 99
Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Merkez) 1230/1 Sokak (Eski 42 A Sokak) No.: 38 Ostim 0 (312) 354 80 21 0 (312) 354 80 26
Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Demir Caddesi No.: 64 Dışkapı 0 (312) 311 28 09 0 (312) 310 19 61
Ankara Tezcan Elektrik Bobinaj (Şube) Çalım Sokak 32/E Siteler 0 (312) 348 63 88 0 (312) 348 63 00
Ankara Bilim Elektrik 1169 Sokak (Eski 1.Sokak) Armağan Pasajı No: 102/18 Ostim 0 (312) 385 30 41 0 (312) 385 35 45
Antalya Gökler Makine Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 93 0 (242) 343 21 29 0 (242) 345 19 47
Antalya/Alanya Abalıoğlu Bobinaj Sanayi Girişi Çağrıcı Sitesi A Blok No.: 9/A 0 (242) 512 63 18 0 (242) 512 63 18
Aydın Taciroğlu Kaya Bobinaj 1.Sanayi Sitesi Üst Sanayi Caddesi 2.Sokak No.: 31 0 (256) 212 70 48 0 (256) 214 90 70
Aydın/Nazilli Dikmen-Ay Bobinaj Karaçay Mahallesi 257.Sokak No.: 22 0 (256) 312 80 56 -
Balıkesir Sunay Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi19 Ağustos Caddesi No.: 28 0 (266) 246 52 70 0 (266) 246 55 12
Balıkesir/ Bandırma Marmara Bobinaj 17 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi No.: 207/C 0 (266) 713 66 52 -
Batman Hikmetyar Bilge Yeni Mahalle 1014 Sokak No.: 16/7 0 (488) 214 56 64 -
Burdur/Bucak Ünal Bobinaj Sanayi Mahallesi Oğuzhan Sanayi Sitesi 2476 Sokak No.: 35 0 (248) 325 52 56 0 (248) 325 52 56
Burdur Çevikler Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Blok No.: 8 0 (248) 252 94 37 0 (248) 252 94 37
Bursa Vokart (Merkez) Gazcılar Caddesi Erikli Bahçe Sokak No.: 7/B Osmangazi 0 (224) 254 48 75 0 (224) 254 48 75
Bursa Vokart (Şube) Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 47 Sokak Parkop No.: 67 Nilüfer 0 (224) 441 57 00 0 (224) 443 47 57
Bursa/İnegöl ÇağTeknik Bobinaj Mahmudiye Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi No.: 21 0 (224) 715 57 37 0 (224) 715 57 37
Çanakkale Sistem Makine Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 6.Blok No.: 12 0 (286) 212 35 78 0 (286) 212 25 71
Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Merkez) İstiklal Caddesi No.: 154 0 (286) 316 11 71 0 (286) 317 01 33
Çanakkale/Biga Şahin Bobinaj Makine (Şube) 2 Nolu Sanayi Sİtesi16.Sokak No.: 13 0 (286) 317 01 34 0 (286) 317 01 33
Çorum Emek Bobinaj Küçük Sanayi Sitesi 23.Caddesi No.: 5/C 0 (364) 234 68 84 0 (364) 234 68 85
Denizli Örsler Bobinaj Ahi Sinan Caddesi Sedef Çarşısı No.: 9-10 0 (258) 261 42 74 0 (258) 265 23 53
Diyarbakır Gama Bobinaj UrfaYolu Üzeri Selahattin Eyyubi Mh. Kale Koop. B Blok Altı No.: 33/A 0 (412) 237 31 58 0 (412) 237 31 58
Düzce Yıldız Makine (Merkez) Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak No.: 1 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96
Düzce Yıldız Makine (Şube) Sanayi Çarşısı 4.Sokak No.: 27 0 (380) 514 70 56 0 (380) 523 15 96
Elazığ TekserTeknik Servis Sanayi Sitesi 10.Sokak No.: 4 0 (424) 224 83 14 0 (424) 224 83 14
Erzincan Ümit Elektrik Makine Sanayi Çarşısı 767 Sokak No.: 54 0 (446) 224 08 01 0 (446) 224 01 32
Erzurum ÜmitTeknik Cennet Çeşme Caddesi Bakırcı Apt.No.: 10/A 0 (442) 235 05 72 0 (446) 224 01 32
Eskişehir Aytu Elektrik (Merkez) Işıklar Mahallesi Sivrihisar Caddesi No.: 85/C 0 (222) 231 16 02 0 (222) 231 16 02
Eskişehir Aytu Elektrik (Şube) TeksanTornacılar Sitesi D Blok No.: 9/10 0 (222) 228 17 51 0 (222) 228 17 71
Gaziantep Özdemir Bobinaj İsmetpaşa Mahallesi İlk Bld. Başk. Caddesi No.: 2/B 0 (342) 231 60 88 0 (342) 232 22 81
Gaziantep Öz-Türk Bobinaj K.S.S Anafartalar Bulvarı SosyalTesislerYanı 4.Blok No: 16 0 (342) 235 54 42 0 (342) 235 14 46
Giresun ÖzcanTeknik Hacı Siyam Mahallesi Fatih Caddesi No.: 94/B 0 (454) 212 17 35 0 (454) 212 17 35
Hatay Özteknik Kaynak Payas Küçük Sanayi Sitesi Dere Sokak 5.Blok B/7 No.: 7 0 (326) 718 15 19 0 (326) 718 15 79
Hatay Pak-İş Bobinaj (Merkez) Eski Sanayi Sitesi 2.Cadde No.: 10 0 (326) 215 64 73 0 (326) 215 64 73
Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Yeni Sanayi Sitesi 6.İniş 4.Cadde No.: 10 Antakya 0 (326) 221 15 45 0 (326) 215 64 73
Hatay Pak-İş Bobinaj (Şube) Kurtuluş Caddesi No.: 156 Antakya 0 (326) 215 64 77 0 (326) 215 64 73
İstanbul/Karaköy Alp Elektrik Tersane Caddesi Abdülsellah Sokak Bilgin Han No.: 5 0 (212) 253 58 81 0 (212) 253 59 03
İstanbul/Perpa Birlik Elektromekanik PerpaTicaret Merkezi B Blok Kat:4 No.: 318 0 (212) 222 94 18 0 (212) 222 94 66
İstanbul/Perpa Demirhas Makine PerpaTicaret Merkezi B Blok Kat:8 No.: 995 0 (212) 320 22 61 0 (212) 320 22 61
İstanbul/Beylikdüzü Ata Bobinaj Beykent Sanayi SitesiTuna Sokak No.: 384 0 (212) 872 44 34 0 (212) 872 44 34
İstanbul/Çağlayan Kardeşler Bobinaj Elektrik Kağıthane Caddesi No.: 47 0 (212) 224 97 54 0 (212) 233 52 92
İstanbul/Çağlayan Demirhas Makine Çağlayan Mahallesi Sinanpaşa Caddesi No.: 5 0 (212) 240 69 69 0 (212) 232 21 21
İstanbul/Sefaköy Aypar Elektrik Mehmet Kartal Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Kocabıyık Sokak No.: 23/C 0 (212) 540 55 63 0 (212) 426 70 04
İstanbul/Halkalı Aypar Elektrik Salih Kartal Merkez Mahallesi Fatih Caddesi Funda Sokak No.: 32 0 (212) 548 67 06 0 (212) 548 67 06
İstanbul/Tuzla Coşkun Makine Rauf Orbay Caddesi Kelebek Sokak No.: 5 0 (216) 446 01 68 0 (216) 446 01 68
İstanbul/Dudullu Aydın Bobinaj İmes Sanayi Sitesi 3.SosyalTesisler No.: 17 0 (216) 415 10 96 0 (216) 540 71 08
YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ
Sayfa: 10
11
Şehir Servis Adres Telefon Faks
İstanbul/Ümraniye Pratik Elektromekanik Alemdağ Caddesi Rüzgarlı Sokak No.: 9/B 0 (216) 328 21 36 0 (216) 344 03 50
İstanbul/Kartal Aykut Elektrik Karlıktepe Mahallesi Soğanlık Caddesi No.: 50/B 0 (216) 488 04 56 0 (216) 488 42 68
İzmir Şenkar Bobinaj 1.Sanayi Sitesi 2826 Sokak No.: 36/1 0 (232) 457 90 18 0 (232) 458 83 85
İzmir/Çiğli Kent Bobinaj Ata Sanayi Sitesi 8780/33 Sokak No.: 50 0 (232) 328 10 33 0 (232) 328 31 15
İzmir İrfan Bobinaj Basmane 1310 Sokak No.: 41/B 0 (232) 425 35 49 0 (232) 441 52 49
K.maraş Altunbaş Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Caddesi No.: 12 0 (344) 236 21 80 0 (344) 236 21 80
K.maraş/Elbistan Üstün Bobinaj Sanayi Sitesi 15.Blok No.: 4 0 (344) 413 64 93 0 (344) 413 64 93
Karabük Damla Elektrik Hürriyet Mahallesi Aktaş Caddesi Bağ-Kur Altı No.: 17/B 0 (370) 412 77 00 0 (370) 412 77 00
Karaman Özpa Elektrik Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 676 Sokak No.: 16 0 (338) 213 10 20 0 (338) 213 10 20
Kayseri Akın Elektrik Eski Sanayi 5.Caddesi No.: 8-D 0 (352) 336 41 23 0 (352) 320 49 04
Kayseri Anadolu Elektrik Sanayi Bölgesi 3.Caddesi No.: 5/B 0 (352) 336 27 08 0 (352) 336 89 75
Kırıkkale Levent Bobinaj Sanayi Çarşısı Dumlupınar Caddesi No.: 14 0 (318) 245 25 85 0 (318) 245 25 85
Kırşehir Emek Bobinaj Kılıçözü Sanayi Sitesi 23 Blok No.: 2 0 (386) 252 62 40 0 (386) 252 62 40
Kocaeli Çetinkaya Elektromekanik Sanayi Mahallesi İzmit Sanayi Sitesi 12.Cadde 11.Blok No.: 1 0 (262) 335 13 20 0 (262) 335 13 22
Kocaeli Eso Ada Elektrik Vezirçiftliği Mahallesi Ali Aygün Sokak No.: 12 Kullar/Başiskele 0 (262) 349 44 20 0 (262) 349 44 29
Kocaeli/Gebze İnce Motor Mustafapaşa Mahallesi 712 Sokak No.: 30 0 (262) 646 46 15 0 (262) 646 55 98
Konya Yavuzhan Bobinaj (Merkez) Karatay Sanayi Çobandere Sokak No.: 20 0 (332) 233 29 60 0 (332) 238 01 52
Konya Yavuzhan Bobinaj (Şube) 2.Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Arkası No.: 18 0 (332) 239 01 91 0 (332) 238 01 52
Konya TYB Bobinaj Fevzi Çakmak Mahallesi 10562 Sokak No.: 24 0 (332) 342 45 00 0 (332) 342 45 00
Konya Ömeroğlu Hırdavat Anadolu Sanayi H.Han Mahallesi Abkes Sokak No.: 19 0 (332) 248 88 12 0 (332) 248 88 03
Malatya Öz Üstün Bobinaj Yeni Sanayi Sitesi 2.Caddesi 8.Sokak No.: 7 0 (422) 336 43 93 0 (422) 336 30 55
Manisa İrfan Bobinaj Mehmet Akif Ersoy Caddesi No.: 86/A 0 (236) 236 22 96 0 (236) 236 22 97
Mersin Flaş Bobinaj Sanayi Sitesi 159.Caddesi No.: 4/D 0 (324) 336 02 32 0 (324) 336 02 32
Mersin Şekerler Elektrik Bobinaj Nusratiye Mahallesi 5005 Sokak Anadolu Apt. Altı No.: 21/A 0 (324) 336 35 55 0 (324) 336 70 98
Muğla/Fethiye Merkez Bobinaj İnönü Bulvarı No.: 74 0 (252) 612 10 51 -
Muğla/Marmaris AtaTeknik Yeniyol Caddesi 77 Sokak No.: 1/3 0 (252) 412 19 48 0 (252) 412 19 48
Niğde Güven Elektrik Şahinali Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Altın Apt.No.: 31/C 0 (388) 213 31 75 0 (388) 232 95 36
Ordu Kahvecioğlu Elektrik Bobinaj Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No.: 205 0 (452) 233 13 35 0 (452) 233 13 35
Rize Arif Elektroteknik Tophane Mahallesi Menderes Bulvarı No.: 212 0 (464) 212 09 32 0 (464) 213 18 49
Sakarya/Adapazarı AOG Elektrik Makine Papuçcular Mahallesi Adnan Menderes Caddesi Saka Sitesi No.: 18 C/D 0 (264) 273 43 18 0 (264) 273 43 18
Sakarya/Adapazarı Engin Elektrik Bobinaj Maltepe Mahallesi Ş.Metin Akkuş Sokak No.: 19 0 (264) 291 05 67 0 (264) 291 05 67
Samsun As Bobinaj Sanayi Sitesi Ahi Evran Caddesi No.: 38 0 (362) 238 09 66 0 (362) 238 09 66
Samsun Güven Bobinaj Sanayi Sitesi 29.Sokak No.: 6 0 (362) 228 83 96 -
Sivas Gür-Ay Elektrik Şehitler Caddesi Sanayi Çarşısı No.: 6 0 (346) 221 42 95 0 (346) 223 11 87
Tekirdağ Kıyak Bobinaj ŞaraphaneYolu No.: 58 0 (282) 262 75 60 0 (282) 262 75 60
Tekirdağ/Çorlu Ümit Elektrik Şeyh Sinan Mahallesi Ereğli Sokak Kılavuz İşhanı No.: 1 0 (282) 653 27 77 0 (282) 653 15 83
Tokat Çetin Elektrik Sanayi Sitesi Cami Altı No.: 13 0 (356) 214 63 07 -
Trabzon Makine Market Rize Caddesi Demirkırlar İş Merkezi Zemin Kat No.: 70 Değirmendere 0 (462) 328 14 80 0 (462) 328 14 84
Trabzon Saran Bobinaj Değirmendere Mahallesi Rize Caddesi Altın Sokak No.: 4 0 (462) 325 45 64 0 (462) 325 45 64
Uşak Zengin Bobinaj İslice Mahallesi Şehit İbrahim Aydın Sokak No.: 12 0 (276) 227 27 46 0 (276) 227 27 46
Van Özen Bobinaj Elektrik Vali Mithat Bey Cd. Halk Eğitim Arkası Armoni İş Merkezi No.: 3 0 (432) 214 22 27 0 (432) 215 38 27
Zonguldak/Kdz.Ereğli Tümen Bobinaj Sanayi Sitesi Kışla Mahallesi D Blok No.: 17 0 (372) 323 74 97 0 (372) 323 74 97
YETKİLİ TAMİR SERVİSLERİ
Sayfa: 11
Made in GERMANY
Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany
www.metabo.com
ÜRETİCİ FİRMA
Bankalar Caddesi No.: 23 Karaköy 34420 İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 23 20 Posta Kutusu: 283 Karaköy
www.burla.com
İTHALATÇI FİRMA
Akçaburgaz Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:7 Esenyurt - İSTANBUL
Tel: 0 (212) 256 49 50 Faks: 0 (212) 256 51 86
makinaservis@burla.com
www.burla.com
TEKNİK BİLGİ ve DANIŞMA
MERKEZ SERVİS

Sorular & cevaplar

Metabo KHE 2650 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Metabo KHE 2650 hakkında bir soru sorun

Metabo KHE 2650 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Metabo KHE 2650 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Metabo KHE 2650 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.