Medisana BW 320 kılavuzu

AşağıdaMedisana BW 320 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Medisana
  • Ürün: Tansiyon Aleti
  • Model/isim: BW 320
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 13
TR Cihaz ve LCD göstergesi
Tansiyon ölçme cihazı BW 320
Kullanım talimatı - Lütfen dikkatle okuyunuz!
2 x LR03, 1.5 V, AAA
1
7
6
5
4
3
2
0
8 9
q
w
e
t
z
o
r
u
i
yakl. 1 cm
1 2
3 4
b
a
c
PL/TR
TR
3
Güvenlik bilgileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PİL İLE İLGİLİ EMNİYET UYARILARI
Pillerin içini açmayınız! i
Ekranda pil sembolü göründüğünde pilleri değiştirin. i
Zayıf piller akabileceği ve cihazda hasar oluşabileceği için derhal cihazdan çıkartılmalıdır!
Yüksek pil akması tehlikesi, cilde, gözlere ve mukozalara temas etmemelidir!
Akü asidine temas edildiğinde, temas yerini derhal bol miktarda temiz su ile yıkayın ve der-
hal bir doktora başvurun! i
Bir pil yutulduğunda derhal doktora başvurulmalıdır! i
Daima bütün pilleri aynı zamanda değiştirin! i
Sadece aynı tip pi kullanın, farklı tipte veya eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın! i
Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru olmasına dikkat edin! i
Cihazı en az 3 ay kullanmayacaksanız, içindeki pilleri çıkartın. i
Pilleri çocuklardan uzak tutunuz! i
Pilleri şarj etmeyiniz! Patlama tehlikesi mevcuttur! i
Kısa devre yapmayınız! Patlama tehlikesi mevcuttur! i
Ateşe atmayın! Patlama tehlikesi mevcuttur! i
Bitmiş pilleri veya aküleri evsel çöpe atmayın, tehlikeli atık olarak bertaraf edin veya ihtisas
mağazalarındaki pil toplama istasyonuna atın!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazınızı kullanabilmeniz için, ilave edilmiş olan pilleri takmanız gerekmektedir. Aletin sol
tarafında pil bölmesinin kapağı bulunmaktadır. Açmak için hafifçe bastırın ve dışarıya
doğru çekin. Birlikte gelen 2 adet 1,5 V AAA LR03 tipi pili yerleştirin. Bunu yaparken kutuplara
dikkat edin (pil yuvası kapağında işaretlenmiş olduğu gibi). Pil yuvası bölmesini tekrar
kapatınız. Ekranda pil değiştirme sembolü belirdiğinde veya cihaz çalıştırıldıktan
sonra ekranda görüntü olmadığında pilleri değiştirin.
Tarih ve saat ayarı
Ayar moduna ulaşmak için tuşuna basın ve yakl. 3 saniye basılı tutun. Öncelikle
kullanıcı hafızası 1 veya 2 yanar. Şimdi doğru yılı girmek için tuşuna basın. Yanıp
sönen yılı tuşuyla ayarlayın ve girişi onaylamak için tekrar tuşuna basın. Cihaz
şimdi ay ayarına geçer. Yılı ayarladığınız gibi ayı, günü, saati ve dakikayı da aynı şekilde
ayarlayın. Dakika ayarından sonra ayar işlemi sona erer. Kısaca güncel tarih ve güncel saat
belirir. Daha sonra tarihi görüntülemek istediğinizde kısaca tuşuna basın. Pil
değiştirildiğinde girilen bilgiler kaybolur ve yeniden ayarlanmalıdır.
MEDISANA BW 320 Bilek Tansiyon Ölçüm Aleti, ölçülen değerleri iki farklı belleğe yerleş-
tirme imkanını sunmaktadır. Her bir bellekte kullanıma amade 120 hane bulunmaktadır.
Kullanıcı hafızasını seçmek için uşuna basın ve yakl. 3 saniye basılı tutun. Kullanıcı
hafızası 1 veya 2 yanar. tuşuna basıldığında kullanıcı hafızası ( veya )
seçilebilir. tuşuna basıldığında seçim onaylanır. Başka bir kullanıcı belleği seçilinceye
kadar, bu seçim aygıt tarafından kaydedilecek ve sonraki ölçümde veya veri kaydında
kullanılacaktır.
•
•
Cihaz, sadece kişisel kullanım için tasarlanmıştır. Sağlık açısından sizde kaygı mevcut ise,
kullanımdan önce bu konuyu doktorounuz ile görüşünüz. i
Cihazı sadece, kullanım kılavuzunda öngörüldüğü şekilde kullanınız. Maksada uygun ol-
mayan kullanım söz konusu olduğunda, garanti hakkı geçerli olmaz. i
Örneğin sizde, atardamar kapakçık hastalığı var ise, cihazı kullanmadan önce doktorunuzla
bu konuyu görüşünüz. i
Cihaz, bir kalp pilinin kalp atış frekansının kontrol edilmesi amacıyla kullanılamaz. i
Hamile kadınların, gerekli emniyet önlemlerini ve kendi kişisel zorlanma durumlarını dikkate
almaları gerekmektedir; gerektiğinde bu konuyu doktorunuz ile görüşünüz. i
Bir ölçüm esnasında bilekte ağrı veya diğer şikayetler gibi olumsuz bir durumla karşı karşı-
ya kaldığı nızda, tuşu ’e basınızki, manşetin havası derhal alınsın. Kol manşetini
çözünüz ve bileğinizden çıkarınız. i
Tansiyon ölçümünün çok fazla sayıda tekrarlanması, örneğin sinir zedelenmesi veya kan
pıhtılaşması gibi arzu edilmeyen yan etkilere yol açabilir. i
-
Kan basıncı ölçümleri - özellikle sık kullanıldığında - cilt üzerinde geçici uygulama belirtile
rine ve /veya kan dolaşımı sorunlarına yol açabilir. Ayrıntılı bilgi almak için gerektiğinde
doktora başvurunuz. i
Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel özürlü veya deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler
tarafından kullanmak için tasarlanmamıştır. Ancak, bu kişiler bu cihazı güvenliklerini sağla-
makla görevli bir kişinin sürekli gözetimi altında veya onlardan cihazın nasıl kullanılacağı ile
ilgili talimat almaları durumunda kullanabilirler. i
Bu tansiyon ölçüm aleti yetişkinler içindir. Bebeklerde veya çocuklarda kullanımı uygun de-
ğildir. Aleti gençlerde kullanmak istiyorsanız, bir doktora danışınız. i
Çocukların cihazı kullanmasına müsaade edilmemelidir. Medikal cihazlar, çocuk oyuncağı
değildir! i
Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. i
Ambalaj malzemesi, pil, pil yuvası kapağı vb. gibi detay parçalarının yutulması boğulmaya
sebep olabilir. i
Kullanıcı cihazı kullanmadan önce, cihazın güvenli ve düzgün olarak çalışmasının tespit
edilmesinden sorumludur. i
Bu cihaz yoğun ışınım olan mekanlarda veya radyo vericisi, cep telefonu veya mikro fırın
gibi güçlü ışınım yayan cihazların yakınında kullanılmamalıdır. Bu durumda işlev arızaları
oluşabilir veya ölçüm sonuçları yanlış olabilir. i
Cihazı yanıcı gazların (örn. bayıltma gazı, oksijen veya hidrojen) veya yanıcı
sıvıların (örn. alkol) bulunduğu yerlerin yakınlarında kullanmayınız. i
Aynı vücut parçası üzerinde aynı anda başka ölçümler de yapılmakta ise, tansiyon ölçümü
yapmayınız, çünkü bu ölçümler bozulabilir veya yanlış çıkabilir. i
Manşeti mevcut kateter bağlantısında veya bir masketi sonrasında asla yaralı cilt yerleri
üzerine geçirmeyin. i
Ritim bozukluğu olduğunda cihazı sadece doktorunuzla görüştükten sonra kullanın! i
Cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. i
Arıza söz konusu olduğunda, cihazı kendiniz tamir etmeyiniz. Tamir işlemlerini Yetkili Servis
şubelerine yaptırınız. i
Sadece üreticinin orijinal aksesuar ve yedek parçalarını kullanın, aksi durumda cihazda
hasarlar meydana gelebilir veya kişiler yaralanabilir. i
Cihazı nemden koruyunuz. Yine de cihaza su girmesi durumunda, piller derhal çıkarılmalı
ve cihaz kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda cihazı satın aldığınız ihtisas mağazası ile irti-
bata geçiniz veya bizi direkt haberdar ediniz. i
Manşet hassastır ve itinayla kullanılmalıdır. Sadece el bileğine doğru yerleştirildiğinde
manşeti pompalayın. i
Cihazı kire, doğrudan güneş ışığına veya yüksek ısı veya soğuk etkisine karşı koruyun. i
-
Aletin temizlenmesi amacıyla asla inceltici (çözücü madde), alkol veya benzin kullanmayın
ız. i
Cihazı şiddetli darbelere karşı koruyun ve yere düşürmeyin. i
Cihazı uzun süre kullanmamanız halinde, pillerini çıkarınız.
•
•
•
•
•
•
•
•
4
3
1
e
i
o
Sorun giderme
Problem Sebepler ve çözümler
Cihazın açık ve pillerin
takılı olmasına rağmen
gösterge yok
Ölçüm yapılamıyor
veya ölçüm
hatalı
Her ölçümde birbirinden
çok farklı sonuçlar
ortaya çıkıyor
Ölçülen sonuçlar doktorda
ölçülen değerlere göre çok
farklı
Piller boş olabilir. Yeni pilleri kutuplarına
dikkat ederek yerleştirin. Cihazın hasar görüp görmediğini
kontrol edin. Gerektiğinde müşteri hizmetlerine başvurun.
Manşeti doğru takın. Ölçümü 30 dakikalık
bir dinlenme sürecinden sonra tekrarlayın. Ölçüm sırasında
konuşmayın ve hareket etmeyin.
Ölçümü doğru bir şekilde 30 dakikalık bir dinlenme
sürecinden sonra tekrarlayın. Bu kılavuzda doğru ölçümle ve
hatalı ölçümle ilgili genel sebeplere yönelik belirtilen uyarıları
dikkate alın. Kan basıncı sürekli dalgalanmalara maruz
kaldığından hafif farklılık gösteren sonuçlar normaldir.
Ölçülen değerleri kaydedin ve bu değerleri doktorunuzla
görüşün. Evde ölçülmeyen değerlerin aşırı farklılık gösterebilir.
Bir sorunu çözemezseniz, üretici ile irtibata geçin. Cihazı kendiniz parçalarına ayırmayınız.
Elektromanyetik Uyumluluk: Direktifler ve üretici açıklaması
(standı 16/11/2017)
IEC 61000-3-2'ye göre
distorsiyon yayımı
IEC 61000-3-3'e göre
gerilim dalgalanma /
titreş yayılımları
Mevcut değildir
Mevcut değildir
Elektromanyetik parazit yayımı
Elektromanyetik parazite karşı koruma
Besleme geriliminin kalitesi
tipik bir iş yeri veya hastane
ortamına uygun olmalıdır.
Besleme geriliminin kalitesi
tipik bir iş yeri veya hastane
ortamına uygun olmalıdır.
Hızlı geçici
elektriksel girişim/
Patlamalar
IEC 61000-4-4
Şebeke
kabloları için
±2 kV
Mevcut
değildir
Darbe gerilimleri
IEC 61000-4-5
± 1 kV
simetrik
gerilim
Mevcut
değildir
Besleme geriliminin kalitesi
tipik bir iş yeri veya hastane
ortamına uygun olmalıdır.
tansiyon ölçme cihazı
kullanıcısı enerji beslemesinde
kesinti olduğunda da
çalıştırmaya devam etmek
istediğinde, tansiyon ölçme
cihazı bir akü veya kesintisiz
güç kaynağı ile çalıştırılması
önerilir.
Besleme
geriliminde
kesilmeler,
kısa süreli
kesintiler ve
dalgalanmalar
IEC 61000-4-11ʼe
göre
< 5% UT
(> %95 kesin-
ti) 1/2
periyot için
< 5% U (>
T
%95 kesinti)
1 periyot için
%70 UT
(%30 kesinti)
25/30 periyot
için
< %5 UT
(> %95 kesin-
ti) 5 / 6 sn
için
Mevcut
değildir
m
W d=1.2 P d=1.2 P d=2.3 P
0.12
0.38
1.2
3.8
12
0.01
0.1
1
10
100
Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları ile «tansiyon ölçme cihazı»
arasında önerilen ayırma mesafeleri
0.12
0.38
1.2
3.8
12
0.23
0.73
2.3
7.3
23
Elektromanyetik parazite karşı koruma
a.
b.
Adı ve modeli
Gösterge sistemi
Hafıza yerleri
Ölçüm yöntemi
Elektrik beslemesi
Tansiyon ölçüm sahası
Nabız ölçüm sahası
Statik basınca ait maksimum
ölçüm sapması
Nabız değerleri maksimum
ölçüm sapması
Basınç üretimi
Hava boşaltma
Otom. kapama
Çalıştırma koşulları
Depolama koşulları
Manşet
Ölçüler (cihaz ünitesi)
Ağırlık
Ürün numarası
EAN-numarası
MEDISANA BW 320
Tansiyon ölçme cihazı
Dijital gösterge
2 x 120 ölçüm değerleri için
Osilometrik
3 V=, 2 x 1,5 V Pil AAA LR03
30 – 280 mmHg
dakikada 40 – 200 atım
± 3 mmHg
değerin ± %5'i
Otomatik mikro pompa
Otomatik
yakl. 3 dak. sonra
+5 °C - +40 °C,
15 - maks. 85 % nem
-10 °C - +55 °C,
10 - maks. 95 % nem
12,5 - 21,5 cm yetişkinler için
yakl. 75 x 64 x 29 mm (U x G x Y)
Piller hariç takriben yakl. 117 g
51074
40 15588 51074 8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Teknik veriler
6
t
2
1
2
8
4
M
2
2
M
3
8
2
Bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu,
özellikle emniyet uyarılarını dikkatle okuyun ve bu
kullanım kılavuzunu ilerde kullanmak üzere saklayın.
Cihazı üçüncü şahıslara verdiğinizde, bu kullanım
kılavuzunu da mutlaka birlikte verin.
•
•
DİKKAT
Düşük tansiyon da yüksek tansiyon gibi aynı sağlık riski anlamına gelir!
Baş dönmesi tehlikeli durumlara neden olabilir (örn. Merdivende veya
trafikte)!
Ölçümlere etki edilmesi ve değerlendirme
•Tansiyonunuzu birden fazla ölçünüz, sonuçları kaydediniz ve bunları daha sonra birbiriy-
le karşılaştırınız. Tek bir sonuçtan fikir edinmeye çalışmayınız. i
Tansiyon değerleriniz daima tıbbi geçmişinizi de bilen bir doktor tarafından değerlendiril-
melidir. Cihazı düzenli olarak kullandığınızda ve değerleri doktorunuz için kaydettiğiniz-
de, gelişmeler hakkında doktorunuza arada bir bilgi de vermeniz gerekir. i
Tansiyon ölçümlerinde günlük değerlerin çok sayıda etkene bağlı olduğunu unutmayınız.
Sözgelimi, sigara, alkol içmek, ilaçlar ve bedensel çalışma ölçüm değerlerini çok farklı
şekillerde etkileyebilir. i
Tansiyonunuzu yemeklerden önce ölçünüz. i
Tansiyonunuzu ölçmeden önce en az 5-10 dakika dinlenmelisiniz. i
Ölçümün sistolik veya diyasistolik değeri, cihazı doğru kullanmanıza rağmen size anor-
mal geldiğinde (çok yüksek veya çok düşük) ve bu durum birkaç kez tekrarlandığında
doktorunuza danışınız. Aynı husus, nadir durumlarda düzensiz veya çok zayıf nabız
nedeniyle ölçüm yapılamaması için de geçerlidir.
•
•
•
•
•
Devreye alma
Pillerin yerleştirilmesi/değiştirilmesi
Kullanıcı Belleğinin Ayarlanması
Bilek Manşetinin Takılması
1.
2.
3.
Temiz manşeti sol ve çıplak el bileğine sarınız ve bu esnada avuç içiniz yukarıya
doğru bakacaktır. (Resim 1) i
Manşet ve avuç içi arasındaki mesafe yaklaşık 1 cm olmalıdır.(Resim 2)
Cırt bantlı kısmı el bileğinin etrafına sarınız, ancak çok sıkmayınız ki ölçüm sonucu
yanlış çıkmasın. (Resim 3).
Doğru ölçüm pozisyonu
Ölçümü oturarak yapınız. i
Kolunuzu gevşek bırakınız ve örn. bir masa üstüne rahat bir şekilde koyunuz.
Bileğinizi, manşet kalbin hizasına gelecek şekilde kaldırınız (Resim 4, a= Po-
zisyon aşırı yüksek, b= Pozisyon doğru, c= Pozisyon fazla alçak). i
Ölçüm sırasında sakin durunuz: Hareket etmeyiniz ve konuşmayınız, aksi
takdirde ölçüm sonuçları değişebilir.
•
•
•
•
DİKKAT
Kendi yapacağınız bir ölçüm sonucu herhangi bir terapi önlemi
almayınız. Yazılmış olan ilacın dozajını hiçbir zaman değiştirmeyiniz.
5.
6.
Ölçülen değerler, otomatik olarak seçilen belleğe ( veya ) depolanırlar. Her
belleğe, saat ve tarih ile birlikte 120 kadar ölçüm değeri kaydedilebilir. i
Ölçüm değerleri ekranda kalır. Herhangi bir tuşa basılmazsa, cihaz yakl. 3 dakika
sonra otomatik olarak kapanır veya tuşu ile kapatılabilir.
Ölçümün iptal edilmesi
Hangi sebepten olursa olsun, tansiyon ölçmeye son verilmesi gerektiğinde (örn. hasta
kendini iyi hissetmiyor), her zaman için tuşuna basılabilir. Cihaz manşetin hava-
sını otomatik olarak indirir.
1.
2.
3.
4.
Ölçümü başlatmak için tuşuna basın. i
Kan basıncınızı ölçmek için cihaz otomatik olarak manşeti pompalar. Artan basınç ekranda
gösterilir. i
Cihaz, manşeti ölçüm için yeterli bir basınca ulaşılana dek şişirir. Bunun ardından cihaz,
yavaş yavaş manşetin içindeki havayı boşaltır ve ölçümü yapar. Cihaz bir sinyal tespit
eder etmez, ekrandaki nabız sembolü yanıp sönmeye başlar. i
Ölçüm sona erdiğinde uzun bir sinyal sesi duyulur ve manşetin havasısöner. Sistolik ve
diastolik basınç ve de nabız değeri, ile birlikte Display 'te görünür. Dünya Sağlık Örgü-
tü'nce öngörülmüş olan tansiyon klasifikasyonuna uyarınca tansiyon indikatörü , ilgili
renkli çubuğun yanında yanıp söner. Cihazın düzensiz nabız atışı tespit etmesi durumun-
da, aritmi göstergesi ek olarak yanıp söner.
Tansiyonun Ölçülmesi
Manşeti doğru olarak sardıktan sonra, ölçüm yapmaya başlayabilirsiniz.
3
3
Belleğe Depolanmış Değerlerin Gösterilmesi
Bu cihaz her biri 120 kayıt yerine sahip 2 ayrı hafızaya sahiptir. Sonuçlar otomatik olarak
seçilmiş olan hafıza içine kaydedilir. tuşuna basın ve ekranda kullanıcının son 3
ölçümün ortalama değeri belirir. tuşuna tekrar basıldığında kayıtlı son ölçümün değerleri
"MR" sembolü ve hafıza yeri numarası "1" ile birlikte belirir. tuşuna tekrar
basıldığında önceki ölçüm değerleri (MR2, MR3, vs.) görüntülenir. Son girdiye ulaştığınızda
ve bir tuşa basmadığınızda cihaz hafıza sorgulama modundayken yakl. 3 dakika sonra
kapanır. tuşuna bastığınızda hafıza sorgulama modundan çıkabilirsiniz. Hafızada 120
ölçüm değeri kaydedildiğinde ve yeni bir değer kaydedilirse en eski değer silinir, bu esnada
kısaca “Ful" göstergesi belirir.
M 4
M 4
z
u M 4
3
Belleğe Depolanmış Değerlerin Silinmesi
Bir kullanıcının kayıtlı tüm değerlerini silmek istediğinizden eminseniz tuşuna ba-
sın ve ekranda CL belirene kadar yakl. 5 saniye basılı tutun. Tuşu bırakın. Silme işle-
mini onaylamak için şimdi tuşuna tekrar basın.
Gösterge Sebep
Hata göstergeleri
Normal olmayan ölçüm sonuçlarında ekranda görünen semboller:
M 4
M 4
ERR1 Nabız bulunamadı.
ERR2 Ölçüm sırasında hareket ediliyor veya konuşuluyor.
ERR3 Pompalama süreci çok uzun. Manşet muhtemelen doğru bağlanmadı.
ERR5 Sistolik ve diyastolik basınç birbirinden çok uzakta. Ölçümü tekrarlayın.
Sürekli normal olmayan ölçüm sonuçları elde ederseniz doktorunuza
başvurun.
Cihazın Temizlenmesi ve Bakımı
Cihazı temizlemeden önce pilleri çıkarınız. Cihazı ve manşeti yumuşak bir bezle temiz-
leyin; bezi önceden sabunlu su ile ıslatın.Alkol, nafta, seyreltici veya benzin gibi agresif
temizleyiciler kullanmayın. Cihazı veya parçalarını suya batırmayın. Cihazın içine sıvı gir-
memesine dikkat edin. Cihazı ancak tamamen kuruduktan sonra tekrar kullanınız. i
Manşete sadece bileğe yerleştirilmiş durumda hava pompalayınız. Cihazı direkt olarak
güneş ışınımı altında tutmayınız. Ayrıca cihazı kirden ve nemden koruyunuz. Cihazı çok
aşırı sıcağa veya soğuğa maruz bırakmayın. Cihazı kullanmadığınız zamanlar muhafaza
kutusu içinde saklayın. Cihazı kuru ve temiz bir yerde saklayınız.
Ayrıştırma ile İlgili bilgi
Bu cihaz evdeki çöplerle birlikte atılamaz. Her tüketici, her türlü elektrikli veya
elektronik cihazı, çevreye zarar vermeyecek şekilde atığa ayrılabilmelerini sağ-
lamak amacıyla, zararlı madde içerip içermediklerine bakılmaksızın, kentinde
bulunan toplama merkezine veya yetkili satıcıya teslim etmekle yükümlüdür.
Cihazı atığa ayırmadan önce pilleri çıkartınız. Kullanılmış pilleri ev çöpüne
atmayınız, yalnızca özel çöpe veya mağazalarda bulunan pil toplama kutularına
atınız. Ayrıştırma için belediye dairine veya satın aldığınız yere başvurunuz.
Yönetmelikler ve Standartlar
Bu tansiyon ölçüm cihazı, non-invasif tansiyon ölçüm cihazları için geçerli olan AB Standardı
talimatlarına uygundur. Cihaza, ilgili AT Yönetmeliği uyarınca sertifika verilmiş ve CE İşareti
''CE 0297'' (uygunluk işareti) konulmuştur. Tansiyon ölçüm cihazı, EN 60601-1, EN 60601-1-2,
EN 60601-1-11, EN 80601-2, EN 1060-1, EN 1060-3 ve EN 1060-4Avrupa yönetmeliklerine
uygundur. ''Konseyin 14 Haziran 1993 tarihli medikal ürünlere ilişkin AB Yönetmeliği ''93/42/
AET'' talimatları yerine getirilmiştir.
Bu tansiyon ölçme cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda
kullanmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya tansiyon ölçme cihazı
kullanıcısı bu cihazın belirtilen ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
CISPR 11'e göre YF
yayımları
Bu tansiyon ölçme cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda
kullanmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya tansiyon ölçme cihazı
kullanıcısı bu cihazın belirtilen ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
«Tansiyon ölçme cihazı» RF
enerjisini sadece dahili
fonksiyonları için kullanmak-
tadır. Bu yüzden YF yayılımı
çok düşüktür ve yakındaki
cihazların zarar görmeleri
olası değildir.
«Tansiyon ölçme cihazı»
oturma alanları ve oturma
amacı ile kullanılan binaları da
besleyen bir kamuya ait alçak
gerilim besleme şebekesine
doğrudan bağlı olan tüm
tesislerde kullanmak için
uygundur.
Sınıf B
Parazit yayımı
ölçümleri
Uyumluluk
Elektromanyetik
ortam - Direktif
CISPR 11'e göre YF
yayımları
Grup 1
Tabanlar ağaçtan veya beton-
dan veya seramik kaplı
olmalıdır.
Eğer taban sentetik
malzemeyle kaplıysa bağıl
nem en az %30 olmalıdır.
Elektromanyetik
ortam - Direktifler
Parazite karşı
koruma testleri
IEC 60601 –
Kontrol seviyesi
Uyumluluk
seviyesi
Statik elektriğin
(ESD)
IEC 61000-4-2'ye
göre deşarjı
±8 kV kontak
deşarjı
±2 kV/ ±4 kV/
±8 kV/ ±15 kV
hava deşarjı
±8 kV kontak
deşarjı
±2 kV/ ±4 kV/
±8 kV/ ±15 kV
hava deşarjı
IEC 61000-4-8ʼe
göre besleme
frekansı
(50 Hz)
için manyetik alan
Bu tansiyon ölçme cihazı aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamlarda
kullanmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya tansiyon ölçme cihazı
kullanıcısı bu cihazın belirtilen ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Otoczenie elektro-
magnetyczne – wytyczneo
Poziom
kontrolny
IEC 60601
Poziom
zgodności
Badania odpor-
ności na
zakłócenia
IEC 61000-4-
6ʼya göre
iletilen RF
girişimleri
IEC 61000-4-
3ʼe göre
iletilen RF
girişimleri
Taşınabilen ve mobil yüksek frekanslı iletişim
cihazları kullanıldığında, «tansiyon ölçme
cihazının»her parçasına (kablolar dahil),
vericinin frekansına eşleşen denkleme göre
hesaplanan (kablolar dahil) olan mesafenin
altına düşülmemelidir.
Önerilen ayırma mesafesi:
P ile vericinin nominal gücü Watt (W) olarak verici
üreticisinin bilgilerine göre ve d olarak tavsiye edilen
koruma mesafesi metre (m) olarak verilmiştir.
Yerel vericilerin alan gücü tüm frekanslarda yerinde
uygunluk seviyesinden daha düşük olmalıdır.
Aşağıdaki işareti taşıyan cihazların
çevresinde arızalar
meydana gelebilir:
a
b
Sabit vericilerin, telsiz telefonların (cep telefonları / kablosuz telefonlar) baza istasyonları ve
mobil telsiz resmi telsiz hizmetleri, amatör telsizci istasyonları, AM ve FM radyo ve televizyonlar
gibi sabit istasyonların alan kuvvetleri tarafından etkilenir ve teorik olarak önceden tam olarak
belirlenemez. Yüksek frekanslı vericilerin oluşturduğu elektromanyetik ortamı değerlendirebilmek
için, kullanım yerlerinde bir araştırma yapılması göz önünde bulundurulmalıdır. Tansiyon ölçme
cihazının kullanıldığı yerde hesaplanan alan kuvveti yukarıda verilen uyum değerinin üzerinde
ise, «tansiyon ölçme cihazı»nın normal çalışıp çalışmadığı denetlenmelidir. Anormal performans
işaretleri tespit edildiğinde, «tansiyon ölçme cihazının» yönünün veya yerinin değiştirilmesi gibi
ek önlemler alınması gerekebilir.
150 kHz ile 80 MHz arasındaki frekanslarda alan kuvveti [V1] 3 V/m değerinden daha az
olmalıdır.
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans alanı geçerlidir.
Not 2: Bu direktifler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik dalga yayılımı binalardan,
nesnelerden ve insanlardan emilerek ve yansıtılarak etkilenir.
«Tansiyon ölçme cihazı» çevreye yayılan RF girişimlerinin denetlendiği
bir çevrede kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Müşteri veya «tansiyon
ölçme cihazının» kullanıcısı, taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları ile
«tansiyon ölçme cihazı» arasındaki iletişim cihazlarının maksimum çıkış
güçlerine göre aşağıda önerilen minimum mesafelere uyarak bu konuda
yardım edebilir.
Yayın frekansına bağlı olarak koruma mesafesi
Vericinin
nominal gücü
150 kHz - 80 MHz 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 2.5 GHz
Azami nominal gücü yukarıda belirtilmemiş olan vericiler için tavsiye
edilen koruma mesafesi d metre (m) olarak ilgili sütuna ait olan denklem
kullanılarak tespit edilebilir; burada P, verici üreticisinin bilgilerine göre
vericinin Watt (W) olarak azami nominal gücüdür.
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de daha yüksek frekans alanı geçerlidir.
Not 2: Bu direktifler tüm durumlarda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik
dalga yayılımı binalardan, nesnelerden ve insanlardan emilerek ve
yansıtılarak etkilenir.
Sürekli ürün iyileştirme bağlamında teknik ve yapısal
değişiklikleri saklı tutuyoruz.
Bu kullanım kılavuzunun güncel versiyonu için, bkz. www.medisana.com
Tansiyon sınıflandırması
Aşağıdaki tabloda yüksek ve düşük tansiyona ait referans değerler, yaş dikkate almadan
gösterilmiştir. Bu tansiyon değerlendirme çizelgesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) direktiflerine
uygundur.
M
Sınıflandırma
Sistol
(mmHg)
Diyastol
(mmHg)
Tansiyon İndi-
katörü
Hiper tansiyon
derecesi 3
≥ 180 ≥ 110 Kırmızı
Hiper tansiyon
derecesi 2
160 - 179 100 - 109 Turuncu
Hiper tansiyon
derecesi 1
140 - 159 90 - 99 Sarı
Yüksek normal 130 - 139 85 - 89 Yeşil
Normal 120 - 129 80 - 84 Yeşil
En uygun < 120 < 80 Yeşil
7 o
/
Cihaz ve LCD göstergesi
LCD-Göstergesi (Display) Tuşu (Tarih/Saat) Tuşu (START/
STOP) Tuşu (Belleğin Çağrılması) Bilek manşeti
Pil yuvasının kapağı Tansiyon İndikatörü (yeşil - sarı - portakalrengi -
kırmızı) Kullanıcı belleği 1 / 2 Saat/Tarih göstergesi
Sistolik basınç göstergesi Ölçü birimi Diastolik basınç
göstergesi Kalp Ritmi Bozukluğu Göstergesi (Kalp Atımı Düzen-
sizliği) Nabız frekansı göstergesi Pil Değiştirme Sembolü
Hafıza yeri numarası Bellek simgesi Kalp Atışı Sembolü
Tansiyon İndikatörü
1 2 3
4 5
6 7
8 9
e
q
0
r t
i
z u
w
o
Tansiyon nedir?
Tansiyon, her kalp atışında atardamarlarda oluşan basınçtır. Kalp büzüldüğünde (= sistol)
ve atardamarlara kan pompalandığında basıncın artmasına yol açar. Bunun en yüksek
değeri sistolik basınç olarak adlandırılır ve bir tansiyon ölçümü sırasında ilk değer olarak
ölçülür. Yeni kan almak için kalp kası gevşediğinde atardamarlardaki basınç da düşer.
Damarlar gevşediğinde, ikinci değer - diyastolik basınç - ölçülür.
Amacına uygun kullanım
Kontrendikasyon
•Bu tam otomatik tansiyon ölçüm cihazı evde tansiyon ölçmek için öngörülmüştür. Bileğe takılan
manşet vasıtası ile osilometrik teknolojinin kullanımı ile yetişkinlerin diyastolik ve sistolik kan
basınçları ile kalp atışlarının ölçümü için invaziv olmayan tansiyon ölçüm sistemi hakkındadır.
•Bu cihaz çocuklarda tansiyon ölçmek için uygun değildir. Yetişkin çocuklarda kullanılması için
doktorunuza danışınız.
Ritim bozukluğu olduğunda cihazı sadece doktorunuzla görüştükten sonra kullanın!
•
Yanlış ölçümlerin genel nedenleri
Açıklama
Cihaz Klasifikasyonu: Tip BF
Küçük çocuklar için uygun değil
(0-3 yaş arası)!
LOT numarası
Fabrikatör
Üretim tarihi
Islaklığa karşı korunmalıdır
En başta, cihazın eksiksiz olup olmadığını kontrol
edin.
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
• 1 MEDISANA Tansiyon ölçme cihazı BW 320
• 2 Adet Pil (Tip AAA, LR03) 1,5 V
• 1 Muhafaza kutusu
• 1 Kullanım kılavuzu
Paketi açtığınızda, nakliyattan kaynaklanan hasar
tespit ederseniz, cihazı satın aldığınız mağaza ile
irtibata geçiniz.
Teslimat Kapsamı
ÖNEMLI
Kullanım kılavuzunu takip ediniz! Bu
kılavuza uyulmaması ağır yaralanmalara
veya cihazınızda hasarlara sebep olabilir.
DİKKAT
Kullanıcının yaralanmasını önlemek için
bu tehlike uyarılarına uyulmalıdır.
DİKKAT
Cihazda oluşabilecek hasarları önlemek
için bu uyarılara uyulmalıdır.
UYARI
Bu uyarılar size, kurulum veya çalıştırma
ile ilgili faydalı ek bilgiler vermektedir.
•Bir ölçüm yapmadan önce yaklaşık 5-10 dakika
dinlenin ve yemek yemeyin, alkol ve sigara içmeyin,
bedensel çalışma ve spor yapmayın, yıkanmayın.
Tüm bu faktörler ölçüm sonucunu etkileyebilir.
Ölçüm yapılacak olan bileğinizdeki saatleri veya
takıları çıkartın.
Daima aynı bilekte ölçüm yapın (normalde sol kol).
Tansiyon gün içinde değiştiği için tansiyonunuzu
düzenli olarak her gün aynı saatte ölçün.
Kola destek verme denemeleri tansiyonun yüksel-
mesine sebep olur.
Rahat ve gerilimsiz bir pozisyonda olmaya çalışın ve
ölçüm esnasında ölçüm yaptığınız kolda herhangi bir
kasın gerilmemesine dikkat edin. Gerektiğinde, bir
destek minderi kullanın.
Yüksek sıcaklıklar, nem veya yükseklik
cihazın performansını olumsuz etkileyebilir.
Bilek kalbin alt veya üst tarafında tutulursa, ölçüm
sonucu yanlış olur.
Gevşek veya açık olan manşet ölçüm değerinin
yanlış olmasına sebep olur.
Ölçüm birkaç kez tekrarlanırsa, bilekte kan toplanır
ve bu durum ölçüm sonucunun yanlış olmasına
sebep olabilir. Arka arkaya yapılan ölçümler 3 daki-
kalık aralıklarla veya kolda biriken kanın akabilmesi
için kolunuzu yukarıya kaldırdıktan sonra yapıl-
malıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Garanti ve tamirat Koşulları
Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazanıza ya da doğrudan servis yerine
başvurunuz. Şayet cihazı göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve
satın alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.
Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:
1. MEDISANA ürünleri için satış tarihinden geçerli olmak üzere üç yıllık garanti
verilir. Garanti durumunda alış tarihinin fiş veya fatura ile isbat edilmesi
gereklidir.
2. Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde
giderilirler.
3. Bir garanti hizmetinden yararlanılmasıyla ne cihaz için ne de değiştirilen parça
için garanti süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
4. Garantiye dahil olmayan durumlar:
a. Uygunsuz kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi sebebiyle
oluşmuş olan tüm zararlar.
b. Alıcının veya yetkisiz üçüncü şahısların onarımına veya müdahalesine
dayandırılabilecek zararlar.
c. Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilirken
oluşmuş olan nakliyat zararları.
d. Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar.
5. Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için bir
sorumluluk, cihazdaki zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz
konusu değildir.
6. Tüketici şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine
ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
MEDISANA GmbH, Jagenbergstraße 19, 41468 NEUSS, Almanya
eMail: info@medisana.de, Internet: www.medisana.com
Servis adresi ayrıca birlikte verilen ek yaprakta bulunmaktadır.
30 A/m 30 A/m
1/2
d=[3,5/V ] x P
1
1/2
d=1.2 x P 80 MHz - 800 MHz
1/2
d=2.3 x P 800 MHz - 2,7 GHz
3 Vrms
150 kHz -
80 MHz
6 Vrms in
ISM bands
10 V/m
80 MHz -
2,7 GHz
Mevcut
değildir
Mevcut
değildir
10 V/m
80 MHz -
2,7 GHz
385MHz-5785MHz
test özelliği konut
bağlantısı için HF'ye
bağışıklık kablosuz iletim
ekipman (bkz. Tablo 9 /
IEC 60601- 2014): 1-2

Sorular & cevaplar

Medisana BW 320 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Medisana BW 320 hakkında bir soru sorun

Medisana BW 320 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Medisana BW 320 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Medisana BW 320 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.