Medisana BU 514 kılavuzu

AşağıdaMedisana BU 514 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Medisana
  • Ürün: Tansiyon Aleti
  • Model/isim: BU 514
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 13
Ÿ Cihaz, sadece kişisel kullanım için tasarlanmıştır. Sağlık açısından sizde kaygı
mevcut ise, kullanımdan önce bu konuyu doktorounuz ile görüşünüz.
Ÿ Cihazı sadece, kullanım kılavuzunda öngörüldüğü şekilde kullanınız.
Maksada uygun olmayan kullanım söz konusu olduğunda, garanti hakkı
geçerli olmaz.
Ÿ Örneğin sizde, atardamar kapakçık hastalığı var ise, cihazı kullanmadan önce
doktorunuzla bu konuyu görüşünüz.
Ÿ Cihaz, bir kalp pilinin kalp atış frekansının kontrol edilmesi amacıyla
kullanılamaz.
Ÿ Hamile kadınların, gerekli emniyet önlemlerini ve kendi kişisel zorlanma
durumlarını dikkate almaları gerekmektedir; gerektiğinde bu konuyu
doktorunuz ile görüşünüz.
Ÿ Kan basıncınız hakkındaki ayrıntılı bilgilere ilişkin doktorunuza danışınız.
Ölçülen sonuçlara göre kendi başınıza teşhis ve öz tedavi tehlikeli olabilir.
Daima doktorunuzun talimatlarına uyun.
Ÿ Bir ölçüm sırasında rahatsızlık hissedildiğinde, örn. üst kolda ağrı veya başka
bir şikayet olduğunda şu işlemleri yapınız: Manşetin havasının hemen
boşaltılması için START/STOP tuşuna n basınız. Manşeti sökünüz ve üst
koldan çıkartınız.
Ÿ Cihaz sadece uygun manşetle doğru olarak çalışır.
Ÿ Cihaz, çocuklar için uygun değildir.
Ÿ Çocukların cihazı kullanmasına müsaade edilmemelidir. Medikal cihazlar,
çocuk oyuncağı değildir!
Ÿ Cihazı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Ÿ Hava hortumunu boğulma tehlikesinden dolayı boynunuza sarmayın.
Ÿ Ambalaj malzemesi, pil, pil yuvası kapağı vb. gibi detay parçalarının yutul-
ması boğulmaya sebep olabilir.
Ÿ Kullanıcı cihazı kullanmadan önce, cihazın güvenli ve düzgün olarak
çalışmasının tespit edilmesinden sorumludur.
Ÿ Sadece birlikte verilen manşet kullanılmalıdır. Başka bir manşet ile değiştiri-
lemez.Yerine sadece tam aynı tipte bir manşet kullanılabilir.
Ÿ Bu cihaz yoğun ışınım olan mekanlarda veya radyo vericisi, cep telefonu veya
mikro fırın gibi güçlü ışınım yayan cihazların yakınında kullanılmamalıdır. Bu
durumda işlev arızaları oluşabilir veya ölçüm sonuçları yanlış olabilir.
Ÿ Cihazı yanıcı gazların (örn. bayıltma gazı, oksijen veya hidrojen) veya yanıcı
sıvıların (örn. alkol) bulunduğu yerlerin yakınlarında kullanmayınız.
Ÿ Cihaz üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
Ÿ Arıza söz konusu olduğunda, cihazı kendiniz tamir etmeyiniz. Tamir işlem-
leriniYetkili Servis şubelerine yaptırınız.
Ÿ Cihazı nemden koruyunuz. Yine de cihaza su girmesi durumunda, piller derhal
çıkarılmalı ve cihaz kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda cihazı satın aldığınız
ihtisas mağazası ile irtibata geçiniz veya bizi direkt haberdar ediniz.
Ÿ Cihazı temizlemek için kesinlikle incelticiler (solventler), alkol veya benzin
kullanmayınız.
Ÿ Cihazı şiddetli darbelere karşı koruyun ve yere düşürmeyin.
Ÿ Cihazın yakınında mobil telefonlar kullanmayın. Bu hatalı fonksiyonlara neden
olabilir.
Ÿ Cihazı uzun süre kullanmamanız halinde, pillerini çıkarınız.
Bu tansiyon ölçüm cihazı, non-invasif tansiyon ölçüm cihazları için geçerli olan AB
Standardı talimatlarına uygundur. Cihaza, ilgili AT Yönetmeliği uyarınca sertifika
verilmiş ve CE İşareti ''CE 0297'' (uygunluk işareti) konulmuştur. Tansiyon ölçüm
cihazı, EN 1060-3, EN 81060-1 ve EN 81060-2 Avrupa yönetmeliklerine
uygundur.“Tıbbi Ürünlere İlişkin 14 Haziran 1993 tarihli 93/42/EWG sayılı Konsey
Kararı” AB direkti finin koşulları da karşılanmaktadır. Tam uygunluk beyanını
Medisana GmbH, Jagenbergstrasse 19, 41468 Neuss, Almanya adresinden talep
edebilir veya Medisana'nın ana sayfasından da (www.medisana.com)
indirebilirsiniz.
Elektromanyetik Uyumluluk: (ekteki bilgi föyüne bakınız)
4
Belleğe Depolanmış Değerlerin Silinmesi
Kayıtlı olan tum değerleri tamamen silmek istediğinizden eminseniz, SET
tuşuna ekranda CL gorunene kadar yedi kez basın. START/STOP tuşuna
basın, bellek boşalana kadar CL uc kez yanıp soner. Daha sonra da MEM
tuşuna basıldığında, ekranda M ve≪no≫gorunur ve bu bellekte bilgi olmadığı
anlamına gelir.
3
5
4
Adı ve modeli
Gösterge sistemi
Hafıza yerleri
Ölçüm yöntemi
Elektrik beslemesi
Tansiyon ölçüm sahası
Nabız ölçüm sahası
Statik basınca ait maksimum
ölçüm sapması
Nabız değerleri maksimum
ölçüm sapması
Basınç üretimi
Hava boşaltma
Otom. kapama
Çalıştırma koşulları
Depolama koşulları
Ölçüler (U x G x Y)
Manşet
Ağırlık (cihaz ünitesi)
Ürün numarası
EAN-numarası
Özel aksesuar
MEDISANA Tansiyon ölçme cihazı BU 514
Dijital gösterge
2 x 90 ölçüm değerleri için
Osilometrik
6 V=, 4 x 1,5 V , Pil AA LR6
0 – 299 mmHg
dakikada 40 – 199 atım
± 3 mmHg
değerin ± %5'i
Otomatik mikro pompa
Otomatik
yakl. 180 saniye sonra
+5 °C ila +40 °C, 15 ila 85 % nem
-20 °C ila +55 °C, 10 ila 85 % nem
yakl. 130 x 109 x 60 mm
22 - 36 cm yetişkinler için
Piller hariç takriben yakl. 333 g
51165
40 15588 51165 3
- Manşet M 22 – 36 cm, ortalama üst kol
çevresine sahip yetişkinler için
Ürün numarası 51168 / EAN 40 15588 51168 4
- Manşet L 32 - 42 cm, geniş üst kol
çevresine sahip yetişkinler için
Ürün numarası 51169 / EAN 40 15588 51169 1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Servis hizmeti, aksesuar ve yedek parçalar için başvuru yeri:
Sürekli ürün iyileştirme bağlamında teknik ve yapısal
değişiklikleri saklı tutuyoruz.
Bu kullanım kılavuzunun güncel versiyonu için, bkz. www.medisana.com
KALE ELEKTRONIK DIŞ TICARET A.Ş.
Bakırcılar ve Prinççiler Sanayi Sitesi
Menekşe Sok. No: 2
Beylikdüzü / İstanbul
phone: +90 212 693 02 02
email: info@medisanaturkiye.com.tr
website: www.medisana.com.tr
TR
Bu cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu,
özellikle emniyet uyarılarını dikkatle okuyun ve bu
kullanım kılavuzunu ilerde kullanmak üzere saklayın.
Cihazı üçüncü şahıslara verdiğinizde, bu kullanım
kılavuzunu da mutlaka birlikte verin.
Güvenlik bilgileri
PL/TR
Yanlış ölçümlerin genel nedenleri
Açıklama
Cihaz Klasifikasyonu: Tip BF
LOT numarası
Fabrikatör
Üretim tarihi
•Bir ölçüm yapmadan önce yaklaşık 5-10 dakika
dinlenin ve yemek yemeyin, alkol ve sigara içmeyin,
bedensel çalışma ve spor yapmayın, yıkanmayın.
Tüm bu faktörler ölçüm sonucunu etkileyebilir.
Ölçüm yapılacak olan bileğinizdeki saatleri veya
takıları çıkartın.
Daima aynı bilekte ölçüm yapın (normalde sol kol).
Tansiyon gün içinde değiştiği için tansiyonunuzu
düzenli olarak her gün aynı saatte ölçün.
Kola destek verme denemeleri tansiyonun yüksel-
mesine sebep olur.
Rahat ve gerilimsiz bir pozisyonda olmaya çalışın ve
ölçüm esnasında ölçüm yaptığınız kolda herhangi bir
kasın gerilmemesine dikkat edin. Gerektiğinde, bir
destek minderi kullanın.
Bilek kalbin alt veya üst tarafında tutulursa, ölçüm
sonucu yanlış olur.
Gevşek veya açık olan manşet ölçüm değerinin
yanlış olmasına sebep olur.
Ölçümler tekrarlandığında kolda kan birikir ve ölçüm
değeri yanlış olabilir. Arka arkaya yapılan ölçümler
1 dakikalık aralıklarla veya kolda biriken kanın
akabilmesi için kolunuzu yukarıya kaldırdıktan
sonra yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
•
ÖNEMLI
Kullanım kılavuzunu takip ediniz!
Bu kılavuza uyulmaması ağır yaralan-
malara veya cihazınızda hasarlara sebep
olabilir.
DİKKAT
Kullanıcının yaralanmasını önlemek için
bu tehlike uyarılarına uyulmalıdır.
DİKKAT
Cihazda oluşabilecek hasarları önlemek
için bu uyarılara uyulmalıdır.
UYARI
Bu uyarılar size, kurulum veya çalıştırma
ile ilgili faydalı ek bilgiler vermektedir.
PİL İLE İLGİLİ EMNİYET UYARILARI
Pillerin içini açmayınız! i
Ekranda pil sembolü göründüğünde pilleri değiştirin. i
Zayıf piller akabileceği ve cihazda hasar oluşabileceği için derhal cihazdan
çıkartılmalıdır! i
Yüksek pil akması tehlikesi, cilde, gözlere ve mukozalara temas etmemelidir!
Akü asidine temas edildiğinde, temas yerini derhal bol miktarda temiz su ile
yıkayın ve derhal bir doktora başvurun! i
Bir pil yutulduğunda derhal doktora başvurulmalıdır! i
Daima bütün pilleri aynı zamanda değiştirin! i
Sadece aynı tip pi kullanın, farklı tipte veya eski ve yeni pilleri birlikte kullan-
mayın! i
Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru olmasına dikkat edin! i
Cihazı en az 3 ay kullanmayacaksanız, içindeki pilleri çıkartın. i
Pilleri çocuklardan uzak tutunuz! i
Pilleri şarj etmeyiniz! Patlama tehlikesi mevcuttur! i
Kısa devre yapmayınız! Patlama tehlikesi mevcuttur! i
Ateşe atmayın! Patlama tehlikesi mevcuttur! i
Bitmiş pilleri veya aküleri evsel çöpe atmayın, tehlikeli atık olarak bertaraf
edin veya ihtisas mağazalarındaki pil toplama istasyonuna atın!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
1 2 3
4 5 6
7 8 9
q
0 w
e r
z
t
u
Cihaz ve LCD göstergesi
Tansiyon ölçme cihazı MEM Tuşu (Bellekçağrısı)
Pil haznesi kapağı
START/STOP Tuşu SET Tuşu Pil yuvası (Alt tarafta)
Hava hortumu için fişli bağlantı LCD Göstergesi Tarih/Saat göstergesi
Sistolik basınç göstergesi Diastolik basınç göstergesi Nabız Sembolü
Nabız frekansı göstergesi Pil Değiştirme Sembolü Aritmi Göstergesi
(düzensiz kalp atışı) Bellek yeri numarası Bellek sembolü
Tansiyon İndikatörü (yeşil - sarı - portakal rengi - kırmızı)
Kullanıcı belleği 1 / 2
i
Teslimat Kapsamı
En başta, cihazın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
Teslimat kapsamına şunlar dahildir:
• 1 MEDISANA Tansiyon ölçme cihazı BU 514 • 1 Hava hortumlu manşet
• 4 Adet Pil (Tip AA, LR6) 1,5 V • 1 Muhafaza çantası
• 1 Kullanma talimatı
Paketi açtığınızda, nakliyattan kaynaklanan hasar tespit ederseniz, cihazı satın
aldığınız mağaza ile irtibata geçiniz.
Tansiyon nedir?
Tansiyon, her kalp atışında atardamarlarda oluşan basınçtır. Kalp büzül-
düğünde (= sistol) ve atardamarlara kan pompalandığında basıncın artmasına
yol açar. Bunun en yüksek değeri sistolik basınç olarak adlandırılır ve bir
tansiyon ölçümü sırasında ilk değer olarak ölçülür. Yeni kan almak için kalp
kası gevşediğinde atardamarlardaki basınç da düşer. Damarlar gevşediğinde,
ikinci değer - diyastolik basınç - ölçülür.
Ölçüm nasıl yapılır?
MEDISANA BU 514 üst koldan tansiyonun ölçülmesi için tasarlanmış bir
tansiyon ölçme cihazıdır. Ölçüm işlemi burada, tansiyon manşetinin
pompalanması ve boşaltılması sırasında atardamar üzerinde oluşan basınç
farklarını bir basınç sensörü aracılığıyla değerlendiren bir mikroişlemci ile
gerçekleşir.
DİKKAT
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uyarınca Tansiyon Klasifikasyonu
Bu değerler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yaş göz önüne alınmak-
sızın saptanmıştır.
Düşük tansiyon sistolik <100 diyastolik <60
Normal tansiyon (yeşil gösterge sahası )
sistolik 100 - 139 diyastolik 60 - 89
Yüksek tansiyon formları
hafif yüksek tansiyon (sarı gösterge sahası )
sistolik 140 – 159 diyastolik 90 – 99
orta yüksek tansiyon (turuncu gösterge sahası )
sistolik 160 – 179 diyastolik 100 – 109
güçlü yüksek tansiyon (kırmızı gösterge sahası )
sistolik ≥ 180 diyastolik ≥ 110
Düşük tansiyon da yüksek tansiyon gibi aynı sağlık riski anla-
mına gelir! Baş dönmesi tehlikeli durumlara neden olabilir (örn.
Merdivende veya trafikte)!
Ölçümlere etki edilmesi ve değerlendirme
• Tansiyonunuzu birden fazla ölçünüz, sonuçları kaydediniz ve bunları daha
sonra birbiriyle karşılaştırınız. Tek bir sonuçtan fikir edinmeye çalışmayınız. i
Tansiyon değerleriniz daima tıbbi geçmişinizi de bilen bir doktor tarafından
değerlendirilmelidir. Cihazı düzenli olarak kullandığınızda ve değerleri dok-
torunuz için kaydettiğinizde, gelişmeler hakkında doktorunuza arada bir bilgi
de vermeniz gerekir. i
Tansiyon ölçümlerinde günlük değerlerin çok sayıda etkene bağlı olduğunu
unutmayınız. Sözgelimi, sigara, alkol içmek, ilaçlar ve bedensel çalışma
ölçüm değerlerini çok farklı şekillerde etkileyebilir. i
Tansiyonunuzu yemeklerden önce ölçünüz. i
Tansiyonunuzu ölçmeden önce en az 5-10 dakika dinlenmelisiniz. i
Ölçümün sistolik veya diyasistolik değeri, cihazı doğru kullanmanıza rağmen
size anormal geldiğinde (çok yüksek veya çok düşük) ve bu durum birkaç kez
tekrarlandığında doktorunuza danışınız. Aynı husus, nadir durumlarda
düzensiz veya çok zayıf nabız nedeniyle ölçüm yapılamaması için de
geçerlidir.
•
•
•
•
•
i
i
i
i
Devreye alma
Pillerin yerleştirilmesi/değiştirilmesi
Cihazınızı kullanabilmeniz için, ilave edilmiş olan pilleri takmanız gerekmektedir.
Cihazın alt tarafında pil yuvası 'nın kapağı bulunmaktadır. Açmak için hafifçe
bastırın ve dışarıya doğru çekin. Birlikte gelen 4 adet 1,5 V AA LR6 tipi pili yer-
leştirin. Bunu yaparken kutuplara dikkat ediniz (pil yuvası bölmesinde işaretlen-
miş olduğu gibi). i
Pil yuvası bölmesini tekrar kapatınız . Display 'de pil değiştirme sembolü
göründüğünde veya cihaz açıldıktan sonra display'de hiçbir şey görünmediğinde,
pilleri değiştiriniz.
6
r 8
Cihaz kapalı durumda SET tuşuna basın. Ekranda veya görünür.
MEM tuşuna basarak Kullanıcı veya arasında seçim yapılabilir. Kullanıcıyı
onaylamak için SETtuşuna basın.Ardından yıl sayısına ulaşırsınız.
5
3
5
Ayar
1. Kullanıcının ayarlanması:
2. Yılın ayarlanması:
Daha sonra da yıl giriş yeri yanıp sönmeye başlar. Seçilen yıl ekranda görün-
ene kadar MEM tuşuna basın. Yılı onaylamak için SET tuşuna basın.
Daha sonra da ay ve gün ayarına erişilir.
3 5
3. Ay ve gün ayarı:
Daha sonra da ay giriş yeri yanıp sönmeye başlar. Seçilen ay ekranda görün-
ene kadar MEM tuşuna basın. Ayı onaylamak için SET tuşuna basın.
Gün ayarı ile devam edin. Ay ayarında yapılan işlemleri tekrarlayın. Seçilen gün
ekranda görünene kadar MEM tuşuna basın. Günü onaylamak için SET
tuşuna basın. Daha sonra da saatin ayarlanmasına erişilir.
3
5
5
3
4. Saatin ayarlanması:
Daha sonra da saat giriş yeri yanıp sönmeye başlar. Seçilen saat ekranda
görünene kadar MEM tuşuna basın. Saati onaylamak için SETtuşuna
basın. Daha sonra da dakika giriş yeri yanıp sönmeye başlar. Saat ayarında
yapılan işlemleri tekrarlayın. Ardından göstergede CL görünür. Olası kayıtlı
değerleri bununla silebilirsiniz - bakınız Bölüm “Kayıtlı değerleri silme”. Ayarlardan
çıkmak için SET tuşuna basınız. Piller değiştirildiğinde, giriş verileri kaybolur ve
yeniden girilmek zorundadırlar.
3 5
5
Kullanmadan önce hava hortumunun ucunu cihazın sol tarafındaki deliğe
takın. i
Manşetin açık tarafını, cırt bağlantı dış tarafa gelecek şekilde metal man-
dal içinden geçiriniz, böylece silindirik bir form (Şekil 1) oluşur. Manşeti
sol üst kolunuz üzerinden itiniz. i
Hava hortumunu kol ortasında orta parmağın uzatması içine yerleştiriniz
(Şekil 2) (a). Manşet alt kenarının bu sırada dirseğin 2 - 3 cm üstünde
olması gerekir (b). Manşeti çekerek gerinizve cırt bağlantıyı kapatınız (c).
Üst kol çıplakken ölçüm yapınız. i
Manşeti sadece sol kola takılamadığı durumlarda sağ kola takınız.
Ölçümler her zaman aynı kolda yapılmalıdır. i
Otururarak (Şekil 3) doğru ölçme konumu.
Bilek Manşetinin Takılması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
Ölçümün iptal edilmesi
Hangi sebepten olursa olsun, tansiyon ölçmeye son verilmesi gerektiğin-
de (örn. hasta kendini iyi hissetmiyor), her zaman için START/STOP tuşu-
na basılabilir. Cihaz manşetin havasını otomatik olarak indirir.
4
Belleğe Depolanmış Değerlerin Gösterilmesi
Teknik Özellikler
Sembol Nedeni Giderilmesi
Arızalar ve Arıza Giderme
Hata göstergeleri
Normal olmayan ölçüm sonuçlarında ekranda görünen semboller:
E-1
E-2
E-3
E-5
Sinyal zayıf
veya basınç
aniden değişti
Güçlü bir harici
girişim
Pompalarken hata
yapılması
Anormal bir
kan basıncı
değeri
Pil zayıf
Manşeti doğru şekilde tespit edin.
Ölçümü doğru şekilde tekrarlayın.
Bir kablosuz telefon veya başka bir
yüksek frekanslı cihazın yanında yapılan
ölçüm hatalı olabilir.
Ölçüm esnasında hareket etmeyin ve
konuşmayın.
Manşeti doğru bağlayınız.
Bağlantının cihaza tam olarak takılı
olduğundan emin olun.
Yeniden ölçün.
30 dakika aradan sonra yeniden ölçün.
Üç defa arka arkaya anormal değer
ölçülürse, doktorunuza başvurun.
Piller çok zayıf veya boş. Pillerin dördünü
de aynı anda yeni AA tipi 1,5 V LR6 pil
ile değiştirin.
Arızaların giderilmesi
Sorun Kontrol Nedeni ve çözümleri
Güç yok
Pompala-
mıyor
Err görünüyor
ve ölçüm
yarıda
kesiliyor
Manşet
sızıntı
yapıyor
Pilin gücünü kontrol edin.
Pillerin konumlarını kontrol
edin.
Bağlantının doğru olup
olmadığını kontrol edin.
Bağlantının kopuk veya
sızıntı olup olmadığını
kontrol edin.
Pompalarken kolunuzu
hareket ettirip ettirmediğinizi
kontrol edin.
Ölçüm esnasında konuşup
konuşmadığınızı kontrol
edin.
Manşetin gevşek olup
olmadığını kontrol edin.
Manşette hasar olup
olmadığını kontrol edin.
Yeni piller yerleştirin.
Pilleri doğru olarak
yerleştirin.
Bağlantıyı sıkıca takın.
Yeni bir manşet kullanın.
Hareket etmeyin.
Ölçüm esnasında
konuşmayın.
Manşeti sıkıca sarın.
Yeni bir manşet kullanın.
Bir sorunu çözemezseniz, üretici ile irtibata geçin. Cihazı kendiniz parçalarına
ayırmayınız.
Cihazın Temizlenmesi ve Bakımı
Cihazı temizlemeden önce pilleri çıkarınız. Cihazı yumuşak bir bezle temiz-
leyiniz; bezi önceden sabunlu su ile ıslatınız. Alkol, nafta, seyreltici veya benzin
gibi agresif temizleyiciler kullanmayın. Cihazı veya parçalarını suya batırmayın.
Cihazın içine sıvı girmemesine dikkat edin.
Manşeti ıslatmayın ve su ile temizlemeye çalışmayın. Manşet nemlenirse, kuru
bir bez ile dikkatlice ovalayın. Manşeti düz olarak açın, sarmayın ve havada
tamamen kurumasını bekleyin.
Cihazı direkt olarak güneş ışınımı altında tutmayınız. Ayrıca cihazı kirden ve
nemden koruyunuz. Cihazı çok aşırı sıcağa veya soğuğa maruz bırakmayın.
Cihazı kullanmadığınız zaman, saklama çantasında saklayın. Cihazı kuru ve
temiz bir yerde saklayınız.
Yönetmelikler ve Standartlar
Ayrıştırma ile İlgili bilgi
Bu cihaz evdeki çöplerle birlikte atılamaz. Her tüketici, her türlü elektrikli
veya elektronik cihazı, çevreye zarar vermeyecek şekilde atığa ayrılabil-
melerini sağlamak amacıyla, zararlı madde içerip içermediklerine
bakılmaksızın, kentinde bulunan toplama merkezine veya yetkili satıcıya
teslim etmekle yükümlüdür.
Cihazı atığa ayırmadan önce pilleri çıkartınız. Kullanılmış pilleri ev çöpüne
atmayınız, yalnızca özel çöpe veya mağazalarda bulunan pil toplama
kutularına atınız. i
Ayrıştırma için belediye dairine veya satın aldığınız yere başvurunuz.
Garanti durumunda lütfen ihtisas mağazanıza ya da doğrudan servis yerine baş-
vurunuz. Şayet cihazı göndermeniz gerekiyorsa, lütfen arızayı belirtiniz ve satın
alma belgesinin fotokopisini ekleyiniz.
Burada aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:
1. MEDISANA ürünlerinin, satış tarihinden itibaren 3 yıllık garantisi vardır. Garanti
durumunda satış tarihinin ispatı için satın alma makbuzu veya faturası gereklidir.
2. Malzeme veya yapım hatası kaynaklı eksiklikler garanti süresi içinde giderilirler.
3. Bir garanti hizmetinden yararlanılmasıyla ne cihaz için ne de değiştirilen parça
için garanti süresinin uzatılması söz konusu olmamaktadır.
4. Garantiye dahil olmayan durumlar:
a. Uygunsuz kullanım, örneğin kullanım talimatına dikkat edilmemesi sebebiyle
oluşmuş olan tüm zararlar.
b. Alıcının veya yetkisiz üçüncü şahısların onarımına veya müdahalesine
dayandırılabilecek zararlar.
c. Üreticiden tüketiciye giden yolda veya müşteri hizmetine gönderilirken
oluşmuş olan nakliyat zararları.
d. Normal bir aşınmaya tabi olan ek parçalar (manşet, piller vb.).
5. Cihazın sebep oluşturduğu doğrudan veya dolaylı müteakip zararlar için bir
sorumluluk, cihazdaki zarar bir garanti durumu olarak kabul edilse bile söz
konusu değildir.
6. Tüketici şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine
ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
Garanti/Onarım koşulları
MEDISANA GmbH, Jagenbergstr. 19, 41468 NEUSS,
ALMANYA.
51165 09/2018 Ver.1.2
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
q
w
e
r
t
0
z
u
i
o
Tansiyon ölçme cihazı BU 514
•Bu cihaz yetişkinlerde üst kolda tansiyon ölçmek
için tasarlanmıştır.
•
•
Amacına uygun kullanım
Kontrendikasyon
Bu cihaz çocuklarda tansiyon ölçmek için uygun
değildir. Yetişkin çocuklarda kullanılması için
doktorunuza danışınız.
Kalp atım düzensizliği, diyabet hastalığı, tansiyon
sorunları olan veya inme geçiren kişilerin bu cihazı
doktorlarının talimatına göre kullanmaları gerekir.
TR Cihaz ve LCD göstergesi
DİKKAT
Kendi yapacağınız bir ölçüm sonucu herhangi bir terapi önlemi
almayınız. Yazılmış olan ilacın dozajını hiçbir zaman
değiştirmeyiniz.
Tansiyonun Ölçülmesi
Manşeti doğru olarak sardıktan sonra, ölçüm yapmaya başlayabilirsiniz.
1.
2.
3.
4.
5.
START/STOP tuşu 'e basarak, cihazı çalıştırın.
START/STOP tuşuna basıldığında, iki kısa sinyal sesi duyulur ve ekranda
tüm işaretler görünür. Bu test sayesinde, göstergenin eksiksiz olup olmadığı
kontrol edilir.
Cihaz ölçüm yapmaya hazırdır ve ekranda yaklaşık 2 saniye süre ile 0 rakamı
yanıp söner. Cihaz otomatik olarak manşeti şişirir ki, tansiyonunuz ölçülebilsin.
Yükselen basınç değeri ekranda görünür.
Cihaz, manşeti ölçüm için yeterli bir basınca ulaşılana dek şişirir . Bunun ardın-
dan cihaz, yavaş yavaş manşetin içindeki havayı boşaltır ve ölçümü yapar. Ci-
haz bir sinyal tespit eder etmez, ekrandaki nabız sembolü yanıp sönmeye
başlar. Cihazın tespit ettiği her kalp atışı için, bir sinyal sesi duyulur.
Ölçüm sona erdiğinde uzun bir sinyal sesi duyulur ve manşetin havası
söner. Sistolik ve diastolik basınç ve de nabız değeri, nabız sembolü ile birlikte
Display 'te görünür. Dünya Sağlık Örgütü'nce öngörülmüş olan tansiyon
klasifikasyonuna uyarınca tansiyon indikatörü , ilgili renkli çubuğun yanında
yanıp söner. Cihazın düzensiz nabız atışı tespit etmesi durumunda, aritmi
göstergesi ek olarak yanıp söner.
4
4
8
t
i
6.
7.
Ölçülen değerler otomatik olarak önceden seçilmiş hafızaya ( veya )
kaydedilir. Her belleğe, saat ve tarih ile birlikte 90 kadar ölçüm değeri kayde-
dilebilir. i
Ölçüm değerleri ekranda kalır. Herhangi bir tuşa basılmazsa, cihaz yakl. 180
saniye sonra otomatik olarak kapanır veya START/STOP tuşu ile kapa-
tılabilir.
4
Yabancı Madde ve Suya Karşı Koruma Türü Bilgisi
IP21
Kullanım talimatı
Lütfen dikkatle okuyunuz!
Bu cihaz her biri 90 kayıt yerine sahip 2 ayrı hafızaya sahiptir. Sonuçlar otomatik
olarak seçilmiş olan hafıza içine kaydedilir. Kayıt edilmiş olan ölçüm de
ğerlerini görüntülemek için, cihaz kapalı durumda iken MEM tuşuna basın.
MEM tuşuna yeniden basıldığında
Ekranda tum ortalama değerler gorunur.
ekranda en son kaydedilen ölçüm değeri görüntülenir. MEM tuşu
'e bir daha basıldığında, her defasında bir önceki ölçüm değerlerini gösterir. En
son kayda geldiyseniz ve herhangi bir tuşa basmıyorsanız, cihaz, bellekten
çağırma modunda takriben 8 saniye sonra otomatik olarak kapanır. START/STOP
tuşu 'e basarak, bellekten çağırma modunu istediğiniz zaman terk edebilir ve
aynı zamanda cihazı kapatabilirsiniz. Belleğe 90 ölçüm değerinin depolanma-
sından sonra, yeni bir değer daha kaydedildiğinde, en eski değer silinir.
3
3
4
3

Sorular & cevaplar

Medisana BU 514 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Medisana BU 514 hakkında bir soru sorun

Medisana BU 514 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Medisana BU 514 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Medisana BU 514 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.