LaCie Little Big Disk Thunderbolt kılavuzu

AşağıdaLaCie Little Big Disk Thunderbolt için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: LaCie
  • Ürün: Harici Hard Disk
  • Model/isim: Little Big Disk Thunderbolt
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Hollandalı, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Türk, Slovakça

İçindekiler

Sayfa: 21
TR Kurulum Adımları
1. ThunderboltteknolojisinidestekleyenbirkabloyuLittleBigDiskThunderboltSerisiarabirimbağlantınoktalarındanbirinebağlayın
(Şek.1).KablonundiğerucunuMacintoshbilgisayarınızdakiThunderboltteknolojisiileuyumlubirbağlantınoktasınatakın.Uyumlu
cihazlarlapapatyazincirioluşturmakiçinLittleBigDiskThunderboltSerisiüzerindeilavearabirimbağlantınoktasıkullanılabilir.
NOT:Thunderboltteknolojisi,bilgisayardahilolmaküzerebirpapatyazincirindeyedicihazıdestekler.
2. İçindebulunandışgüçkaynağınıbirelektrikprizineveLittleBigDiskThunderboltSerisinebağlayın(Şek.2).Güçgeldiğianda,cihaz
otomatikolarakaçılacaktır.
3. LittleBigDiskThunderboltSerisibelleğimasaüstüMac'ınızdaoluşur.
NOT:İkidahilidisk,birŞeritliRAIDKümesiolaraköncedenyapılandırılırveMaciçinbirHFS+GünlüğeKaydedilerekönceden
biçimlendirilir.MacOSX,MasaüstündetekbirsürücüsimgesiolarakbirŞeritliRAIDKümesigibigörüntülenir.
RAID:MacOSXDiskYardımcıProgramınıkullanarak,RAIDyapılandırmasını verikorumasıamacıylabirYansımalıRAIDKümesiolarak
ayarlamaseçeneğinesahipsiniz.YansımalıRAIDKümesi'nin,transferoranıhızınıvekullanılabilirkapasiteyietkileyerekherdosyayaaynı
dosyalarıkopyaladığınılütfenunutmayın.RAIDhakkındadahafazlabilgiiçinKullanıcıKılavuzunabakın.
NOT:LittleBigDiskThunderboltSerisinibilgisayarınızdançıkarırken,bölümü(leri)MacMasaüstündençıkarın.AyrıntılariçinKullanıcı
Kılavuzunabakın.
EtkinlikLEDİ/GüçDüğmesi
MaviLEDşuşekildeçalışır:
·Birdisketkinliğigöstergesi
·Birgüçdüğmesi
Tedbirler
LittleBigDiskThunderboltSerisiniyığınlamayın.LittleBigDiskThunderboltSerisini35°C(95°F)üzerisıcaklıklaramaruzbırakmayın.
Cihazısıvıylatemasettirmeyin.Yalnızcacihazlagelengüçkaynağınıkullanın.
GarantiBilgisi
LaCie,belirlenengarantisüresiboyuncanormalkullanılmasıkoşuluyla,malzemeveişçiliktehertürlüarızayakarşıürününüzegarantiverir.
Garantisevkiyattarihindenitibarenbaşlar.Garantisüresidahilindebuürününarızalıolduğutespitedilirse,LaCiekenditakdiriylearızalı
ürünüonaracakyadadeğiştirecektir.
Şukoşullargerçekleşirse,garantihükümsüzolur:
•Ürünanormalkullanımveyabakımkoşullarındakullanılır/saklanırsa;
•LaCieaçıkçaböylebirtamir,değiştirmeveyaayrışmayayazılıolarakyetkivermediğihalde;ürüntamiredilir,değiştirilirveyaayrıştırılırsa;
•Ürün;kötükullanıma,bakımsızlığa,elektrikselarızaya,uygunsuzambalajlanmaya,doğalkazaveyaolaylaramaruzkalırsa;
•Ürünuygunsuzkurulursa;
•Ürününserinumarasıbozulurveyakaybolursa;
•Kırıkparça,birpikaptepsisi,vb.gibibirdeğiştirmeparçasıise;
•Dışkasadaki,ürününiçiyleoynamayıengelleyicimühürkırılırsa.
LütfendahafazlaayrıntıiçinKullanıcıKılavuzunabakın.

Sorular & cevaplar

LaCie Little Big Disk Thunderbolt hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

LaCie Little Big Disk Thunderbolt hakkında bir soru sorun

LaCie Little Big Disk Thunderbolt ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz LaCie Little Big Disk Thunderbolt kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen LaCie Little Big Disk Thunderbolt ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.