On Stage IV

JBL On Stage IV kılavuzu

On Stage IV

'de JBL On Stage IV için el kitabı. Bu PDF kılavuzunda 220 sayfa var.

Sayfa: 1
208 Önemli Güvenlik Talimatları 1. Bu talimatları okuyun. 2. Bu talimatları saklayın. 3. Bu uyarıları dikkate alın. 4. Bütün talimatları uygulayın. 5. Bu cihazı su yakınında kullanmayın. 6. Yalnızca kuru bezle temizleyin. 7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurulum yapın. 8. Radyatör, soba (anfi dahil)...gibi ısı üreten kaynakların yakınına yerleştirmeyin. 9. Kutuplanmış veya topraklı fişlerin güvenlik amaçlarını engellemeyin. Kutuplanmış fişlerin biri diğerinden geniş iki ucu vardır. Topraklamalı tipin iki ucu ve üçüncü bir topraklamalı ucu vardır. Geniş uç ve üçüncü uç sizin güvenliğiniz için sağlanmıştır. Eğer temin edilen fiş prize uygun değilse, uygun bir prizle değiştirilmesi için elektrik teknikseyinine başvurunuz. 10. Güç kablosunu ve özellikle fişleri, prizleri ve cihazın çıkış noktalarını ezilmekten ve sıkıştırılmaktan koru- yun. 11. Sadeceüreticitarafındanbelirlenenekler/aksesuarları kullanın. 12. Üretici tarafından belirtilen ya da bu ci- hazla satın alınan taşıma arabası, stand, tripod, braket ve masayı kullanın . Taşıma arabası kullanıldığında devrilme sonucu yaralanmayı önlemek için araba/cihaz hareket ettirildiğinde koruyucu kalkan kullanın. 13. Yıldırım/fırtına olduğu durumlarda veya cihaz uzun süre kullanılmadığında fişten çekin. 14. Kaliteli hizmet personelinize başvurun. Güç kablosu veya prizin hasar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine bir cisim düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, cihazın düzgün çalışmaması veya cihazın düşürülmesi bir durumda cihaz herhangi bir şekilde hasar gördüğünde servis gereklidir. 15. Cihazları sıvı damlama ve sıçramalarına maruz bırakmayın ve vazo gibi içi su dolu cisimleri cihaz üz- erine bırakılmamasını sağlayın. 16. Bu cihazın ana elektrik kaynağından bağlantısını tamamen kesmek için, güç kaynağı kablosunu AC prizinden çekiniz. 17. Güç kablosunun ana fişi kolayca çalıştırılabilir du- rumda kalacaktır. 18. Piller güneş, ateş ve benzeri gibi aşırı ısılara maruz kalmamalıdır. Bir eşkenar üçgen içindeki okbaşı sembolü ile şimşek işareti kullanıcıyı cihazda kişilere elektrik şoku riski oluşturan yeterli çekim olabilecek yalıtımsız “tehlikeli voltajın” bulunduğunu uyarmak içindir. İçinde ünlem işareti bulunan eşkenar üçgen içindeki sembol kullanım kılavuzu met- ninde ürünle ilgili çok önemli çalıştırma ve servis talimatların bulunduğunu kullanıcıyı bildirmek için tasarlanmıştır. UYARI: Yangın ve elektrik şoku riskini azaltmak için cihazı yağmurdan veya nemli bölgelerden uzak tutunuz. Tüm elektronik ürünleri için önemli not: Cihazın kulaklık veya hat düzeyi çıkış jaklarından ses kablolarını çıkarmadan veya takmadan önce cihazı kapatmak iyi bir uygulamadır. Bu uygulama cihazın ömrünü uzatacak statik elektrikten cihazın korunmasına yardımcı olacak ve potansiyel hasarı önleyecektir. 0217CSK - JBL On Stage IV OM R2.indb 208 20/07/10 14:49:27
Sayfa: 2
209 www.jbl.com Türkçe JBL On Stage®* IV Kolay Kurulum Kılavuzu Hoparlör dokunuzu dikkatlice ambalajından çıkarın ve burada gösterilen tüm 1. öğelerin eksiksiz bulunduğundan emin olun: JBL On Stage®* IV Hoparlör Doku, güç kaynağı, uzaktan kumanda ve iPod/iPhone adaptörü. Pil kullanımı hakkındaki notlar: Eğer yeniden şarj edilen pilleri kullanıyorsanız, pilleri yerleştirmeden önce • pillerin tam şarj edildiğinden emin olunuz. JBL On Stage IV yeniden şarj edilebilir pilleri şarj etmez. Standart pilleri kullanıyorsanız, pillerin tamamının yeni olduğundan emin • olunuz. Yeniden şarj edilebilir piller ile standart pilleri bir arada kullanmayın. Aynı tip • pilleri kullanın. Pillerin değiştirilmesi gerektiğinde durum LED’i amber rengi yanacaktır. • Pil kapağını yerleştirin ve kilitli konuma çevirin. 4. Pil kapağını kilit açık konumuna getirin ve çıkarın. 2. * AC prizi adaptörü bölgeden bölgeye farklılık gösterir.. MENU * Altı 3. adet AA pilini yuvaya yerleştirin. Pil yuvasında gösterilen pil kutuplarına dikkat ederek yerleştirin. Pil türlerini karıştırmayın. • Şarj edilmiş ve kismen şarj edilmiş pilleri karıştırmayın. • Piller • JBL On Stage IV içinde tekrar şarj edilmez. UYARI: Farklı türde piller yerleştirildiğinde patlama riski vardır. Pilleri kullanım talimatlarına uygun olarak imha edin. 0217CSK - JBL On Stage IV OM R2.indb 209 20/07/10 14:49:31
Sayfa: 3
210 Bir USB Tipi Mini-B kablosunu (verilmemiştir) 5. JBL On Stage IV ’ün USB bağlantı noktasına ve iTunes’ün bulunduğu bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın. ÖNEMLİ: Eğer aynı anda ses girişine bağlı doklu iPod/iPhone’dan ses oynatırsanız, her iki çıkışı da JBL On Stage IV’den karışık olarak duyacaksınız. Sadece bir kaynaktan duymak için duymak istemediğiniz kaynağı manuel olarak kapatmanız gerekecektir. JBL 6. On Stage IV’ünüzü diğer ses kaynağı ile kullanacaksanız, 3.5mm stereo kablonuzun (dahil edilmemiştir) bir ucunu Ses Giriş konektörüne bağlayın ve diğer ucunu ses kaynağı ses çıkışına veya kulaklık çıkış konektörüne bağlayın. Verilen AC çıkış adaptörünü tam olarak güç kaynağına takın (eğer birden 7. fazla adaptör varsa, bölgeniz için olanı kullanın). Ardından güç kaynağını JBL On Stage IV ’ün 6V DC Girişi konektörüne bağlayın ve AC duvar prizine takın. USBTipi Mini-B 1. 2. 3.5mm 0217CSK - JBL On Stage IV OM R2.indb 210 20/07/10 14:49:34
Sayfa: 4
211 www.jbl.com Türkçe Uygun 8. iPod/iPhone adaptörünü JBL On Stage IV’ün iPod’una da takın ve iPod/iPhone’unuzu dock konektörüne yerleştirin. iPod/iPhone’un tam olarak konektöre takıldığından emin olun. Not: Eğer uygun olursa, iPod’unuz veya iPhone’unuz ile verilen adaptörü kullanın. JBL 9. On Stage IV’ün Açma/Kapama düğmesine basın. Sistem açıldığında cihazın Durum LED’i beyaz yanacaktır. (+) ve (–) düğmelerini kullanarak sesi ayarlayın. Sesi kapatmak için her iki 10. düğmeye de basın; sesi açmak için herhangi bir düğmeye basın. 0217CSK - JBL On Stage IV OM R2.indb 211 20/07/10 14:49:37
Sayfa: 5
212 UZAKTAN KUMANDA DÜĞMELERİ NOT: iPod touch ve iPhone menü gezintisi iPod/iPhone’u müzik moduna manuel olarak ayarlamanızı gerektirebilir. Ses Kapat MenüYukarı Kaydır Menü Yürüt/Duraklat Önceki/Geri sar (Geri sarmak için tutun) Ses Aç Menü Aşağı Kaydır Menü Seç/Enter Sessiz/Sesi aç İleri/Hızlı ileri sar (Hızlı ileri sarmak için tutun) JBL On Stage IV’ün LED’i cihazın durumunu belirtmesi için farklı renkleri gösterecektir: DURUM LED’İ LED EKRANI DURUM Beyaz – Sürekli JBL On Stage IV açık Beyaz –Yanıp sönüyor JBL On Stage IV sessiz Koyu sarı – Sürekli Batarya zayıf Koyu sarı –Yanıp sönüyor JBL On Stage IV ve düşük sesi kapalı ve pil zayıf LED yok JBL On Stage IV Beklemede veya kapalı 0217CSK - JBL On Stage IV OM R2.indb 212 20/07/10 14:49:38
Sayfa: 6
213 www.jbl.com Türkçe iTunes İLE SENKRONİZE OLUYOR JBL On Stage IV ‘NİZİ PİL GÜCÜ İLE ÇALIŞTIRMAK İÇİN iPod/iPhone ŞARJ OLUYOR NOT:iPod/iPhone’unuzuiTunesilebirliktesenkronizeetmeyeçalışmadanöncehem iPod/iPhone’un hem de iTunes’ün en son yazılım sürümüne güncellendiğinden emin olun. Senkronize etmeyi denemeden önce JBL On Stage IV’ün USB bağlantı noktasının iTunes’ünüzün bağlandığı bilgisayara bağlandığından emin olun. iPod/iPhone 1. ’unuzu JBL On Stage IV’ün dock konektörüne yerleştirin. iPod/iPhone’un tam olarak konektöre takıldığından emin olun. Bilgisayarınızın iTunes yazılımını kullanarak 2. iPod/iPhone’u iTunes ile senkronize edin. Senkronize etmeyi tamamladığınızda, 3. iPod/iPhone’u iTunes’den çıkarın. Pilleri sayfa 3’deki JBL On Stage IV Kolay Kurulum Kılavuzu – Adım 3 kısmında açıklandığı gibi yerleştirdiyseniz, JBL On Stage IV’ün güç adaptörünü prizden çıkarabilirsiniz ve cihaz pil gücü ile çalışacaktır. Pil gücü ile çalışırken, sistem 5 dakika süre ile ses sinyali algılamazsa JBL On Stage IV kendiliğinden Bekleme moduna geçecektir. Ses sinyalini algıladığında, sistem normal çalışmaya dönecek ve LED yanacaktır. AC güçle çalışırken, JBL On Stage IV, sistem 10 dakika boyunca hiçbir ses sinyali algılamadığında otomatik olarak bekleme moduna girecektir. Benzer biçimde, bir ses sinyali algıladığında normal çalışmaya dönecek ve LED yanacaktır. Pil gücünün çalışması ile ilgili notlar: JBL • On Stage IV yeniden şarj edilebilir pilleri şarj etmez. JBL • On Stage IV, USB kablosu ile bir bilgisayara bağlanmadığı sürece doklu iPod/iPhone’u pil gücü ile şarj etmeyecektir. JBL On Stage IV şu şartlarda doklu iPod/iPhone’u şarj edecektir: JBL On Stage IV • ’e AC güç adaptörü ile güç verildiğinde JBL On Stage IV • , USB kablosu ile bir bilgisayara bağlandığında JBL On Stage IV, USB kablosu ile bir bilgisayara bağlanmadığı sürece doklu iPod/iPhone’u pil gücü ile şarj etmeyecektir. 0217CSK - JBL On Stage IV OM R2.indb 213 20/07/10 14:49:38
Sayfa: 7
214 SORUN ÇÖZÜM Ses yok (beyaz led yanmıyor): Güç kaynağının • JBL On Stage IV’e ve çalışan bir AC prizine doğru bağlandığından emin olun. Eğer pil gücü kullanıyorsanız, dört pilin hepsini tek kullanımlık yeni piller ile ya da yeni şarj • edilmiş şarj edilebilir piller ile değiştirin. Pillerin değiştirilmesi gerektiğinde LED amber rengi yanacaktır. JBL • On Stage IV enerji koruma modundadır (en az 10 dakika ses algılanmaz). Ses yok (beyaz led yanar): Ses artırma (+) düğmesine dokunarak sistem sesini artırın. • Eğer doklu bir • iPod/iPhone kullanıyorsanız, JBL On Stage IV’e doğru doklandığından emin olun. Eğer yardımcı bir kaynak kullanıyorsanız, ses kablosunun • JBL On Stage IV’’ün Ses Girişi konektörüne ve kaynak komponentin ses çıkışına doğru bağlandığından emin olun. iPod veya kaynak komponentin Duraklatma modunda olmadığından ve ses kontrolünün • tamamen kapatılmadığından emin olun. ses çatlakları, tıslamalar veya bozuklukları: iPod veya kaynak komponentinin sesini kapatın. • iPod’un EQ ayarının“Kapalı”’ya ayarlandığından emin olun. • sesli mırıldanma veya uğultu: Ses kablosunun Ses Giriş jakına tam takıldığından emin olun. • Ses kablosunu yerleştirin. • Güç kaynağının fişini prizden çekin ve farklı bir AC prizine takın. • SORUN GİDERME JBL On Stage IV 0217CSK - JBL On Stage IV OM R2.indb 214 20/07/10 14:49:38
Sayfa: 8
215 www.jbl.com Türkçe SORUN ÇÖZÜM Azami ses seviyesi azalır: JBL • On Stage IV, PilTasarrufu Modundadır (BCM). Daha yüksek performans için AC gücüne geçin. Ses sadece bir hoparlörden geliyor: iPod/iPhone • ’un dock konektörüne doğru bir şekilde tam oturduğundan emin olun. Ses kablosunun Ses Giriş jakına tam takıldığından emin olun. • Ses kablosunun bir stereo kablo olduğundan emin olun. • 0217CSK - JBL On Stage IV OM R2.indb 215 20/07/10 14:49:38
Sayfa: 9
216 TEKNİK ÖZELLİKLER Uyum: iPod’un dock sürümleri (iPod nano 5. nesil, iPod touch 2. nesil, iPod nano 4. nesil, iPod klasik, iPod touch 1. nesil, iPod nano 3. nesil, iPod nano 2. nesil, iPod 5. nesil, iPhone 4GB, 8GB, 16GB, iPhone 3G 8GB, 16GB, iPhone 3GS 16GB, 32GB, MP3 ve Cd çalar, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar dahil (tüm platformlar) Transdüserler: 4 x 1" (25mm) JBL Odyssey™ tam seri Güç: 10 watt x 2 FrekandTepkisi: 110Hz – 20kHz Gürültü Sinyal oranı: 70dB Giriş empedansı (Yardımcı): 5k ohm Giriş bağlantıları: Ana bağlantı – iPod ve iPhone dock konektörleri;Yardımcı giriş bağlantısı – 3.5mm (1/8") stereo mini jak Pil gereksinimi: 6 x AA, NiMh veya alkalin Güç gereksinimi: 12V DC, 1.5A Güç tüketimi: 20W (maksimum) Ebatlar (D x G xY): 210mm x 210mm x 68mm (8-1/4" x 8-1/4" x 2-11/16") Ağırlık: 0.7kg (1.6 lb) Mevcut renkler: Siyah; beyaz 0217CSK - JBL On Stage IV OM R2.indb 216 20/07/10 14:49:38
Sayfa: 10
217 www.jbl.com Türkçe www.JBL.com © 2010 Harman International Industries, Incorporated.Tüm hakları saklıdır. Özellikleri, teknik özellikleri ve görüntüsü önceden haber verilmeden değiştirilebilir. JBL, Harman International Industries, Incorporated firmasının ABD ve/veya diğer ülkelerde tescil edilen ticari markasıdır. Odyssey, Harman International Industries, Incorporated firmasının ticari markasıdır. *On Stage ticari markası OSA International, Inc firmasının izni ile kullanılmaktadır. iPhone, iPod, iPod nano, iTunes ve iPod touch Apple, Inc. firmasının ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş ticari markalardır. iPod/iPhone dahil değildir. “Made for iPod”ve“Made for iPhone”ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla özellikle iPod ve iPhone’a bağlanmak için tasarlandığı anlamına gelmiş olup Apple performans standartlarını karşılaması için geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple bu cihazın çalışmasından ya da güvenlik ve düzenleme standartları ile uyumlu olup olmadığından sorumlu değildir. Harman Consumer, Inc. 8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA 0217CSK - JBL On Stage IV OM R2.indb 217 20/07/10 14:49:39

Sorular & cevaplar

JBL On Stage IV ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz JBL On Stage IV kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen JBL On Stage IV ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.

JBL On Stage IV hakkında bir soru sorun

Adı Soyadı
E-posta Adresi
Yanıt

AşağıdaJBL On Stage IV için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

 • Marka: JBL
 • Ürün: Kızaklar & Takma Aygıtları
 • Model/isim: On Stage IV
 • Dosya türü: PDF
 • Mevcut diller: İngilizce, Hollandalı, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Çin, , Fince, Türk, Norveç