JBL Cristalprofi e402 kılavuzu

'de JBL Cristalprofi e402 için el kitabı. Bu PDF kılavuzunda 243 sayfa var.

Sayfa: 1
190 JBL CRISTALPROFI© e402, e702, e902, e1502, e1902 greenline Değerli Müşterimiz, bu yenilikçi JBL CRISTALPROFI© dış filtreyi satın almakla iyi bir tercih yapmış bulunuyorsunuz. Bu filtrenin imalatı sırasında akvaryumunuzun filtrasyon veriminin yüksek ve kullanım rahatlı- ğının mümkün olan en yüksek düzeyde olmasına özel önem verilmiştir. Güvenlik kuralları Çoklu priz kullanılması durumunda bunun filtrenin şebeke bağlantısının üzerinde kala- cak şekilde konumlandırılması şarttır. Bu cihazlar manyetik alan nedeniyle elektronik cihazların zarar görmesine veya arızalanması- na yol açabilir. Bu, kalp pilleri için de geçerlidir. Gerekli güvenlik mesafesini ilgili tıbbi cihazla- rın kılavuzlarında bulabilirsiniz. Bakım çalışmaları sırasında manyetik güçler nedeniyle parmakların sıkışma tehlikesi bulun- maktadır. Kullanılan boya ve cilaların çeşitliliği nedeniyle cihazın ayakları öngörülmeyen kimyasal tep- kimelere girerek mobilyaların veya parke zeminlerin üzerinde kalıcı lekeler oluşturabilir. Bu nedenle, cihaz yalnızca koruyucu önlemler alındıktan sonra ahşap zeminlerin üzerine yerleş- tirilmelidir. Dikkat: Yaralanmalardan ve cereyan çarpmalarından korunmak için, aşağıda belirtilenler de dahil olmak üzere, temel güvenlik önlemleri dikkate alınmalıdır: 1. Tüm güvenlik önerilerini okuyun ve bunlara uyun. 2. Dikkat: Bu akvaryum dış filtreleri suyla temas ettiğinden, cereyan çarpmalarının önlen- mesine özel özen gösterilmelidir. Aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiğinde cihazı kendiniz onarmayın, yetkili bir uzman kişi tarafından onarılmasını sağlayın ya da cihazı imha edin. a) Cihaz suya düşerse, ona elinizi uzatmayın! Önce bütün fişleri çekin ve ondan sonra cihazı çıkarın. b) Akvaryum ve cihaz, prize ve fişe su sıçramayacak şekilde konumlanmış bir duvar prizi- nin yanına yerleştirilmelidir. Cihazın kablosu kablo boyunca akan suyun prize ulaşma- sını engellemek için aşağıya doğru bir“damlama kıvrımı”oluşturmalıdır. c) Priz veya fiş ıslaksa, asla fişi çekmeyin! Önce cihazın bağlı olduğu devreyi kapatın (si- gorta) ve sonra fişi çekin. Prizde ve fişte su olup olmadığını kontrol edin. 3. Bu cihaz gözetim altında olmak şartıyla, 8 yaş üstü çocuklar ile bedensel, duyusal veya zihinsel becerileri kısıtlı kişiler ve deneyimsiz kişiler tarafından kullanılabilir. Bunun için bu kişilerin cihazın nasıl çalıştığı konusunda bilgilendirilmiş ve uygulama sırasındaki teh- likelerin bilincinde olması gereklidir. Cihaz oyuncak değildir. Çocuklar 8 yaşın üzerinde ve gözetim altında olmadıkları sürece cihazın temizliğini ve bakımını yapmamalıdır. 4. Cihazın fişi cihaz kullanılmadığı zamanlarda, parçaların montajı ve sökülmesi sırasında veya temizlikten önce mutlaka çekilmelidir. Fiş prizden hiç bir zaman kablosundan çekile- rek değil, her zaman fişten tutularak çıkarılmalıdır.
Sayfa: 2
191 5. Cihaz öngörülenin dışında başka hiç bir amaç için kullanılmamalıdır. Üretici tarafından önerilmiş olmayan aksesuarların kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir. 6. Cihaz donma tehlikesi olan yerlerde çalıştırılmamalı ya da saklanmamalıdır. 7. Bu cihazın elektrik kablosu değiştirilemez. Kablonun hasar görmesi durumunda cihaz imha edilmelidir. 8. Cihazı çalıştırmadan önce güvenli şekilde kurulup kurulmadığına dikkat edin. 9. Cihaz kuru çalıştırılmamalıdır. 10. Cihaz sadece kapalı mekanlarda kullanılabilir. Yalnızca akvaristik kullanım amacı içindir. 11. Cihaz üzerinde veya akvaryumun içinde çalışırken akvaryumun içindeki tüm elektrikli cihazların fişini çekin. 12. Bu cihaz 35°C’den daha sıcak sıvıların iletilmesi için kullanılamaz. 13. Elektrik çarpmasına meydan vermemek için cihazı, şebeke fişini veya şebeke kablosunu asla suya veya başka sıvılara daldırmayın. 14. Bu kılavuzu iyi saklayın! CE, TÜV/GS Cihazın giderilmesi: Bu cihazın pompa kafası normal ev çöpleri ile giderilemez. Lüt- fen elektrikli cihazlar için yerel giderme kurallarına uyun. İçindekiler Fonksiyon tanımı Sayfa 191 Özellikleri Sayfa 191 Parçalar ve tanımları, Sayfa 192 Teknik veriler Sayfa 193 Kurulum Sayfa 194 Pompa debisine ilişkin not Sayfa 196 Bakım ve koruma Sayfa 197 ...olursa ne yapmalı? Sayfa 200 Sorun çözümüne yönelik filtre kitleleri Sayfa 202 Fonksiyon tanımı JBL CRISTALPROFI© greenline (yeşil hat) filtreleri akvaryum suyunu kapalı devre sistemiyle temizler. Filtrenin kafasında bulunan ve bakım gerektirmeyen bir pompa sürekli dolaşım sağlar. Su akvaryumdan filtre kitleleri modülüne iletilir, burada aşağıdan yukarıya doğru filtre kitlelerinin içinden geçirilerek temizlenir ve daha sonra akvaryuma geri döner. Filtrenin ken- di kendine su emme özelliği YOKTUR. Sistem çalıştırılmadan önce içindeki havanın boşaltıl- ması gereklidir. Bu, cihazın bünyesindeki hızlı çalıştırma düzeneği kullanılarak sağlanır. Özellikleri · Enerji etkin JBL CRISTALPROFI© greenline serisi filtreleri karşılaştırılabilir önceki modellere göre %43’e varan oranlarda (modele bağlı olarak) daha az elektrik enerjisi tüketir. de en fr nl it sv es pt pl cs ru ro tr el zh
Sayfa: 3
192 · Güçlü, sessiz Yeni motor teknolojisi akvaryumunuzda önceki modellerle aynı etkinlik düzeyinde su dolaşımına olanak verir. Seramik yataklı, optimize edilmiş pompa santrifüjü sarsıntısız bir çalışma ve uzun kullanım ömrü garanti eder. · Seyrek temizleme gerektirir Pompa kafasının hemen altında yer alan, yeni tasarlanmış Kombi filtre sepeti II’nin içerdiği büyük yüzeyli ön filtre kitlesine ulaşmak son derece kolaydır. Ön filtre kitlesinin düzenli olarak temizlenmesi veya değiştirilmesi, diğer filtre kitlelerinin daha seyrek temizlenmesi- ni sağlar. · Yüksek performanslı JBL MicroMec biyofiltre bilyelerini içerir Farklı çaplarda bilyelerden oluşması bir tür kendi kendini temizleme etkisi oluşturur. Dola- yısıyla, bu filtre kitlesinin temizleme aralıkları çok uzundur. Kolay temizlenir ön filtre ile çalıştırıldığında esas filtre kitlelerinin kullanım ömrü bir yıla kadar ulaşmaktadır. · Kolay çalıştırma, güvenli Cihazın bünyesindeki hızlı çalıştırma düzeneği filtreyi zahmetli su emme işlemi olmaksızın çabucak devreye sokar. Filtrenin tüm parçaları son derece kolay monte edilir, özel yapıları sayesinde yanlış şekilde birleştirilmeleri olanaksızdır. Su durdurucu bir sisteme sahip olan patentli [EP 1869973] ve yenilikçi bir hortum bağlantı bloku, filtrenin bloktan ayrılması sırasında dışarıya su akmasını önler. TÜV/GS tarafından test edilmiştir · Tamamen donatılmış ve bağlantıya hazır Filtre tam olarak bağlantıya hazır olup filtre kitlelerini de içermektedir. Filtre kitleleri suyun etkin mekanik ve biyolojik yöntemlerle arıtılmasını garanti edecek şekilde seçilmiştir. Bu sayede, akvaryumunuzdaki su berrak ve sağlıklı olur. Teslimat kapsamındaki aksesuar neredeyse tüm tatlı su ve deniz suyu akvaryumlarına kolayca bağlanmasına olanak verir. Parçalar ve Tanımlar 1. Su durduruculu hortum bağlantı bloku 1 a Orta mandal 2. Pompa kafası 2 a Sol kapama kolu 2 b Sağ kapama kolu 3. Profilli conta 4. Kombi filtre sepeti II 4 a Üst parça 4 b Alt parça 5. Filtre sepeti 6. Filtre modülü 6 a kilitleme mandalları 7. Hortum rakorlu su çıkış (akvaryuma) borusu 8. Dirsek (2 adet) 9. Uzatma (2 adet) 10. Geniş açılı su püskürtme borusu 11. Su püskürtme borusu (2 parça)
Sayfa: 4
193 12. Su püskürtme borusu kapağı (önceden monte edilmiş) 13. Vantuz (5 adet) 14. Vantuz için kısa boru kelepçesi (5 adet) 15. Vantuz için uzun boru kelepçesi (5 adet) 16. Emme borusu (akvaryumdan), uzatılabilir, hortum rakorlu 17. Emiş sepeti 18. Hortum (CP e402, e702 ve e902 modellerinde 12/16’lık, CP e1502 modelinde 16/22’lik, CP e1902 modelinde 19/25’lik) F1 Ön filtre kitlesi: T-profilli köpük, 15 ppi* F2 Biyolojik ana filtre kitlesi: JBL MicroMec yüksek performanslı biyofiltre bilyeleri F3 Biyolojik ana filtre kitlesi: Köpük keçe 25 ppi F4 Mekanik / biyolojik ince filtre kitlesi: Köpük keçe 35 ppi F5 Temin edilebilir aksesuar: Mekanik ince filtre kitlesi: Pamuklu dokusuz kumaş (2 – 3 kat) *ppi: pores per inch; inç başına gözenek sayısı; 1 inç = 2,54 cm Teknik veriler CP e402 greenline CP e702 greenline CP e902 greenline CP e1502 greenline CP e1902 greenline Maksimum pompa debisi [l/h] 450 700 900 1400 1900 Kullanıldığı akvaryum hacmi [l] 40-120 60-200 90-300 160-600 200-800 U x G x Y [mm]* 180 x 210 x 284 180 x 210 x 350 180 x 210 x 405 200 x 235 x 460 200 x 235 x 564 Filtre modülü [l] 4,6 6,1 7,6 12 15 Filtre sepeti [l] / adedi 1,2 / 1 1,2 / 2 1,2 / 3 1,9 / 3 1,9 / 4 Kombi filtre sepeti II [l] 1,1 1,1 1,1 2,3 2,3 Filtre kitleleri [l] 2,3 3,5 4,7 8 10 Hortum [mm] 12/16 12/16 12/16 16/22 19/25 Voltaj[V] / frekans [Hz] 230 / 50 (110 / 60) 230 / 50 (110 / 60) 230 / 50 (110 / 60) 230 / 50 (110 / 60) 230 / 50 (110 / 60) Güç tüketimi [W] 4 (4,5) 9 (11) 11 (15) 20 (27) 36 Önceki modele göre enerji tasarrufu W 4 4 15 Yılda kWh olarak 35 35 131,4 Yılda €** olarak 7 7 26,28 Garanti süresi içerisinde €** olarak 28 28 105,12 *Hortum bağlantı bloku dahil olmak üzere ** 0,20 € / KWh ücreti üzerinden de en fr nl it sv es pt pl cs ru ro tr el zh
Sayfa: 5
194 Kurulum 1 Ambalajından çıkarma ve hazırlama Filtreyi ve ayrı konmuş aksesuarı dikkatlice ambalajdan çıkarın ve parçaların tamam olup olmadığını kontrol edin. Eksik veya hasar olması durumunda uzman satış mağazanıza baş vurun. Filtre modülünün üzerindeki 4 kilitleme mandalını açın ve pompa kafasını çıkarın. X02 seri- sine ait olan tüm JBL CRISTALPROFI© greenline dış filtreleri büyük yüzeyli bir ön filtre içeren yeni Kombi filtre sepeti II ile donatılmıştır. Böylece, daha önceki modellerde bulunan su da- ğıtma plakası artık gereksiz hale gelmiştir. Tüm filtre sepetlerini sırayla çekerek çıkarın ve tüm filtre materyallerini ılık musluk suyuyla yıkayın. Filtre sepetlerini eski sıralarına göre tekrar filtrenin içine yerleştirin. Not: Ön filtre kitlesi çıkarıldıktan sonra Kombi filtre sepeti II’nin alt parçası ile üst parçası, tut- turucu tırnaklar hafifçe sepetin merkezine doğru itilerek birbirinden ayrılabilir. Tekrar birleştir- mek için birbirine geçirmek yeterlidir. Tırnaklar kendiliğinden yerine oturur. Pompanın kafasını yerine takmadan önce filtrenin içinde bulunan filtre kitlelerini JBL FilterStart temizleyici bakterileri ile (uzman satış mağazalarında satılmaktadır) aşağıda tarif edildiği gibi etkinleştirin: Gerekli sayıda JBL FilterStart şişesinin içeriğini Kombi filtre sepetinin ön filtre kitlesinin içine tamamen boşaltın. JBL FilterStart şişe sayısı: CristalProfi e402 : 1 şişe CristalProfi e702 : 1 şişe CristalProfi e902 : 2 şişe CristalProfi e1502: 3 şişe CristalProfi e1902: 4 şişe Pompa kafasını filtre modülünün üzerine oturtun ve kilitleme mandallarını kapatın. Bu sırada pompa kafasının emiş deliğinin Kombi filtre sepeti II’nin deliği üzerinde doğru konumlanmış olmasına dikkat edin. Not: Boş filtre sepetleri (e402 dışında) birbiriyle değiştirilebilir, yalnızca Kombi filtre sepetinin son sepet olarak üste takılması gerekmektedir. Pompa kafasının konumu istenilen yönde 180° çevrilebilir. Bu sırada, emiş deliklerinin örtüşmesi için Kombi filtre sepeti II’nin de aynı şekil- de 180° çevrillmesi gerekmektedir. Pompa kafasının yanlış konumlandırılması durumunda modülün üzerindeki mandallar kapanmaz. Bu durumda zorla kapatmaya çalışmayın, bunun yerine pompa kafasını veya Kombi filtre sepeti II’yi 180° çevirin. Öneri: Mandalları daima çapraz, yani karşıdakinden devam ederek açın ve kapatın. Bu yön- tem pompa başlığındaki profil contasını korur ve filtrenin tam olarak kapatılmasını sağlar. 2 Hortum bağlantı blokunun ve hortumların takılması Pompa kafasının üzerindeki iki küçük kapama kolunu, kolların tabanındaki oluklar dik olarak yukarıya bakacak şekilde,“OPEN (AÇIK) ibaresinin karşısındaki (●) konumuna çevirin. Hortum bağlantı blokunu, orta mandalı yukarıya çekilmiş olarak pompa kafasının içine otur- tun ve sıkıca aşağıya bastırın.
Sayfa: 6
195 Sabitlemek için orta mandalı aşağıya bastırın ve iki kapama kolunu“OPEN”(AÇIK) konumuna çevirin. Şimdi hortum bağlantı blokuna gömülü küresel vanalar açılmıştır. Artık orta mandal kaldırılsa da hortum bağlantı blokunu çıkarmak mümkün değildir (güvenlik kilidi). Hortumların her birini bir hortum bağlantısının üzerine sürün ve hortum sabitleninceye ka- dar somunu saat yönünün tersine çevirin. 3 Filtrenin yerine takılması Şimdi artık filtre öngörülen yere, örn. akvaryum dolabına vs. takılabilir. Bunu yaparken şunları dikkate almalısınız: Filtrenin akvaryum dolabına takılması durumunda su yüzeyi ile filtrenin tabanı arasındaki yükseklik farkı 180 cm’yi (e402’de en fazla 120 cm) aşmamalıdır. Akvaryu- mun yanına yerleştirilmesi durumunda su yüzeyi ile filtrenin üst kenarı arasında en az 20 cm mesafe bulunmalıdır. DİKKAT: Filtreyi daima dik konumda çalıştırın! 4 Boruların ve hortumların takılması Emiş sepetini emiş borusunun üzerine takın ve bunları vantuzlar ve boru kelepçelerinin yardı- mıyla akvaryumun iç tarafına sabitleyin. Akvaryum kenarının durumuna göre kısa veya uzun kelepçeleri kullanın. Teleskop boruyu çekerek, emiş sepeti zemin toprağından yaklaşık 5 cm yüksekte olacak şekilde uzatın. Teleskop borunun iki parçası arasındaki bağlantı aralarındaki O-halka nedeniyle sızdırmaz olup düşük su seviyelerinde (örn. kaplumbağa küvetlerinde) dahi hava çekmez. Su çıkış borusunu, boru dirseğini ve duruma göre su püskürtme borusunu birbiriyle birleşti- rin ve yine vantuzlu kelepçelerle monte edin. Su püskürtme borusunun kapağını önce açın ve filtre çalışmaya başladıktan sonra tekrar yerine takın. Önemli not: 8 - 12 numaralı parçaların birbirleriyle ve su çıkış borusu (7) ile olan geçme bağ- lantıları sızdırmaz DEĞİLDİR. Bunlar YALNIZCA akvaryumun İÇİNDE konumlandırılabilirler. Filtre çalışırken bu bağlantılardan olasılıkla çıkan suyun akvaryumun dışına sıçramamasına ve mobilyalara vs. zarar vermemesine dikkat edin. Öneri: Bitkili akvaryumlarda su püskürtme borusu önemli bitki besin maddesi CO2 ’nin büyük bölümünü sıyıracağından (sudan dışarı atacağından), kullanılmasını önermiyoruz. En iyisi, hafif bir yüzey akımı elde etmek için çıkış deliği su yüzeyinin altında bulunan dirsekli bir su çıkış borusunun veya geniş açılı bir püskürtme borusunun kullanılmasıdır. İki uzatma parçası aracılığıyla çıkış deliğinin su yüzeyine olan mesafesi özel olarak ayarlanabilir. Hortum bağlantı blokundaki“IN”(GİRİŞ) konumuna (siyah dirsekli bağlantı) bağlı hortumu emiş borusuna,“OUT”(ÇIKIŞ) konumuna (gri dirsekli bağlantı) bağlı hortumu ise su çıkış borusuna bağlayın. Hortumları güvenceye almak için sabitleninceye kadar somunları saat yönünün tersine çevirin. Öneri:“OUT”konumundan akvaryuma giden hortumun içine bir JBL ProFlora Direct Inline difüzörü monte ederek etkin ve akıllı bir CO2 beslemesi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca böylece akvaryumun içinde rahatsız edici bir difüzor bulunmasına da gerek kalmamış olur. JBL ProF- lora Direct aksesuar olarak piyasadan temin edilebilir. de en fr nl it sv es pt pl cs ru ro tr el zh
Sayfa: 7
196 Bükülme ve kırılmalara meydan vermemek için hortumları mümkün olduğunca kısa kesin. Bu işlem aynı zamanda çalıştırma sürecini de kolaylaştırır. 5 İşletmeye alma Pompa kafasındaki iki küçük kapama kolunun“OPEN”(AÇIK) konumunda olmasına dikkat edin. Şimdi gerçekleşecek olan başlatma işlemi sırasında cihazın havasının en iyi şekilde bo- şalması için su çıkış borusunun su püskürtme borusu vs. ile birlikte su seviyesinin ÜZERİNDE olması gerekmektedir. Emme hortumunun (“IN”bağlantısına bağlı olan) içine su akmaya başlayıncaya kadar elinizin iç yüzüyle pompa kafasının üzerindeki“START”düğmesine tekrar tekrar basın. Şimdi filtre tamamen su doluncaya ve su çıkış borusuna giden hortumun (“OUT”bağlantısına bağlı olan) içindeki su seviyesi akvaryumdaki su seviyesiyle eşitleninceye kadar bekleyin. Filtrenin fişini takın. Şimdi çıkış borusundan akvaryuma su akmaya başlayacaktır. Filtre ma- teryalinin katmanları arasına sıkışan hava nedeniyle su başlangıçta havayla karışık olabilir. Filtreyi hafifçe sallayarak havanın serbest kalmasını ve su akımıyla birlikte dışarı atılmasını sağlayabilirsiniz. Not: Bir akvaryumda önceden var olan bir filtrenin JBL CRISTALPROFI© ile değiştirilmek is- tenmesi durumunda yeni filtreyi“eskisini”sökmeden önce 2 hafta süreyle aynı akvaryumda paralel olarak çalıştırmanızı öneririz. Böylelikle temizleyici bakterilerin yeni filtreye en iyi şekilde yerleşmesi sağlanırken, geçiş döneminde tehlike oluşturan nitritin ortaya çıkması da önlenmiş olur. Bütün parçaların sızdırmazlığını kontrol edin! 6 Su debisinin ayarlanması Eğer arzu edilirse, suyun debisini OUT (gri dirsekli bağlantı) konumundaki kapama kolunun yardımıyla ayarlamak mümkündür. Kol“OPEN”ibaresinden uzaklaştırıldıkça, filtreden geçen suyun debisi azalır. Onun karşısında yer alan diğer kolla asla ayarlama yapmayın! Önemli: Şu nedenlerden dolayı suyun debisini yarıdan fazla kısmaktan kaçınılmalıdır: Çalışma gürültüsü artabilir, rotorun ömrü kısalabilir ve rotor kafasının çalışması için gerekli olan so- ğutma güvenli bir biçimde sağlanamaz. Pompa debisine ilişkin not: Optimum ve güvenli bir çalışma için orijinal JBL filtre kitlelerinin kullanılmasını şiddetle öne- ririz. Tip plakasında ve ambalajın üzerinde belirtilen bilgiler teknolojide adet olduğu üzere pom- panın hortum ve filtre kitlesi olmadan maksimum BOŞ ÇALIŞMA VERİLERİDİR: CP e402 : 450 l/h CP e702 : 700 l/h CP e902 : 900 l/h CP e1502: 1400 l/h CP e1902: 1900 l/h
Sayfa: 8
197 Bu veriler akvaryumda işletim sırasında hortum uzunluklarına ve filtre kitlelerine bağlı olarak farklı ölçülerde azalır. Hortumların ve filtre kitlelerinin kirlenmesiyle azalma daha da ilerler. Yeni veya temizlenmiş bir filtre 1,50 m uzunluğunda bir hortum ve teslimat kapsamındaki filtre kitleleriyle çalıştırıldığında elde edilen debiler yaklaşık olarak şöyledir: CP e402: 200 – 250 l/h CP e702: 350 – 400 l/h CP e902: 380 – 450 l/h CP e1502: 800 – 900 l/h CP e1902: 1100 – 1200 l/h Eğer bu değerlerde yaklaşık %50 oranında azalma olursa, filtre materyallerinin ve hortumların temizlenmesi gerekir. Bakım ve koruma Dikkat: Pompa performansının azalmaması için filtrenin bakımının ve temizliğinin mutlaka düzenli olarak yapılması gerekmektedir. JBL’nin tüm CRISTALPROFI© greenline dış filtreleri fabrika çıkışında,“normal çalışma”olarak tanımlanan koşullarda temiz ve sağlıklı bir akvaryum suyu sağlamayı garanti eden standart filtre kitleleriyle doldurulmuştur. Bunlar zararlı maddelerin bozunumu için esasen gerekli olan temizleyici bakterilere çok iyi bir yerleşme ortamı sunar ve mekanik ön arıtma özelliği sayesinde bakterilerin görevlerini olabildiğince uzun bir süre rahatsız edilmeden sürdürmesini sağlar. Elbetteki filtreye doldurulan filtre kitlelerini kendiniz de özel ihtiyaçlarınıza göre seçebilir ve bunun için JBL’nin kapsamlı filtre kitlesi çeşitlerinden yararlanabilirsiniz. Ancak bunun, seçilen filtre kitlesine bağlı olarak filtrenizin pompa debisi ve filtre kitlelerinin kullanım ömrü üzerin- de etkili olabileceğini unutmamalısınız. 7 Filtre materyalinin temizlenmesi ve değiştirilmesi Filtre üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce her seferinde mutlaka fişini çekin! Pompa kafasındaki iki küçük kapama kolunu sonuna dayanana kadar“OPEN”konumundan karşıdaki (●) konumuna çevirin. Hortum bağlantı blokundaki orta mandalı tamamen yuka- rıya çekin ve sonuna kadar basın. Bunun sonucunda hortum bağlantı bloku biraz yerinden oynayacaktır. Hortum bağlantı blokunu yukarıya doğru çekerek çıkarın. Hortum bağlantı blo- kunun içindeki küresel vanalar şimdi kapalı olduğundan su hortumların içinde kalır. Farkında olmadan, örn. çocuklar tarafından açılması ve istenmeden dışarıya su akması olanak dışıdır. Filtre modülünün üzerindeki 4 kilitleme mandalını açın ve pompa kafasını çıkarın. Filtre sepetlerini filtre kitleleriyle birlikte çıkarın ve ılık suyla (25°C) yıkayın. Asla TÜM filtre kit- lelerini aynı zamanda temizlemeyin, aksi halde yararlı temizleyici bakterilerin büyük çoğunlu- ğu yıkanarak yitirilir. JBL’nin e-serisi CRISTALPROFI© filtrelerinin özel yapısı sayesinde normal olarak yalnızca ön filtre kitlesinin (F1) temizlenmesi gereklidir, diğer filtre kitleleri daha uzun aralıklarla temizlenir. de en fr nl it sv es pt pl cs ru ro tr el zh
Sayfa: 9
198 Öneri: Tüm hortumların ve boruların içini düzenli olarak uygun bir fırçayla (örneğin JBL Cle- any) temizlemeyi unutmayın, çünkü iç duvarlarda biriken bakteri kalıntıları filtrenin pompa debisinde sert düşüşlere yol açar. 8 Filtre materyallerinin ayrı ayrı çalışma şekli ve değiştirme aralıkları (F1) JBL ön filtre kitlesi Mümkün olduğu kadar fazla kaba kir toplamak amacıyla iri gözenekli süngerden imal edilmiş, T profilli mekanik ön filtre materyalidir. Bu materyalin 2 ayda bir değiştirilmesi gerekmektedir. Bir veya iki defa yıkanarak temizlenebilir. (F2) Yüksek performanslı biyofiltre bilyeleri (JBL MicroMec): JBL MicroMec özel yüzey ve gözenek yapısı sayesinde yararlı temizleyici bakterilerin koloni- zasyonunu büyük ölçüde destekleyen, sinterlenmiş camdan imal edilmiş, yoğun gözenekli bir biyofiltre materyalidir. Böylelikle, zararlı maddelerin etkin biyolojik bozunumuna olanak sağlanır. Bu nedenle, tatlı suda ve deniz suyunda uzun süre kalıcı ve yoğun biyolojik filtrasyo- na özellikle uygundur. Farklı çaplarda bilyelerden oluşması bir tür kendi kendini temizleme etkisi oluşturur. Bu sayede, kir yüküne bağlı olarak yalnızca 6 - 12 ayda bir kısaca çalkalamak yeterlidir. Bilyeler dağılmaya başladığında değiştirilmelidir. Bölüm 12 ve 13’te özel sorun çözümlerine yönelik filtre kitleleri bulabilirsiniz. (F3) Filtre süngeri (JBL UniBloc): Etkin bir biyolojik filtreleme için temizleyici bakterilerin en iyi şekilde yerleşmesine olanak tanıyan, orta gözenekli sünger pedler. Pedlerde bulunan bir kesim çıkarılarak yerine özel sorun çözümlerine yönelik filtre kitleleri yerleştirilebilir. Yaklaşık her 6 ayda bir dikkatli bir temizlik gereklidir. Üç ila dört kez temizlendikten sonra değiştirilmelidir. Daima dönüşümlü olarak iki pedden birini temizleyin ya da değiştirin. (F4) Filtre süngeri Yeni Kombi filtre sepeti II’nin alt parçası için ince gözenekli sünger ped. İnce göze- nekli ped pompaya zarar verebilecek kir parçacıklarını tutar, ayrıca biyolojik filtrasyon özelliğine de sahiptir. İnce gözenekli ped 4 ayda bir ya da ihtiyaca göre (örn. pompa debisinin düşmesi durumunda) temizlenir. Üç ila dört kez temizlendikten sonra değişti- rilmelidir. (F1 + F4 = JBL CombiBloc II) (F5) Pamuklu dokusuz kumaş (JBL SymecPad) Dokusuz kumaştan imal edilmiş filtre pedleri filtrenin standart donanımına dahil de- ğildir, aksesuar olarak piyasadan temin edilirler. Mekanik ince filtrasyon için yüksek vasıflı, dokusuz kumaş pedleridir. Pedler CRISTALPROFI© Filter’in tüm filtre sepetlerinde kullanılabilir. Ancak biz son filtrasyon kademesi olarak, örn. Kombi filtre sepeti II’nin alt sepetinde ince gözenekli sünger pedin yerine kullanılmasını önermekteyiz. SymecPad pedlerinin çok ince olması nedeniyle filtre debisinin daha hızlı düşeceği hesaba katıl- malıdır. Bu nedenle 2 haftada bir değiştirilmesi veya temizlenmesi önerilir.
Sayfa: 10
199 9 Hortumların temizlenmesi Hortumların iç duvarlarında bakteriler ürer. Bunların ürettiği salgılar su akımını önemli ölçüde engelleyebilir. Yosun üremesi yalnızca yoğun ışık varlığında mümkündür. Bun- dan dolayı, hortumlar düzenli olarak bir temizlik fırçasıyla (örn. JBL Cleany) temizlen- melidir. Salt çeşme suyuyla yıkamak yeterli değildir! 10 Rotorun ve gövdenin temizlenmesi Rotor gövdesinin kapağını saat yönünün tersine, “Open” (Açık) yönüne çevirin ve kapa- ğı hafifçe çekerek çıkarın. Rotoru gövdesinden çıkarın. DİKKAT: Rotor gövdeye mıknatıs gücüyle bağlıdır. Rotoru çıkartırken bunu göz önünde bulundurarak dikkatli davranın ve parmaklarınızı yarala- mamaya dikkat edin. Seramik mil iki lastik yatak tarafından tutulmaktadır. Rotor çıkarılırken bunlar ya milin üzerinde ya da rotor gövdesinin tabanında ve gövde kapağının ortasında kalır. Rotorun gövdesini, rotoru ve mili uygun bir temizlik fırçası ile temizleyin ve sonra bun- ları temiz suyla çalkalayın. Kireç birikimleri JBL Clean A (uzman satış mağazalarında satılır) içinde yumuşatılarak kolayca uzaklaştırılır. Pompa kafasını asla temizlemek ama- cıyla suya veya başka sıvılara daldırmayın. Gövdenin yüzeyini temizlemek için yumuşak bir bez (örn. JBL WishWash) kullanın. Seramik mili ve rotoru tekrar gövdeye yerleştirin. Bu sırada lastik yatakların yerinde ve doğru yerleşmiş olmasına dikkat edin. Rotor kapağını tekrar yerine oturtun ve hafifçe bastırarak sonuna kadar “CLOSE” (KAPALI) yönüne çevirin. Not: Eğer yıpranma nedeniyle rotorun değiştirilmesi gerekirse, daima komple rotor seti olarak, mil ve iki lastik yatakla birlikte değiştirilmelidir. Pompanın ku- sursuz ve sarsıntısız bir şekilde çalışması ancak bu şekilde garanti edilebilir. Rotor ile mil çıkarılırken lastik yataklardan biri çoğu kez rotor gövdesinin tabanında takılı kalır. Oradan çıkarılması çok güçtür. JBL bunun için özel bir alet geliştirmiş olup bu alet “Rotor yatağı çekme yardımcısı“ adı altında evcil hayvan mağazalarında satılmaktadır. Bu aletin teslimat kapsamında bir de rotor gövdesini temizlemek için kullanışlı bir temizlik fırçası bulunmaktadır. 11 Filtreyi tekrar çalıştırma Pompa kafasını tekrar filtre modülünün üzerine oturtun ve Madde (1)’de açıklandığı gibi kilitleme mandallarını kapatın. Hortum bağlantı blokunu üzerindeki hortumlarla birlikte Madde (2)’de açıklandığı gibi yerine oturtun. Önce sağdaki, ondan birkaç saniye sonra da soldaki kapama kolunu sonuna kadar “OPEN” (AÇIK) yönüne çevirin. Eğer su kendiliğinden filtrenin içine akmaya başlamazsa, filtreyi Madde (5)’te açıklandı- ğı gibi başlatın. Filtrenin fişini takın. de en fr nl it sv es pt pl cs ru ro tr el zh
Sayfa: 11
200 ...olursa ne yapmalı? Pompa kafası yerine oturmuyor Nedeni Çözüm Bir veya birden fazla filtre sepeti aşırı doldurulmuştur ya da birbirinin üzerine doğru oturmamıştır. Filtreleri aşırı doldurmayın, birbirlerinin üzerine doğru oturmalarına dikkat edin. Pompa kafası ile Kombi filtre sepeti II'nin emiş delikleri örtüşmüyordur. Pompa kafasını veya Kombi filtre sepeti II'yi 180° çevirin. Pompa kafasındaki filtre sızdırıyor Cauză Soluţie Kilitleme mandalı kapanmamış ya da doğru kapanmamıştır. Tüm kilitleme mandallarını doğru kapatın. Profilli conta kirlenmiştir. Conta yüzeylerini temizleyin ve piyasada satılan vazelinle yağlayın. Profilli conta yanlış yerleştirilmiş, bükülmüş veya hasar görmüştür, ya da yoktur. Contayı doğru yerleştirin veya değiştirin. Sızdırma, çalıştırmaya başladıktan belli bir süre sonra, genellikle mandallarda olmak üzere, başlıyor. Hortum bağlantı blokunun contası bozulmuştur, hortum bağlantı blokunu değiştirin. Filtre çalışmıyor veya su pompalamıyor. Nedeni Çözüm Elektrik bağlantısı yoktur Fişini takın Filtrede su yoktur. Filtrenin kendi kendine su emme özelliği yoktur! Start düğmesine basın ve filtreye su doldurun (5). Rotor ve/veya mil eğik monte edilmiştir, mil kırılmıştır, milin lastik yatakları eksiktir, rotor gövdesinin bayonet kilidi yerine doğru oturmamıştır. Parçaları sökün, kontrol edin, arızalı parçaları değiştirin ve tekrar monte edin. Milin ve bayonet kilidin yerine doğru oturmasına dikkat edin. Rotor bulunmamaktadır ya da çakıl taneleri veya salyangoz kabukları tarafından bloke edilmiştir ya da rotor arızalıdır. Rotor gövdesini temizleyin, sağlam bir rotor yerleştirin. Filtre debisi çok azaldı Nedeni Çözüm Pompa kafasındaki kapama kollarından biri veya her ikisi "OPEN" (AÇIK) konumunda değildir. Kolların konumunu kontrol edin ve düzeltin. Hortum bağlantı bloku kirlenmiştir Hortumları sökün ve hortum bağlantı blokunu takılı durumda ve kapama kolları "OPEN" konumunda olacak şekilde uygun bir fırçayla temizleyin. Hortumlar kırılmış, bükülmüş vs. olabilir. Hortum tesisatında kırılma, bükülme, daralma vs. olup olmadığını kontrol edin. Emiş sepeti tıkanmıştır. Emiş sepetini temizleyin.
Sayfa: 12
201 Hortumlar birikintilerle kirlenmiştir. Hortumları bir temizlik fırçasıyla temizleyin. Filtre kitleleri kirlenmiştir. Filtre kitlelerini (özellikle ön filtre kitlesini) temizleyin. Filtre kitleleri file torbalara doldurulmuştur. JBL MicroMec, JBL SintoMec vs. gibi uzun süreli biyolojik filtre materyallerini ince gözlü file torbalara doldurmayın. Özel sorun çözümleri için yalnızca kendine mahsus sünger kenarı olan orijinal CristalProfi filtre kitlelerini kullanın (Bölüm D). Filtre kitleleri gerektiği gibi temizlenmemiştir. Filtre kitlelerini filtre sepetlerinden çıkarın ve temizleyin. Yanlış filtre kitlesi kullanılmıştır. Suyun akışını engellememek için pamuk ve benzeri ince filtre kitlelerini filtre sepetlerine gevşek biçimde yerleştirin. Pompa kirlenmiştir. Pompa kabinini, rotoru ve kapağı temizlik fırçası (uzman satış mağazaları) ile temizleyin (10). Su düzgün dolaşım yapmıyordur. Start işlemini tekrarlayın (5). Rotor ve/veya mil eğik monte edilmiştir, mil kırılmıştır, milin lastik yatakları eksiktir, rotor gövdesinin bayonet kilidi yerine doğru oturmamıştır Parçaları sökün, kontrol edin, arızalı parçaları değiştirin ve tekrar monte edin. Milin ve bayonet kilidin yerine doğru oturmasına dikkat edin. Hortum sistemine çok fazla aksesuar takılmıştır. Aksesuar (örn. UV-C arıtıcı vs.) su akışını azaltır. Aksesuarı çıkarın ve ayrı bir su dolaşımı üzerinden çalıştırın. Filtre hava yapıyor Nedeni Çözüm Teleskop borunun bağlantı yeri su seviyesinin üzerindedir. Kısmi su değişikliği yaparken suyu yalnızca bağlantı yerinin yaklaşık 5 cm üzerinde kalacak şekilde çekin. Olmazsa, filtrenin fişini çekin. Filtre çok yüksekte konumlandırılmıştır. Pompa kafasının üst kenarı su seviyesinin en az 20 cm altında olmalıdır, ne kadar aşağıda olursa, o kadar iyidir. Hortum tesisatı kaçak yapıyor ve hava emiyordur Tüm bağlantıların sızdırmazlığını ve yerine doğru oturduğunu kontrol edin Emiş borusunun çok yakınında hava taşı vardır Akvaryumun ilaveten bir membranlı pompa ile havalandırıldığı durumlarda hava taşının emiş borusuna yeterince uzak bir mesafede konumlanmış olmasına dikkat edin. Hortumlar "IN" ve "OUT" (GİRİŞ ve ÇIKIŞ) bağlantılarına ters bağlanmıştır Hortumları doğru bağlayın Kirlenmiş ya da file torbaya konmuş filtre kitleleri yüzünden akım direnci artmıştır. Filtre kitlelerini temizleyin ve uzun süreli biyolojik filtre kitlelerini (JBL MicroMec, JBL SintoMec) ince gözlü file torbalara doldurmayın. Özel sorun çözümleri için yalnızca kendine mahsus sünger kenarı olan orijinal CristalProfi filtre kitleleri kullanın (Bölüm D). de en fr nl it sv es pt pl cs ru ro tr el zh
Sayfa: 13
202 Pompa kafasındaki kapama kolları zor hareket ediyor Nedeni Çözüm Contalar kayganlığını yitirmiştir. Hortum bağlantı blokunu sökün (7) ve kapama kürelerine piyasada satılan silikon yağı püskürtün. Hortum bağlantı blokunu tekrar monte edin ve kapama kollarını birkaç defa ileri-geri hareket ettirin. Balıklar ölmüş ve/veya su bulanık Nedeni Çözüm "Eski"'den "yeni"'ye çok hızlı geçildiğinden nitrit zehirlenmesi meydana gelmiştir. Temizleyici bakteriler eski filtreyle birlikte atılmıştır. Eski ve yeni filtreleri önce 2 hafta süreyle aynı akvaryumun içerisinde paralel çalıştırın veya eski filtre materyalinin üçte birini yeni filtreye aktarın. Asla aynı zamanda bir de akvaryumda "genel temizlik" yapmayın! Sorun çözümüne yönelik filtre kitleleri (uzman satış mağazalarında bulunur) 12 Sünger kenar ile kullanılan filtre kitleleri Aşağıda sözü edilen filtre kitleleri en iyi etkinliğini oldukça yavaş su geçişinde gösterir. Bunu elde etmek için, e-serisine ait JBL CRISTALPROFI© filtreleri iki kademeli bir çalışma ilkesine göre tasarlanmıştır: F3 filtre süngerinin (UniBloc) ortası önceden oval bir şekilde kesilmiştir. Buradaki sünger parçası çıkarılarak oluşan boşluğa ince gözlü bir ağ torba içerisinde özel filtre kitleleri yerleştirilebilir. Böylece suyun bir kısmı düşük hızla özel filtre kitlelerinin içinden geçer ve optimum bir filtrasyon etkinliği elde edilir, bir kısmı da F3 filtre süngerinden oluşan kenar bölgesinden geçerek toplam su geçişinin filtrede mümkün olduğu kadar az frenlenme- sini sağlar. Bu amaçla kullanılabilecek uygun filtre kitleleri şunlardır: JBL CarboMec Yüksek güçlü aktif karbon İlaç artıklarını, suyu renklendiren maddeleri ve yüksek molekül ağırlıklı kirleri tatlı sudan ve deniz suyundan uzaklaştırır. Suyun iletkenliğini ve fosfat içeriğini hemen hemen hiç arttır- maz. JBL PhosEx ultra Fosfatı güvenilir biçimde uzaklaştırarak yosun sorunlarını çözer Tatlı suda ve deniz suyunda temel besin maddesi fosfatı gidererek arzu edilmeyen yosun çoğalmasını önler ve bertaraf eder. JBL NitratEx Nitrat giderici Tatlı suda nitratı giderir. Tatlı suda besin maddesi nitratı gidererek arzu edilmeyen yosun ço- ğalmasını önler ve bertaraf eder. Yemek tuzu ile yenilenebilir iyon değiştirici reçine.
Sayfa: 14
203 JBL ClearMec Yosun sorunu olmayan doğal kristal berraklığında bir su elde etmek için zararlı madde giderici Kil bilyelerden ve özel reçinelerden oluşan bir karışım tatlı sudaki zararlı fosfat, nitrat ve nitriti giderir ve böylece arzu edilmeyen yosun çoğalmasını önler. Kil bilyeler temizleyici bakterilerin yerleşmesi için uygun bir ortam oluşturur ve zararlı maddelerin biyolojik bozunumunu ayrıca destekler. Kristal berraklığında ve sağlıklı bir su oluşur. 13 Sünger kenarsız kullanılan filtre kitleleri: Aşağıda sözü edilen filtre kitleleri filtrede su akışını hemen hemen hiç yavaşlatmadığından sünger kenara ihtiyaçları yoktur. Miktarları e-serisi JBL CRISTALPROFI© filtresinin bir filtre sepe- tiyle tam uyumludur. JBL MicroMec Yüksek performanslı biyofiltre bilyeleri JBL MicroMec özel yüzey ve gözenek yapısı sayesinde yararlı temizleyici bakterilerin koloni- zasyonunu büyük ölçüde destekleyen, sinterlenmiş camdan imal edilmiş, yoğun gözenekli bir biyofiltre materyalidir. Böylelikle, zararlı maddelerin etkin biyolojik bozunumuna olanak sağlanır. Bu nedenle tatlı suda ve deniz suyunda uzun süre kalıcı ve yoğun biyolojik filtrasyo- na özellikle uygundur. Seramik halkalar (JBL CerMec) Mekanik filtre materyalidir. Bakteri kolonizasyonu sayesinde biyolojik filtrasyon etkisi de mev- cuttur. Halka şeklinde olması, öncelikle su akımının her yöne dağılmasını ve böylece suyun filtreden optimum bir şekilde geçmesini sağlar. JBL TorMec Doğal tropik su için aktif torf peletleri JBL TorMec peletleri, humin madde oranı farklı iki torf bileşeninden preslenir. Böylece hızlı bir başlangıç etkisinin yanı sıra yumuşak dozlu, uzun süreli bir etki de elde edilir. JBL TorMec yük- sek humin madde içeriği sayesinde karbonat sertliğini ve pH değerini düşürür. Suyu, tropikal sularda olduğu gibi, ışık spektrumun belli bölümlerini süzen maddelerle hafifçe renklendire- rek yosunlara karşı önleyici etki gösterir. de en fr nl it sv es pt pl cs ru ro tr el zh
Sayfa: 15
204 Üretici garantisi Garanti, müşterinin satıcıya karşı, hatasız bir mal tedarik edilmesine ilişkin mevcut yasal haklarının yanı sıra geçerli olup Yurttaşlar Yasasının 437. maddesiyle düzenlenen yasal kusur taleplerini kısıtlamaz. JBL GmbH & Co. KG Dieselstr. 3, 67141 Neuhofen, Almanya firması olarak biz son kullanıcıya aşağıda anılan ürünler için satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle ürünün hatasız ve çalışma yeteneğine sahip olduğunu garanti ediyoruz. Bunun ötesinde, son kullanıcıya ürününü 2 yıllık yasal garanti süresi içerisinde https://www.jbl.de/productregistration sayfasında başarıyla kaydettirmesi durumunda söz konusu cihaz için, cihazın satın alma tari- hinden itibaren 4 yıllık genişletilmiş bir garanti süresi sunmaktayız. JBL CristalProfi e402 greenline JBL CristalProfi e702 greenline JBL CristalProfi e902 greenline JBL CristalProfi e1502 greenline JBL CristalProfi e1902 greenline Monte edilmiş conta halkaları, pompa santrifüjleri veya miller gibi yıpranmaya tabi parçalar garanti kapsamının dışındadır. Garanti, bizim seçimimize bağlı olarak değiştirme (eşdeğer bir ürünün ücretsiz olarak tes- lim edilmesi) ya da ürünün teknik gereksinimlere göre restorasyonu şeklinde bir onarımı kapsar. Garanti kapsamında onarılan veya değiştirilen parçalar için geri kalan garanti süresi geçerlidir. Doğrudan veya dolaylı hasarların karşılanması bu garantinin kapsamına dahil değildir. Garanti yalnızca Avrupa Birliği dahilindeki müşterilere yapılan satışlar için geçerlidir. Ürünün müşteri veya üçüncü taraflarca gerektiği gibi monte edilmemesi, bakıma tabi tutulması veya temizlenmemesi, kasten hasara uğratılması veya amaca uygun olmayan herhangi bir şekilde değiştirilmesi durumunda garanti geçersiz kalır. Garanti süresi içerisinde geçerli bir satış belgesi ile birlikte uzman satış mağazanıza başvurunuz ya da http://www.jbl.de/tr/yardim-masasi/servis-mueteri-hizmetleri

Sorular & cevaplar

JBL Cristalprofi e402 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz JBL Cristalprofi e402 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen JBL Cristalprofi e402 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.

JBL Cristalprofi e402 hakkında bir soru sorun

Adı Soyadı
E-posta Adresi
Yanıt

AşağıdaJBL Cristalprofi e402 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: JBL
  • Ürün: Kategorize edilmemiş
  • Model/isim: Cristalprofi e402
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Lehçe, Rus, Romen, Türk, Yunan, Çin