Electrolux EPS12V39HWI kılavuzu

AşağıdaElectrolux EPS12V39HWI için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

 • Marka: Electrolux
 • Ürün: Klima
 • Model/isim: EPS12V39HWI
 • Dosya türü: PDF
 • Mevcut diller: , ,

İçindekiler

Sayfa: 49
50 www.electrolux.com
SİZİ DÜŞÜNÜYORUZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel deneyim
ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı ve şık bir ürün.
Buürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux’e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.electrolux.com.tr
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.electrolux.com/productregistration
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri Numarası.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevreyle ilgili bilgiler.
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLİK TALİMATLARI.................................................................................51
2. ÜRÜN TANIMI....................................................................................................53
3. İÇ ÜNİTE EKRANI..............................................................................................54
4. UZAKTAN KUMANDA........................................................................................54
5. UZAKTAN KUMANDA AÇIKLAMASI.................................................................56
6. UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI.............................................................59
7. İÇ ÜNITENIN KULLANIMI..................................................................................65
8. ÇALIŞMA SICAKLIĞI.........................................................................................66
9. ACİL DURUMDA ÇALIŞTIRMA.........................................................................66
10. TEMIZLIK VE BAKIM.........................................................................................67
11. ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI....................................................................................69
12. SORUN GIDERME.............................................................................................70
13. ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE İMHASI................................................................71
Sayfa: 50
51
TÜRKÇE
Cihazın montaj ve kullanımından önce,
verilen talimatları dikkatlice okuyun.
Üretici, yanlış bir montaj ve kullanımın
hasara neden olması durumunda
sorumluluk kabul etmez. Talimatları
daha sonra kullanmak için daima
cihazın yakınında bulundurun.
1.1 
Çocuklar ve savunmasız
kişilerin güvenliği
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da
kalıcı sakatlık riski vardır.
• Bu cihaz, gözetim altında tutulmaları
veya cihazın güvenli şekilde kullanımı
ve oluşabilecek tehlikeler hakkında
bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve fiziksel, duyusal veya
zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi
ve deneyimi olmayan kişiler tarafından
kullanılabilir.
• Bu cihaz, çocukların oynayabileceği
bir oyuncak değildir.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim
altında bulunmadıkları müddetçe
çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
1.2 Montaj ve Kullanım
UYARI!
Boğulma, yaralanma ya da
kalıcı sakatlık riski vardır.
• Bu cihazın montajı için yetkili bir
montaj personeline başvurun.
• Bu cihazın onarımı ya da bakımı için
yetkili bir servis teknisyenine başvurun.
• Güç vermek için gerekli olan soket
çıkış, lisanslı bir yüklenici tarafından
bağlanmalı ve kullanıma sunulmalıdır.
• Elektrik kablosunun zarar görmesi
durumunda, bir kazanın meydana
gelmesine engel olmak için, ilgili
değişim üretici, servis merkezi veya
benzer nitelikteki kalifiye bir kişi
tarafından gerçekleştirilmelidir.
• Montaj işlerinin, sadece yetkili personel
tarafından onaylanmış ulusal kablo
standartları ve elektrik tedarikçileri
servis kuralları ile uyumlu olarak
yapılması gerekir.
• Cihazın başka yere taşınması
veya sökülmesi halinde, bu işlem
ancak kalifiye bir kişi tarafından
gerçekleştirilmelidir.
• Yanık kokusu gibi anormal bir durum
tespit ederseniz, klimayı kapatın ve
Electrolux servisi ile temasa geçin.
Anormal durum devam ederse,
klima zarar görebilir ve hatta elektrik
çarpması ya da yangına neden olabilir.
• Klimayı ıslak ellerle çalıştırmayın.
Bu durum elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Elektrik kablosu ya da diğer kablolara
zarar vermeyin ya da kesmeyin. Bu durum
ortaya çıkarsa, yetkili bir teknisyenin
gerekli onarımı yapmasını ya da kabloyu
değiştirmesini sağlayın.
• Bu klimayı çoklu prize bağlamayın.
• Uzun süre kullanılmayacaksa klimaya gelen
gücü kesin. Aksi takdirde, toz birikecek ve
bu yangına neden olabilecektir.
• Klimayı temizlemeden önce, elektrik
çarpması olasılığını ortadan kaldırmak
için güç kaynağını kesin.
• Güç kaynağı klima ile uyumlu olmalıdır.
Elektrik kablosuna sahip klimalar, uygun
bir güvenlik şalteriyle prize bağlanmalıdır.
Tesisatlı klimalar, montaj kılavuzuna
göre uygun bir güvenlik devre kesiciye
bağlanmalıdır.
• Klimaya gelen gücün sabit olduğundan
ve montaj kılavuzundaki gereksinimleri
karşıladığından emin olun.
• Ürünün uygun topraklama ile monte
edildiğinden emin olun.
• Güvenlik için, herhangi bir bakım ya
da temizlikten önce veya ürün uzun
süreli kullanılmadığında devre kesiciyi
kapattığınızdan emin olun. Biriken toz
yangına ya da elektrik çarpmasına neden
olabilir.
1. GÜVENLİK TALİMATLARI
Sayfa: 51
52 www.electrolux.com
• En uygun sıcaklığı seçin. Elektrik tasarrufu
sağlayabilir.
• Çalışma sırasında pencere ve kapıları
uzun süre açık bırakmayın. Yetersiz
performansa neden olacaktır.
• Hava girişi ya da çıkışını tıkamayın.
Yetersiz performansa ve arızalara
neden olacaktır.
• Yanıcı maddeleri ünitelerden en az
1 metre uzakta tutun. Yangına neden
olabilir.
• Dış ünite üstüne çıkmayın ya da üzerine
ağır şeyler koymayın. Hasara ya da
yaralanmaya neden olabilir.
• Klimayı kendiniz onarmaya çalışmayın.
Hatalı onarım elektrik çarpmasına
ya da yangına neden olabilir. Lütfen
bölgenizdeki yetkili servisiniz ile
irtibatageçin.
• Ellerinizi ya da cisimleri hava girişi ya
da çıkışına sokmayın. Yaralanmaya
neden olabilir.
• Hayvanları ya da bitkileri doğrudan
hava akışına maruz bırakmayın.
• Üniteyi, yiyecek saklama ya da giysi
kurutma gibi başka amaçlarla kullanmayın.
• Klimaya su sıçratmayın. Bu durum elektrik
çarpması ya da arızaya neden olabilir.
Sayfa: 52
53
TÜRKÇE
0RGH )DQ
7LPHU
7LPHU 6OHHS
)ROORZ
PH
6HOI
FOHDQ
6KRUW
FXW
7XUER
/('
212))
 
 Hava girişi
Hava
Çıkışı
Hava girişi
(yan) Hava girişi
(arka)
Hava
çıkışı
Bu kılavuzda yer alan tüm resimler sadece
açıklama amacıyla verilmiştir. Satın aldığınız iç
ünitenin asıl şekli ön panel ve ekran penceresi
bakımından hafif farklılık gösterebilir. Asıl şekil
geçerli olacaktır.
2. ÜRÜN TANIMI
1 Hava filtresi
2 Ön toz filtresi
3 Dijital gösterge
4 Ön panel
5 Güç kablosu (bazı ünitelerde kullanılır)
6 Manuel kontrol düğmesi
7 İyon jeneratörü (varsa)
8 Dikey hava panjuru (iç)
9 Yatay hava panjurları
10 Soğutucu gazı borusu
11 Tahliye hortumu
12 Bağlantı kablosu
13 Güç kablosu (bazı ünitelerde kullanılır)
14 Montaj plakası
15 Uzaktan kumanda tutucusu
(bazı ünitelerde kullanılır)
16 Uzaktan kumanda
Sayfa: 53
54 www.electrolux.com
3. İÇ ÜNİTE EKRANI
4. UZAKTAN KUMANDA
4.1 
Uzaktan Kumandanın
Kullanımı
1. Uzaktan kumandayı, sinyalinin iç
üniteye erişebileceği bir yerde tutun.
2. Klimayı kullanırken, uzaktan
kumandanın iç ünitenin sinyal alıcısını
gösterdiğinden emin olun.
3. Uzaktan kumanda bir sinyal
gönderdiğinde, sembol uzaktan
kumandanın ekranında yanıp
sönecektir.
4. İç ünite sinyali uzaktan kumandadan
aldığında sinyali bir bip sesi ile onaylar.
5. İç üniteden onay sesi gelmediyse,
uzaktan kumandanın düğmesine
basın ve yeniden sinyal gönderin.
• Perde, kapı ya da diğer
malzemeler uzaktan
kumandadan iç üniteye gelen
sinyalleri kesiyorsa klima
çalışmayacaktır.
• Uzaktan kumandaya sıvı
girmemesine dikkat edin.
Uzaktan kumandayı doğrudan
güneş ışığı ya da ısıya maruz
bırakmayın.
• İç ünitedeki kızılötesi sinyal
alıcısı doğrudan güneş ışığına
maruz kalırsa, klima düzgün
çalışmayabilir. Sinyal alıcısının
güneş ışığına maruz kalmasını
önlemek için perdelerinizi
kullanın.
• Diğer elektrikli cihazlar uzaktan
kumandaya tepki veriyorsa, bu
cihazları hareket ettirin ya da
yerel bayinize danışın.


1 SICAKLIK gösterge lambası
• Ünite çalışırken ayarlanmış sıcaklık
veya oda sıcaklığı görüntülenir.
• Arıza meydana geldiğinde arıza kodu
görüntülenir.
• Belirli bir fonksiyon etkinleştirildiğinde,
özellik kodu görüntülenir.
2 Wifi gösterge lambası (isteğe bağlı)
• Wifi özelliği etkinleştirildiğinde lambalar
yanar.
**İç ünite ekranındaki özellik kodu
“ ” Timer on (Zamanlayıcı açık)
ayarlandığında veya Swing (Salınım),
Turbo veya Quiet (Sessiz) özelliği
açıldığında 3 saniye görüntülenir.
“ ” Timer off (Zamanlayıcı kapalı)
ayarlandığında veya Swing (Salınım),
Turbo veya Quiet (Sessiz) özelliği
kapatıldığında 3 saniye görüntülenir.
“ ” Anti-soğuk hava özelliği açıldığında
görüntülenir.
“ ” Ünite buz çözerken görüntülenir.
“ ” Ünite kendini temizlerken görüntülenir.
“ ” 8 °C ısıtma özelliği açıldığında
görüntülenir (bazı ünitelerde kullanılır).
Sayfa: 54
55
TÜRKÇE
4.2 Uzaktan Kumandanın Konumu
PDNVLPXPP
0R
GH
)D
Q
7LP
HU
7LP
HU
6OH
HS
)RO
ORZ

P
H
6H
OI
FOH
DQ
6K
RUW
FXW
7X
UER
/(
'
21
2))
• Uzaktan kumandayı, sinyalin iç
üniteye erişebileceği bir yerde
tutun (izin verilen maksimum
mesafe 8 metredir). 
• Uzaktan kumanda bir sinyal
gönderdiğinde, sembol ekranda
yanıp sönecektir. İç ünite uzaktan
kumandadan sinyal aldığında bunu
bir bip sesi ile onaylar.
4.3 Pilin takılması/değiştirilmesi
• Pil bölmesini açığa çıkarmak için
uzaktan kumandanın arka kapağını
çıkarın ve iki adet kuru alkali pil
(2x AAA 1.5 Volt) takın. (+) ya da (-)
kutupların doğru yerleştirildiğinden
emin olun.
• Pil bölmesi kapağını geri takın
• 
Pilleri değiştirirken, eski
veya değişmiş olanları
kullanmayın, aksi takdirde
budurum uzaktan kumandada
sorunlara neden olabilir.
• Uzaktan kumanda uzun
süre kullanılmazsa, eski piller
kaçak ya da korozyona neden
olarak uzaktan kumandaya
zarar verebileceğinden pilleri
çıkarın.
• Normal kullanımda pilin ömrü
yaklaşık altı aydır.
• Uzaktan kumanda düzgün
çalışmazsa, pilleri çıkarıp
tekrar takın. Anormal çalışma
devam ederse, yeni piller ile
değiştirin.
Sayfa: 55
56 www.electrolux.com
5. UZAKTAN KUMANDA AÇIKLAMASI
1

ION (İYON) Düğmesi, ION (İYON)
fonksiyonu olan modellerde gösterilir.
2

Swing (Salınım) Düğmesi, 3D
Salınım fonksiyonu olmayan
modellerde gösterilir.
3

Direct (Doğrudan) Düğmesi,
3D Salınım fonksiyonu olmayan
modellerde gösterilir.
0RGH )DQ
7LPHU
7LPHU 6OHHS
)ROORZ
PH
6HOI
FOHDQ
7XUER
/('
212))

,21
%


Mode Fan
Timer
Timer Sleep
Follow
me
Self
clean
Short
cut
Turbo
LED
ON/OFF
Swing
Direct
&
0RGH )DQ
7LPHU
7LPHU 6OHHS
)ROORZ
PH
6HOI
FOHDQ
6KRUW
FXW
7XUER
/('
212))

$
Sayfa: 56
57
TÜRKÇE
1. / DÜĞMESİ
Sıcaklığı artırmak/azaltmak için düğmeye
basın. İşlemi hızlandırmak için düğmeye
iki saniye boyunca basılı tutun.
Sıcaklık aralığı: 17-30°C (62-86°F).
Sıcaklık aralığı (sadece UAE): 20-28°C
(68-82°F).
Zamanlayıcı fonksiyonunda, zamanlayıcı
ayarını yapmak için düğmeyi kullanın.
2. FAN DÜĞMESI
Fan hızını ayarlamak için düğmeye basın:
AUTO (OTOMATİK), LOW (DÜŞÜK),
MEDIUM (ORTA) ve HIGH (YÜKSEK).
Varsayılan ayar: AUTO (Otomatik).
AUTO (OTOMATİK) ve DRY (KURUTMA)
modunda, fan hızı ayarlanamaz.
$872
$872
+,*+
/2:
0(',80
3. (SWING UP/DOWN)
(YUKARI/AŞAĞI SALINIM)
DÜĞMESİ
Yatay panjur hareketini durdurmak veya
başlatmak ya da istenen yukarı/aşağı
hava akış yönünü ayarlamak için bu
düğmeye basın.
31
. SWING (SALINIM) DÜĞMESI
Yatay panjurun otomatik salınım özelliğini
durdurmak veya başlatmak için düğmeye
basın. Varsayılan ayar: OFF (KAPALI).
4. (SWING LEFT/RIGHT)
(SOL/SAĞ SALINIM)
DÜĞMESİ
Dikey panjur hareketini durdurmak veya
başlatmak ya da istenen sol/sağ hava akış
yönünü ayarlamak için bu düğmeye basın.
• 
Sol/Sağ Salınım fonksiyonu
olmayan modellerde, düğmeye
bastığınızda iç ünite tarafından
geri bildirim alınmaz.
42
. 
DIRECT (DOĞRUDAN)
DÜĞMESI
Yatay panjur hareketini durdurmak
veya başlatmak ya da istenen yukarı/
aşağı hava akış yönünü ayarlamak
için düğmeye basın.
Her basıldığında panjur açı değiştirir.
5. 
Follow me (Beni Takip Et)
Düğmesi
Follow me (Beni Takip Et) fonksiyonunu
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak
için düğmeye basın. Eğer Follow me
(Beni Takip Et) fonksiyonu etkin ise,
Follow me (Beni Takip Et) sembolü ” ”
görünecektir.
6. 
Self Clean (Kendini
temizleme) Düğmesi
Self Clean (Kendini temizleme)
fonksiyonunu etkinleştirmek için düğmeye
basın. Varsayılan ayar: OFF (KAPALI).
7. Short cut (Kısayol) Düğmesi
Short cut (Kısayol) fonksiyonunu
etkinleştirmek için düğmeye basın.
Ayrıntılı Short cut (Kısayol) fonksiyonu
açıklaması için, “Uzaktan kumanda nasıl
kullanılır” bölümüne bakın.
73
. ION (İYON) DÜĞMESI
Ion (İyon) fonksiyonunu etkinleştirmek
için düğmeye basın. Varsayılan ayar:
OFF (KAPALI).
8. TURBO DÜĞMESI
ICOOL (SOĞUTMA) veya HEAT
(ISITMA) modunda, turbo fonksiyonunu
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak
için düğmeye basın.
Eğer turbo fonksiyonu etkin ise, ünite oda
sıcaklığının mümkün olan en kısa sürede
ayarlanan sıcaklığa yaklaşması için
hızlı bir şekilde soğutmak veya ısıtmak
amacıyla turbo hızda çalışacaktır.
9. LED DÜĞMESI
İç ünite ekranını açmak ya da kapamak
için bu düğmeye basın. Varsayılan ayar:
ON (AÇIK).
10. SLEEP (UYKU) DÜĞMESI
Sleep (Uyku) fonksiyonunu etkinleştirmek
veya devre dışı bırakmak için düğmeye
basın. Sleep (Uyku) fonksiyonu etkin ise,
Sleep (Uyku) sembolü ” ” görünecektir.
Varsayılan ayar: OFF (KAPALI).
11. TIMER (ZAMANLAYICI)
DÜĞMESI
Üniteyi çalıştırmak/kapatmak için
zamanlayıcı fonksiyonunu ayarlamak
için düğmeye basın.
Sayfa: 57
58 www.electrolux.com
Ayrıntılı Zamanlayıcı fonksiyonu
açıklaması için, “Uzaktan kumanda
nasıl kullanılır” bölümüne bakın.
12. ON/OFF (AÇMA/
KAPATMA) DÜĞMESI
Üniteyi çalıştırmak veya kapatmak için
düğmeye basın.
13. MODE (MOD) DÜĞMESİ
Çalışma modunu ayarlamak için
düğmeye basın: AUTO (OTOMATİK),
COOL (SOĞUTMA), DRY (KURUTMA),
HEAT (ISITMA) ve FAN (FAN).
Varsayılan ayar: AUTO (Otomatik).
$872 +($7
&22/ )$1
'5<
• Sadece Soğutmalı modeller için,
HEAT (ISITMA) modu mevcut
değildir.
• AUTO (Otomatik) modunda,
kullanıcı istenilen sıcaklığı
ayarlayabilir.
14. İLETIM GÖSTERGESI
Uzaktan kumanda iç üniteye sinyal
gönderdiğinde gösterilir.
15. UZAKTAN KUMANDA
AÇIK EKRANI
DUzaktan Kumanda açık olduğunda
görüntülenir.
16. PIL EKRANI
Pil durumunu görüntüler, pili
değiştirmenizi hatırlatır.
17. SICAKLIK EKRANI
Ayarlanan sıcaklığı °C olarak gösterir.
Fan modunda hiçbir şey göstermez.
18. SLEEP EKRANI
Sleep (Uyku) fonksiyonu etkinleştiğinde
gösterilir.
19. BENI TAKIP ET EKRANI
Beni Takip Et fonksiyonu etkinleştirildiğinde
görüntülenir.
20. MOD EKRANI
Halihazırda seçili modu gösterir. AUTO
(OTOMATİK), COOL (SOĞUTMA), DRY
(KURUTMA), HEAT (ISITMA) ve FAN
dahildir.
21. KILIT EKRANI
Kilit fonksiyonu etkinleştirildiğinde
gösterilir.
22. 
ZAMANLAYICI-AÇIK
EKRANI
Zamanlayıcı-Açık fonksiyonu
etkinleştirildiğinde görüntülenir.
23. TIMER-OFF DISPLAY
Displays when the Timer-Off function
is enabled.
24. FAN HIZI EKRANI
Seçilen fan hızını gösterir: AUTO
(OTOMATİK), LOW (DÜŞÜK), MED 
(ORTA) ve HIGH (YÜKSEK). AUTO veya
DRY Modu seçildiğinde, “AUTO” sinyali
görüntülenecektir.
25. QUIET EKRANI
QUIET fonksiyonu etkinleştiğinde gösterilir.
Ünite, en düşük fan hızında çalışır.
Sayfa: 58
59
TÜRKÇE
6. UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI
Fişin takılı olduğundan ve elektrik geldiğinden emin olun. İç ünitenin gösterge
panelinin üstündeki OPERATION ışığı yanar.
Temel İşletim
$
%
&
'
0RGH )DQ
7LPHU
7LPHU 6OHHS
)ROORZ
PH
6HOI
FOHDQ
6KRUW
FXW
7XUER
/('
212))
1. Klimayı çalıştırmak için Açma /
Kapama düğmesine (A) basın.
2. MODE (MOD) düğmesine (B)
basarak, Otomatik, Soğuk, Kuru,
Fan veya Isı modunu seçebilirsiniz.
3. Sıcaklık ayarını / düğmesine
(C) basarak yapabilirsiniz. Sıcaklık,
1ºC artışlar halinde ayarlanabilir.
İşlemi hızlandırmak için düğmeye
iki saniye boyunca basılı tutun.
4. FAN SPEED (FAN HIZI) düğmesine
(D) basarak fanın hızını seçebilirsiniz.
5. Klimayı kapatmak için Açma /
Kapama düğmesine (A) basın.
• Auto (Otomatik) modunda,
klima gerçek oda sıcaklığı
ile uzaktan kumandayla
ayarlanan sıcaklık arasındaki
farklı algılayarak mantıksal
olarak Cool (Soğutma), Fan
ve Heat (Isıtma) modlarından
birini seçer.
• Auto (Otomatik) ve Dry
(Kuru) modunda, fan hızı
değiştirilemez.
• Fan modunda, ayarlanmış
sıcaklığı değiştiremezsiniz.
Sayfa: 59
60 www.electrolux.com
Salınım İşlemi
Mode Fan
Timer
Timer Sleep
Follow
me
Self
clean
Short
cut
Turbo
LED
ON/OFF
$
%
Salınım  düğmesine (A) ve Salınım 
düğmesine (B) basarak istenen
hava akış yönünü ayarlayabilirsiniz.
1. Yukarı/Aşağı yön, uzaktan
kumandadaki (A) düğmesi ile
ayarlanabilir. Düğmeye her
bastığınızda, panjur belirli bir açıyla
hareket eder. 2 saniyeden daha fazla
basarsanız, panjur otomatik olarak
yukarı ve aşağı doğru sallanacaktır.
2. Sol/Sağ yön, uzaktan kumandadaki
(B) düğmesi ile ayarlanabilir.
Düğmeye her bastığınızda,
panjurbelirli bir açıyla hareket eder.
2 saniyeden daha fazla basarsanız,
panjur otomatik olarak sola ve sağa
doğru sallanacaktır.
Salınım İşlemi (3D salınım fonksiyonu olmayan modeller için)
$
%
Mode Fan
Timer
Timer Sleep
Follow
me
Self
clean
Short
cut
Turbo
LED
ON/OFF
Swing
Direct
Salınım düğmesine (A) ve Doğrudan
düğmesine (B) basarak istenen
yukarı/aşağı hava akış yönünü
ayarlayabilirsiniz.
1. (A) düğmesine basarak yatay
panjurun otomatik salınım özelliğini
durdurabilir veya başlatabilirsiniz.
2. (B) düğmesine basarak istenen
yukarı/aşağı hava akış yönünü
ayarlayabilirsiniz. Her basıldığında
panjur açı değiştirir.
Sayfa: 60
61
TÜRKÇE
Zamanlayıcıyı İşlemi
Zamanlayıcı düğmesine (A) basıldığında
ünitenin otomatik açma saati ve
otomatik-kapatma saati ayarlanır.
Timer on (Zamanlayıcı açık)
saatini ayarlamak içindir.
1. Timer (Zamanlayıcı) düğmesine
basın. Timer on (Zamanlayıcı açık)
sinyali “ “ ve zaman ekranda
gösterilecektir.
2. Burada / düğmesine basarak
istenen Timer on (Zamanlayıcı açık)
zamanını ayarlayabilirsiniz.
3. 3 saniye bekleyin, ardından Timer
on (Zamanlayıcı açık) fonksiyonu
etkinleştirilecektir. Bunu takiben,
uzaktan kumandanızdaki dijital ekran
sıcaklık ekranına geri dönecektir.
Bu “ “ göstergesi açık kalır ve bu
fonksiyon etkinleştirilir.
Timer off (Zamanlayıcı kapalı)
saatini ayarlamak içindir.
1. Timer (Zamanlayıcı) düğmesine basın.
Timer off (Zamanlayıcı kapalı) sinyali “
“ ve zaman ekranda gösterilecektir.
2. Burada / düğmesine basarak
istenen Timer off (Zamanlayıcı
kapalı) zamanını ayarlayabilirsiniz.
3. 3 saniye bekleyin, ardından Timer
off (Zamanlayıcı kapalı) fonksiyonu
etkinleştirilecektir. Bunu takiben,
uzaktan kumandanızdaki dijital ekran
sıcaklık ekranına geri dönecektir.
Bu “ “ göstergesi açık kalır ve
bu fonksiyon etkinleştirilir.
• Timer on (Zamanlayıcı açık)
veya Timer off (Zamanlayıcı
kapalı) fonksiyonlarını
ayarlarken, süre her basışta
30 dakika artışlarla 10 saate
kadar artar. 10 saat sonra
ve 24 saate kadar, artışlar
1 saatlik dilimler halinde
olacaktır. Zamanlayıcı 24
saati geçtiği zaman sıfıra
döner.
• Zamanlayıcıyı “0.0h” şeklinde
ayarlayarak her iki fonksiyonu
da kapatabilirsiniz.
$
0RGH )DQ
7LPHU
7LPHU 6OHHS
)ROORZ
PH
6HOI
FOHDQ
6KRUW
FXW
7XUER
/('
212))
%
Sayfa: 61
62 www.electrolux.com
Zamanlayıcı Ayarı Örnekleri
TIMER ON (ZAMANLAYICI AÇIK)
Örnek:
Saat 08:00 ve siz klimanın 6 saat sonra
çalışmaya başlamasını istiyorsunuz.
1. Timer (Zamanlayıcı) düğmesine basın.
Timer on (Zamanlayıcı açık) sinyali “ “
ve zaman ekranda gösterilecektir.
2. Burada / düğmesine, uzaktan
kumandada “6.0h” gösterilene kadar
basın.
3. 3 saniye bekleyin, ardından Timer
on (Zamanlayıcı açık) fonksiyonu
etkinleştirilecektir. Bunu takiben,
uzaktan kumandanızdaki dijital ekran
sıcaklık ekranına geri dönecektir.
Bu “ “ göstergesi açık kalır ve
bu fonksiyon etkinleştirilir.
TIMER OFF (ZAMANLAYICI
KAPALI)
Örnek:
Saat 18:00 ve siz klimanın 10 saat sonra
kapanmasını istiyorsunuz.
1. Timer (Zamanlayıcı) düğmesine basın.
Timer off (Zamanlayıcı kapalı) sinyali “
“ ve zaman ekranda gösterilecektir.
1. Burada / düğmesine, uzaktan
kumandada “10h” gösterilene kadar
basın.
2. 3 saniye bekleyin, ardından Timer
off (Zamanlayıcı kapalı) fonksiyonu
etkinleştirilecektir. Bunu takiben,
uzaktan kumandanızdaki dijital ekran
sıcaklık ekranına geri dönecektir.
Bu “ “ göstergesi açık kalır ve
bu fonksiyon etkinleştirilir.
COMBINED TIMER (KARMA
ZAMANLAYICI) (ON ve OFF
zamanlayıcılarının aynı anda
ayarlanması)
Zamanlayıcı kapalı →
Zamanlayıcı açık (Açık →
Durdur → Çalıştırmaya başla)
Örnek:
Saat 08:00 ve klimanın 2 saat sonra
durup 10 saat sonra tekrar çalışmasını
istiyorsunuz.
1. Timer (Zamanlayıcı) düğmesine basın.
Timer off (Zamanlayıcı kapalı) sinyali “
“ ve zaman ekranda gösterilecektir.
2. Burada / düğmesine, uzaktan
kumandada “2.0h” gösterilene kadar
basın.
3. 3 saniye bekleyin, ardından Timer
off (Zamanlayıcı kapalı) fonksiyonu
etkinleştirilecektir. Bu “ “ göstergesi
açık kalır ve bu fonksiyon etkinleştirilir.
4. Timer (Zamanlayıcı) düğmesine basın.
Timer on (Zamanlayıcı açık) sinyali “ “
ve zaman ekranda gösterilecektir.
5. Burada / düğmesine, uzaktan
kumandada “10h” gösterilene kadar
basın.
6. 3 saniye bekleyin, ardından Timer
on (Zamanlayıcı açık) fonksiyonu
etkinleştirilecektir. Bu “ “ göstergesi
açık kalır ve bu fonksiyon etkinleştirilir.
Zamanlayıcı açık →
Zamanlayıcı kapalı (Kapalı →
Başla → Çalıştırmayı durdur)
Örnek:
Saat 22:00 ve klimanın 2 saat sonra
çalışmaya başlayıp 5 saat sonra
durmasını istiyorsunuz.
1. Timer (Zamanlayıcı) düğmesine basın.
Timer on (Zamanlayıcı açık) sinyali “ “
ve zaman ekranda gösterilecektir.
2. Burada / düğmesine, uzaktan
kumandada “2.0h” gösterilene kadar
basın.
3. 3 saniye bekleyin, ardından Timer
on (Zamanlayıcı açık) fonksiyonu
etkinleştirilecektir. Bu “ “ göstergesi
açık kalır ve bu fonksiyon etkinleştirilir.
4. Timer (Zamanlayıcı) düğmesine basın.
Timer off (Zamanlayıcı kapalı) sinyali “
“ ve zaman ekranda gösterilecektir.
5. Burada / düğmesine, uzaktan
kumandada “5.0h” gösterilene kadar
basın.
6. 3 saniye bekleyin, ardından Timer
off (Zamanlayıcı kapalı) fonksiyonu
etkinleştirilecektir. Bu “ “ göstergesi
açık kalır ve bu fonksiyon etkinleştirilir.
Sayfa: 62
63
TÜRKÇE
Gelişmiş Fonksiyonların İşletimi
1. Quiet (Sessiz) fonksiyonu
(isteğe bağlı)
Quiet (Sessiz) fonksiyonunu etkinleştirmek için,
Fan düğmesine 2 saniyeden uzun süre basın.
Quiet (Sessiz) fonksiyonunda, fan en yavaş
hızda çalışacaktır. Bu fonksiyonun amacı size
düşük ses içeren bir ortam sunmaktır.
2. 8°C Isıtma fonksiyonu
(isteğe bağlı)
Klima ısıtma modu altında ayarlanmış sıcaklık
olarak 17°C’de çalışırken, “-“ düğmesine
bir saniye içinde iki kez basmak, 8°C Isıtma
fonksiyonunu etkinleştirecektir. Ünite,
ayarlanmış sıcaklık olan 8°C’de çalışacak ve
iç ünite ekranında “FP” ifadesi gösterilecektir.
3. Follow me (Beni takip et)
fonksiyonu
Follow me (Beni takip et) düğmesine
bastığınızda, Follow me (Beni takip et)
fonksiyonu etkinleşecek, uzaktan kumanda
uzak termostat işlevi görerek doğru sıcaklık
kontrolü ve maksimum konfor sağlayacaktır.
Uzaktan kumanda bulunduğu konumun
sıcaklık bilgisini iç üniteye gönderir. Uzaktan
kumandadan sıcaklık bilgisi alınmazsa, klima
Follow me (Beni takip et) işleminden çıkacaktır.
4. Self clean (Kendini temizleme)
fonksiyonu
Kendini temizleme özelliğini etkinleştirmek için
Self clean (Kendini temizleme) düğmesine
bastığınızda, üniteniz otomatik olarak kendini
temizleyecektir. Temizlendikten sonra, ünite
Mode Fan
Timer
Timer Sleep
Follow
me
Self
clean
Short
cut
Turbo
LED
ON/OFF
otomatik olarak kapanacaktır. Havadaki
bakteriler, ünitedeki ısı eşanjörü etrafında
yoğunlaşan nem içinde çoğalabilir.
Düzenli kullanım sonrası, bu nemin çoğu
üniteden buharlaşarak çıkar. Kendini
temizleme özelliğini istediğiniz sıklıkta
kullanabilirsiniz.
Bu fonksiyonu sadece COOL
(AUTO COOL) (SOĞUTMA
(OTOMATİK SOĞUTMA) veya
DRY (KURUTMA) modlarında
etkinleştirebilirsiniz.
Sayfa: 63
64 www.electrolux.com
5. ION (İYON) fonksiyonu
(isteğe bağlı)
Sağlık fonksiyonunu etkinleştirmek
için ION (İYON) düğmesine basın.
Fonksiyon başlatıldığında, İyonlaştırıcıya/
Plazma Toz Toplayıcıya (modele bağlı
olarak) enerji verilir ve bunlar havanın
temizlenmesine yardımcı olur. İçerideki
hava kalitesi kötü olduğunda bu
fonksiyonun kullanılması tavsiye edilir.
6. Turbo fonksiyonu
Turbo fonksiyonunu etkinleştirmek
veya devre dışı bırakmak için Turbo
düğmesine basın. Turbo fonksiyonu,
ünitenin mümkün olan en kısa sürede
ayarlanan sıcaklığa ulaşması için
fazladan çalışmasını sağlar. Hızlı
soğutma veya ısıtmaya ihtiyacınız
olduğunda, bu fonksiyonu seçebilirsiniz.
7. Wi-Fi fonksiyonu (isteğe bağlı)
LED düğmesine 10 saniye içinde 7 kez
sürekli olarak basın, ardından Wi-Fi
bağlantı durumunu girin.
• Lütfen Wi-Fi bağlantısı bilgileri
için “Hızlı Bağlantı Kılavuzu”na
bakın.
8. Uyku fonksiyonu
Sleep (Uyku) Düğmesine bastığınızda,
ekonomik çalışma fonksiyonu etkinleşecek,
ayarlanan sıcaklık 2 saat içinde her
saat 1ºC(2ºF) artacak (soğutma) veya
düşecektir (ısıtma). Kullanıcı tarafından
başka bir değişiklik yapılıncaya kadar son
sıcaklık muhafaza edilir.
SLEEP (UYKU) fonksiyonu,
FAN veya DRY (KURUTMA)
modlarında kullanılamaz.
9. Short cut (Kısayol)
fonksiyonu (isteğe bağlı)
Short cut (Kısayol) fonksiyonunu
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak
için Short cut (Kısayol) düğmesine basın.
İlk kez elektriğe bağlarken Short cut
(Kısayol) düğmesine basarsanız, ünite
AUTO (OTOMATİK) modunda, 26°C’de ve
fan hızı Auto (Otomatik) olarak çalışacaktır.
Uzaktan kumanda açıkken bu düğmeye
basın; sistem çalışma modu, ayarlanmış
sıcaklık, fan hızı seviyesi ve uyku özelliği
(etkinleştirilmişse) dahil olmak üzere,
otomatik olarak önceki ayarlara dönecektir.
2 saniyeden fazla basılırsa, sistem
çalışma modu, ayarlanmış sıcaklık,
fan hızı seviyesi ve uyku özelliği
(etkinleştirilmişse) dahil olmak üzere,
otomatik olarak mevcut çalışma
ayarlarına dönecektir.
10. Lock (Kilitleme) fonksiyonu
Turbo ve Self Clean (Kendini temizleme)
düğmelerine aynı anda 1 saniye süreyle
bastığınızda, uzaktan kumandayı
kilitleyebilir ve kilidini açabilirsiniz.
Sayfa: 64
65
TÜRKÇE
7. İÇ ÜNITENIN KULLANIMI
UYARI!
• Klimayı, soğutma veya kurutma
modunda ve aşağı yönlü hava
akışına ayarlıyken uzun süre
kullanmayın. Aksi takdirde, yatay
panjurun yüzeyinde yoğuşma
oluşabilir ve zemine ya da
mobilyalara su damlayabilir.
• Klima durdurulduktan hemen
sonra çalıştırılırsa, yatay panjur
yaklaşık 10 saniye kadar hareket
etmez. Panjur kapalı konumda.
1. Hava akış yönünü uygun şekilde
ayarlayın, aksi takdirde rahatsızlık
verebilir veya dengesiz oda
sıcaklığına yol açabilir.
2. Yatay panjurları uzaktan kumanda ile
ayarlayın.
3. Dikey panjurları uzaktan kumanda ile
ayarlayın.
4. Dikey panjuru manuel olarak
ayarlayın (3D Salınım fonksiyonuna
sahip olmayan modellerde)
Dikey hava akış (Yukarı -
Aşağı) yönde ayarlamak için
Bu fonksiyonu ünite çalışırken
gerçekleştirin. Hava akış yönünü
uzaktan kumandayla ayarlayın. Yatay
panjur otomatik olarak yukarı ve aşağı
yönde salınım yapabilir.
Yatay akış yönünü (Sol - Sağ)
ayarlamak için
Bu fonksiyonu ünite çalışırken
gerçekleştirin. Hava akış yönünü
uzaktan kumandayla ayarlayın. Dikey
panjur otomatik olarak sağa ve sola
salınım yapabilir.
3D Salınım fonksiyonu bulunmayan
modellerde, hava akışını istediğiniz
yöne ayarlamak için dikey panjuru
elinizle hareket ettirmeniz gerekir.
ÖNEMLİ !
Parmaklarınızı fan paneline veya emme
tarafına yaklaştırmayın. Yüksek hızda
çalışan fan tehlikeli bir duruma yol açabilir.
• Yatay panjurun açık köşesi,
SOĞUTMA veya ISITMA performansı
sınırlı hava akışı alanına bağlı olarak
bozulabileceğinden, çok küçük
ayarlanmamalıdır.
• Yatay panjuru elinizle hareket
ettirmeyin aksi takdirde yatay panjur
uyumsuz olacaktır. Lütfen klimayı
durdurun, birkaç saniyeliğine fişini
çekin, sonra tekrar çalıştırın.
• Üniteyi yatay panjur kapalı
konumdayken çalıştırmayın.
Dikey panjur
Menzil
Menzil
Sayfa: 65
66 www.electrolux.com
8. ÇALIŞMA SICAKLIĞI
9. ACİL DURUMDA ÇALIŞTIRMA
Üniteler, acil durumda çalışma
modunda çalışmak için bir anahtar ile
donatılmıştır. Bu anahtara ön panel
açılarak erişilebilir. Bu anahtar, uzaktan
kumandanın çalışmaması veya gerekli
bakımın yapılmaması halinde, manüel
çalıştırma için kullanılır.
1. Klik sesi ile takılı kalıncaya kadar, ön
paneli belirli bir açıya kadar açın ve
yukarı kaldırın.
2. Manüel kontrol anahtarına bir defa
basmak, zorunlu AUTO işleyişine
neden olacaktır. Eğer beş saniye
içinde anahtara iki defa basarsanız,
ünite zorunlu COOL (SOĞUK)
modunda çalışmaya başlayacaktır.
3. Paneli başlangıç konumunda sıkıca
kapatın.
• 
Ünite, manüel kontrol
düğmesini çalıştırmadan önce
kapatılmalıdır. Eğer ünite
çalışıyorsa, kapanıncaya kadar
manüel kontrol düğmesine
basmaya devam edin.
• 
Bu anahtar, sadece test amaçlı
kullanılır. Anahtarı kullanmayı
tercih etmemeniz lehinize
olacaktır.
• 
Uzaktan kumanda cihazının
fonksiyonunu geri yüklemek
için, cihazı doğrudan kullanın.
Manuel kontrol düğmesi
Çalıştırma sıcaklığı aralıkları
Model iklim Tipi Ortam sıcaklığı
(Cooling (Soğutma)
Ortam sıcaklığı (Isıtma)
T1 18°C~43°C -7°C~24°C
T3 18°C~52°C -7°C~24°C
Önemli!
1. Bu çalıştırma sıcaklıkları dahilinde
ideal performans elde edilebilir.
Klimanın yukarıdaki koşullar haricinde
kullanılması halinde, belirli güvenlik
özellikleri devreye girebilir ve ünitenin
anormal şekilde çalışmasına neden
olabilir.
2. Klima, soğutma modunda ve
yüksek nem seviyesinde uzun süre
çalıştırılırsa, üniteden yoğuşma
suyu damlayabilir. Dikey hava akışı
panjurunu maksimum açıya (yere
dik) getirin ve HIGH (YÜKSEK)
fan moduna getirin.
Sayfa: 66
67
TÜRKÇE
10. TEMIZLIK VE BAKIM
10.1 Bakımdan Önce
Temizlemeden önce sistemi kapatın.
Yumuşak, kuru bir bez ile temizleyin.
Ağartıcı veya aşındırıcı maddeler
kullanmayın.
UYARI!
İç ünite temizliğinden önce güç
kaynağının bağlantısı kesilmelidir.
• İç ünite çok kirliyse, temizlik için
soğuk suyla ıslatılmış bir bez
kullanılabilir.. Ardından kuru bir
bezle silin.
• Üniteyi temizlemek için kimyasal
olarak işlenmiş bez ya da toz
bezi kullanmayın.
• Temizleme için benzin, tiner,
parlatma tozu ya da benzer
çözücü maddeleri kullanmayın.
Bunlar, plastik yüzeyin
çatlamasına ya da deforme
olmasına neden olabilir.
• Ön panelin temizliğinde
kesinlikle 40ºC/104ºF’dan
daha sıcak su kullanmayın,
deformasyona ve renk
açılmasına neden olabilir.
10.2 Ünitenin Temizlenmesi
Üniteyi, sadece yumuşak, kuru bir bezle
silin. Ünite çok kirliyse, sıcak suya
batırılmış bir bezle silin.
10.3 Filtrelerin Temizliği
Tıkalı bir hava filtresi ünitenin soğutma
verimini düşürür. Filtreyi 2 haftada bir
temizleyin.
1. Braketten tam destek alarak durana
dek iç ünite ön panelini açılı şekilde
kaldırın.
2. Filtre tutucudan çıkarmak için toz filtresi
kolunu tutun ve hafifçe yukarı kaldırın.
Toz filtresi kolu
3. Ardından, toz filtresini aşağı doğru
çekip iç üniteden çıkarın.
4. Sağlıklı hava temizleme filtresi (varsa),
toz filtresinin üzerine sabitlenir.
• Sağlıklı filtreyi, toz filtresinin destek
çerçevesinden çıkarın.
Toz
filtresi
Sağlıklı
filtre
• Sağlıklı filtreyi, en az her 3 ayda bir
temizleyin ve 6 ayda bir değiştirin.
• Mümkünse elektrikli süpürge ile
temizleyin.
Toz filtresini elektrikli süpürge ile veya
suyla temizleyin, ardından serin bir
yerde kurutun.
Toz filtresi
5. Hava tazeleme filtresini yerine takın.
Sayfa: 67
68 www.electrolux.com
6. Sol ve sağ kenarların doğru şekilde
hizalanmasına dikkat ederek, hava
filtresinin üst kısmını üniteye takın
ve filtreyi yerine yerleştirin.
10.4 
Hava çıkışının ve panelin
temizlenmesi
1. Silmek için, kuru ve yumuşak bir bez
kullanın.
2. Eğer çok kirli ise, saf su veya yumuşak
deterjan kullanılabilir.
UYARI!
• Temizleme için benzin, tiner,
parlatma tozu ya da benzer
çözücü maddeler kullanmayın.
Bunlar, plastik yüzeyin
çatlamasına ya da deforme
olmasına neden olabilir.
• Elektrik çarpması veya yangın
riskini önlemek için, iç ünitenin
içine su dökülmesine izin
vermeyin.
• Hava akışı panjurunu asla sert
bir şekilde silmeyin.
• Hava filtresi olmayan bir klima,
birikmeye bağlı arızalara neden
olarak, odadan tozu çıkaramaz.
10.5 Filtrelerin yenileriyle
değiştirilmesi
1. Yağ filtresini çıkartın.
2. Hava tazeleme filtresini çıkartın.
3. Yeni bir hava tazeleme filtresi takın.
4. Hava filtresini yeniden takın ve ön
paneli sıkıca kapatın.
10.6 
Uzun süreli çalışmama
durumuna hazırlık
Üniteyi uzun süre çalıştırmamayı
planlıyorsanız, aşağıdaki işlemleri yerine
getirin:
1. İç üniteyi ve filtreleri temizleyin.
2. Ünitenin içini kurutmak için fanı
yaklaşık yarım gün çalıştırın.
3. Klimayı kapatın ve fişi çekin.
4. Uzaktan kumanda cihazından pilleri
çıkarın. Dış ünite periyodik bakım
ve temizlik gerektirir. Bunu kendiniz
yapmaya çalışmayın. Bayinize ya da
servis teknisyeninize başvurun.
10.7 Mevsim öncesi kontrol
1. Elektrik tellerinin kopmadığını veya
bağlantılarının kesilmediğini kontrol edin.
2. İç üniteyi ve filtreleri temizleyin.
3. Toz filtresinin takılı olduğunu kontrol edin.
4. Klima uzun süre kullanılmadıysa hava
çıkışı ya da girişinin tıkalı olmadığını
kontrol edin.
UYARI!
• Filtreyi çıkarırken ünitenin
metal parçalarına dokunmayın.
Keskin metal kenarları tutarken
yaralanmalar meydana gelebilir.
• Klimanın içini temizlemek için
su kullanmayın. Suya maruz
kalınması yalıtıma zarar vererek
bir elektrik çarpmasına neden
olabilir.
• Üniteyi temizlerken, öncelikle
güç ve devre kesicinin
kapatıldığından emin olun.
• Hava filtresini 40ºC/104ºF’den
daha fazla sıcak su ile
yıkamayın. Nemden tamamen
kurtulun ve gölgede kurutun.
Doğrudan güneşe maruz
bırakmayın, büzülebilir.
Sayfa: 68
69
TÜRKÇE
Normal çalıştırma sırasında aşağıdaki
olaylar meydana gelebilir.
1. Klimanın koruması Kompresör
• Durduktan sonra kompresör 3-4 dakika
süreyle yeniden başlatılamaz.
2. Anti-cold hava (Sadece soğutmalı
ve ısıtmalı modelleri)
• Ünite, iç ısı eşanjörü aşağıdaki üç
durumdan birindeyken ve ayarlanan
sıcaklığa erişilmediğinde HEAT
modunda soğuk hava üflemeyecek
şekilde tasarlanmıştır.
A) Isıtma işlemi yeni başlatıldığında.
B) Buz çözme.
C) Düşük sıcaklıkta ısıtma.
• İç veya dışı fan, buz çözme işlemi
sırasında durur (Sadece soğutmalı
ve ısıtmalı modeller).
3. Buz çözme (Sadece soğutmalı ve
ısıtmalı modeller)
• Dış sıcaklık düşükken ve nem seviyesi
yüksekken ısı döngüsü sırasında dış
ünitede donma meydana gelerek
klimanın ısıtma veriminin düşmesine
yol açabilir.
• Bu durumda, klima ısıtmayı
durduracak ve otomatik olarak buz
çözmeyi başlatacaktır.
• Buz çözme süresi ve dış ünitede
biriken don miktarı dış sıcaklığa göre
4-10 dakika arasında değişebilir.
4. İç üniteden beyaz bir duman çıkıyor
• Yüksek bağıl neme sahip bir iç ortamda
COOL modunda hava girişi ve hava
çıkışı arasındaki büyük sıcaklık farkına
bağlı olarak beyaz duman oluşabilir.
• Buz çözmenin ardından klima ISITMA
modunda yeniden çalıştığında buz
çözmenin neden olduğu nemden ötürü
beyaz bir duman oluşabilir.
5. Klima anormal gürültü çıkarıyor
• Kompresör çalışırken ya da çalışmayı
durdurduğunda düşük bir ıslık sesi
duyabilirsiniz. Bu, soğutucu akışkanın
akış sesi ya da durma sesidir.
• Kompresör çalışırken ve çalışmayı
durdurduğunda düşük seviyede bir
“gıcırtı” sesi de duyabilirsiniz. Bunun
nedeni sıcaklık değiştiğinde ünite
içindeki plastik parçaların genleşmesi
ya da büzüşmesidir.
• Güç açıldığında panjur eski konumuna
dönerken bir ses duyulabilir.
6. İç üniteden dışarı toz üfleniyor
Klima uzun süre kullanılmadığında
ya da ünite ilk kez kullanıldığında bu
durum normaldir.
7. İç üniteden garip bir koku yayılıyor
Bunun nedeni, iç ünitenin inşaat
malzemeleri, mobilyalar ya da
sigaradan emmdiği kokuları vermesidir.
8. Klima COOL veya HEAT modundan
(Sadece soğutmalı ve ısıtmalı
modeller) Sadece FAN moduna
dönüyor
İç sıcaklık klima üzerinde sıcaklık
ayarına ulaştığında, kompresör
otomatik olarak durur ve klima
sadece FAN moduna döner. COOL
(SOĞUTMA) modunda iç sıcaklık
arttığı ya da HEAT (ISITMA) modunda
düştüğü zaman, kompresör yeniden
çalışmaya başlayacaktır (Sadece
soğutmalı ve ısıtmalı modellerde).
9. Yetersiz Isı (Sadece soğutmalı ve
ısıtmalı modellerde).
Klima dış ünitedeki ısıyı çeker ve ısıtma
işlemi sırasında iç ünite üzerinden
ısıyı bırakır. Dış sıcaklık düştüğünde,
klimanın çektiği ısı buna göre düşer.
Aynı zamanda, iç ve dış sıcaklık
arasındaki yüksek farka bağlı olarak
klimanın ısı yüklemesi artar. Klima rahat
bir sıcaklığa ulaşmazsa, ek bir ısıtma
cihazı kullanmanızı öneririz.
10. 
Otomatik yeniden başlatma
fonksiyonu
• Ünite elektrik kesintisi durumunda
tamamen durur.
• Otomatik-yeniden başlatma özelliği
bulunmayan ünitede, elektrik
geldiğinde, iç ünitedeki OPERATION
(ÇALIŞMA) gösterge ışığı 1 saniye
süreyle yanıp söner. İşlemi başlatmak
için uzaktan kumanda üzerinde AÇMA/
KAPAMA tuşuna basın. Otomatik
başlatma özelliğine sahip ünitede,
elektrik geldiğinde bellek fonksiyonunun
muhafaza ettiği önceki ayarlarla birlikte
ünite otomatik olarak yeniden çalışır.
11. ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI
Sayfa: 69
70 www.electrolux.com
12. SORUN GIDERME
Sorun
ÇALIŞMA (RUN) göstergesi
ya da diğer göstergeler yanıp
sönmeye devam ediyor.
Ünite, çalışmayı durdurabilir ya da
güvenli bir koşulda çalışmaya de-
vam edebilir (modele bağlı olarak).
Yaklaşık 10 dakika bekleyince,
arıza kendiliğinden çözülebilir, aksi
takdirde elektriği kesip yeniden
bağlayın. Eğer sorun devam ed-
erse, elektrik bağlantısını kesin ve
en yakın müşteri hizmetleri merkezi
ile irtibata geçin.
Eğer ekran alanında aşağıdaki
kodlardan biri görünürse: E0,
E1, E2...En, F0, F1, F2...Fn,
P0, P1, P2...Pn
Sigorta sık sık atıyor ya da
devre kesici sık devre giriyor.
Klimayı derhal durdurun, elektriği
kesin ve en yakın müşteri
hizmetleri merkeziyle iritbata geçin.
Nesneler veya su klimanın
içine düşüyor.
Kötü kokular geliyor veya
anormal sesler çıkıyor.
Arızalar Sebep Ne yapılmalı?
Ünite
çalışmıyor
Elektrik kesintisi Elektriğini gelmesini bekleyin.
Ünitenin fişi çıkmış olabilir.
Fişin, prize sağlam şekilde
takıldığını kontrol edin.
Sigorta atmış olabilir. Sigortayı değiştiriniz.
Uzaktan kumandanın pili
bitmiş olabilir.
Pilleri değiştirin.
Zamanlayıcı ile ayarladığınız
zaman yanlış.
Zamanlayıcı ayarını bekleyin ya
da iptal edin.
Sayfa: 70
71
TÜRKÇE
Arızalar Sebep Ne yapılmalı?
Hava
klimanın
dışına
sızarken
ünite odayı
çok iyi
soğutmuyor
veya ısıtmıyor
(Sadece
soğutmalı/
ısıtmalı
modeller)
Uygun olmayan sıcaklık ayarı.
Sıcaklığı doğru şekilde ayarlayın.
Ayrıntılı yöntem için, lütfen
“UZAKTAN KUMANDA NASIL
KULLANILIR” bölümüne bakın.
Hava filtresi tıkalı. Hava filtresini temizleyin.
Kapılar ya da Pencereler açıktır. Kapıları ya da pencereleri kapatın.
İç ya da dış ünitedeki hava
girişi veya çıkışı tıkalı.
Önce tıkanıklıkları açın ve
ardından üniteyi yeniden başlatın.
Kompresörün 3 dakika
koruması etkinleştirildi.
Bekleyin
Sorun giderilmediyse, yerel bir bayi ya da en yakın müşteri servisi ile iletişime geçin.
Arıza detayları ve ünite modeli numarası hakkında onları mutlaka bilgilendirin.
Üniteyi kendi başınıza onarmaya çalışmayın. Her zaman yetkili bir servis
sağlayıcısıyla irtibata geçin.
13. ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE İMHASI
Bu işaret, ürünün AB genelinde diğer evsel atıklarla birlikte imha edilmemesi
gerektiğini gösterir. Denetimsiz atık imhasının çevreye ve insan sağlığına zarar
verme olasılığını önlemek için, materyal kaynaklarının sürdürülebilir tekrar kullanımını
artırmak için ürünü uygun şekilde geri dönüştürün. Kullanılmış cihazınızı iade etmek
için iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünü satın aldığınız satıcıyla irtibat
kurun. Yetkililer, çevreye duyarlı geri dönüşüm için ürünü alacaklardır.
Sayfa: 71
72 www.electrolux.com
Bu kılavuzu yerel distribütörünüzden veya web sitemizi ziyaret
ederek edinebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloya bakarak ülkenizdeki Electrolux web adresini bulabilirsiniz.
Ülke Web sitesi adresi Ülke Web sitesi adresi
Arnavutluk www.electrolux.al Hollanda www.electrolux.nl
Avusturya www.electrolux.at Norveç www.electrolux.no
Belçika www.electrolux.be Polonya www.electrolux.pl
Bulgaristan www.electrolux.bg Portekiz www.electrolux.pt
Hırvatistan www.electrolux.hr Romanya www.electrolux.ro
Çek Cumhuriyeti www.electrolux.cz Sırbistan www.electrolux.rs
Danimarka www.electrolux.dk Slovakya www.electrolux.sk
Finlandiya www.electrolux.fi Slovenya www.electrolux.sl
Fransa www.electrolux.fr İspanya www.electrolux.es
Almanya www.electrolux.de İsveç www.electrolux.se
Yunanistan www.electrolux.gr İsviçre www.electrolux.ch
Macaristan www.electrolux.hu Türkiye www.electrolux.com.tr
İtalya www.electrolux.it Birleşik Krallık
ve İrlanda
www.electrolux.co.uk
Lüksemburg www.electrolux.lu
Daha fazla bilgi için www.electrolux.com sitesini ziyaret edin

Sorular & cevaplar

Electrolux EPS12V39HWI hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Electrolux EPS12V39HWI hakkında bir soru sorun

Electrolux EPS12V39HWI ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Electrolux EPS12V39HWI kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Electrolux EPS12V39HWI ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.