Dyson DC35 kılavuzu

AşağıdaDyson DC35 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Dyson
  • Ürün: Elektrik Süpürgesi
  • Model/isim: DC35
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 5
TR	
ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
BATARYA’YI ŞARJ ETMEDEN YA DA BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN
ÖNCE, EL KİTABINDA Kİ, ŞARJ ALETİNİN VE BATARYA’NIN ÜSTÜNDE
Kİ, DYSON ELEKTRİKLİ SÜPÜRGENİN ÜSTÜNDE Kİ TÜM TALİMATLARI
VE UYARILARI OKUYUNUZ.
ELEKTRİKLİ BİR CİHAZI KULLANIRKEN BAZI TEMEL ÖNLEMLERİN
ALINMASI HER ZAMAN İÇİN GEREKLİDİR. BU ÖNLEMLERDEN
BİRKAÇI ŞUNLARDIR:
	 UYARI
YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA TEHLİKESİNİ
AZALTMAK İÇİN:
1.	 Bu Dyson elektrikli süpürge ve şarj aleti, güvenli bir şekilde kullanılabilmesini
sağlamak amacıyla, Dyson cihazının ve şarj aletinin kullanımı ile ilgili sorumlu
bir kişi tarafından denetim veya talimat almadıkları sürece, küçük çocukların
veya fiziksel, algısal, muhakeme yetenekleri zayıf veya tecrübe ve bilgi eksiği
olan kişilerin kullanımı için tasarlanmamıştır.
2.	 Oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Çocuklar tarafından veya onların
yanında kullanıldığında çok dikkatli olunmalıdır. Dyson elektrikli süpürge ve şarj
aleti ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında olmalıdır.
3.	 Cihazı dış mekanlarda, banyoda veya bir havuza 3 metreden yakın bir yerde
kullanmayın, montaj ya da şarj etmeyin. Dyson cihazınızı ve şarj aletinizi ıslak
alanlarda kullanmayın. Nem, yağmur ya da kar koşullarına maruz bırakmayın.
Kesinlikle su çekmek için kullanmayın.
4.	 Cihazı hasarlı kablo ile kullanmayın ya da şarj etmeyin. Dyson cihazı ya da
şarj aleti beklendiği gibi çalışmıyorsa, yere düşürülmüşse, hasar görmüşse,
dışarıda bırakılmış veya suya düşürülmüşse cihazı kullanmayın ve Dyson Müşteri
Hizmetleri Yardım Hattı ile temas kurun.
5.	 Şarj aletini kablosundan tutarak fişten çekmeyin. Prizden çıkarmak için kabloyu
değil, şarj aletini tutun.
6.	 Şarj aleti kullanılmadığı zaman prizden çıkarın. Takılma ve düşme tehlikesini
önlemek için, şarj kablosunun yerine yerleştirildiğinden emin olun.
7.	 Şarj kablosunu kesinlikle gerdirmeyin veya çekiştirmeyin. Isıtılmış alanlardan
uzak tutun.
8.	 Şarj aletini, fişi, terminalleri ve Dyson elektrikli süpürgeyi ıslak ellerinizle
tutmayın.
9.	 Delik ağızlarına herhangi bir nesne koymayın. Deliklerin önü kapalıyken cihazı
kullanmayın; toz, hav, saç ve hava akımını engelleyebilecek diğer maddeleri
deliklerden uzak tutun.
10.	 Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve bedeninizin diğer tüm uzuvlarını
cihazın deliklerinden ve fırça başlığı gibi hareketli parçalarından uzak tutun.
11.	 Merdivenlerde temizlik yaparken daha dikkatli olun.
12.	 Benzin gibi alev alıcı veya yanıcı sıvıları emmek için ya da bu tür sıvıların var
olabileceği mekanlarda cihazı kullanmayın.
13.	 Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanmakta olan ya da dumanı tüten hiçbir şeyi
çekmek için kullanmayın.
14.	 Şeffaf hazne ve filtreler yerine takılı olmadan cihazı kullanmayın.
15.	 Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Sadece Dyson’ın tavsiye ettiği
aksesuarları ve yedek parçaları kullanın. Bu kılavuzda gösterilenler ya da Dyson
Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı tarafından önerilenler haricinde herhangi bir
bakım ya da onarım işlemi yapmayın.
16.	 Servis veya tamir gerektiğinde Dyson Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı ile iletişim
kurun. Hatalı montaj elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden,
Dyson elektrikli süpürgenizi kesinlikle söküp açmayın.
17.	 Bu Dyson elektrikli süpürgeyi şarj etmek için sadece ürünle birlikte verilen şarj
aletini kullanın. Sadece Dyson bataryalarını kullanın: Diğer çeşit bataryalar
insanlara zarar verebilir, hasar yaratabilir.
18.	 Temizlikten ya da kurulumdan önce şarj aletini prizden çıkarın.
19.	 Uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
20.	 Ciddi hasar görmüş bile olsa cihazı yakmayın. Piller ateşte patlayabilir.
21.	 Kullanım esnasında, bataryayı makineden ayırma butonuna basmayın.
22.	 Motorize fırça başlığını takarken ya da çıkartırken Dyson elektrikli süpürgenizi
kapatın.
BU TALİMATLARI
OKUYUN VE SAKLAYIN
BU DYSON CİHAZI YALNIZCA EVDE KULLANIM
İÇİNDİR.
Açık ateş yanında kullanmayın. Isı kaynaklarının yanında tutmayın. Su ya da diğer sıvıları çekmeyin. Yanan objeleri çekmeyin.
TR
Ne uporabljajte v bližini odprtega ognja. Ne shranjujte blizu virov toplote. Ne sesajte vode ali drugih tekočin. Ne sesajte gorečih predmetov.
SI
SE	
VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
LÄS ALLA INSTRUKTIONER OCH VARNINGAR I DEN HÄR
BRUKSANVISNINGEN, FÖR BÅDE LADDAREN, BATTERIET OCH
DYSON-DAMMSUGAREN, INNAN DU LADDAR BATTERIET ELLER
ANVÄNDER MASKINEN.
Vid användning av elektriska redskap ska du alltid
följa grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive
följande:
	 VARNING
MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH
PERSONSKADOR:
1.	 Den här Dyson-dammsugaren och laddaren är inte avsedda för användning av
småbarn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller har fått instruktioner
av en ansvarig person gällande användningen av dammsugaren eller laddaren
för att säkerställa att de kan ladda och använda dammsugaren utan fara.
2.	 Låt inte maskinen användas som leksak. Var särskilt uppmärksam om den
används av eller i närheten av barn. Barn bör övervakas för att säkerställa att
de inte leker med dammsugaren eller laddaren.
3.	 Installera, ladda eller använd inte maskinen utomhus, i ett badrum eller inom 3
meter från en pool. Använd inte maskinen eller laddaren på våta ytor och utsätt
den inte för fukt, regn eller snö. Använd den inte för att suga upp vatten.
4.	 Använd eller ladda inte med skadad sladd. Om dammsugaren eller laddaren
inte fungerar korrekt, om den har utsatts för ett kraftigt slag, tappats, skadats,
lämnats utomhus eller tappats i vatten, ska du sluta använda den och kontakta
Dysons kundtjänst.
5.	 Dra inte i själva sladden när du ska dra ut laddarens stickkontakt ur uttaget.
Håll i kontakten för att dra ut den, inte i sladden.
6.	 Dra ut stickkontakten ur uttaget när laddaren inte ska användas på länge. Se till
att laddarsladden placeras så att den inte blir trampad på, snubblas över, eller
på annat sätt utsätts för skada eller belastning.
7.	 Dra inte i laddarsladden och placera den inte så att den blir spänd. Håll
sladden på avstånd från varma ytor.
8.	 Hantera inte laddaren, inklusive laddarens kontaktpoler eller dammsugaren
med våta händer.
9.	 För inte in föremål i öppningarna. Använd inte maskinen om en öppning är
blockerad; håll fri från damm, ludd, hår och annat som kan minska luftflödet.
10.	 Håll hår, löst sittande plagg, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar
och rörliga delar, t.ex. borstlisten.
11.	 Var extra försiktig när du dammsuger trappor.
12.	 Använd inte maskinen för att avlägsna antändbara eller brännbara vätskor, t.ex.
bensin, och använd den inte i utrymmen där sådana vätskor kan finnas.
13.	 Använd inte maskinen för att avlägsna något som brinner eller ryker, t.ex.
cigarretter, tändstickor eller varm aska.
14.	 Använd aldrig maskinen utan den genomskinliga behållaren och filtret på plats.
15.	 Användning får bara ske enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.
Använd endast tillbehör och ersättningsdelar som rekommenderas av Dyson.
Utför inget underhåll på egen hand annat än det som visas i bruksanvisningen
eller anvisas av Dysons kundtjänst.
16.	 Kontakta Dysons kundtjänst när underhåll eller reparation behövs. Plocka inte
isär maskinen eftersom felaktig återmontering kan resultera i elektriska stötar
eller brand.
17.	 Använd endast laddare från Dyson för att ladda maskinen. Använd endast
batterier från Dyson. Andra typer av batterier kan gå sönder och orsaka
personskador och andra skador.
18.	 Dra ut laddarens stickkontakt ur uttaget före rengöring och underhåll.
19.	 Användning av en förlängningssladd rekommenderas inte.
20.	 Apparaten får inte brännas även om den är förstörd, eftersom batterierna kan
explodera i branden.
21.	 Vidta försiktighet så att inte batteriutlösarknappen utlöses under drift.
22.	 Stäng alltid av dammsugaren innan du ansluter eller kopplar ur den
motoriserade borstlisten.
LÄS OCH SPARA DESSA
INSTRUKTIONER
DENNA DYSON-MASKIN ÄR ENDAST AVSEDD
FÖR HUSHÅLLSBRUK.
Använd inte dammsugaren nära öppen eld. Förvara inte dammsugaren nära värmekällor. Sug inte upp vatten eller andra vätskor. Sug inte upp brinnande föremål.
SE
Не используйте вблизи открытого огня. Не используйте вблизи источника тепла. Не используйте для сбора воды и других
жидкостей.
Не пылесосьте горящие объекты.
RU
RU	
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ЗАРЯЖАТЬ АККУМУЛЯТОР ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПЫЛЕСОС, ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПЫЛЕСОС,
АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.
При пользовании электроприбором необходимо
всегда соблюдать основные меры предосторожности,
включая те, что приведены ниже:
	 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ:
1.	 Данный пылесос и зарядное устройство не предназначены для
использования детьми или лицами с ограниченными физическими,
сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не
имеющие достаточного опыта и знаний. Эксплуатация пылесоса
и зарядного устройства возможна только в присутствии человека,
отвечающего за их безопасность, и после получения соответствующих
инструкций и разъяснений с его стороны.
2.	 Данный пылесос не является игрушкой. Будьте очень бдительны используя
прибор рядом с детьми. Эксплуатация пылесоса и зарядного устройства
детьми возможна только под постоянным присмотром врослых. Не
разрешайте детям играть с пылесосом и зарядным устройством.
3.	 Не храните, не заряжайте и не используйте пылесос на улице, в ванной
комнате или менее чем в 3 метрах от бассейна. Не используйте и не
заряжайте пылесос на влажных поверхностях. Избегайте попадания
капель от дождя или снега на пылесос и его внутренние компоненты. Не
используйте пылесос для сбора жидкостей.
4.	 Не используйте и не заряжайте пылесос, если кабель или само зарядное
устройство повреждены. Если зарядное устройство не работает как
следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах
гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в Сервисную Службу Dyson
для ремонта или замены.
5.	 Не дергайте кабель, пытаясь выключить зарядное устройство. Отключая
его от сети, беритесь за вилку, а не за кабель.
6.	 Не оставляйте зарядное устройство в розетке, когда не заряжаете
пылесос. Во избежание несчастных случаев, следите, чтобы кабель
зарядного устройства не создавал помех при ходьбе.
7.	 Не натягивайте шнур зарядного устройства и не размещайте его вблизи от
источников тепла и огня
8.	 Не берите пылесос и зарядное устройство влажными или мокрыми руками.
9.	 Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте устройство,
если его отверстия заблокированы; следите за тем, чтобы пыль, мусор,
волосы и пр. не мешали свободному прохождению воздушного потока.
10.	 Следите, чтобы волосы, края одежды, пальцы и другие части тела не
попадали в отверстия или подвижные детали пылесоса, например в
щетку.
11.	 Будьте крайне аккуратны при уборке лестниц.
12.	 Не пользуйтесь пылесосом для сбора легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, и не пользуйтесь пылесосом
в местах, где могут находиться такие жидкости.
13.	 Не используйте пылесос для сбора горящего или тлеющего мусора, такого
как сигареты, спички или горячий пепел.
14.	 Не используйте пылесос без контейнера для мусора и без установленного
фильтра
15.	 Не выполняйте работы по обслуживанию, кроме указанных в данном
руководстве или рекомендованных службой поддержки компании Dyson.
16.	 При необходимости проведения обслуживания или ремонта обратитесь
в службу поддержки компании Dyson. Не разбирайте пылесос Dyson
самостоятельно. Это может стать причиной пожара или поражения
электрическим током.
17.	 Для зарядки пылесоса используйте только оригинальные зарядные
устройства Dyson. Для работы пылесоса используйте только оригинальные
аккумуляторные батарей Dyson. Использование других аккумуляторов
может привести к несчастным случаям, а также испортить пылесос.
18.	 Отключайте зарядное устройство перед эксплуатацией пылесоса или его
очисткой.
19.	 Не рекомендуется использовать удлинители.
20.	 Не сжигайте устройство, даже если оно серьезно повреждено. В огне
аккумуляторы могут взорваться.
21.	 Не отсоединяйте аккумулятор во время работы пылесоса.
22.	 Всегда выключайте пылесос прежде чем присоединить или отсоединить
электрощетку.
ПРОЧИТАЙТЕ И
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ
ДАННЫЙ ПЫЛЕСОС DYSON ПРЕДНАЗНАЧЕН
ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.
SI	
POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI
PRED MENJAVO BATERIJE IN UPORABO SESALCA PAZLJIVO PREBERITE
NAVODILA IN OPOZORILA V TEH NAVODILIH, NA POLNILCU, NA
BATERIJI IN SESALCU.
Pri uporabi električne naprave je treba vedno upoštevati
previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:
	 OPOZORILO
ZA PREPREČITEV TVEGANJA POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA ALI
POŠKODBE:
1.	 Ta Dyson sesalec in polnilec baterije nista namenjena za uporabo pri majhnih
otrocih ali bolnih osebah z omejeno fizično, čutno ali razumsko zmogljivostjo, ali
pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom in vodeni s strani
odgovorne osebe in je s tem zagotovljena varna uporaba sesalca in polnilca.
2.	 Ne dovolite, da se aparat uporablja kot igrača. Bodite pozorni, ko aparat
uporablja otrok, ali se uporablja v njegovi bližini. Zagotovite ali pazite, da se
otrok ne igra z aparatom ali polnilcem.
3.	 Sesalca Dyson ne namestite, polnite ali uporabljajte na prostem, v kopalnici
ali manj kot 3 metre od bazena. Ne uporabljajte sesalca Dyson ali polnilca na
mokrih površinah, v snegu, dežju in v vlažnih prostorih. Ne sesajte tekočin.
4.	 Če se poškoduje kabel, aparata ne uporabljajte. Če sesalec Dyson ali polnilec
ne deluje kot bi moral, ali je bil izpostavljen udarcu, padcu, je padel v vodo,
aparata ne uporabljajte in pokličite Dysonovo številko za pomoč.
5.	 Polnilca ne vlecite za kabel. Iz vtičnice ga izvlecite tako, da primete polnilec, ne
kabel.
6.	 Odklopite polnilec iz vtičnice, če aparata ne uporabljate dlje časa. Poskrbite, da
je kabel polnilca pospravljen, tako da se po njem ne hodi, spotakne, ali se ga
poškoduje.
7.	 Sesalca Dyson in priključkov na polnilcu ne prijemajte z mokrimi rokami.
8.	 V odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov. Ne uporabljajte sesalnika z
zamašenimi odprtinami; redno čistite prah, vlakna, dlake in vse ostalo, kar
lahko zmanjša pretok zraka.
9.	 Pazite, da lasje, oblačila, prsti in ostali predmeti ne pridejo v odprtine ali gibljive
dele, na primer, vrtljivo krtačo.
10.	 Pri uporabi na stopnicah bodite še posebej previdni.
11.	 Ne sesajte vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot je bencin, in ne uporabljajte
sesalnika na površinah, kjer so lahko prisotne.
12.	 Ne sesajte gorečih ali kadečih se predmetov, kot so cigarete, vžigalice ali vroč
pepel.
13.	 Sesalca Dyson ne uporabljajte s polno posodo za prah in brez filtra.
14.	 Sesalec Dyson uporabljajte v skladu z navodili. Uporabljajte ga le z Dyson
nastavki in pripomočki. Ne izvajajte drugih postopkov kot so opisani v navodilih,
ali pa se posvetujte z osebjem na telefonski številki za pomoč.
15.	 Če se sesalec pokvari in potrebuje servis, pokličite Dyson številko za pomoč.
Ne razstavljajte sesalca Dyson, saj nepravilna sestava lahko povzroči električni
udar ali požar.
16.	 Za polnjenje sesalca Dyson uporabljajte le Dyson polnilec. Uporabljajte le
originalne Dyson baterije; druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo
poškodbe oseb in povzročijo škodo.
17.	 V primeru čiščenja ali vzdrževanja, sesalec odklopite iz polnilca.
18.	 Uporaba podaljška ni priporočljiva.
19.	 Sesalca ne zažigajte, tudi če je zelo poškodovana. Baterijski vložki lahko zaradi
20.	 ognja eksplodirajo.
21.	 Med sesanjem ne pritiskajte gumba za odstranitev baterije.
22.	 Pred montažo ali demontažo motorne krtače vedno izključite Dyson sesalec.
PREBERITE IN SHRANITE
TA NAVODILA
TA SESALNIK DYSON JE NAMENJEN SAMO ZA
DOMAČO UPORABO.
10 11
Sayfa: 20
•	 Blokaj – Elektrikli süpürgedeki blokajların nasıl yok edilmesi gerektiğini görmek için
lütfen Dyson kullanım kılavuzunuzu okuyun.
•	 Dyson elektrikli süpürgeleri sadece ev kullanımları için tasarlanmıştır. Cihazlarımızın
normal ev kullanımı haricinde kullanılması durumunda oluşan hasarlar.
•	 Dyson kullanım Kılavuzunda belirtilmeyen ve önerilmeyen yedek parçaların
kullanımından kaynaklanan hasarlar.
•	 Dyson orjinal yedek parça ve aksesuarlarının kullanılmamasından kaynaklanan
hasarlar.
•	 Hatalı yerleştirmeden kaynaklanan hasarlar (Dyson tarafından yapılan yerleştirme
hariç.)
•	 Bakım ve tamiratların Dyson yetkili temsilcisi haricinde yapılması.
•	 Garanti kapsamıyla ilgili soru ve tereddütleriniz için lütfen Dyson Danışma Hattını
arayınız.
GARANTİ KAPSAMI ÖZETİ
•	 Garanti süreci, ürünü satın alma tarihinden itibaren başlar. Eğer ürün alım tarihinden
sonra teslim edildiyse, garanti süreci teslim tarihinden itibaren geçerlidir.
•	 Elektrikli süpürgenize garanti kapsamında herhangi bir işlem uygulanmadan önce,
ürünü satın aldığınızı gösteren evrakları yetkiliye sunmalısınız. İlgili evrakların temin
edilememesi durumunda yapılan işlem ücrete tabi olacaktır. Lütfen fatura veya teslimat
fişini saklayınız.
•	 Tüm işlemler Dyson ya da Dyson tarafından belirtilen yetkili teknik servis tarafından
yapılacaktır.
•	 Değiştirilen parça Dyson’da kalacaktır.
•	 Elektrikli süpürgenizin garanti kapsamında onarımı ve değişiminde geçen süre garanti
süresine eklenmeyecektir. Garanti kapsamında yapılan tamirat ve bakım süreçleri
garanti dönemini uzatmayacaktır.
•	 Garanti kapsamı, bir tüketici olarak kanuni haklarınızı olumsuz yönde etkilemeyen ek
faydalar sağlar.
KİŞİSEL DOKUNULMAZLIĞINIZ HAKKINDA
Bilgileriniz Dyson tarafından, promosyon,pazarlama ve hizmet amacı ile saklı
tutulacaktır.
Eğer kişisel bilgileriniz değişirse,eğer alışverişinizle ilgili fikriniz değişirse ya da
bilgilerinizi nasıl kullanacağımızla ilgili kuşkularınız varsa bilmemiz için lütfen bizimle
temas kurun.
İMHA BİLGİSİ
Dyson ürünleri yüksek sınıf geri dönüştürülebilir malzemelerden yapılmıştır ve evsel
atık olarak değerlendirilmemelidir. Çevreyi korumak için lütfen bu ürünü sorumlu bir
şekilde bertaraf edin ve mümkün olan yerlerde geri dönüşümünü sağlayın.
PRODUCT INFORMATION
Net weight: 2.22kg
Please note: Small details may vary from those shown.

Sorular & cevaplar

Dyson DC35 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Dyson DC35 hakkında bir soru sorun

Dyson DC35 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Dyson DC35 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Dyson DC35 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.