Dyson Cyclone V10 Absolute kılavuzu

AşağıdaDyson Cyclone V10 Absolute için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Dyson
  • Ürün: Elektrik Süpürgesi
  • Model/isim: Cyclone V10 Absolute
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 28
29
kan brista och orsaka personskador eller
skador på egendom.
22. VARNING FÖR BRAND! Placera inte
denna produkt på eller i närheten av en
spis eller någon annan varm yta, och
förbränn inte denna apparat även om den
är allvarligt skadad. Batteriet kan fatta eld
eller explodera.
23. Stäng alltid av maskinen före
anslutning eller borttagning av det
motoriserade borsthuvudet.
24. BRANDVARNING – Använd inte någon
parfym eller doftande produkt på filtret/
filtren i den här apparaten. Kemikalierna
i dessa produkter är brandfarliga och kan
leda till att apparaten börjar brinna.
LÄS OCH SPARA DESSA
INSTRUKTIONER
Denna Dyson-apparat är endast avsedd
för hushållsbruk.
TR
ÖNEMLİ GÜVENLİK
TALİMATLARI
BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE
BU KILAVUZDAKİ VE CİHAZIN
ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI
İŞARETLERİNİ OKUYUN
Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler
de dahil, temel önlemlere daima uyulmalıdır:
UYARI
Bu uyarılar, cihazın kendisi ve söz
konusu olduğu durumlarda tüm aletler,
aksesuarlar, şarj aletleri veya ana
adaptörler için geçerlidir.
YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI
VEYA YARALANMA TEHLİKESİNİ
AZALTMAK İÇİN:
1. Dyson cihazı, gözetim altında veya cihazın
kullanılmasından sorumlu ve tehlikelerin
farkında bir kişinin güvenli olacak şekilde
verdiği talimatlar doğrultusunda 8 yaşın
üzerindeki tüm çocuklar, fiziksel, duyusal
veya zihinsel engeli bulunan veya deneyim
ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından da
kullanılabilir. Temizlik ve bakım işlemleri,
yanında yetişkin biri olmayan çocuklar
tarafından yapılmaz.
2. Bir oyuncak gibi kullanılmasına izin
vermeyin. Küçük yaştaki çocukların yanında
veya yakınında kullanılırken çok dikkatli
olmak gerekir. Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
3. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde
kullanın. Bu kılavuzda gösterilenler ya
da Dyson Müşteri Hizmetleri tarafından
önerilenler haricinde herhangi bir bakım ya
da onarım işlemi yapmayın.
4. SADECE kuru yerler için uygundur.
Dış mekanlarda veya ıslak
yüzeylerde kullanmayın.
5. Fişi veya cihazın herhangi bir kısmını ıslak
elle tutmayın.
6. Cihazı hasarlı bir kablo veya fişle
kullanmayın. Elektrik kablosu hasar
gördüyse, riski önlemek amacıyla Dyson
yetkili servisi ya da benzer yetkili kişiler
tarafından değiştirilmelidir.
7. Cihaz çalışması gerektiği gibi çalışmıyorsa,
şiddetli bir darbeye maruz kaldıysa,
yere düşürüldüyse, zarar gördüyse,
dış ortamlarda bırakıldıysa veya suya
düşürüldüyse kesinlikle kullanmayın ve
Dyson Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun.
8. Servis veya tamir gerektiğinde Dyson
Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun. Hatalı
montaj, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabileceğinden, cihazınızı kesinlikle
söküp açmayın.
9. Kabloyu gerdirmeyin veya gerileceği bir yere
koymayın. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak
tutun. Kapıları kabloyu sıkıştıracak şekilde
kapatmayın veya kabloyu keskin kenar ya
da köşelerin etrafından çekmeyin. Kabloyu,
yürünen yolların uzağından ve üzerine
Använd inte nära
öppna eldlågor.
Förvara inte nära
värmekällor.
Sug inte upp vatten
eller andra vätskor.
Sug inte upp
brinnande föremål.
Placera inte
händerna i närheten
av borsthuvudet när
maskinen används.
Placera inte på eller i
närheten av en spis.
Sayfa: 29
30
basılmayacağı veya takılıp düşülmeyeceği
yerlerden geçirin. Kablonun üzerine
basmayın, üzerinden geçmeyin.
10. Fişi prizden çıkarırken kablosundan
çekerek çıkarmayın. Prizden çıkarmak için
kablodan değil, fişten tutun. Uzatma kablosu
kullanılması önerilmez.
11. Kesinlikle su çekmek için kullanmayın.
12. Benzin gibi alev alıcı veya yanıcı sıvıları
süpürmek için ya da bu tür sıvıların veya
bunlardan çıkan buharın var olabileceği
mekanlarda cihazı kullanmayın.
13. Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanmakta
olan ya da dumanı tüten hiçbir şeyi
süpürmek için kullanmayın.
14. Saçlarınızı, parmaklarınızı, bedeninizin
diğer tüm uzuvlarını ve bol giysilerinizi
cihazın deliklerinden ve hareket halindeki
parçalarından uzak tutun. Hortumu,
çubuğu veya aksesuarları kesinlikle göz
veya kulaklarınıza doğru tutmayın veya
ağzınıza sokmayın.
15. Delik ağızlarına herhangi bir nesne
koymayın. Deliklerin önü kapalıyken cihazı
kullanmayın; toz, hav, saç ve hava akımını
engelleyebilecek diğer maddeleri deliklerden
uzak tutun.
16. Sadece Dyson’ın tavsiye ettiği aksesuarları ve
yedek parçaları kullanın.
17. Şeffaf hazne ve filtreler yerine takılı olmadan
cihazı kullanmayın.
18. Uzun süreli kullanılmayacağı durumda
ve bakım ya da servisten önce fişi
prizden çıkarın.
19. Merdivenlerde temizlik yaparken daha
dikkatli olun.
20. Bu cihazı açık havada, banyoda veya
havuzun 3 metre (10 feet) yakınında fişe
takmayın, şarj etmeyin veya kullanmayın.
Islak zeminlerde kullanmayın ve neme,
yağmura veya kara maruz bırakmayın.
21. Bu Dyson cihazını şarj etmek için yalnızca
Dyson marka şarj aleti kullanın. Yalnızca
Dyson pili kullanın. Diğer pil türleri
patlayarak kişisel yaralanma ve hasara
yol açabilir.
22. YANGIN UYARISI – Bu ürünü, ocak veya
başka herhangi bir sıcak yüzey üzerine
veya yakınına yerleştirmeyin ve ciddi şekilde
hasarlı olsa bile cihazı yakmayın. Pil alev
alabilir veya patlayabilir.
23. Motorlu fırça başlığını takarken veya
çıkartırken cihazı her zaman ‘OFF’ konuma
getirerek kapalı tutun.
24. YANGIN UYARISI – Bu cihazın filtresine/
filtrelerine herhangi bir parfüm veya
esanslı ürün uygulamayınız. Bu tür
ürünlerin içeriğinde bulunan kimyasalların
tutuşabileceği ve cihazın yanmasına neden
olabileceği bilinmektedir.
BU TALİMATLARI
OKUYUN VE SAKLAYIN
Bu Dyson cihazı yalnızca evde
kullanım içindir.
Açık alev kaynağına
yakın kullanmayın.
Isı kaynaklarının
yakınına koymayın.
Su ya da diğer
sıvıları çekmeyin.
Yanan objeleri
çekmeyin.
Cihaz çalışırken
ellerinizi fırça
başlığına
yaklaştırmayın.
Bir ocağın üzerine
veya yakınına
yerleştirmeyin.
Sayfa: 75
76
SÜPÜRME İŞLEMİ
• Cihazı duvar askısından ayırın.
• Temizleme başlığının alt tarafının ya da aletin temiz olup olmadığını kontrol edin ve
hasara neden olabilecek yabanı maddelerden arındırın.
Zemin kaplamaları, kilim ve halılarınızı süpürmeden önce üreticilerinin tavsiye ettiği
temizleme talimatlarını kontrol edin.
Cihazda kullanılan fırça başlık belli halı cinslerine ve zeminlere zarar verebilir.
Süpürme işlemi sırasında döner fırça başlık kullanıldığında bazı halılar tüylenir.
Bu durumda, motorlu zemin aparatı olmadan süpürmenizi ve zemin döşeme
üreticinize danışmanızı öneririz.
ŞARJ ESNASINDA YANAR
KULLANIM ESNASINDA YANAR
TEŞHİS GÖSTERGELERİ YANAR
FİLTRE VE TIKANIKLIK GÖSTERGE LED IŞIKLARI
ŞEFFAF HAZNENİN BOŞALTILMASI
• Toz düzeyi göstergesi MAX işaretine ulaşır ulaşmaz hazneyi boşaltın; haznenin aşırı
dolmasına izin vermeyin.
• Şeffaf hazneyi boşaltmadan önce cihazı şarj aletinden çıkardığınızdan emin olun.
‘ON’ (‘AÇMA’) düğmesini çekmemeye dikkat edin.
• Boşaltırken “ON (AÇIK)” tetiğini çekmekten kaçının
• Kırmızı çubuk serbest bırakma düğmesine basarak ve haznesinden çekerek
çubuğu ayırın.
• Kirin giderilmesi için:
–
– Cihazı haznesiyle birlikte aşağı doğru tutun.
–
– Kırmızı hazne çıkarma düğmesine sıkıca basın.
–
– Hazne aşağı doğru kayarak geçtiği yerleri temizler.
–
– Bundan sonra haznesi tabanı açılır.
–
– Kırmızı düğmeye tam olarak basılmazsa hazne tabanı açılmaz.
Boşaltma sırasında toz/alerjen temasını en aza indirmek için şeffaf hazneyi hava
almayacak şekilde bir naylon torbanın içine koyun ve boşaltın. Şeffaf hazne
ünitesini torbadan dikkatlice çıkarın. Torbanın ağzını sıkıca bağlayın ve uygun bir
şekilde atın.
ŞEFFAF HAZNENİN TEMİZLENMESİ (OPSIYONEL)
Şeffaf haznenin temizlenmesi gerekiyorsa:
• “Şeffaf haznenin boşaltılması” bölümünde verilen talimatları izleyin.
• Hazneyi serbest bırakmak için hazne yuvasında yer alan kırmızı düğmeye basın ve
hazneyi yuvasından çıkarın.
• Şeffaf hazneyi sadece nemli bir bezle temizleyin.
• Tekrar yerine yerleştirmeden önce şeffaf haznenin ve contaların tamamen kuru
olduğundan emin olun.
• Şeffaf hazneyi yeniden takmak için:
–
– İğneyi hazne yuvasına takın.
Şeffaf hazne ve hazne tabanı yerine oturana kadar yukarı doğru bastırarak şeffaf
hazneyi kapatın.
Şeffaf hazneyi bulaşık makinesinde yıkamak güvenli değildir ve şeffaf hazneyi
temizlemek için deterjanların, parlatıcıların veya hava temizleyicilerin kullanılması
önerilmez, çünkü bu cihazınıza hasar verebilir.
FİLTRE VE TIKANIKLIK GÖSTERGE LED IŞIKLARI
Cihazınızda, basit bakım adımlarının gerekli olduğunu bildiren iki adet gösterge
ışığı yer almaktadır.
• Filtre birimi doğru şekilde takılmadığında filtre göstergesi aralıklı olarak yanıp
söner. 'Filtre ünitesinin yıkanması' bölümünde bulunan filtrenin yeniden takılmasıyla
ilgili talimatları izleyin
• Filtre biriminin yıkanması gerektiğinde filtre göstergesi ışığı sürekli yanar.
'Filtre ünitesinin yıkanması' bölümünde bulunan filtrenin yıkanmasıyla ilgili
talimatları izleyin.
• Tıkanıklık göstergesi LED ışığı bir tıkanıklık olması durumunda yanar. 'Tıkanıklıkları
arama' bölümünde bulunan tıkanıklıkların temizlenmesiyle ilgili talimatları izleyin.
YIKANABİLEN PARÇALAR
Cihazınızda düzenli temizlik gerektiren yıkanabilen parçalar mevcuttur. Aşağıdaki
talimatlara uyunuz.
FIRÇA BAŞLIKLARININ YIKANMASI
Cihazınızda iki adet yıkanabilir fırça başlığı bulunmaktadır; performansı
sürdürmek için aşağıdaki talimatlara uyarak bunları kontrol edin ve düzenli
şekilde yıkayın.
• Fırça başlığını çıkarmadan önce cihazı şarj aletinden çektiğinizden emin olun.
"ON" (AÇIK)" tetiğini çekmediğinizden emin olun.
Firça başliklarinin SÖKÜLMESİ yikanmasi ve DEĞİŞTİRİLMESİ:
• Lütfen aşağıda talimatlarla birlikte gösterilen "Fırça Başlıklarının Yıkanması"
resimlerine bakınız.
• Temizleyici kafasının alt bölümü size bakacak şekilde temizleyici kafasını baş aşağı
döndürünüz. Bozuk para kullanarak tutturucuyu kilit açık konumuna oturana kadar
saat yönünün tersinde bir çeyrek tur çevirin.
• Uç kapağı açık konuma döndürünüz. Geniş fırça başlığını temizleyici kafasından
dışa doğru nazik şekilde kaydırınız.
• Kapak ucunu geniş fırça başlığından ayırın. Kapak ucunu yıkamayın.
• Küçük fırça başlığını sekizgen uçtan yukarı kaldırın ve temizleyici kafasından
çekip ayırın.
• Fırça saplarını akan suyun altına tutun ve kir ya da havı temizlemek için hafifçe
ovun.
• Her iki fırça başlığını da dik şekilde tutunuz. Geniş fırça başlığının gösterildiği
şekilde dik durduğundan emin olunuz. Tamamen kuruması için en az 24
saat bekleyin.
• Değiştirmeden önce fırça başlıklarının tamamen kuru olup olmadığını kontrol
ediniz. Geniş fırça başlığından önce küçük olan fırça başlığını yeniden takınız.
Küçük fırça başlığının yuvarlak ucunu yerine oturtunuz. Yerine oturana kadar
sekizgen ucu aşağı doğru bastırınız.
• Uç kapağı fırça başlığına yeniden tutturunuz.
• Geniş fırça başlığını motorun etrafından tekrar temizleyici kafasına kaydırınız. Uç
kapak gösterildiği gibi açık konumda olmalıdır. Yerine oturduktan sonra uç kapağı
tekrar kapalı konuma döndürünüz.
• Uç kapak gösterildiği gibi açık konumda olmalıdır. Yerine oturduktan sonra uç
kapağı tekrar kapalı konuma döndürünüz.
• Sıkıştırıcıyı saat yönünde çeyrek tur döndürerek kapatınız. Sıkıştırıcının tamamen
döndürüldüğünden ve fırça başlıklarının oturduğundan emin olunuz.
FİLTRE ÜNİTESİNİN YIKANMASI
Performansı korumak için filtre ünitesini talimatlara göre kontrol edin ve yıkayın.
• Filtre ünitesini saat yönünün tersine doğru açık konuma çevirerek filtreyi çıkarın.
Nazik bir şekilde cihazdan çıkarın.
• İlk olarak filtre ünitesinin iç kısmını yıkayın; dik bir şekilde soğuk suyun altında tutun
ve döndürme hareketiyle çalkalayın.
• Filtre ünitesinin dış tarafını yıkayın; üniteyi soğuk su ile doldurun, elinizi açık olan uç
kısımda tutun ve hafifçe çalkalayın.
Batarya arızası-Dyson müşteri hizmetleri'ni arayın
Ana gövde arızası-Dyson müşteri hizmetleri'ni arayın
Şarj cihazı arızası-Dyson müşteri hizmetleri'ni arayın
Tıkanıklık göstergesi
Filtre birimi doğru takılmamış
Batarya bölümüne bakın
Filtre biriminin yıkanması gerekiyor
Şarj oluyor, düşük şarj
Şarj oluyor, orta şarj
Şarj oluyor, neredeyse dolu
Şarj dolu
Yüksek şarj seviyesi
Orta şarj seviyesi
Düşük şarj seviyesi
Boş, şarj olması gerekli
Sayfa: 76
77
• Su berrak bir şekilde akana kadar filtre ünitesinin iç ve dış kısmını yıkama
işlemini tekrarlayın.
• Fazla kalan suyu gidermek için filtre ünitesine hafifçe vurun ve filtreyi uç kısmı aşağı
doğru bakacak şekilde kurumaya bırakın.
• Filtre ünitesini en az 24 saat tamamen kurumaya bırakın.
• Filtre ünitesinin tamamen kuru olup olmadığını kontrol edin.
• Geri takmak için filtre ünitesini açık konuma döndürün ve yerine oturana kadar
saat yönünün tersine çevirin.
Filtre ünitesi, ince toz emiyorsa veya esasen maksimum emme kapasitesinde
kullanıldığında daha sık yıkama gerektirebilir.
Filtre ünitesini bulaşık makinesine, çamaşır makinesine, kurutma makinesine,
fırına, mikrodalga fırına ya da açık alev kaynaklarının yakınına koymayın.
TIKANMALAR - OTOMATİK GÜÇ KESME
• Cihazda tıkanma oluşursa cihazın gücü otomatik olarak kesilir.
• Bu, motor birkaç kez titredikten (hızla açılıp kapanma gibi) sonra gerçekleşir ve
tıkanıklık göstergesinin LED ışığı yanar
• Tıkanmaları kontrol etmek için soğumasını bekleyin.
• Tıkanıklık kontrolü yapmadan önce cihazı şarj aletinden çektiğinizden emin olun.
Böyle yapmamak kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
• Yeniden çalıştırmadan önce tüm tıkanıklıkları giderin.
• Kullanmadan önce tüm parçaları yerine güvenli bir şekilde yerleştirin.
• Tıkanıklıkların giderilmesi garanti kapsamında değildir.
TIKANIKLIĞIN ARAŞTIRILMASI
Bir tıkanıklık olduğunda motor titrer ve tıkanıklık göstergesinin LED ışığı yanar.
Tıkanıklığı bulmak için lütfen aşağıdaki talimatları uygulayın:
• Tıkanıklık kontrolü yapmadan önce cihazı şarj aletinden çektiğinizden emin olun.
‘ON’ (‘AÇMA’) düğmesini çekmemeye dikkat edin.
• Tıkanıklık kontrolü sırasında cihazı kullanmayın. Böyle yapmamak kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
• Tıkanmaları kontrol etmek için soğumasını bekleyin.
• Tıkanıklıkları kontrol ederken keskin nesnelere dikkat edin.
• Cihazın ana gövdesindeki tıkanıklıkları kontrol etmek için şeffaf haznenin
temizlenmesi bölümünde verilen talimatlara uyarak şeffaf hazneyi çıkarın ve
tıkanıklığı giderin.
• Tıkanıklığı açamıyorsanız, fırça başlıklarını çıkarmanız gerekebilir, lütfen aşağıdaki
talimatlara uyun.
–
– Yumuşak rulo toz alma fırçası başlıklarını çıkarmak için lütfen "Yumuşak
rulo fırça başlıklarının yıkanması" bölümüne bakın. Tıkanıklığı giderin ve
fırça başlıklarını "Yumuşak rulo fırça başlıklarının yıkanması" bölümünde
gösterildiği gibi değiştirin. Cihazı çalıştırmadan önce sıkıştırıcının tamamen
döndürüldüğünden ve taban plakası ile fırça başlıklarının oturduğundan
emin olunuz.
–
– Fırça başlığını doğrudan mini motorlu aletten çıkarmak için bozuk para kullanın
ve fırça başlıklarını toz alma fırçasından kaydırarak çıkarın. Engeli çıkarın. Fırça
başlığını yerleştirin ve sabitleyiciyi sıkarak sabitleyin. Cihazı çalıştırmadan önce,
fırça başlığının yerine sağlam bir şekilde yerleştiğinden emin olun.
• Bu ürün karbon fiber fırçalara sahiptir. Temas ettiğiniz takdirde dikkatli olunuz.
Minör cilt tahrişine sebep olabilir. Fırçayı elledikten sonra ellerinizi yıkayınız.
• Kullanmadan önce tüm parçaları yerine güvenli bir şekilde yerleştirin.
• Tıkanıklıkların giderilmesi garanti kapsamında değildir.
ŞARJ ETME VE SAKLAMA
• Batarya ısısı 3 °C (37,4 °F) altında olduğunda bu cihaz 'OFF' konumuna geçerek
kapanır. Bu özellik, motoru ve bataryayı korumak amacıyla geliştirilmiştir.
Cihazınızı şarj ettikten sonra sıcaklığı 3 °C (37,4 °F)’nin altında olan
alanlarda depolamayın.
• Batarya ömrünü uzatmak için, bataryanın şarjı tamamen bittikten sonra birkaç
dakika bekleyip öyle şarj ediniz.
• Cihazı kullanırken, bataryayı yüzey ile aynı hizaya getirmekten kaçının. Bu,
cihazın soğuk bir halde çalışmasına yardımcı olur, batarya çalışma zamanını ve
ömrünü uzatır.
BATARYA GÜVENLİK TALİMATLARI
• Bataryanın değiştirilmesi gerekirse, Dyson Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçiniz.
• Bu Dyson cihazını şarj ederken yalnızca Dyson şarj ünitesi kullanın.
• Bu batarya yalıtımlı bir ünitedir ve normal koşullar altında güvenlik açısından tehdit
oluşturmaz. Beklenmeyen bir durum olur ve bataryadan sıvı sızarsa, bu sıvıya
dokunmayın ve aşağıdaki önlemleri alın:
–
– Ciltle temas – tahrişe yol açabilir. Sabun ve su ile yıkayın.
–
– Soluma – solunum yollarında tahrişe yol açabilir. Temiz hava alınmasını
sağlayın ve tıbbi yardım isteyin.
–
– Gözle temas – tahrişe yol açabilir. Zaman kaybetmeden gözleri en az 15 dakika
suyla iyice yıkayın. Tıbbi yardım isteyin.
–
– Atma – pilleri tutmak için eldiven takın ve yerel yasalara veya düzenlemelere
uygun olarak hemen atın.
DİKKAT
Bu cihazda kullanılan batarya, yanlış kullanılması durumunda yangın veya
kimyasal yanık riskine neden olabilir. 60 °C (140 °F) derecenin üstünde bir ısıyı
geçecek ya da yakacak şekilde kısa kontak yaptırmayınız. Çocuklardan uzak tutun.
Parçalarına ayırmayın ya da ateşe atmayın.
DESTEK
• Dyson hakkında destek genel ipuçları, videolar ve faydalı bilgiler için.
www.dyson.com.tr/support
ELDEN ÇIKARMA BİLGİSİ
• Dyson ürünleri birinci sınıf geri dönüşümlü malzemelerden yapılmıştır. Lütfen bu
ürünü elden çıkarırken mümkün olan yerlerde geri dönüşümünü sağlayın.
• Ürün atılmadan önce bataryaların üründen çıkarılması gerekir.
• Bataryayı yerel kurallara veya düzenlemelere uygun olarak atın veya
geri dönüştürün.
• Eski filtre birimini yerel yönetmeliklere veya düzenlemelere göre atın.
• Bu işaret AB içinde bu ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini
gösterir. Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini
önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını
desteklemek üzere sorumlu bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın. Kullanılmış
cihazınızı iade etmek için, iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün
alındığı perakendeciyle iletişim kurun. Çevreye saygılı ve güvenli bir şekilde geri
dönüştürmek için bu ürünü alabilirler.
DYSON MÜŞTERİ HİZMETLERİ
BİR DYSON CİHAZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ
2 yıl garanti için kayıt olduktan sonra, Dyson cihazınız satın alma tarihinden
itibaren 2 yıl boyunca, garanti koşullarına tabi olarak parça ve işçilik garantisi
kapsamındadır. Dyson cihazınızla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda destek,
genel ipuçları ve Dyson cihazınızla ilgili faydalı bilgiler için, www.dyson.com.tr/
support destek adresini ziyaret edin.
İsterseniz cihazınızın seri numarası ve ne zaman, nereden aldığınız gibi detaylarla
birlikte Dyson Müşteri Hizmetleri'ni de arayabilirsiniz.
Dyson cihazınızın onarıma ihtiyacı varsa olası seçenekleri görüşebilmemiz için
Dyson Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Dyson cihazınız garanti altında ve mevcut
onarımı kapsıyorsa, ücretsiz olarak onarılacaktır.
LÜTFEN DYSON KULLANICISI OLARAK KAYDOLUN
Bu ürün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir. Lütfen satın alma tarihinden
itibaren 30 gün içinde ürününüzün garanti kaydını yaptırın. Hızlı ve verimli hizmet
almak için lütfen satın aldıktan hemen sonra kaydınızı yaptırın. Lütfen satın alma
tarihini gösteren faturanızı saklayın.
Bunun için üç yol mevcuttur:
• www.dyson.com.tr adresini ziyaret ederek
• Dyson Müşteri Hizmetleri'nin 0850 532 11 44 numaralı telefonunu arayarak
• Ekteki formu doldurup ve bize posta ile göndererek.
İnternet üzerinden veya telefonla kayıt yaptırarak
• Ürününüzü iki yıl parça ve işçilik garantisi altına alabilirsiniz.
• Makinenizin kullanımı hakkında faydalı bilgiler edinebilirsiniz.
• Dyson Müşteri Hizmetleri'nden uzman tavsiyeleri alabilirsiniz.
• En yeni ürünler hakkındaki gelişmeleri herkesten önce öğrenebilirsiniz.
• Kayıt yaptırmak sadece birkaç dakikanızı alır ve ihtiyacınız olan tek şey ürününüzün
seri numarasıdır.
2 YILLIK SINIRLI GARANTİ
DYSON 2 YILLIK SINIRLI GARANTİ KOŞULLARI VE ŞARTLARI
GARANTİ KAPSAMINDA OLAN DURUMLAR
• Dyson uygun ve gerekli gördüğü takdirde, cihazınızın onarımı ya da yenilenmesi,
yanlış veya hatalı parçaların kullanılmasından dolayı arızalanması, satın alma
veya teslimat sürecinin ilk 2 yıl boyunca gerçekleşen işçilik ve fonksiyonellik
(eğer cihazınızın herhangi bir parçası kullanılabilir durumda değilse ya da artık
üretilmiyorsa Dyson, hatalı ya da kusurlu parçayı fonksiyonel yedek bir parça ile
değiştirecektir).
• Bu cihaz Avrupa Birliği dışında satıldığında, bu garanti sadece cihazın satıldığı
ülkede kurulduğunda ve kullanıldığında geçerlidir.
• Bu cihaz Avrupa Birliği sınırları içinde satıldığında, bu garanti sadece (i) cihazın
satıldığı ülkede kullanıldığında veya (ii) cihaz Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya,
İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya veya Birleşik Krallık'ta kullanıldığında ve bu cihaz
ile aynı model ilgili ülkede aynı nominal gerilimle satıldığında geçerlidir.
GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYENLER
Dyson, arıza aşağıdaki durumların bir sonucu olarak ortaya çıktığında ürünün
onarım veya değişimini garanti etmez:
• Kaza hasarı, ihmalkar kullanım veya bakım, hor kullanım, dikkatsizlik veya cihazın
Dyson Kullanım Kılavuzu'na uygun olmayan bir şekilde kullanım ve bakımından
kaynaklanan hasarlar.
• Cihazın normal evsel maksatlar dışında bir iş için kullanılması.
• Dyson talimatlarına göre monte edilmeyen veya takılmayan parçaların kullanımı.
• Orijinal Dyson bileşeni olmayan parçaların kullanımı.
• Hatalı kurulum (Dyson tarafından yapılan kurulumlar haricinde).
• Dyson veya yetkili servisleri dışındaki tarafların gerçekleştirdiği onarımlar
ve değişimler.
• Tıkanma – Tıkanmaların bulunmasına ve temizlenmesine ilişkin bilgiler için lütfen
Dyson Kullanım Kılavuzu'na bakın.
• Normal aşınma ve yıpranma (örn. sigorta, fırça vb.).
• Bu cihazın moloz, kül veya sıva üzerinde kullanılması.
• Pil yaşına ve kullanımına bağlı olarak pil bitiş süresinde kısalma görülebilir (ilgili
durumlarda).
Garantinizin kapsamı konusunda daha fazla bilgi için Dyson Müşteri Hizmetleri ile
irtibata geçin.
GARANTİ KAPSAMI ÖZETİ
• Garanti süreci, ürünü satın alma tarihinden itibaren başlar. Eğer ürün alım
tarihinden sonra teslim edildiyse, garanti süreci teslim tarihinden itibaren geçerlidir.
• Cihazınıza garanti kapsamında herhangi bir işlem uygulanmadan önce, ürünü
satın aldığınızı gösteren evrakları yetkiliye sunmalısınız (Hem orijinal hem de
herhangi müteakip). İlgili evrakların temin edilememesi durumunda yapılan işlem
ücrete tabi olacaktır. Lütfen fatura veya teslimat fişini saklayın.
• Tüm işlemler Dyson ya da Dyson tarafından belirtilen yetkili teknik servis
tarafından yapılacaktır.
• Değiştirilen parça Dyson’da kalacaktır.
• Dyson cihazınızın garanti kapsamındayken onarım veya değişim işlemlerinde
geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir.
• Garanti kapsamı, bir tüketici olarak kanuni haklarınızı olumsuz yönde etkilemeyen
ek faydalar sağlar.
Sayfa: 77
78
ÖNEMLİ VERİ KORUMA BİLGİLERİ
Dyson cihazınızı kaydettirirken:
• Ürününüzü kaydetmek ve garantinizi desteklememizi sağlamak için bize temel
iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekecek.
• Kayıt olduktan sonra tarafımızca sizinle iletişime geçilmesini isteyip istememeyi
seçme fırsatınız olacak. Dyson'dan iletişimleri almayı tercih ederseniz, size özel
tekliflerimizin ayrıntılarını ve en son yeniliklerimize dair haberler göndereceğiz.
Hiçbir zaman bilgilerinizi üçüncü şahıslara satmayacağız ve bizimle paylaştığınız
bilgileri sadece, internet sitemizde (privacy.dyson.com) bulunan gizlilik
politikalarımızda tanımlanan şekilde kullanacağız.

Sorular & cevaplar

Dyson Cyclone V10 Absolute hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Dyson Cyclone V10 Absolute hakkında bir soru sorun

Dyson Cyclone V10 Absolute ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Dyson Cyclone V10 Absolute kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Dyson Cyclone V10 Absolute ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.