Cyclone V10 Absolute

Dyson Cyclone V10 Absolute kılavuzu

Cyclone V10 Absolute

'de Dyson Cyclone V10 Absolute için el kitabı. Bu PDF kılavuzunda 80 sayfa var.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
Sayfa: 1
29 kan brista och orsaka personskador eller skador på egendom. 22. VARNING FÖR BRAND! Placera inte denna produkt på eller i närheten av en spis eller någon annan varm yta, och förbränn inte denna apparat även om den är allvarligt skadad. Batteriet kan fatta eld eller explodera. 23. Stäng alltid av maskinen före anslutning eller borttagning av det motoriserade borsthuvudet. 24. BRANDVARNING – Använd inte någon parfym eller doftande produkt på filtret/ filtren i den här apparaten. Kemikalierna i dessa produkter är brandfarliga och kan leda till att apparaten börjar brinna. LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna Dyson-apparat är endast avsedd för hushållsbruk. TR ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler de dahil, temel önlemlere daima uyulmalıdır: UYARI Bu uyarılar, cihazın kendisi ve söz konusu olduğu durumlarda tüm aletler, aksesuarlar, şarj aletleri veya ana adaptörler için geçerlidir. YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN: 1. Dyson cihazı, gözetim altında veya cihazın kullanılmasından sorumlu ve tehlikelerin farkında bir kişinin güvenli olacak şekilde verdiği talimatlar doğrultusunda 8 yaşın üzerindeki tüm çocuklar, fiziksel, duyusal veya zihinsel engeli bulunan veya deneyim ve bilgisi bulunmayan kişiler tarafından da kullanılabilir. Temizlik ve bakım işlemleri, yanında yetişkin biri olmayan çocuklar tarafından yapılmaz. 2. Bir oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Küçük yaştaki çocukların yanında veya yakınında kullanılırken çok dikkatli olmak gerekir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır. 3. Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Bu kılavuzda gösterilenler ya da Dyson Müşteri Hizmetleri tarafından önerilenler haricinde herhangi bir bakım ya da onarım işlemi yapmayın. 4. SADECE kuru yerler için uygundur. Dış mekanlarda veya ıslak yüzeylerde kullanmayın. 5. Fişi veya cihazın herhangi bir kısmını ıslak elle tutmayın. 6. Cihazı hasarlı bir kablo veya fişle kullanmayın. Elektrik kablosu hasar gördüyse, riski önlemek amacıyla Dyson yetkili servisi ya da benzer yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir. 7. Cihaz çalışması gerektiği gibi çalışmıyorsa, şiddetli bir darbeye maruz kaldıysa, yere düşürüldüyse, zarar gördüyse, dış ortamlarda bırakıldıysa veya suya düşürüldüyse kesinlikle kullanmayın ve Dyson Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun. 8. Servis veya tamir gerektiğinde Dyson Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurun. Hatalı montaj, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden, cihazınızı kesinlikle söküp açmayın. 9. Kabloyu gerdirmeyin veya gerileceği bir yere koymayın. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Kapıları kabloyu sıkıştıracak şekilde kapatmayın veya kabloyu keskin kenar ya da köşelerin etrafından çekmeyin. Kabloyu, yürünen yolların uzağından ve üzerine Använd inte nära öppna eldlågor. Förvara inte nära värmekällor. Sug inte upp vatten eller andra vätskor. Sug inte upp brinnande föremål. Placera inte händerna i närheten av borsthuvudet när maskinen används. Placera inte på eller i närheten av en spis.
Sayfa: 2
30 basılmayacağı veya takılıp düşülmeyeceği yerlerden geçirin. Kablonun üzerine basmayın, üzerinden geçmeyin. 10. Fişi prizden çıkarırken kablosundan çekerek çıkarmayın. Prizden çıkarmak için kablodan değil, fişten tutun. Uzatma kablosu kullanılması önerilmez. 11. Kesinlikle su çekmek için kullanmayın. 12. Benzin gibi alev alıcı veya yanıcı sıvıları süpürmek için ya da bu tür sıvıların veya bunlardan çıkan buharın var olabileceği mekanlarda cihazı kullanmayın. 13. Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanmakta olan ya da dumanı tüten hiçbir şeyi süpürmek için kullanmayın. 14. Saçlarınızı, parmaklarınızı, bedeninizin diğer tüm uzuvlarını ve bol giysilerinizi cihazın deliklerinden ve hareket halindeki parçalarından uzak tutun. Hortumu, çubuğu veya aksesuarları kesinlikle göz veya kulaklarınıza doğru tutmayın veya ağzınıza sokmayın. 15. Delik ağızlarına herhangi bir nesne koymayın. Deliklerin önü kapalıyken cihazı kullanmayın; toz, hav, saç ve hava akımını engelleyebilecek diğer maddeleri deliklerden uzak tutun. 16. Sadece Dyson’ın tavsiye ettiği aksesuarları ve yedek parçaları kullanın. 17. Şeffaf hazne ve filtreler yerine takılı olmadan cihazı kullanmayın. 18. Uzun süreli kullanılmayacağı durumda ve bakım ya da servisten önce fişi prizden çıkarın. 19. Merdivenlerde temizlik yaparken daha dikkatli olun. 20. Bu cihazı açık havada, banyoda veya havuzun 3 metre (10 feet) yakınında fişe takmayın, şarj etmeyin veya kullanmayın. Islak zeminlerde kullanmayın ve neme, yağmura veya kara maruz bırakmayın. 21. Bu Dyson cihazını şarj etmek için yalnızca Dyson marka şarj aleti kullanın. Yalnızca Dyson pili kullanın. Diğer pil türleri patlayarak kişisel yaralanma ve hasara yol açabilir. 22. YANGIN UYARISI – Bu ürünü, ocak veya başka herhangi bir sıcak yüzey üzerine veya yakınına yerleştirmeyin ve ciddi şekilde hasarlı olsa bile cihazı yakmayın. Pil alev alabilir veya patlayabilir. 23. Motorlu fırça başlığını takarken veya çıkartırken cihazı her zaman ‘OFF’ konuma getirerek kapalı tutun. 24. YANGIN UYARISI – Bu cihazın filtresine/ filtrelerine herhangi bir parfüm veya esanslı ürün uygulamayınız. Bu tür ürünlerin içeriğinde bulunan kimyasalların tutuşabileceği ve cihazın yanmasına neden olabileceği bilinmektedir. BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN Bu Dyson cihazı yalnızca evde kullanım içindir. Açık alev kaynağına yakın kullanmayın. Isı kaynaklarının yakınına koymayın. Su ya da diğer sıvıları çekmeyin. Yanan objeleri çekmeyin. Cihaz çalışırken ellerinizi fırça başlığına yaklaştırmayın. Bir ocağın üzerine veya yakınına yerleştirmeyin.
Sayfa: 3
76 SÜPÜRME İŞLEMİ • Cihazı duvar askısından ayırın. • Temizleme başlığının alt tarafının ya da aletin temiz olup olmadığını kontrol edin ve hasara neden olabilecek yabanı maddelerden arındırın. Zemin kaplamaları, kilim ve halılarınızı süpürmeden önce üreticilerinin tavsiye ettiği temizleme talimatlarını kontrol edin. Cihazda kullanılan fırça başlık belli halı cinslerine ve zeminlere zarar verebilir. Süpürme işlemi sırasında döner fırça başlık kullanıldığında bazı halılar tüylenir. Bu durumda, motorlu zemin aparatı olmadan süpürmenizi ve zemin döşeme üreticinize danışmanızı öneririz. ŞARJ ESNASINDA YANAR KULLANIM ESNASINDA YANAR TEŞHİS GÖSTERGELERİ YANAR FİLTRE VE TIKANIKLIK GÖSTERGE LED IŞIKLARI ŞEFFAF HAZNENİN BOŞALTILMASI • Toz düzeyi göstergesi MAX işaretine ulaşır ulaşmaz hazneyi boşaltın; haznenin aşırı dolmasına izin vermeyin. • Şeffaf hazneyi boşaltmadan önce cihazı şarj aletinden çıkardığınızdan emin olun. ‘ON’ (‘AÇMA’) düğmesini çekmemeye dikkat edin. • Boşaltırken “ON (AÇIK)” tetiğini çekmekten kaçının • Kırmızı çubuk serbest bırakma düğmesine basarak ve haznesinden çekerek çubuğu ayırın. • Kirin giderilmesi için: – – Cihazı haznesiyle birlikte aşağı doğru tutun. – – Kırmızı hazne çıkarma düğmesine sıkıca basın. – – Hazne aşağı doğru kayarak geçtiği yerleri temizler. – – Bundan sonra haznesi tabanı açılır. – – Kırmızı düğmeye tam olarak basılmazsa hazne tabanı açılmaz. Boşaltma sırasında toz/alerjen temasını en aza indirmek için şeffaf hazneyi hava almayacak şekilde bir naylon torbanın içine koyun ve boşaltın. Şeffaf hazne ünitesini torbadan dikkatlice çıkarın. Torbanın ağzını sıkıca bağlayın ve uygun bir şekilde atın. ŞEFFAF HAZNENİN TEMİZLENMESİ (OPSIYONEL) Şeffaf haznenin temizlenmesi gerekiyorsa: • “Şeffaf haznenin boşaltılması” bölümünde verilen talimatları izleyin. • Hazneyi serbest bırakmak için hazne yuvasında yer alan kırmızı düğmeye basın ve hazneyi yuvasından çıkarın. • Şeffaf hazneyi sadece nemli bir bezle temizleyin. • Tekrar yerine yerleştirmeden önce şeffaf haznenin ve contaların tamamen kuru olduğundan emin olun. • Şeffaf hazneyi yeniden takmak için: – – İğneyi hazne yuvasına takın. Şeffaf hazne ve hazne tabanı yerine oturana kadar yukarı doğru bastırarak şeffaf hazneyi kapatın. Şeffaf hazneyi bulaşık makinesinde yıkamak güvenli değildir ve şeffaf hazneyi temizlemek için deterjanların, parlatıcıların veya hava temizleyicilerin kullanılması önerilmez, çünkü bu cihazınıza hasar verebilir. FİLTRE VE TIKANIKLIK GÖSTERGE LED IŞIKLARI Cihazınızda, basit bakım adımlarının gerekli olduğunu bildiren iki adet gösterge ışığı yer almaktadır. • Filtre birimi doğru şekilde takılmadığında filtre göstergesi aralıklı olarak yanıp söner. 'Filtre ünitesinin yıkanması' bölümünde bulunan filtrenin yeniden takılmasıyla ilgili talimatları izleyin • Filtre biriminin yıkanması gerektiğinde filtre göstergesi ışığı sürekli yanar. 'Filtre ünitesinin yıkanması' bölümünde bulunan filtrenin yıkanmasıyla ilgili talimatları izleyin. • Tıkanıklık göstergesi LED ışığı bir tıkanıklık olması durumunda yanar. 'Tıkanıklıkları arama' bölümünde bulunan tıkanıklıkların temizlenmesiyle ilgili talimatları izleyin. YIKANABİLEN PARÇALAR Cihazınızda düzenli temizlik gerektiren yıkanabilen parçalar mevcuttur. Aşağıdaki talimatlara uyunuz. FIRÇA BAŞLIKLARININ YIKANMASI Cihazınızda iki adet yıkanabilir fırça başlığı bulunmaktadır; performansı sürdürmek için aşağıdaki talimatlara uyarak bunları kontrol edin ve düzenli şekilde yıkayın. • Fırça başlığını çıkarmadan önce cihazı şarj aletinden çektiğinizden emin olun. "ON" (AÇIK)" tetiğini çekmediğinizden emin olun. Firça başliklarinin SÖKÜLMESİ yikanmasi ve DEĞİŞTİRİLMESİ: • Lütfen aşağıda talimatlarla birlikte gösterilen "Fırça Başlıklarının Yıkanması" resimlerine bakınız. • Temizleyici kafasının alt bölümü size bakacak şekilde temizleyici kafasını baş aşağı döndürünüz. Bozuk para kullanarak tutturucuyu kilit açık konumuna oturana kadar saat yönünün tersinde bir çeyrek tur çevirin. • Uç kapağı açık konuma döndürünüz. Geniş fırça başlığını temizleyici kafasından dışa doğru nazik şekilde kaydırınız. • Kapak ucunu geniş fırça başlığından ayırın. Kapak ucunu yıkamayın. • Küçük fırça başlığını sekizgen uçtan yukarı kaldırın ve temizleyici kafasından çekip ayırın. • Fırça saplarını akan suyun altına tutun ve kir ya da havı temizlemek için hafifçe ovun. • Her iki fırça başlığını da dik şekilde tutunuz. Geniş fırça başlığının gösterildiği şekilde dik durduğundan emin olunuz. Tamamen kuruması için en az 24 saat bekleyin. • Değiştirmeden önce fırça başlıklarının tamamen kuru olup olmadığını kontrol ediniz. Geniş fırça başlığından önce küçük olan fırça başlığını yeniden takınız. Küçük fırça başlığının yuvarlak ucunu yerine oturtunuz. Yerine oturana kadar sekizgen ucu aşağı doğru bastırınız. • Uç kapağı fırça başlığına yeniden tutturunuz. • Geniş fırça başlığını motorun etrafından tekrar temizleyici kafasına kaydırınız. Uç kapak gösterildiği gibi açık konumda olmalıdır. Yerine oturduktan sonra uç kapağı tekrar kapalı konuma döndürünüz. • Uç kapak gösterildiği gibi açık konumda olmalıdır. Yerine oturduktan sonra uç kapağı tekrar kapalı konuma döndürünüz. • Sıkıştırıcıyı saat yönünde çeyrek tur döndürerek kapatınız. Sıkıştırıcının tamamen döndürüldüğünden ve fırça başlıklarının oturduğundan emin olunuz. FİLTRE ÜNİTESİNİN YIKANMASI Performansı korumak için filtre ünitesini talimatlara göre kontrol edin ve yıkayın. • Filtre ünitesini saat yönünün tersine doğru açık konuma çevirerek filtreyi çıkarın. Nazik bir şekilde cihazdan çıkarın. • İlk olarak filtre ünitesinin iç kısmını yıkayın; dik bir şekilde soğuk suyun altında tutun ve döndürme hareketiyle çalkalayın. • Filtre ünitesinin dış tarafını yıkayın; üniteyi soğuk su ile doldurun, elinizi açık olan uç kısımda tutun ve hafifçe çalkalayın. Batarya arızası-Dyson müşteri hizmetleri'ni arayın Ana gövde arızası-Dyson müşteri hizmetleri'ni arayın Şarj cihazı arızası-Dyson müşteri hizmetleri'ni arayın Tıkanıklık göstergesi Filtre birimi doğru takılmamış Batarya bölümüne bakın Filtre biriminin yıkanması gerekiyor Şarj oluyor, düşük şarj Şarj oluyor, orta şarj Şarj oluyor, neredeyse dolu Şarj dolu Yüksek şarj seviyesi Orta şarj seviyesi Düşük şarj seviyesi Boş, şarj olması gerekli
Sayfa: 4
77 • Su berrak bir şekilde akana kadar filtre ünitesinin iç ve dış kısmını yıkama işlemini tekrarlayın. • Fazla kalan suyu gidermek için filtre ünitesine hafifçe vurun ve filtreyi uç kısmı aşağı doğru bakacak şekilde kurumaya bırakın. • Filtre ünitesini en az 24 saat tamamen kurumaya bırakın. • Filtre ünitesinin tamamen kuru olup olmadığını kontrol edin. • Geri takmak için filtre ünitesini açık konuma döndürün ve yerine oturana kadar saat yönünün tersine çevirin. Filtre ünitesi, ince toz emiyorsa veya esasen maksimum emme kapasitesinde kullanıldığında daha sık yıkama gerektirebilir. Filtre ünitesini bulaşık makinesine, çamaşır makinesine, kurutma makinesine, fırına, mikrodalga fırına ya da açık alev kaynaklarının yakınına koymayın. TIKANMALAR - OTOMATİK GÜÇ KESME • Cihazda tıkanma oluşursa cihazın gücü otomatik olarak kesilir. • Bu, motor birkaç kez titredikten (hızla açılıp kapanma gibi) sonra gerçekleşir ve tıkanıklık göstergesinin LED ışığı yanar • Tıkanmaları kontrol etmek için soğumasını bekleyin. • Tıkanıklık kontrolü yapmadan önce cihazı şarj aletinden çektiğinizden emin olun. Böyle yapmamak kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir. • Yeniden çalıştırmadan önce tüm tıkanıklıkları giderin. • Kullanmadan önce tüm parçaları yerine güvenli bir şekilde yerleştirin. • Tıkanıklıkların giderilmesi garanti kapsamında değildir. TIKANIKLIĞIN ARAŞTIRILMASI Bir tıkanıklık olduğunda motor titrer ve tıkanıklık göstergesinin LED ışığı yanar. Tıkanıklığı bulmak için lütfen aşağıdaki talimatları uygulayın: • Tıkanıklık kontrolü yapmadan önce cihazı şarj aletinden çektiğinizden emin olun. ‘ON’ (‘AÇMA’) düğmesini çekmemeye dikkat edin. • Tıkanıklık kontrolü sırasında cihazı kullanmayın. Böyle yapmamak kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir. • Tıkanmaları kontrol etmek için soğumasını bekleyin. • Tıkanıklıkları kontrol ederken keskin nesnelere dikkat edin. • Cihazın ana gövdesindeki tıkanıklıkları kontrol etmek için şeffaf haznenin temizlenmesi bölümünde verilen talimatlara uyarak şeffaf hazneyi çıkarın ve tıkanıklığı giderin. • Tıkanıklığı açamıyorsanız, fırça başlıklarını çıkarmanız gerekebilir, lütfen aşağıdaki talimatlara uyun. – – Yumuşak rulo toz alma fırçası başlıklarını çıkarmak için lütfen "Yumuşak rulo fırça başlıklarının yıkanması" bölümüne bakın. Tıkanıklığı giderin ve fırça başlıklarını "Yumuşak rulo fırça başlıklarının yıkanması" bölümünde gösterildiği gibi değiştirin. Cihazı çalıştırmadan önce sıkıştırıcının tamamen döndürüldüğünden ve taban plakası ile fırça başlıklarının oturduğundan emin olunuz. – – Fırça başlığını doğrudan mini motorlu aletten çıkarmak için bozuk para kullanın ve fırça başlıklarını toz alma fırçasından kaydırarak çıkarın. Engeli çıkarın. Fırça başlığını yerleştirin ve sabitleyiciyi sıkarak sabitleyin. Cihazı çalıştırmadan önce, fırça başlığının yerine sağlam bir şekilde yerleştiğinden emin olun. • Bu ürün karbon fiber fırçalara sahiptir. Temas ettiğiniz takdirde dikkatli olunuz. Minör cilt tahrişine sebep olabilir. Fırçayı elledikten sonra ellerinizi yıkayınız. • Kullanmadan önce tüm parçaları yerine güvenli bir şekilde yerleştirin. • Tıkanıklıkların giderilmesi garanti kapsamında değildir. ŞARJ ETME VE SAKLAMA • Batarya ısısı 3 °C (37,4 °F) altında olduğunda bu cihaz 'OFF' konumuna geçerek kapanır. Bu özellik, motoru ve bataryayı korumak amacıyla geliştirilmiştir. Cihazınızı şarj ettikten sonra sıcaklığı 3 °C (37,4 °F)’nin altında olan alanlarda depolamayın. • Batarya ömrünü uzatmak için, bataryanın şarjı tamamen bittikten sonra birkaç dakika bekleyip öyle şarj ediniz. • Cihazı kullanırken, bataryayı yüzey ile aynı hizaya getirmekten kaçının. Bu, cihazın soğuk bir halde çalışmasına yardımcı olur, batarya çalışma zamanını ve ömrünü uzatır. BATARYA GÜVENLİK TALİMATLARI • Bataryanın değiştirilmesi gerekirse, Dyson Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçiniz. • Bu Dyson cihazını şarj ederken yalnızca Dyson şarj ünitesi kullanın. • Bu batarya yalıtımlı bir ünitedir ve normal koşullar altında güvenlik açısından tehdit oluşturmaz. Beklenmeyen bir durum olur ve bataryadan sıvı sızarsa, bu sıvıya dokunmayın ve aşağıdaki önlemleri alın: – – Ciltle temas – tahrişe yol açabilir. Sabun ve su ile yıkayın. – – Soluma – solunum yollarında tahrişe yol açabilir. Temiz hava alınmasını sağlayın ve tıbbi yardım isteyin. – – Gözle temas – tahrişe yol açabilir. Zaman kaybetmeden gözleri en az 15 dakika suyla iyice yıkayın. Tıbbi yardım isteyin. – – Atma – pilleri tutmak için eldiven takın ve yerel yasalara veya düzenlemelere uygun olarak hemen atın. DİKKAT Bu cihazda kullanılan batarya, yanlış kullanılması durumunda yangın veya kimyasal yanık riskine neden olabilir. 60 °C (140 °F) derecenin üstünde bir ısıyı geçecek ya da yakacak şekilde kısa kontak yaptırmayınız. Çocuklardan uzak tutun. Parçalarına ayırmayın ya da ateşe atmayın. DESTEK • Dyson hakkında destek genel ipuçları, videolar ve faydalı bilgiler için. www.dyson.com.tr/support ELDEN ÇIKARMA BİLGİSİ • Dyson ürünleri birinci sınıf geri dönüşümlü malzemelerden yapılmıştır. Lütfen bu ürünü elden çıkarırken mümkün olan yerlerde geri dönüşümünü sağlayın. • Ürün atılmadan önce bataryaların üründen çıkarılması gerekir. • Bataryayı yerel kurallara veya düzenlemelere uygun olarak atın veya geri dönüştürün. • Eski filtre birimini yerel yönetmeliklere veya düzenlemelere göre atın. • Bu işaret AB içinde bu ürünün diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atıklar nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için, malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek üzere sorumlu bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın. Kullanılmış cihazınızı iade etmek için, iade ve toplama sistemlerini kullanın veya ürünün alındığı perakendeciyle iletişim kurun. Çevreye saygılı ve güvenli bir şekilde geri dönüştürmek için bu ürünü alabilirler. DYSON MÜŞTERİ HİZMETLERİ BİR DYSON CİHAZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 2 yıl garanti için kayıt olduktan sonra, Dyson cihazınız satın alma tarihinden itibaren 2 yıl boyunca, garanti koşullarına tabi olarak parça ve işçilik garantisi kapsamındadır. Dyson cihazınızla ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda destek, genel ipuçları ve Dyson cihazınızla ilgili faydalı bilgiler için, www.dyson.com.tr/ support destek adresini ziyaret edin. İsterseniz cihazınızın seri numarası ve ne zaman, nereden aldığınız gibi detaylarla birlikte Dyson Müşteri Hizmetleri'ni de arayabilirsiniz. Dyson cihazınızın onarıma ihtiyacı varsa olası seçenekleri görüşebilmemiz için Dyson Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Dyson cihazınız garanti altında ve mevcut onarımı kapsıyorsa, ücretsiz olarak onarılacaktır. LÜTFEN DYSON KULLANICISI OLARAK KAYDOLUN Bu ürün satın alma tarihinden itibaren 2 yıl garantilidir. Lütfen satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde ürününüzün garanti kaydını yaptırın. Hızlı ve verimli hizmet almak için lütfen satın aldıktan hemen sonra kaydınızı yaptırın. Lütfen satın alma tarihini gösteren faturanızı saklayın. Bunun için üç yol mevcuttur: • www.dyson.com.tr adresini ziyaret ederek • Dyson Müşteri Hizmetleri'nin 0850 532 11 44 numaralı telefonunu arayarak • Ekteki formu doldurup ve bize posta ile göndererek. İnternet üzerinden veya telefonla kayıt yaptırarak • Ürününüzü iki yıl parça ve işçilik garantisi altına alabilirsiniz. • Makinenizin kullanımı hakkında faydalı bilgiler edinebilirsiniz. • Dyson Müşteri Hizmetleri'nden uzman tavsiyeleri alabilirsiniz. • En yeni ürünler hakkındaki gelişmeleri herkesten önce öğrenebilirsiniz. • Kayıt yaptırmak sadece birkaç dakikanızı alır ve ihtiyacınız olan tek şey ürününüzün seri numarasıdır. 2 YILLIK SINIRLI GARANTİ DYSON 2 YILLIK SINIRLI GARANTİ KOŞULLARI VE ŞARTLARI GARANTİ KAPSAMINDA OLAN DURUMLAR • Dyson uygun ve gerekli gördüğü takdirde, cihazınızın onarımı ya da yenilenmesi, yanlış veya hatalı parçaların kullanılmasından dolayı arızalanması, satın alma veya teslimat sürecinin ilk 2 yıl boyunca gerçekleşen işçilik ve fonksiyonellik (eğer cihazınızın herhangi bir parçası kullanılabilir durumda değilse ya da artık üretilmiyorsa Dyson, hatalı ya da kusurlu parçayı fonksiyonel yedek bir parça ile değiştirecektir). • Bu cihaz Avrupa Birliği dışında satıldığında, bu garanti sadece cihazın satıldığı ülkede kurulduğunda ve kullanıldığında geçerlidir. • Bu cihaz Avrupa Birliği sınırları içinde satıldığında, bu garanti sadece (i) cihazın satıldığı ülkede kullanıldığında veya (ii) cihaz Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, İspanya veya Birleşik Krallık'ta kullanıldığında ve bu cihaz ile aynı model ilgili ülkede aynı nominal gerilimle satıldığında geçerlidir. GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYENLER Dyson, arıza aşağıdaki durumların bir sonucu olarak ortaya çıktığında ürünün onarım veya değişimini garanti etmez: • Kaza hasarı, ihmalkar kullanım veya bakım, hor kullanım, dikkatsizlik veya cihazın Dyson Kullanım Kılavuzu'na uygun olmayan bir şekilde kullanım ve bakımından kaynaklanan hasarlar. • Cihazın normal evsel maksatlar dışında bir iş için kullanılması. • Dyson talimatlarına göre monte edilmeyen veya takılmayan parçaların kullanımı. • Orijinal Dyson bileşeni olmayan parçaların kullanımı. • Hatalı kurulum (Dyson tarafından yapılan kurulumlar haricinde). • Dyson veya yetkili servisleri dışındaki tarafların gerçekleştirdiği onarımlar ve değişimler. • Tıkanma – Tıkanmaların bulunmasına ve temizlenmesine ilişkin bilgiler için lütfen Dyson Kullanım Kılavuzu'na bakın. • Normal aşınma ve yıpranma (örn. sigorta, fırça vb.). • Bu cihazın moloz, kül veya sıva üzerinde kullanılması. • Pil yaşına ve kullanımına bağlı olarak pil bitiş süresinde kısalma görülebilir (ilgili durumlarda). Garantinizin kapsamı konusunda daha fazla bilgi için Dyson Müşteri Hizmetleri ile irtibata geçin. GARANTİ KAPSAMI ÖZETİ • Garanti süreci, ürünü satın alma tarihinden itibaren başlar. Eğer ürün alım tarihinden sonra teslim edildiyse, garanti süreci teslim tarihinden itibaren geçerlidir. • Cihazınıza garanti kapsamında herhangi bir işlem uygulanmadan önce, ürünü satın aldığınızı gösteren evrakları yetkiliye sunmalısınız (Hem orijinal hem de herhangi müteakip). İlgili evrakların temin edilememesi durumunda yapılan işlem ücrete tabi olacaktır. Lütfen fatura veya teslimat fişini saklayın. • Tüm işlemler Dyson ya da Dyson tarafından belirtilen yetkili teknik servis tarafından yapılacaktır. • Değiştirilen parça Dyson’da kalacaktır. • Dyson cihazınızın garanti kapsamındayken onarım veya değişim işlemlerinde geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. • Garanti kapsamı, bir tüketici olarak kanuni haklarınızı olumsuz yönde etkilemeyen ek faydalar sağlar.
Sayfa: 5
78 ÖNEMLİ VERİ KORUMA BİLGİLERİ Dyson cihazınızı kaydettirirken: • Ürününüzü kaydetmek ve garantinizi desteklememizi sağlamak için bize temel iletişim bilgilerinizi vermeniz gerekecek. • Kayıt olduktan sonra tarafımızca sizinle iletişime geçilmesini isteyip istememeyi seçme fırsatınız olacak. Dyson'dan iletişimleri almayı tercih ederseniz, size özel tekliflerimizin ayrıntılarını ve en son yeniliklerimize dair haberler göndereceğiz. Hiçbir zaman bilgilerinizi üçüncü şahıslara satmayacağız ve bizimle paylaştığınız bilgileri sadece, internet sitemizde (privacy.dyson.com) bulunan gizlilik politikalarımızda tanımlanan şekilde kullanacağız.

Sorular & cevaplar

Dyson Cyclone V10 Absolute ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Dyson Cyclone V10 Absolute kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Dyson Cyclone V10 Absolute ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.

Dyson Cyclone V10 Absolute hakkında bir soru sorun

Adı Soyadı
E-posta Adresi
Yanıt

AşağıdaDyson Cyclone V10 Absolute için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

 • Marka: Dyson
 • Ürün: Elektrik Süpürgeleri
 • Model/isim: Cyclone V10 Absolute
 • Dosya türü: PDF
 • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Macar, Sloven, Çin