Magnifica S ECAM 2... kullanma-kilavuzu
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB kılavuzu

'de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB için el kitabı. Bu PDF kılavuzunda 20 sayfa var.

PDF 20 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB kılavuzu
Önceki sayfa

AşağıdaDeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

MANUALSCAT | TR

Sorular & cevaplar

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB hakkında bir soru sorun

Sayfa: 1
249 GÜVENLIK IÇIN TEMEL UYARILAR • Bucihaz,güvenliklerindensorumlubirkişitarafındangözetimaltındaolmadıkçaveya cihazın güvenli şekilde kullanımına dair eğitim verilmedikçe fiziksel, duyusal veya zi- hinselkapasitesidüşükyadadeneyimivebilgisiolmayankişiler(çocuklardahil)tara- fından kullanılamaz. • Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir. • Kullanıcı tarafından yapılacak temizlik ve bakım işlemleri çocuklar tarafından göze- timsiz yapılmamalıdır. • Temizlik amacıyla makineyi asla suya daldırmayın. • Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kulla- nımı uygun değildir: dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının personeli için mutfak olarak tayin edilen yerler, çiftlik evleri, otel, motel, diğer konuk evleri, kiralık odalar. • Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızcaTeknik Servise yaptırın. YALNIZCA AVRUPA PAZARLARI İÇİN: • Bu cihaz, gözetim altında olması olmaları veya cihazın güvenli şekilde kullanımına dairtalimatlarıalmalarıvedoğabilecektehlikelerianlamalarıkaydıyla8yaşındanbü- yükçocuklartarafındankullanılabilir.Kullanıcıtarafındanyapılacaktemizlikvebakım işlemleri 8 yaşından büyük olmayan ve gözetim altında çalışmayan çocuklar tarafın- danyapılmamalıdır.Bucihazilekablosunu8yaşınaltındakiçocuklarınerişemeyecek- leri bir yerde tutun. • Bu cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir. • Çocuklar cihazla oynamamalıdırlar. • Gözetimsiz bırakılacağı zaman veya monte etmeden, sökmeden ya da temizlemeden önce daima cihazın fişini prizden çekin. Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar (bu sem- bol, yalnızca bazı modellerde mevcuttur).
Sayfa: 2
250 GÜVENLİK UYARILARI Talimatlarda kullanılan semboller Önemli uyarılar bu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur. Tehlike! Uygun hareket edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elekt- rik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir. Dikkat! Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz ha- sarlarına sebep olabilir. YanmaTehlikesi! Uygun hareket edilmemesi halinde yaralanmalar veya cihaz ha- sarlarına sebep olabilir. ÖnemliNot: Bu sembol, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir. Tehlike! Cihaz elektrik akımıyla çalıştığından, elektrik çarpmasına yol açan durumlar göz ardı edilemez. Bu sebeple aşağıdaki güvenlik uyarılarına uygun hareket edin: • Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunma- yın. • Fişe ıslak ellerle dokunmayın. • Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekil- mesi amacıyla daima kolay erişilir bir yerde olduğundan emin olun. • Fişi prizden çekmek isterseniz, doğrudan fişten tutarak çe- kin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin. • Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çe- kin. • Arızalandığı durumlarda cihazı tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis’e başvu- run. • Her türlü temizlik işleminden önce makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve makinenin soğumasını bekleyin. Dikkat: Ambalajmaddelerini(plastiktorbalar,polistirolköpük)çocukla- rın ulaşamayacakları yerlerde saklayın. YanmaTehlikesi! Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına çıkarabilir. Susıçramalarıvesıcakbuhariletemasetmemeyeözengösterin. Cihaz çalışır haldeyken fincan yerleştirme tablası ısınabilir. Amaca uygun kullanım Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir. Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynakla- nan hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Kullanım için talimatlar Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu tali- matlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına neden olabilir. Üretici firma, bu kullanım talimatlarına uygun hareket edilme- mesine bağlı hasarlarda hiçbir sorumluluğu kabul etmez. ÖnemliNot: Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın başkalarına satılması du- rumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin. GİRİŞ Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşek- kür ederiz. Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler dileriz. Bu kullanım talimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere ma- ruzkalınmasınıveyamakineninbozulmasınıengelleyebilirsiniz. Parantez içindeki harfler Parantez içindeki harfler, Cihazın tanımında verilen açıklamala- ra (s. 2-3) karşılık gelir. Sorunlar ve çözümleri Herhangi bir sorunla karşılaşmanız halinde, her şeyden önce sayfa 270‘de“İkaz ışıklarının anlamları”ve sayfa 271 ’de“Prob- lemlerin çözümü”paragraflarında belirtilen uyarıları izleyin. Bunların yetersiz kalması halinde veya daha fazla açıklama için ekli “Müşteri hizmetleri”belgesinde belirtilen numarayı araya- rak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir. Eğer bulunduğunuz ülke belgede listelenmiyorsa, garanti bel- gesinde belirtilen numarayı arayın. Onarım işlemleri için yalnız- ca De’Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti belgesinde bulabilirsiniz.
Sayfa: 3
251 TANIMLAMA Cihazın tanımı (sf. 3 - A ) A1. Kontrol paneli A2. Çekim derecesi ayar manivelası A3. Fincan taşıma rafı A4. Kahve çekirdeği kabı kapağı A5. Önçekilmiş kahve hunisi kapağı A6. Ön-çekilmiş kahve doldurma hunisi A7. Kahve çekirdeği kabı A8. Ana şalter A9. Su haznesi A10. Demlik kapağı A11. Demlik A12. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik) A13. Kahve telvesi için kap A14. Yoğuşma toplama küveti A15. Fincan yerleştirme tepsisi A16. Damla toplama küveti su seviye göstergesi A17. Damla toplama küveti A18. Cappuccinatör A19. Buhar/sıcak su manivelası Kontrol panelinin tanımı (sf. 2 - B ) B1. İkaz lambaları B2. Tuş : makinayı açmak veya kapatmak için B3. Tuş : 1 fincan kahve hazırlamak için B4. Tuş : 2 fincan kahve hazırlamak için B5. Tuş : bir çalkalama veya kireç çözme uygulaması için B6. Seçim manivelası : arzu edilen kahve miktarının seçmek için veya çekilmiş kahve ile kahve hazırlamayı seçmek için çevirin B7. Tuş sütlü içeceklerin hazırlanmasında buhar dağıtımı için B8. Tuş : 1 fincan kahve hazırlamak için B9. Tuş : 2 fincan kahve hazırlamak için Aksesuarların tanımı (opsiyonel) (sf. 2 - C ) C1. Dozaj ölçeği C2. Kireç çözücü ampulü C3. Tatlandırıcı filtre İkaz lambalarının tanımı Yanıpsönenikazlambası:makineninısınmakta olduğunu bildirir. Cihazın1veya2fincanespressokahvedağıtımı yaptığını bildirir. Cihazın1veya2fincanespressokahvedağıtımı yaptığını bildirir. Sabit ikaz lambası:“buhar”işlevinin seçildiğini bildirir; Yanıp sönen ikaz lambası: buhar manivelasını çevirmenin gerekli olduğunu bildirir. Kontrol panelinde bir alarm görüntülendiğini bildirir (bakınız par. “İkaz lambalarının anlamları”sf. 244). Sabit ikaz lambası: atık kahve kabının eksik olduğunu bildirir: takılması gereklidir; Yanıp sönen ikaz lambası: atık kahve kabının dolu olduğunu, boşaltılması gerektiğini bildi- rir. Sabit ikaz lambası: su haznesinin eksik olduğunu bildirir; Yanıp sönen ikaz lambası: haznedeki suyun ye- tersiz olduğunu bildirir. Yanıp sönen ikaz lambası: cihazda kireç çözme uygulaması yapılması gerektiğini bildirir (bakınız par.“Kireç çözme”). Sabit ikaz lambası: cihazın kireç çözme uygulaması yapmakta olduğunu bildirir. ECO “Enerji Tasarrufu” modalitesinin aktive edildiğini bildirir.
Sayfa: 4
252 HAZIRLIK OPERASYONLARI Cihazın kontrolü Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihazın bütünlüğü ve tüm aksesuarlarının bulunduğundan emin olun. Belirgin hasar- lar mevcutsa cihazı kullanmayın. De’Longhi Teknik Servisine başvurun. Cihazın kurulumu Dikkat! Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir: • Cihaz, içindeki suyun donması halinde hasar görebilir. Cihazı,ısınındonmanoktasıaltınadüşebileceğiortamlara kurmayınız. • Cihaz etrafına ısı yayar. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka duvarlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kah- ve makinasının üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin. • Olası bir su sızıntısı cihaza hasar verebilir. Cihazı su muslukları veyahut da lavabo yakınlarına yerleştirmeyiniz. • Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz. Cihazın bağlanması Dikkat! Şebeke elektrik geriliminin, cihazın altında bulunan veri plakasında belirtilene tekabül ettiğinden emin olun. Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın. Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prizi kalifiye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirtin. Cihazın ilk kez çalıştırılması ÖnemliNot: • Makina, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her durumda, bu makinanın yeni olduğu garanti edilmektedir. • “Su sertliğinin programlanması” paragrafında açıklanan işlem izlenerek en kısa sürede su sertliğinin kişiselleştirilmesi tavsiye edilir (sf. 243). Belirtilen talimatları izleyerek uygulayın: 1. Suhaznesiniçıkarın,MAX(şek.1A)çizgisinekadartazesu ile doldurduktan sonra hazneyi yerine takın (şek. 1B). 2. En az 100 ml kapasiteli bir kabı cappuccinotör altına yerleştirin(şek. 2). 3. Cihazı elektrik hattına bağlayınız ve arka kısımda yer alan ana düğmeyi I konumuna getiriniz (şek. 1). 4. Panel üzerinde ikaz lambası yanar (şek. 4). 5. Buhar manivelasını “I” konumuna çevirin (şek.5): cihaz cappuccinotörden sıcak su dağıtır ve ardından otomatik olarak kapanır. 6. Buhar manivelasını yeniden“O”pozisyonuna getirin. Şimdi kahve makinası normal kullanıma hazırdır. ÖnemliNot: • İlk kullanımda, makinanın tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve veya 4-5 cappuccino yap- mak gereklidir. CIHAZIN ÇALIŞTIRILMASI ÖnemliNot: • Cihazı çalıştırmadan evvel, cihazın arkasında yer alan ana düğmenin poz. I(şek. 3) olduğundan emin olun. • Cihaz her açılışında otomatik olarak, durdurulamaz bir ön ısınma ve çalkalama evresini yürütür. Cihaz, yalnızca bu evrenin tamamlanmasından sonra kullanıma hazırdır. YanmaTehlikesi! Durulamasırasında,kahvedağıtıcısıağızlarındandışarı,altında duran damla toplama küvetinde biriktirilecek bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin. • Cihazı açmak için tuşa basın (şek. 6): cihaz ısıtma ve otomatik çalkalama yaptığı süre boyunca ilgili ikaz lambası yanıp söner (bu şekilde, kazanı ısıtmaktan başka cihaz ısınmaları için iç kanallarda sıcak su dolaşımı yapar). Cihaz ikaz lambası söndüğünde sıcaklığa ulaşmıştır ve kah- ve dağıtımını ilgilendiren ikaz lambaları yanarlar. CIHAZIN KAPATILMASI Cihaz her kapatıldığında, durdurulamaz bir çalkalama evresi yürütür. YanmaTehlikesi! Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından az bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin. Cihazı kapamak için tuşa basın (şek. 6). Cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır. ÖnemliNot: Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda,
Sayfa: 5
253 arka kısmında yer alan ana düğmeyi 0 konumuna getiriniz (şek. 3). Dikkat! Cihaza zarar gelmesini önlemek için şek. 6’daki ana şalteri O pozisyonuna yalnız cihazı tuşu ile kapattıktan sonra getirin. OTOMATIK KAPANIŞ Cihazın,15veya30dakikayada1,2veya3saatkullanılmadan kaldığında kapanması için gereken süre değiştirilebilir. 1. Makina kapalı fakat ana şalter I poz. (şek. 3), tuşa kontrol panelindeki ikaz lambaları yanana kadar basılı tutun; 2. Tuşa (manivelanın solunda) arzuladığınız saatle il- gili göstergeler tamamen yanana kadar seçim düğmesini çeviriniz : 15 dakika ECO 30 dakika ECO 1 saat ECO 2 saat ECO 3 saat ECO 3. Seçimi onaylamak için tuşa basın; ikaz lambaları söner. ENERJI TASARRUFU Bu işlev ile enerji tasarrufunu etkin veya devre dışı kılmak mümkündür. İşlev aktif olduğunda, yürürlükteki avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder. Enerji tasarrufu modalitesi yeşil ikaz lambası ECO yanarken aktiftir (şek. 7). 1. Makina kapalı fakat ana şalter I poz. (şek. 3), tuşa ECO (şek. 7) ikaz lambası yanana kadar basılı tutun. 2. İşlevi devre dışı bırakmak için tuşuna basın (manivelanın solunda): ikaz lambası ECO yanıp söner. 3. İşlevi devre dışı bırakmak için yeniden tuşuna basın (manivelanın solunda): ikaz lambası ECO sabit yanar. 4. tuşunabasın(manivelanınsağında)seçimionayla- mak için: ikaz lambası ECO söner. ÖnemliNot: Enerji tasarrufu modunda makine kahve dağıtmadan önce ısınması gerektiğinden birkaç saniye bekleme yapabilir. TATLANDIRICI FILRE Bazı modeller bir tatlandırıcı filtre ile donatılmıştır: eğer sahip olduğunuz modelde öngörülmemişse De Longhi yetkili servis merkezlerinden satın almanızı tavsiye ederiz. Dikkat: • Kuru ve serin bir yerde muhafaza edin ve güneşte bırakmayın. • Ambalajından çıkardıktan sonra filtreyi derhal kullanın. • Makinenin kirecini çözmeden önce filtreyi çıkarın. Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun. Filtrenin takılması 1. Filtreyi ambalajından çıkarın ve yaklaşık 0,5 lt musluk suyu altında durulayın (şek. 8) 2. Tarihdamgasıdiskinigelecek2kullanımayıgörüntülene- ne kadar çevirin (şek. 9). ÖnemliNot: Eğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aya eşittir, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftaya eşittir. 3. Makinenin haznesini çıkarın ve su doldurun (şek. 1A). 4. Filtreyisuhaznesinesokunvehavakabarcıklarınınçıkması için eğerek tamamen batmasını sağlayın (şek. 10). 5. Filtreyi yuvasına takın (şek. 11) ve sonuna kadar bastırın. 6. Hazneyi kapağı ile kapayın (şek. 12) ardından hazneyi makineye takın. 7. Cappuccinatör altına en aza 100 ml kapasiteye sahip bir kab yerleştirin. 8. Buhar manivelasını sıcak su dağıtmak için I konumuna çevirin. 9. Makineyi sabit bir su akışı sağlanana kadar birkaç sa- niye sıcak su dağıtımı yapması için bırakın, ardından manivelayı 0 pozisyonuna getirin. ÖnemliNot: Filtrenin takılması için tek bir sıcak su dağıtımının yeterli olmaması ve kurulum sırasında ikaz lambalarının yanması görülebilir: Bu durumda, kurulumu 8. noktadan itibaren tekrarlayın. Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir. Tatlandırıcı filtrenin çıkarılması ve değiştirilmesi İkiaygeçtikten(tarihdamgasınabakın)sonraveyacihaz 3haftadanuzunsüredirkullanılmadıysa,filtreninhazne- dençıkarılmasıveöncekiparagraftabelirtilenoperasyon tekrarlanarak yeni bir filtre ile değiştirilmesi gerekir.
Sayfa: 6
254 KAHVE HAZIRLANMASI Kahve tadının seçimi Arzu edilen lezzeti programlamak için kahve lezzet seçim manivelasını (B6) ayarlayın: saat yönüne çevrildikçe makinanın öğüteceği kahve çekirdeği miktarı daha çok olur ve elde edilen kahvenin lezzeti daha güçlü olacaktır. MIN üzerine yerleştirilen manivela ile ekstra yumuşak bir kahve elde edilir; MAX üzerine yerleştirilen manivela ile ekstra sert bir kahve elde edilir. ÖnemliNot: • İlk kullanımda denemeler yapmak ve manivelanın doğru pozisyonunu saptamak için birden fazla kahve yapmak gerekir. • Saat yönünde fazla çevirmemeye dikkat edin aksi takdirde özellikleikifincankahveistendiğindeçokyavaşbirdağıtım elde etme riski vardır (damlayarak). Fincandaki kahve miktarının seçilmesi Makinaya, aşağıdaki kahve miktarlarını otomatik olarak dağıtması için fabrikada ön-ayar yapılmıştır: - espresso kahve, eğer tuşa basılırsa (≃40ml); - uzun kahve, eğer tuşa basılırsa (≃120ml); - iki espresso kahve, eğer tuşa basılırsa; - iki espresso kahve, eğer tuşa basılırsa. Eğerkahvemiktarıdeğiştirilmekistenirse(makinanınfincanlara otomatik olarak dağıttığı), aşağıdaki gibi ilerleyin: - uzunluğunundeğiştirilmekistendiğituşailgiliikazlambası yanıpsönenevemakinekahvedağıtmayabaşlayanakadar basılı tutun: ardından tuşu bırakın; - fincandaki miktar arzu edilen seviyeye ulaştığında, miktarı hafızaya almak için bir kez daha aynı tuşa basın. Bu noktada bu tuşa basıldığında makine yeni ayarları hafızaya alır. Kahve değirmeninin ayarlanması Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır. Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve suluveazköpüklüveyaçokyavaşgeliyorsa(damlayarak),çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 13). ÖnemliNot: Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir. Eğer kahve çok yavaş veya hiç çıkmıyorsa, saat yönünde bir diş çe- virin. Daha tok bir kahve temin etmek ve köpüğün görüntüsünü iyileştirmek için saatin aksi yönünde bir diş çevir- mek gerekir (her seferinde bir dişten fazla değil, yoksa kahve damlayarak gelebilir). Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda arzulanan kahve temin edilemezse aynı ayar işlemini bir kademe daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir. Isının ayarlanması Eğer kahve dağıtımı yapılan suyun sıcaklığı değiştirilmek iste- nirse aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. Makina kapalı fakat ana şalter I poz. (şek. 3), tuşa kontrol panelindeki ikaz lambaları yanana ka- dar basılı tutun; 2. Arzu edilen sıcaklık seçilene kadar tuşa basın: KISA UZUN 3. Seçimi onaylamak için tuşa basın; ikaz lambaları söner. Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler Daha sıcak bir kahve elde etmek için tavsiye edilir: • dağıtımdan önce tuşa basarak bir çalkalama yapın, dağıtıcıdan makinanın dahili devresini ısıtan sıcak su çıkar ve böylelikle dağıtılan kahve daha sıcak olur; • fincanları sıcak su ile ısıtın (sıcak su işlevini kullanın). • daha yüksek bir kahve sıcaklığına ayarlayın (bakınız par. “Sıcaklığın ayarlanması”). Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması Dikkat! Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve değirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler. 1. Kahve çekirdeklerini özel kabına doldurun (şek. 14).
Sayfa: 7
255 2. Kahve dağıtıcısı ağızları altına yerleştirin: - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 15); - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 16). 3. Dağıtıcıyı mümkün olduğunca fincanlara yaklaştırmak için aşağıya indirin: böylelikle daha iyi köpük elde edilir (şek. 17). 4. Arzu edilen dağıtımın ilgili tuşuna basın: 5. Hazırlama başlar ve kontrol panelinde seçilen tuşun ilgili ikaz lambası yanar. Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır. ÖnemliNot: • Makina kahve yaparken, dağıtım herhangi bir dağıtım tuşuna basılarak her an durdurulabilir. • Kahve dağıtımı bittiğinde, kahve miktarı artırılmak istenirse, kahve dağıtım tuşlarından birine basılı tutmak (3 saniye içerisin- de) yeterlidir. ÖnemliNot: Daha sıcak bir kahve elde etmek için “Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler”paragrafını referans alın. Dikkat! • Kahvenin damlalar halinde, az köpüklü sulu veya soğuk şekilde çıkması durumunda “Sorunların çözümü” başlığında yer alan tavsiyelere bakınız (sf. 245). • Kullanım sırasında, kontrol paneli üzerinde anlamlarının “ikaz lambalarının anlamları” bölümünde verildiği ikaz lambaları yanabilir (sf. 244). Önçekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama Dikkat! • Çekilmiş kahve hunisine asla çekirdek kahve doldurmayın, aksi takdirde makine hasar görebilir. • Makinanın içine dağılıp kirletmesini önlemek için kapalı makinaya asla önçekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makina hasar görebilir. • Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi takdirde makinanın içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir. ÖnemliNot: Eğer çekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir. 1. Cihazın açık olduğundan emin olun. 2. Kahve lezzeti seçim manivelasını sonuna kadar saatin aksi yönünde son raddesine kadar pozisyonuna çevirin (şek. 18). 3. Huninin tıkalı olmadığından emin olduktan sonra bir silme ölçek çekilmiş kahve koyun (şek. 19). 4. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin. 5. 1 fincan dağıtım tuşuna basın ( veya ). 6. Hazırlık başlar. CAPPUCCINO HAZIRLAMA YanmaTehlikesi! Bu hazırlık aşamasında buhar çıkar: yanmamaya dikkat ediniz. 1. Bir fincan cappuccino için, bir büyük fincan kahve hazırlayın; 2. Kulplu bir kabı, hazırlanmak istenen her cappuccino için, 100 gram süt ile doldurun. Kabın boyutunu seçerken hac- minin 2 veya 3 kat artacağını hesaba katın; ÖnemliNot: Daha yoğun ve zengin bir köpük elde etmek için, yağsız veya yarım yağlı buzdolabı ısısında süt kullanın (yaklaşık 5 C). Az veya iri köpüklü süt elde edilmesini önlemek için, cappucinatörü daima “Kullanım sonrası cappuccinatör temizliği”paragrafında belirtildiği şekilde temizleyin. 3. tuşuna basın: ikaz lambası yanıp söner . 4. Cappuccinatörüsütünbirkaçmilimetrealtınadaldırın(şek. 20). 5. Birkaç saniye sonra ikaz lambası yanıp sönerken, manivelayı poz. çevirin (şek. 5). Cappuccinatörden süte krema görüntüsü veren ve hacmini arttıran buhar çıkar; 6. Daha kremamsı bir köpük için kabı yavaş hareketlerle aşağıdan yukarıya doğru çevirin. (3 dakikadan fazla sürekli süt köpüğü dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir); 7. Arzulanan köpüğe erişilince düğmeyi 0 konumuna getire- rek buhar çıkışını kesin. YanmaTehlikesi! Köpürtülmüş sütün yer aldığı kabı çıkartmadan evvel yan- ma riskini oratadan kaldırmak için buharı kapatın. 8. Dahaöncedenhazırlanmışsütkremasınısüteekleyin.Cap- puccino hazırdır: zevkinize göre şekerlendirin, eğer arzu edilirse süt köpüğü üzerine kakao tozu serpin. Cappuccinotör’ün kullanım sonrası temizliği Cappuccino hazırlayıcısını her kullanım sonrasında temizleyin, bu suretle süt kalıntılarının tıkama yapmasını önlersiniz. 1 espresso 1 uzun kahve 2 uzun kahve 2 espresso
Sayfa: 8
256 maya gerek yoktur. De’Longhi tarafından tavsiye edilen kireç çözücü doğal unsurlar bazlıdır ve tamamen biyolojik olarak parçalanabilir. • Cihazın hiçbir parçası bulaşık makinesinde yıkanamaz. • Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın. Atık kahve kabının temizliği ikazlambasıyandığındakahveatıkkabınınboşaltılmasıve temizlenmesi gereklidir. Atık kahve kabı temizlenmediği süre- ce, ikaz lambası yanıp sönmeye devam eder ve makina kahve yapamaz. Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinada): • Damla toplama küvetini çıkarın (şe. 24), boşaltın ve te- mizleyin. • Atık kahve kabını, dibinde birikmiş olabilecek tüm kalıntıları temizlemeye özen göstererek boşaltın ve te- mizleyin. • Kırmızı renkli yoğuşma toplama küvetini kontrol edin ve doluysa boşaltın. Dikkat! Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır. Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi Dikkat! Eğer damla toplama küveti periyodik olarak boşaltılmazsa, su kenarlardan taşıp içeri veya makinanın yanlarına sızabilir. Bu makinaya,yerleştirmekatıveetrafındakibölgeyezararverebilir. Damla toplama küveti, içerdiği su seviyesini gösteren bir şamandıra gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 25). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir. Damla toplama küvetini çıkarmak için : 1. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 24); 2. Damla toplama küvetini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın; 3 Kırmızı renkli yoğuşma toplama küvetini kontrol edin ve doluysa boşaltın. 4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın. 1. Buhar manivelasını I pozisyonuna çevirerek birkaç saniye bir miktar su boşaltın (şek. 5). Buhar manivelasını sıcak su dağıtımını durdurmak için 0 pozisyonuna getirin. 2. Cappuccinatör soğuyana kadar birkaç dakika bekleyin; daha sonra, bir el ile cappuccinatör borusu kulpunu sabit tutun diğeri ile saatin aksi yönüne çevirin (şek. 21) ve cap- puccinatörü çıkarmak için aşağıya doğru çekin. 3. Buhar ucunu dağıtım hortumundan çekerek çıkarın (şek. 22). 4. Şek. 23’de ok ile işaret edilen deliklerin tıkalı olmadıklarını kontroledin.Eğergerekliisebiriğneyardımıiletemizleyin. 5. Cappuccinatör’ün parçalarını ılık su ve sünger ile özenle yıkayın. 6. Ucu takın ve cappuccinatör’ü uç üzerine oturuncaya kadar çevirerek ve yukarı iterek takın. SICAK SU HAZIRLAMA YanmaTehlikesi! Makinayı sıcak su dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Sıcak su dağıtım borusu dağıtım esnasında ısınır bu yüzden dağıtıcı yalnızca sapından tutulmalıdır. 1. Cappuccinatör altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önle- mek için mümkün olduğunca yakın). 2. Buhar manivelasını I pozisyonuna çevirin: dağıtım başlar. 3. Buhar manivelasını 0 konumuna getirerek durdurun. ÖnemliNot: “Enerji Tasarrufu” modunun aktif olması halinde, sıcak su çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur. TEMIZLIK Makinenin temizliği Makinanın müteakip kısımları periyodik olarak temizlenmelidir: - atık kahve kabı (A13), - damla toplama küveti (A17) ile yoğuşma toplama küveti (A14), - su haznesi (A9), - kahve dağıtım ağızları (A12), - çekilmiş kahve doldurmak için huni (A6), - makinenin iç kısmı (erişim yalnızca demlik kapağı açılarak sağlanır (A10)) - demlik (A11). Dikkat! • Makinanın temizliği için solventler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De’Longhi ile makinanın temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullan-
Sayfa: 9
257 Makinanın içinin temizlenmesi Elektrikçarpmatehlikesi! İç aksamın temizlik işleminden önce makinenin kapatılması (bakın “Kapanış”) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makinayı asla suya daldırmayın. 1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çıkartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik olarak (yaklaşık ayda bir) kontrol ediniz. Eğer gerekliyse, kahve artıklarını bir sünger ile temizleyin. 2. Artıkları bir elektrik süpürgesi ile çekin (şek. 26). Su haznesinin temizliği Su haznesini (A9), periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) nemli bir bez ve bir miktar hassas deterjan ile temizleyin. Kahve dağıtım ağızlarının temizliği 1. Kahve dağıtım ağızlarını bir sünger veya bez vasıtasıyla temizleyiniz (şek. 27). 2. Kahve dağıtım deliklerinin tıkalı olmadıklarını periyodik olarak kontrol edin. Eğer gerekliyse, kahve artıklarını bir kürdan ile temizleyin (şek. 28). Önçekilmiş kahve doldurma hunisi temizliği Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin tıkalı olmadığını periyo- dik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini temizleyin. Demliğin temizliği Demlik (A11) en azından ayda bir kez temizlenmelidir. Dikkat! Demlikmakineçalışırkençıkartılamaz. 1. Makinanın doğru şekilde kapandığından emin olun (bakın “Cihazın kapatılması”sf. 237). 2. Su haznesini çıkarın. 3. Sağ yanda yer alan demlik kapağını açın (şek. 29). 4. Kırmızı renkli iki ayırma düğmesini içeri doğru bastırın ve aynı anda demliği dışarıya doğru çekin (şek. 30). Dikkat! Demliği deterjan kullanmadan temizleyiniz, çünkü de- terjan zarar verebilir. 5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk altında durulayın. 6. Demliğin dayandığı destek üzerindeki olası kahve artıklarını temizleyin. 7. Temizledikten sonra demliği desteğine oturtun ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekilde sabit- leyip yerleştirin. ÖnemliNot: Demliği yerleştirmek zor olursa (sokmadan evvel), şekilde gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebada getirin. 8. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun. 9. Demlik kapağını kapatın. 10. Su haznesini tekrar yerine takın. KIREÇ ÇÖZME Kontrol paneli üzerinde ikaz lambası yandığında maki- nada kireç çözme işlemi uygulayın. (şek. 31). Dikkat! Kireç çözücü, cilt ve gözleri tahriş edebilecek asitler ihtiva eder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarıları ve cilt ve gözler ile temasında uygulanması gerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur. ÖnemliNot: Yalnızca De’Longhi kireç çözücü kullanın. Kesinlikle sülfürik ve asetik bazlı kireç çözücüler kullanmayın, aksi taktirde garanti geçerliliğini kaybeder. Ayrıca kireç çözme düzenli yapılmadıysa garanti geçerliliğini kaybeder. 1. Makinayı açın ve kullanıma hazır olmasını bekleyin. 2. Su haznesini boşaltın (A12) ve mevcutsa tatlandırcı filtreyi çıkarın. 3. Su haznesine haznenin arkasında A ile belirtilen se- viyeye kadar kireç çözücü dökün (100 mL bir ambalaj muhtaeviyatına tekabül eder) (şek. 32A); sonra B seviye- sine kadar su doldurun (şek. 32B). Cappuccinatör altına en az 1,5 lt kapasiteli boş bir kap yerleştirin. 4. Kahve dağıtım ikaz lambaları sabit halde yanana kadar bekleyin. Dikkat!Yanıktehlikesi Cappuccinatör’den asitler ihtiva eden sıcaksu çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin. 5. Tuşa basın ve en az 5 saniye solüsyon girişini ve kireç çözme işlemini başlatmayı onaylamak için basılı tu- tun. Tuşun içindeki ikaz lambası kireç çözme programının başlatıldığını belirtmek için sabit yanar ve ikaz lambası buhar manivelasını I pozisyonuna çevirmenizi bildir- mek için yanıp söner. 6. Buhar manivelasını saatin aksi yönünde I pozisyonuna çevirin: kireç çözücü solüsyon cappuccinatör’den çıkar ve altında duran kabı doldurmaya başlar. Program kireci çıkarmak için bir seri fasılalı çalkalamayı otomatik olarak gerçekleştirir. Bir çalkalama ile diğeri arasında makinenin çalışmadığı birkaç dakika geçmesi
Sayfa: 10
258 normaldir. Yaklaşık 30 dakika sonra su haznesi boşalır ve ile ikaz lambaları yanıp sönerler; buhar manivelasını sonuna kadar saatin aksi yönünde O pozisyonuna çevirin. Cihaz soğuk su ile çalkalama yapmak için hazır konumdadır. 7. Kireççözücütoplamakiçinkullanılankabıboşaltınızveboş olarak cappuccino hazırlayıcının altına koyun. 8. Su haznesini çıkarın, boşaltın, akan su ile durulayın, temiz suiledoldurupyerinetakın;ikazlambası yanıpsöner. 9. Buhar manivelasını saatin aksi yönünde I pozisyonuna çe- virin (şek. 5). Sıcak su dağıtıcıdan çıkar. 10. Su haznesi tamamen boşaldığında ikaz lambası ya- nar . 11. Buhar manivelasını O pozisyonuna çevirin: ikaz lambası söner . Su haznesini yeniden doldurun ve makine kullanıma hazırdır. ÖnemliNot! Kireç çözme işlemi doğru şekilde sona ermezse (örneğin, elekt- rik kesilmesi nedeniyle), çevrimin yeniden başlatılması tavsiye edilir. SU SERTLIĞININ PROGRAMLANMASI Kireç çözme operasyonu, ayarlanmış su sertliğine bağlı önceden kesinleştirilmiş bir çalışma süresinden sonra yapılmalıdır. Makina, fabrikada 4 sertlik derecesi üzerine ayarlanmıştır. Istenmesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar göste- ren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir. Su sertliği ölçümü 1. Bu kitapçık ekinde yer alan“TOTAL HARDNESSTEST”reaktif şeridi ambalajından çıkartın. 2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak içine tamamen daldırın. 3. Şeridi sudan çıkarın ve hafifçe silkeleyin. Yaklaşık bir daki- ka sonra 1,2,3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir. Su sertliğinin ayarlanması 1. Makinanın kapalı olduğundan emin olun (fakat elektrik hattına bağlı ve ana şalter I pozisyonunda); 2. tuşuna basın ve en az 6 saniye basılı tutun: ikaz lambaları eşzamanlı olarak yanarlar; 3. Tuşa (manivelanınsolunda)gerçeksertliğiprogramla- mak için basın (reaktif şerit tarafından saptanan sertlik derecesi). Derece Derece Derece Derece 1 2 3 4 4. Tuşa (manivelanın sağında) seçimi onaylamak için basın. Bu noktada makina, yeni su sertliği ayarına göre yeniden programlanmıştır. TEKNIK VERILER Gerilim: 220-240V~ 50/60 Hz Max. 10A Çekilen kuvvet: 1450W Basınç: 15 bar Azami su haznesi kapasitesi: 1,8 litre Boyutlar UxGxD: 238x340x430 mm Kablo uzunluğu: 1,15 m Ağırlık: 9,1 Kg Kahve çekirdeği haznesi azami kapasitesi: 250 g Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur: • Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı; • Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve sonraki değişiklikler; • EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler; • Yiyecek maddeleri ile temas etmeye yönelik nesne ve materyaller Avrupa 1935/2004 Kararname talimatlarına uygundur.
Sayfa: 11
259 IKAZ LAMBALARININ ANLAMLARI GÖRÜNTÜLENEN IKAZ LAMBASI OLASI SEBEP ÇÖZÜM YANIP SÖNEN Haznedeki su yetersiz. Suhaznesinidoldurunveoturmasesiniduyana kadar sonuna kadar iterek doğru şekilde takın Hazne doğru yerleştirilmemiş. Hazneyi doğru şekilde aşağı iterek takın. YANIP SÖNEN Atık kahve kabı (A13) dolu. Kahve atık kabını ve damla toplama tepsisini boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin. Önemli: Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu ope- rasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahve- ler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makina tıkanır. Temizlikten sonra atık kabı takılmadı. Damla toplama tepsisini ve telve kabını takın. YANIP SÖNEN Çekim çok ince ve kahve bu sebep- ten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor. Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve öğütücü çalışıyorken (şek. 10) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek düzeltmeyi tekrar edin (bakın kahve değirmeni ayarı sf. 238). Sorun devam ederse, buhar düğmesini I konumuna çevirin ve cappuccinotörden bir miktar su akıtın. YANIP SÖNEN “Ön-çekilmiş kahve”işlevi seçilmiş ama ön-çekilmiş kahve hunisine ön-çekilmiş kahve konulmamış. Huniye ön-çekilmiş kahve koyun veya ön- çekilmiş kahve seçimini iptal edin. YANIP SÖNEN Makinadaki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder. “Kireç çözme” böl. açıklanan kireç çözme programını en kısa zamanda uygulamak zo- runludur. YANIP SÖNEN Fazla miktarda kahve kullanıldı. Daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın ve sonra yeniden kahve dağıtımı talep edin.
Sayfa: 12
260 YANIP SÖNEN Kahve çekirdeği bitti. Kahve çekirdeği kabını doldur. Çekilmiş kahve hunisi tıkanmış. Huniyi bir bıçak yardımı ile par.“Kahve doldur- ma hunisi temizliği”açıklandığı gibi boşaltın. YANIP SÖNEN Temizlik sonrasında demlik takılmadı. “Demlik temizliği” paragrafında izah edildiği gibi demliği yerleştirin. Makinenin içi çok kirli. Makinayı“temizlikvebakım”parag.açıklandığı gibi özenle temizleyin. Temizlikten sonra, ma- kina mesajı görüntülemeye devam ediyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun. PROBLEMLERIN ÇÖZÜMÜ Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir. Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, birTeknik Servis ile temas kurulmalıdır. SORUN OLASI SEBEP ÇÖZÜM Kahve sıcak değil. Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı. Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Ö.N: sıcak su işlevi kullanılabilir) veya çalkalama. Sonkahvedensonra2/3dakikageçtivedemlik soğudu. Kahve yapmadan önce çalkalama tuşuna basarak demliği ısıtın. Kahve sulu veya köpüğü az. Çekilmiş kahve çok iri. Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, doğru saatin aksi yönünde bir ka- deme çevirin (şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir (“kahve değirmeninin ayarlanması” paragrafına bakın, sf. 238). Kahve uygun değil. Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın. Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor. Çekilmiş kahve çok ince. Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, doğru saat yönünde bir kademe çevirin (şek. 8). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevi- rin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir (“kahve değirmeninin ayarlanması” paragrafına bakın, sf. 238). Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor. Çekilmiş kahve çok ince. Ağızları bir kürdan ile temizleyin.
Sayfa: 13
261 Süt köpüğü iri köpüklü Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil. Tercihen tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 5 C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin. Süt emülsiyonu bozuk. Capuccino hazırlayıcı kirli. “Kullanım sonrası cappuccinotör temizliği” paragrafında izah edildiği gibi temizliğini yapın (sf. 238). Kullanım sırasında buhar dağıtımı kesiliyor Bir emniyet düzeneği 3 dakika sonra buhar dağıtımını kesiyor. Birkaç dakika bekleyin ve ardından buhar işlevini tekrar aktive edin. Cihaz çalışmıyor Fiş prize takılı değil. Fişi prize takın. Ana şalter (A8) açık değil. Ana şalteri I pozisyonuna getirin (şek. 1).
Marka:
DeLonghi
Ürün:
Kahve makineleri
Model/isim:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Dosya türü:
PDF
Mevcut diller:
Türk