Magnifica S ECAM 2... kullanma-kilavuzu
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B kılavuzu

'de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B için el kitabı. Bu PDF kılavuzunda 19 sayfa var.

PDF 19 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B kılavuzu
Önceki sayfa

AşağıdaDeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

MANUALSCAT | TR

Sorular & cevaplar

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.

DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B hakkında bir soru sorun

Sayfa: 1
324 İÇINDEKILER GİRİŞ............................................................ 325 Talimatlarda kullanılan semboller.................................325 Parantez içindeki harfler...............................................325 Sorunlar ve çözümleri...................................................325 GÜVENLIK..................................................... 325 Güvenlik için temel uyarılar..........................................325 Amaca uygun kullanım.................................................326 Kullanım için talimatlar................................................326 TANIMLAMA.................................................. 326 Cihazın tanımlaması .....................................................326 Kontrol panelinin tanımı...............................................326 Süt kabının tanımı........................................................326 Aksesuarların tanımı (opsiyonel)..................................327 BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI......................... 327 Cihazın kontrolü............................................................327 Cihaz montajı................................................................327 Cihaz bağlantıları..........................................................327 Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir.............327 CIHAZ AÇILMASI............................................ 327 CIHAZIN KAPATILMASI................................... 328 MENÜ AYARLARI............................................ 328 Durulama......................................................................328 Kireç çözme...................................................................328 Filtreyi tak.....................................................................328 Filtrenin değiştirilmesi (takılmışsa)...............................328 Saat ayarı......................................................................328 Otomatik çalışma..........................................................328 Otomatik kapanma (standby).......................................329 Fincan ısıtıcı..................................................................329 Enerji tasarrufu.............................................................329 Isının ayarlanması.........................................................329 Su sertliğinin ayarlanması.............................................329 Dilin ayarlanması..........................................................329 Sesli uyarı.....................................................................330 Fabrika ayarları (reset)..................................................330 İstatistik fonksiyonu......................................................330 KAHVE HAZIRLANMASI.................................. 330 Kahve tadının seçimi.....................................................330 Fincandaki kahve miktarının seçilmesi..........................330 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi.................330 Kahve değirmeninin ayarlanması..................................330 Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler...............................331 Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması.............331 Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama..................331 Çekirdek kahve kullanarak LONG kahve hazırlanması....332 Çekilmiş kahve kullanarak LONG kahve hazırlama.........332 LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi......................332 SÜTLÜ IÇECEKLERIN HAZIRLANMASI............... 332 Süt kabının doldurulması ve takılması..........................332 Süt köpüğü miktarının ayarlanması..............................332 Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanması.......................332 "MILK MENU" içeceklerinin hazırlanması......................333 Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi.........333 CAPPUCCINO,CAFFELATTEveLATTEMACCHIATOtuşlarıiçin fincandakikahveveyasütmiktarlarınınprogramlanması....333 MILK MENU tuşuyla içecekler için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması................................333 SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI........................ 334 Sıcak su dağıtımı...........................................................334 Otomatik olarak dağıtılan sıcak su miktarını ayarlar.....334 Buhar dağıtımı..............................................................334 Sütü köpürtmek amaçlı buhar kullanımıyla ilgili tavsiyeler.....................................................................334 Kullandıktan sonra dağıtıcıyı temizleyin.......................334 TEMİZLİK...................................................... 335 Atık kahve kabının temizliği..........................................335 Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi................................................................335 Makinenin içinin temizlenmesi.....................................335 Su haznesinin temizliği.................................................335 Kahve dağıtım ağızlarının temizliği..............................335 Küçük Kol......................................................................336 Büyük Kol......................................................................336 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği................336 Demlik temizliği............................................................336 Süt kabının temizliği.....................................................336 Sıcak su/buhar ağzının temizliği...................................337 KIREÇ ÇÖZME................................................. 337 SU SERTLIĞININ PROGRAMLANMASI............... 337 SU YUMUŞATMA FILTRESI............................... 338 Filtrenin takılması.........................................................338 Filtrenin değiştirilmesi..................................................339 Filtrenin çıkartılması.....................................................339 TEKNIK VERILER............................................ 339 TASFIYE......................................................... 339 EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR............ 340 PROBLEMLERIN ÇÖZÜMÜ............................... 341
Sayfa: 2
325 GİRİŞ Otomatik kahve ve cappuccino makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yenicihazınızileiyieğlencelerdileriz. İşbukullanımtalimatlarını okumak için birkaç dakikanızı ayırın. Bu şekilde, tehlikelere maruz kalmayı veya makinenin bozulmasını engelleyebilirsiniz. Talimatlarda kullanılan semboller Önemli uyarılar şu sembolleri taşırlar. Bu uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur. Tehlike! İtaat edilmemesi halinde hayati tehlikesi olan, elektrik çarpmalarına bağlı yaralanmalara sebep olabilir. Dikkat! İtaat edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir. YanmaTehlikesi! Riayet edilmemesi yaralanmalar veya cihaz hasarlarına sebep olabilir. ÖnemliNot: Bu işaret, kullanıcı için önemli tavsiye ve bilgileri belirtir. Parantez içindeki harfler Parantez içindeki harfler Cihazın tanımında söz edilen açıklamalara (s. 2-3) karşılık gelir. Sorunlar ve çözümleri Herhangi bir problemle karşılaşmanız halinde, her şeyden önce sayfa 340’de “Ekran üzerinde görüntülenen mesajlar” ve sayfa 341’de “Problemlerin çözümü” paragraflarında belirtilen uyarıları takip edin. Bunlarınyetersizkalmalarıhalindeveyadahafazlaaçıklamaiçin "Müşterihizmetleri"ekbelgesindebelirtilennumarayıarayarak müşteri hizmetlerine danışmanız tavsiye edilir. Eğer sizin ülkeniz belgede listelenmiş olanlar arasında değilse, garanti belgesinde belirtilmiş numarayı arayın. Muhtemel tamirler için, yalnızca De'Longhi Teknik Servisine başvurun. Adresleri, makine ile birlikte verilen garanti sertifikasında bulabilirsiniz. GÜVENLIK Güvenlik için temel uyarılar Tehlike! Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz. Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın: • Cihaza asla ıslak ya da nemli eller ve ayaklar ile dokunmayın. • Fişe ıslak eller ile dokunmayın. • Kullanılan elektrik prizinin, gerekli durumlarda fişin çekilmesi için, daima kolay erişilir olduğundan emin olun. • Fiş prizden çekilmek istenirse, doğrudan fişten tutarak çekin. Hasar görebileceği için asla kabloyu çekiştirmeyin. • Cihaz’ın bağlantısını tamamen kesmek için, fişi prizden çekin. • Cihazın arızalandığı durumlarda, tamir etmeye çalışmayın. Cihazı kapatın, fişi prizden çekin ve Teknik Servis’e başvurun. Fiş veya elektrik kablosu hasarlarında, bunların değişimlerini, her türlü riskin önüne geçmek için yalnızca De’Longhi Teknik Servisine yaptırın. Temizlik sırasında makineyi asla suya daldırmayın: elektrikli bir cihazdır. • Her türlü temizlik ve bakım işleminden önce makineyi kapatın, fişi çekin ve makinenin soğumasını bekleyin. Dikkat: Ambalaj maddelerini (plastik torbalar, polistirol köpük) çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayın. Bucihaz8yaşındanküçükolmayançocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi kısıtlı ya da gerekli deneyim veya bilgiden yoksun kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildikten ve ilgili tehlikeler anlatıldıktan sonra kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Kullanıcı tarafından yapılması gereken temizlik ve bakım işlemleri, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Sayfa: 3
326 YanmaTehlikesi! Bu cihaz sıcak su üretir ve çalışırken su buharına dönüşebilir. Su sıçramaları ve sıcak buhar ile temas etmemeye dikkat gösterin. Cihaz çalışırken fincan ısıtma katına dokunmayınız, sıcaktır. Üzerinde bu sembolün bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında sıcak olurlar(busembol,yalnızcabazımo- dellerde mevcuttur). Amaca uygun kullanım Bu cihaz, kahve hazırlamak ve içecek ısıtmak için üretilmiştir. Bu cihaz yalnızca evsel amaçlı kullanım içindir. Aşağıda belirtilen ortamlarda kullanımı ön- görülmemektedir : • dükkan, ofis ve diğer iş alanlarının per- soneli için mutfak olarak tayin edilen yerler • çiftlik konaklama evleri • otel, motel ve diğer ağırlama yapıları • kiralık odalar Her türlü farklı kullanım şekli uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir. Üretici, cihazın uygunsuz kullanımından kaynakla- nan hasarlara yanıt vermez. Kullanım için talimatlar Cihazı kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyun. Bu tali- matlara uyulmaması yaralanmalara ve cihaz hasarlarına kay- nak oluşturabilir. Üretici firma, bu kullanım talimatlarına riayet edilmemesine bağlı hasarlara cevap vermez. ÖnemliNot: Bu talimatları özenle saklayın. Cihazın mülkiyetinin diğer şahıs- lara geçmesi durumunda, bu kullanım talimatlarını da birlikte teslim edin. TANIMLAMA Cihazın tanımlaması (sayfa 3 - A ) A1. Kahve çekirdeği hazne kapağı A2. Önceden çekilmiş kahve hunisi kapağı A3. Kahve çekirdeği kabı A4. Çekilmiş kahve hunisi A5. Çekim derecesi ayar manivelası A6. Fincan ısıtma rafı A7. Kahve dağıtıcısı (ayarlanabilir yükseklik) A8. Sıcak su ve buhar ucu A9. Kondensasyon toplama tepsisi A10. Kahve telvesi için kap A11. Fincan yerleştirme tepsisi A12. Damla toplama tepsisi A13. Damla toplama tepsisi su seviye göstergesi A14. Demlik gözü A15. Demlik A16. Su haznesi A17. Su yumuşatma filtresi yuvası A18. Su haznesi kapağı A19. Güç kablosu konektör yuvası A20. Ana şalter Kontrol panelinin tanımı (sayfa 2 - B ) Paneldekibazıtuşlarikiişlevesahiptir:bu,tanımlariçerisindepa- ranteziçindeduyurulur. B1. tuşu: makineyi açmak veya kapatmak için (stand by) B2. Aroma seçim tuşu : kahve lezzetini seçmek için basın B3. CAPPUCCINO tuşu: cappuccino dağıtımı yapmak için B4. CAFFELATTE tuşu: caffelatte dağıtımı yapmak için (Prog- ramlama menüsüne girdiğinizde, menü öğelerini kaydırmak içinbasın) B5. LATTE MACCHIATO tuşu: latte macchiato dağıtımı yap- mak için B6. MILK MENU TUŞU: MILK, FLATWHITE, ESPRESSO MACC- HIATOVE MY MILK (BENIM SÜTÜM) HAZIRLAMAYA ERIŞ- MEK IÇIN B7. tuşu: sıcak su dağıtımı için B8. tuşu: buhar dağıtımı yapmak için (Programlama me- nüsünegirdiğinizde,menüöğelerinikaydırmakiçinbasın) B9. tuşu: 1 fincan caffè LONG hazırlamak için B10. tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 2 fincan kahve hazırlamak için B11. tuşu: ekranda görüntülenen ayarlarda 1 fincan kahve hazırlamak için B12. OK tuşu: seçili işlevi etkinleştirmek ve onaylamak için B13. Ekran: cihazın kullanımında kullanıcıya rehberlik eder B14. MENU/ESC tuşu: menüye erişim sağlamak için (Program- lamamenüsüneeriştiğinizde:menüdençıkmakiçinbasın) B15. tuşu: kahvenin uzunluğunu seçmek için Süt kabının tanımı (sayfa 2 - C ) C1. Köpük ayarı ve CLEAN fonksiyonu düğmesi C2. Süt kabı kapağı
Sayfa: 4
327 C3. Süt kabı C4. Süt daldırma borusu C5. Süt köpüğü dağıtım borusu (ayarlanabilir) Aksesuarların tanımı (opsiyonel) (sayfa 2 - D ) D1. Çekilmiş kahve dozaj ölçeği D2. Temizlik fırçası D3. Yumuşatma filtresi (bazı modellerde) D4. Cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısı tespit kancası D5. Cappuccino hazırlayıcı/sıcak su dağıtıcısı D6. Elektrik kablosu D7. “Total HardnessTest”reaktif şeridi D8. Kireç çözücü BAŞLANGIÇ OPERASYONLARI Cihazın kontrolü Ambalajdan çıkarıldıktan sonra, cihaz ve tüm aksesuarlarının tamlığından emin olun. Belirgin hasarlar bulunması halinde ci- hazı kullanmayın. De LonghiTeknik Servisine müracaat edin. Cihaz montajı Dikkat! Cihaz kurulurken aşağıdaki güvenlik uyarıları takip edilmelidir: • Cihaz yakın çevresine ısı yayıyor. Cihazı çalışma zeminine yerleştirdikten sonra, cihazın yüzeyleri ile yan ve arka du- varlar arasında asgari 3 cm boşluk kaldığını ve kahve ma- kinesinin üstünde en az 15 cm serbest alan bulunduğunu kontrol edin. • Cihaza su girmesi zarar ve hasara sebebiyet verebilir. Cihazı, su muslukları veya lavaboların yakınına yerleştir- meyin. • İçerisindeki suyun donması halinde cihaz arızalanabilir. Cihazı, sıcaklığın donma noktasının altına düşebileceği or- tamlara kurmayın. • Elektrik kablosunu, kesici köşeler veya ısı kaynaklarından (ör. elektrikli ocaklar) zarar görmemesi için düzenleyiniz. Cihaz bağlantıları Dikkat! Şebeke elektrik geriliminin, cihazın veri plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin. Cihazı yalnızca minimum 10A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prizine takın. Priz ile fiş arasında uyumsuzluk olması halinde prizin uzman ki- şiler tarafından fişe uygun tiple değiştirilmesi cihetine gidin. Şimdi filtre devrededir ve makine kullanılabilir. ÖnemliNot! • Makine, fabrikada kahve kullanılarak test edilmiştir bu sebepten değirmen içinde bir miktar kahve kalıntısı bulunması çok normaldir. Her koşulda, bu makinenin yeni olduğu garanti edilmektedir. • En kısa süre içerisinde“Suyun sertliğinin kişiselleştirilmesi) paragrafında açıklanmakta olduğu şekilde kişiselleştirilmesi tavsiye olunur (sayfa 337). 1. Güç kablosunu konektörünü cihazın arkasındaki yuvasına yerleştirin vecihazı elektriğe bağlayın (şek. 1) ve cihazın arkasındabulunananaşalterinaçıkolduğundaneminolun (şek 2). CAFFELATTE veya tuşunu ileri veya geri çevirerek arzu edilendiliseçmekgerekirveyadisplayüzerindedillerinotomatik olarak değişmeleri beklenebilir (yaklaşık her 3 saniyede): 2. Türkçe görüntülendiğinde, birkaç saniye için, ekranda mesaj belirene kadar tuşu (şek. 3) basılı tutun: "TÜRKÇE yüklendi”. Cihazın ekranı üzerinde gösterilen talimatları izleyerek ilerleyin: 3. “HAZNEYI DOLDUR”: su haznesini çıkarın (şek. 4), kapağı açın(şek.5),MAXçizgisinekadartazesuyladoldurun(şek. 6); kapağı tekrar kapatıp, hazneyi yerine yerleştirin. 4. “SU DAĞITICISINI TAKIN”: Sıcak su dağıtıcısının uç üzerine takılmış olduğunu kontrol edin ve altına en az 500 ml kapasiteli bir kap yerleştirin (şek. 7). 5. Ekranda "Su dağımı, OK basın" yazısı görüntülenir; 6. Onaylamak için tuşuna basın (şek. 3): cihaz dağıtıcıdan sıcak su verir ve ardından otomatik olarak kapanır. Şimdi kahve makinesi normal kullanıma hazırdır. ÖnemliNot! • İlk kullanımda, makinenin tatmin edici bir sonuç vermeye başlamasından önce 4-5 kahve ve 4-5 cappuccino yapmak gereklidir. • İlk 5-6 cappuccino hazırlanırken, su kaynama sesinin duyulması çok normaldir: bu ses daha sonra azalacaktır. • Daha da keyifli bir kahve lezzeti için ve makinenin daha da verimli olabilmesi amacıyla, “YUMUŞATMA FİLTRESİ” paragrafında(sayfa338)yeralantalimatlardoğrultusunda yumuşatma filtresinin takılması tavsiye olunur. Sizin sahip olduğunuz makinede filtre düzeneği yoksa, bunu De LonghiYetkiliTeknik Servislerinden isteyebilirsiniz. CIHAZ AÇILMASI ÖnemliNot! Cihazı çalıştırmadan evvel, ana düğmenin basılı olduğundan emin olun (şek. 2).
Sayfa: 5
328 Cihaz her açılışında, müdahale edilerek durdurulamaz olan bir önısınmaveçalkalamaevresiyürütür.Cihaz,yalnızcabuevrenin tamamlanmasından sonra hazır konuma geçer. Yanmatehlikesi! Durulama sırasında, kahve dağıtıcısı ağızlarından dışarı bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin. • Cihazıçalıştırmakiçin tuşunabasın(şek.8):ekranda “Isınıyor… Lütfen bekleyiniz”mesajı belirir. Isınma tamamlandığında cihaz başka bir mesaj gösterir: “DURULAMA”;busafhadahazneyiısıtmanınyanısıratümdahili kanallarda sıcak suyun devridaim etmesine olanak vererek cihazın bu aksamlarının da ısınmasını sağlar. Gösterge üzerinde kahve lezzetini ve miktarını gösterir mesaj belirince cihaz hazır konumdadır. CIHAZIN KAPATILMASI Kahve hazırlandıysa, cihaz her kapatılışında otomatik bir durulama gerçekleştirir. Yanmatehlikesi! Çalkalama esnasında, cihazın buhar musluğundan bir miktar sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin. • Cihazı kapamak için tuşuna basın (şek. 8). • Ekranda “Kapanıyor, Lütfen bekleyiniz” yazısı belirir: öngörülmüşse, cihaz durulama yaptıktan sonra kapanır (stand-by). ÖnemliNot! Cihazın uzun süreli olarak kullanılmayacak olması durumunda, cihazın elektrik şebekesi ile bağlantısını kesin: • cihazı önce (şek. 8); tuşuna basarak kapatın; • cihazın arka tarafında yer alan ana düğmeye basarak serbest bırakın (şek. 2). Dikkat! Cihaz açıkken asla ana düğmeye basmayın. MENÜ AYARLARI MENU/ESC tuşuna basılarak programlama menüsüne girilir: < veya > tuşlarına basarak menü öğelerini kaydırın (şek. 9). Durulama Bu işlevle dağıtıcıdan makinenin dahili devresini ısıtan sıcak su çıkartılabilir ve makinenin iç kısmı ısıtılarak böylelikle kahvenin daha sıcak olması sağlanır. Bu işlevi etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. Ekranda"Durulama"yazısıbelirenekadar<veya>tuşuna (şek. 9) basın; 3. OK tuşuna basın: ekranda“Onayla?”ibaresi görüntülenir; 4. OK tuşuna basın (şek. 10): birkaç saniye sonra dağıtıcıdan makinenindahilidevresiniısıtansıcaksuçıkarveböylelikle kahvenin daha sıcak olması sağlanır. ÖnemliNot! Dilediğiniz an herhangi bir tuşa basarak dağıtımı durdurabilirsiniz. Kireç çözme Kireç çözme işlemi ile ilgili talimatlar için sayfa 337'ye bakın. Filtreyi tak Filtrenin takılmasıyla ilgili talimatlar için, "Su yumuşatma filtresi" paragrafına bakın (sayfa 338). Filtrenin değiştirilmesi (takılmışsa) Filtre takılması ile ilgili talimatlar için “Filtre değiştirme” paragrafına bakın (sayfa 339). Saat ayarı Eğer ekrandaki saat ayarlanmak istenirse, şu şekilde ilerleyin: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. Ekranda"Saati ayarı" yazısıbelirenekadar < veya > tuşuna (şek.9)basın; 3. OKtuşuna basın (şek. 10): saat yanıp söner; 4. <veya>tuşuna basarak (şek. 9) saati değiştirin; 5. Onaylamak içinOKtuşuna basın: dakika yanıp söner; 6. <veya>tuşuna basarak (şek. 9) dakikayı değiştirin; 7. Onaylamak içinOKtuşuna basın. Saat ayarlanmıştır: ardından menüden çıkmak için MENU/ESC tuşuna basın. Otomatik çalışma Cihazı belli bir saatte kullanma hazır bulabilmek (örneğin sabahları) ve hemen kahve hazırlayabilmek için cihazın otomatik çalışma saatinin ayarlanması mümkündür. ÖnemliNot! Bu fonksiyonun devreye girebilmesi için, saat ayarının önceden doğru yapılmış olması gerekmektedir. Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. < veya > tuşuna basarak (şek. 9) ekranda “Otomatik çalışma”yazısının belirmesini sağlayın; 3. Onaylamak için OK: ekranda“Etkin kıl?”ibaresi belirir; 4. Onaylamak için OK tuşuna basın; 5. Saati seçmek için <veya>tuşuna basın;
Sayfa: 6
329 6. Onaylamak için OK tuşuna basın; 7. <veya>tuşuna basarak (şek. 9) dakikayı değiştirin; 8. Onaylamak için OK tuşuna basın; 9. Ardından menüden çıkmak için MENU/ESC tuşuna basın. Saati onayladıktan sonra otomatik çalışma fonksiyonu gösterge üzerinde saatin yanında beliren sembolü ile görüntülenir. İşlevi devre dışı bırakmak için : 1. Menüdenotomatikaçılmabaşlığınıseçiniz; 2. OK tuşuna basın: ekranda“Devre dışı bırak?”ibaresi belirir; 3. Onaylamak için OK tuşuna basın. Ekrandaki sembolü kaybolur. Otomatik kapanma (standby) Cihazın, 15 veya 30 dakika sonra veya 1, 2 veya 3 saat kullanılmadan durmasından sonra kapanmasının sağlanması için otomatik kapanma ayarının yapılması mümkündür. Otomatik çalışmayı etkin kılmak için aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. < veya > tuşuna basarak (şek. 9) ekranda “Otomatik kapanma”yazısının belirmesini sağlayın; 3. Onaylamak için OK tuşuna basın; 4. Arzulanan işleme ait süre görüntülenene kadar < veya > tuşuna basınız (şek. 9) (15 veya 30 dakika, veyahut da 1, 2 veya 3 saat sonrası için); 5. Onaylamak için OK tuşuna basın; 6. Ardından menüden çıkmak için MENU/ESC tuşuna basın. Bu şekilde otomatik kapanma programlanmış olur. Fincan ısıtıcı Bu işlev ile fincan ısıtıcıyı etkin hale getirmek veya etkisiz bırakmak mümkündür. Aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. Ekranda "Fincan ısıtıcı" yazısı belirene kadar < veya > tuşuna (şek. 9) basın; 3. OK tuşuna basın: ekranda "Etkin kıl?" veya “Devre dışı bırak?”ibaresi belirir; 4. Fincan ısıtıcıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için OK tuşuna basın ("Fincan ısıtıcı etkin" ibaresi etkin olduğunu gösterir). 5. Ardından MENU/ESC tuşuna basarak menüden çıkın. Kahve ısısını kaybetmemek için fincanları ısıtmak gereklidir. Enerji tasarrufu Bu işlev aracılığıyla enerji tasarrufu modunu devreye sokmak veya devreden çıkartmak mümkündür. İşlev aktif olduğunda, Avrupa standartları ile uyum içinde asgari enerji tüketimi garanti eder. “Enerji tasarrufu” modunu devre dışı bırakmak (veya etkinleştirmek) için aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. Ekranda "Enerji tasarrufu" yazısı belirene kadar < veya > tuşuna(şek. 9) basın; 3. OK tuşuna basın: ekranda“Devre dışı bırak?”ibaresi belirir; (veya fonksiyon devre dışı bırakılmışsa “Etkin kıl?” ibaresi belirir); 4. Enerji tasarrufu modunu etkin kılmak veya devre dışı bırakmak için OK tuşuna basın; 5. Ardından MENU/ESC tuşuna basarak menüden çıkın. Fonksiyon etkinse, belli bir süre herhangi bir işlem yapılmadığında ekranda“Enerji tasarrufu”yazısı belirir. ÖnemliNot! • Enerji tasarrufu modunda makine kahve veya sütlü herhangi bir içeceği hazırlamadan evvel birkaç saniye bekleme yapabilir, çünkü ısınması gerekir. • Herhangi bir içecek hazırlamak için, herhangi bir tuşa basarak enerji tasarrufu modundan çıkıp, ardından arzu edilen içeceğe ait tuşa basın. • Süt kabı takılı ise, “enerji tasarrufu” fonksiyonu devreye girmez. Isının ayarlanması Eğer kahve yapılacak suyun sıcaklığı değiştirilmek istenirse aşa- ğıdaki gibi ilerleyin: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. <veya> tuşuna basarak (şek. 9) ekranda“Sıcaklık ayarı” yazısının belirmesini sağlayın; 3. Onaylamak için OK tuşuna basın; 4. <veya>tuşuna basarak istenilen sıcaklığın ekranda be- lirmesini sağlayın (●= düşük; ●●●●= en yüksek); 5. Onaylamak için OK tuşuna basın; 6. Ardından menüden çıkmak için MENU/ESC tuşuna basın. Su sertliğinin ayarlanması Su sertlik ayarları ile ilgili talimatlar için sayfa 338'ya bakınız. Dilin ayarlanması Ekrandaki dili değiştirmek için şu şekilde ilerleyin: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. <veya>tuşunabasarak(şek.9)ekranda“Dilseçimi”ya- zısının belirmesini sağlayın; 3. Onaylamak için OK tuşuna basın; 4. <veya>tuşunabasarakistenilendilinekrandabelirme- sini sağlayın; 5. Onaylamak için OK tuşuna basın; 6. Ekranda, seçilen dili onaylayan mesaj belirir;
Sayfa: 7
330 7. Ardından menüden çıkmak için MENU/ESC tuşuna basın. Sesli uyarı Bu fonksiyon ile makinenin, düğmelere her basıldığında ve her aksesuar takma/çıkarma sırasında yaydığı sesli ikaz etkinleştiri- lir veya kapatılır. Sesli ikazı etkinleştirmek veya devre dışı bırak- mak için aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. <veya>tuşunabasarak(şek.9)ekranda“Sesliuyarı”ya- zısının belirmesini sağlayın; 3. Onaylamak için OK tuşuna basın: ekranda “Devre dışı bırak?” ibaresi belirir (veya devre dışı bırakılmışsa "Etkin kıl?" ibaresi belirir); 4. Sesli uyarıyı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için OK tuşuna basın; 5. Ardından menüden çıkmak için MENU/ESC tuşuna basın. Fabrika ayarları (reset) Bu fonksiyon ile tüm menü ayarları düzeltilir ve tüm miktar programlamalarıfabrikadeğerlerinegeridönerler(dilhariç,ge- çerli olan kalır). Fabrika ayarlarına dönmek için, aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. <veya>tuşuna basarak (şek. 9) ekranda“Fabrika değer- leri”yazısının belirmesini sağlayın; 3. OK tuşuna basın; 4. Ekranda“Onayla?”ibaresi görüntülenir 5. Onaylamak için OK tuşuna basın ve çıkın. İstatistik fonksiyonu Bu işlev ile makinenin istatistiksel verileri görüntülenir. Görün- tülemek için aşağıdaki gibi uygulayınız: 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 2. Onaylamak için < veya > tuşuna basarak (şek. 9) ekranda “İstatistikler”yazısının belirmesini sağlayın; 3. Onaylamak için OK tuşuna basın; 4. < veya > tuşuna basarak (şek. 9), şunları kontrol edebilirsiniz: - kaç kahve dağıtımı yapıldığı; - toplam kaç adet sütlü içecek hazırlandığı; - toplamda kaç litre su dağıtımı yapıldığı; - kaç kireç çözme işleminin gerçekleştirildiği; - su yumuşatıcı filtrenin kaç defa değiştirildiği. 5. ArdındanmenüdençıkmakiçinMENU/ESCtuşunaikikezbasın. KAHVE HAZIRLANMASI Kahve tadının seçimi Makine fabrikada normal tatta kahve dağıtımı için ayarlan- mıştır. Aşağıda belirtilen tatlardan biri seçilebilir : Ekstra-hafif tat Yumuşak tat Normal tat Sert tat Ekstra-sertTat Lezzeti değiştirmek için, ekran üzerinde arzu edilen lezzet beli- rene kadar tuşuna (şek. 11) üst üste basın. Fincandaki kahve miktarının seçilmesi Makine fabrikada normal kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Kahve miktarını seçmek için, menüde arzulanan kahve mikta- rı görüntüleninceye kadar (şek. 12) tuşuna basın: Seçilen kahve Fincan içeriği miktar (ml) BENİM KAHVEM Programlanabilir ≃20ile≃180arasındaayar- lanabilir SERT ≃40 NORMAL ≃60 UZUN ≃90 EKSTRA UZUN ≃120 Benim kahvem miktarının kişiselleştirilmesi Makine fabrikada yaklaşık 30 ml“BENIM KAHVEM”dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin: 1. Kahve musluğu altına bir fincan yerleştirin (şek. 13). 2. tuşuna (şek. 12) basarak ekranda "BENİM KAHVEM”yazısının belirmesini sağlayın. 3. tuşunu (şek. 17)“1 BENİM KAHVEM Miktar programı” mesajıbelirenevemakinekahvedenkahveçıkışıbaşlayana kadar basılı tutup ardından bırakın; 4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye ulaştığında, yeniden tuşuna basın (şek. 17). Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır. Kahve değirmeninin ayarlanması Kahve değirmeni ayarlanmamalıdır, en azından başlangıçta, çünkü doğru bir kahve dağıtımı elde edilmesi üzere fabrikada ön-ayar yapılmıştır.
Sayfa: 8
331 Bununla beraber ilk kahveler yapıldıktan sonra, çıkan kahve sulu ve az köpüklü veyahut da çok yavaş geliyorsa (damlayarak) sonuç veriyorsa, çekim derecesinin ayar manivelası ile bir düzeltme yapmak gereklidir (şek. 14). ÖnemliNot! Ayar manivelası yalnızca kahve öğütücü çalışırken çevrilmelidir. Eğer kahve çok yavaş çıkıyor veya hiç çıkmıyor ise, 7 sayısına doğru bir kademe çevirin. Daha tok ve güzel köpüklü kahve temini içinse 1 numaraya doğru saat yönünü tersinde bir kademe çevirmek gerekir (her seferinde en fazla bir kademe çevirin, yoksa kahve damlayarak gelebilir). Bu düzeltmenin etkisi, yalnızca sonraki en az 2 kahve dağıtımından sonra görülür. Bu ayar sonunda arzulanan kahve temin edilemezse ayni ayar işlemini bir çentik daha çevirmek suretiyle tekrarlamak gerekir. Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler Daha sıcak bir kahve elde etmek için aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir: • Programlama menüsünde “Durulama” işlevini seçerek durulama yapınız (sayfa 328). • fincanları sıcak su ile ısıtınız (sıcak su işlevini kullanınız); • programlama menüsünde kahve sıcaklığını artırın (sayfa 329). Çekirdek kahve kullanarak kahve hazırlanması Dikkat! Karamelize ve şekerli kahve çekirdekleri kullanmayın, kahve de- ğirmeni üzerine yapışıp kullanılmaz hale getirebilirler. 1. Çekirdek kahveyi özel haznesine koyun (şek. 15). 2. Kahve musluğu altına yerleştirilecekler: - 1 fincan, eğer 1 kahve istenirse (şek. 13); - 2 fincan, eğer 2 kahve istenirse (şek. 16). 3. Kahve musluğunu aşağı çekerek fincanlara yaklaştırınız (şek. 16): böylelikle daha iyi köpük elde edilir. 4. İstenilen dağıtımla ilgili tuşa basın (1 fincan veya 2 fincan ). 5. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda görüntü- lenir. ÖnemliNot: • Makine kahve yaparken, herhangi bir tuşa basarak kahve akışı durdurulabilir. • Kahve hazırlama tamamlandığında, fincandaki kahve mik- tarını artırmak istenirse, kahve hazırlama düğmelerinden birinibasılıtutmak(3saniyeiçerisinde)yeterlidir( veya ) (şek. 17). Hazırlık bittiğinde, cihaz yeni bir kullanım için hazırdır. ÖnemliNot! • Kullanım esnasında gösterge üzerinde anlamları “EK- RANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR” PARAGRAFINDA (sayfa340) verilen bazı mesajlar (ÇEKİRDEK KABINI DOL- DURUN, ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN, vb.) görüntülenir. • Daha sıcak bir kahve temin etmek için “Daha sıcak bir kahve için tavsiyeler” paragrafına bakın (sayfa 331). • Kahvenindamlalarhalinde,azköpüklüsuluveyasoğukşe- kilde çıkması durumunda “Sorunların çözümü” başlığında yer alan tavsiyelere bakın (sayfa 341). Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama Dikkat! • Makinenin içine dağılıp kirletmesini önlemek için, kapalı makineye asla ön-çekilmiş kahve koymayın. Bu durumda makine hasar görebilir. • Asla 1 silme ölçekten fazla koymayın, aksi taktire makine- nin içi kirlenebilir veya huni tıkanabilir. ÖnemliNot! Eğer çekilmiş kahve kullanılıyorsa, her seferinde tek bir kahve hazırlanabilir. 1. tuşuna (şek. 11) ekranda“Çekilmiş kahve”yazısı belirene kadar üst üste basın. 2. Kahve çekirdeği kabı kapağını açın; ardından çekilmiş kahve doldurma hunisinin kapağını açın ve huniyi kaldırın. 3. Huninin tıkalı olmadığından emin olun, sonra da silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun (şek. 18). 4. Kahve dağıtıcısı ağızları altına bir fincan yerleştirin. 5. 1 fincan dağıtım tuşuna basın . 6. Hazırlama işlemi başlar ve seçilen boy işlem ilerle- dikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda görüntülenir. ÖnemliNot! “Enerji Tasarrufu” modunun aktif olması halinde, ilk kahvenin hazırlanması birkaç saniye sürebilir.
Sayfa: 9
332 Çekirdek kahve kullanarak LONG kahve hazırlanması Makineyi hazırlamak için, “Çekirdekli kahve kullanarak kahve hazırlanması” paragrafındaki talimatları izleyin ve tuşa basın . Çekilmiş kahve kullanarak LONG kahve hazırlama “Çekilmiş kahve kullanarak kahve hazırlama” paragrafındaki 1-2-3-4. maddelerde gösterilen talimatları izleyin, ardından tuşa basın . Makine kahve dağıtımına başlar ve bir ilerleme çubuğu görüntülenir; hazırlama işleminin ortasında “çekilmiş kahveyi takın, OK basın” mesajı görüntülenir. Ardından silme bir ölçek çekilmiş kahve koyun ve OK tuşuna basın. Hazırlama işlemi yeniden başlar ve işlem ilerledikçe boyut değiştiren bir çubuk vasıtasıyla ekranda görüntülenir. LONG kahve miktarının kişiselleştirilmesi Makine fabrikada yaklaşık 200ml LONG kahve dağıtımı için ayarlanmıştır. Eğer bu seçimi değiştirilmek istenirse, şu şekilde ilerleyin: 1. Kahve musluğu altına bir fincan veya yeterince büyük bir bardak yerleştirin (şek. 9). 2. (şek.17)tuşunabasın ve“Miktarprogramı”mesajı görüntülenene kadar tuşu basılı tutun. 3. Tuşu bırakın : makine kahve dağıtımına başlar; 4. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden (Şek. 17) tuşuna basın . Bu suretle fincandaki kahve miktarı yeni ayara göre programlanmıştır. ÖnemliNot! Programlamanın çekilmiş kahve kullanılarak yapılması halinde, makine ikinci bir silme ölçek kahve koyulmasını ister. SÜTLÜ IÇECEKLERIN HAZIRLANMASI ÖnemliNot! • Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, süt kabının kapağını ve sıcak su ağzını, daima s. 333 ve 336'teki “süt kabının temizliği” paragrafında belirtildiği gibi temizleyin. Süt kabının doldurulması ve takılması 1. Kapağı çıkarın (şek. 19); 2. Süt kabını yeterli miktarda süt ile üzerindeki MAX seviye- sini aşmadan doldurun (şek. 20). Kap üzerindeki her çizgi yaklaşık 100 ml süte denk gelmektedir. ÖnemliNot! • Daha yoğun veya homojen bir köpük elde etmek için, yağı tamamen veya kısmen alınmış ve dolap sıcaklığında (yak- laşık 5° C) süt kullanın. • “Enerji tasarrufu”modunun etkin olması halinde, ilk içece- ğin hazırlanması birkaç saniye sürebilir. 3. Süt daldırma borusunun, süt kabı kapağı altında öngörü- len yerine iyice takılmış olduğundan emin olun (şek. 21). 4. Süt kabının kapağını takın. 5. Dağıtıcının üzerinde bulunan küçük tuşa basarak (şek. 22A), sıcak su dağıtıcısını (D5) çıkarın 6. Süt kabını sonuna kadar iterek uca takın (şek. 23): makine bir sesli uyarı sinyali verir (sesli uyarı fonksiyonu etkinse). 7. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtımı boru- su altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin; fincana yaklaştırmak için, aşağı doğru çekerek süt dağıtım borusunun uzunluğunu ayarlayın (şek. 24). 8. Aşağıda her bir işlev için belirtilen talimatları izleyin. Süt köpüğü miktarının ayarlanması Köpükayarmanivelasınıçevirerek,sütlüiçeceklerinhazırlanma- sı için yapılacak olan süt köpüğü miktarı seçilir. Manivela konumu Tanımlama Ne için tavsiye edilir... Köpüksüz CAFFELATTE/ MILK (sıcak süt) Az köpüklü LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE Max. köpüklü CAPPUCCINO/ MILK (sütköpüğü)/ESPRES- SO MACCHIATO Sütlü içeceklerin otomatik hazırlanması Kontrol paneline CAPPUCCINO, CAFFELATTE, LATTE MACC- HIATO içeceklerini hazırlamak için tuşlar bulunur. Bu içecek- lerden birini hazırlamak için aşağıdaki gibi hareket etmek yeterlidir: 1. Süt kabını daha önce açıklandığı gibi doldurun ve yerine asın. 2. Süt kabının kapağında bulunan köpük ayarlama kolunu, istediğiniz köpük miktarıyla ilgili konuma çevirin. 3. Dilediğiniz içecekle ilgili tuşa basın: hazırlama işlemi baş- lar,seçileniçeceğinadıveişlemilerledikçeboyutdeğiştiren bir çubuk ekranda görüntülenir.
Sayfa: 10
333 4. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Ardından makine süt dağıtımını yaptıktan sonra kahveyi otomatik olarak hazırlar. "MILK MENU" içeceklerinin hazırlanması Makine, yukarıda açıklanan içeceklerin dışında, MILK (soğuk süt), FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO ve BENİM SÜTÜM (kişiselleştirilebilir) içeceklerini otomatik olarak hazırlar. Bu içeceklerden birini hazırlamak için aşağıdaki gibi hareket etmek yeterlidir: 1. Süt kabını daha önce açıklandığı gibi doldurun ve yerine asın. 2. Süt kabının kapağında bulunan köpük ayarlama kolunu, istediğiniz köpük miktarıyla ilgili konuma çevirin. 3. MILK MENU tuşuna basın. 4. Ekranda istediğiniz içecekle ilgili yazı (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSOMACCHIATOveyaBENİMSÜTÜM)görüntülenene kadar <veya> tuşuna basın. 5. Dağıtımı başlatmak için OK tuşuna basın. 6. Birkaç saniye sonra, süt köpüğü süt dağıtım borusundan çıkarak altında duran fincan doldurur. Mevcut içecekler söz konusu olduğunda makine süt dağıtımını yaptıktan sonra kahveyi otomatik olarak hazırlar. ÖnemliNot:sütegöretümhazırlamaişlemleriiçin geneltalimatlar • Eğer, dağıtım sırasında hazırlama işlemi durdurulmak iste- nirse, herhangi bir tuşa basın. • Kahve akışı bitince, fincandaki süt veya kahve miktarının artırılması istenirse, süte göre hazırlama işlemleriyle ilgili tuşlardan birini basılı tutmak (3 saniye içinde) yeterlidir. • Süt kabını uzun süre buzdolabı dışında bırakmayın: süt ısındıkça (5°C ideal) köpük kalitesi düşer. Her kullanımdan sonra süt kabının temizlenmesi Dikkat!Yanmatehlikesi Süt kabının dahili borularının temizliği sırasında, süt köpüğü borusundan bir miktar sıcak su ve buhar çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin. Her süt fonksiyonu kullanımından sonra, ekranda “DÜĞME CLEAN KONUMUNA”yazısı yanıp sönmeye başlar: Aşağıdaki şe- kilde süt artıklarından temizleyin: 1. Sütkabınınmakineyetakılıbırakın(kabıboşaltmakgerekli değildir); 2. Süt köpüğü dağıtım borusu altına bir fincan veya başka bir kap yerleştirin. 3. Köpük ayar manivelasını“CLEAN”üzerine getirin (şek. 25): ekranda işlem ilerledikçe dolan bir ilerleme çubuğu ve“Te- mizleniyor”yazısı belirir.Temizlik otomatik olarak durur. 4. Ayar düğmesini köpük seçeneklerinden birine getirin. 5. Süt kabını çıkarın ve buhar ağzını daima bir sünger ile te- mizleyin (şek. 26). ÖnemliNot! • Birdenfazlasütlüiçecekhazırlanmakistenirsesonhazırlık- tan sonra süt kabını temizleyin. • Kaptaki süt buzdolabında saklanabilir. • Bazıdurumlarda,temizlikuygulamasıiçin,makineninısın- ması beklenmelidir. CAPPUCCINO, CAFFELATTE ve LATTE MACCHIATO tuşları için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. Kahve dağıtıcısının ve süt köpüğü dağıtımı boru ağızları altına yeteri büyüklükte bir fincan yerleştirin. 2. Fonksiyon tuşlarından birini, ekranda içeceğin adı ve“SÜT PROGRAMI”yazısı belirene kadar basılı tutun. 3. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar. 4. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, yeniden ilgili tuşa yeniden basın. 5. Makine süt dağıtımını bitirir ve hazırlama işleminde varsa, birkaç saniye sonra kahve dağıtımına başlar: ekranda içeceğin adı ile "KAHVE PROGRAMI" yazısı belirir. 6. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden ilgili tuşa basın. Kahve dağıtımı durur. Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır. MILK MENU tuşuyla içecekler için fincandaki kahve veya süt miktarlarının programlanması Makine, standart miktarda dağıtım yapmak üzere fabrikada ayarlanmıştır. Eğer bu miktar değiştirilmek istenirse, aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. MILK MENU tuşuna basın. 2. Ekranda programlamak istediğiniz içecekle ilgili yazı (MILK, FLAT WHITE, ESPRESSO MACCHIATO veya BENİM SÜTÜM) görüntülenene kadar <veya> tuşuna basın.
Sayfa: 11
334 3. MILK MENU tuşunu, ekranda içeceğin adı ve “SÜT PROGRAMI”yazısı belirene kadar basılı tutun. 4. Tuşu bırakın. Makine süt dağıtımına başlar. 5. Fincanda arzu edilen süt miktarına ulaşıldığında, OK tuşuna basın. 6. Makine süt dağıtımını bitirir ve hazırlama işleminde varsa, birkaç saniye sonra kahve dağıtımına başlar: ekranda "KAHVE PROGRAMI Miktar Programı" yazısı belirir. 7. Fincandaki kahve miktarı arzulanan seviyeye eriştiğinde, yeniden OK tuşuna basın. Kahve dağıtımı durur. Bu noktada makine yeni kahve ve süt miktarlarına göre programlanmıştır. SICAK SU VE BUHAR DAĞITIMI Dikkat!Yanmatehlikesi. Makineyi sıcak su veya buhar dağıtımı yapılırken gözetimsiz bırakmayın. Dağıtıcı ısınır, dolayısıyla sadece sapından tutulmalıdır. ÖnemliNot! “Enerji tasarrufu” modunun etkin olması halinde, sıcak su ve buhar çıkması birkaç saniye beklemeden sonra olur. Sıcak su dağıtımı 1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 7). 2. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin (sıçramaları önlemek için mümkün olduğunca yakın). 3. Onaylamak için tuşuna basın (şek. 3). Ekranda “SICAK SU” yazısı ve seçilen içeceğin adı ve hazırlama süreci ilerledikçe dolan bir durum çubuğu belirir. 4. Makine, yaklaşık 250 ml sıcak su dağıttıktan sonra otomatik olarak dağıtımı durdurur. Sıcak su dağıtımını manüel olarak durdurmak için tekrar tuşuna basın. Otomatikolarakdağıtılansıcaksumiktarınıayarlar Makine otomatik olarak yaklaşık 250ml sıcak su dağıtması için fabrikada ayarlanmıştır. Miktarı değiştirmek isterseniz, şu şekilde ilerleyin: 1. Dağıtıcının altına bir kap yerleştirin. 2. Ekranda “SICAK SU Miktar programı” yazısı belirene kadar tuşuna basıp; mesaj belirince tuşunu serbest bırakın. 3. Fincandaki sıcak su arzu edilen seviyeye ulaştığında, tuşuna bir kez daha basın. Bu noktada makine yeni miktara göre programlanmıştır. Buhar dağıtımı 1. Sıcak su dağıtıcısının doğru şekilde takıldığını kontrol edin (şek. 7). 2. Kabı ısıtılacak ya da köpürtülecek sıvı ile doldurun ve dağıtıcıyı/cappuccinohazırlayıcıyı(D5)kabıniçinedaldırın. 3. tuşuna basın: birkaç saniye sonra cappuccino hazırlayıcıdan buhar çıkarak sıvıyı ısıtır ve ekranda “BUHAR”yazısı belirir 4. İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında, tuşuna yeniden basarak buhar dağıtımını durdurun. (3 dakikadan fazla sürekli buhar dağıtımı yapmamanız tavsiye edilir). Dikkat! Buhar sıçramalarından kaynaklanan yanıkları önlemek için, sıvı dolu kabı çıkarmadan önce her seferinde buhar dağıtımını kesin. Sütü köpürtmek amaçlı buhar kullanımıyla ilgili tavsiyeler • Fincan boyutlarını seçerken, sıvı hacminin 2 veya 3 katına çıkacağını hesaba katın. • Dahayoğunvezenginbirköpükeldeetmekiçin,yağsızveya yarımyağlıbuzdolabıısısındasütkullanın(yaklaşık5°C). • Daha kremalı bir köpük elde etmek için, fincanı aşağıdan yukarıya doğru yavaş hareketlerle çevirin. • Az köpürmüş bir sütü veya iri köpükleri önlemek için, dağıtıcıyı daima sonraki paragrafta açıklanan şekilde temizleyin. Kullandıktan sonra dağıtıcıyı temizleyin Dağıtıcıyı her kullanım sonrasında temizleyiniz, bu suretle süt kalıntılarının tıkama yapmasını önlersiniz. 1. Cappuccino cihazının altına bir kap yerleştirin, biraz su akmasını sağlamak için tuşuna basın (şek. 3). Ardından, tekrar tuşuna basarak sıcak su dağıtımını durdurun. 2. Cappuccino cihazı soğuyana kadar bir kaç dakika bekleyin; ardından sıcak su dağıtıcı üzerindeki düğmeye basarak dağıtıcıyı çıkarın (şek. 27A). Bir elinizle dağıtıcıyı sağlam şekilde tutarken, diğeriyle saat yönünün tersine çevirin (şek. 27B) ve cappuccino hazırlayıcıyı çıkarmak için aşağı doğru çekin. 3. Aşağı doğru çekerek buhar ucunu da çıkarın (şek. 28). 4. Şek. 29'da okla gösterilen deliğin tıkalı olmadığından emin olu. Gerekirse, bir iğne yardımıyla temizleyin. 5. Cappuccino hazırlayıcının parçalarını ılık su ve sünger ile özenle yıkayın. 6. Ucu yerine takın, cappuccino hazırlayıcı yukarıya doğru iterek ucun üzerine geçirin ve yerine kilitlenene kadar çevirin.
Sayfa: 12
335 TEMİZLİK Dikkat! • Makinenin temizliği için çözücü maddeler ve toz deterjanlar veya alkol kullanmayın. Süper otomatik De'Longhi ile makinenin temizliği için kimyasal katkı maddeleri kullanmaya gerek yoktur. • Cihazın hiç bir aksamı, süt kabı (C) hariç, bulaşık makinesinde yıkanamaz. • Metal ve plastik yüzeyleri çizebileceklerinden, kireç oluşumlarını ve kahve birikimlerini temizlemek için metal objeler kullanmayın. Atık kahve kabının temizliği Ekranda “ATIK KAHVE KABINI BOŞALTIN!” yazısı belirince, boşaltmak ve temizlemek gerekir. Atık kahve kabı temizlenmediği sürece, makine kahve yapamaz. İlk yapılan hazırlama işleminin ardından 72 saat geçmişse, cihaz dolu olmasa bile kabın boşaltılmasını zorunlu tutar (72 saat hesabının düzgün yapılabilmesi için, makinenin ana şalterden kesinlikle kapatılmaması gerekir). Dikkat!Yanmatehlikesi Art arda birden fazla cappuccino yapıldığında, metal fincan yerleştirme tepsisi çok ısınır. Dokunmadan önce soğumasını bekleyin ve sadece ön tarafından tutun. Temizliği gerçekleştirmek için (çalışan makinede): • Kabı çıkartınız (şekil 30), boşaltınız ve temizleyiniz. • Atık kabını boşaltın ve dibinde birikebilecek tüm artıkların temizlenmesine dikkat ederek özenle yıkayın: donanımındaki fırça bu operasyon için uygundur. • Kondensasyon toplama kabını kontrol edin ve doluysa boşaltın (şek. 31). Dikkat! Damla toplama küveti çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülenden önce dolar ve makine tıkanır. Damla toplama haznesi ile kondensasyon haznesinin temizlenmesi Dikkat! Damla toplama tepsisi, içerdiği su seviyesini gösteren bir yüzer gösterge (kırmızı renkli) ihtiva eder (şek. 32). Bu gösterge fincan yerleştirme tepsisinden çıkıntı yapmaya başlamadan önce küveti boşaltmak ve temizlemek gereklidir, aksi taktirde, su kenarlardan taşıp makineye, yerleştirme katı ve etrafındaki bölgeye zarar verebilir. Damla toplama tepsisini çıkarmak için : 1. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını çıkartın (şek. 30); 2. Damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını boşalttıktan sonra yıkayın; 3. Kondensasyon toplama kabını kontrol edin ve doluysa boşaltın. 4. Atık kahve kabı ile birlikte damla toplama küvetini takın. Makinenin içinin temizlenmesi Elektrikçarpmatehlikesi! İç bölümlerin temizlik işleminden önce makinenin kapatılma- sı (bakın “Kapanış”) ve elektrik şebekesinden ayrılması gerekir. Makineyi asla suya daldırmayın. 33 1. Makinenin içerisinde (damla toplama tepsisi çı- kartılarak erişilebilir) pislik olmamasını periyodik ola- rak (yaklaşık ayda bir) kont- rol ediniz. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça ile temizleyin. 2. Artıkları bir elektrik süpür- gesi ile çekin (şek. 33). Su haznesinin temizliği 1. Suhaznesini(A16)nemlivebirazdeterjanlıbirbezileperiyo- dikolarak(yaklaşıkaydabirveya,mevcutise,tatlandırıcıfilt- resi değiştikçe) temizleyiniz. 2. Filtreyi (varsa) çıkartınız ve musluğun altında su ile temizleyiniz. 3. Filtreyi (varsa) ferine takınız, hazneyi soğuk suyla dolduru- nuz be ferine oturtunuz. Kahve dağıtım ağızlarının temizliği 34 1. Kahve musluk başını bir sünger veya bez vasıtasıyla periyodik olarak temizleyi- niz (şek. 34). 2. Kahve dağıtım uçlarının tıkalı olmamasını kontrol ediniz. Gerekirse, kahve artıklarını ve kürdan ile te- mizleyin (şek. 34).
Sayfa: 13
336 Çekilmiş kahve doldurma hunisinin temizliği Ön çekilmiş kahve doldurma hunisinin (A4) tıkalı olmadığı- nı periyodik olarak (ayda yaklaşık bir kez) kontrol edin. Eğer gerekliyse, kahve birikimlerini birlikte sunulan fırça (D2) ile temizleyin. Demlik temizliği Demlik (A15) ayda en az bir kez temizlenmelidir. Dikkat! Demlik makine çalışırken çıkartılamaz. 1. Makinenin doğru şekilde kapatıldığından emin olun (bkz. "Cihazın kapatılması", sayfa 328). 2. Su haznesini çıkarın (şek. 4). 3. Sağ yanda yer alan demlik haznesini açın (şek. 35). 35 36 P U S H P U S H 4. Kırmızı renkli iki tespit kancasını aşağı doğru bastırın ve eşzamanlı olarak demliği dışarı doğru çekin (şek. 36). 5. Demliği yaklaşık 5 dakika suya batırın ve sonra musluk al- tında durulayın. Dikkat! YALNIZCA SU ILE DURULAYIN DETERJAN KULLANMAYINIZ – BULAŞIK MAKINESINE KOYMAYINIZ Demliği deterjan kullanmadan temizleyin, çünkü deterjan zarar verebilir. 6. Bir fırça (D2) yardımıyla olası kahve kalıntılarını demlik gözünden görülen filtre zemininden temizleyin. 7. Temizledikten sonra demliği mesnedine oturtun (şek. 37) ve PUSH yazısı üzerine bastırarak klik sesini duyacak şekil- de sabitleyip yerleştirin. 37 ÖnemliNot! Demliği yerleştirmek zor olursa (sokmadan evvel), şek. 38'de gösterildiği gibi iki kol üzerine basarak doğru ebada getirin. 38 8. Demlik takıldığında, iki kırmızı düğmenin dışarıya doğru attıklarından emin olun (şek. 39). 39 P U S H 9. Demlik kapağını kapatın. 10. Su haznesini tekrar yerine takın. Süt kabının temizliği Sütköpürtmeveriminikorumakiçin,sütkabınıherikigündebir aşağıdaki açıklanan şekilde temizleyin: 1. Kapağı çıkarın. 2. Süt dağıtım borusu ve daldırma borusunu çıkarın. 3. Köpük ayar manivelasını “INSERT” (şek. 40) konumuna getirin ve yukarı doğru çekerek çıkarın. 40 4. Tüm aksamları sıcak su ve hassas deterjan ile özenle yıkayın. Tüm aksamların bulaşık makinesinde yıkanması ancak bulaşık makinesinin üst sepetine yerleştirilmeleri koşulu ile mümkündür. Manivelanın altındaki oyukta ve kanalda (şek. 41) süt artığıkalmamasınadikkatedin:gerekirsebukanalıkürdan yardımıyla kazıyın. demlik desteği Küçük Kol Büyük Kol
Sayfa: 14
337 41 42 5. Köpük ayar manivelasının yuvasının iç kısmını musluğun altında su ile temizleyin (şek. 42). 6. Daldırma borusu ve dağıtım borusunun süt kalıntıları ile tıkanmış olmadıklarını kontrol edin. 7. Manivelayı, dağıtım ve daldırma borularını, ok “INSERT” yazısına denk gelecek şekilde yerine takın. 8. Süt kabının kapağını takın. Sıcak su/buhar ağzının temizliği Ağızlığı süt hazırladıktan sonra her seferinde, süngerle contalarda biriken süt artıklarını çıkararak temizleyin (şek. 26). KIREÇ ÇÖZME Ekran üzerinde "KIREÇ ÇÖZME" mesajı (yanıp sönen) belirdiğinde makinede kireç çözme işlemi uygulayın. Dikkat! • Kireççözücü,ciltvegözleritahrişedebilecekasitihtivaeder. Kireç çözücünün ambalajında bulunan üretici güvenlik uyarılarıveciltvegözleriletemasındauygulanmasıgerekli uyarıların izlenmesi kesinlikle zorunludur. • Yalnız De’Longhi kireç çözücü kullanılması tavsiye edilir. Uygun olmayan kireç çözücülerin kullanılması, düzenli şekilde yapılmayan kireç çözme işlemleri gibi, üreticinin garantisi altına girmeye kusurların doğmasına neden olabilir. 1. Makineyi açınız. 2. Şu tuşa basarak menüye girin: MENU/ESC. 3. < veya > tuşuna basarak “Kireç çözme” ibaresinin belirmesini sağlayın. 4. Seçim yapmak için OK tuşuna basın: ekranda “Onayla?” ibaresi belirir. Onaylamak için OK tuşuna basın. 5. Ekranda “DAMLA TOPLAMA KÜVETİNİ BOŞALTIN” ibaresi ile “FILTREYI ÇIKARIN” (filtre varsa) ve “KIREÇ ÇÖZÜCÜ TAKINIZ, OK basın”ibaresi arasında değişen yazı görülür. 6. Suhaznesini(A16)tamamenboşaltınvetatlandırıcıfiltreyi (varsa) çıkartın; ardından damla toplama tepsisini ve atık kahve kabını (şek. 30) boşalttıktan sonra yerlerine takın. B A A B 43 7. Su haznesine, haznenin arka tarafında A ile be- lirtilen seviyeye kadar kireç çözücü dökün (100 mL bir ambalaja denk gelir) (şekil 30); sonra B (şek. 43) seviyesine kadar su doldurup yeri- ne takın. 8. Sıcak su dağıtıcısı altına en az 1,5 l kapasiteli boş bir kap yerleştirin (şek. 7). Dikkat! Yanmatehlikesi Dağıtıcıdan asit ihtiva eden sıcak su çıkar. Su sıçramaları ile temas etmemeye dikkat edin. 9. Solüsyon ilavesi onayı için OK tuşuna basın. Kireç çözme programı, kahve makinesinin içinden kireç kalıntılarını te- mizlemek için otomatik olarak belirli aralıklarla bir seri du- rulama gerçekleştirir. Ekran üzerinde“Makine kireç çözüyor”mesajı belirir. Kireç çözme programı başlar ve kireç çözücü sıvı su dağıtıcısın- dan çıkar. Yaklaşık 30 dakika sonra, ekranda değişimli olarak“DURULAMA, FİLTREYİTAKIN”(öncedençıkarılmışsa)ve“HAZNEYİDOLDURUN” mesajları değişmeli görüntülenir. 10. Cihazsoğuksuiledurulamayapmakiçinhazırkonumdadır. Su haznesini çıkarıp boşaltın, musluğun altında çalkalayıp MAX seviyesine kadar soğuk su ile doldurun. Ardından filt- reyi (çıkarılmışsa) tekrar takın ve su haznesini makineye yerleştirin: ekranda "DURULAMA, OK Basın" mesajı belirir. 11. Kireççözücütoplamakiçinkullanılankabıboşaltınızveboş olarak sıcak su dağıtıcının altına koyunuz. 12. Durulamaya başlamak için OK tuşuna basınız. Dağıtıcıdan sıcak su çıkar ve ekranda “DURULAMA, Lütfen bekleyiniz” mesajı belirir. 13. Su haznesi tamamen boşaltıldığında, ekran üzerinde“Du- rulama Bitti, OK Basın”mesajı belirir. 14. Onaylamak içinOK tuşuna basın. 15. Ekranda“Isınıyor, lütfen bekleyin”mesajı görüntülenir; bu mesaj kaybolduğunda makine kullanıma hazırdır. SU SERTLIĞININ PROGRAMLANMASI DESCALE [KİREÇ ÇÖZ] mesajı su sertliğine bağlı önceden kesin- leştirilmiş bir çalışma süresinden sonra görüntülenir. Küçük Kanal Girinti
Sayfa: 15
338 Makine,fabrikada4sertlikderecesiüzerineayarlanmıştır.İsten- mesi halinde makinenin bölgesel farklılıklar gösteren kullanım suyunun gerçek sertliğine göre ayarlanması mümkündür, bu suretle kireç çözme işlemi daha seyrek yapılabilir. Su sertliğinin ölçümü 1. Bu kitapçık ekinde yer alan“TOTAL HARDNESSTEST”reaktif şeridi ambalajından çıkartın. 2. Şeridi yaklaşık bir saniye bir bardak su içine daldırın. 3. Şeridi sudan çıkartın ve hafifçe silkeleyin.Yaklaşık bir daki- ka sonra 1, 2, 3 veya 4 kırmızı kutucuk oluşur, her kutucuk suyun sertlik derecesine göre 1 dereceye karşılık gelir. Su sertliğinin ayarlanması 1. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın. 2. <veya>tuşuna basarak“Su Sertliği”öğesini seçin. 3. Seçimi onaylamak için OK tuşuna basın. 4. < veya > tuşuna basın e reaktif şeridin algıladığı seviyeyi ayarlayın (bkz. sonraki paragraftaki şekil). 5. Ayarı onaylamak için OK tuşuna basın. 6. Ayarı onaylamak için MENU/ESC tuşuna basın. Bu noktada makine, yeni su sertliği ayarına göre yeniden prog- ramlanmıştır. SU YUMUŞATMA FILTRESI Bazı modellere su yumuşatma filtresi tahsis edilmiştir: sizin sahip olduğunuz modelle öngörülmemişse De'Longhi yetkili servis merkezinden tedarik edin. Filtrenin doğru kullanımı için aşağıdaki talimatlara uyun. Filtrenin takılması 44 1. Filtreyi paketinden çıkarın. 2. Tarih diskini (şek. 44) önümüzdeki 2 aylık kul- lanım ayları görüntülene kadar döndürün. ÖnemliNot eğer makine normal şekilde kullanılırsa filtre ömrü iki aydır, fakat makine filtre takılı halde kullanılmadan kaldıysa filtrenin ömrü en fazla 3 haftadır. 3. Filtreyi etkin kılmak için, filtre deliğine şekilde gösterildiği gibi musluk suyu akıtarak, suyun bir dakikadan fazla süre boyunca yandaki açıklıklardan dışarı çıkmasını sağlayın (şek. 45). 46 45 0,5 L 4. Makinenin haznesini çıkartın ve su doldurun. 5. Filtreyi su haznesine takın ve yaklaşık on saniye süreyle daldırın ve hafifçe bastırarak hava kabarcıklarının çıkması için eğin (şek. 46). 6. Filtreyi yuvasına takın (şek. 47A) ve sonuna kadar bastırın. 7. Haznenin kapağını kapatıp (şek. 47B) hazneyi makineye takın. 47A 47B Filtre takıldığı anda, cihaza mevcudiyetini işaret etmek gerekir. 8. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 9. < veya > tuşuna basarak (şek. 9) ekranda“Filtreyi tak”ya- zısının belirmesini sağlayın; 10. OK tuşuna basın. 11. Ekranda“Tak?”ibaresi görüntülenir. 12. Seçimi onaylamak için OK tuşuna basın: ekranda“Su dağı- tımı, OK basın”ibaresi belirir. 13. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml). Yumuşak su Az sert su Sert su Çok sert su
Sayfa: 16
339 14. Seçimi onaylamak için OK tuşuna basın: cihaz sıcak su da- ğıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyiniz" ya- zısını görüntüler. 15. Dağıtımbittiktensonra,cihazotomatikolarak"Kahvehazır"a döner. Ardından hazneyi makineye yerleştirin (şek. Filtrenin değiştirilmesi Ekranda“FİLTREYİ DEĞİŞTİR”yazısı belirdiğinde, veya kullanımı iki ayı geçince (tarihe bakın), ya da cihaz 3 hafta süreyle kulla- nılmazsa, filtrenin yenisi ile değiştirilmesi gerekir : 1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın; 2. Yeni filtreyi ambalajından çıkarın ve yukarıdaki paragrafın 2-3-4-5-6-7. maddelerinde gösterilen şekilde ilerleyin. 3. Sıcak su dağıtıcısının altına bir kap yerleştirin (kapasite: min 500 ml). 4. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 5. Ekranda "Filtreyi değiştir?" yazısı belirene kadar < veya > tuşuna basın. 6. OK tuşuna basın; 7. Ekranda“Onayla?”ibaresi görüntülenir 8. Seçimi onaylamak için OKtuşuna basın; 9. Ekranda "Su dağımı, OK basın" yazısı görüntülenir; 10. Seçimi onaylamak için OK tuşuna basın: cihaz sıcak su dağıtımına başlar ve gösterge ekranı "Lütfen bekleyiniz" yazısını görüntüler. 11. Dağıtım bittikten sonra, cihaz otomatik olarak "Kahve hazır" adöner. Şimdi yeni filtre devrededir ve makine kullanılabilir. Filtrenin çıkartılması Cihazın filtresiz kullanılması tercih edilirse, filtrenin çıkartılma- sı ve çıkartıldığının belirtilmesi gerekir. Aşağıdaki gibi ilerleyin: 1. Hazneyi ve bitmiş filtreyi çıkartın; 2. Menüye girmek için MENU/ESC tuşuna basın; 3. "Filtreyi tak, Etkin" yazısı belirene kadar < veya > (şek. 9) tuşuna basın; 4. OK tuşuna basın; 5. Göstergede“Devre dışı bırak?”ibaresi görüntülenir; 6. Onaylamak için OK, menüden çıkmak için MENU/ESC tuşuna basın. TEKNIK VERILER Gerilim: 220-240V~ 50/60 Hz maks. 10A Emilen kuvvet: 1450W Basınç: 15 bar Azami su haznesi kapasitesi: 2 l Boyutlar UxYxD: 260 x 360 x 460 mm Kablo uzunluğu: 1,75 m Ağırlık: 11 kg Kahve çekirdeği hazne kapasitesi: 400 g Cihaz müteakip CE direktiflerine uygundur: • Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/CE ve akabinde yapılan değişiklikler; • EMC Direktifi 2004/108/CE ve akabinde yapılan değişiklikler; • Hazır bekleme (stand-by) modu ile ilgili 1275/2008 sayılı AB standardı • Gıda maddeleri ile temas eden aksam ve materyaller Avrupa Birliğinin 1935/2004 sayılı yönergesi ile öngörülen tavsiyelere uygundur. TASFIYE 2002/96/EC Avrupa Direktifi uyarınca, cihazı evsel atıklarda beraber tasfiye etmeyip, resmi bir çöp ayrış- tırma merkezine teslim edin. Demlik desteği
Sayfa: 17
340 EKRANDA GÖRÜNTÜLENEN MESAJLAR GÖRÜNTÜLENEN MESAJ OLASI SEBEP ÇÖZÜM HAZNEYI DOLDUR Haznedeki su yetersiz. Su haznesini doldurun ve/veya doğru takın, emin olana kadar iterek oturtun. TELVE KABINI BOŞALT Atık kahve kabı (A10) dolmuş. Atık kahve kabını ve damla toplama tepsisini boşaltın, temizleyin ve yerlerine yerleştirin (şek. 30). Önemli: damla toplama tepsisi çıkarıldığında, tamamen dolu olmasa dahi atık kahve kabının daima temizlenmesi zorunludur. Eğer bu operasyon gerçekleştirilmezse, bir sonraki kahveler yapılırken, atık kahve kabı öngörülendenöncedolarvemakinetıkanır.Eğer problem devam ederse, su haznesinin yerine oturduğundan emin olun, tuşuna basın ve dağıtıcıdan bir miktar su akmasını sağlayın. AŞIRI INCE ÇEKILMIŞ DEĞIRMENI AYARLA Çekim çok ince ve kahve bu sebepten dışarıya çok yavaş çıkıyor veya tamamen çıkmıyor. Kahve dağıtımını tekrar edin ve kahve öğütücü çalışıyorken (şek. 14) çekim ayar manivelasını saat yönünde 7 rakamına doğru bir kademe çevirin. En azından 2 kahve yaptıktan sonra, kahve akışı hala çok yavaşsa, ayar manivelasını bir kademe daha döndürerek düzeltmeyi tekrar edin (bakın sayfa 330, kahve öğütücü ayarı). TELVE KABINITAK Temizlikten sonra atık kabı takılmadı. Damla toplama tepsisini ve telve kabını takın. ÇEKILMIŞ KAHVE KOY "Çekilmiş kahve" fonksiyonu seçilmiş ama çekilmiş kahve hunisine çekilmiş kahve konulmamış. Huniye(şek.18)çekilmişkahvekoyunveyaön- çekilmiş kahve seçimini iptal edin. KIRECI ÇÖZÜNÜZ Makinedeki kirecin çözülmesi gerekliliğine işaret eder. “Kireç çözme” paragrafında (sayfa 337) açıklanan kireç çözme işleminin mümkün olduğukadarçabukyapılmasıgerekir. KAHVE DOZAJINI DÜŞÜR Fazla miktarda kahve kullanıldı. Fazla miktarda kahve kullanıldı. (şek. 11) tuşuna basarak daha hafif bir lezzet seçin veya çekilmiş kahve miktarını azaltın. ÇEKİRDEK KABINI DOLDUR Kahve çekirdeği bitti. Kahve çekirdeği kabını doldurun (şek. 15). Çekilmiş kahve hunisi tıkalı. Huniyi bir bıçak yardımı ile par. "Kahve doldurma hunisi temizliği" açıklandığı gibi boşaltın (sayfa 336). DEMLİK GRUBUNUTAK Temizlik sonrasında demlik takılmadı. “Demliğin temizliği” paragrafında (sayfa 336) açıklandığı gibi demliği yerleştirin. HAZNEYİTAK Hazne doğru yerleştirilmemiş. Hazneyi tam oturtarak doğru takın.
Sayfa: 18
341 GENEL ALARM Makinenin içi çok kirli. “Temizlik” paragrafında (sayfa 340) tarif edilen şekilde makineyi dikkatlice temizleyin. Temizlikten sonra, makine hala mesaj gösteriyorsa, bir teknik servis merkezine başvurun. DEVRE BOŞ DEVREYİ DOLDUR Su dağıtma OK BASIN Hidrolik devre boş OK'e basın ve dağıtım düzenli olana dek dağıtıcıdan (D5) su akıtın. FİLTREYİ DEĞİŞTİR Yumuşatma filtresi tükendi. “Yumuşatma filtresi” paragrafındaki talimatlara uyarak filtreyi değiştirin ya da çıkarın. DÜĞME CLEAN KONUMUNA Süt dağıtımı henüz yapıldı ve süt kabının iç borularının temizliğinin yapılması gerekli. Köpük ayar düğmesini CLEAN konumuna getirin. SU DAĞITICISINITAKIN Su dağıtıcısı takılmadı veya iyi yerleştirilmedi Su dağıtıcısını (C3) sonuna kadar itin. SÜT KABINIYERLEŞTIR Süt kabı doğru yerleşmedi. Süt kabını sonuna kadar iterek takın (şek. 23). SORUN OLASI SEBEP ÇÖZÜM Kahve sıcak değil. Fincanlarda ön ısıtma yapılmadı. • Fincan ısıtıcıyı aktive edin ve ısınmaları için fincanları en az 20 dakika burada bırakın. • Fincanları sıcak su ile çalkalayarak ısıtın (Not: sıcak su fonksiyonu kullanılabilir). Sonkahvedensonra2/3dakikageçtive demlik soğudu. Kahve yapmadan önce özel fonksiyonu kullanarak demliği ısıtın (sayfa 328). Ayarlanan kahve ısısı düşük. Menüden daha yüksek bir kahve sıcaklığı ayarlayın (sayfa 329). Kahve sulu veya köpüğü az. Çekilmiş kahve çok iri. Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 1 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 14). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması”paragrafına bakın, sayfa 330). Kahve uygun değil. Espresso kahve makinesi kahvesi kullanın. PROBLEMLERIN ÇÖZÜMÜ Aşağıda bazı olası çalışma bozuklukları listelenmiştir. Eğer problem açıklandığı şekilde çözülemiyorsa, birTeknik Servis ile temas kurulmalıdır.
Sayfa: 19
342 Kahve çok yavaş veya damlayarak çıkıyor. Çekilmiş kahve çok ince. Çekim ayar manivelasını, kahve değirmeni çalışır halde, 7 rakamına doğru saatin aksi yönünde bir diş çevirin (şek. 14). Tatmin edici bir dağıtım elde edene kadar her seferinde bir kademe çevirerek ilerleyin. Etki ancak 2 kahve dağıtımından sonra görülebilir ("kahve değirmeninin ayarlanması”paragrafına bakın, sayfa 330). Bir veya her iki dağıtım ağzından kahve çıkmıyor. Ağızlar tıkalı. Ağızları bir kürdan ile temizleyin (şek. 34). Cihaz açılmıyor Konektör iyi takılmamış. Konektörü cihazın arka tarafındaki yuvasına dibine kadar takın (şek. 1). Fiş prize takılı değil. Fişi prize takın. Ana şalter (A20) açık değil. Ana şalter düğmesine basın (şek. 2). Demlik çıkarılamıyor Cihaz doğru şekilde kapatılmadı tuşuna basarak kapatın (sayfa 328). Süt, dağıtım boru- sundan çıkmıyor Süt kabı kapağı kirli Süt kapağını par.“Süt kabının temizliği”(sayfa 336). Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım bo- rusundan sıçrayarak veya az köpüklü çı- kıyor Süt yeteri kadar soğuk veya yarım yağlı değil. Tamamen yağsız, veya yarım yağlı ve buzdola- bı sıcaklığında (yaklaşık 5°C) süt kullanın. Eğer sonuç hala arzu edilen değilse, süt markasını değiştirmeyi deneyin. Köpük ayar manivelası kötü ayar- lanmış. Aşağıdaki par. verilen talimatlara göre “sütlü içeceklerin hazırlanması” (sayfa 332) işlemini yapın. Süt kabı kapağı veya köpük ayar mani- velası kirli Süt kabının kapağını ve manivelasını ''Süt kabı temizliği'' paragrafında açıklandığı gibi temiz- leyin.“Süt kabının temizliği”(sayfa 336). Sıcak su/buhar ağzı kirli Sıcak su/buhar ağzının temizliği paragrafında açıklanan şekilde ağzı temizleyin (sayfa 337). Sütün köpükleri iri veya süt dağıtım bo- rusundan sıçrayarak veya az köpüklü çı- kıyor Dağıtıcı kirli. “Kullanım sonrası dağıtıcının temizlenmesi” paragrafında(sayfa334)belirtilenşekildetemiz- lik işlemini yapın.
Marka:
DeLonghi
Ürün:
Kahve makineleri
Model/isim:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Dosya türü:
PDF
Mevcut diller:
Türk