Next2Me

Chicco Next2Me kılavuzu

Next2Me

'de Chicco Next2Me için el kitabı. Bu PDF kılavuzunda 60 sayfa var.

Sayfa: 1
42 Next2meBeşik ÖNEMLİ - İLERİDE REFERANS OLARAK KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ - IKAZLİCE OKUYUNUZ. IKAZ: BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIMDAN ÖNCE BU PLASTİK AMBALAJI ÇIKARIP, İMHA EDİNİZ VEYA ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERDE SAKLAYINIZ. · IKAZ:Ürünyaşı0ayile6ayarasında,ağırlığı en fazla 9 kg. çocuklar için uygundur. · IKAZ: Çocuk tek başına oturabilir veya dizleri üzerinde ayağa kalkabilir ise bu ürün kullanılmamalıdır. · IKAZ:Birparçanınkopuk,bozukveyaeksik olması durumunda ürünü kullanmayınız. · IKAZ: Yangını önlemek için, ürünü asla elektrikli veya gazlı ısıtıcıların ya da başka herhangi bir ısı kaynağının yakınında bırakmayınız. · Montajdan önce ürünün ve ürünü oluşturan parçaların taşıma sırasında hasar görmemiş olduklarını kontrol ediniz. Herhangi bir parçanın hasarlanmış olması durumunda ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacakları yerde saklayınız. · Ürünü kullanan tüm kişilerin beşiğin doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi olduklarından emin olunuz. · IKAZ:Kullanmadan önce ürünün güvenlik mekanizmalarının doğru bir şekilde bloke edilmiş olduğundan emin olunuz. · IKAZ: Çocuk denetimsiz olarak “Beşik Modu”’nda beşiğin içinde iken kenarının kaldırılmış ve fermuarlarının tamamen kapalı olduğundan emin olunuz. · Ürünü kullandığınız zaman ve özellikle “Beşik Modu”’nda tekerleklerin daima bloke edilmiş olması gerekir. · Ürünün tüm açma, ayarlama, sabitleme ve konumlandırma işlemleri sadece yetişkinler tarafından yapılmalıdır. · Ürünü“Birlikte Uyuma (Yatağa Sabitleme)” modunda kullanmadan önce doğru olarak sabitlenmiş ve konumlandırılmış olduğunu kontrol ediniz. · IKAZ: Ürünü “Birlikte Uyuma (Yatağa Sabitleme)”modunda kullanırken, çocuğu beşiğe yerleştirmeden önce, bağlama kayışlarının doğru olarak takıldığını ve gerildiğini kontrol ediniz. Ürün anne baba yatağına şiltesi ile sıkıca temas etmelidir ve ürün ile anne baba şiltesi arasında boşluk olmamalıdır. · Ürün, daima düz ve yatay bir zemine yerleştirilmelidir. Çocuk içinde iken ürünü aslaeğimlibiryüzeyüzerindebırakmayınız. · Başka çocukların beşiğin yakınında denetimsiz olarak oynamalarına veya beşiğe çıkmalarına izin vermeyiniz. · Ürünü şasesi olmadan kullanmayınız. · Sabitleme kayışlarını çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. · Şiltenin kalınlığı (şiltenin ürünün üst kenarına kadar olan yüksekliği) en az 200 mm olmalıdır. Beşiğin içinde bir şilteden fazla şilte kullanmayınız. · Ayrı olarak bir şilte veya minder satın alacaksanız ürüne uyduğunu kontrol ediniz. · Ürünün iç tarafındaki işaret kullanılacak şiltenin maksimum kalınlığını belirtir. · Ürünün içinde ürünün derinliğini azaltabilecek herhangi bir cisim yerleştirmeyiniz. · Olası tehlikelere karşı ürünü duvar ya da başka engellerin yakınında park etmeyiniz. · Ürünün içinde yutulabilecek küçük cisimler bırakmayınız. · Ürüne üretici tarafından verilmeyen ve onaylanmayan aksesuar, yedek parça ve başka parçalar takmayınız. · Çocuk içindeyken beşiğin ayarlama işlemlerini yapmayınız. · Çocuk içindeyken beşiğin yerini değiştirmeyiniz. · Aynı zamanda birden fazla çocuk için kullanmayınız. TR
Sayfa: 2
43 · Ürün, sarkan kablo ve kordonlardan uzak tutulmalıdır: Çocuğun boğulma ve/veya tıkanma olasılığını ortadan kaldırmak için ürünü pencere, perde, perde telleri veya benzeri cisimlerin yakınında bırakmayınız. Boğulma tehlikesini önlemek icin çocuğunuza ipli cisimler vermeyiniz ve çocuğunuzu bu tarz cisimlerin yakınında bırakmayınız. · Ürünü uzun süre güneş altında bırakmak, kumaş renginin solmasına neden olabilir. Beşik uzun süre yüksek sıcaklık altında kalmış ise, çocuğu beşiğe yerleştirmeden önce birkaç dakika bekleyiniz. · Kullanılmadığında ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. BİLEŞENLER A. Tekerlekli bacak desteği B. Kayma önleyici ayaklı bacak desteği C. Merkez destek yapısı D. Sabitleme kayışları E. Kumaş kılıfı F. Kılıfı çıkartılabilir şilte G. Üst boru yapısı H. Çıkartılabilir üst boru yapısı I. Çanta A1) Yükseklik ayar tuşu A2) Çıkartılabilir yapı desteği A3) Yükseklik göstergesi A4) Yatak tipine göre kapanabilen ayak serbest bırakma tuşu A5) Mafsallı ayaklar A6) Frenli tekerlekler B1) Kaymayı önleyici ayaklar B2) Merkez destek yapısı kancası C1)Takma pimi C2) Kumaş kılıfı sabitleme düğmesi C3) Gri sabitleme tokaları D1) Kırmızı takma tokaları E1) Klipsli şerit E2) Cep E3) Kumaş çıkarma fermuarı E4) Birlikte uyuma modu için açma fermuarı E5) Ağlı pencere E6) Yan kenar G1) Bacak kancası H1) Çıkartılabilir boru serbest bırakma düğmesi L) Şilte yüksekliği maksimum sınır BEŞİĞİN MONTAJI 1. Bacak desteğini elinize alarak ilk konumda bloke olduğuna dair bir ‘klik’ sesi duyana kadar dış boruyu yukarıya doğru kaydırınız. (Resim 1) Aynı işlemi diğer bacak desteği için de tekrarlayınız. 2. Merkez destek yapısını resim 2’de gösterildiği gibi 2 bacağa takınız. Yapının doğru olarak takıldığını belirten bir ‘klik’ sesi duyacaksınız. (Resim 4) IKAZ: Gri tokaları mafsallı ayakların bulunduğu aynı tarafa çeviriniz. (Resim 4) 3. Önce bacak borusunu kumaşın yan cebine kaydırarak üst yapı ve kumaşı bacaklara takınız. (Resim 5) Aynı işlemi diğer tarafta da tekrarlayınız. 4. Plastik desteği resim 6’da gösterildiği gibi yerleştirerek üst yapıyı bacaklara sabitleyiniz. Tam olarak takıldığına dair bir ‘klik’ sesi duyana kadar aşağıya doğru (Resim 7) aynı işlemi diğer tarafta da tekrarlayınız. 5. Kılıfın alt tarafında bulunan klipsli 2 şeridi bağlayarak kumaş kılıfı ana yapıya sabitleyiniz. (Resim 8) 6. Şilteyi beşiğin dibine yerleştiriniz. (Resim 9) 7. Frenleri etkinleştiren kolları indirerek beşiğin 2 tekerleğini bloke ediniz. (Resim 10) Böylece beşik kullanıma hazırdır. IKAZ: Tüm bileşenlerin doğru takıldığını ve fermuarların sonuna kadar kapalı olduğunu kontrol ediniz. IKAZ: Beşiği mafsallı ayakları kısmı veya tam olarak çevrilmiş veya serbest bırakılmış halde kullanmayınız. (Resim 11) Doğru kullanım konum resim 12’de gösterilmiştir. Eğer yanlışlıkla mafsallı ayaklara çarparsanız, beşiği hafifçe kaldırarak tekrar doğru konuma getiriniz. BEŞİK YÜKSEKLİĞİNİN AYARI Beşiğin yüksekliğini farklı konumlarda ayarlamak mümkündür. Yüksekliği ayarlamak için ayar tuşunu yukarıya doğru kaldırınız ve beşiği istediğiniz konuma kadar kaldırınız. (Resim 13) Aynı işlemi diğer tarafta da tekrarlayınız. 2 bacağı farklı yüksekliklere ayarlayarak beşiğin tabanını hafifçe eğmek mümkündür. (Resim 14) IKAZ: İki bacak arasında maksimum 2 konum farkı ile beşiği eğmek mümkündür (örnek: sağ bacak konum 3’te sol bacak konum 1’de, resim 15’e bakınız). IKAZ: Çocuğun başı daima daha yüksek tarafta konumlandırılmalıdır. (Resim 16) BİRLİKTE UYUMA MODU (YATAĞA SABİTLEME) Beşiği anne baba yatağına takmak mümkündür. (Birlikte uyuma modu) IKAZ – ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR: Bu kullanım yalnızca bu paragrafta belirtilen tüm koşullara uyulmasına olanak tanıyan yatak tipleri ile yerine getirilebilir. Özellikle beşiğin kenarı daima anne baba yatağının minderine yapışık olmalı ve anne baba yatağının minderi mümkün olduğu kadar beşiğin kenarı ile aynı yükseklikte olmalıdır. (Resim 17) Ayrıca beşik, anne baba yatağının yapısını veya minder desteğine (yaylı veya çıtalı) sağlamca takılabilir durumda olmalıdır. IKAZ: Birlikte uyuma modunda iken beşiğin anne baba yatağı ile çakışmamasına IKAZ ediniz. IKAZ: Beşiğin kullanımı sırasında çarşaf, battaniye ve benzer cismin beşik alanına girmemesine IKAZ ediniz. 1.Yan fermuarları sonuna kadar açarak beşiğin pencereli tarafını açınız. (Resim 18) 2. Daha sonra çıkartılabilir borunun serbest bırakma düğmesine basınız ve kısmı olarak önce bir tarafından sonra diğerinden sıyırınız. (Resim 19) İşlemi her iki tarafta da tamamladıktan sonra boruyu sıyırınız ve ilgili destekler yardımıyla yapının bacaklarına takınız. (Resim 20) IKAZ: Boru alçak durumda iken beşiği yalnızca birlikte uyuma modunda kullanınız. 3. Beşiği anne baba yatağına yaklaştırınız ve beşiğin yatağa göre yüksekliğini kontrol ediniz. IKAZ: Anne baba yatağının minderinin yüksekliği daima beşiğin yan kenarına göre büyük
Sayfa: 3
44 olmalıdır. (Resim 21) IKAZ: Birlikte uyuma modunda beşiğin 2 bacağı daima aynı yükseklikte ayarlanmalıdır. 4. Beşiği anne baba yatağına takmak için (Birlikte uyuma modu) ürünle birlikte gelen kayış çiftini kullanınız. Kayışlar kumaş kılıfın alt cebinde bulunur. (Resim 22) 5. Gri tokaları kumaş kılıfın altına her iki tarafa takınız. Kırmızı tokaların resim 23’de gösterildiği gibi kayışın üstüne gelecek şekilde yerleştirilmiş olmasına IKAZ ediniz. 6. Daha sonra kayışı altan yukarıya gelecek şekilde anne baba yatağının etrafına geçiriniz (Resim 24) ve bir ilmik oluşturacak şekilde kırmızı tokayı takınız. (Resim 25) Aynı işlemi diğer tarafta da tekrarlayınız. Daha kolay bir montaj için tokaları taktığınız sırada beşiği anne baba yatağından hafif aralıkta tutmanız tavsiye edilir. 7. Bu noktada beşiği anne baba yatağına yaklaştırınız ve kayışları iyice çekerek ilmiği sıkınız. (Resim 26) İşlemi önce bir tarafta, sonra diğer tarafta da yerine getiriniz ve beşik anne baba yatağı ile sıkıca temas yapana kadar kayışları ayarlayınız. IKAZ: Her kullanımdan önce daima anne baba yatağının minderi ile beşik kenarı arasında hiç boşluk olmamasına IKAZ ediniz. Eğer boşluk mevcut ise, kayışları iyice çekerek boşluğu yok ediniz. 8. Fazlalık kayış kısmını kılıfın altında bulunan cebe yerleştiriniz. 9. Beşiğin tekerleklerini nokta 7’de belirtildiği gibi bloke ediniz. Beşiği, anne baba yatağına sabitleme işlemleri sırasında beşiğin ayaklarını anne baba yatağının altına sokmak mümkün değilse, yukarıda belirtilen talimatlara uyarak ve beşiği yatağa yaklaştırma sırasında mafsallı ayakları çevirerek, beşiği yatağa takmak mümkündür. Ayakları çevirmek için çevirmeyi bloke eden düğmeyi çekiniz ve bir elle beşiğin ayaklarını içe doğru çeviriniz (Resim 27). IKAZ: Ürünün kullanımı yalnızca yanları dik olan yatak ve/veya şilte/minder ile kullanılabilir. Ürün, yuvarlak yatak ve/veya şilte ya da su minderleri ile kesinlikle kullanılmamalıdır. IKAZ: Ürün “Birlikte Uyuma Modunda” (Yatağa Sabitleme)” kullanıldığı zaman, daima yatağın uzun kenarına takılmalıdır. Ürünü yatak başına veya ayak başına MONTE ETMEYİNİZ. BAKIM ÖNERİLERİ Beşik ve şilte dayanıklı, tamamen çıkartılabilir ve yıkanabilir bir kılıfa sahiptir. Kılıfın çıkartma/giydirme işlemleri, yalnızca bir yetişkin tarafından yerine getirilmelidir. Düzenli olarak ürünün aşınmış, kopmuş olmadığını ya da eksik parçaların bulunmadığını kontrol ediniz. Bir parçanın kopuk, bozuk veya eksik olması durumunda ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Kumaşı yıkama sırasında, etikette belirtilen talimatlara uyunuz. Temizlik için çözücü veya aşındırıcı ürün kullanmayınız. Elde soğuk su ile yıkayınız. Çamaşır suyu kullanmayınız. Makinede kurutmayınız. Ütülemeyiniz. Kuru temizleme yapmayınız. Her yıkamadan sonra kumaşın ve dikişlerin sağlamlılığını kontrol ediniz. IKAZ: Kılıfın çıkartma/giydirme işlemleri sırasında yırtılma veya kazara hasarları önlemek için kumaşı IKAZlice kullanınız. IKAZ: Kılıfın çıkartma/giydirme işlemleri birkaç dakika sürebilir ve yalnızca bir yetişkin tarafından yerine getirilmelidir. YATAĞIN DÜZELTİLMESİ Yatağın düzeltilmesini kolaylaştırmak için beşiği anne baba yatağından ayırmak mümkündür. Bunu gerçekleştirmek için kumaş kılıfın altında bulunan gri tokaları açmak yeterlidir. Beşiği tekrar anne baba yatağına takmak ve sağlamca sabitlemek için bağlama kayışlarını iyice çekiniz. Daha önce“Birlikte Uyuma (Yatağa Sabitleme)” bölümünde belirtilen tüm noktalara uyulmasına IKAZ ediniz. KILIFIN ÇIKARTILABİLİRLİĞİ 17. Şilteyi çıkartınız ve kumaşın alt kısmında bulunan düğmeleri açınız. (Resim 28) 18. Bacak kancası üzerinde bulunan tuşlara basınız (Resim 29) ve üst boruyu yukarıya doğru çekerek kumaş kılıfı bacaklardan sıyrınız. (Resim 30) Bu işlemleri her iki tarafta da yerine getiriniz. 19. Pencerenin yan tarafında bulunan yan fermuarlarını “Birlikte Uyuma (Yatağa Sabitleme)” bölümünde belirtildiği gibi açınız ve üst çıkartılabilir borunun serbest bırakma tuşlarına basınız. Daha sonra kılıfın iç kısmına zarar vermemeye IKAZ ederek üst çıkartılabilir boruyu sıyırınız. (Resim 31) 20. Beşiğin üst kenarında bulunan fermuarı açınız ve kumaş kılıfı tamamen sıyrıp çıkarınız. (Resim 32) 21. Kenarın sert desteğini çıkarınız. (Resim 33) BEŞİĞİN SÖKÜLMESİ Beşiği tamamen söküp ürünle birlikte gelen çantada saklamak mümkündür. Beşiği sökmek için “Kılıfın Çıkartılabilirliği” bölümünde 17-18 maddelerinde belirtilen işlemleri yerine getiriniz. Daha sonra beşiğin her iki bacağındaki takma pimlerine basarak merkez destek yapısını serbest bırakınız. (Resim 34)

Sorular & cevaplar

Chicco Next2Me ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Chicco Next2Me kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Chicco Next2Me ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.

Chicco Next2Me hakkında bir soru sorun

Adı Soyadı
E-posta Adresi
Yanıt

AşağıdaChicco Next2Me için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

 • Marka: Chicco
 • Ürün: Bebek Karyolaları
 • Model/isim: Next2Me
 • Dosya türü: PDF
 • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Lehçe, Rus, Türk, Yunan, Ukrayna, Arapça