Chicco Next2Me kılavuzu

AşağıdaChicco Next2Me için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Chicco
  • Ürün: Bebek Karyolası
  • Model/isim: Next2Me
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 41
42
Next2meBeşik
ÖNEMLİ - İLERİDE REFERANS OLARAK
KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ - IKAZLİCE
OKUYUNUZ.
IKAZ: BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK
İÇİN, KULLANIMDAN ÖNCE BU PLASTİK
AMBALAJI ÇIKARIP, İMHA EDİNİZ VEYA
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERDE
SAKLAYINIZ.
· 
IKAZ:Ürünyaşı0ayile6ayarasında,ağırlığı
en fazla 9 kg. çocuklar için uygundur.
· 
IKAZ: Çocuk tek başına oturabilir veya
dizleri üzerinde ayağa kalkabilir ise bu
ürün kullanılmamalıdır.
· 
IKAZ:Birparçanınkopuk,bozukveyaeksik
olması durumunda ürünü kullanmayınız.
· 
IKAZ: Yangını önlemek için, ürünü asla
elektrikli veya gazlı ısıtıcıların ya da başka
herhangi bir ısı kaynağının yakınında
bırakmayınız.
· Montajdan önce ürünün ve ürünü
oluşturan parçaların taşıma sırasında
hasar görmemiş olduklarını kontrol
ediniz. Herhangi bir parçanın hasarlanmış
olması durumunda ürünü kullanmayınız
ve çocukların ulaşamayacakları yerde
saklayınız.
· 
Ürünü kullanan tüm kişilerin beşiğin
doğru kullanımı hakkında bilgi sahibi
olduklarından emin olunuz.
· 
IKAZ:Kullanmadan önce ürünün güvenlik
mekanizmalarının doğru bir şekilde bloke
edilmiş olduğundan emin olunuz.
· 
IKAZ: Çocuk denetimsiz olarak “Beşik
Modu”’nda beşiğin içinde iken kenarının
kaldırılmış ve fermuarlarının tamamen
kapalı olduğundan emin olunuz.
· 
Ürünü kullandığınız zaman ve özellikle
“Beşik Modu”’nda tekerleklerin daima
bloke edilmiş olması gerekir.
· 
Ürünün tüm açma, ayarlama, sabitleme
ve konumlandırma işlemleri sadece
yetişkinler tarafından yapılmalıdır.
· 
Ürünü“Birlikte Uyuma (Yatağa Sabitleme)”
modunda kullanmadan önce doğru
olarak sabitlenmiş ve konumlandırılmış
olduğunu kontrol ediniz.
· 
IKAZ: Ürünü “Birlikte Uyuma (Yatağa
Sabitleme)”modunda kullanırken, çocuğu
beşiğe yerleştirmeden önce, bağlama
kayışlarının doğru olarak takıldığını ve
gerildiğini kontrol ediniz. Ürün anne baba
yatağına şiltesi ile sıkıca temas etmelidir ve
ürün ile anne baba şiltesi arasında boşluk
olmamalıdır.
· 
Ürün, daima düz ve yatay bir zemine
yerleştirilmelidir. Çocuk içinde iken ürünü
aslaeğimlibiryüzeyüzerindebırakmayınız.
· Başka çocukların beşiğin yakınında
denetimsiz olarak oynamalarına veya
beşiğe çıkmalarına izin vermeyiniz.
· 
Ürünü şasesi olmadan kullanmayınız.
· Sabitleme kayışlarını çocukların
ulaşamayacağı yerde saklayınız.
· 
Şiltenin kalınlığı (şiltenin ürünün üst
kenarına kadar olan yüksekliği) en az 200
mm olmalıdır. Beşiğin içinde bir şilteden
fazla şilte kullanmayınız.
· Ayrı olarak bir şilte veya minder satın
alacaksanız ürüne uyduğunu kontrol
ediniz.
· 
Ürünün iç tarafındaki işaret kullanılacak
şiltenin maksimum kalınlığını belirtir.
· 
Ürünün içinde ürünün derinliğini
azaltabilecek herhangi bir cisim
yerleştirmeyiniz.
· Olası tehlikelere karşı ürünü duvar ya da
başka engellerin yakınında park etmeyiniz.
· 
Ürünün içinde yutulabilecek küçük
cisimler bırakmayınız.
· 
Ürüne üretici tarafından verilmeyen ve
onaylanmayan aksesuar, yedek parça ve
başka parçalar takmayınız.
· Çocuk içindeyken beşiğin ayarlama
işlemlerini yapmayınız.
· Çocuk içindeyken beşiğin yerini
değiştirmeyiniz.
·  Aynı zamanda birden fazla çocuk için
kullanmayınız.
TR
Sayfa: 42
43
· 
Ürün, sarkan kablo ve kordonlardan uzak
tutulmalıdır: Çocuğun boğulma ve/veya
tıkanma olasılığını ortadan kaldırmak için
ürünü pencere, perde, perde telleri veya
benzeri cisimlerin yakınında bırakmayınız.
Boğulma tehlikesini önlemek icin
çocuğunuza ipli cisimler vermeyiniz ve
çocuğunuzu bu tarz cisimlerin yakınında
bırakmayınız.
· 
Ürünü uzun süre güneş altında bırakmak,
kumaş renginin solmasına neden olabilir.
Beşik uzun süre yüksek sıcaklık altında
kalmış ise, çocuğu beşiğe yerleştirmeden
önce birkaç dakika bekleyiniz.
· Kullanılmadığında ürünü çocukların
erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
BİLEŞENLER
A. Tekerlekli bacak desteği
B. Kayma önleyici ayaklı bacak desteği
C. Merkez destek yapısı
D. Sabitleme kayışları
E. Kumaş kılıfı
F. Kılıfı çıkartılabilir şilte
G. Üst boru yapısı
H. Çıkartılabilir üst boru yapısı
I. Çanta
A1) Yükseklik ayar tuşu
A2) Çıkartılabilir yapı desteği
A3) Yükseklik göstergesi
A4) Yatak tipine göre kapanabilen ayak serbest bırakma tuşu
A5) Mafsallı ayaklar
A6) Frenli tekerlekler
B1) Kaymayı önleyici ayaklar
B2) Merkez destek yapısı kancası
C1)Takma pimi
C2) Kumaş kılıfı sabitleme düğmesi
C3) Gri sabitleme tokaları
D1) Kırmızı takma tokaları
E1) Klipsli şerit
E2) Cep
E3) Kumaş çıkarma fermuarı
E4) Birlikte uyuma modu için açma fermuarı
E5) Ağlı pencere
E6) Yan kenar
G1) Bacak kancası
H1) Çıkartılabilir boru serbest bırakma düğmesi
L) Şilte yüksekliği maksimum sınır
BEŞİĞİN MONTAJI
1. Bacak desteğini elinize alarak ilk konumda bloke olduğuna
dair bir ‘klik’ sesi duyana kadar dış boruyu yukarıya doğru
kaydırınız. (Resim 1) Aynı işlemi diğer bacak desteği için de
tekrarlayınız.
2. Merkez destek yapısını resim 2’de gösterildiği gibi 2 bacağa
takınız. Yapının doğru olarak takıldığını belirten bir ‘klik’ sesi
duyacaksınız. (Resim 4)
IKAZ: Gri tokaları mafsallı ayakların bulunduğu aynı tarafa
çeviriniz. (Resim 4)
3. Önce bacak borusunu kumaşın yan cebine kaydırarak üst
yapı ve kumaşı bacaklara takınız. (Resim 5) Aynı işlemi diğer
tarafta da tekrarlayınız.
4. Plastik desteği resim 6’da gösterildiği gibi yerleştirerek üst
yapıyı bacaklara sabitleyiniz. Tam olarak takıldığına dair bir ‘klik’
sesi duyana kadar aşağıya doğru (Resim 7) aynı işlemi diğer
tarafta da tekrarlayınız.
5. Kılıfın alt tarafında bulunan klipsli 2 şeridi bağlayarak kumaş
kılıfı ana yapıya sabitleyiniz. (Resim 8)
6. Şilteyi beşiğin dibine yerleştiriniz. (Resim 9)
7. Frenleri etkinleştiren kolları indirerek beşiğin 2 tekerleğini
bloke ediniz. (Resim 10)
Böylece beşik kullanıma hazırdır.
IKAZ: Tüm bileşenlerin doğru takıldığını ve fermuarların sonuna
kadar kapalı olduğunu kontrol ediniz.
IKAZ: Beşiği mafsallı ayakları kısmı veya tam olarak çevrilmiş
veya serbest bırakılmış halde kullanmayınız. (Resim 11) Doğru
kullanım konum resim 12’de gösterilmiştir. Eğer yanlışlıkla
mafsallı ayaklara çarparsanız, beşiği hafifçe kaldırarak tekrar
doğru konuma getiriniz.
BEŞİK YÜKSEKLİĞİNİN AYARI
Beşiğin yüksekliğini farklı konumlarda ayarlamak mümkündür.
Yüksekliği ayarlamak için ayar tuşunu yukarıya doğru kaldırınız
ve beşiği istediğiniz konuma kadar kaldırınız. (Resim 13) Aynı
işlemi diğer tarafta da tekrarlayınız.
2 bacağı farklı yüksekliklere ayarlayarak beşiğin tabanını hafifçe
eğmek mümkündür. (Resim 14)
IKAZ: İki bacak arasında maksimum 2 konum farkı ile beşiği
eğmek mümkündür
(örnek: sağ bacak konum 3’te sol bacak konum 1’de, resim 15’e
bakınız).
IKAZ: Çocuğun başı daima daha yüksek tarafta
konumlandırılmalıdır. (Resim 16)
BİRLİKTE UYUMA MODU (YATAĞA SABİTLEME)
Beşiği anne baba yatağına takmak mümkündür. (Birlikte uyuma
modu)
IKAZ – ÇOCUĞUNUZUN GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİDİR: Bu
kullanım yalnızca bu paragrafta belirtilen tüm koşullara
uyulmasına olanak tanıyan yatak tipleri ile yerine getirilebilir.
Özellikle beşiğin kenarı daima anne baba yatağının minderine
yapışık olmalı ve anne baba yatağının minderi mümkün olduğu
kadar beşiğin kenarı ile aynı yükseklikte olmalıdır. (Resim
17) Ayrıca beşik, anne baba yatağının yapısını veya minder
desteğine (yaylı veya çıtalı) sağlamca takılabilir durumda
olmalıdır.
IKAZ: Birlikte uyuma modunda iken beşiğin anne baba yatağı ile
çakışmamasına IKAZ ediniz.
IKAZ: Beşiğin kullanımı sırasında çarşaf, battaniye ve benzer
cismin beşik alanına girmemesine IKAZ ediniz.
1.Yan fermuarları sonuna kadar açarak beşiğin pencereli tarafını
açınız. (Resim 18)
2. Daha sonra çıkartılabilir borunun serbest bırakma düğmesine
basınız ve kısmı olarak önce bir tarafından sonra diğerinden
sıyırınız. (Resim 19) İşlemi her iki tarafta da tamamladıktan sonra
boruyu sıyırınız ve ilgili destekler yardımıyla yapının bacaklarına
takınız. (Resim 20)
IKAZ: Boru alçak durumda iken beşiği yalnızca birlikte uyuma
modunda kullanınız.
3. Beşiği anne baba yatağına yaklaştırınız ve beşiğin yatağa
göre yüksekliğini kontrol ediniz. IKAZ: Anne baba yatağının
minderinin yüksekliği daima beşiğin yan kenarına göre büyük
Sayfa: 43
44
olmalıdır. (Resim 21)
IKAZ: Birlikte uyuma modunda beşiğin 2 bacağı daima aynı
yükseklikte ayarlanmalıdır.
4. Beşiği anne baba yatağına takmak için (Birlikte uyuma modu)
ürünle birlikte gelen kayış çiftini kullanınız. Kayışlar kumaş kılıfın
alt cebinde bulunur. (Resim 22)
5. Gri tokaları kumaş kılıfın altına her iki tarafa takınız. Kırmızı
tokaların resim 23’de gösterildiği gibi kayışın üstüne gelecek
şekilde yerleştirilmiş olmasına IKAZ ediniz.
6. Daha sonra kayışı altan yukarıya gelecek şekilde anne baba
yatağının etrafına geçiriniz (Resim 24) ve bir ilmik oluşturacak
şekilde kırmızı tokayı takınız. (Resim 25) Aynı işlemi diğer tarafta
da tekrarlayınız. Daha kolay bir montaj için tokaları taktığınız
sırada beşiği anne baba yatağından hafif aralıkta tutmanız
tavsiye edilir.
7. Bu noktada beşiği anne baba yatağına yaklaştırınız ve kayışları
iyice çekerek ilmiği sıkınız. (Resim 26) İşlemi önce bir tarafta,
sonra diğer tarafta da yerine getiriniz ve beşik anne baba yatağı
ile sıkıca temas yapana kadar kayışları ayarlayınız.
IKAZ: Her kullanımdan önce daima anne baba yatağının
minderi ile beşik kenarı arasında hiç boşluk olmamasına IKAZ
ediniz. Eğer boşluk mevcut ise, kayışları iyice çekerek boşluğu
yok ediniz.
8. Fazlalık kayış kısmını kılıfın altında bulunan cebe yerleştiriniz.
9. Beşiğin tekerleklerini nokta 7’de belirtildiği gibi bloke ediniz.
Beşiği, anne baba yatağına sabitleme işlemleri sırasında
beşiğin ayaklarını anne baba yatağının altına sokmak mümkün
değilse, yukarıda belirtilen talimatlara uyarak ve beşiği yatağa
yaklaştırma sırasında mafsallı ayakları çevirerek, beşiği yatağa
takmak mümkündür.
Ayakları çevirmek için çevirmeyi bloke eden düğmeyi çekiniz ve
bir elle beşiğin ayaklarını içe doğru çeviriniz (Resim 27).
IKAZ: Ürünün kullanımı yalnızca yanları dik olan yatak ve/veya
şilte/minder ile kullanılabilir. Ürün, yuvarlak yatak ve/veya şilte
ya da su minderleri ile kesinlikle kullanılmamalıdır.
IKAZ: Ürün “Birlikte Uyuma Modunda” (Yatağa Sabitleme)”
kullanıldığı zaman, daima yatağın uzun kenarına takılmalıdır.
Ürünü yatak başına veya ayak başına MONTE ETMEYİNİZ.
BAKIM ÖNERİLERİ
Beşik ve şilte dayanıklı, tamamen çıkartılabilir ve yıkanabilir bir
kılıfa sahiptir.
Kılıfın çıkartma/giydirme işlemleri, yalnızca bir yetişkin
tarafından yerine getirilmelidir. Düzenli olarak ürünün aşınmış,
kopmuş olmadığını ya da eksik parçaların bulunmadığını
kontrol ediniz. Bir parçanın kopuk, bozuk veya eksik olması
durumunda ürünü kullanmayınız ve çocukların ulaşamayacağı
yerde saklayınız.
Kumaşı yıkama sırasında, etikette belirtilen talimatlara uyunuz.
Temizlik için çözücü veya aşındırıcı ürün kullanmayınız.
Elde soğuk su ile yıkayınız.
Çamaşır suyu kullanmayınız.
Makinede kurutmayınız.
Ütülemeyiniz.
Kuru temizleme yapmayınız.
Her yıkamadan sonra kumaşın ve dikişlerin sağlamlılığını
kontrol ediniz.
IKAZ: Kılıfın çıkartma/giydirme işlemleri sırasında yırtılma veya
kazara hasarları önlemek için kumaşı IKAZlice kullanınız.
IKAZ: Kılıfın çıkartma/giydirme işlemleri birkaç dakika sürebilir
ve yalnızca bir yetişkin tarafından yerine getirilmelidir.
YATAĞIN DÜZELTİLMESİ
Yatağın düzeltilmesini kolaylaştırmak için beşiği anne baba
yatağından ayırmak mümkündür. Bunu gerçekleştirmek için
kumaş kılıfın altında bulunan gri tokaları açmak yeterlidir.
Beşiği tekrar anne baba yatağına takmak ve sağlamca
sabitlemek için bağlama kayışlarını iyice çekiniz. Daha
önce“Birlikte Uyuma (Yatağa Sabitleme)” bölümünde belirtilen
tüm noktalara uyulmasına IKAZ ediniz.
KILIFIN ÇIKARTILABİLİRLİĞİ
17. Şilteyi çıkartınız ve kumaşın alt kısmında bulunan düğmeleri
açınız. (Resim 28)
18. Bacak kancası üzerinde bulunan tuşlara basınız (Resim 29)
ve üst boruyu yukarıya doğru çekerek kumaş kılıfı bacaklardan
sıyrınız. (Resim 30) Bu işlemleri her iki tarafta da yerine getiriniz.
19. Pencerenin yan tarafında bulunan yan fermuarlarını “Birlikte
Uyuma (Yatağa Sabitleme)” bölümünde belirtildiği gibi açınız
ve üst çıkartılabilir borunun serbest bırakma tuşlarına basınız.
Daha sonra kılıfın iç kısmına zarar vermemeye IKAZ ederek üst
çıkartılabilir boruyu sıyırınız. (Resim 31)
20. Beşiğin üst kenarında bulunan fermuarı açınız ve kumaş kılıfı
tamamen sıyrıp çıkarınız. (Resim 32)
21. Kenarın sert desteğini çıkarınız. (Resim 33)
BEŞİĞİN SÖKÜLMESİ
Beşiği tamamen söküp ürünle birlikte gelen çantada saklamak
mümkündür. Beşiği sökmek için “Kılıfın Çıkartılabilirliği”
bölümünde 17-18 maddelerinde belirtilen işlemleri yerine
getiriniz. Daha sonra beşiğin her iki bacağındaki takma
pimlerine basarak merkez destek yapısını serbest bırakınız.
(Resim 34)

Sorular & cevaplar

Chicco Next2Me hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Chicco Next2Me hakkında bir soru sorun

Chicco Next2Me ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Chicco Next2Me kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Chicco Next2Me ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.