Braun ThermoScan 7 IRT 6520 kılavuzu

AşağıdaBraun ThermoScan 7 IRT 6520 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Braun
  • Ürün: Termometre
  • Model/isim: ThermoScan 7 IRT 6520
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: , , , , , , , , ,

İçindekiler

Sayfa: 52
102 103
BraunThermoScan termometresi, kulaktan doğru, güvenli ve hızlı derece ölçümü yapmak üzere özenle
geliştirilmiştir.
Termometrenin kulaklığının şekli, cihazın kulak kanalına kulak zarını incitecek kadar çok sokulmasını
engeller.
Τncak, diğer termometreler için de söz konusu olduğu gibi, doğru derece ölçümü almak için uygun bir
yöntem kullanılması kritik önem taşır.
Bu nedenle, kullanım talimatının tamamını dikkatle okuyunuz.
BraunThermoScan termometresi, tüm yaş grupları için insan vücut derecesinin ara sıra ölçülmesi ve
izlenmesi için endikedir. Bu termometre yalnızca ev ortamında kullanıma yöneliktir.
Τge Precision™ özelliğine sahip IRT 6520’nin kullanımı doktorunuzun tavsiyelerinin yerine geçmez.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
10
UYARILARVE ÖNLEMLER
• Termometre fonundaki herhangi bir renge veya ateş olmamasına bakılmaksızın
nedeni açıklanamayan sinirlilik, kusma, ishal, dehidratasyon, iştah veya aktivitede
değişiklikler, nöbet, kas ağrısı, titreme, ense/boyun sertliği, idrar yaparken ağrı vb. gibi
belirtiler varsa lütfen doktorunuza başvurunuz.
• Termometre yüksek ateş gösterirse lütfen doktorunuza başvurunuz
(IRT 6520 için fonda sarı veya kırmızı ışık).
Bu termometrenin çalışması için ortam sıcaklığı aralığı şöyledir: 10 – 40 °C (50 – 104 °F). Bu termometreyi
aşırı sıcaklıklara (-25 °C / -13 °F’nin altında veya 55 °C / 131 °F’nin üstünde) veya aşırı neme (> %95 Bağıl
Nem) maruz bırakmayınız. Bu termometre sadece orijinal BraunThermoScan lens filtreleri (LF 40) ile
kullanılmalıdır.
Hatalı ölçümlerden kaçınmak için her zaman termometreyi yeni, temiz bir lens filtresi takıp kullanınız.
Termometre kazara bir lens filtresi olmadan kullanılırsa, lensi temizleyiniz («Bakım ve temizlik» bölümüne
bakınız). Lens filtrelerini çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
Bu termometre yalnızca ev ortamında kullanıma yöneliktir. Bu ürün herhangi bir hastalığın teşhis edilmesine
yönelik değildir, ancak yararlı bir sıcaklık tarama aracıdır. Bu termometre doktorunuzun tavsiyelerinin yerine
geçmez.
Ürün tanımı
IRT 6520
Lens filtresi (Kutuda 20 adet)
Kulaklık ucu
Kulaklık
ExacTemp ışığı
Lens filtresini çıkartma düğmesi
Ekran
AgePrecision ve Bellek düğmeleri
Güç düğmesi
Başlat düğmesi
Pil bölmesinin kapağı
Koruyucu hazne
IRT 6020
Lens filtresi (Kutuda 20 adet)
Kulaklık ucu
Kulaklık
ExacTemp ışığı
Lens filtresini çıkartma düğmesi
Ekran
Güç düğmesi
Başlat düğmesi
Pil bölmesinin kapağı
Koruyucu başlık
Vücut sıcaklığı
Normal vücut sıcaklığı belirli bir aralıkta değişir. Ölçüm yerine göre değişebildiği gibi, yaş
ilerledikçe de azalma eğilimi gösterir. Τyrıca kişiden kişiye değiştiği gibi, gün boyunca da
dalgalanma gösterir. Bu nedenle, normal sıcaklık aralığının belirlenmesi önemlidir. Braun
ThermoScan kullanılarak bu aralık kolayca saptanabilir. Normal vücut sıcaklığı aralığını belirlemek
için kendinizde ve sağlıklı aile üyelerinde derece ölçümü yapmayı deneyiniz.
Not: Hekiminize başvurduğunuzda,ThermoScan’in kulaktan sıcaklık ölçen bir termometre
olduğunu iletip, mümkünse kişinin normalThermoScan sıcaklık aralığını ek bilgi olarak veriniz.
Τge PrecisionTM özelliği, prematür veya gebelik süresine göre kilosu düşük bebeklerde kullanılmamalıdır.
Τge PrecisionTM özelliği, normalin altındaki (hipotermik) dereceleri yorumlamaya yönelik değildir.
12 yaşından küçük çocukların kendi sıcaklıklarını gözetimsiz olarak ölçmelerine izin vermeyiniz.
Bu ekipmanda üreticinin izni olmadan değişiklik yapmayınız.
Ebeveynler/veliler, olağandışı bulgu (bulguları) veya belirti (belirtileri) fark edince hekimi aramalıdır.
Örneğin, ateşi olmasa veya ateşi düşük olsa bile sinirlilik, kusma, ishal, dehidratasyon, nöbet, iştah veya
aktivitede değişiklikler gibi belirtiler gösteren çocukların tıbbi bakıma ihtiyacı olabilir.
Τntibiyotik, analjezik veya antipiretik (ateş düşürücü) ilaçlar kullanan çocukların hastalığının şiddeti, yalnızca
derece ölçümlerine göre değerlendirilmemelidir.
Τge Precision™ özelliğinin gösterdiği derece yükselmesi, özellikle de yaşlı, zayıf, bağışıklık sistemi zayıflamış
yetişkinlerde veya yenidoğanlarda ve bebeklerde ciddi bir hastalığa işaret edebilir. Derecede yükselme varsa
ve aşağıdaki kişiler için derece ölçümü yapıyorsanız lütfen derhal tıbbi tavsiye alınız:
• yenidoğanlar ve 3 aydan küçük bebekler (ateş 37,4 °C veya 99,4 °F’nin üzerinde ise hemen doktorunuza
danışın)
• 60 yaşın üzerindeki hastalar
• şeker hastalığı (diabetes mellitus) olan veya bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar (örn. HIV pozitif, kanser
kemoterapisi, kronik steroid tedavisi, splenektomi (dalak çıkarma operasyonu) olanlar)
• yatalak hastalar (örn. bakım evinde yatan hasta, felç, kronik hastalık, ameliyat sonrası iyileşme dönemi)
• organ nakil hastası (örn. karaciğer, kalp, akciğer, böbrek)
Yaşlı hastalarda ateş körlenmiş olabilir ya da ateş olmayabilir.
Bu termometre, çocuklar tarafından yutulabilecek veya çocuklar için boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük
parçalar içerir.Termometreyi her zaman çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
Renk kodlu Age Precision™ ekranı
Klinik çalışmalar, yenidoğanlar küçük çocuk ve küçük çocuklar da zamanla yetişkin aşamasına
gelirken ateş tanımının değiştiğini göstermektedir1
.
Braun’un renk kodlu Τge Precision™ ekranı sayesinde, tüm aile için derece ölçümleri yorumlanırken
tahminlere gerek kalmaz.
ΤgePrecision düğmesini kullanarak uygun yaş ayarını seçip, derece ölçümünü yaptıktan sonra renk
kodlu ekran yeşil, sarı veya kırmızı renk alarak derece ölçümünü anlamanıza yardım edecektir.
6520
Türkçe
1
Herzog L, Phillips S. Τddressing Concerns Τbout Fever. Clinical Pediatrics. 2011; 50(#5): 383-390.
Sayfa: 53
104 105
BraunThermoScan nasıl çalışır?
BraunThermoScan, kulak zarı ve onun etrafındaki dokuların ürettiği kızılötesi sıcaklığı
ölçer.Yanlış derece ölçümlerini önlemek için kulaklığın ucu, insan vücudunun
sıcaklığına yakın bir sıcaklığa ısıtılır. BraunThermoScan kulağa yerleştirildiğinde, sürekli
olarak kızılötesi enerjiyi izler.Termometre doğru bir derece ölçümü yapıldığını tespit
edince ölçüm tamamlanır ve sonuç görüntülenir.
Neden kulaktan ölçüm yapılıyor?
Derece ölçümünün hedefi, hayati organların sıcaklığı olan ana vücut derecesini1
ölçmektir. Kulaktan alınan ölçümler ana vücut sıcaklığını2
doğru bir şekilde yansıtır
çünkü kulak zarı beynin sıcaklık kontrol merkezi3
olan hipotalamus ile aynı kan akımını
paylaşır. Bu nedenle vücuttaki sıcaklık değişiklikleri, diğer yerlere kıyasla kulağa daha
önce yansır. Kol altından alınan sıcaklık ölçümleri cildin sıcaklığını ölçer ve ana vücut
sıcaklığını güvenilir bir şekilde yansıtmayabilir. Τğızdan alınan sıcaklık ölçümleri
yemekten, içmekten ve ağızdan solunumdan etkilenebilir. Rektal ölçümler sıklıkla ana
vücut sıcaklığındaki değişiklikleri gecikerek izler ve ayrıca kir bulaşma riskini içerir.
1
Koruyucu başlığı çıkarınız.
6020
BraunThermoScan nasıl kullanılır
Termometreyi koruyucu hazneden çıkarınız.
6520
1
Guyton Τ C,Textbook of Medical Physiology,W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, p 919.
2
Guyton Τ C,Textbook of Medical Physiology,W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, pp 754-5.
3
Netter H F, Τtlas of Human Τnatomy, Novartis Medical Education, East Hanover, NJ, 1997, pp 63, 95.
2
Güç düğmesine basınız .
Termometre kendini test edecek ve ekranda bütün unsurlar
görüntülenecektir. Τrdından, en son derece ölçümü 5 saniye süreyle
görüntülenecektir.
Ekran aşağıdaki resimlerde olduğu gibi göründüğünde termometre ölçüm yapmaya hazır
demektir.
6020
6520
3
4
5
6520
Termometrenin kulaklığını kulak kanalına sağlamca
yerleştirip, ardından Başlat düğmesine basıp
düğmeyi serbest bırakınız .
Τşağıda gösterildiği şekilde Τge Precision™ düğmesini kullanarak yaş seçiniz.
Bir yaş grubundan diğerine geçmek için düğmeye basınız.
NOT: Bir ölçüm yapmak için bir yaş değeri seçmelisiniz.
Bir lens filtresi gerekli olduğunda lens filtre göstergesi
yanıp sönecektir.
Doğru ölçüm yapabilmek için, her bir ölçümden önce
yeni ve temiz bir lens filtresinin yerine yerleştirilmiş
olduğundan emin olunuz.
Termometrenin kulaklığını dosdoğru kutunun içindeki
lens filtresine itip, ardından çekerek yeni bir lens
filtresini yerine yerleştirebilirsiniz.
Not: BraunThermoScan, lens filtresi olmadan
çalışmayacaktır.
Sıcaklık ölçümü yapılırken ExacTemp ışığı yanıp sönecektir. Ölçümün
başarıyla yapıldığını göstermek üzere ışık 3 saniye süreyle sürekli yanacaktır.
NOT: Ölçüm sırasında kulaklık kulak kanalına doğru şekilde yerleştirildiyse,
uzun bir sinyal sesi ölçümün tamamlandığını belirtecektir.
Eğer kulaklık kulak kanalına dengeli ve sağlam bir şekilde
YERLEŞTİRİLMEDİYSE bir dizi kısa sinyal sesi işitilecek, ExacTemp ışığı sönecek
ve ekranda bir hata mesajı görünecektir (POS = pozisyon hatası).
Daha fazla bilgi için «Hatalar ve sorun giderme» bölümüne bakınız.
6
Türkçe
Sayfa: 54
106 107
7
9
6520
6020
Teyit sinyali, doğru bir derece ölçümü yapılmış olduğunu gösterir. Sonuç ekranda görüntülenir.
Derece görüntüleri.
0-3 3-36 36+
Months
0-3 3-36 36+
Months
0-3 3-36 36+
Months
Yaş aralığı:
0-3 Ay
3-36 Ay
36 Aydan
büyük - yetişkin
Yeşil
Normal sıcaklık
≥35,8 – ≤37,4 °C
(≥96,4 – ≤99,4 °F)
≥35,4 – ≤37,6 °C
(≥95,7 – ≤99,6 °F)
≥35,4 – ≤37,7 °C
(≥95,7 – ≤99,9 °F)
Sarı
Τrtmış derece
>37,6 – ≤38,5 °C
(>99,6 – ≤101,3 °F)
>37,7 – ≤39,4 °C
(>99,9 – ≤103,0 °F)
Kırmızı
Yüksek derece
>37,4 °C
(>99,4 °F)
>38,5 °C
(>101,3 °F)
>39,4 °C
(>103,0 °F)
Bir sonraki ölçüm için, filtre Çıkartma düğmesine basıp
, kullanılmış lens filtresini çıkarıp, yerine yeni ve
temiz bir filtre yerleştiriniz.
NOT: Değiştirmezseniz, en son yapılan yaş ayarını
varsayılan olarak ayarlayacaktır.
BraunThermoScan termometresi 60 saniye süreyle
kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.
Termometre ayrıca, Güç düğmesine basmak suretiyle
de kapatılabilir .
Ekranda kısaca OFF sözcüğü görünecek ve ardından
ekran kapanacaktır.
8
Sıcaklık ölçme ipuçları
Doğru ve hijyenik ölçüm için daima tek kullanımlık lens filtrelerini değiştiriniz. Sağ kulaktan yapılan
ölçüm, sol kulaktan alınan ölçümden farklı olabilir. Bu nedenle, her zaman aynı kulaktan ölçüm
yapınız. Ölçümün doğru olması için kulakta herhangi bir tıkanıklık ya da çok kulak kiri olmamalıdır.
Dış faktörler kulak sıcaklık derecesini etkileyebilir; eğer kişide şu faktörler varsa:
Faktör Etkiler
Kötü bir şekilde yerleştirilmiş kulaklık
Kullanılmış lens filtresi
Kirli lens
Bu model, en son 9 derece ölçümünü bellekte saklar. Saklanmış ölçümün
görüntülenmesi için termometrenin çalışıyor olması gerekir.
Mem düğmesine basınız.
Ekran derece ölçümünü gösterecek ve Mem düğmesi serbest bırakıldığında
o bellek numarası için saklanan ölçüm ve“M”harfi birlikte görüntülenecektir.
Mem düğmesine her basıldığında, saklanmış olan
ölçüm ve M harfi her bir derece ölçümünü belirtmek
üzere görüntülenecektir (örn. M2).
Bellek düğmesine 5 saniye süreyle basılmazsa bellek
modu otomatik olarak kapanır.
Τşağıdaki durumlarda dereceyi ölçmeden önce 20 dakika bekleyiniz.
Faktör Etkiler
Odanın aşırı sıcak veya aşırı soğuk olması
İşitme cihazı
Bir yastık üzerinde yatıyor olmak
Kulak kanalına kulak damlası veya başka bir ilaç konulmuşsa, ilaç kullanılmayan kulaktan ölçüm
yapınız.
Bellek modu
1
1
2
3
6520
6520
Gece ışığı özelliği
Loş bir ortamda ekranı aydınlatmak üzere termometrede kullanışlı bir
gece ışığı bulunmaktadır.
Herhangi bir düğmeye bastığınızda bu ışık yanacaktır. Derece ölçümü
yapıldıktan sonra bile, termometre 15 saniye süreyle kullanılmayana
kadar ışık yanmaya devam edecektir.
En son derece ölçümü bellekte saklanır ve tekrar
açıldığında 5 saniye otomatik olarak görüntülenir.
Sıcaklık ölçeğini değiştirme
BraunThermoScan termometreniz, üreticiden Santigrat (°C) moduna ayarlı olarak
gönderilir. Ölçeği Fahrenhayta (°F) ve/veya Fahrenhayttan Santigrata çevirmek
isterseniz, şu adımları izleyiniz:
Termometrenin kapalı olduğundan emin olunuz.
Güç düğmesine basıp, düğmeyi basılı tutunuz .Yaklaşık 3 saniye sonra
ekranda şunlar görünecektir: °C / SET / °F / SET.
1
2
Türkçe
Sayfa: 55
108 109
Bakım ve temizlik
Kulaklık kısmının ucu termometrenin en nazik parçasıdır. Ölçümlerin doğru
olması ucun temiz ve bozulmamış olması gerekir.Termometre kazara bir
lens filtresi olmadan kullanılırsa, kulaklığın ucunu şu şekilde temizleyiniz:
Yüzeyini, alkolle ıslatılmış bir pamuklu çubuk veya yumuşak bez ile siliniz.
Τlkol tamamen kuruduktan sonra termometreye yeni bir lens filtresi takıp
derece ölçümü yapabilirsiniz.
Kulaklığın ucu hasar görürse, lütfen Müşteri İlişkileri bölümü ile iletişim
kurunuz.
Termometrenin ekranını ve dışını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanınız. Τşındırıcı
temizlik maddeleri kullanmayınız. Bu termometreyi asla suya veya başka herhangi bir sıvıya
batırmayınız.Termometreyi ve lens filtrelerini tozdan, kir bulaşmasından uzak kuru bir yerde,
doğrudan gün ışığına maruz kalmayacak şekilde saklayınız.
Ek lens filtreleri (LF 40), BraunThermoScan satan mağazaların çoğunda satılmaktadır.
Pillerin değiştirilmesi
Termometre iki adet 1,5Voltluk ΤΤ (LR 06) tipi pil ile birlikte
sunulmaktadır. En üstün performans için Duracell® marka alkalik pillerin
kullanımı önerilir.
Ekranda pil sembolü göründüğünde yeni pilleri yerleştiriniz.
Pil bölmesini açınız. Eski pilleri çıkarıp, pil kutuplarının doğru yönde
olmasına dikkat ederek yeni pilleri yerleştiriniz.
Pil bölmesinin kapağını tıklatarak kapatınız.
1
2
3
Eski pilleri bertaraf ediniz. Çevreyi korumak için, kullanılmış pilleri bunları
kabul eden bir perakende mağazasında ya da ulusal veya yerel
yönetmeliklere göre uygun toplama yerlerinde bertaraf ediniz.
Kalibrasyon
Bu cihaz uzun bir kullanım ömrüne sahip olacak şekilde tasarlanıp üretilmiştir, ancak genellikle
doğru çalışma ve hassasiyete sahip olduğundan emin olmak üzere cihazın yılda bir kez kontrol
ettirilmesi önerilir. Lütfen ülkenizdeki yetkili servis merkezi ile iletişim kurunuz.
Not: Kalibrasyon kontrolü ücretsiz bir hizmet değildir. Lütfen, ürünü göndermeden önceYetkili
Servis Merkezinizi arayarak fiyat alınız.
Üretim tarihi, termometrenin önünde bulunan pil bölmesindeki LOT numarasında gösterilmektedir.
LOT sözcüğünden sonraki ilk üç (3) rakam ürünün takvime göre imal gününü gösterirken bunlardan
sonraki iki (2) rakam da ürünün imal edildiği takvim yılının son iki rakamını temsil eder. Son
tanımlayıcılar da üreticiyi temsil eden harflerdir.
Bir örnek: LOT 11614k; bu ürün 2014 yılının 116. günü imal edilmiştir.
İstediğiniz sıcaklık ölçeği göründüğünde Güç düğmesini serbest bırakınız .
Yeni ayarı teyit etmek üzere kısa bir sinyal sesi işitilecek ve ardından termometre
otomatik olarak kapanacaktır.
3 Hatalar ve sorun giderme
Hata Mesajı Durum Çözüm
Lens filtresi takılmamış. Yeni, temiz bir lens filtresi takınız.
Termometrenin kulaklığı kulağa
sağlam bir şekilde yerleştirilmemiş.
Doğru bir ölçümün yapılması
olanaksızdı.
POS = pozisyon hatası
Kulaklığın doğru şekilde konumlanmış
olmasına ve dengeli bir şekilde
durmasına özen gösteriniz.
Lens filtresini değiştirip, yeniden
konumlayınız.
Yeni bir ölçüme başlamak için başlat
düğmesine basınız.
Çevre sıcaklığı, izin verilen çalışma
aralığında değil: (10 – 40 °C veya
50 – 104 °F).
Termometreyi 30 dakika süreyle
sıcaklığı 10 ve 40 °C veya 50 ve 104 °F
arasında olan bir odada bekletin.
Τlınan ölçüm, tipik insan sıcaklığı
aralığında değil: (34 – 42,2 °C veya
93,2 – 108 °F).
HI = çok yüksek
LO = çok düşük
Kulaklığın ucunun ve lensin temiz
olduğundan ve yeni, temiz bir lens
filtresinin takılmış olduğundan emin
olunuz. Termometrenin kulağa doğru
şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin
olunuz. Τrdından, yeni bir ölçüm
yapınız.
Sistem hatası - termometrenin
kendini sınama ekranı sürekli yanıp
sönüyor ve hazır sinyali ve hazır
sembolü vermiyor.
Eğer hata devam ederse,
Eğer hata yine de devam ederse,
Termometre otomatik olarak kapanana
kadar 1 dakika bekleyiniz, ardından
tekrar çalıştırınız.
...pilleri yerinden çıkarıp, tekrar yerlerine
yerleştirmek suretiyle termometreyi
sıfırlayınız.
...lütfen Servis Merkezi ile iletişim
kurunuz.
Pil azalmış olmakla beraber
termometre yine de doğru şekilde
çalışacaktır.
Yeni pil takınız.
Pil, doğru ölçüm yapamayacak kadar
azalmış.
Yeni pil takınız.
Türkçe
Sayfa: 56
110 111
Ürün özellikleri
Görüntülenen sıcaklık aralığı: 34 – 42,2 °C (93,2 – 108 °F).
Çalışma için ortam sıcaklığı aralığı: 10–40 °C (50–104°F).
Saklama sıcaklığı aralığı: -25 – 55 °C (-13 – 131 °F)
Çalıştırma ve saklama bağıl nemi: % 10-95 BN (yoğunlaşmayan)
Ekran çözünürlüğü: 0,1 °C veya °F
Görüntülenen sıcaklık aralığının doğruluğu Τzami Laboratuvar Hatası
35 – 42 °C (95 – 107,6 °F): ± 0,2 °C (± 0,4 °F)
Bu aralığın dışında: ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Klinik tekrarlanabilirlik: ± 0,14 °C (± 0,26 °F)
Pil ömrü: 2 yıl / 600 ölçüm
Hizmet ömrü: 5 yıl
Bu termometre, atmosferik basıncı 1 olan ortamlarda veya atmosferik basıncı 1’e kadar olan yüksek yerlerde
çalışmak üzere tasarlanmıştır (700 - 1060 hPa).
Kullanımtalimatınabakınız
BFtipiuygulamalıparçası
olanekipman
10 °C
40 °C
Çalışmasıcaklığı Kurututunuz
Saklamasıcaklığı
Önceden bildirim yapılmadan değişikliğe tabidir
Bu cihaz aşağıdaki standartlara uygundur:
Standart Referans Baskı Başlığı:
EN 12470-5: 2003 Klinik termometreler – Bölüm 5: Kızılötesi kulak termometrelerinin performansı
(maksimum cihaz ile).
EN 60601-1: 2006Tıbbi elektrikli ekipman – Bölüm 1:Temel güvenlik ve esas performans için genel
gereklilikler.
EN ISO 14971: 2012Tibbi cihazlar – Risk yönetiminin tıbbi cihazlara uygulanması.
EN ISO 10993-1: 2009Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi – Bölüm 1: Bir risk yönetimi sürecinde
Değerlendirme ve Sınama.
EN 60601-1-2: 2007Tıbbi elektrikli ekipman – Bölüm 1-2:Temel güvenlik ve esas performans için genel
gereklilikler – Ek standart: Elektromanyetik uyumluluk – Gereklilik ve testler.
EN 980: 2008Tıbbi cihazların etiketlenmesinde kullanılacak semboller.
EN 1041: 2008Tıbbi cihaz üreticisi tarafından sağlanan bilgi.
EN 60601-1-11: 2010Tıbbi elektrikli ekipman – Bölüm 1-11:Temel güvenlik ve esas performans için genel
gereklilikler – Ek standart: Evde sağlık bakımı ortamında kullanılan tıbbi elektrikli ekipman ve tıbbi elektrikli
sistemler için gereklilikler.
Bu ürün, EC yönergesi 93/42/EEC hükümlerine uygundur.
TIBBİ ELEKTRİKLİ EKİPMΤN, EMC ile ilgili özel önlemler gerektirir. EMC gerekliliklerinin ayrıntılı bir tanımı için
lütfen yetkili yerel Servis Merkeziniz ile iletişim kurunuz (garanti kartına bakınız).
Portatif ve taşınabilir Radyo Frekans iletişim ekipmanlarıTIBBİ ELEKTRİKLİ EKİPMΤNI etkileyebilir.
Lütfen, ürünü kullanım ömrü sonunda ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyiniz.
Çevreyi korumak için, kullanılmış pilleri ulusal veya yerel yönetmeliklere göre uygun toplama
yerlerinde bertaraf ediniz.
Garanti
Tüketici Kartı’na web sitemizden erişebilirsiniz: www.hot-europe.com/after-sales
Bulunduğunuz ülkedeki KazYetkili Servis Merkezleri’nin iletişim bilgileri bulmak için lütfen bu kılavuzun son
sayfasına bakın.
Türkçe
Kılavuz ve üretici beyanı – elektromanyetik emisyonlar
Bu IRT 6020/6520 ekipmanı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir.
IRT 6020/6520 ekipmanının tüketicisi veya kullanıcısının, ekipmanın böyle bir ortamda kullanıldığını temin etmesi
gerekir.
EmisyonTesti Uygunluk Elektromanyetik ortam – kılavuz
RF Emisyonları
CISPR 11
Grup 1
TE ekipmanı, RF enerjisini sadece iç fonksiyonu için
kullanmaktadır. Bu nedenle, RF emisyonları çok düşüktür ve
etrafındaki elektronik ekipmanda herhangi bir parazite
neden olma ihtimalleri bulunmamaktadır.
RF Emisyonları
CISPR 11
B Sınıfı Uygundur
Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2
Uygulanabilir değildir
TE ekipman, yalnızca pil
ile çalışmaktadır.
Gerilim dalgalanmaları /
titreşim emisyonları
Uygulanabilir değildir
Yaşam Desteği Sağlamayan Ekipmanın Ayrı Olma Mesafesi Hesabı
(3Vrms / 3V/m uygunluk)
Vericinin nominal çıkış gücü (W)
Vericinin frekansına göre ayrı olma mesafesi (m)
ISM bantlarında 150 kHz
ila 80 MHz
80 MHz ila
800 MHz
800 MHz ila
2.5 GHz
0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,37 0,37 0,74
1 1,17 1,17 2,33
10 3,69 3,69 7,38
100 11,67 11,67 23,33
d = [
3,5
] P
V1
d = [
3,5
] P
E1
d = [
7
] P
E1
Sayfa: 57
112
Kılavuz ve üretici beyanı – elektromanyetik bağışıklık
Bu IRT 6020/6520 ekipmanı, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanıma yöneliktir.
IRT 6020/6520 ekipmanının tüketicisi veya kullanıcısının, ekipmanın böyle bir ortamda kullanıldığını temin
etmesi gerekir.
Bağışıklık testi
IEC60601 test
seviyesi
Uygunluk seviyesi Elektromanyetik ortam – kılavuz
Elektrostatik
boşalım (ESD)
IEC 61000-4-2
±6kVTemas
±8kV Hava
Uygundur
Yer döşemesi ahşap, beton veya
fayans olmalıdır.Yer döşemesi
sentetik malzemeyle kaplı ise, bağıl
nem en az %30 olmalıdır.
Işınan RF
IEC 61000-4-3
3V/m 80MHz
ila 2.5GHz
Uygundur
Sabit RF vericilerinden korunmuş olan
konum dışındaki alan
kuvvetleri, elektromanyetik saha
incelemesi aracılığıyla belirlendiği
üzere, 3V/m’den daha az olmalıdır.
Τşağıdaki sembolle işaretli ekipmanın
civarında parazit
meydana gelebilir:
Τyrı olma mesafesinin hesabı
yukarıda verilmiştir. Bilinen bir verici
mevcut olduğu takdirde, bu
denklemler kullanılarak özel mesafe
hesaplanabilir.
İletilen RF
IEC 61000-4-6
3Vrms 150kHz
ila 80MHz
Uygulanabilir
değildir
(elektrikli
kablo tertibatı
bulunmamaktadır)
Elektriksel hızlı geçici
IEC 61000-4-4
±2kV elektrik hattı
±1kV giriş-çıkış
hatları
Uygulanabilir
değildir TE ekipman, yalnızca pil ile
çalışmaktadır.
Dalgalanma
IEC 61000-4-5
±1kV diferansiyel
±2kV ortak
Uygulanabilir
değildir
Güç frekanslı
manyetik alan
IEC 61000-4-8
3 Τ/m Uygundur
Güç frekanslı manyetik alan, normal
bir ticari ortamda veya hastane
ortamında bulunan normal bir
konuma özgü seviyelerde olmalıdır.
Güç kaynağı giriş
hatlarındaki ani gerilim
düşüşleri, kısa kesintiler
ve gerilim değişimleri
IEC 61000-4-11
>%95 düşüş
0,5 devir
%60 düşüş 5 devir
%70 düşüş 25 devir
%95 düşüş 5 sn.
Uygulanabilir
değildir
TE ekipman, yalnızca pil ile
çalışmaktadır.
Austria
☎ + 43 (0) 820 988 470
Bahrain
☎ +973 17582250
Belgium/ Luxemburg
☎ +32 (0) 70 27 01 10
Bosnia
☎ +387 (33) 636 285
Bulgaria
☎ +359 (2) 40 24 600
Croatia
☎ +385 (01) 3444 856
Cyprus
☎ +357 22575016
Northern Cyprus
☎ +0392 22 72 367
Czech Republic
☎ +420 22 494 16 40
Denmark
☎ +47 67 11 88 88
Finland
☎ +358 207411660
France
☎ +33 (0) 825 74 23 59
Germany
☎ +49 (0) 1805 76 33 76
Greece
☎ +30 210 6840222
Hungary
☎ +36 96 512 512
Iceland
☎ +35 455 53 100
Israel
☎ 1 800250221
Italy
☎ +39 02 30081995
Jordan
☎ +962 6 582 0112-3-4-5
Kuwait
☎ +965 24833274
Lebanon
☎ +961 (01) 512002
Netherlands
☎ 0900-40 45 00 0
Norway
☎ +47 56 31 90 20
Poland
☎ +48 32 780 05 50
Portugal
☎ +351 21 973 7950
Qatar
☎ +974 4 4075048
☎ +974 4 4075000
Romania
☎ +40 214 255 566
Saudi-Arabia
☎ +966 3 8692244
Western Region - Jeddah
☎ +966 (0) 22565555
Central Region - Riyadh
☎ +966 (0) 12886808
Eastern Region - Τl-Khobar
☎ +966 (0) 38940555
South Region - Τbha
☎ +966 (0) 72376062
Slovakia
☎ +421 (035) 7902400
Slovenia
☎ +386 (01) 588 68 00
South Africa
☎ +27 (0) 11 089 1200
Spain
☎ + 34 902 22 40 44
☎ + 34 93 772 40 44
Sweden
☎ +46 8 515 101 88
Switzerland
☎ +41 (0) 44 732 15 11
Tunisia
☎ +216 71716880
Turkey
☎ +90 216 564 35 00
UAE
☎ +971 4 353 4506
United Kingdom/Ireland
☎ +44 (0) 115 965 7449
Kaz Authorized Service Centers

Sorular & cevaplar

Braun ThermoScan 7 IRT 6520 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Braun ThermoScan 7 IRT 6520 hakkında bir soru sorun

Braun ThermoScan 7 IRT 6520 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Braun ThermoScan 7 IRT 6520 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Braun ThermoScan 7 IRT 6520 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.