Bosch TWK8611 kılavuzu

AşağıdaBosch TWK8611 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Sı Isıtıcısı
  • Model/isim: TWK8611
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Macar,

İçindekiler

Sayfa: 41
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
40 tr
Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyun, içindeki talimatlara uyun ve
kullanım kılavuzunu muhafaza edin!
Kullanım kılavuzları bir çok model için
yapılmaktadır. Bu yüzden kullanım kılavuzu
ile detaylar arasında farklılıklar olabilir.
Üretici firma, kullanım kılavuzu basıldıktan
sonra, ürünün teknik özelliklerini geliştirmek
amacıyla bir takım değişiklikler yapabilir.
Bu yapılan değişiklikleri Çağrı Yönetim
Merkezinden öğrenebilirsiniz.
Güvenlik uyarıları
Bu cihaz evde kullanım için veya ticari
olmayan, evdeki kullanıma benzer
kullanım türleri için öngörülmüştür. Örneğin
mağazaların, büroların, çiftlik ve diğer
ticari alanlardaki işletmelerin personel
mutfaklarında kullanım ve pansiyon, küçük
otel ve benzer konaklama tesislerinde kalan
müşteriler tarafından kullanım evlerdeki
kullanıma benzer uygulama olarak sayılır.

!	 Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazı yalnızca tip etiketi üzerinde belirtilen
değerlere uygun güç kaynağına bağlayın ve
çalıştırın.
Cihazı, elektrik kablosunda ve cihazda
herhangi bir hasar yoksa kullanın.
Bu alet fiziken yetersiz, algılamada
zorluk çeken veya zihinsel özürlü
kişilerce (çocuklar da dahil) veya onların
güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetimi
altında olmaksızın; veya aletin kullanımı
ile ilgili talimatlar hakkında deneyimsiz ve
bilgisiz kişilerce kullanıma uygun değildir.
Çocukları cihazdan uzak tutun. Çocukları
gözetim altında tutarak aletle oynamalarına
izin vermeyin.
Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı
çalışma durumunda prizden çekiniz.
Tehlikelerin önlenmesi için, örneğin hasarlı
bir elektrik kablosunun değiştirilmesi gibi
cihaz üzerindeki onarım işleri yalnızca
müşteri servisimiz tarafından yapılabilir.
Elektrik kablosu
–
– sıcak parçalara temas ettirilmemelidir
–
– keskin kenarların üzerinden
çekilmemelidir
–
– cihazı taşımak için kullanılmamalıdır.
Altlığı veya sürahiyi set üstü ocak gibi
sıcak yüzeylerin üzerine veya yakınına
yerleştirmeyiniz.
Su kaynatma cihazı çalışır durumdayken
asla yanından ayrılmayınız!

!	 Haşlanma tehlikesi
Sürahi kullanım sırasında ısınır. Bu yüzden,
sürahiyi sadece kulpundan tutarak kaldırınız
ve ancak cihaz soğuduktan sonra kapağını
2 açınız.
	 Banyo küvetlerinin,
lavaboların veya içinde
su bulunan veya içine su
dökülen başka haznelerin
yakınında kullanmayınız.
Parçalar ve kumanda
düğmeleri
	 1	Sürahi (su seviyesi göstergeli)
	 2	Kapak
	 3	Kapak bırakma düğmesi
	 4	AÇMA/KAPATMA O şalteri
	 5	Sıcaklık göstergesi (ışıklı)
	 6	+ – düğmesi (sıcaklık ayarı)
	 7	keep warm (sıcak tut) düğmesi
	 8	Kireç filtresi (çıkartılabilir)
	 9	Altlık
	
10	Kablo sarma mekanizması
Önemli
Sürahiyi 1 sadece ürünle birlikte gelen
altlıkla 9 birlikte kullanınız.
●
● Sürahiye sadece su doldurunuz. Süt
ve hazır ürünlerin dibi tutar ve bu ürünler
cihaza zarar verir. Sürahiyi 1 asla susuz
çalıştırmayınız ve aşırı doldurmayınız;
min (en az) ve max (en çok) işaretlerine
uyunuz. Eğer sürahi çok doldurulmuşsa,
su kaynadığında dışarı taşar!
EEE yönetmeliğine uygundur
Sayfa: 42
TWK86.   04/2010
41
tr
O AÇMA/KAPATMA şalterine 4 tekrar
basarak su kaynatma cihazını istediğiniz
zaman kapatabilirsiniz.
Uyarı: Eğer sürahiyi 1 ısıtma işlemi
sona ermeden altlığından kaldırır ve geri
koyarsanız, su kaynatma cihazı ısıtmaya
devam etmez. Seçilen ayarlar kaybolur
(fabrika ayarlarına geri dönülür).
Dikkat: Sürahiyi sadece kapağı 2 kapalı ve
kireç filtresi 8 yerindeyken kullanınız.
Fiziksel sebeplerden ötürü, altlıkta 9
buharlaşmadan kaynaklanan bir su
birikmesi olabilir. Bu normaldir; sürahide 1
sızıntı olduğu anlamına gelmez.
Sıcaklığı 100 °C’ye ayarladığınızda, su
ancak kaynama noktasına eriştiğinde
kaynatma cihazı kapanır, yani su kısa bir
süre kabarcıklar çıkarabilir.
Kaynatma işleminden sonra, cihaza tekrar
su doldurmadan önce, 5 dakika soğumasını
bekleyiniz.
Eğer sürahi 1 boşsa cihazı açık duruma
getirmeyiniz, aksi takdirde aşırı ısınma
kontrolü devreye girer ve cihaz otomatik
olarak kapanır.
Keep warm (sıcak tutma)
ayarı
Sıcak tutma işlevini istediğiniz sıcaklığa
ayarlayabilirsiniz.
Düğmeye 7 bastığınızda, keep warm (sıcak
tut) ışığı yanar ve işlev etkinleştirilir.
İşlevi kapatmak için düğmeye 7 yeniden
basınız. keep warm (sıcak tut) göstergesi
söner.
Not: keep warm (sıcak tut) özelliği 30
dakika içinde otomatik olarak kapanır. Su
kaynatma cihazından bir sinyal duyulur.
İlk kullanımdan önce
●
● Etiketleri veya koruyucu film tabakasını
çıkartınız.
●
● Kablo sarma mekanizmasından 10 yeterli
uzunlukta kablo çekiniz ve prize takınız.
●
● Sürahiye 1 su doldurunuz. Suyu kayna-
tınız ve boşaltınız. İşlemi tekrarlayınız.
Böylece su kaynatma cihazı normal kulla-
nım için temizlenmiş olacaktır.
●
● İlk su kaynatışınızda, suya bir çorba
kaşığı beyaz sirke ekleyiniz.
Su kaynatma
●
● Sürahiye ağzından veya kapağını tama-
men açarak 2 (kapak bırakma düğmesine
3 basınız) temiz su doldurunuz.
●
● Su seviyesi gösterge işaretlerine (min ve
max) bakarak su miktarını kontrol ediniz.
●
● Kapağı 2 kilitlenene kadar bastırarak
kapatınız ve sürahiyi 1 altlığının 9 üzerine
yerleştiriniz.
●
● O AÇMA/KAPATMA düğmesine 4
basınız. Su kaynatma cihazı bir sinyal
verir ve fabrika ayarlı sıcaklık (100 °C)
aydınlanır. Bu sırada su kaynatılmaktadır.
●
● + veya – düğmesine 6 basarak suyun
ısıtılacağı sıcaklığı 70 °C derece 80 °C
derece 90 °C derece veya 100 °C’ye
ayarlayabilirsiniz.
●
● Su seçilen sıcaklığa eriştiğinde, su
kaynatma cihazı otomatik olarak kapanır,
sıcaklık göstergesi 5 söner ve bir sinyal
sesi duyulur.
Not: Kettle ısınırken seçilen sıcaklık
dilediğiniz bir anda değiştirilebilir. Su
kaynatma cihazı ısınırken, o anki sıcaklık
aydınlanır; önceden ayarlanan sıcaklık ise
bu sıcaklığa ulaşılana kadar yanıp söner.
Eğer sıcaklık ayarlanamıyorsa, bu sürahinin
içindeki suyun istenen sıcaklığın üzerinde
olduğu anlamına gelir. O anki sıcaklık
aydınlanır.
Sayfa: 43
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
42 tr
Sorun Giderme
Su kaynatma cihazı ısınmıyor; sıcaklık
göstergesi 5 yanmıyorsa.
Æ
ÆAşırı ısınma kontrolü devreye girmiştir.
●
● Cihazı yeniden açabilmek için birkaç
dakika sürahinin 1 soğumasını bekleyin.
Ünite su kaynama noktasına gelmeden
kapanıyorsa.
Æ
ÆCihazda çok fazla kireç birikmiştir.
●
● Sürahiyi talimatlar doğrultusunda kireçten
arındırınız.
İmha edilmesi A
Bu cihaz Avrupa yönetmeliklerine göre
elektrikli ve elektronik eski cihazlar (waste
electrical and electronic equipment-WEEE)
kapsamında olup 2002/96/EG onaylıdır. Bu
konudaki yönetmelik eski cihazların AB-
normlarına göre imha edilmeleri konusunda
çerçeveyi belirler. Her ülkenin imha etme
yöntemi farklıdır. Lütfen cihazı aldığınız
mağazadan güncel imha etme yolları
hakkında bilgi alınız.
Değişiklik hakları mahfuzdur.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimi­
zin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
Bu hususta daha detaylı bilgi almak için,
cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden
yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı
gösteren fişi veya faturayı göstermeniz
şarttır.
Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz
için:
–
– Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur,
endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun
değildir.
–
– Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere
uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp
çalıştırınız.
–
– Cihazınızı kullanmayacaksanız, stand by
düğmesinde bırakmayınız.
Temizlik ve bakım

!	 Elektrik çarpması riski
Cihazı asla suya batırmayınız veya bulaşık
makinesine koymayınız!
Cihazı buharla temizlemeyiniz.
●
● Temizlemeden önce cihazın fişini prizden
çekiniz.
●
● Sürahiyi 1 ve altlığı 9 dıştan sadece nemli
bir bez ile siliniz. Güçlü veya aşındırıcı
temizlik maddeleri kullanmayınız.
●
● Kireç filtresini 8 çıkartınız, biraz
sirkeye bastırınız ve sonra temiz suyla
durulayınız.
●
● Sürahiyi 1 ve kireç filtresini 8 temiz suyla
durulayınız.
İpucu: Paslanmaz çelik yüzeyi piyasada
bulunabilen paslanmaz çelik bakım
ürünleriyle temizleyiniz.
Kireç giderme
Düzenli kireçten arındırma
–
– su kaynatma cihazınızın ömrünü uzatır;
–
– düzgün çalışmasını sağlar;
–
– enerji tasarrufu sağlar.
Sürahiyi 1 sirkeyle veya piyasa bulunabilen
kireç çözücülerle kireçten arındırınız.
●
● Sürahiye 1, seviye göstergesindeki 1.5
işaretine kadar su doldurunuz ve suyu
kaynatınız. Ardından suya az miktarda
beyaz sirke ekleyiniz ve dibe çökmesi
için birkaç saat bekleyiniz. Ayrıca
piyasada bulunabilen kireç çözücüleri
de, üreticilerinin talimatları doğrultusunda
kullanabilirsiniz.
●
● Sürahiyi 1 ve kireç filtresini 8 temiz suyla
durulayınız.
Uyarı: Kireci kalıntılarını çıkartmak için asla
sert cisimler kullanmayınız; bu sızdırmazlık
mekanizmasına zarar verebilir.
İpucu: Eğer su kaynatma cihazını her gün
kullanıyorsanız, kireç giderme işlemini daha
sık yapınız.

Sorular & cevaplar

Bosch TWK8611 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch TWK8611 hakkında bir soru sorun

Bosch TWK8611 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch TWK8611 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch TWK8611 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.