Bosch TWK7804 kılavuzu

AşağıdaBosch TWK7804 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Sı Isıtıcısı
  • Model/isim: TWK7804
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Türk, Macar, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 51
50
tr EEE yönetmeliğine uygundur
Güvenlik uyarıları
Kullanım kılavuzunu lütfen itinalı olarak okuyun, kılavuzdaki
bilgilere göre hareket edin ve kılavuzu saklayın! Cihazı
başkasına verecek olursanız iş bu kılavuzu da ekleyin.
Bu cihaz, evde ya da ev ortamına benzer, ticari olmayan
uygulamalarda küçük miktarlarda kullanım için öngörülmüştür.
Ev ortamına benzeruygulamalar deyimiyle, dükkan, büro,
tarımsal ve başka işletmelerin personel mutfaklarında ayrıca
pansiyon, küçük otel ve benzer konaklama tesislerinin
misafirleri tarafından kullanılması kastedilmektedir.
A Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihaz sadece kurallara uygun şekilde monte edilmiş olan 
topraklamalı bir priz üzerinden alternatif akımlı bir akım şebekesine 
bağlanabilir. Evinizin koruyucu hat kurulumunun uzmanca yapılmış 
olmasını sağlayınız. Cihazı sadece  tip plaketindeki bilgilere göre 
bağlayın ve işletin. Cihazda, hasar görmüş bir elektrik kablosunun 
değiştirilmesi gibi onarımlar, tehlikeleri önlemek için, sadece yetkili 
servisimiz tarafından yapılmalıdır.
Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fi
 ziksel, duyusal ya da zihinsel 
engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından 
sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli 
kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan 
kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. 8 yaş 
altı çocuklar cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutulmalıdır ve 
cihazı kullanmaları yasaktır. Çocukların cihazla oynaması yasaktır. 
Temizlik ve kireç çözme işleminin çocuklar tarafından, 8 yaş ve üstü 
ve gözetim altında olmaları haricinde, yapılması yasaktır.
Cihazı, tabanlığı veya elektrik kablosunu hiçbir zaman suya 
batırmayın.
Demliği sadece birlikte verilen tabanlıkla kullanın.
Sayfa: 52
51
tr
Cihazı sadece elektrik kablosunda ve kendisinde hasar yoksa 
kullanın. Arıza durumunda derhal elektrik fi
 şini çekin veya elektriği 
kapatın.
A Yangın tehlikesi!
Tabanlığı ve demliği, ocak gibi sıcak yüzeylerin üzerine veya 
yakınına koymayın.
A Haşlanma tehlikesi var!
Cihaz kullanım sırasında ısınır. Bu nedenle sadece tutamağını 
kavrayın ve kapağı sadece soğuk durumdayken açın.
Cihazı sadece kapağı tam oturmuşsa kullanın.
Cihaz “max” işaretinden fazla doldurulucak olursa dışarı taşan 
kaynar su nedeniyle tehlike ortaya çıkabilir.
A Yanma tehlikesi!
Kullanım sonrasında ısıtma elemanının veya ısı plakasının yüzeyi 
bir süre daha sıcak olabilir.
KKüvet, lavobo ve başka haznelerde mevcut olan suya
yakın yerlerde kullanmayın.
A Boğulma riski!
Çocukların ambalaj malzemesiyle oynamasına izin vermeyin.
A Yaralanma tehlikesi!
Cihazın hatalı kullanılması yaralanmalara yol açabilir.
EEE yönetmeliğine uygundur.
Sayfa: 53
52
tr
Bu Bosch cihazını satın aldığınız için
tebrikler. Size büyük keyif verecek
yüksek kaliteli bir ürün satın aldınız.
Kullanım kılavuzları bir çok model için yapıl-
maktadır. Bu yüzden kullanım kılavuzu ile
detaylar arasında farklılıklar olabilir.
Üretici firma, kullanım kılavuzu basıldıktan
sonra, ürünün teknik özelliklerini geliştirmek
amacıyla bir takım değişiklikler yapabilir. Bu
yapılan değişiklikleri Çağrı Yönetim Merke-
zinden öğrenebilirsiniz.
Parçalar ve kumanda
düğmeleri
	1	 Sürahi (su seviyesi göstergeli)
	2	 Kilitlemeli kapak
	3	 Kapak bırakma düğmesi
	4	 AÇMA/KAPATMA O şalteri, lambalı
	5	 Kireç filtresi (çıkartılabilir)
	6	 Altlık
	7	 Kablo sarma mekanizması
Önemli: Sürahiyi 1 sadece ürünle birlikte
gelen altlıkla 6 birlikte kullanınız.
●
● Sürahiye sadece su doldurunuz. Süt
ve hazır ürünlerin dibi tutar ve bu ürünler
cihaza zarar verir. Sürahiyi 1 asla susuz
çalıştırmayınız ve aşırı doldurmayınız;
0.5 (en az) ve max (en çok) işaretlerine
uyunuz. Eğer sürahi çok doldurulmuşsa,
su kaynadığında dışarı taşar!
İlk kullanımdan önce
●
● Etiketleri veya koruyucu film tabakasını
çıkartınız.
●
● Kablo sarma mekanizmasından 7 yeterli
uzunlukta kablo çekiniz ve prize takınız.
●
● Sürahiye 1 su doldurunuz. Suyu kayna-
tınız ve boşaltınız. İşlemi tekrarlayınız.
Böylece su kaynatma cihazı normal
kullanım için temizlenmiş olacaktır.
●
● İlk su kaynatışınızda, suya bir çorba
kaşığı beyaz sirke ekleyiniz.
Su kaynatma
●
● Sürahiye ağzından veya kapağını
tamamen açarak 2 (kapak bırakma
düğmesine 3 basınız) temiz su
doldurunuz.
●
● Su seviyesi göstergesine dikkat edin.
0,5 litreden az ve 1,7 litreden çok su
doldurmayın!
●
● Kapağı 2 kilitlenene kadar bastırarak
kapatınız ve sürahiyi 1 altlığının 6 üzerine
yerleştiriniz.
●
● Şalteri 4 aşağı bastırın şalter yanar. Su
ısıtılır.
●
● Su kaynatma cihazı, kaynatma işlemi
tamamlandıktan sonra otomatik olarak
kapanır.
O AÇMA/KAPATMA şalteri 4 yukarı
çekilerek, cihaz her zaman için erkenden
kapatılabilir.
Uyarı: Eğer sürahiyi 1 ısıtma işlemi sona
ermeden altlığından kaldırır ve geri koyar-
sanız, su kaynatma cihazı ısıtmaya devam.
Dikkat: Sadece kapak 2 kapalıyken ve kireç
filtresi 5 kullanarak çalıştırın, aksi durumda
su kaynatıcısı kendisini kapatmaz.
Fiziksel sebeplerden ötürü, altlıkta 6 buhar-
laşmadan kaynaklanan bir su birikmesi
olabilir. Bu normaldir; sürahide 1 sızıntı
olduğu anlamına gelmez.
Sayfa: 54
53
tr
Kaynatma işleminden sonra, cihaza tekrar
su doldurmadan önce, 5 dakika soğumasını
bekleyiniz.
Eğer sürahi 1 boşsa cihazı açık duruma
getirmeyiniz, aksi takdirde aşırı ısınma kont-
rolü devreye girer ve cihaz otomatik olarak
kapanır.
Temizlik ve bakım
¡
¡ Elektrik çarpması riski!
Cihazı asla suya batırmayınız veya bulaşık
makinesine koymayınız!
Cihazı buharla temizlemeyiniz.
●
● Temizlemeden önce cihazın fişini prizden
çekiniz.
●
● Sürahiyi 1 ve altlığı 6 dıştan sadece nemli
bir bez ile siliniz. Güçlü veya aşındırıcı
temizlik maddeleri kullanmayınız.
●
● Kireç filtresini 5 çıkartınız, biraz
sirkeye bastırınız ve sonra temiz suyla
durulayınız.
●
● Sürahiyi 1 ve kireç filtresini 5 temiz suyla
durulayınız.
Kireç giderme
Düzenli kireçten arındırma
●
● su kaynatma cihazınızın ömrünü uzatır;
●
● düzgün çalışmasını sağlar;
●
● enerji tasarrufu sağlar.
Sürahiyi 1 sirkeyle veya piyasa bulunabilen
kireç çözücülerle kireçten arındırınız.
●
● Sürahiye 1, seviye göstergesindeki 1.7
işaretine kadar su doldurunuz ve suyu
kaynatınız. Ardından suya az miktarda
beyaz sirke ekleyiniz ve dibe çökmesi
için birkaç saat bekleyiniz. Ayrıca piya-
sada bulunabilen kireç çözücüleri de,
üreticilerinin talimatları doğrultusunda
kullanabilirsiniz.
●
● Sürahiyi 1 ve kireç filtresini 5 temiz suyla
durulayınız.
İpucu: Eğer su kaynatma cihazını her gün
kullanıyorsanız, kireç giderme işlemini daha
sık yapınız.
Sorun Giderme
Cihaz ısıtma yapmıyor, AÇMA/KAPATMA
şalteri 4 yanmıyor.
Æ
ÆAşırı ısınma kontrolü devreye girmiştir.
●
● Cihazı yeniden açabilmek için birkaç
dakika sürahinin 1 soğumasını bekleyin.
Ünite su kaynama noktasına gelmeden
kapanıyorsa.
Æ
ÆCihazda çok fazla kireç birikmiştir.
●
● Sürahiyi talimatlar doğrultusunda kireçten
arındırınız.
Sayfa: 82
81
tr Garanti
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş 
olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha 
detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya 
baş vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden 
yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fi
 şi 
veya faturayı göstermeniz şarttır.
Değişiklik hakları mahfuzdur.
Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz için:
 
● Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel 
(sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
 
● Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere uygun bir 
şekilde elektrik prizine bağlayıp çalıştırınız.
 
● Cihazınızı kullanmayacaksanız, düğmesinden kapatıp 
kaldırınız.
pl Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej 
przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju 
zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w 
każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano 
zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług 
gwarancyinych konieczne jest przedłożenie dowodu 
kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są 
odpowiednimi przepisami Kodeksu  
cywilnego oraz 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995 
roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania 
i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem 
konsumentów”. 
Zmiany zastrzeżone.
hu Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.) 
számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli 
meghibásodás esetén a készüléket a kereskedő 
kicseréli. Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik a 
lehető legrövidebb időn belüli javításról. A garanciális 
szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan 
kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely 
minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet. 
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM számú 
rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a 
készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak 
megfelel.
A változtatások jogát fenntartjuk.
ro Condiţii de garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile condiţiile de garanţie 
care au fost publicate de către reprezentanţa competentă 
a ţării din care a fost cumpărat aparatul. Puteţi solicita 
oricând condiţiile de garanţie de la comerciantul dvs. de la 
care aţi cumpărat aparatul, sau le puteţi cere direct de la 
reprezentanţa noastră din ţară.
Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modifi
 cări.
uk Умови гарантії
Стосовно цього приладу діють умови гарантії, 
щоб були опубліковані нашим компетентним 
представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад. 
Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії 
у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали 
прилад, або безпосередньо в нашому представництві 
у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси 
Ви знайдете на останніх чотирьох сторінках цієї 
брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в 
Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування 
гарантійними послугами необхідно в будь-якому 
випадку показати квитанцію про оплату. 
Можливі зміни.
bg Гаранция
За тоэи уред са валидни условията за гаранция, 
които са издадени от нашите представителства в 
съответната страна. Подробности ще Ви даде Вашия 
тьрговец, откъдето сте эакупили уреда, по всяко 
време при запитване то Ваша страна. При използване 
на гаранцията на уреда е необходимо във всеки 
случай да представите бележката за покупкта.
Запазваме си правото на промени.
ru Условия гарантийного обслуживания
Получить исчерпывающую информацию об условиях 
гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем 
ближайшем авторизованном сервисном центре, 
или в сервисном центре от производителя ООО 
«БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной 
документации.
Мы оставляем за собой право на  
внесение 
изменений.
kk Кепілдік
Осы құрылғының кепілдік шарттары біздің өкіл арқылы 
құрылғы сатылатын елде анықталады. Осы шарттарға 
қатысты толық мəліметтерді құрылғыны сатып алған 
делдалдан білуге болады. Есеп-шот немесе түбіртек 
осы кепілдік шарттары бойынша шағымданғанда 
көрсетіледі. 
Өзгерістер сақталды.
ar ‫ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ‬ ‫ﺷﺭﻭﻁ‬
 ‫يتم تﺣديد شرﻭﻁ الﺿﻣاﻥ لﻬﺫا الﺟﻬاﺯ ﻣﻥ ﻗبﻝ ﻣﻣﺛﻠﻧا ﻓﻲ الدﻭلة‬
.‫التﻲ يتم ﻓيﻬا بيﻊ الﺟﻬاﺯ‬
 ‫يﻣﻛﻧﻙ الﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ تﻔاﺻيﻝ ﻫﺫﻩ الشرﻭﻁ ﻣﻥ ﻗبﻝ الﻣﻭﺯﻉ الﺫﻱ‬
 ‫ يرﺟﻰ إﺣﺿار ﻓاتﻭرﺓ ﺃﻭ إيﺻاﻝ الشراء ﻓﻲ‬.‫اشتريت ﻣﻧﻪ الﺟﻬاﺯ‬
.‫ﺣاﻝ ﺃﺻاﺏ ﺟﻬاﺯﻙ ﺃﻱ ﻁارﺉ يﻐﻁيﻪ الﺿﻣاﻥ‬
.‫ﻧﺣتﻔﻅ بﺣﻘﻧا ﻓﻲ إﺟراء ﺃية تعديﻼت‬

Sorular & cevaplar

Bosch TWK7804 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch TWK7804 hakkında bir soru sorun

Bosch TWK7804 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch TWK7804 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch TWK7804 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.