Bosch TWK7101 kılavuzu

AşağıdaBosch TWK7101 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Sı Isıtıcısı
  • Model/isim: TWK7101
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Romen, Türk, Macar, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 51
Güvenlik uyarıları
Kullanım kılavuzunu lütfen itinalı olarak okuyun, kılavuzdaki
bilgilere göre hareket edin ve kılavuzu saklayın! Cihazı
başkasına verecek olursanız iş bu kılavuzu da ekleyin.
Bu cihaz, evde ya da ev ortamına benzer, ticari olmayan
uygulamalarda küçük miktarlarda kullanım için öngörülmüştür.
Ev ortamına benzeruygulamalar deyimiyle, dükkan, büro,
tarımsal ve başka işletmelerin personel mutfaklarında ayrıca
pansiyon, küçük otel ve benzer konaklama tesislerinin
misafirleri tarafından kullanılması kastedilmektedir.
¡ Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazı sadece tip plaketindeki bilgilere göre bağlayın ve işletin.
Cihazda, hasar görmüş bir elektrik kablosunun değiştirilmesi
gibi onarımlar, tehlikeleri önlemek için, sadece yetkili servisimiz
tarafından yapılmalıdır.
Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal ya da zihinsel
engeli olan ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından
sadece, sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli
kullanımı konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan
kaynaklanan tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. 8 yaş
altı çocuklar cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutulmalıdır ve
cihazı kullanmaları yasaktır. Çocukların cihazla oynaması yasaktır.
Temizlik ve kireç çözme işleminin çocuklar tarafından, 8 yaş ve üstü
ve gözetim altında olmaları haricinde, yapılması yasaktır.
50
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
tr
EEE yönetmeliğine uygundur
Sayfa: 52
Cihazı, tabanlığı veya elektrik kablosunu hiçbir zaman suya
batırmayın.
Demliği sadece birlikte verilen tabanlıkla kullanın.
Cihazı sadece elektrik kablosunda ve kendisinde hasar yoksa
kullanın. Arıza durumunda derhal elektrik fişini çekin veya elektriği
kapatın.
¡ Yangın tehlikesi!
Tabanlığı ve demliği, ocak gibi sıcak yüzeylerin üzerine veya
yakınına koymayın.
¡ Haşlanma tehlikesi var!
Cihaz kullanım sırasında ısınır. Bu nedenle sadece tutamağını
kavrayın ve kapağı sadece soğuk durumdayken açın.
Cihazı sadece kapağı tam oturmuşsa kullanın.
Cihaz “max” işaretinden fazla doldurulucak olursa dışarı taşan
kaynar su nedeniyle tehlike ortaya çıkabilir.
Küvet, lavobo ve başka haznelerde mevcut olan suya
yakın yerlerde kullanmayın.
¡ Boğulma riski!
Çocukların ambalaj malzemesiyle oynamasına izin vermeyin.
51
TWK 71.. | 10/2013
tr
Sayfa: 53
52
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
tr
Bu Bosch cihazını satın aldığınız için
tebrikler. Size büyük keyif verecek
yüksek kaliteli bir ürün satın aldınız.
Kullanım kılavuzları bir çok model için yapıl-
maktadır. Bu yüzden kullanım kılavuzu ile
detaylar arasında farklılıklar olabilir.
Üretici firma, kullanım kılavuzu basıldıktan
sonra, ürünün teknik özelliklerini geliştirmek
amacıyla bir takım değişiklikler yapabilir. Bu
yapılan değişiklikleri Çağrı Yönetim Merke-
zinden öğrenebilirsiniz.
Parçalar ve kumanda
düğmeleri
1 Sürahi (su seviyesi göstergeli)
2 Kilitlemeli kapak
3 Kapak bırakma düğmesi
4 AÇMA/KAPATMA O şalteri, lambalı
5 Kireç filtresi (çıkartılabilir)
6 Altlık
7 Kablo sarma mekanizması
Önemli: Sürahiyi 1 sadece ürünle birlikte
gelen altlıkla 6 birlikte kullanınız.
●
● Sürahiye sadece su doldurunuz. Süt
ve hazır ürünlerin dibi tutar ve bu ürünler
cihaza zarar verir. Sürahiyi 1 asla susuz
çalıştırmayınız ve aşırı doldurmayınız;
min (en az) ve max (en çok) işaretlerine
uyunuz. Eğer sürahi çok doldurulmuşsa,
su kaynadığında dışarı taşar!
İlk kullanımdan önce
●
● Etiketleri veya koruyucu film tabakasını
çıkartınız.
●
● Kablo sarma mekanizmasından 7 yeterli
uzunlukta kablo çekiniz ve prize takınız.
●
● Sürahiye 1 su doldurunuz. Suyu kayna-
tınız ve boşaltınız. İşlemi tekrarlayınız.
Böylece su kaynatma cihazı normal
kullanım için temizlenmiş olacaktır.
●
● İlk su kaynatışınızda, suya bir çorba
kaşığı beyaz sirke ekleyiniz.
Su kaynatma
●
● Sürahiye ağzından veya kapağını
tamamen açarak 2 (kapak bırakma
düğmesine 3 basınız) temiz su
doldurunuz.
●
● Su seviyesi göstergesine dikkat edin.
0,3 litreden az ve 1,7 litreden çok su
doldurmayın!
●
● Kapağı 2 kilitlenene kadar bastırarak
kapatınız ve sürahiyi 1 altlığının 6 üzerine
yerleştiriniz.
●
● Şalteri 4 aşağı bastırın şalter yanar.
Su ısıtılır.
●
● Su kaynatma cihazı, kaynatma işlemi
tamamlandıktan sonra otomatik olarak
kapanır.
O AÇMA/KAPATMA şalteri 4 yukarı
çekilerek, cihaz her zaman için erkenden
kapatılabilir.
Uyarı: Eğer sürahiyi 1 ısıtma işlemi sona
ermeden altlığından kaldırır ve geri koyar-
sanız, su kaynatma cihazı ısıtmaya devam
etmez.
Dikkat: Sadece kapak 2 kapalıyken ve kireç
filtresi 5 kullanarak çalıştırın, aksi durumda
su kaynatıcısı kendisini kapatmaz.
Fiziksel sebeplerden ötürü, altlıkta 6 buhar-
laşmadan kaynaklanan bir su birikmesi
olabilir. Bu normaldir; sürahide 1 sızıntı
olduğu anlamına gelmez.
Kaynatma işleminden sonra, cihaza tekrar
su doldurmadan önce, 5 dakika soğumasını
bekleyiniz.
Eğer sürahi 1 boşsa cihazı açık duruma
getirmeyiniz, aksi takdirde aşırı ısınma kont-
rolü devreye girer ve cihaz otomatik olarak
kapanır.
Sayfa: 54
53
TWK 71.. | 10/2013
tr
Temizlik ve bakım
¡
¡ Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazı asla suya batırmayınız veya bulaşık
makinesine koymayınız!
Cihazı buharla temizlemeyiniz.
●
● Temizlemeden önce cihazın fişini prizden
çekiniz.
●
● Sürahiyi 1 ve altlığı 6 dıştan sadece nemli
bir bez ile siliniz. Güçlü veya aşındırıcı
temizlik maddeleri kullanmayınız.
●
● Kireç filtresini 5 çıkartınız, biraz
sirkeye bastırınız ve sonra temiz suyla
durulayınız.
●
● Sürahiyi 1 ve kireç filtresini 5 temiz suyla
durulayınız.
Kireç giderme
Düzenli kireçten arındırma
●
● su kaynatma cihazınızın ömrünü uzatır;
●
● düzgün çalışmasını sağlar;
●
● enerji tasarrufu sağlar.
Sürahiyi 1 sirkeyle veya piyasa bulunabilen
kireç çözücülerle kireçten arındırınız.
●
● Sürahiye 1, seviye göstergesindeki 1.7
işaretine kadar su doldurunuz ve suyu
kaynatınız. Ardından suya az miktarda
beyaz sirke ekleyiniz ve dibe çökmesi
için birkaç saat bekleyiniz. Ayrıca piya-
sada bulunabilen kireç çözücüleri de,
üreticilerinin talimatları doğrultusunda
kullanabilirsiniz.
●
● Sürahiyi 1 ve kireç filtresini 5 temiz suyla
durulayınız.
İpucu: Eğer su kaynatma cihazını her gün
kullanıyorsanız, kireç giderme işlemini daha
sık yapınız.
Sorun Giderme
Cihaz ısıtma yapmıyor, AÇMA/KAPATMA
şalteri 4 yanmıyor.
Æ
ÆAşırı ısınma kontrolü devreye girmiştir.
●
● Cihazı yeniden açabilmek için birkaç
dakika sürahinin 1 soğumasını bekleyin.
Ünite su kaynama noktasına gelmeden
kapanıyorsa.
Æ
ÆCihazda çok fazla kireç birikmiştir.
●
● Sürahiyi talimatlar doğrultusunda kireçten
arındırınız.
Sayfa: 87
tr Garanti
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimizin vermiş
olduğu garanti şartları geçerlidir. Bu hususta daha
detaylı bilgi almak için, cihazı satın aldığınız satıcıya
baş vurunuz. Garanti süresi içerisinde bu garantiden
yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı gösteren fişi
veya faturayı göstermeniz şarttır.
Değişiklik hakları mahfuzdur.
Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz için:
● Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur, endüstriyel
(sanayi tipi) kullanıma uygun değildir.
● Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere uygun bir
şekilde elektrik prizine bağlayıp çalıştırınız.
● Cihazınızı kullanmayacaksanız, düğmesinden kapatıp
kaldırınız.
pl Gwarancja
Dla urządzenia obowiązują warunki gwarancji wydanej
przez nasze przedstawicielstwo handlowe w kraju
zakupu. Dokładne informacje otrzymacie Państwo w
każdej chwili w punkcie handlowym, w którym dokonano
zakupu urządzenia. W celu skorzystania z usług
gwarancyinych konieczne jest przedłożenie dowodu
kupna urządzenia. Warunki gwarancji regulowane są
odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.1995
roku „W sprawie szczególnych warunków zawierania
i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem
konsumentów”.
Zmiany zastrzeżone.
hu Garanciális feltételek
A garanciális feltételeket a 151/2003. (IX.22.)
számú kormányrendelet szabályozza. 72 órán belüli
meghibásodás esetén a készüléket a kereskedő
kicseréli. Ezután vevőszolgálatunk gondoskodik a
lehető legrövidebb időn belüli javításról. A garanciális
szolgáltatásokat a vásárlásnál kapott, szabályosan
kitöltött garanciajeggyel lehet igénybevenni, amely
minden egyéb garanciális feltételt is részletesen ismertet.
Minőségtanúsítás: A 2/1984. (111.10) BkM-IpM számú
rendelete alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a
készülék a vásárlási tájékoztatóban közölt adatoknak
megfelel.
A változtatások jogát fenntartjuk.
ro Condiţii de garanţie
Pentru acest aparat sunt valabile condiţiile de garanţie
care au fost publicate de către reprezentanţa competentă
a ţării din care a fost cumpărat aparatul.Puteţi solicita
oricând condiţiile de garanţie de la comerciantul dvs. de la
care aţi cumpărat aparatul, sau le puteţi cere direct de la
reprezentanţa noastră din ţară.
Firma îşi rezervă dreptul de a efectua modificări.
uk Умови гарантії
Стосовно цього приладу діють умови гарантії,
щоб були опубліковані нашим компетентним
представництвом в країні, в якій Ви придбали прилад.
Ви можете в будь-який час одержати умови гарантії
у спеціалізованому магазині, в якому Ви придбали
прилад, або безпосередньо в нашому представництві
у Вас в країні. Умови гарантії для Німеччини та адреси
Ви знайдете на останніх чотирьох сторінках цієї
брошури. Крім того, умови гарантії розміщені також і в
Інтернеті за зазначеною адресою. Для користування
гарантійними послугами необхідно в будь-якому
випадку показати квитанцію про оплату.
Можливі зміни.
bg Гаранция
За тоэи уред са валидни условията за гаранция,
които са издадени от нашите представителства в
съответната страна. Подробности ще Ви даде Вашия
тьрговец, откъдето сте эакупили уреда, по всяко
време при запитване то Ваша страна. При използване
на гаранцията на уреда е необходимо във всеки
случай да представите бележката за покупкта.
Запазваме си правото на промени.
ru Условия гарантийного обслуживания
Получить исчерпывающую информацию об условиях
гарантийного обслуживания Вы можете в Вашем
ближайшем авторизованном сервисном центре,
или в сервисном центре от производителя ООО
«БСХ Бытовая техника», или в сопроводительной
документации.
Мы оставляем за собой право на внесение
изменений.
kk Кепілдік
Осы құрылғының кепілдік шарттары біздің өкіл арқылы
құрылғы сатылатын елде анықталады. Осы шарттарға
қатысты толық мəліметтерді құрылғыны сатып алған
делдалдан білуге болады. Есеп-шот немесе түбіртек
осы кепілдік шарттары бойынша шағымданғанда
көрсетіледі.
Өзгерістер сақталды.
ar ‫ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ‬ ‫ﺷﺭﻭﻁ‬
‫الدﻭلة‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻣﺛﻠﻧا‬ ‫ﻗبﻝ‬ ‫ﻣﻥ‬ ‫الﺟﻬاﺯ‬ ‫لﻬﺫا‬ ‫الﺿﻣاﻥ‬ ‫شرﻭﻁ‬ ‫تﺣديد‬ ‫يتم‬
.‫الﺟﻬاﺯ‬ ‫بيﻊ‬ ‫ﻓيﻬا‬ ‫يتم‬ ‫التﻲ‬
‫الﺫﻱ‬ ‫الﻣﻭﺯﻉ‬ ‫ﻗبﻝ‬ ‫ﻣﻥ‬ ‫الشرﻭﻁ‬ ‫ﻫﺫﻩ‬ ‫تﻔاﺻيﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫الﺣﺻﻭﻝ‬ ‫يﻣﻛﻧﻙ‬
‫ﻓﻲ‬ ‫الشراء‬ ‫إيﺻاﻝ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﻓاتﻭرﺓ‬ ‫إﺣﺿار‬ ‫يرﺟﻰ‬ .‫الﺟﻬاﺯ‬ ‫ﻣﻧﻪ‬ ‫اشتريت‬
.‫الﺿﻣاﻥ‬ ‫يﻐﻁيﻪ‬ ‫ﻁارﺉ‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﺟﻬاﺯﻙ‬ ‫ﺃﺻاﺏ‬ ‫ﺣاﻝ‬
.‫تعديﻼت‬ ‫ﺃية‬ ‫إﺟراء‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫بﺣﻘﻧا‬ ‫ﻧﺣتﻔﻅ‬
86
Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Sorular & cevaplar

Bosch TWK7101 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch TWK7101 hakkında bir soru sorun

Bosch TWK7101 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch TWK7101 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch TWK7101 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.