Bosch THD2023 Filtrino kılavuzu

AşağıdaBosch THD2023 Filtrino için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Sı Isıtıcısı
  • Model/isim: THD2023 Filtrino
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Portekizce, Türk, Macar

İçindekiler

Sayfa: 72
73
THD20..		07/2011
tr
İçindekiler
Güvenlik	uyarıları	.....................................73	
Görünüm	..................................................74
Kumanda	ve	gösterge	elemanları	............74
Kullanım....................................................75
Yüksekliğin	ayarlanması	..........................76
Dolum	miktarının	ayarlanması	.................76
Çocuk	emniyeti	
.........................................77
BRITA	MAXTRA	su		
iltreleme	sistemi	......................................77
Kireçlenmeyi	temizleme	...........................80
Bakım	ve	günlük	temizlik	
..........................80
Elden	çıkartılması	
.....................................81
Garanti	koşulları	.......................................81
Basit	sorunların	giderilmesi	
......................82
Teknik	bilgiler............................................81
Bu	Bosch	cihazını	satın	aldığınız	için	
tebrik	ederiz.
Çok	memnun	kalacağınız	yüksek	değerli	
bir	ürünün	sahibi	oldunuz.
Yeni	cihazda	nakliye	hasarları	olup	
olmadığını	kontrol	edin.
Ambalajı	ve	varsa	eski	cihazı	çevreye	
duyarlı	bir	şekilde	elden	çıkartın.
Güvenlik	uyarıları
Kullanım	kılavuzunu	lütfen	itinalı	olarak	
	okuyun,	kılavuzdaki	bilgilere	göre	
hareket	edin	ve	kılavuzu	saklayın.	
Cihazı	başkasına	verecek	olursanız	işbu	
kılavuzu	da	verin.
Bu	cihaz,	evde	ya	da	ev	ortamına	benzer,	
ticari	olmayan	uygulamalarda	küçük	
miktarlarda	üretim	için	öngörülmüştür.	Ev	
ortamına	benzer	uygulamalar	deyimiyle,	
örneğin	dükkan,	büro,	tarımsal	ve	başka	
işletmelerin	personel	mutfaklarında	ayrıca	
pansiyon,	küçük	otel	ve	benzer	konaklama	
olanaklarının	misairleri	tarafından	kullanıl-
ması	kastedilmektedir.
¡ Elektrik	çarpma	tehlikesi!
–	 Cihazı	sadece	tip	plaketindeki	bilgilere	
göre	bağlayın	ve	işletin.
–	 Cihazı	sadece	elektrik	kablosunda	ve	
kendisinde	hasar	yoksa	kullanın.
–	 Cihazı	sadece	oda	sıcaklığında	ve	
deniz	seviyesinden	en	çok	2000	m	
irtifada	kullanın.
–	 Cihazı	sadece	buzlanmayan	odalarda	
kullanın.
–	 Duyusal	ya	zihinsel	engeli	olan	ya	da	
deneyimi	ve	bilgisi	yetersiz	olan	kişilerin	
(ve	çocukların)	cihazı	kullanmasına	izin	
vermeyin.	Bu	kişilere	sadece,	güven-
liklerinden	sorumlu	bir	kişi	tarafından	
cihazın	kullanımı	konusunda	bilgilen-
dirilmiş	olmaları	ya	da	cihazı	nezaret	
altında	kullanıyor	olmaları	halinde	cihazı	
kullanma	izni	verin.
–	 Çocukları	cihazdan	uzak	tutun.
–	 Çocukların	cihazla	oynamasını	engelle-
mek	için	çocuklara	nezaret	edin.
–	 Arıza	durumunda	derhal	elektrik	işini	
çekin.
–	 Cihazda,	hasar	görmüş	bir	elektrik	
kablosunun	değiştirilmesi	gibi	onarımlar,	
tehlikeleri	önlemek	için	sadece	yetkili	
servisimiz	tarafından	yapılmalıdır.
–	 Cihazı	ya	da	elektrik	kablosunu	
kesinlikle	suya	daldırmayın.
EEE	yönetmeliğine	uygundur
Filtrino_H1_all_languages.indd 73 01.08.2011 11:10:57
Sayfa: 73
74
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
tr
Kumanda	ve	gösterge	
elemanları
Kumanda	elemanları
Şalter	on/off	(aç/kapa)
Cihazı	açmak	veya	tümüyle	kapatmak	için	
on/off	(aç/kapa)	şalterini	kullanın.	Cihazı	
açtığınızda	9	gösterge	elemanının	tümü	
kısaca	yanar.	Ayarlı	olan	sıcaklığı	belirten	
gösterge,	örn.	L	simgesi,	cihaz	açık	olduğu	
sürece	yanar.
Bilgi:	Enerji	tasarrufu	sağlamak	için	
cihaz,	her	kullanımdan	sonra	tümüyle	
kapatılmalıdır.
Tuş	start/stop	(başla/dur)
start/stop	(başla/dur)	tuşuna	basıldığında	
su	çekme	işlemi	başlatılır.	Su	çekme	işlemi	
sırasında	bu	düğmeye	yeniden	basıldığında	
su	çekişi	erkenden	durdurulabilir.
Bilgi:	Su	çekme	işlemi	sırasında,	ayarlan-
mış	olan	sıcaklığın	göstergesi	yanıp	söner.
Sıcaklık	seçicisi	temp.	set		
(sıcaklık	ayarla)
temp.	set	(sıcaklık	ayarla)	tuşuna	basarak,	
çeşitli	sıcaklık	kademeleri	seçilebilir.	
Seçilen	ayara	ait	gösterge	yanar.
–	 Su	deposunu	her	gün	boşaltın	ve	su	de-
posuna	sadece	taze,	soğuk	su	doldurun	
(asitli	olan	ya	da	kimyasal	yollarla	kireci	
alınmış	olan	maden	suyu	kullanmayın).
¡ Haşlanma	tehlikesi!
–	 Ayarların	70	°C	ilâ	Q	olması	durumunda	
suyun	çok	sıcak	olduğunu	unutmayın.
–	 Su	çekilirken,	su	çıkışı	bölgesinde	bu-
har	oluşabilir	ya	da	sıcak	su	sıçrayabilir.
¡ Boğulma	tehlikesi!	
–	 Çocukların	ambalaj	malzemesi	ile	
oynamasına	izin	vermeyin.
Görünüm
	 1	 Şalter	on/off	(aç/kapa)
	 2	 Su	çıkışı
	 3	 Tuş	start/stop	(başla/dur)
	 4	 Tuş	temp.	set	(sıcaklık	ayarla)
	 5	 Gösterge	elemanları
	 	 a	L	Su	oda	sıcaklığında
	 	 b	Su	70	°C
	 	 c	Su	80	°C
	 	 d		
Su	90	°C
	 	 e		Q	Çok	sıcak	su	
	 	 f	 P	Çocuk	emniyeti
	 	 g		
O	Su	doldur	/	Depo	yok	
	 	 h		
N	Kireç	temizle
	 	 i	 M	Filtre	değiştir	
	 6	 Çıkartılabilen	su	deposu	
	 	 a	Su	deposu	kapağı	
	 	 b	Şamandıra
	 7	 Filtre	kartuşu
	 8	 Filtre	tutucusu
	 9	 Kablo	saklama	bölmesi
	
10	 Yükseklik	ayarlayıcısı
	
11	 Fincan	sehpası	
a	Toplama	haznesi	
b	Damla	ızgarası
Filtrino_H1_all_languages.indd 74 01.08.2011 10:52:15
Sayfa: 74
75
THD20..		07/2011
tr
Gösterge	elemanları
L Bu	ayarda	sıcaklığı	oda	sıcaklı-
ğında	olan	su	çekilebilir.
70	°C	
80	°C	
90	°C
	70	°C,	80	°C	ve	90	°C	ayarların-
da	su,	ayarlanan	sıcaklığa	ısıtılır.
70	°C	–	örn.	beyaz	çay	türleri	için
80	°C	–	örn.	yeşil	çay	türleri
90	°C	–	örn.	sıcak	çikolata	ya	da	
kahve	gibi	hazır	içeçekler	için.
Uyarı:	Çıkıştaki	sıcaklıklar	yakl.	
±	%	5	farklılık	gösterebilir.
Q Bu	ayarda	kaynar	su	üretilir.	
Siyah	çay	ya	da	hazır	çorbalar	
gibi	ürünler	için	kullanılabilir.
M M	simgesi	makinenin	çalışması	
sırasında	yanar.	BRITA		
MAXTRA	iltre	kartuşu	tüken-
miştir	ve	değiştirilmesi	gerekir.	
Su	çekilmeye	devam	edilebilir,	
iltre	kartuşunun	çıkartılması	ya	
da	değiştirilmesi	gerekir;	bkz.	
“BRITA	MAXTRA	su	iltresi	
sistemi”	başlıklı	bölüm.	Filtreyi	
değiştirdikten	sonra	start/stop	
(başla/dur)	tuşunu	en	az	5	
saniye	basılı	tutun;	M	söner.
O O	simgesi,	çıkartılabilen	su	de-
posu	yeniden	suyla	doldurulması	
gerektiğinde	ya	da	takılı	değilse	
yanar.	Su	deposunu	çıkartın	
ve	taze,	soğuk	suyla	doldurup	
yeniden	takın.
N N	simgesi,	cihazın	kireci	
alınması	gerektiğinde	yanar.	Su	
çekebilmek	için,	start/stop	(baş-
la/dur)	tuşuna	2	kez	peşpeşe	
basılması	gerekir.	Cihazı	lütfen	
sadece	“Kireçlenmeyi	temizle-
me”	başlıklı	bölümdeki	talimata	
göre	kireçten	temizleyin.
P P	simgesi,	çocuk	emniyeti	etkin	
olduğunda	yanar.	Sadece	oda	
sıcaklığı	olan	su	çekilebilir.	Ayar	
olanağı	için	lütfen	“Çocuk	emni-
yeti”	başlıklı	bölüme	başvurun.
Kullanım
Genel
Bu	cihaz	suyu	iltreleyenmiş	olarak	oda	
sıcaklığında	çekebilir	ya	da	belirli	bir	
sıcaklığa	ısıtabilir.	
Filtre	kartuşuna	ilişkin	sorularınız	için	lütfen	
BRITA	Tüketici	Servisi’ne	başvurun:		
00	90	-	216	-	347	38	58.
Cihazın	hizmete	alınması
Cihazı	ilk	kez	kullanmadan	önce	lütfen	
aşağıdaki	noktalara	dikkat	edin:
	 Mevcut	olabilecek	folyoları	çıkartın.
	 Elektrik	kablosunu,	gerek	duyulan	uzunluk	
kadar	kablo	bölmesinden	çekin	ya	
da	bölmeye	geri	itin	ve	elektrik	işini	
elektrik	şebekesine	takın.
	 Su	deposunu	çıkartın	ve	akan	su	
altında	iyice	temizleyin.	
	 Filtre	kartuşunu	yerleştirin	ve	yerleştir-
me	için	“BRITA	MAXTRA	su	iltreleme	
sistemi”	başlıklı	bölümdeki	yöntemi	
izleyin.
	 Taze,	soğuk	suyu,	max	(en	çok)	
işaretine	kadar	su	deposuna	doldurun.	
Sadece	asitsiz	içme	suyu	kullanın.
	 Su	deposunu	düz	olarak	oturtun	ve	
tümüyle	aşağı	bastırın.
	 on/off	(aç/kapa)	şalterini	on	(aç)	konu-
muna	getirin.	Tüm	gösterge	elemanları	
kısaca	yanar	ve	peşinden	L	göstergesi	
yanar.
	 Bir	bardağı	ya	da	incanı	(en	az	150	ml),	
su	çıkışının	altına	incan	sehpasına	
koyun.
	 start/stop	(aç/kapa)	tuşuna	basın	ve	
1	kez	su	çekerek	cihazı	durulayın.
Filtrino_H1_all_languages.indd 75 01.08.2011 10:52:16
Sayfa: 75
76
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
tr
Bilgi:	Cihaz	ilk	kez	kullanıldığında	ya	da	
uzun	süre	kullanılmayıp	yeniden	kullanıldı-
ğında	ilk	bardaktaki	suyu	içmeyin.
Cihaz	artık	kullanılmaya	hazırdır.
Su	çekilmesi
	 Fincan	sehpası,	bardağın	ya	da	i
	ncanın	
boyuna	göre	ayarlayın.
	 Bardağı	ya	da	i
	ncanı	su	çıkışının	altına	
koyun.
	 temp.	set	(sıcaklık	ayarla)	tuşu	yardı-
mıyla	istediğiniz	sıcaklığı	seçin.
	 start/stop	(başla/dur)	tuşuna	basın.	Su	
çıkışından	su	akmaya	başlar,	seçilen	
sıcaklığa	ilişkin	gösterge	elemanı	su	
çekilirken	yanıp	söner.
	
Yüksekliğin	ayarlanması
Fincan	sehpasının	yüksekliği	ayarlanarak,	
i
	ncan	ve	bardakların	su	çıkışına	olan	me-
safesini	uyarlamak	mümkün	olabilmektedir.	
Temel	ayar,	yüksekçe	bardak	ve	i
	ncanlar	
için	uygundur.	Daha	küçük	i
	ncanlar	ya	
da	çorba	i
	ncanları	için,	i
	ncan	sehpası	
yükseklik	ayarlayıcısının	ilgili	girintilerine	
takılabilir.	
Önemli:	Cihazı,	i
	ncan	sehpası	olmadan	
çalıştırmayın.
	
Dolum	miktarının	
ayarlanması
Cihazın	fabrikada	ayarlanan	dolum	miktarı	
120	ml’dir.	Bu	miktar	değiştirilebilir.
Dolum	miktarını	değiştirmek	için:
	 İstediğiniz	bir	sıcaklığı	seçin,	örn.	90	°C.	
	 Cihazı	on/off	(aç/kapa)	şalterinden	
kapatın.
	 start/stop	(başla/dur)	tuşunu	basılı	
tutun.
	 Cihazı	on/off	(aç/kapa)	şalterinden	
açın.	Güncel	olarak	ayarlı	olan	dolum	
miktarını	belirten	simge	yanıp	sönmeye	
başlar.
	 temp.	set	(sıcaklık	ayarla)	tuşuna	
basarak,	istediğiniz	dolum	miktarını	
ayarlayın:
L =	yakl.	120	ml
70	°C	 =	yakl.	150	ml
80	°C	 =	yakl.	200	ml
90	°C	 =	yakl.	250	ml
Q =	yakl.	300	ml
	 start/stop	(aç/kapat)	tuşunu	bırakın,	
ayar	kaydedilmiş	olur.
Önemli:	Taşma	olmaması	için,	ayarladı-
ğınız	dolum	miktarına	uygun	olan	bir	kabı	
seçmelisiniz.
Bilgi:	Yaptığınız	bu	ayar	istediğiniz	zaman	
yeniden	değiştirilebilir.	Bunun	için	yukarıda-
ki	işlemleri	yineleyin.
Filtrino_H1_all_languages.indd 76 01.08.2011 10:52:16
Sayfa: 76
77
THD20..		07/2011
tr
Çocuk	emniyeti
Güvenlik	nedeniyle	cihaz	bir	çocuk	emniyeti	
ile	donatılmıştır.	Etkinleştirmek	için:
	 temp.	set	(sıcaklık	ayarla)	ve	start/
stop	(başlat/dur)	tuşlarını	aynı	anda	en	
az	5	saniye	basılı	tutun.	L	ve	P	simgele-
ri	yanar.
Bilgi:	Sadece	oda	sıcaklığı	olan	su	çekile-
bilir.	temp.	set	(sıcaklık	ayarı)	tuşuna	kısa	
süreyle	basılırsa,	L	simgesi	yanıp	söner	ve	
diğer	ayarlar	kilitlidir.
Devre	dışı	bırakmak	için:
	 temp.	set	(sıcaklık	ayarla)	ve	start/
stop	(başla/dur)	tuşlarını	aynı	anda	
en	az	5	saniye	basılı	tutun.	P	simgesi	
söner.
BRITA	MAXTRA	su		
iltreleme	sistemi
Su	iltreleme	sistemi	olan	cihazlarda	
sadece	BRITA	MAXTRA	su	iltresi	
kartuşları	kullanılabilir.	
BRITA MAXTRA kartuşları, yetkili satıcıdan
ya da doğrudan Bosch yetkili servisinden
temin edilebilir (irtibat bilgileri için kullanım
kılavuzunun son sayfasında başvurun).
Cihaz,	iltre	kartuşuyla	ya	da	kartuş	
olmadan	kullanılabilir.	
Sadece	cihazda	MAXTRA	itreleme	
kartuşları	kullanılırsa	BRITA	itrelemesinin	
avantajlarından	yararlanabileceğinizi	
aklınızdan	çıkarmayın:	Cihaz	çabuk	
kireçlenmez	ve	ömrü	uzar.	Taze,	BRITA	ile	
iltrelenmiş	suyla	çay	ve	kahvedeki	aroma	
daha	iyi	ortaya	çıkar.
Filtre	kullanılmayacaksa	iltre	tutucusunu	ve	
iltre	kartuşunu	su	deposundan	çıkartın	ve	
cihazı	buna	göre	ayarlayın.
Önemli:	Filtre	var	ya	da	yok	ayarı,	iltrenin	
ne	zaman	değiştirilmesi	gerektiğini	belirten	
göstergeyi	ve	kireç	temizleme	modunun	
göstergesini	denetlemektedir.
Filtre	var	/	yok	ayarını	yapmak	için:
	 Cihazı	on/off	(aç/kapa)	şalterinden	
kapatın.
	 temp.	set	(sıcaklığı	ayarla)	tuşunu	
basılı	tutun.
	 Cihazı	on/off	(aç/kapa)	şalterinden	
açın,	M	simgesi	yanıp	sönmeye	başlar.
	 start/stop	(başla	dur)	tuşuna	basıldı-
ğında	“Filtre	var”	...
evet	=	M	simgesi	yanar
veya
hayır	=	M	simgesi	yanmaz
ayarı	yapılabilir.
	 temp.	set	(sıcaklığı	ayarla)	tuşunu	
bırakın.	Ayar	kaydedilmiştir	ve	en	son	
ayarladığınız	sıcaklığın	göstergesi	
yanar.
Bilgi:	Yaptığınız	bu	ayar	istediğiniz	zaman	
yeniden	değiştirilebilir.	Bunun	için	yukarıda-
ki	işlemleri	yineleyin.
Önemli:	Cihaz	uzunca	bir	süre	kulla-
nılmayacaksa	(örn.	tatiliniz	nedeniyle)	
iltreyi	çıkartmalısınız.	Kartuşu	yeniden	
kullanmadan	önce	kartuşu	ve	tüm	cihazı	
iyice	temizleyin.	Ardından	lütfen	“BRITA	
MAXTRA	iltre	kartuşunun	hazırlanması	
ve	takılması”	başlığında	belirtilen	yöntemi	
izleyin.
Filtre	“var”	ayarında,	işletim	sırasında	belirli	
bir	süre	sonra	M	simgesi	yanar.	BRITA	
MAXTRA	iltre	kartuşu	tükenmiştir	ve	
değiştirilmesi	gerekir.
Yeni	bir	iltre	kartuşu	takılacaksa	aşağıdaki	
yöntemi	izleyin:
Filtrino_H1_all_languages.indd 77 01.08.2011 10:52:16
Sayfa: 77
78
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
tr
BRITA	MAXTRA	i
	ltre	kartuşunun	
hazırlanması	ve	takılması
	 Filtre	kartuşundaki	koruyucu	folyoyu	
çıkartın.	
	 Filtreleme	kartuşunu	soğuk	musluk	
suyuna	daldırın	ve	hai
	fçe	sallayarak	
hava	kabarcıklarını	giderin	(yakl.	5	
san.).	
	 Filtre	tutucusunu	su	deposundan	alın	ve	
i
	ltre	kartuşunu	i
	ltre	tutucusunun	ilgili	
haznesine	yerleştirip	işitilebilir	şekilde	
oturması	için	bastırın.	
	 Filtre	tutucusunu	musluğun	altına	tutun,	
taze,	soğuk	suyla	doldurun	ve	suyu	
BRITA	MAXTRA	i
	ltre	kartuşu	içerisin-
den	akıtarak	boşaltın.	
	 Bu	işlemi	iki	ya	da	üç	kez	yineleyin.
	 Filtre	tutucusunu	i
	ltre	kartuşyla	birlikte	
yeniden	boş	su	deposunun	içerisine	
oturtun	ve	depoyu	soğuk	musluk	
suyuyla	doldurun.	
	 start/stop	(başla/dur)	tuşunu	en	az	
5	saniye	basılı	tutun.	M	simgesi	söner.
Bilgi:	Kartuşu	değiştirmek	için,	kartuşun	
tepesinde	yer	alan	kulağı	tutup	çekin.	Yeni	
kartuşu	takmak	için,	yukarıda	kartuşun	
hazırlanması	ve	takılması	için	tarif	edilen	
adımları	dikkate	alın.
İpucu:	Daima	yedek	MAXTRA
kartuşları	bulundurmanızı	öneririz.
Yenisini	alırken	ambalaj	üzerindeki	BRITA	
MAXTRA	i
	ltre	kartuşunun	resmini	örnek	
alın.
Filtrino_H1_all_languages.indd 78 01.08.2011 10:52:17
Sayfa: 78
79
THD20..		07/2011
tr
	 	 BRITA	MAXTRA	su	iltresi	kartuşları	
normal	evsel	atıklarla	elden	
çıkartılabilir.	Sorunuz	olursa,		
00	90	-	216	-	347	38	58	numarasından	
BRITA	müşteri	hizmetlerine	başvurun.
Önemli	bilgi
–	 Yedek	iltre	kartuşlarını	daima	orijinal	
ambalajları	içerisinde	karanlık,	serin	ve	
kuru	bir	yerde	saklayın.
–	 BRITA	su	iltreleri	sadece	umumi	mus-
luk	suyu	(not:	bu	su	sürekli	olarak	yasal	
yönetmeliklere	göre	kontrol	edilmektedir	
ve	sağlığa	zararsızdır)	ya	da	içilmesi	
güvenli	olarak	özel	su	kaynakları	
için	tasarlanmıştır.	Kamu	yetkilileri	
musluk	suyunun	kaynatılması	gerektiği	
yönünde	bir	talimat	duyurduysa	BRITA	
ile	iltrelenecek	suyun	da	kaynatılması	
gerekir.	Suyu	kaynatma	talimatı	geri	
alındığında,	cihaz	ve	iltre	tutucusunun	
temizlenmesi	ve	yeni	bir	kartuş	takılarak	
olası	kirlenmelerin	giderilmesi	gerekir.
–	 Lütfen	soğuk	musluk	suyunu	iltreleyin.
–	 Cihazı	ve	iltre	tutucusunu	düzenli	
aralıklarla	temizleyin.
–	 Bazı	kişiler	(örn.	bağışıklık	sistemi	kısıtlı	
olanlar	ya	da	bebekler)	için,	musluk	
suyunun	kaynatılması	önerilir;	bu	
durum	BRITA	ile	iltrelenecek	su	için	de	
geçerlidir.	
–	 Hijyenik	nedenlerle,	MAXTRA	kartu-
şunun	içeriği	gümüşle	özel	işleme	tabi	
tutulmuştur.	Eser	miktarda	gümüş	suya	
karışabilir.	Bu	miktar,	Dünya	Sağlık	
Örgütü	(WHO	-	World	Health	Organisa-
tion)	direktilerine	uygundur.	
–	 Filtreleme	işlemi	sırasında	sudaki	po-
tasyum	miktarı	biraz	artabilir.	Bununla	
birlikte	BRITA	ile	iltrelenmiş	bir	litre	
suda	örn.	bir	elmadakinden	daha	az	
potasyum	bulunur.	Böbrek	hastalığınız	
var	ve/ya	da	potasyum	diyeti	yapıyor-
sanız,	BRITA	su	iltresini	kullanmadan	
önce	hekiminize	başvurmanızı	öneririz.	
–	 BRITA	iltresini	taktığınız	cihazınızı	
uzunca	bir	süre	kullanmayacaksanız	
(örn.	tatiliniz	nedeniyle),	BRITA	irması	
kartuşu	çıkartmanızı,	BRITA	su	iltresi	
içerisinde	kalmış	olabilecek	suyu	
boşaltmanızı	ve	MAXTRA	kartuşunu	
yeniden	takmanızı	önermektedir.	
BRITA	su	iltresini	yeniden	kullanmadan	
önce	kartuşu	çıkartın,	cihazı	ve	iltre	
tutucusunu	iyice	temizleyin	ve	“BRITA	
MAXTRA	iltre	kartuşunun	hazırlanması	
ve	takılması”	başlıklı	bölümdeki	yöntemi	
yineleyin.
–	 BRITA	ile	iltrelenmiş	su,	insanların	
tüketimi	için	öngörülmüştür.	Su,	
dayanıksız	bir	besindir	ve	1	ilâ	2	gün	
içerisinde	tüketilmelidir.
–	 Her	doğal	ürün	gibi	BRITA	Micro-
poreFilter	(Micropore	iltresinin)	
kalitesi	doğal	bir	değişkenliğe	sahiptir.	
Bu	durum,	iltrelenmiş	su	içerisinde	
siyah	tanecik	şeklinde	görülebilen	
küçük	karbon	parçacıklarının	ortaya	
çıkmasına	neden	olabilir.	Bu	tanecikle-
rin	sağlığınız	üzerinde	olumsuz	bir	etkisi	
yoktur.	Yutulduklarında	insan	bedeni	
için	zararlı	olmazlar.	Karbon	tanecikleri	
tespit	edecek	olursanız	BRITA	irması	
kartuşu,	birkaç	kez	ya	da	siyah	parça-
cıkları	kaybolana	kadar	durulamanızı	
önermektedir.
–	 BRITA	irması,	BRITA	iltre	kartuşunun	
kullanımı	ve	değiştirilmesi	konusunda	
önerilerimize	uymamanız	durumunda	
sorumluluk	ya	da	yükümlülük	kabul	
etmez.
Filtrino_H1_all_languages.indd 79 01.08.2011 10:52:17
Sayfa: 79
80
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
tr
Kireçlenmeyi	temizleme
Cihaz	otomatik	bir	kireç	temizleme	prog-
ramına	sahiptir.	Cihaz	açıkken	N	simgesi	
yanarsa,	en	kısa	zamanda	kireç	temizleme	
programı	yürütülmelidir.	Kireç	temizleme	
süreci	talimata	uygun	olarak	yürütülmezse	
cihaz	zarar	görebilir.
Tavsiye:	Çok	sert,	kireçli	suda	cihazı	
lütfen,	N	simgesiyle	belirtilenden	daha	sık	
olarak	kireçten	temizleyin.	Filtrelenmiş	
suda	da	az	miktarda	kireç	bulunur.	start/
stop	(başla/dur)	tuşunu	10	saniye	basılı	
tutun.	N	yanar.	“Kireçlenmeyi	temizleme	
programının	yürütülmesi”	altında	belirtilen	
yöntemi	izleyin.
Uygun	kireç	temizleme	maddelerini	
Bosch	yetkili	servisinden	(Ürün	No.	
310967)	ya	da	yetkili	satıcılardan	temin	
edebilirsiniz.
Uyarılar:
Kireçlenmeyi temizleme programını
kesinlikle durdurmayın.
Sıvıları içmeyin.
Kesinlikle sirke ya da sirke esaslı maddeler
kullanmayın.
Kireçlenmeyi temizleme programını
başlatmadan önce Filtre tutucusunu iltre
kartuşu ile birlikte mutlaka çıkartın.
Kireçlenmeyi	temizleme	programının	
yürütülmesi
	 Su	deposunu	çıkartın,	boşaltın	ve	
yeniden	takın.
	 Kireç	temizleme	çözeltisini	üreticisinin	
talimatına	göre	hazırlayın	ve	su	
deposundaki	calc	(kireçlenme)	işaretine	
kadar	doldurun.	Cihaz	için	özel	olarak	
uyarlanmış	bir	kireç	temizleme	maddesi	
Bosch	yetkili	servisinden	(Ürün	No.	
310967)	ya	da	yetkili	satıcılardan	temin	
edilebilir.	
	 Su	çıkışının	altına	en	az	500	ml	hacmi	
olan	uygun	bir	kabı	yerleştirin.
	 Kireç	çözme	programını	etkinleştirmek	
için,	temp.	set	(sıcaklık	ayarla)	tuşunu	
en	az	3	saniye	basılı	tutun.
	 Kireç	temizleme	programı	otomatik	
olarak	başlar.	Program	yürütülürken	N	
simgesi	yanıp	söner	(Program	yaklaşık	
10	dakika	sürer).	Kireç	temizleme	sıvısı	
birkaç	evrede	cihaz	içerisinden	pompa-
lanır	ve	su	deposu	neredeyse	boşalana	
kadar	kaba	akar.	Birazcık	artık	su	daima	
depo	içerisinde	kalır.
	 En	son	ayarlanan	sıcaklığın	göstergesi	
yandığında	kireç	temizleme	programı	
tamamlanmıştır.
	 Su	deposunu	iyice	duruluyıp	max	
(en	çok)	işaretine	kadar	taze	suyla	
doldurun.
	 3	kez	sıcak	su	çekerek	cihazı	durulayın.	
Bu	suyu	içmeyin.
Cihaz	yeniden	kullanılmaya	hazırdır	
ve	BRITA	MAXTRA	iltre	kartuşlu	iltre	
tutucusu	yeniden	takılabilir.
Bakım	ve	günlük	temizlik
¡ Elektrik	çarpma	tehlikesi!
Temizlemeden önce cihazı kapatın ve
elektrik işini çekin.
Cihazı kesinlikle suya daldırmayın.
Buharlı temizleme aleti kullanmayın.
	 Gövdeyi	yumuşak	ve	nemli	bir	bezle	
silin.	
	 Su	deposunu	sadece	suyla	durulayın	ve	
bulaşık	makinesine	koymayın.
	 Su	deposunun	kapağı	ve	incan	seh-
pasının	tüm	parçaları	bulaşık	makinesi	
içerisinde	rahatlıkla	temizlenebilir.
	 Su	deposunu	her	gün	temzileyin	ve	taze	
suyla	doldurun.
Filtrino_H1_all_languages.indd 80 01.08.2011 10:52:17
Sayfa: 80
81
THD20..		07/2011
tr
Elden	çıkartılması	
Ambalajı	çevreye	duyarlı	bir	şekilde	elden	
çıkartın.	Bu	cihaz,	elektrik	ve	elektronik	
hurda	cihazlara	ilişkin	2002/96/AT	Avrupa	
direktiine	(waste	electrical	and	electronic	
equipment	–	WEEE)	uygun	olarak	işa-
retlenmiştir.	Bu	direktif,	hurda	cihazların	
geri	alınması	ve	değerlendirilmesi	için	
tüm	AB’de	geçerli	çerçeve	koşullarını	
belirlemektedir.
Güncel	elden	çıkartma	yolları	konusunda	
bilgi	edinmek	için	yetkili	satıcıya	başvurun.
A Garanti	koşulları
Bu	cihaz	için,	cihazın	satıldığı	ülkede	
geçerli	olan	ve	yetkili	temsilcimiz	tarafın-
dan	verilen	garanti	koşulları	geçerlidir.	
Garanti	koşullarını	her	zaman	için,	cihazı	
satın	aldığınız	yetkili	satıcınızdan	ya	da	
doğrudan	ülkenizdeki	temsilciliğinizden	
temin	edebilirsiniz.	Almanya	için	garanti	
koşulları	ve	adresleri	bu	kitapçığın	son	dört	
sayfasında	verilmiştir.		
Bunun	ötesinde	garanti	koşulları	İnternet	
üzerinden,	belirtilen	adresten	temin	
edilebilir.	Garanti	hizmetlerinden	yararlana-
bilmek	için	mutlaka	satın	alma	işinin	ibraz	
edilmesi	gereklidir.
Değişiklik	yapma	hakkı	saklıdır.
Teknik	bilgiler
Elektrik	bağlantısı	(gerilim/frekans) 220-240	V	/	50	Hz
Isıtıcının	gücü 1600	W
Azami	pompa	basıncı,	statik 3,3	bar
Su	deposunun	azami	su	kapasitesi	(filtresiz)	 2	l
Elektrik	kablosu	uzunluğu 80	cm
Ebatlar	(Y	x	G	x	D) 290	x	223	x	267	mm
Ağırlık,	boş 2,3	kg
Filtrino_H1_all_languages.indd 81 01.08.2011 10:52:17
Sayfa: 81
82
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
tr
Basit	sorunların	giderilmesi
Sorun Olası	neden Giderilmesi
Cihaz	çalışmıyor,	kontrol	
lambalarından	hiçbiri	
yanmıyor.
Cihazın	elektrik	beslemesi	
kesik	olabilir.
Cihazın	elektrik	bağlantısı-
nın	sağlanmış	olup	olmadı-
ğını	kontrol	edin.
Makine	çalışıyor	ancak	su	
gelmiyor.
Su	deposu	doğru	
takılmamış.
Lütfen	su	deposunun	doğru	
yerleştirilip	yerleştirilmediği-
ni	kontrol	edin.
Su	deposu	haşlama	işlemi	
sırasında	çıkartıldı	ya	da	
sistemde	hava	var.
Lütfen	yeniden	su	çekin.
Su	deposundaki	şamandıra	
sıkışmış.
Su	deposunu	temizleyin	ve	
şamandırayı	kurtarın.
Sıcaklık	ayarı	yapılamıyor. Çocuk	emniyeti	etkin. Lütfen	çocuk	emniyetini	
devre	dışı	bırakın.
M	ve	N	aynı	anda	yanıp	
sönmeye	başlıyor.	Su	
çekmek	mümkün.
Uzunca	bir	süre	sıcak	
su	çekilmedi.	Hijyenik	
nedenlerle	cihazın	sterilize	
edilmesini	öneririz.
Sıcaklığı	90°C	ya	da	Q	
ayarına	getirin	ve	1	kez	
sıcak	su	çekin.		
M	ve	N	söner,	en	son	
ayarlanan	sıcaklık	yanar.
Su	çekme	sırasında	su	
sıçrıyor.
Fincan	sehpası	fazla	alçak	
ayarlanmış.
Lütfen	su	çıkışı	ile	incan	
arasındaki	mesafeyi	kısaltın.	
Bu	amaçla	incan	sehpasını	
yukarı	oturtun.
Su	çıkışı	kireçlenmiş. Cihazı	lütfen	“Kireçlen-
meyi	temizleme”	başlıklık	
bölümde	açıklandığı	şekilde	
kireçten	temizleyin.
Çekilen	suyun	sıcaklığı	
fazla	düşük.
Ayarlanan	sıcaklık	değeri	
doğrudan	su	çıkışındaki	su	
sıcaklığını	gösterir.
Lütfen	daha	yüksek	bir	
sıcaklık	seçin.
Bardak	ya	da	incan	fazla	
soğuk.
Bardağı	ya	da	incanı	
doldurmadan	önce	sıcak	
suyla	durulayın	ya	da	ön	
ısıtma	yapmak	için	su	çekin.
Su	çıkışı	bölgesinde	su	
birikiyor.
Fiziksel	nedenlerle	
yoğuşma	suyu	oluşabilir.
Yoğuşma	normal	bir	
süreçtir,	lütfen	suyu	silin.
Sorun	giderilemediyse	lütfen	yetkili	servise	başvurun.
Filtrino_H1_all_languages.indd 82 01.08.2011 10:52:17
Sayfa: 82
83
THD20..		07/2011
tr
Sorun Olası	neden Giderilmesi
Su	deposunda	yeterli	su	
olmasına	rağmen	O	simgesi	
görüntüleniyor.
Su	deposundaki	şamandıra	
sıkışmış.
Su	deposunu	temizleyin	ve	
şamandırayı	kurtarın.
Su	iltresi	kullanılmamasına	
rağmen	N	simgesi	yanıyor.
Filtrelenmiş	suda	da	az	
miktarda	kireç	bulunur.
Cihazı	lütfen	“Kireçlen-
meyi	temizleme”	başlıklık	
bölümde	açıklandığı	şekilde	
kireçten	temizleyin.
Su	çekme	sırasında	yüksek	
“kaynatma	gürültüleri”	
duyuluyor.
Su	iltresi	için	olan	ayar	
“iltre	var”	(bkz.	bölüm	
“BRITA	MAXTRA	su		
iltreleme	sistemi”)	olmasına	
rağmen	iltre	takılı	değil.	
Cihaz	kireçlenmiş	durumda.
Cihazı	lütfen	“Kireçlen-
meyi	temizleme”	başlıklık	
bölümde	açıklandığı	şekilde	
kireçten	temizleyin.	Ardın-
dan	doğru	ayarı	yapın.
Kullanılan	su	fazla	kireçli.	
Cihaz	kireçlenmiş	durumda.
Cihaz,	N	simgesinin	belirt-
miş	olduğundan	daha	sık	
aralıklarla	kireçten	temiz-
lenmek	zorundadır.	Lütfen	
“Kireçlenmeyi	temizleme”	
başlıklık	bölümde	açıklanan	
işlemleri	yapın.
N,	M	ve	O	simgeleri	aynı	
anda	yanıp	sönmeye	baş-
lıyor;	su	çekmek	mümkün	
değil.
Cihazda	bir	sorun	ortaya	
çıktı.
Lütfen	cihazı	elektrik	şebe-
kesinden	ayırın	ve	müşteri	
servisine	başvurun.
Sorun	giderilemediyse	lütfen	yetkili	servise	başvurun.
Filtrino_H1_all_languages.indd 83 01.08.2011 10:52:17

Sorular & cevaplar

Bosch THD2023 Filtrino hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch THD2023 Filtrino hakkında bir soru sorun

Bosch THD2023 Filtrino ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch THD2023 Filtrino kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch THD2023 Filtrino ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.