Bosch Styline TKA8631 kılavuzu

AşağıdaBosch Styline TKA8631 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Kahve Makinesi
  • Model/isim: Styline TKA8631
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Macar, , Rus

İçindekiler

Sayfa: 66
TKA863. | TKA865.   07/2011
63
tr
Bu Bosch cihazını satın aldığınız için
tebrikler. Size büyük keyif verecek yük-
sek kaliteli bir ürün satın aldınız.
Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice oku-
yun, içindeki talimatlara uyun ve kulla-
nım kılavuzunu muhafaza edin!
Kullanım kılavuzları bir çok model için ya-
pılmaktadır. Bu yüzden kullanım kılavuzu ile
detaylar arasında farklılıklar olabilir.
Üretici firma, kullanım kılavuzu basıldıktan
sonra, ürünün teknik özelliklerini geliştir-
mek amacıyla bir takım değişiklikler yapa-
bilir. Bu yapılan değişiklikleri Çağrı Yönetim
Merkezinden öğrenebilirsiniz.
Bu kullanım kılavuzu iki modeli anlatmak-
tadır:
–	TKA863.
Cam sürahili model
–	TKA865.
Termos sürahili model
Güvenlik uyarıları
Bu cihaz evde kullanım için veya ticari ol-
mayan, evdeki kullanıma benzer kullanım
türleri için öngörülmüştür. Örneğin mağa-
zaların, büroların, çiftlik ve diğer ticari alan-
lardaki işletmelerin personel mutfaklarında
kullanım ve pansiyon, küçük otel ve benzer
konaklama tesislerinde kalan müşteriler
tarafından kullanım evlerdeki kullanıma
benzer uygulama olarak sayılır.

!	 Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazı yalnızca tip etiketi üzerinde belirtilen
değerlere uygun güç kaynağına bağlayın ve
çalıştırın.
Cihazı, elektrik kablosunda ve cihazda her-
hangi bir hasar yoksa kullanın.
Bu alet fiziken yetersiz, algılamada zorluk
çeken veya zihinsel özürlü kişilerce (ço-
cuklar da dahil) veya onların güvenliğinden
sorumlu bir kişinin gözetimi altında olmak-
sızın; veya aletin kullanımı ile ilgili talimatlar
hakkında deneyimsiz ve bilgisiz kişilerce
kullanıma uygun değildir.
Çocukları cihazdan uzak tutun. Çocukları
gözetim altında tutarak aletle oynamalarına
izin vermeyin.
Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalış-
ma durumunda prizden çekiniz.
Tehlikelerin önlenmesi için, örneğin hasarlı
bir elektrik kablosunun değiştirilmesi gibi
cihaz üzerindeki onarım işleri yalnızca müş-
teri servisimiz tarafından yapılabilir.
Elektrik kablosu:
–	sıcak parçalara temas ettirilmemelidir,
–	keskin kenarların üzerinden çekilmemeli-
dir,
–	cihazı taşımak için kullanılmamalıdır.
Aracı veya sürahiyi asla ocak gibi sıcak yü-
zeylerin üzerine veya yakınına yerleştirme-
yiniz. Sürahiyi yalnızca bu araçla ve sadece
kahve yapmak için kullanınız.
Isıtıcı levhayı asla örtmeyiniz.
Cihazın çalışması sırasında cihazın
parçalarını sadece öngörülen saplarından
tutunuz.
Kahve makinesi çalışır durumdayken
asla yanından ayrılmayınız!
EEE yönetmeliğine uygundur
TKA863_110708.indd 63 11.07.2011 15:26:54
Sayfa: 67
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
64 tr
Genel bilgiler
–	Su haznesine 1 sadece temiz ve soğuk
su doldurun. Asla süt ya da çay veya
kahve gibi içecekler eklemeyin; bu cihaza
hasar verir.
–	Su haznesini 1 asla „8 À“ (TKA865.)
veya „10 À“ (TKA863.) işaretlerinin üze-
rinde doldurmayın.
–	Orta derecede öğütülmüş kahve kulla-
nınız (yaklaşık 6 gr./bardak = silme toz
kahve kaşığı 17).
–	Minimum 3 bardaktan az kahve demle­
meyiniz; aksi takdirde kahve istenen
güçte ve sıcaklıkta olmaz (1 bardak =
yaklaşık 125 ml.).
–	Makine kahveyi demlerken sürahiyi 6 asla
yerinden çıkarmayınız; aksi takdirde filtre
tutucu 4 taşabilir.
–	Sürahiyi 6 kahve makinesine yerleştirir­
ken sürahi kapağının kapalı durumda
olduğundan emin olunuz.
–	Ürünün kendi sürahisi, kahvenin tablaya
akmasını engelleyen özel bir damlama
koruyucusuna sahip olduğundan, başka
bir sürahi kullanmayınız.
–	Filtrede 4 biraz su birikmesi normaldir; bu
kahve makinesinin bozuk olduğu anlamı-
na gelmez.
İlk kullanımdan önce
●	Etiketleri veya koruyucu film tabakasını
çıkartınız.
●	Kabloyu saklama bölümünden 11 gerekti-
ği uzunlukta çekiniz ve prize takınız.
●	O AÇMA/KAPATMA düğmesine 7 bası-
nız; ekran yanıp sönecektir.
●	Saat için h 13 düğmesine, dakika için ise
min 14 düğmesine basarak o anki zama-
nı ayarlayınız.
Not: Saati değiştirebilirsiniz. h 13 ve min
14 düğmelerine aynı anda basarak doğru
zamanı ayarlayınız.
●	Temizlemek için su haznesini 6 bardak
suyla doldurunuz ve yerine geri koyunuz.
start (başlat) düğmesine 9 basın; temizle-
me programı başlar.
Parçalar ve kumanda
düğmeleri
	 1	Doluluk seviyesi göstergeli su haznesi
(çıkartılabilir)
	 2	Su haznesi kapağı (çıkartılabilir)
	 3	Filtre yuvası (döndürmeli)
	 4	Filtre tutucu
(bulaşık makinesinde yıkanabilir)
	 5	Damlama emniyeti
	 6	TKA863.	 Kapaklı cam sürahi
(bulaşık makinesinde yıkanabilir)	
TKA865.	 Kapaklı termos sürahi
	 7	O AÇMA/KAPATMA düğmesi
	 8	K Az su göstergesi
	 9	start (başlat) düğmesi
10	Göstergeli kireç giderme düğmesi calc
	
11	Kablo saklama bölmesi
12	Saat
13	Programlama düğmesi h (saat)
14	Programlama düğmesi min (dakika)
15	prog (programlama) düğmesi
16	Ekran (otomatik kapanır) auto off
17	Ölçme kaşığı
Sadece TKA863.
18	Isıtma levhası
Sadece TKA865.
19 Düğmeye basın (sürahi sapındaki)
TKA863_110708.indd 64 11.07.2011 15:26:54
Sayfa: 68
TKA863. | TKA865.   07/2011
65
tr
Zamanlayıcı işlevi
Kahve makinesinde bir zamanlayıcı bulun-
maktadır.
Bu işlev sayesinde makinenin tam olarak
saat kaçta otomatik olarak demleme iş-
lemine başlayacağını ayarlayabilirsiniz.
Zamanlayıcı ancak makine açık durumday­
ken veya güç tasarrufu modundayken ça-
lışır.
●	Saat o andaki doğru zamana ayarlanmalı-
dır.
●	Zamanlayıcıyı programlarken prog 15
düğmesini basılı tutunuz (Şek. a).
●	Demlemenin başlamasını istediğiniz saati
ayarlamak için h 13 ve dakikayı ayarla-
mak için de min 14 düğmelerini kullanı-
nız. (Şek. b ve c).
●	Başlama zamanını kaydetmek için prog
15 düğmesini bırakınız. Ekranda 12 za-
manlayıcı işlevinin etkinleştirildiğini gös-
termek için küçük bir saat belirir.
●	Makineyi her zamanki gibi su ve kahveyle
doldurunuz ve sürahiyi 6 filtre yuvasının 3
altına yerleştiriniz.
●	Demleme işlemi ayarlanan saatte otoma-
tik olarak başlar; küçük saat kaybolur.
Not: Programlanan saati kontrol etmek için,
prog 15 düğmesini basılı tutunuz.
Zamanlayıcı işlevini açma/kapatma
prog 15 düğmesine basınız. Eğer saat ay­
dınlanırsa, zamanlayıcı işlevi açık durumda
demektir. Eğer küçük saat kapanırsa, za-
manlayıcı işlevi kapalı durumdadır.
Not: Eğer kahve makinesini düğmesinden
7 kapatırsanız veya güç kaynağı kesilirse
(fiş çıkarılır veya elektrik kesilirse), saat ve
zamanlayıcı ayarları yaklaşık dört gün bo-
yunca saklanır. Eğer cihaz daha uzun süre
boyunca elektrik alamazsa, saati yeniden
ayarlamanız gerekir.
İpucu: Eğer cihazı daha uzun süre boyunca
kullanmayacaksanız, düğmesinden 7
kapatınız.
●	Temizleme işlemini tekrarlayınız.
Not: Burnunuza bir „yeni makine“ kokusu
gelebilir; bu normaldir. Durum bu ise, sirke
solüsyonuyla doldurun (5 bardak suya 1
bardak sirke) ve temizleme programını ça-
lıştırın. Sonra, makineyi 6 bardak suyla iki
defa durulayın.
●	Sürahiyi iyice temizleyiniz.
Kahve demleme
●	Su haznesini 1 çıkartınız, suyla dolduru-
nuz ve yerine geri koyunuz.
●	Filtre yuvasını 3 dışarı doğru çeviriniz.
●	Filtre tutucusuna 4 1x4’lük bir kağıt filtre
yerleştiriniz ve istediğiniz kadar kahve
koyunuz.
●	Filtre yuvasını 3 kenetlenene kadar geri
çeviriniz.
●	Sürahiyi 6 kapağı kapalı halde filtre yuva-
sının 3 altına yerleştiriniz.
●	Demleme işlemini başlatmak için start
(başlat) 9 düğmesine basınız.
●	Aynı anda auto off işlevi etkinleşir; ekran
aydınlanır.
Sadece TKA863.
Makinede, makineyi yaklaşık 2 saat sonra
enerji tasarrufu moduna geçiren, auto off
(elektrik tasarrufu) işlevi bulunmaktadır.
Sadece TKA865.
Makinede, demleme işleminden sonra ci-
hazı enerji tasarrufu moduna geçiren, bir
auto off (elektrik tasarrufu) işlevi bulunmak-
tadır.
İpucu: Eğer termos sürahiyi kullanımdan
önce sıcak suyla durularsanız, kahve daha
da uzun süre sıcak kalacaktır.
Önemli: Demleme işlemi bittiğinde, kahve-
nin tamamı filtreden geçip sürahiye akana
kadar bir süre bekleyiniz.
Yeni bir demleme işlemine başlamadan
önce makineyi 5 dakika boyunca soğu-
maya bırakınız.
TKA863_110708.indd 65 11.07.2011 15:26:54
Sayfa: 69
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
66 tr
Az su göstergesi K
Bu kahve makinesi su haznesindeki su
seviyesinin (yaklaşık 4 bardaktan az) düşük
olup olmadığını algılar.
Eğer su seviyesi az ise, K simgesi aydın-
lanır ve makine demleme süresini otomatik
olarak uzatır. Bu, kahvenin ideal lezzetini
korumasını sağlar.
Sadece TKA865.
Termos sürahi
Önemli: Sürahiyi asla süt ürünlerini veya
bebek mamalarını sıcak tutmak için kullan-
mayınız, aksi takdirde bakteri oluşumuna
yol açar. Sürahiyi mikrodalga veya normal
fırında ısıtmayınız. Sürahiyi asla asitli içe-
cekleri saklamak veya taşımak için kullan-
mayınız.
Sürahiyi her kullanımdan sonra dikkatle
durulayınız.
Kapak, vakumlu sızdırmaz mekanizmanın
açılamayacak şekilde sıkışmaması için az
da olsa hava geçirecek şekilde tasarlanmış-
tır. Dolayısıyla sızma olasılığını göz önünde
bulundurarak termos sürahiyi her zaman dik
durumda saklamanız ve taşımanız gerekir.
Termos sürahi yaklaşık sekiz bardak alır.
Termos sürahinin kapağı ayırma anahtarı
19 ile açılabilir.
●	Kapağı aç (Şek. d)
●	Kapağı kapat (Şek. e)
●	Kapağı çıkart (Şek. f)
Kahve yapma ipuçları
Öğütülmüş kahveyi serin bir yerde saklayı-
nız; kahveyi dondurmanız da mümkündür.
Kahve paketini ilk açışınızdan sonra, aro-
masını koruması için sıkıca kapatarak sak-
layınız.
Kahve çekirdeklerinin kavrulma kıvamları,
tatlarını ve aromalarını etkiler.
Koyu kavrulmuş	= daha lezzetli
Hafif kavrulmuş	 = daha asitli
Temizlik
Cihazı asla suya batırmayınız veya bulaşık
makinesine koymayınız!
Cihazı buharla temizlemeyiniz.
Temizlemeden önce cihazın fişini çekiniz.
–	Her kullanımdan sonra kahveyle temas
eden tüm parçaları temizleyiniz.
–	Kahve makinesinin dış yüzeyini nemli bir
bezle siliniz; güçlü veya aşındırıcı temizlik
malzemeleri kullanmayınız.
–	Su haznesini 1 açık musluk altında temiz-
leyiniz; sert fırça kullanmayınız.
Sadece TKA863.
–	Cam sürahi 6 ve kapağı bulaşık makine-
sinde yıkanabilir.
Sadece TKA865.
–	Termos sürahiyi 6 durulayınız ve dış
yüzeyini nemli bir bezle siliniz. Sürahiyi
bulaşık suyuna batırmayın veya bulaşık
makinesine koymayın.
	 İpucu: İnatçı kireç lekeleri sodyum kar-
bonat, bulaşık makinesi tozu veya diş
protezlerini temizlemekte kullanılan efer-
vesan tabletlerle giderilebilir.
–	Kötü koku veya bakteri oluşumunu ön-
lemek için termos sürahiyi kapağı açık
halde saklayınız.
Kireç giderme
Bu cihaz, otomatik bir kireç giderme gös-
tergesi ile donatılmıştır. Eğer calc simgesi
aydınlanırsa, bu makinenin kireçten arındı-
rılması gerektiği anlamına gelir.
Düzenli kireçten arındırma
–	cihazınızın ömrünü uzatır,
–	düzgün çalışmasını sağlar,
–	Aşırı buharlanmayı önler,
–	demleme işlemini hızlandırır,
–	enerji tasarrufu sağlar.
Makineyi piyasa bulunabilen kireç çözücü-
lerle kireçten arındırınız.
TKA863_110708.indd 66 11.07.2011 15:26:54
Sayfa: 70
TKA863. | TKA865.   07/2011
67
tr
●	Cihaz açık olmalıdır.
●	Sürahiyi 6 kahve makinesine yerleşti-
rirken sürahi kapağının kapalı durumda
olduğundan emin olunuz.
●	Kireç çözücü solüsyonu imalatçısının
talimatları doğrultusunda hazırlayınız ve
su haznesine 1 dökünüz.	
Uyarı: 6 bardaktan fazla doldurmayınız.
●	Kireç giderme calc 10 düğmesini en az
2 saniye boyunca basılı tutunuz. Kireç
giderme işlemi başlar.
●	Kireç çözücü maddenin en dipteki tortu-
lara kadar nüfuz edebilmesi için program
işlemi birkaç kez, birkaç dakikalığına
duraklatabilir. Kireç giderme işlemi baştan
sona yaklaşık 30 dakika sürer. Program
çalışırken calc göstergesi yanıp söner.
●	Kireç giderme işlemi tamamlandıktan
sonra calc göstergesi söner. Cihazı, iki
kez temiz suyla ve kahve kullanmadan
çalıştırınız. Hazneye 6 bardaktan fazla
su doldurmayınız.
●	Çıkartılabilen tüm parçaları ve sürahiyi
iyice durulayınız.
Sorun Giderme
Makinenin kahveyi demlemesi normalden
çok daha uzun sürüyor veya makine demle-
me işlemi tamamlanamadan kapanıyorsa.
�	
Makinenin kireç giderme işlemine ihtiyacı
vardır.
●	Makineyi, talimatlar doğrultusunda kireç-
ten arındırınız. Kireç giderme programını
çalıştırmak için calc (kireç) 10 düğmesini
en az 2 saniye boyunca basılı tutunuz.
İpucu: Eğer kahve yapmak için kullandığı-
nız su çok sertse, kahve makinesini calc
(kireç) göstergesinin yanmasını bekleme-
den, daha sık aralıklarla kireçten arındırınız.
Damlama emniyetinde 5 sızıntı varsa.
�	
Temizlenmesi gerekiyordur.
●	Damla emniyetini 5 (filtre tutucusunun 4
içindedir) açık musluk altında parmağınız-
la birkaç kez çalıştırarak temizleyiniz.
İmha edilmesi A
Bu cihaz Avrupa yönetmeliklerine göre
elektrikli ve elektronik eski cihazlar (waste
electrical and electronic equipment-WEEE)
kapsamında olup 2002/96/EG onaylıdır. Bu
konudaki yönetmelik eski cihazların AB-
normlarına göre imha edilmeleri konusunda
çerçeveyi belirler. Her ülkenin imha etme
yöntemi farklıdır. Lütfen cihazı aldığınız ma-
ğazadan güncel imha etme yolları hakkında
bilgi alınız.
Değişiklik hakları mahfuzdur.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimi­
zin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
Bu hususta daha detaylı bilgi almak için,
cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden
yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı
gösteren fişi veya faturayı göstermeniz
şarttır.
Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz
için:
–	Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur,
endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun
değildir.
–	Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere
uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp
çalıştırınız.
–	Cihazınızı kullanmayacaksanız, stand by
düğmesinde bırakmayınız.
TKA863_110708.indd 67 11.07.2011 15:26:55

Sorular & cevaplar

Bosch Styline TKA8631 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch Styline TKA8631 hakkında bir soru sorun

Bosch Styline TKA8631 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch Styline TKA8631 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch Styline TKA8631 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.