Bosch Styline TKA8631 kılavuzu

AşağıdaBosch Styline TKA8631 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Kahve Makinesi
  • Model/isim: Styline TKA8631
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Alman, Hollandalı, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Türk, Macar, Yunan

İçindekiler

Sayfa: 59
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
56 tr
Bu kullanım kılavuzunu dikkatlice
okuyun, içindeki talimatlara uyun ve
kullanım kılavuzunu muhafaza edin!
Kullanım kılavuzları bir çok model için
yapılmaktadır. Bu yüzden kullanım kılavuzu
ile detaylar arasında farklılıklar olabilir.
Üretici firma, kullanım kılavuzu basıldıktan
sonra, ürünün teknik özelliklerini geliştirmek
amacıyla bir takım değişiklikler yapabilir.
Bu yapılan değişiklikleri Çağrı Yönetim
Merkezinden öğrenebilirsiniz.
Bu kullanım kılavuzu iki modeli
anlatmaktadır:
–
– TKA863.
Cam sürahili model
–
– TKA865.
Termos sürahili model
Güvenlik uyarıları
Bu cihaz evde kullanım için veya ticari
olmayan, evdeki kullanıma benzer
kullanım türleri için öngörülmüştür. Örneğin
mağazaların, büroların, çiftlik ve diğer
ticari alanlardaki işletmelerin personel
mutfaklarında kullanım ve pansiyon, küçük
otel ve benzer konaklama tesislerinde kalan
müşteriler tarafından kullanım evlerdeki
kullanıma benzer uygulama olarak sayılır.

!	 Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihazı yalnızca tip etiketi üzerinde belirtilen
değerlere uygun güç kaynağına bağlayın ve
çalıştırın.
Cihazı, elektrik kablosunda ve cihazda
herhangi bir hasar yoksa kullanın.
Bu alet fiziken yetersiz, algılamada
zorluk çeken veya zihinsel özürlü
kişilerce (çocuklar da dahil) veya onların
güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetimi
altında olmaksızın; veya aletin kullanımı
ile ilgili talimatlar hakkında deneyimsiz ve
bilgisiz kişilerce kullanıma uygun değildir.
Çocukları cihazdan uzak tutun. Çocukları
gözetim altında tutarak aletle oynamalarına
izin vermeyin.
Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı
çalışma durumunda prizden çekiniz.
Tehlikelerin önlenmesi için, örneğin hasarlı
bir elektrik kablosunun değiştirilmesi gibi
cihaz üzerindeki onarım işleri yalnızca
müşteri servisimiz tarafından yapılabilir.
Elektrik kablosu
–
– sıcak parçalara temas ettirilmemelidir
–
– keskin kenarların üzerinden çekilmemelidir
–
– cihazı taşımak için kullanılmamalıdır.
Aracı set üstü ocak gibi sıcak yüzeylerin
üzerine veya yakınına yerleştirmeyiniz.
Isıtıcı levhayı asla örtmeyiniz.
Kahve makinesi çalışır durumdayken
asla yanından ayrılmayınız!
Parçalar ve kumanda
düğmeleri
	 1	Doluluk seviyesi göstergeli su haznesi
(çıkartılabilir)
	 2	Su haznesi kapağı (çıkartılabilir)
	 3	Filtre yuvası (döndürmeli)
	 4	Filtre tutucu
(bulaşık makinesinde yıkanabilir)
	 5	Damlama emniyeti
	 6	TKA863.	 Kapaklı cam sürahi
(bulaşık makinesinde yıkanabilir)	
TKA865.	 Kapaklı termos sürahi
	 7	O AÇMA/KAPATMA şalteri
	 8	K Az su göstergesi
	 9	start (başlat) düğmesi
10	Göstergeli kireç giderme düğmesi calc
	
11	Kablo saklama bölmesi
12	Saat
13	Programlama düğmesi h (saat)
14	Programlama düğmesi min (dakika)
15	prog (programlama) düğmesi
16	Ekran (otomatik kapanır) auto off
Sadece TKA863.
17	Isıtma levhası
Sadece TKA865.
18 Düğmeye basın (sürahi sapındaki)
EEE yönetmeliğine uygundur
Sayfa: 60
TKA863. | TKA865.   11/2009
57
tr
İlk kullanımdan önce
●
● Etiketleri veya koruyucu film tabakasını
çıkartınız.
●
● Kabloyu saklama bölümünden 11 gerekti-
ği uzunlukta çekiniz ve prize takınız.
●
● O AÇMA/KAPATMA şalterine 7 basınız;
ekran yanıp sönecektir.
●
● Saat için h 13 düğmesine, dakika için
ise min 14 düğmesine basarak o anki
zamanı ayarlayınız.
Not: Saati değiştirebilirsiniz. h 13 ve min
14 düğmelerine aynı anda basarak doğru
zamanı ayarlayınız.
●
● Temizlemek için su haznesini 6 bardak
suyla doldurunuz ve yerine geri koyunuz.
start (başlat) düğmesine 9 basın;
temizleme programı başlar.
●
● Temizleme işlemini tekrarlayınız.
Not: Burnunuza bir “yeni makine” kokusu
gelebilir; bu normaldir. Durum bu ise, sirke
solüsyonuyla doldurun (5 bardak suya 1
bardak sirke) ve temizleme programını
çalıştırın. Sonra, makineyi 6 bardak suyla
iki defa durulayın.
●
● Sürahiyi iyice temizleyiniz.
Kahve demleme
●
● Su haznesini 1 çıkartınız, suyla
doldurunuz ve yerine geri koyunuz.
●
● Filtre yuvasını 3 dışarı doğru çeviriniz ve
yerine oturtunuz.
●
● Filtre tutucusuna 4 1x4’lük bir kağıt filtre
yerleştiriniz ve istediğiniz kadar kahve
koyunuz.
●
● Filtre yuvasını 3 kenetlenene kadar geri
çeviriniz.
●
● Sürahiyi 6 kapağı kapalı halde filtre
yuvasının 3 altına yerleştiriniz.
●
● Demleme işlemini başlatmak için start
(başlat) 9 düğmesine basınız.
●
● Aynı anda auto off işlevi etkinleşir; ekran
aydınlanır.
Genel bilgiler
–
– Su haznesine 1 sadece temiz ve soğuk
su doldurun. Asla süt ya da çay veya
kahve gibi içecekler eklemeyin; bu cihaza
hasar verir.
–
– Su haznesini 1 asla “8 À” (TKA865.)
veya “10 À” (TKA863.) işaretlerinin
üzerinde doldurmayın.
–
– Orta derecede öğütülmüş kahve
kullanınız (yaklaşık 6 gr./bardak).
–
– Minimum 3 bardaktan az kahve demle­
meyiniz; aksi takdirde kahve istenen
güçte ve sıcaklıkta olmaz (1 bardak =
yaklaşık 125 ml.).
–
– Makine kahveyi demlerken sürahiyi 6 asla
yerinden çıkarmayınız; aksi takdirde filtre
tutucu 4 taşabilir.
–
– Sürahiyi 6 kahve makinesine yerleştirir­
ken sürahi kapağının kapalı durumda
olduğundan emin olunuz.
–
– Ürünün kendi sürahisi, kahvenin tablaya
akmasını engelleyen özel bir damlama
koruyucusuna sahip olduğundan, başka
bir sürahi kullanmayınız.
–
– Filtrede 4 biraz su birikmesi normaldir;
bu kahve makinesinin bozuk olduğu
anlamına gelmez.
Sayfa: 61
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
58 tr
Zamanlayıcı işlevi
Kahve makinesinde bir zamanlayıcı
bulunmaktadır.
Bu işlev sayesinde makinenin tam olarak
saat kaçta otomatik olarak demleme
işlemine başlayacağını ayarlayabilirsiniz.
Zamanlayıcı ancak makine açık durumday­
ken veya güç tasarrufu modundayken
çalışır.
●
● Saat o andaki doğru zamana
ayarlanmalıdır.
●
● Zamanlayıcıyı programlarken prog 15
düğmesini basılı tutunuz (Şek. a).
●
● Demlemenin başlamasını istediğiniz
saati ayarlamak için h 13 ve dakikayı
ayarlamak için de min 14 düğmelerini
kullanınız. (Şek. b ve c).
●
● Başlama zamanını kaydetmek için prog
15 düğmesini bırakınız. Ekranda 12
zamanlayıcı işlevinin etkinleştirildiğini
göstermek için küçük bir saat belirir.
●
● Makineyi her zamanki gibi su ve kahveyle
doldurunuz ve sürahiyi 6 filtre yuvasının 3
altına yerleştiriniz.
●
● Demleme işlemi ayarlanan saatte otoma-
tik olarak başlar; küçük saat kaybolur.
Not: Programlanan saati kontrol etmek için,
prog 15 düğmesini basılı tutunuz.
Zamanlayıcı işlevini açma/kapatma
prog 15 düğmesine basınız. Eğer saat ay­
dınlanırsa, zamanlayıcı işlevi açık durumda
demektir. Eğer küçük saat kapanırsa,
zamanlayıcı işlevi kapalı durumdadır.
Not: Eğer kahve makinesini düğmesinden
7 kapatırsanız veya güç kaynağı kesilirse
(fiş çıkarılır veya elektrik kesilirse), saat
ve zamanlayıcı ayarları yaklaşık dört gün
boyunca saklanır. Eğer cihaz daha uzun
süre boyunca elektrik alamazsa, saati
yeniden ayarlamanız gerekir.
İpucu: Eğer cihazı daha uzun süre boyunca
kullanmayacaksanız, düğmesinden 7
kapatınız.
Sadece TKA863.
Makinede, makineyi yaklaşık 2 saat sonra
enerji tasarrufu moduna geçiren, auto off
(elektrik tasarrufu) işlevi bulunmaktadır.
Sadece TKA865.
Makinede, demleme işleminden sonra
cihazı enerji tasarrufu moduna geçiren,
bir auto off (elektrik tasarrufu) işlevi
bulunmaktadır.
İpucu: Eğer termos sürahiyi kullanımdan
önce sıcak suyla durularsanız, kahve daha
da uzun süre sıcak kalacaktır.
Önemli: Demleme işlemi bittiğinde,
kahvenin tamamı filtreden geçip sürahiye
akana kadar bir süre bekleyiniz.
Yeni bir demleme işlemine başlamadan
önce makineyi 5 dakika boyunca
soğumaya bırakınız.
Sayfa: 62
TKA863. | TKA865.   11/2009
59
tr
Az su göstergesi K
Bu kahve makinesi su haznesindeki su
seviyesinin (yaklaşık 4 bardaktan az) düşük
olup olmadığını algılar.
Eğer su seviyesi az ise, K simgesi aydın-
lanır ve makine demleme süresini otomatik
olarak uzatır. Bu, kahvenin ideal lezzetini
korumasını sağlar.
Sadece TKA865.
Termos sürahi
Termos sürahinin kapağı sürgüyle 18
açılabilir.
●
● Kapağı aç (Şek. d)
●
● Kapağı kapat (Şek. e)
●
● Kapağı çıkart (Şek. f)
Kahve yapma ipuçları
Öğütülmüş kahveyi serin bir yerde
saklayınız; kahveyi dondurmanız da
mümkündür.
Kahve paketini ilk açışınızdan sonra,
aromasını koruması için sıkıca kapatarak
saklayınız.
Kahve çekirdeklerinin kavrulma kıvamları,
tatlarını ve aromalarını etkiler.
Koyu kavrulmuş	= daha lezzetli
Hafif kavrulmuş	 = daha asitli
Temizlik
Cihazı asla suya batırmayınız veya bulaşık
makinesine koymayınız!
Cihazı buharla temizlemeyiniz.
Temizlemeden önce cihazın fişini çekiniz.
–
– Her kullanımdan sonra kahveyle temas
eden tüm parçaları temizleyiniz.
–
– Kahve makinesinin dış yüzeyini nemli bir
bezle siliniz; güçlü veya aşındırıcı temizlik
malzemeleri kullanmayınız.
–
– Su haznesini 1 açık musluk altında
temizleyiniz; sert fırça kullanmayınız.
Sadece TKA863.
–
– Cam sürahi 6 ve kapağı bulaşık
makinesinde yıkanabilir.
Sadece TKA865.
–
– Termos sürahiyi 6 durulayınız ve
dış yüzeyini nemli bir bezle siliniz.
Termos sürahiyi bulaşık makinesinde
yıkamayınız.
Kireç giderme
Bu cihaz, otomatik bir kireç giderme
göstergesi ile donatılmıştır. Eğer calc
simgesi aydınlanırsa, bu makinenin kireçten
arındırılması gerektiği anlamına gelir.
Düzenli kireçten arındırma
–
– cihazınızın ömrünü uzatır
–
– düzgün çalışmasını sağlar
–
– Aşırı buharlanmayı önler
–
– demleme işlemini hızlandırır
–
– enerji tasarrufu sağlar
Makineyi piyasa bulunabilen kireç
çözücülerle kireçten arındırınız.
●
● Sürahiyi 6 kahve makinesine
yerleştirirken sürahi kapağının kapalı
durumda olduğundan emin olunuz.
●
● Kireç çözücü solüsyonu imalatçısının
talimatları doğrultusunda hazırlayınız ve
su haznesine 1 dökünüz.	
Uyarı: 6 bardaktan fazla doldurmayınız.
●
● Kireç giderme calc 10 düğmesini en az
2 saniye boyunca basılı tutunuz. Kireç
giderme işlemi başlar.
●
● Kireç çözücü maddenin en dipteki tortu-
lara kadar nüfuz edebilmesi için program
işlemi birkaç kez, birkaç dakikalığına
duraklatabilir. Kireç giderme işlemi baştan
sona yaklaşık 30 dakika sürer.
●
● 	
Kireç giderme işlemi tamamlandığında,
makineyi iki kez temiz suyla ve kahve
koymaksızın çalıştırınız. Hazneye 6
bardaktan fazla su doldurmayınız.
●
● Çıkartılabilen tüm parçaları ve sürahiyi
iyice durulayınız.
Sayfa: 63
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
60 tr
Sorun Giderme
Makinenin kahveyi demlemesi normalden
çok daha uzun sürüyor veya makine demle-
me işlemi tamamlanamadan kapanıyorsa.
Æ
ÆMakinenin kireç giderme işlemine ihtiyacı
vardır.
●
● Makineyi, talimatlar doğrultusunda
kireçten arındırınız. Kireç giderme
programını çalıştırmak için calc (kireç) 10
düğmesini en az 2 saniye boyunca basılı
tutunuz.
İpucu: Eğer kahve yapmak için kullandığı-
nız su çok sertse, kahve makinesini calc
(kireç) göstergesinin yanmasını bekleme-
den, daha sık aralıklarla kireçten arındırınız.
Damlama emniyetinde 5 sızıntı varsa.
Æ
ÆTemizlenmesi gerekiyordur.
●
● Damla emniyetini 5 (filtre tutucusunun
4 içindedir) açık musluk altında
parmağınızla birkaç kez çalıştırarak
temizleyiniz.
İmha edilmesi A
Bu cihaz Avrupa yönetmeliklerine göre
elektrikli ve elektronik eski cihazlar (waste
electrical and electronic equipment-WEEE)
kapsamında olup 2002/96/EG onaylıdır. Bu
konudaki yönetmelik eski cihazların AB-
normlarına göre imha edilmeleri konusunda
çerçeveyi belirler. Her ülkenin imha etme
yöntemi farklıdır. Lütfen cihazı aldığınız
mağazadan güncel imha etme yolları
hakkında bilgi alınız.
Değişiklik hakları mahfuzdur.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimi­
zin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
Bu hususta daha detaylı bilgi almak için,
cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden
yararlanabilmek için, cihazı satın aldığınızı
gösteren fişi veya faturayı göstermeniz
şarttır.
Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz
için:
–
– Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur,
endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun
değildir.
–
– Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere
uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp
çalıştırınız.
–
– Cihazınızı kullanmayacaksanız, stand by
düğmesinde bırakmayınız.

Sorular & cevaplar

Bosch Styline TKA8631 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch Styline TKA8631 hakkında bir soru sorun

Bosch Styline TKA8631 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch Styline TKA8631 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch Styline TKA8631 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.