Bosch Quigo Plus kılavuzu

AşağıdaBosch Quigo Plus için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Lazer düzeç
  • Model/isim: Quigo Plus
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Çek, Türk, Yunan,

İçindekiler

Sayfa: 123
124 | Türkçe
1 609 92A 1EE | (14.12.15) Bosch Power Tools
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Ölçme cihazı ile tehlikesiz ve güvenli biçimde çalışabilmek
için bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun. Ölçme
cihazı bu talimata göre kullanılmadığı takdirde alete entegre
koruma önlemlerinin işlevi kısıtlanabilir. Ölçme cihazı
üzerindeki uyarı etiketlerini hiçbir zaman görünmez duruma
getirmeyin. BU TALİMATLARI İYİ VE GÜVENLİ BİR YERDE
SAKLAYIN VE ÖLÇME CİHAZINI BAŞKASINA VERDİĞİNİZDE
BUNLARI DA BİRLİKTE VERİN.
 Dikkat – Burada belirtilen kullanım veya ayar hükümlerine uyulmadığı
veya başka yöntemler kullanıldığı takdirde cihazın çıkaracağı ışınlar kul-
lanıcı için tehlikeli olabilir.
 Bu elektrikli el aleti bir uyarı etiketi ile teslim edilir (grafik sayfasındaki
ölçme cihazının şekli üzerinde 7 numara ile gösterilmektedir).
 Uyarı etiketindeki metin kendi dilinizde değilse, ilk kullanımdan önce ci-
haz ekinde teslim edilen kendi dilinizdeki uyarı etiketini mevcut uyarı
etiketi üzerine yapıştırın.
Lazer ışınını başkalarına veya hayvanlara doğrultmayın
ve kendiniz de doğrudan veya yansıyarak gelen lazer
ışınına bakmayın. Aksi takdirde başkalarının gözünü kamaştı-
rabilir, kazalara neden olabilir veya gözlerde hasara neden
olabilirsiniz.
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 124 Monday, December 14, 2015 3:26 PM
Sayfa: 124
Türkçe | 125
Bosch Power Tools 1 609 92A 1EE | (14.12.15)
 Lazer ışını gözünüze gelecek olursa gözlerinizi bilinçli olarak kapatın ve
hemen başınızı başka tarafa çevirin.
 Lazer donanımında hiçbir değişiklik yapmayın.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kullanmayın. Lazer gözlüğü insan gö-
zünü lazer ışınından korumaz, ancak lazer ışınının daha iyi görülmesini sağlar.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya trafikte kullanmayın. Lazer
gözlüğü mor ötesi ışınlarına (UV) karşı tam olarak koruma sağlamaz ve renk al-
gılamasını azaltır.
 Ölçmecihazınısadecekalifiyeuzmanlaraveorijinalyedekparçakullanma
koşulu ile onartın. Bu yolla ölçme cihazının güvenliğini her zaman sağlarsınız.
 Çocukların denetiminiz dışında lazerli ölçme cihazını kullanmasına izin
vermeyin. Çocuklar istemeden başkalarının gözünü kamaştırabilir.
 Bu ölçme cihazı ile yakınında yanıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulundu-
ğupatlamatehlikesiolanyerlerdeçalışmayın.Ölçmecihazıiçindetozveya
buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar üretilebilir.
Ölçme cihazını kalp pillerinin yakınına getirmeyin. Ölçme ci-
hazının içindeki mıknatıs nedeniyle kalp pillerinin fonksiyonunu
olumsuz yönde etkileyen bir alan üretilebilir.
 Ölçme cihazını manyetik veri taşıyıcılarından ve manyetik etkiye duyarlı
cihazlardan uzak tutun. Mıknatısın etkisiyle geri dönülmez veri kayıpları or-
taya çıkabilir.
Ürün ve işlev tanımı
Usulüne uygun kullanım
Bu ölçme cihazı yatay ve dikey çizgilerin belirlenmesi ve kontrolü için geliştiril-
miştir.
Bu ölçme cihazı sadece kapalı mekanlarda kullanılmaya uygundur.
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 125 Monday, December 14, 2015 3:26 PM
Sayfa: 125
126 | Türkçe
1 609 92A 1EE | (14.12.15) Bosch Power Tools
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarının numaraları ölçme cihazının şeklinin bulun-
duğu grafik sayfasında bulunmaktadır.
1 Açma/kapama şalteri
2 Lazer ışını çıkış deliği
3 Tripot
4 Batarya gözü kapak kilidi
5 Sehpa girişi 1/4"
6 Batarya gözü kapağı
7 Lazer uyarı etiketi
8 Seri numarası
9 Lazer hedef tablası
10 Lazer gözlüğü*
* Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir.
Teknik veriler
Distomat Quigo Plus
Ürün kodu 3 603 F63 6..
Minimum çalışma alanı1)
7 m
Nivelman hassaslığı
– 0°’de
– ±4°’de
±0,8 mm/m
±1,0 mm/m
1) Cihazın çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin; doğrudan gelen güneş
ışını) küçülebilir.
Ölçme cihazınızın tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numarası 8 ile olur.
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 126 Monday, December 14, 2015 3:26 PM
Sayfa: 126
Türkçe | 127
Bosch Power Tools 1 609 92A 1EE | (14.12.15)
Otomatik nivelman, tipik ±4°
Nivelman süresi, tipik 6 s
İşletme sıcaklığı +5 °C...+40 °C
Saklama sıcaklığı –20 °C...+70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer sınıfı 2
Lazer tipi 635 nm, <1 mW
C6 1
Iraksama
– Lazer ışını 0,5 mrad (tam açı)
Sehpa girişi 1/4"
Bataryalar 2 x 1,5 V LR3 (AAA)
İşletme süresi, yak. >5 h
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014’e göre 0,27 kg
Ölçüleri (uzunluk x genişlik x yükseklik) 65 x 65 x 65 mm
Distomat Quigo Plus
1) Cihazın çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin; doğrudan gelen güneş
ışını) küçülebilir.
Ölçme cihazınızın tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numarası 8 ile olur.
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 127 Monday, December 14, 2015 3:26 PM
Sayfa: 127
128 | Türkçe
1 609 92A 1EE | (14.12.15) Bosch Power Tools
Montaj
Bataryaların takılması/değiştirilmesi
Bu ölçme cihazını çalıştırırken alkali mangan bataryaların kullanılması tavsiye
olunur.
Bataryagözükapağını6açmakiçinkilitlemeye4okyönündebasınvebataryagö-
zü kapağını alın. Cihazla birlikte teslim edilen bataryaları yerleştirin. Bataryaları
yerleştirirken batarya gözündeki şekilde gösterilen kutuplamayı doğru yapın.
Bataryalar zayıfladığında lazer çizgileri birkaç saniye süre ile hızlı tempoda yanıp
söner.
Daima bataryaların hepsini birden değiştirin. Aynı üreticinin aynı kapasitedeki
bataryalarını kullanın.
 Cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız bataryaları cihazdan çıkarın.
Uzun süre kullanılmayan bataryalar oksitlenir ve kendiliğinden boşalır.
İşletme
Çalıştırma
 Ölçme cihazınızı nemden/ıslaklıktan ve doğrudan güneş ışınından koru-
yun.
 Ölçme cihazını aşırı sıcaklıklara ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz
bırakmayın. Örneğin cihazı uzun süre otomobil içinde bırakmayın. Büyük sı-
caklık değişikliklerinde ölçme cihazını çalıştırmadan önce bir süre sıcaklık
dengelenmesini bekleyin. Aşırı sıcaklıklarda veya büyük sıcaklık değişiklikle-
rinde ölçme cihazının hassaslığı kaybolabilir.
 Ölçme cihazını çarpma ve düşmelerden koruyun. Ölçme cihazı hasar gö-
rürse hassaslığı kaybolabilir. Cihazınız bir yere çarpacak veya düşecek olursa
lazer çizgisini bilinen bir yatay veya dikey referans çizgisi ile karşılaştırarak
kontrol edin.
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 128 Monday, December 14, 2015 3:26 PM
Sayfa: 128
Türkçe | 129
Bosch Power Tools 1 609 92A 1EE | (14.12.15)
 Taşırken ölçme cihazını kapatın. Kapama esnasında pandül birimi kilitlenir,
aksi takdirde aşırı hareketlerde hasar görür.
Açma/kapama
Ölçme cihazını açmak için açma/kapama şalterini 1 yukarı itin. Açıldıktan sonra
ölçme cihazı hemen çıkış deliğinden 2 iki lazer çizgisi gönderir.
 Lazer ışınını kişilere ve hayvanlara doğrultmayın ve uzak mesafeden de
olsa lazer ışınına bakmayın.
Ölçme cihazını kapatmak için açma/kapama şalterini 1 lazer çıkış deliği üzerin-
den 2 aşağı itin. Cihaz kapandığında pandül birimi kilitlenir.
 Açık durumdaki ölçme cihazını bırakıp gitmeyin ve işiniz bitince cihazı
kapatın. Lazer ışını başkalarının gözünü alabilir.
Ölçme cihazını kullanmadığınız zamanlar enerjiden tasarruf etmek için cihazı
kapatın.
Nivelman otomatiği
Nivelman otomatiği ile çalışmak için ölçme cihazını sert ve yatay bir zemine yer-
leştirin veya bir tripotun 3 üzerine sabitleyin.
Cihazaçıldıktansonranivelmanotomatiğisistemiotomatiknivelmanaralığındaki
±4° pürüzleri dengeler. Lazer çizgilerinin yanıp sönmesi sona erdiğinde nivel-
man işlemi tamamlanmış demektir.
Örneğin ölçme cihazının alt tarafının yataylıktan 4° daha fazla sapmasından veya
ölçme cihazının elde tutulmasından dolayı otomatik nivelman mümkün olmazsa,
lazerçizgilerisürekliolarakyavaştempoileyanıpsönerveölçmecihazınivelman
otomatiğiolmadançalışır.Lazerçizgileriaçıkkalır,ancakikiçaprazçizgibirbirine
dik olmayabilir.
Tekrar nivelman otomatiği ile çalışmak için ölçme cihazını alt tarafı yatay olacak
biçimde konumlandırın ve otomatik nivelman işleminin tamamlanmasını bekle-
yin.Ölçmecihazıotomatiknivelmanaralığı±4°içinegeldiktenvenivelmanyapıl-
dıktan sonra lazer çizgileri tekrar sürekli olarak yanmaya başlar.
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 129 Monday, December 14, 2015 3:26 PM
Sayfa: 129
130 | Türkçe
1 609 92A 1EE | (14.12.15) Bosch Power Tools
İşletim sırasındaki sarsıntı durumlarında veya yer değiştirmelerde ölçme cihazı
tekrar otomatik olarak nivelmanını yapar. Hatalardan kaçınmak için yeniden ya-
pılan nivelmandan sonra yatay veya dikey lazer ışınını referans noktasına göre
kontrol edin.
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
 İşaretleme için daima lazer çizgisinin ortasını kullanın. Lazer ışının geniş-
liği uzaklığa bağlı olarak değişir.
Lazer çizgilerindeki işaretlerle çalışma (Bakınız: Şekiller A–B)
Lazer çizgilerinde yönelim yardımcısı olarak eşit aralıklarla işaretler gösterilir.
İşaretler arasındaki mesafeler sadece ölçme cihazı duvara dik olarak doğrultul-
duğunda birbirine eşittir. 90° açıları lazer hedef tablası 9 yardımı ile kontrol ede-
bilirsiniz.
Ölçme cihazını istediğiniz yere yerleştirin, açın ve nivelman işleminin tamamlan-
masınıbekleyin.Lazerhedeftabalasının9arkatarafınıduvaradayayın.Ölçmeci-
hazını, dikey lazer çizgisi lazer hedef tablasının üst ve alt kırmızı işaretinden ge-
çecek biçimde doğrultun.
İşaretlerinbirbirlerindenuzaklığıölçmecihazınınduvaraolanuzaklığınabağlıdır.
Uzaklığı değiştirdiğinizde 90° açısını yeniden kontrol edin.
Sehpa ile çalışmak
Sehpa istikrarlı ve yüksekliği ayarlanabilir bir ölçme zemini sağlar. Ölçme cihazı-
nın sehpa girişini 5 sehpanın 1/4"-dişine yerleştirin ve sehpanın tespit vidası ile
sıkın.
Ölçme cihazını açmadan önce sehpayı kabaca doğrultun.
Lazer gözlüğü (aksesuar)
Lazer gözlüğü çevredeki ışıkları filtre eder. Bu nedenle lazerin kırmızı ışığı göz ta-
rafından daha parlak algılanır.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kullanmayın. Lazer gözlüğü insan gö-
zünü lazer ışınından korumaz, ancak lazer ışınının daha iyi görülmesini sağlar.
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 130 Monday, December 14, 2015 3:26 PM
Sayfa: 130
Türkçe | 131
Bosch Power Tools 1 609 92A 1EE | (14.12.15)
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya trafikte kullanmayın. Lazer
gözlüğü mor ötesi ışınlarına (UV) karşı tam olarak koruma sağlamaz ve renk al-
gılamasını azaltır.
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
Ölçme cihazını daima temiz tutun.
Ölçme cihazını hiçbir zaman suya veya başka sıvılara daldırmayın.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya çözücü madde kul-
lanmayın.
Özellikle lazer ışını çıkış deliği alanını düzenli olarak temizleyin ve kullandığınız
bezin havının dökülmemesine dikkat edin.
Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı
Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin soruları-
nızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi
aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuara ilişkin sorula-
rınızda size memnuniyetle yardımcı olur.
Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki
10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.
Türkçe
Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aydinevler Mah. Inonu Cad. No:20
Ofis Park A Blok
34854 Kucukyali/Maltepe
Tel.: 444 80 10
Fax: +90 216 432 00 82
E-Mail: iletisim@bosch.com.tr
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 131 Monday, December 14, 2015 3:26 PM
Sayfa: 131
132 | Türkçe
1 609 92A 1EE | (14.12.15) Bosch Power Tools
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 132 Monday, December 14, 2015 3:26 PM
Sayfa: 132
Türkçe | 133
Bosch Power Tools 1 609 92A 1EE | (14.12.15)
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 133 Monday, December 14, 2015 3:26 PM
Sayfa: 133
134 | Türkçe
1 609 92A 1EE | (14.12.15) Bosch Power Tools
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Tasfiye
Tarama cihazı, aksesuar ve ambalaj malzemesi yeniden kazanım merkezine yol-
lanmalıdır.
Ölçme cihazını ve aküleri/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Kullanımömrünütamamlamışelektroveelektriklialetlereilişkin
2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamla-
mış akülü fenerler ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı
veyakullanımömrünütamamlamışakülerayrıayrıtoplanmakve
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere bir geri dönü-
şüm merkezine yollanmak zorundadır.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
OBJ_BUCH-2563-002.book Page 134 Monday, December 14, 2015 3:26 PM

Sorular & cevaplar

Bosch Quigo Plus hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch Quigo Plus hakkında bir soru sorun

Bosch Quigo Plus ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch Quigo Plus kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch Quigo Plus ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.