Bosch PLS 300 kılavuzu

AşağıdaBosch PLS 300 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Testere İstasyonu
  • Model/isim: PLS 300
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Romen, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 102
Türkçe | 103
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
tr
Güvenlik Talimat
Genel güvenlik talimat
Kesme tezgah ve taklacak
elektrikli el aleti ekinde teslim
edilen bütün talimat hükümlerini
ve uyarlar okuyun. Bu talimat
hükümlerine ve uyarlara uyulmadğ
takdirde, elektrik çarpmasna,
yangna ve/veya ağr yaralanmalara
neden olunabilir.
Kesme tezgahlar için güvenlik talimat
f Aleti ayarlamadan veya aksesuar parçalarn
değiştirmeden önce fişi prizden çekin
ve/veya aküyü elektrikli el aletinden
çkarn. Elektrikli el aletleri denetim dş
çalştklar takdirde kazalara neden
olabilirler.
f Elektrikli el aletini takmadan önce kesme
tezgah kusursuz biçimde monte edin.
Elektrikli el aletini güvenli biçimde
kullanabilmeniz ancak kesme tezgahn
kusursuz biçimde monte etmenizle
mümkündür.
f Kesme tezgahn sert, düz ve yatay bir
zemine yerleştirin. Kesme tezgah kayacak
ya da sallanacak olursa elektrikli el aleti veya
iş parças istikrarl ve güvenli biçimde
kullanlp yönlendirilemez.
f Kullanmaya başlamadan önce elektrikli el
aletini kesme tezgahna güvenli biçimde
takn. Elektrikli el aletinin kesme tezgah
üzerinde kaymas kontrol kaybna neden
olabilir.
f Elektrikli el aletinin kablosunun temel birim
ile klavuz ray arasna gelmemesine dikkat
edin. Kablo hasar görecek veya kesilecek
olursa elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Kesme tezgahnda bir değişiklik yapmadan
veya klavuz ray yukar kaldrmadan önce
elektrikli el aletini aln. Aksi takdirde
elektrikli el aleti düşebilir, hasar görebilir
veya yaralanmalar ortaya çkabilir.
f Arzal kesme tezgahn kullanmayn.
Sadece sağlam ve çalşr durumdaki kesme
tezgah elektrikli el aletini güvenle
yönlendirebilir.
f Uzun ve ağr iş parçalarnn kesme
tezgahnn dengesini bozmamasna dikkat
edin. Uzun ve ağr iş parçalarnn boşta kalan
uçlar alttan desteklenmelidir.
f Fayanslar keserken koruyucu iş eldivenleri
kullann. Krlan fayanslarda yaralanmanza
neden olabilecek keskin kenarlar oluşur.
f Kesme tezgahn sadece usulüne uygun
kullanm bölümünde belirtilen malzemeyi
kesmek için kullann. Mermer, granit, kaba
yüzeyli fayanslar ve doğal taş fayanslar
kesilemez.
Fonksiyon tanm
Usulüne uygun kullanm
PLS 300: Bu kesme tezgah elektrikli el aleti ile
birlikte sert ve yumuşak ahşaptan yaplma tahta
ve profiller ile alüminyum ve plastik malzemede
düz hatl uzunlamasna ve enine kesme işleri için
tasarlanmştr.
Maksimum –45° ile +45° aras yatay gönye açs
ve maksimum 0° ile 45° aras dikey gönye açlar
ayarlanabilir.
Bu kesme tezgah sadece Bosch Hafif Hizmet
programndaki PST serisi dekupaj testereleri ile
kullanlmak üzere tasarlanmştr.
f Sadece Bosch tarafndan tavsiye edilen
testere bçaklarn kullann (baknz
sayfa 223). Çok ince testere bçaklar
kullanrsanz kesme hattndan sapma
tehlikesi ortaya çkar.
PLS 300 Set, PTC 1: Bu kesme tezgah fayans
kesici ile birlikte maksimum 10 mm
kalnlğndaki seramik ve taş fayanslarn
kesilmesi için tasarlanmştr.
Maksimum –45° ile +45° arasnda yatay gönye
açs ayarlanabilir.
Sayfa: 103
104 | Türkçe
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar grafik
sayfasndaki kesme tezgah şekli üzerinde
bulunan numaralarla ayndr.
PLS 300
1 Temel birim
2 Gönye açs skalas (yatay)
3 Yükseklik ayar tespit topuzu
4 Kesme oluklu klavuz ray
5 Klavuz ray yan dayamaklar
6 Dayamak uzatmas
7 Yedek dayamak
8 Köprü
9 Dikey gönyeli kesimler için stoper
10 Klavuz ray kilitleme kolu
11 Doğrultma işareti
12 İstenen gönye açs için tespit topuzu (yatay)
13 Aç göstergesi (yatay)
PTC 1*
14 Fayans kesici
15 Skalal dayamak
16 Krma konisi
* sadece PLS 300 Set ile kombinasyon halinde
Teknik veriler
f Sadece Bosch tarafndan tavsiye edilen
testere bçaklarn kullann (baknz
sayfa 223). Çok ince testere bçaklar
kullanrsanz kesme hattndan sapma
tehlikesi ortaya çkar.
Kesme tezgah PLS 300 PLS 300 Set
(PLS 300 + PTC 1)
Ürün kodu 3 603 M04 0.. 3 603 M04 1..
Kesme
– Maksimum kesme uzunluğu, enine kesme
işlerinde (90°)
– Maksimum kesme yüksekliği
– Gönye açs
Yatay
Dikey
mm
mm
°
°
315
25
± 45
± 45
315
25
± 45
± 45
Fayans kesme
– Maksimum kesme uzunluğu, enine kesme
işlerinde (90°)
– Maksimum kesme yüksekliği
– Gönye açs
Yatay
mm
mm
°
–
–
–
340
10
± 45
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre kg 3,4 3,4 + 0,2
Uygun testere bçağ ölçüleri
Maksimum toplam
uzunluk mm 100
Maksimum dişli uzunluk mm 76
Sayfa: 104
Türkçe | 105
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
İşletim
Kesme
Çalşmaya hazrlk
Kesme tezgah çeşitli uygulamalara göre monte
edilmelidir:
– Panellerin kesilmesi
(örneğin laminat)
– Profillerin kesilmesi
(örneğin süpürgelikler)
Vidalama gerekli değildir.
Paneller (Enine kesme)
(Baknz: Şekiller A1–A3)
– Dayamak uzatmalarn 6 sol ve sağ tarafta
temel birime 1 takn.
– Yedek dayamaklar 7 iş parçasnn
uzunluğuna bağl olarak dayamak
uzatmalarnn iç veya dş klavuzlarna takn.
– Tespit topuzunu 3 sadece birkaç kez
çevirerek gevşetin.
– Klavuz ray kilitlemek için kolu 10 sola çevirin
ve klavuz ray 4 yukar kaldrn.
– İş parças üzerine istediğiniz kesme hattn
işaretleyin.
– İş parçasn görünür taraf aşağ gelecek
biçimde temel birimin 1 dayamağna yatrn.
– Klavuz ray aşağ indirin ve iş parçasn
kesme işaretine 11 göre doğrultun.
– Klavuz ray 4 kol 10 ile kilitleyin.
– Tespit topuzunu 3 çevirerek skn.
Paneller (Yatay gönyeli kesme)
(Baknz: Şekil B)
Yatay gönye açs 45° (sol) ile 45° (sağ)
arasnda ayarlanabilir.
– Tespit topuzunu 12 gevşetin.
– Klavuz ray 4 sola veya sağa aç göstergesi 13
istenen gönye açsn gösterinceye kadar
çevirin.
– Tespit topuzunu 12 tekrar skn.
Standart açlarn hzla ve hassas biçimde
ayarlanmas için klavuz ray 0° ve 45°
konumlarnda kavrama yapar.
– Diğer iş admlar için baknz:
“Paneller (Enine kesme)” sayfa 105.
Profiller (Dikey gönyeli kesme)
(Baknz: Şekiller C1–C3)
– Dayamak uzatmalarn 6 sol ve sağ tarafta
köprünün 8 ön pozisyonuna takn.
– Krmz stoperi 9 180° arkaya hareket ettirin.
– Tespit topuzunu 3 sadece birkaç kez
çevirerek gevşetin.
– Klavuz ray kilitlemek için kolu 10 sola çevirin
ve klavuz ray 4 yukar kaldrn.
– İş parças üzerine istediğiniz kesme hattn
işaretleyin.
– İş parçasn dayamak
uzatmalarnn 6
dayamağna dayayn.
– Klavuz ray aşağ
indirin ve iş
parçasn kesme işaretine 11 göre doğrultun.
– Klavuz ray 4 kol 10 ile kilitleyin.
– Tespit topuzunu 3 çevirerek skn.
– Dekupaj testeresinin taban levhasn
istediğiniz açya ayarlayn.
Bu ayarlama işlemine ait açklamalar dekupaj
testeresinin kullanm klavuzunda
bulabilirsiniz.
Açklama: Arkaya yatrlmş krmz stoper 9
elektrikli el aletinin taban levhas için dayamak
işlevi görür.
Sayfa: 105
106 | Türkçe
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Paneller (uzunlamasna/boyuna kesme,
oluklu/girintili kesme) (Baknz: Şekil D)
– Tespit topuzunu 3 sadece birkaç kez
çevirerek gevşetin.
– Klavuz ray 4 ve köprüyü 8 temel birimden 1
çkarn.
– Dayamak uzatmalarn 6 sol ve sağ tarafta
temel birime 1 takn.
– Yedek dayamaklar 7 iş parçasnn
uzunluğuna göre çevirerek dayamak
uzatmalarnn iç veya dş klavuzlarna takn
(Baknz: Şekil D).
f Tezgah kesmemeniz için kesme hattnn ek
dayamaklar arasndaki boşluğa gelmesine
dikkat edin.
Açklama: Uzunlamasna kesme işlerinde kesme
tezgah sadece dayamak işlevi görür. İş parças
tespit edilip sklamaz. Bu nedenle kesme
yaparken iş parçasn skca tutun.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f Sadece Bosch tarafndan tavsiye edilen
testere bçaklarn kullann (baknz
sayfa 223). Çok ince testere bçaklar
kullanrsanz kesme hattndan sapma
tehlikesi ortaya çkar.
Dekupaj testeresinin taban levhas her zaman ön
pozisyonda bulunmaldr.
Kesilen iş parçasnn kalnlğ kullanlan dekupaj
testeresinin performansna bağldr.
Bu konudaki açklamalar dekupaj testeresinin
kullanm klavuzunda bulabilirsiniz.
İş güvenliğini sağlamak üzere iş parçasn her
zaman sabitlemelisiniz.
Kesme
– Elektrikli el aletinin taban levhasn klavuz
ray 4 üstüne öyle yerleştirin ki, her zaman
tespit topuzu 3 yönünde kesme yapn.
– Elektrikli el aletini çalştrn.
– İş parçasn düzgün itme kuvveti ile kesin.
– Elektrikli el aletini kapatn ve testere bçağ
tam olarak duruncaya kadar bekleyin.
– Elektrikli el aletini klavuz raydan çkarn ve iş
parçasn gevşetin.
Nakliye
– Nakliye işleminden önce elektrikli el aletini
çkarn.
Sayfa: 106
Türkçe | 107
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Uygulama tavsiyeleri
Aşağda uzunlamasna ve gönyeli kesme işlerine ilişkin tavsiye ve ipuçlarn bulabilirsiniz (90°/45°).
Kesme tezgahna PLS 300 ait çalşma önerilerini
ve uygulama tavsiyelerini şu adreste
bulabilirsiniz:
www.bosch-do-it.com/pls300
Daha başka sorularnz olursa müşteri iletişim
hattmza başvurun:
Türkçe
+90 (0212) 335 07 51
Problem Nedeni Giderilmesi
Kesme hattndan sapma
oluyor
Klavuz ray 4 tam olarak
sabitlenmemiş
Klavuz ray iş parças yüksekliğine
uygun olarak sabitleyin ve iş
parçasnn iyice sklmasn
sağlayn
Testere bçağ çok ince Birlikte teslim edilen testere
bçağn T144DP kullann
Kesme hz çok yüksek (elektrikli el
aleti çok kuvvetli itilmiş)
İş parçasn eşit ve düşük itme
kuvveti ile kesin
Yan dayamaklara 5 bastrmayn
Taban levhasnn testere bçağna
olan açs doğru değil
Taban levhasn testere bçağna
göre doğrultun ve tekrar skn
Testere bçağ klavuz makarada
hareket etmiyor (Baknz: Şekil E)
Klavuz makaray testere bçağn
yönlendirebilecek biçimde
ayarlayn
(Dekupaj testeresinin kullanm
klavuzuna bakn)
Ahşabn yüzeyi temiz değil İş parças görünen taraf yukarda
kesilmiş
İş parçasn görünen taraf aşağda
kesin (Baknz: Şekil A3)
Testere bçağ aşnmş Yeni testere bçağ takn
Kesme hz çok yüksek (elektrikli el
aleti çok kuvvetli itilmiş)
İş parçasn eşit ve düşük itme
kuvveti ile kesin
Yan dayamaklara 5 bastrmayn
Pandül hareketle kesme yaplmş Pandül hareketi kapatn
Sayfa: 107
108 | Türkçe
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
İşletim
Fayans kesme
Çalşmaya hazrlk
Kesme tezgah fayans kesme için kullanlrken ek
takm PTC 1 kullanmalsnz.
Dayamak 15 katlanmş olarak iki parça halinde
teslim edilir.
– İlk kullanmdan önce dayamağn 15 iki
parçasn daha sonra ayrlmayacak biçimde
birbirine takn.
Uzunlamasna kesme (Baknz: Şekiller F1–F3)
– Tespit topuzunu 3 sadece birkaç kez
çevirerek gevşetin.
– Klavuz ray kilitlemek için kolu 10 sola çevirin
ve klavuz ray 4 yukar kaldrn.
– Dayamağ 15 köprünün 8 oluğuna ortalama
yapacak biçimde yerleştirin ve temel birim 1
hizasna itin.
– İş parças üzerine istediğiniz kesme hattn
işaretleyin.
– İş parçasn görünen taraf yukary
gösterecek biçimde düz olarak dayamağa 15
yerleştirin.
– Klavuz ray 4 aşağ katlayn ve iş parçasn
dayamak skalasnnn 15 kesme hatt ile
doğrultun.
– Avucunuz içi ile klavuz ray 4 aşağ iş parças
alanna bastrn.
– Tespit topuzunu 3 çevirerek skn.
– Klavuz ray 4 kol 10 ile kilitleyin.
Diyagonal kesme (Baknz: Şekil G)
Yatay gönye açs 45° (sol) ile 45° (sağ)
arasnda ayarlanabilir.
– Tespit topuzunu 12 gevşetin.
– Klavuz ray 4 sola veya sağa aç göstergesi 13
istenen gönye açsn gösterinceye kadar
çevirin.
– Tespit topuzunu 12 tekrar skn.
Standart açlarn hzla ve hassas biçimde
ayarlanmas için klavuz ray 0° ve 45°
konumlarnda kavrama yapar.
– Diğer işlem admlar için baknz:
“Uzunlamasna kesme” sayfa 108.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
Fayans kesme (Baknz: Şekiller H1–H3)
– Fayans kesiciyi 14 klavuz rayn 4 kesme
oluğuna dayamak üzerine 15 yerleştirin.
Fayans kesicideki ok sizi göstermelidir.
– Fayans kesiciyi 14 eşit kuvvet uygulayarak
fayans üzerinde çekin.
– Fayans kesiciyi 14 klavuz raydan 4 çkarn.
– Klavuz ray kilitlemek için kolu 10 sola çevirin
ve klavuz ray 4 yukar kaldrn.
– Krma koninisini 16 sağlam bir zemine
yerleştirin.
Fayans krma konisinin üzerine koni kesme
hattnn altnda ve fayansn kenarlarna
konumlanacak biçimde yerleştirin.
Diyagonal kesme yaparken krma konisini
kesme hattnn altna biraz içe
konumlandrmalsnz.
– Ayn anda iki avucunuzla krlncaya kadar
fayansn dş tarafna bastrn.
Sayfa: 108
Türkçe | 109
Bosch Power Tools 1 609 929 W68 | (3.3.10)
Uygulama tavsiyeleri
Kesme tezgahna PLS 300 ait çalşma önerilerini
ve uygulama tavsiyelerini şu adreste
bulabilirsiniz:
www.bosch-do-it.com/pls300
Daha başka sorularnz olursa müşteri iletişim
hattmza başvurun:
Türkçe
+90 (0212) 335 07 51
Problem Nedeni Giderilmesi
Fayans kesme hattndan
krlmyor
Kesme (çizme) hatt kesintisiz
değil
Fayans keserken bastrma
kuvvetini artrn ve düzgün kesme
yapn
Fayans kesici 14 yanlş
yerleştirilmiş
Fayans kesiciyi doğru yerleştirin
(Baknz: Şekil H1)
Fayansn yüzeyi düz değil Fayans keserken hem bastrma
kuvvetini hem de kesme hzn
artrn
Fayans krlrken krma konisi
yanlş konumlandrlmş
Krma konisini kesme hattnn
altna fayansn kenarlarna
konumlandrn (Baknz: Şekil H3)
Diyagonal kesme yaparken krma
konisini kesme hattnn altna biraz
içe konumlandrn
Kesme (çizme) hatt kesintisiz
değil
Fayans keserken bastrma
kuvvetini artrn
Sayfa: 109
110 | Türkçe
1 609 929 W68 | (3.3.10) Bosch Power Tools
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen
kesme tezgah bozulacak olursa, onarm Bosch
Elektrikli El Aletleri için yetkili bir müşteri
servisinde yaptrlmaldr.
Lütfen bütün başvuru ve yedek parça
siparişlerinizde kesme tezgahnn tip
etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Temizlik
Her çalşmadan sonra toz ve talaş basnçl hava
veya frçayla temizleyin.
Garanti şart
Hatal kullanm sonucu klavuz rayn 4 veya
köprünün 8 kesilmesi mümkündür. Kesme
tezgahnn işlevi bundan olumsuz yönde
etkilenmeyeceğinden, bu gibi durumlarda
garanti talep etme hakk doğmaz.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Kesme tezgah, aksesuar ve ambalaj malzemesi
çevre dostu tasfiye işlemi için yeniden kazanm
merkezlerine gönderilmelidir.
Değişiklik haklarmz sakldr.

Sorular & cevaplar

Bosch PLS 300 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PLS 300 hakkında bir soru sorun

Bosch PLS 300 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PLS 300 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PLS 300 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.