Bosch PLR 25 kılavuzu

AşağıdaBosch PLR 25 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Ölçüm Aleti
  • Model/isim: PLR 25
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Türk, Yunan

İçindekiler

Sayfa: 177
178 | Türkçe
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
tr
Güvenlik Talimat
Ölçme cihaz ile tehlikesiz ve güvenli biçimde
çalşabilmek için bütün güvenlik talimat
okunmal ve uyarlara uyulmaldr. Ölçme cihaz
üzerindeki uyar etiketlerini hiçbir zaman
görünmez hale getirmeyin. BU GÜVENLİK
TALİMATINI GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN.
f Dikkat – Burada belirtilen kullanm veya ayar hükümlerine
uyulmadğ veya başka yöntemler kullanldğ takdirde
cihazn çkaracağ şnlar kullanc için tehlikeli olabilir.
f Bu ölçme cihaz Almanca uyar etiketli olarak teslim edilir
(grafik sayfasndaki ölçme cihaz şeklinde 13 numaras
görülmektedir).
f Cihaz kullanmaya başlamadan önce cihazla birlikte size
teslim edilen kendi dilinizdeki uyar etiketini Almanca
uyar etiketi üzerine yapştrnz.
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara doğrultmayn
ve kendiniz de lazer şnna bakmayn. Bu ölçme cihaz
IEC 60825-1 uyarnca 2. Snf lazer şn üretir. Bu nedenle
başkalarnn gözünü kamaştrabilirsiniz.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kullanmayn. Lazer
gözlüğü insan gözünü lazer şnndan korumaz, ancak lazer
şnnn daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya trafikte kullan-
mayn. Lazer gözlüğü mor ötesi şnlarna (UV) karş tam
olarak koruma sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve orijinal yedek
parça kullanma koşulu ile onartn. Bu yolla ölçme cihaznn
güvenliğini her zaman sağlarsnz.
f Çocuklarn denetiminiz dşnda lazerli ölçme cihazn kul-
lanmasna izin vermeyin. Çocuklar istemeden başkalarnn
gözünü kamaştrabilir.
f Bu ölçme cihaz ile yaknnda yanc svlar, gazlar veya
tozlarn bulunduğu patlama tehlikesi olan yerlerde çalş-
mayn. Ölçme cihaz içinde toz veya buharlar tutuştura-
bilecek kvlcmlar üretilebilir.
Sayfa: 178
Türkçe | 179
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Fonksiyon tanm
Usulüne uygun kullanm
Bu ölçme cihaz; uzaklklarn, uzunluklarn, yüksekliklerin,
aralklarn ölçülmesi ile yüzey ve hacimlerin hesaplanmas için
tasarlanmştr. Bu ölçme cihaz hem kapal mekanlarda hem de
açk havada ölçüm yapmaya uygundur.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarnn numaralar ölçme cihaznn
şeklinin bulunduğu grafik sayfasnda bulunmaktadr.
1 Uzunluk ölçme tuşu
2 Hafza-Toplama tuşu “M+”
3 Yüzey ve hacim ölçme tuşu
4 Hafzadan bilgi çağrma tuşu “M=”
5 Endirekt uzunluk ölçme tuşu
6 Sürekli ölçüm tuşu
7 Hafza/Silme tuşu açma/kapama tuşu
8 Hafza-Çkarma tuşu “M–”
9 Referans düzlem seçme tuşu
10 Display
11 Doğrultma yardmcs
12 Ölçme tuşu
13 Lazer uyar etiketi
14 Dayama pimi
15 Dayama pimi kilidi
16 Su terazisi
17 Batarya gözü kapak kilidi
18 Batarya gözü kapağ
19 Lazer şn çkma yeri
20 Alglama merceği
21 Seri numaras
22 Lazer gözlüğü*
23 Taşma halkas
24 Lazer hedef tablas*
25 Koruyucu çanta
* Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart teslimat
kapsamnda değildir.
Sayfa: 179
180 | Türkçe
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Gösterge elemanlar
a Ölçme fonksiyonlar göstergesi
Uzunluk ölçümü
Sürekli ölçüm
Alan ölçümü
Hacim ölçümü
Endirekt uzunluk ölçümü
b Batarya uyars
c Scaklk uyars
d Ölçme değeri/Sonucu
e Ölçme birimi
f Ölçme için referans düzlem
g Lazer açk
h Tekil ölçme değeri göstergesi (Uzunluk ölçümünde: Sonuç)
i Ölçme değerlerinin hafzaya alnmas
Sayfa: 180
Türkçe | 181
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Teknik veriler
Dijital lazerli uzaklkölçer PLR 50
Ürün kodu 3 603 K16 300
Ölçme alan 0,05–50 mA)
Ölçme hassaslğ (tipik) ±2,0 mmB)
En küçük gösterge birimi 1 mm
İşletme scaklğ – 10 °C ... +50 °CC)
Saklama scaklğ – 20 °C ... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer snf 2
Lazer tipi 635 nm, <1 mW
Lazer şn çap (25 °C’de) 10 m
uzaklkta yaklaşk 6 mm
Bataryalar
Akü hücreleri
4 x 1,5 V LR03 (AAA)
4 x 1,2 V HR03 (AAA)
Batarya kullanm ömrü, yak.
– Tekil ölçümler
– Sürekli ölçüm
30000D)
5 hD)
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e
göre 0,18 kg
Ölçüleri 58 x 104 x 36 mm
Koruma türü (Batarya gözü dşnda) IP 54 (Toza ve
püsküren suya karş
korunmal)
A) Lazer şn yüzeyden ne kadar iyi geri yanstlrsa (aynann yanstmas
gibi değil dağlc olarak) ve lazer noktas ortam aydnlğna göre ne kadar
aydnlksa (örneğin iç mekanlarda veya alaca karanlklarda) lazer şnnn
erişim uzaklğ da o kadar büyük olur). Elverişsiz koşullarda (örneğin açk
havada şiddetli güneş şğ altnda yaplan ölçmelerde) hedef tablasnn
kullanlmas gerekli olabilir.
B) Şiddetli güneş şn veya iyi yanstma yapmayan yüzeyler gibi elverişsiz
koşullarda maksimim sapma ±10 mm’dir – 50 m’lik mesafede. Elverişli
koşullarda ±0,05 mm/m’lik bir etki hesaba katlmaldr.
C) Sürekli ölçüm fonksiyonunda maksimum işletme scaklğ + 40 °C’dir.
D) 1,2-V-Akü hücreleri ile 1,5-V-Bataryalara oranla daha az ölçme işlemi
mümkündür.
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin, tek tek
aletlerin ürün kodlar değişik olabilir.
Ölçme cihaznzn tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri
numaras 21 ile olur.
Sayfa: 181
182 | Türkçe
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Montaj
Bataryalarn taklmas/değiştirilmesi
Ölçme cihaznn alkali mangan bataryalar veya akü hücreleri ile
çalştrlmas tavsiye olunur.
1,2-V-Akü hücreleri ile 1,5-V-Bataryalara oranla daha az ölçme
işlemi mümkündür.
Batarya gözü kapağn 18 açmak için kilide 17 ok yönünde
bastrn ve batarya gözü kapağn çkarn. Cihaz ekinde teslim
edilen bataryalar veya akü hücrelerini yerlerine yerleştirin.
Doğru kutuplama yapmak için batarya gözünün iç tarafndaki
şekle bakn.
Batarya sembolü Display’de ilk kez görününce, en azndan
100 ölçme işlemi daha yaplabilir. Batarya sembolü yanp sön-
meye başlaynca artk ölçme yaplamaz ve bataryalar veya akü
hücrelerini değiştirmeniz gerekir.
Bütün bataryalar veya akü hücrelerini ayn anda değiştirin. Her
zaman ayn üreticinin ayn kapasitedeki bataryalarn veya akü
hücrelerini kullann.
f Uzun süre kullanmayacaksanz bataryalar veya akü
hücrelerini ölçme cihazndan çkarn. Uzun süre kullanm
dş kaldklarnda bataryalar veya akü hücreleri korozyona
uğrar ve kendiliklerinden boşalrlar.
İşletme
Çalştrma
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve doğrudan güneş
şnndan koruyun.
f Ölçme cihazn aşr scaklklara ve büyük scaklk değişik-
liklerine maruz brakmayn. Örneğin cihaz uzun süre oto-
mobil içinde brakmayn. Büyük scaklk değişikliklerinde
ölçme cihazn çalştrmadan önce bir süre scaklk denge-
lenmesini bekleyin. Aşr scaklklarda veya büyük scaklk
değişikliklerinde ölçme cihaznn hassaslğ kaybolabilir.
f Ölçme cihazn şiddetli çarpma ve düşmelerden koruyun.
Ölçme cihaz dşardan şiddetli bir etkiye maruz kaldğnda
çalşmaya devam etmeden önce bir hassaslk kontrolü
yapmalsnz (Baknz: “Ölçme cihaznn hassaslk kontrolü”,
sayfa 189).
Sayfa: 182
Türkçe | 183
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Açma/kapama
Ölçme cihazn açmak için açma/kapama tuşuna 7 veya ölçme
tuşuna 12 ksa süre basn. Ölçme cihaz açldğnda lazer şn
da açlmaz.
Ölçme cihazn kapatmak için açma/kapama tuşuna 7 uzun
süre basn.
Yaklaşk 5 dakika kadar cihazn hiçbir tuşuna baslmazsa, cihaz
bataryay korumak üzere otomatik olarak kapanr.
Bir ölçme değeri hafzaya alnnca, otomatik kesilmeye kadar
muhafaza edilir. Ölçme cihaz tekrar açlnca Display’de “M”
gösterilir.
Ölçme işlemi
Açldktan sonra ölçme cihaz uzunluk ölçümü fonksiyonunda
bulunur. Diğer ölçme fonksiyonlarn ilgili fonksiyon tuşlarna
basarak ayarlayabilirsiniz (Baknz: “Ölçme fonksiyonlar”,
sayfa 184).
Ölçme işlemi için referans düzlemi olarak açldktan sonra ölçme
cihaznn arka kenar seçilmiştir. Referans düzlemini değiştirmek
için baknz: “Referans düzlemlerin seçilmesi”, sayfa 184.
Ölçme fonksiyonunun ve referans düzleminin seçilmesinden
sonra bütün diğer işlem admlar ölçme tuşuna 12 basmak
suretiyle yaplr.
Ölçme cihazn seçilmiş bulunan referans düzlemi ile istediğiniz
ölçme çizgisine yerleştirin (Örneğin duvara).
Lazer şnn açmak için ölçme tuşuna 12 basn.
f Lazer şnn kişilere ve hayvanlara doğrultmayn ve uzak
mesafeden de olsa lazer şnna bakmayn.
Lazer şnn ile hedef yüzeyini nişan aln. Ölçmeyi tekrar baş-
latmak için yeniden ölçme tuşuna 12 basn.
Sürekli ölçüm fonksiyonunda ölçme işlemi ölçme tuşuna 12 ilk
baslşta başlar.
Ölçme değeri tipik olarak 0,5 saniye, en geç 4 saniye sonra
gösterilir. Ölçme işleminin süresi uzaklğa, şk koşullarna ve
hedef yüzeyin yanstma özelliklerine bağldr. Ölçümün bittiği
sesli bir sinyalle bildirilir. Ölçme işlemi bittikten sonra lazer
şn otomatik olarak kapanr.
Nişan almadan kesme lazeri yaklaşk 20 saniye içinde ölçme
yapmazsa, lazer şn bataryalar korumak üzere otomatik olarak
kapanr.
Sayfa: 183
184 | Türkçe
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Referans düzlemlerin seçilmesi (Bakanz: Şekiller A–C)
Ölçme işlemi için aşağdaki üç referans düzlemden birini
seçebilirsiniz:
– Ölçme cihaznn arka kenar (örneğin duvara dayama),
– Dayama piminin 14 arka kenar (örneğin köşelerde ölçme
yapmak için),
– Ölçme cihaznn ön kenar (örneğin bir masa kenarndan
itibaren ölçme yaparken).
Referans düzlemi değiştirmek için tuşa 9 Display’de istediğiniz
referans düzlem gösterilinceye kadar basn. Ölçme cihaznn
her açlşnda ölçme cihaznn arka kenar referans düzlemi
olarak ayarlanr.
Ölçme fonksiyonlar
Uzunluk ölçümü
Uzunluk ölçmü için uzunluk ölçümü tuşuna 1 basn. Display’de
uzunluk ölçümü göstergesi görülür .
Ölçme tuşuna 12 nişan almak üzere bir
kez basn sonra yeniden ölçme için basn.
Ölçme değeri Display’de gösterilir.
Alan (yüzey) ölçümü
Yüzey ölçümü için tuşa 3 Display’de yüzey ölçüm göstergesi
görününceye kadar basn.
Daha sonra aynen uzunluk ölçümünde olduğu gibi uzunluğu ve
genişliği arka arkaya ölçün. Her iki ölçme işlemi srasnda lazer
şn açk kalr.
İkinci ölçme işleminden sonra alan oto-
matik olarak hesaplanr ve gösterilir. Son
tekil değer Display’in altnda, sonuç
üstünde gözükür.
Hacim ölçümü
Hacim ölçümü için tuşa 3 Display’de hacim ölçüm göstergesi
görününceye kadar basn.
Daha sonra aynen uzunluk ölçümünde olduğu gibi uzunluğu,
genişliği ve yüksekliği arka arkaya ölçün. Her üç ölçme işlemi
srasnda da lazer şn açk kalr.
Üçüncü ölçme işleminden sonra hacim
otomatik olarak hesaplanr ve gösterilir.
Son ölçme değeri Display’in altnda sonuç
ise üstünde gözükür.
Sayfa: 184
Türkçe | 185
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Endirekt uzunluk ölçümü (Baknz: Şekil D)
Endirekt uzunluk ölçümü, şnn yolunda engel olduğundan veya
yanstc olarak bir hedef yüzey bulunmadğnda direkt olarak
ölçülemeyen uzunluklarn ölçülmesine yarar. Kusursuz ölçme
sonuçlar ancak, lazer şn ve aranan uzaklk birbirine tam dik
açda olduklarnda sağlanr (Pisagor teoremi).
Resimde gösterilen örnekte B uzunluğunun belirlenmesi
gerekmektedir. Bunun için A ve C uzunluklarnn ölçülmesi
gerekir. A ve B birbirine dik olmaldr.
Endirekt uzunluk ölçümü için tuşa 5 basn. Display’de endirekt
uzunluk ölçümü göstergesi gözükür.
Uzunluk ölçümünde olduğu gibi A mesafesini ölçün. A doğrusu
ile aranan uzaklk B'nin birbirine dik olmasna dikkat edin. Daha
sonra C mesafesini ölçün. Bu iki ölçme işleme arasnda lazer
şn açk kalr.
Ölçme işleminin referans noktasnn (örneğin ölçme cihaznn
arka kenarnn) her iki ölçme işlemi srasnda da ayn yerde
olmasna dikkat edin.
İkinci ölçmeden sonra B mesafesi otoma-
tik olarak hesaplanr. Son olarak ölçülen
tekil değer Display'in altnda, sonuç B ise
yukarda görünür.
Sürekli ölçüm (Baknz: Şekil E)
Sürekli ölçümde ölçme cihaz hedefe göre hareket ettirilebilir
ve ölçme değeri yaklaşk her 0,5 saniyede güncellenir. Örneğin
bir duvardan istediğiniz bir mesafeye kadar uzaklaşabilirsiniz,
güncel uzaklk daima okunabilir.
Sürekli ölçüm için sürekli ölçüm tuşuna 6 basn. Display’de
sürekli ölçüm göstergesi görülür .
Ölçme işlemini başlatmak için ölçme
tuşuna 12 basn. İstediğiniz uzaklk değeri
Display’in altnda görününceye kadar
ölçme cihazn hareket ettirin.
Ölçme tuşuna 12 basmak suretiyle sürekli
ölçümü kesersiniz. Güncel ölçme değeri
Display’de gösterilir. Ölçme tuşuna 12 yeniden basldğnda
sürekli ölçüm yeniden başlar.
Sürekli ölçüm işlevi 5 dakika sonra otomatik olarak kapanr.
Son ölçme değeri Display’de gösterilmeye devam edilir. Sürekli
ölçüm işlevini daha önce sonlandrmak için ölçme
fonksiyonunu tuşlara 1, 3 veya 5 basarak değiştirebilirsiniz.
Ölçme değerlerinin silinmesi
Tuşa 7 ksa süre basarak bütün ölçme fonksiyonlarnda son
olarak belirlenen tekil ölçme değerini silebilirsiniz. Tuşa çok defa
ksa süreli basarsanz tekil ölçme değerleri ters sra ile silinir.
Sayfa: 185
186 | Türkçe
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Hafzaya alma fonksiyonlar
Ölçme cihaz kapandğnda hafzada bulunan değer muhafaza
edilir.
Ölçme değerlerinin hafzaya alnmas/Toplanmas
Güncel ölçme değerlerini hafzaya almak
için – güncel olan uzunluk, alan veya
hacim ölçme fonksiyonlarna göre –
Hafzaya alma/Toplama tuşuna 2 basn.
Bir değer hafzaya alndğnda Display’de
“M” gözükür, “+” ise arkasndan ksa süre
yanp söner.
Hafzada bir değer varsa, yeni değer de hafza içeriğine alnr,
ancak ölçme birimlerinin ayn olmas gerekir.
Örneğin bir yüzey değeri hafzada bulunuyorsa ve güncel ölçme
değeri bir hacim değeri ise, toplama yaplamaz. Display'de ksa
süre “Error” yanp söner.
Ölçme değerlerinin çkarlmas
Güncel ölçme değerini hafza değerinden çkarmak için Hafza/
Çkarma tuşuna 8 basn. Bir değer çkarldğnda Display’de
“M” gözükür, “–” ise arkadan ksa süre yanp söner.
Bir değer hafzaya alndğnda yeni ölçme değeri ancak ölçme
birimleri ayn ise çkarlabilir (Baknz: “Ölçme değerlerinin
hafzaya alnmas/Toplanmas”).
Hafza değerinin gösterilmesi
Hafzada bulunan değeri görebilmek için
hafza çağrma tuşuna 4 basn. Display’de
“M=” gözükür. Hafza içeriğinde Display’de
“M=” gösterilirse, onu hafza-toplama tu-
şuna 2 basarak ikiye katlayabilirsiniz veya
hafza-çkarma tuşuna 8 basarak sfrlaya-
bilirsiniz.
Hafzann silinmesi
Hafza içeriğini silmek için önce hafza çağrma tuşuna 4 basn,
Display'de “M=” gözükür. Daha sonra tuşa 7 ksa süre basn;
Display'de “M” artk görülmez olur.
Sayfa: 186
Türkçe | 187
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
Genel açklamalar
Alglama merceği 20 ve lazer şn çkş 19 ölçme işlemi
srasnda kapatlmamaldr.
Ölçme cihaz ölçme işlemi srasnda hareket ettirilmemelidir
(Sürekli ölçüm fonksiyonu hariç). Bu nedenle ölçme cihazn
ölçülecek noktaya sağlam biçimde dayayn.
Hedef yüzey eğimli nişan alnmş olsa bile ölçme işlemi lazer
şnnn merkezinden yaplr.
Ölçme alan (aralğ) üzerindeki etkiler
Ölçme alan (aralğ) şk koşullarna ve hedef yüzeyin yanstma
özelliklerine bağldr. Açk havada ve şiddetli güneş şğ altnda
çalşrken lazer şnnn daha iyi görünmesi için lazer gözlüğü 22
(aksesuar), lazer hedef tablas 24 (aksesuar) kullann veya
hedef yüzeyini güneş şnndan koruyun.
Ölçme sonucuna etkiler
Fiziksel etkiler nedeniyle, çeşitli yüzeylerde ölçme yaplrken
hatal sonuçlarn ortaya çkmas mümkündür. Bunlar şunlardr:
– Saydam yüzeyler (örneğin cam, su),
– Parlayan yüzeyler (örneğin polisajl metal, cam),
– Gözenekli yüzeyler (örneğin yaltm malzemeleri),
– Yüzey yaps (örneğin ham sva, doğal taş).
Bu gibi yüzeylerde ölçme yaparken gerekiyorsa lazer hedef
tablas 24 (aksesuar) kullann.
Yine ayn şekilde farkl scaklklara sahip hava katmanlar ve
endirekt olarak alnan yansmalar hatal ölçme sonuçlarna
neden olabilir.
Dayama pimi ile ölçme (Baknz şekiller B ve F)
Dayama piminin 14 kullanm örneğin köşelerin (mekan
köşegeni) veya makaral rayl sistemler gibi erişilmesi zor olan
yerlere uygundur.
Pimi açmak için dayama piminin kilidini 15 yana itin.
Referans düzlemi tuşuna 9 basmak suretiyle doğrultma
yardmcl ölçme işlemleri için referans düzlemini uygun
konuma ayarlayn.
Dayama pimini 14 kapatmak için sonuna kadar gövde içine
bastrn. Pim otomatik olarak kilitlenir.
Su terazisi ile doğrultma
Su terazisi 16 ölçme cihaznn yataylğnn basit bir biçimde
ayarlanmasn sağlar. Bu sayede hedef yüzeyler, özellikle de
uzak mesafede olanlar, rahatlkla nişan alnabilir.
Su terazisi 16 lazer şn ile kombinasyon halinde nivelman
yaplmasna uygun değildir.
Sayfa: 187
188 | Türkçe
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Doğrultma yardmcs ile nişan alma (Baknz: Şekil G)
Doğrultma yardmcs 11 yardm ile uzak mesafelerdeki nişan
alma işlemi kolaylaştrlabilir. Bunun için ölçme cihaznn üst
tarafndan doğrultma yardmcs boyunca bakn. Lazer şn bu
bakş çizgisine paralel gider.
Hatalarn nedenleri ve giderilmeleri
Nedeni Giderilmesi
Scaklk uyars (c) yanp sönüyor, ölçme işlemi mümkün
değil
Ölçme cihaz – 10 °C ila
+ 50 °C’lik işletme scaklğ
aralğnn dşnda (Sürekli
ölçüm fonksiyonunda
+40 °C’ye kadar).
Ölçme cihaz normal işletim
scaklğna kavuşuncaya kadar
bekleyin
Batarya uyars (b) gözüküyor
Batarya gerilimi düşüyor
(ölçme henüz mümkün)
Bataryalar veya akü hücre-
lerini değiştirin
Batarya uyars (b) yanp sönüyor, ölçme işlemi mümkün
değil
Batarya gerilimi çok düşük Bataryalar veya akü hücre-
lerini değiştirin
Gösterge “Error” ve “––––” Display'de
Lazer şn ile hedef
arasndaki aç çok dar.
Lazer şn ile hedef
arasndaki açy büyütün
Hedef yüzey çok fazla yan-
stma yapyor (örneğin ayna)
veya çok az yanstma yapyor
(örneğin siyah renkli madde)
veya çevre şğ çok şiddetli.
Lazer hedef tablas 24 (akse-
suar) kullann
Lazer şn çkş 19 buğulu
veya alglama merceği 20
buğulu (örneğin aşr scaklk
değişiklikleri nedeni ile).
Yumuşak bir bez veya havlu ile
lazer şn çkşn 19 veya
alglama merceğini 20
kurulayn
Hesaplanan değer
99999 m/m2
/m3
’ten büyük.
Hesaplamay ara kademelere
ayrn
Gösterge “Error” Display'in üstünde yanp sönüyor
Ölçme değerlerinin farkl
ölçme birimleri ile toplanmas
ve çkarlmas
Sadece ayn ölçme birimli
ölçme değerlerini toplayn
ve çkarn
Sayfa: 188
Türkçe | 189
Bosch Power Tools 2 609 140 621 | (25.6.09)
Bu ölçme cihaz her ölçme işlemininin fonksiyo-
nunn kusursuz olup olmadğn kontrol eder. Bir
hata tespit edilirse, Display’de sadece yandaki
sembol yanp söner. Bu gibi durumlarda veya
yukarda anlan hata giderme yöntemleri ile ilgili
hatalar giderilemiyorsa, cihaznz yetkili satcnz
yardm ile Bosch Müşteri Hizmetine gönderin.
Ölçme cihaznn hassaslk kontrolü
Ölçme cihaznn hassaslğn şu şekilde kontrol edebilirsiniz:
– Uzunluğundan kesin olarak emin olduğunuz 3–10 m aras
bir ölçme mesafesi seçin (örneğin odanzn genişliği, kap
aralğ). Bu ölçme mesafesi içerde olmal ve hedef yüzey
parlak, yanstc olmal.
– Bu mesafeyi arka arkaya 10 ölçün.
Tekil ölçümlerin ortalama değerden sapmas maksimum
±3 mm olmaldr. Daha sonra hassaslğ karşlaştrabilmek için
ölçme sonuçlarn bir tutanağa geçirin.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Ölçme cihazn daima birlikte teslim edilen koruyucu çanta
içinde saklayn ve taşyn.
Ölçme cihazn daima temiz tutun.
Ölçme cihazn hiçbir zaman suya veya başka svlara daldr-
mayn.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya
çözücü madde kullanmayn.
Özellikle alglama merceğinin 20 bakmn dikkatli biçimde,
gözlükle veya bir fotoğraf makinesinin merceği için kullanlacak
bir araçla yapn.
Ölçme sonucu güvenilir değil
Hedef yüzey açk biçimde yan-
stma yapyor (örneğin su,
cam).
Hedef yüzeyi kapatn
Lazer şn çkş 19 veya
alglama merceği 20 kapal.
Lazer şn çkşn 19 ve alg-
lama merceğini 20 açk tutun
Ölçme sonucu makul değil
Yanlş referans düzlem
ayarlanmş
Referans düzlemi ölçüme
uygun olarak seçin
Lazer şnnn önünde engel
var
Lazer noktas hedef yüzeyde
tam olarak bulunmaldr.
Nedeni Giderilmesi
Sayfa: 189
190 | Türkçe
2 609 140 621 | (25.6.09) Bosch Power Tools
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen ölçme cihaz arza
yapacak olursa, onarm Bosch Elektrikli El Aletleri için yetkili bir
serviste yaptrlmaldr. Ölçme cihazn kendiniz açmayn.
Bütün sorularnz ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka
cihaznzn tip etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtin.
Onarlmas gerektiğinde ölçme cihazn koruyucu çanta 25
içinde yollayn.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm ile yedek
parçalarna ait sorularnz yantlandrr. Demonte görünüşler ve
yedek parçalara ait bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün özellikleri, bu
ürünün kullanm ve ayar işlemleri hakkndaki sorularnz ile
yedek parçalarna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Tarama cihaz, aksesuar ve ambalaj malzemesi yeniden
kazanm merkezine yollanmaldr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Tarama cihazn evsel çöplerin içine atmayn!
Kullanm ömrünü tamamlamş elektronik aletlere
ilişkin 2002/96/AT Avrupa yönetmeliği ve bunun
ulusal mevzuata çevrilmiş hali uyarnca, aletler
ayr ayr toplanmak ve yeniden kazanm
merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Akü hücreleri/bataryalar:
Akü hücrelerini/bataryalar evsel çöplerin içine, ateşe veya suya
atmayn. Akü hücreleri ve bataryalar toplanp geri dönüşüm
merkezine yollanmak veya çevre dostu yöntemle tasfiye
edilmek zorundadr.
Sadece AB ülkeleri için:
91/157/AET yönetmelik hükümleri uyarnca arzal veya
kullanm ömrünü tamamlamş akü hücreleri ve bataryalar geri
dönüşüm merkezine yollanmak zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.

Sorular & cevaplar

Bosch PLR 25 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PLR 25 hakkında bir soru sorun

Bosch PLR 25 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PLR 25 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PLR 25 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.