Bosch PLL 5 kılavuzu

AşağıdaBosch PLL 5 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Ölçüm Aleti
  • Model/isim: PLL 5
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Norveç, Fince, Türk, Yunan, , Çek

İçindekiler

Sayfa: 170
Türkçe | 171
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
tr
Güvenlik Talimat
Ölçme cihaz ile tehlikesiz ve güvenli
biçimde çalşabilmek için bütün güvenlik
talimat okunmal ve uyarlara uyulmaldr.
Ölçme cihaz üzerindeki uyar etiketlerini
hiçbir zaman görünmez hale getirmeyin.
BU GÜVENLİK TALİMATINI GÜVENLİ BİR
YERDE SAKLAYIN.
f Dikkat – Burada belirtilen kullanm veya ayar
hükümlerine uyulmadğ veya başka yöntemler
kullanldğ takdirde cihazn çkaracağ şnlar
kullanc için tehlikeli olabilir.
f Bu ölçme cihaz Almanca uyar etiketi ile teslim
edilir (grafik sayfasndaki cihaz şekli üzerinde 13
numara ile gösterilmektedir).
f Cihaz kullanmaya başlamadan önce cihazla
birlikte size teslim edilen kendi dilinizdeki uyar
etiketini Almanca uyar etiketi üzerine yapştrnz.
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara
doğrultmayn ve kendiniz de lazer şnna
bakmayn. Bu ölçme cihaz IEC 60825-1 uyarnca
2. Snf lazer şn üretir. Bu nedenle başkalarnn
gözünü kamaştrabilirsiniz.
Sayfa: 171
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
172 | Türkçe
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü lazer
şnndan korumaz, ancak lazer şnnn daha iyi
görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor ötesi
şnlarna (UV) karş tam olarak koruma sağlamaz ve
renk alglamasn azaltr.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve
orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartn.
Bu yolla ölçme cihaznn güvenliğini her zaman
sağlarsnz.
f Çocuklarn denetiminiz dşnda lazerli ölçme
cihazn kullanmasna izin vermeyin. Çocuklar
istemeden başkalarnn gözünü kamaştrabilir.
f Bu ölçme cihaz ile yaknnda yanc svlar, gazlar
veya tozlarn bulunduğu patlama tehlikesi olan
yerlerde çalşmayn. Ölçme cihaz içinde toz veya
buharlar tutuşturabilecek kvlcmlar üretilebilir.
Ölçme cihazn yapay kalp pillerinin
yaknna getirmeyin. Mknats 14
nedeniyle manyetik alan etkilenir ve
yapay pilin işlevi engellenebilir.
f Ölçme cihazn manyetik veri taşyclar ve hassas
cihazlardan uzak tutun. Mknatslarn 14 etkisi ile
geri kazanm mümkün olmayan veri kayplar
olabilir.
Sayfa: 172
Türkçe | 173
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Fonksiyon tanm
Usulüne uygun kullanm
Bu ölçme cihaz; yatay ve dikey çizgilerin hassas
biçimde tespit edilip gösterilmesi için geliştirilmiştir.
Bu cihaz ayrca dikeyliklerin, hizalarn ve yatay
yükseklik ve yüzeylerin kontrolüne de uygundur.
Bu ölçme cihaz sadece kapal mekanlarda kullanlmaya
uygundur.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarnn numaralar ölçme
cihaznn şeklinin bulunduğu grafik sayfasnda
bulunmaktadr.
1 Duvar mesnedi
2 Pin
3 Duvar mesnedi metal plakas
4 Yapşkan şerit*
5 Kemere takma klipsi
6 Dikey doğrultma su terazisi
7 Yatay doğrultma su terazisi
8 Alüminyum dayama yüzeyi
9 Lazer şn çkş deliği
10 Batarya gözü kapak kilidi
11 Batarya gözü kapağ
12 Dayama noktalar
13 Lazer uyar etiketi
14 Mknatslar
15 Açma/kapama şalteri
*Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart teslimat
kapsamnda değildir. Aksesuarn tümünü aksesuar
programmzda bulabilirsiniz.
Sayfa: 173
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
174 | Türkçe
Teknik veriler
Çizgisel lazer PLL 5
Ürün kodu 3 603 K15 000
Maksimum çalşma alan, yak.* 5 m
Nivelman hassaslğ** ±1 mm/m
İşletme scaklğ +5 °C...+40 °C
Saklama scaklğ –20 °C...+70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer snf 2
Lazer tipi 635 nm, <2 mW
C6 9,33
Bataryalar 2 x 1,5 V LR03 (AAA)
Ağrlğ EPTA-Procedure
01/2003’e göre 0,12 kg
Ölçüleri 142 x 27 x 30 mm
* duvar mesnedi 1 kullanldğnda; elverişsiz koşullarda, örneğin
şiddetli güneş şğ düşük erişim uzaklğ
** ölçme cihaznn doğru konumunda (Baknz: “Ölçme cihaznn
konumlandrlmas”, sayfa 177)
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin,
tek tek aletlerin ürün kodlar değişik olabilir.
Sayfa: 174
Türkçe | 175
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Montaj
Bataryalarn taklmas/değiştirilmesi
(Baknz: Şekil A)
Bu ölçme cihazn çalştrrken alkali mangan
bataryalarn kullanlmas tavsiye olunur.
Batarya gözü kapağn 11 açmak için kilide 10 ok
yönünde basn ve batarya gözü kapağn aln.
Batarya geri çekme bandn yerleştirilecek ilk
bataryann altna yatrn. Cihaz ekinde teslim edilen
bataryalar şekilde gösterilen sra ile yerleştirin ve
doğru kutuplama yapmaya dikkat edin.
Daima bataryalarn hepsini birden değiştirin. Ayn
üreticinin ayn kapasitedeki bataryalarn kullann.
f Cihaznz uzun süre kullanmayacaksanz
bataryalar cihazdan çkarn. Uzun süre
kullanlmayan bataryalar oksitlenir ve kendiliğinden
boşalr.
Sayfa: 175
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
176 | Türkçe
İşletme
Çalştrma
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve doğrudan
güneş şnndan koruyun.
f Tarama cihazn aşr scaklklara veya scaklk
farkllklarna maruz brakmayn. Cihaznz örneğin
uzun süre otomobil içinde brakmayn. Büyük
scaklk farklarna uğradğ zaman cihaznz hemen
kullanmayn, önce scaklğn dengelenmesini
bekleyin sonra kullann.
f Ölçme cihazn çarpma ve düşmelerden koruyun.
Ölçme cihaz hasar görürse hassaslğ kaybolabilir.
Cihaznz bir yere çarpacak veya düşecek olursa
lazer çizgisini bilinen bir yatay veya dikey referans
çizgisi ile karşlaştrarak kontrol edin.
Açma/kapama
Ölçme cihazn açmak için açma/kapama şalterine 15
basn. Ölçme cihaz açldktan hemen sonra çkş
deliğinden 9 lazer şn gönderir.
f Lazer şnn kişilere ve hayvanlara doğrultmayn
ve uzak mesafeden de olsa lazer şnna bakmayn.
Ölçme cihazn kapatmak için açma/kapama şalterine
15 yeniden basn.
f Açk durumdaki ölçme cihazn brakp gitmeyin ve
işiniz bitince cihaz kapatn. Lazer şn başkalarnn
gözünü alabilir.
Sayfa: 176
Türkçe | 177
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Ölçme fonksiyonlar
Açklama: Belirtilen nivelman hassaslğ lazer şnnin
su terazileri 6 ve 7 üzerinde doğrultulmas için
geçerlidir.
Ölçme cihaznn konumlandrlmas (Baknz: Şekil B)
Su terazileri ile hassas doğrultma yaparken ölçme
cihaznn konumu önemlidir.
Belirtilen nivelman hassalğna ulaşmak ancak ölçme
cihaz doğru olarak konumlandrldğnda mümkündür:
– Su terazisi 7 ile yatay doğrultma yaparken ölçme
cihaznn alüminyum dayama yüzeyi 8 aşağy
göstermelidir.
– Su terazisi 6 ile dikey doğrultma yaparken lazerin
çkş deliği 9 yukary göstermelidir.
Lazer çizgisi ile doğrultma
Yatay doğrultma (Baknz: Şekiller C–D): Ölçme
cihaznn üç dayama noktasn 12 duvara dayayn veya
mknatslarla 14 duvar mesnedine 1 veya başka
manyetik bir yüzeye tespit edin. Ölçme cihaznn
alüminyum dayama yüzeyi 8 aşağy göstermelidir.
Ölçme cihazn su terazisi 7 yardm ile yatay olarak
doğrultun. Yatay lazer şn boyunca örneğin resim
çerçevelerini veya fayanslar doğrultabilirsiniz.
Sayfa: 177
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
178 | Türkçe
Dikey doğrultma (Baknz: Şekil D): Ölçme cihaznn üç
dayama noktasn 12 duvara dayayn veya mknatslar
14 yardm ile duvar mesnedine 1 başka manyetik bir
yüzeye tespit edin. Lazer çkş deliği 9 yukary
göstermelidir. Ölçme cihazn su terazisi 6 yardm ile
dikey olarak doğrultun. Dikey lazer şn boyunca
örneğin dolaplar doğrultabilirsiniz.
Referans noktalarnda doğrultma (Baknz: Şekil E):
Ölçme cihaznn üç dayama noktasn 12 duvara dayayn
veya cihaz mknatslarla 14 duvar mesnedine 1 veya
başka manyetik bir yüzeye tespit edin. Lazer şnn
referans noktalarna doğrultmak için ölçme cihazn
istediğiniz açya çevirin. Bu yolla örneğin resim
çerçevelerini bir merdiven veya tavan eğimine paralel
olarak asabilirsiniz.
Yataylklarn/dikeyliklerin su terazisi ile kontrolü
(Baknz: Şekil F)
Ölçme cihazn bir su terazisi gibi yataylklarn veya
dikeyliklerin kontrolünde kullanabilirsiniz, örneğin bir
çamaşr makinesini veya buzdolabn dik olarak
yerleştirebilirsiniz. Ölçme cihaznn alüminyum dayama
yüzeyini 8 kontrol etmek istediğiniz yüzeye yerleştirin.
Yatay yüzeylerde alüminyum dayama yüzeyi 8 aşağy,
dikey yüzeylerde ise lazer çkş deliği 9 yukary
göstermelidir.
Sayfa: 178
Türkçe | 179
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f Yapşkan şeridi 4 küçük çocuklardan uzak tutun.
Çocuklar bu şeridi sakzla karştrabilirler.
Duvar tespiti
Duvar mesnedinin çeşitli yüzeylere tespiti için dört
tespit türü vardr:
– Yapşkan şeritle tespit (Baknz: Şekil G): Yeniden
kullanlabilir 4 yapşkan şeritlerle duvar mesnedi hasar
vermeksizin hassas yüzeylere tespit edilebilir. Tespit
edilecek zemin düz, sağlam, kuru, temiz ve en azndan
15 derece scaklkta olmaldr. Yapşkan şeridin
koruyucu folyelerinden birini çekin (c) ve şeridi bir ucu
çknt yapacak biçimde duvar mesnedinin arkasna (d)
yapştrn. Yapşkan şeridin ikinci koruyucu folyesini de
çekin (e) ve duvar mesnedini yapşkan şeritle birlikte
en azndan 5 saniye yüzeye bastrn (f). Duvar
mesnedini almak için yapşkan şeridin çknt yapan
ucunu yavaşça ve mümkün olduğu kadar yüzeye paralel
olarak çekin (g).
– Pinle tespit (Baknz: Şekil H): Cihazla birlikte
teslim edilen pinlerle 2 duvar mesnedini kuru bir
yüzeye veya ahşap duvarlara tespit edebilirsiniz.
Pinleri şekilde görüldüğü gibi duvar mesnedinin
oluklarna yerleştirin.
– Bir vida ile tespit: Duvar mesnedinin 1 oluğunu
duvardan hafifçe çknt yapan bir vidann arkasna
yerleştirin.
– Yapşkan bantla tespit (Baknz: Şekil I): Duvar
mesnedini şekilde görüldüğü gibi geleneksel
yapşkan bantla (teslimat kapsamnda bulunmaz)
tespit edebilirsiniz.
Sayfa: 179
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
180 | Türkçe
Her dört tespit türünde de duvar mesnedinin 1 zemine
güvenli biçimde tespit edilmesine dikkat edin. Duvar
mesnedinin kaymas ölçümlerin hatal olmasna neden
olabilir.
Ölçme cihazn mktatslarla 14 metal plakaya, 3 yani
duvar mesnedine 1 yerleştirin.
Kemere takma klipsi
Kemere takma klipsi 5 ile ölçme cihazn örneğin bir
kemere takabilirsiniz ve her zaman el altnda
tutabilirsiniz.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
f Her kullanmdan önce ölçme cihazn kontrol edin.
Görünür bir hasar veya gevşek parça tespit
ederseniz cihazn fonksiyonu güvenli olmaz.
İyi ve güvenli çalşabilmek için ölçme cihazn her zaman
temiz ve kuru tutun.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan
veya çözücü madde kullanmayn.
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen ölçme
cihaz arza yapacak olursa, onarm Bosch Elektrikli El
Aletleri için yetkili bir serviste yaptrlmaldr. Ölçme
cihazn kendiniz açmayn.
Bütün sorularnz ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka cihaznzn tip etiketindeki 10 haneli ürün
kodunu belirtin.
Sayfa: 180
Türkçe | 181
Bosch Power Tools 1 609 929 W57 | (14.7.10)
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm ile
yedek parçalarna ait sorularnz yantlandrr.
Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait bilgileri şu
adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürünün
özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar işlemleri
hakkndaki sorularnz ile yedek parçalarna ait
sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Sayfa: 181
1 609 929 W57 | (14.7.10) Bosch Power Tools
182 | Türkçe
Tasfiye
Tarama cihaz, aksesuar ve ambalaj malzemesi yeniden
kazanm merkezine yollanmaldr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Tarama cihazn evsel çöplerin içine
atmayn!
Kullanm ömrünü tamamlamş elektronik
aletlere ilişkin 2002/96/AT Avrupa
yönetmeliği ve bunun ulusal mevzuata
çevrilmiş hali uyarnca, aletler ayr ayr
toplanmak ve yeniden kazanm
merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Aküleri ve bataryalar evsel çöplerin, ateşin veya suyun
içine atmayn. Aküler ve bataryalar mümkünse deşarj
olmuş halde toplanarak yeniden değerlendirilmek veya
çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek zorundadr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2006/66/AT yönetmeliği uyarnca arzal veya kullanm
ömrünü tamamlamş aküler ve bataryalar yeniden
kazanm işlemine tabi tutulmak zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.

Sorular & cevaplar

Bosch PLL 5 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PLL 5 hakkında bir soru sorun

Bosch PLL 5 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PLL 5 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PLL 5 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.