Bosch PLL 2 kılavuzu

AşağıdaBosch PLL 2 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Lazer düzeç
  • Model/isim: PLL 2
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Norveç, Fince, Çek, Türk

İçindekiler

Sayfa: 143
144 | Türkçe
1 618 C00 93G | (23.1.14) Bosch Power Tools
Απόσυρση
Τα εργαλεία μέτρησης, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυ-
κλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μην ρίξετε τα εργαλεία μέτρησης και τις μπαταρίες στα απορρίμματα του
σπιτιού σας!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/EE τα άχρηστα
εργαλεία μέτρησης, και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία
2006/66/EΚ οι χαλασμένες ή αναλωμένες μπαταρίες δεν εί-
ναι πλέον υποχρεωτικό να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανα-
κυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Ölçme cihazı ile tehlikesiz ve güvenli biçimde çalışabil-
mek için bütün güvenlik talimatı ve uyarılar okunmalı-
dır. Ölçme cihazı üzerindeki uyarı etiketlerini hiçbir za-
man okunamaz hale getirmeyin. BU TALİMATLARI İYİ
VE GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN VE ÖLÇME CİHAZI-
NI BAŞKASINA VERDİĞİNİZDE BUNLARI DA BİRLİKTE
VERİN.
 Dikkat – Burada belirtilen kullanım veya ayar hükümlerine uyul-
madığı veya başka yöntemler kullanıldığı takdirde cihazın çıkara-
cağı ışınlar kullanıcı için tehlikeli olabilir.
 Bu elektrikli el aleti bir uyarı etiketi ile teslim edilir (grafik sayfa-
sındaki ölçme cihazının şekli üzerinde 9 numara ile gösterilmekte-
dir).
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 144 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 144
Türkçe | 145
Bosch Power Tools 1 618 C00 93G | (23.1.14)
 Uyarı etiketindeki metin kendi dilinizde değilse, ilk kullanımdan
önce cihaz ekinde teslim edilen kendi dilinizdeki uyarı etiketini
mevcut uyarı etiketi üzerine yapıştırın.
Lazer ışınını başkalarına veya hayvanlara doğrult-
mayın ve kendiniz de doğrudan veya yansıyarak ge-
len lazer ışınına bakmayın. Aksi takdirde başkalarının
gözünü kamaştırabilir, kazalara neden olabilir veya göz-
lerde hasara neden olabilirsiniz.
 Lazer ışını gözünüzegelecek olursa gözlerinizi bilinçli olarak kapa-
tın ve hemen başınızı başka tarafa çevirin.
 Lazer donanımında hiçbir değişiklik yapmayın.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kullanmayın. Lazer gözlüğü
insan gözünü lazer ışınından korumaz, ancak lazer ışınının daha iyi gö-
rülmesini sağlar.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya trafikte kullanmayın.
Lazer gözlüğü mor ötesi ışınlarına (UV) karşı tam olarak koruma sağla-
maz ve renk algılamasını azaltır.
 Ölçme cihazını sadece kalifiye uzmanlara ve orijinal yedek parça
kullanma koşulu ile onartın. Bu yolla ölçme cihazının güvenliğini her
zaman sağlarsınız.
 Çocuklarındenetiminizdışındalazerliölçmecihazınıkullanmasına
izin vermeyin. Çocuklar istemeden başkalarının gözünü kamaştırabi-
lir.
 Bu ölçme cihazı ile yakınında yanıcı sıvılar, gazlar veya tozların bu-
lunduğu patlama tehlikesi olan yerlerde çalışmayın. Ölçme cihazı
içinde toz veya buharları tutuşturabilecek kıvılcımlar üretilebilir.
Ölçme cihazını kalp pillerinin yakınına getirmeyin.
Ölçme cihazının içindeki mıknatıs nedeniyle kalp pilleri-
nin fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyen bir alan üre-
tilebilir.
 Ölçme cihazını manyetik veri taşıyıcılarından ve manyetik etkiye
duyarlıcihazlardanuzaktutun.Mıknatısınetkisiylegeridönülmezve-
ri kayıpları ortaya çıkabilir.
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 145 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 145
146 | Türkçe
1 618 C00 93G | (23.1.14) Bosch Power Tools
Ürün ve işlev tanımı
Usulüne uygun kullanım
Bu ölçme cihazı yatay ve dikey hatlar ile belirli açılardaki hatların belirlen-
mesivekontroledilmesiiçintasarlanmıştır.Buölçmecihazıayrıcaaçıların
ve nesnelerin tespit edilmesi için tasarlanmıştır.
Bu ölçme cihazı sadece kapalı mekanlarda kullanılmaya uygundur.
Bu ölçme cihazı profesyonel/ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarının numaraları ölçme cihazının şeklinin
bulunduğu grafik sayfasında bulunmaktadır.
1 Lazer çizgisi
2 Tuş Mode
3 Kalibrasyon tuşu Cal
4 Display
5 Açma/kapama şalteri
6 Sehpa girişi 1/4"
7 Batarya gözü kapağı
8 Batarya gözü kapak kilidi
9 Lazer uyarı etiketi
10 Seri numarası
11 Lazer hedef tablası
12 Sehpa*
13 Koruyucu çanta
14 Lazer gözlüğü*
* Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında
değildir.
On Nivelman otomatiği açık
On Açı göstergeli eğim fonksiyonu açık
Off Ölçme cihazı kapalı
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 146 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 146
Türkçe | 147
Bosch Power Tools 1 618 C00 93G | (23.1.14)
Gösterge elemanları
a Eğim ölçümü açık (nivelman otomatiği kapalı)
b Dijital su terazisi açık
c Nivelman otomatiği açık
d Eğim açısı sembolü
e Batarya uyarısı
f Kalibrasyon sonlandı
g Ölçme aralığı uyarısı
h Eğim açısı
Teknik veriler
Distomat PLL 2
Ürün kodu 3 603 F53 4..
Maksimum çalışma alanı, yak. 10 m
Ölçme alanı 0 –90°
Nivelman hassaslığı ±0,5 mm/m
Ölçme hassaslığı
– Dijital (su terazisi)
– Lazer çizgili
±0,2° A) B)
±1,2°
Otomatik nivelman, tipik ±4°
Nivelman süresi, tipik <5 s
Nivelman otomatiği 
Yatay mod/dikey mod 
Artı imleçli mod 
Açı göstergeli eğim fonksiyonu 
Dijital su terazisi 
İşletme sıcaklığı +10 °C...+40 °C
Saklama sıcaklığı –20 °C...+70 °C
Maksimum nispi hava nemi % 90
A) 0 ° ve 90 °’de kalibrasyondan sonra ek olarak maksimum ±0,02 ° eğim
hatasında/90 °’ye kadar.
B) 25 °C kademeli bozulma üzerinde
Ölçme cihazınızın tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numarası 10 ile olur.
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 147 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 147
148 | Türkçe
1 618 C00 93G | (23.1.14) Bosch Power Tools
Montaj
Bataryaların takılması/değiştirilmesi
Bu ölçme cihazını çalıştırırken alkali mangan bataryaların kullanılması tav-
siye olunur.
Bataryagözükapağını7açmakiçinkilide8basınvekapağıkaldırın.Batar-
yaları yerleştirin. Bu esnadabatarya gözü kapağının iç tarafındaki şekilde
gösterildiği gibi doğru kutuplamayapmaya dikkat edin.
Daima bataryaların hepsini birden değiştirin. Aynı üreticinin aynı kapasi-
tedeki bataryalarını kullanın.
 Cihazınızıuzunsürekullanmayacaksanızbataryalarıcihazdançıka-
rın.Uzunsürekullanılmayanbataryalaroksitlenirvekendiliğindenboşalır.
İşletme
Çalıştırma
 Ölçme cihazınızı nemden/ıslaklıktan ve doğrudan güneş ışınından
koruyun.
 Tarama cihazını aşırı sıcaklıklara veya sıcaklık farklılıklarına ma-
ruz bırakmayın. Cihazınızı örneğin uzun süre otomobil içinde bırak-
mayın. Büyük sıcaklık farklarına uğradığı zaman cihazınızı hemen kul-
lanmayın, önce sıcaklığın dengelenmesini bekleyin sonra kullanın.
Lazer sınıfı 2
Lazer tipi 640 nm, <1 mW
C6 (Lazer çizgisi) 1
Sehpa girişi 1/4"
Bataryalar 3 x 1,5 V LR03 (AAA)
İşletme süresi, yak. 5 h
Ağırlığı EPTA-Procedure 01/2003’e göre 0,4 kg
Ölçüleri (uzunluk x genişlik x yükseklik) 123 x 67 x 110 mm
Distomat PLL 2
A) 0 ° ve 90 °’de kalibrasyondan sonra ek olarak maksimum ±0,02 ° eğim
hatasında/90 °’ye kadar.
B) 25 °C kademeli bozulma üzerinde
Ölçme cihazınızın tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numarası 10 ile olur.
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 148 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 148
Türkçe | 149
Bosch Power Tools 1 618 C00 93G | (23.1.14)
 Ölçme cihazını şiddetli çarpma ve darbelere karşı koruyun. Ölçme
cihazı hasar gördüğü takdirde hassaslığı kaybolabilir. Şiddetli bir çarp-
ma veya düşmeden sonra lazer hatlarını bilinen yatay veya dikey bir re-
ferans hattı yardımı ile karşılaştırak kontrol edin.
 Taşırken ölçme cihazını kapatın. Kapama esnasında pandül birimi ki-
litlenir, aksi takdirde aşırı hareketlerde hasar görür.
Açma/kapama
Ölçmecihazınıaçmakiçinaçma/kapamaşalterini5“On”( )po-
zisyonlardan birine itin.
 Lazer ışınını kişilere ve hayvanlara doğrultmayın ve uzak mesafe-
den de olsa lazer ışınına bakmayın.
Ölçme cihazını kapatmak için açma/kapama şalterini 5 “Off” pozisyonu-
na itin. Cihaz kapatılınca pandül birimi kilitlenir.
 Açık durumdakiölçmecihazını bırakıpgitmeyinveişinizbitinceci-
hazı kapatın. Lazer ışını başkalarının gözünü alabilir.
Enerjiden tasarruf etmek için ölçme cihazını sadece kullandığınız zaman-
lar açın.
İşletim türleri (Bakınız: Şekiller A–D)
Açıldıktan sonra ölçme cihazı Nivelman otomatiği işletim türünde ve-
ya Açı göstergeli eğim fonksiyonu işletim türünde bulunur .
Modu değiştirmek için “Mode” 2 tuşuna istediğiniz mod ekranda görü-
nünceye kadar tekrarlayarak basın.
Aşağıdaki işletim türlerini veya modları seçebilirsiniz:
İşletim türü Nivelman otomatiği:
Gösterge Modlar
Artı imleçli mod (Bakınız: Şekil A): Ölçme cihazı nivel-
manları kontrol edilen bir yatay ve bir dik lazer çizgisi üre-
tir.
Yataymod(Bakınız: Şekil B): Ölçme cihazınivelmanıkon-
trol edilen bir yatak lazer çizgisi üretir.
Off On On
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 149 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 149
150 | Türkçe
1 618 C00 93G | (23.1.14) Bosch Power Tools
İşletim türü Açı göstergeli eğim fonksiyonu:
Dikeymod (Bakınız: Şekil C): Ölçmecihazınivelmanıkon-
trol edilen bir dikey lazer çizgisi üretir.
Otomatik nivelman aralığı ±4 ° aşıldı, nivelman mümkün
değil (gösterge yanıp söner). Lazer çizgsisi söner.
Gösterge Modlar
Yatay mod.
Yatay mod. Ölçme cihazı sola eğiliyor.*
Yatay mod. Ölçme cihazı sağa eğiliyor.*
Artı imleçli mod (Bakınız: Şekil D): Ölçme cihazı serbest-
çe doğrultulabilen ve mutlaka birbirine dik olmak zorunda
olmayan kesişen iki lazer çizgisi üretir.
Artı imleçli mod. Ölçme cihazı sola eğiliyor.*
Artı imleçli mod. Ölçme cihazı sağa eğiliyor.*
Dijital su terazisi. Ölçme cihazı, yataylığı veya dikeyliği
bir su terazisi gibi kontrol eder. Lazer çizgileri yansıtılmaz.
Dijital su terazisi. Ölçme cihazı sola eğiliyor.
Gösterilen en küçük açı 0,1 °’dir.
* Eğim açısı h ve lazer çizgileri ancak > ±2 ° eğimden itibaren gösterilir.
Gösterge Modlar
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 150 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 150
Türkçe | 151
Bosch Power Tools 1 618 C00 93G | (23.1.14)
Ekrandaki diğer göstergeler:
Yaklaşık30 dakika süre ile ölçme cihazında hiçbir tuşa basılmazsa, ölçme
cihazı bataryaları korumak üzere otomatik olarak kapanır.
Nivelman otomatiği (Bakınız: Şekiller E–F)
Ölçme cihazını yatay, sert bir zemine yerleştirin veya sehpa 12 üzerine
tespit edin.
Nivelman otomatikli bir işletim türü seçin.
Cihaz açıldıktan sonra nivelman otomatiği sistemi otomatik nivelman ara-
lığındaki ±4 ° pürüzleri dengeler. Lazer çizgileri hareketsiz duruma geldi-
ğinde nivelman tamamlanmış demektir. İşletim türü ekranda gösterilir.
Otomatik nivelman: örneğin ölçme cihazının oturduğu yüzey yataylıktan
4 ° çok fazla saptığı için ve bu mümkün olmadığında ekrandaki 4 gösterge
yanıp söner ve lazer otomatik olarak kapanır (Bakınız: Şekil F). Bu gibi du-
rumlarda ölçme cihazını yatay olarak yerleştirin ve otomatik nivelmanın
tamamlanmasını bekleyin. Ölçme cihazı tekrar otomatik nivelman aralığı-
na ±4 ° geldiğindeekrandaki4işletimtürügöstergesiyanarvelazeraçılır.
Dijital su terazisi. Ölçme cihazı sağa eğiliyor.
Gösterilen en küçük açı 0,1 °’dir.
Eğim açısı ±10 ° öne doğru (lazer yönünde) veya arkaya
doğru (ekran yönünde) aşıldı (gösterge yanıp söner). La-
zer çizgsisi söner.
Kalibrasyon etkin (gösterge yanıp söner).
Kalibrasyon tamamlandı.
Gösterge Tanımı
Ölçme cihazı açılıyor.
Gösterge Modlar
* Eğim açısı h ve lazer çizgileri ancak > ±2 ° eğimden itibaren gösterilir.
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 151 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 151
152 | Türkçe
1 618 C00 93G | (23.1.14) Bosch Power Tools
Otomatik nivelman alanı ±4 ° dışında nivelman otomatiği ile çalışmak
mümkün değildir, çünkü lazer çizgilerinin birbirine dik olması garanti de-
ğildir.
İşletme esnasındaki sarsıntılarda veya konum değişikliklerinde ölçme ci-
hazı tekrar otomatik olarak nivelman yapar. Hatalardan kaçınmak için, ye-
ni bir nivelmandan sonra,lazer çizgilerinin pozisyonunu,referans noktası-
nı baz alarak kontrol edin.
Açı göstergeli nivelman fonksiyonu
Bu işletim türünde ölçme cihazı serbest olarak doğrultulabilen bir yatay
veya iki kesişen lazer çizgisi üretir. Eğim açısı ekranda gösterilir.
Hedef tablası ile doğrultma (Bakınız: Şekil G)
Ekrandaki eğim açısı ile duvara yansıtılan lazer çizgisinin birbirine uyumu-
nu sağlamak üzere ölçme cihazı hedef tablası ile ayarlanmalıdır. Hedef
tablasını duvara yerleştirin. Nivelman otomatiği işletim türünün artı im-
leçli modunu veya dikey modunu seçin. Lazer çizgisinin hedef tablasının
üst ve alt kırmızı işaretlerinden geçmesini sağlayın. Açı göstergeli eğim
fonksiyonu işletim türünün bir modunu seçin ve lazer çizgisini istediğiniz
biraçıdaduvarayansıtın.Buişlemesnasındaölçmecihazınıönedoğru(la-
zer yönünde) veya arkaya doğru (ekran yönünde)10 °’den fazlaeğmeyin.
Aksi takdirde ölçme hassasılığı olumsuz yönde etkilenir.
Dijital su terazisi
Ölçme cihazı, yataylığı veya dikeyliği, bir su terazisi gibi kontrol eder. La-
zer çizgileri yansıtılmaz.
Bu işlemde lazer çıkış noktası referans çizgisi olarak işlev görür. Açı ölçü-
mü için bu referans kenarını ölçülecek yatay veya dikey düzlemde doğrul-
tun.Buişlemesnasındaölçmecihazını önedoğru(lazeryönünde)veyaar-
kaya doğru (ekran yönünde) 5 °’den fazla eğmeyin. Aksi takdirde ölçme
hassasiyeti olumsuz yönde etkilenir.
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
Lazer çizgileri olmadan eğim ölçerin kalibrasyonu (nakliyeden veya
şiddetli sıcaklık dalgalanmalarından sonra ilk kez çalıştırmadan ön-
ce):
Ölçme cihazını düz bir masa üzerine 5 °’den dahaaz bir eğimle yerleştirin.
Dijital su terazisi modunu seçin. Kalibrasyon tuşunu “Cal” 3 ekranda
kanca f görününceye ve CA1 sürekli gösterilinceye kadar basılı tutun.
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 152 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 152
Türkçe | 153
Bosch Power Tools 1 618 C00 93G | (23.1.14)
Ölçme cihazını 15 saniye içinde 180 ° çevirin ve tuşa “Cal” 3 ekranda
CA2yanıpsönünceyekadaryenidenbasın.Ekrandakancafgörününceve
CA2 sürekli gösterilmeye başlanınca kalibrasyon tamamlanmış demektir.
Ölçme cihazının hassaslık kontrolü
Eğim ölçümü hassaslığını düzenli aralıklarla kontrol edin. Bu bir zarf ölçü-
mü ile yapılır. Ölçme cihazını bir masaya yatırın ve eğimi ölçün. Ölçme ci-
hazını 180 ° çevirin ve eğimi bir kez daha ölçün. Gösterilen miktarın farkı
maksimum 0,3 ° olmalıdır.
Sehpa ile çalışmak (Bakınız: Şekil H)
Sehpa 12 sağlam ve yüksekliği ayarlanabilir bir ölçme zemini sunar. Ölç-
me cihazının sehpa kovanını 6 sehpanın 1/4" dişlisine yerleştirin ve seh-
panın tespit vidası ile sıkın.
Lazer gözlüğü (aksesuar)
Lazer gözlüğü çevredeki ışıkları filtre eder. Bu nedenle lazerin kırmızı ışığı
göz tarafından daha parlak algılanır.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak kullanmayın. Lazer gözlüğü
insan gözünü lazer ışınından korumaz, ancak lazer ışınının daha iyi gö-
rülmesini sağlar.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya trafikte kullanmayın.
Lazer gözlüğü mor ötesi ışınlarına (UV) karşı tam olarak koruma sağla-
maz ve renk algılamasını azaltır.
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
Ölçme cihazınıdaimabirlikteteslimedilenkoruyucuçantaiçindesaklayın
ve taşıyın.
Ölçme cihazını daima temiz tutun.
Ölçme cihazını hiçbir zaman suya veya başka sıvılara daldırmayın.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya çözücü mad-
de kullanmayın.
Özellikle lazer ışınıçıkışdeliği alanını düzenli olaraktemizleyinve kullandı-
ğınız bezin havının dökülmemesine dikkat edin.
Onarılması gerektiğinde ölçme cihazınıkoruyucuçanta 13 içinde yollayın.
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 153 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 153
154 | Türkçe
1 618 C00 93G | (23.1.14) Bosch Power Tools
Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı
Müşterihizmetiürününüzünonarım,bakımveyedekparçalarınailişkinso-
rularınızı yanıtlandırır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ay-
rıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuara ilişkin
sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.
Bütün sorularınız ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka cihazınızın tip
etiketindeki 10 haneli ürün kodunu belirtin.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 154 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 154
Türkçe | 155
Bosch Power Tools 1 618 C00 93G | (23.1.14)
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 155 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM
Sayfa: 155
156 | Türkçe
1 618 C00 93G | (23.1.14) Bosch Power Tools
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Tasfiye
Tarama cihazı, aksesuar ve ambalaj malzemesi yeniden kazanım merkezi-
ne yollanmalıdır.
Ölçme cihazını ve aküleri/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Kullanım ömrünü tamamlamış elektro ve elektrikli aletlere
ilişkin 2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü
tamamlamış akülü fenerler ve 2006/66/EC yönetmeliği uya-
rınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler ayrı
ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek
üzere bir geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
OBJ_BUCH-2030-003.book Page 156 Thursday, January 23, 2014 10:38 AM

Sorular & cevaplar

Bosch PLL 2 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PLL 2 hakkında bir soru sorun

Bosch PLL 2 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PLL 2 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PLL 2 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.