Bosch PHD9940 PowerAC COmpact kılavuzu

AşağıdaBosch PHD9940 PowerAC COmpact için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Saç Kurutma Makinesi
  • Model/isim: PHD9940 PowerAC COmpact
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Macar, Endonezya, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 61
60
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
60 tr
Güvenlik uyarıları
Kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz, bu kılavuzda yer
alan bilgilere uyunuz ve kılavuzu saklayınız!
Bu aleti bir başkasına verirken, yanına bu talimatları da ekleyin.
Bu cihaz evde kullanım için veya ticari olmayan, evdeki kullanıma
benzer kullanım türleri için öngörülmüştür. Mağaza, büro, çiftlik ve
diğer ticari işletmelerde personel için ayrılan mekanlardaki kullanım
türleri ve pansiyon, küçük otel ve benzer konaklama tesislerinde ka-
lan müşteriler tarafından kullanılma ve buna benzer kullanım türleri,
„evdeki kullanıma benzer kullanım türleri” nin kapsamına girer.
Kullanma kılavuzları bir çok model için yapılmaktadır. Bu yüzden kul-
lanım kılavuzu ile cihazın özellikleri arasında farklılıklar olabilir.
Üretici firma; kullanım kılavuzu basıldıktan sonra, ürünün teknik
özelliklerini geliştirmek amacıyla bir takım değişiklikler yapabilir. Bu
yapılan değişiklikleri Çağrı yönetim merkezinden öğrenebilirsiniz.
¡	Elektrik çarpma ve yangın tehlikesi!
Cihazı yalnızca tip levhası üzerindeki bilgilere göre bağlayınız ve
işletiniz.
8 yaşın altındaki çocukların cihazı kullanması yasaktır. Bu cihazlar
8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyusal ya da zihinsel engeli olan
ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından sadece,
sorumlu bir kişinin nezareti altında veya cihazın güvenli kullanımı
konusunda bilgilendirilmiş olmaları ve kullanımdan kaynaklanan
tehlikeleri anlamış olmaları halinde kullanılabilir. Çocukların cihazla
oynaması yasaktır. Refekatçisi olmayan çocukların cihazda temizlik
ve kullanıcı bakımı yapması yasaktır.
Cihaz yalnızca elektrik kablosunda ve cihazın gövdesinde hiçbir ha-
sar görünmediği takdirde kullanılmalıdır.
Fişi her kullanımdan sonra veya hatalı çalışma durumunda prizden
çekiniz.
EEE yönetmeliğine uygundur
Sayfa: 62
61
PHD9940 03/2012
61
tr
Tehlikelerin önlenmesi için, örneğin hasarlı bir elektrik kablosunun
değiştirilmesi gibi cihaz üzerindeki onarım işleri yalnızca müşteri
servisimiz tarafından yapılabilir.
Elektrik kablosu
●	 sıcak parçalara temas ettirilmemelidir,
●	 keskin kenarların üzerinden çekilmemelidir,
●	 cihazı taşımak için kullanılmamalıdır.
Cihazı ıslak saçlarda veya plastikten yapılmış saç üzerinde
uygulamayınız.
Banyo küvetlerinin, lavaboların veya içinde su bulunan
veya içine su dökülen başka haznelerin yakınında
kullanmayınız.
¡	Ölüm tehlikesi!
Cihaz asla suya temas ettirilmemelidir. Cihaz kapalıyken de tehlike
vardır. Bu nedenle kullanımdan sonra ve kullanım esnasında saça
uygulamaya ara verildiğinde mutlaka fişi çekilmelidir. Evinizdeki
elektrik tesisatına 30 mA’e kadar olan bir hata akımı koruma şalteri-
nin montajı ek bir koruma sağlar.
Lütfen bir elektrik tesisatçısına başvurarak bilgi alınız.
¡	Boğulma riski!
Çocukların ambalaj malzemesiyle oynamasına izin vermeyin.
¡	Dikkat!
Şekillendirme başlığı ve dağıtıcı çok ısınabilir. Çıkartmadan önce
soğumalarını bekleyin.
Sayfa: 63
62
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
62 tr
Bu Bosch cihazını satın aldığınız için
tebrikler.
Size büyük keyif verecek yüksek kaliteli
bir ürün satın aldınız.
Kumanda elemanları ve
aksesuarlar
1	Isı değiştirme anahtarı k
–	Kademe 1 = düşük
–	Kademe 2 = orta
–	Kademe 3 = yüksek
2	Fan değiştirme anahtarı l
–	Kademe 0 = kapalı
–	Kademe 1 = hafif
–	Kademe 2 = güçlü
3	Sabitlenebilir Cool tuşu 3
4	İyonizasyon (ion) tuşu
5	Hava giriş ızgarası
6	Şekillendirme başlığı
7	Difüzör (dağıtıcı)
8	Asma halkası
9	Kablo kelepçesi
Kullanımı
Fan ve ısı kademelerini arzunuza göre karı-
şık olarak seçebilirsiniz.
Genel bilgiler
●	Fan veya hava emiş boşluğunu asla
kapatmayın.
●	Hava emiş ağzında tüylerin ve saç kılları-
nın olmamasına dikkat edilmelidir.
●	Aşırı ısınma, örneğin bir hava aralığının
örtülmesi sonucunda ortaya çıktığında,
sac kurutma makinesi otomatik kapanır
ve birkaç dakika sonra yeniden çalışır.
Önemli: Cihazın fişi mutlaka çekilmeli ve ci-
haz soğuyuncaya kadar bir kaç dakika bek-
lenmelidir. Cihaz sonra her zaman olduğu
gibi kullanılabilir.
●	Islak saçı kurutmak için 2. kademeyi se-
çin. Bu kademede fan ağzını, başınızdan
yakl. 10 cm uzakta tutun.
İyonizasyon
Bu saç kurutma makinesi bir iyon üreteciyle
donatılmıştır. İyonlar, doğada bulunan
elektrik yüklü parçacıklar olup saç kurutma
makinesi içinde bir iyon üreteci tarafından
üretilir.
Saçlar bu şekilde daha yumuşak olur
ve daha iyi taranabilir. Saçların statik
yüklenmesi yani saçların "uçması" azaltılır
(= antistatik efekti).
İyon üreteci, şalter 4 ion basılarak her
kademede devreye alınabilir. Şalter kırmızı
renkte yanar. İyon üretecini kapatmak için
şaltere yeniden basın.
Cool tuşu 3
Cool fonksiyonu, kurutma işleminden sonra
saç modelinin sağlamlaştırılması için ideal-
dir. Soğuk hava akımı sayesinde ilgili saç
kısımları sabitlenir.
Cool fonksiyonu, Cool tuşuna 3 basılarak
her kademede devreye sokulabilir.
Cool tuşuna 3 tekrar basılarak Cool fonksi-
yonu kapatılabilir.
Difüzör
Difüzör 7 düz veya bozulmuş saçlar için ide-
aldir. İnce, uzun veya orta uzunlukta saçlara
daha fazla hacim kazandırır.
	 Difüzör’ün uçlarını yukarı doğ-
ru tutun, başınızı yana doğ-
ru eğin ve dağıtıcıyı aşağıdan
yukarı hareketlerle, saçlarınızın
içine doğru uygulayın. Saçlar
kurutma esnasında dağıtıcının
parmakları arasından hafifçe
kaymalıdır.
Sayfa: 64
63
PHD9940 03/2012
63
tr
Temizlik ve bakım
Cihazı kaldırmadan veya temizlemeden
önce tam olarak soğumasını bekleyin!
¡	
Elektrik çarpma tehlikesi!
Cihaz temizlenmeden önce elektrik fişi
çekilmelidir.
Cihaz asla suyun içine daldırılmamalıdır.
Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
●	Cihazı dıştan sadece nemli bir bezle silin
ve ardından kurulayın. Keskin veya aşın-
dırıcı temizlik ilacı kullanmayın.
●	Hava giriş ızgarasını 5 saat yönünde
döndürün ve çekip çıkartın. Izgarayı
durulayın veya yumuşak bir fırçayla
temizleyin. Temizlikten sonra hava giriş
ızgarasını düz oturtun ve ok yönünün
tersine döndürerek sabitleyin.
●	Aksesuar parçaları çıkarılmalı ve temiz-
lenmeli ve sadece tamamen kuru bir vazi-
yette ise tekrar kullanılmalıdır.
Saklanması
Cihazı kaldırmadan önce soğumasını
bekleyin.
Kablosunu kelepçe 9 ile sabitleyin.
Teknik Veriler
Elektrik Bağlantısı
(Gerilim/Frekans)
220-240 V /
50 Hz
Çektiği güç 2200 W
Kullanımı
●	Fanı ve ısıyı daha düşük bir seviyeye
ayarlayın.
●	Hacmi ve doğal bukleleri ‘ayarlamak’ için,
Serin düğmesine 3 basın.
●	İşlemi saçın ayrı kısımlarında tekrarlayın.
Dikkat! Şekillendirme başlığı 6 ve dağıtıcı 7
çok ısınabilir. Çıkartmadan önce soğumala-
rını bekleyin.
Şekillendirme başlığı
Şekillendirme başlığı 6 belli saç kısımlarının
isabetli bir şekilde kurutulması ve şekillendi-
rilmesi için uygundur.
	 Şekillendirme başlığını 6 alete
takın. Başlık duyulabilecek şe-
kilde yerine geçmelidir. Başlık
gerektiğinde döndürülebilir.
Kullanımı
●	Fanı ve ısıyı daha yüksek bir seviyeye
ayarlayın.
●	Saç kurutma makinesinden çıkan havayı
doğrudan saçın ilgili kısmına tutun.
●	Sabitlemek için Cool tuşunu 3 devreye
sokun ve işlemi tekrarlayın.
Önemli: Şekillendirme başlığı saça doğru-
dan temas etmemelidir.
Dikkat! Şekillendirme başlığı 6 ve dağıtıcı 7
çok ısınabilir. Çıkartmadan önce soğumala-
rını bekleyin.
Bosch cihazlarıyla şekillendirme hakkında
daha fazla bilgi için:
www.bosch-personalstyle.com
Sayfa: 65
64
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
64 tr
İmha edilmesi
Ambalajı çevre dostu bir şekilde elden çıka-
rın. Bu cihaz Avrupa yönetmeliklerine göre
elektrikli ve elektronik eski cihazlar (waste
electrical and electronic equipment-WEEE)
kapsamında olup 2002/96/EG onaylıdır. Bu
konudaki yönetmelik eski cihazların AB-
normlarına göre imha edilmeleri konusunda
çerçeveyi belirler. Her ülkenin imha etme
yöntemi farklıdır. Lütfen cihazı aldığınız ma-
ğazadan güncel imha etme yolları hakkında
bilgi alınız.
Garanti
Bu cihaz için, yurt dışındaki temsilciliklerimi­
zin vermiş olduğu garanti şartları geçerlidir.
Bu hususta daha detaylı bilgi almak için,
cihazı satın aldığınız satıcıya baş vurunuz.
Garanti süresi içerisinde bu garantiden ya-
rarlanabilmek için, cihazı satın aldığını-
zı gösteren fişi veya faturayı göstermeniz
şarttır.
Değişiklik hakları mahfuzdur.
Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz
için:
●	Bu cihazlar ev tipi kullanıma uygundur,
endüstriyel (sanayi tipi) kullanıma uygun
değildir.
●	Cihazı sadece tip levhasındaki bilgilere
uygun bir şekilde elektrik prizine bağlayıp
çalıştırınız.
●	Cihazınızı kullanmayacaksanız, düğme-
sinden kapatıp kaldırınız.
A

Sorular & cevaplar

Bosch PHD9940 PowerAC COmpact hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PHD9940 PowerAC COmpact hakkında bir soru sorun

Bosch PHD9940 PowerAC COmpact ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PHD9940 PowerAC COmpact kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PHD9940 PowerAC COmpact ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.