Bosch PHD5513 Beautixx kılavuzu

AşağıdaBosch PHD5513 Beautixx için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Saç Kurutma Makinesi
  • Model/isim: PHD5513 Beautixx
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Macar, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 45
44
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
de
44 tr
Bu Bosch cihazını satın aldığınız için
tebrikler.
Size büyük keyif verecek yüksek kaliteli
bir ürün satın aldınız.
Güvenlik uyarıları
Kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice
okuyunuz, bu kılavuzda yer alan bilgilere
uyunuz ve kılavuzu saklayınız! Bu kulla-
nım kılavuzu çeşitli modelleri ve aksesu-
arlarını anlatmaktadır:
Bu cihaz evde kullanım için veya ticari
olmayan, evdeki kullanıma benzer kulla-
nım türleri için öngörülmüştür. Mağaza,
büro, çiftlik ve diğer ticari işletmelerde
personel için ayrılan mekanlardaki kul-
lanım türleri ve pansiyon, küçük otel ve
benzer konaklama tesislerinde kalan
müşteriler tarafından kullanılma ve buna
benzer kullanım türleri, „evdeki kullanı-
ma benzer kullanım türleri”nin kapsamı-
na girer.
Üretici	irma;	kullanım	kılavuzu	basıldıktan	
sonra,	ürünün	teknik	özelliklerini	geliştirmek	
amacıyla	bir	takım	değişiklikler	yapabilir.	Bu	
yapılan	değişiklikleri.	Çağrı	yönetim	merke­
zinden	öğrenebilirsiniz.
¡ Elektrik çarpma ve yangın tehlikesi
Cihazı	yalnızca	tip	levhası	üzerindeki	bilgi­
lere	göre	bağlayınız	ve	işletiniz.	
Bu	alet	iziken	yetersiz,	algılamada	zorluk	
çeken	veya	zihinsel	özürlü	kişilerce	)ço­
cuklar	da	dahil(	veya	onların	güvenliğinden	
sorumlu	bir	kişinin	gözetimi	altında	olmak­
sızın;	veya	aletin	kullanımı	ile	ilgili	talimatlar	
hakkında	deneyimsiz	ve	bilgisiz		kişilerce	
kullanıma	uygun	değildir.
Çocukları	gözetim	altında	tutarak	aletle	oy­
namalarına	izin	vermeyin.	Lütfen	çocukların	
cihaza	erişememesini	sağlayınız.
Cihaz	yalnızca	elektrik	kablosunda	ve	ci­
hazın	gövdesinde	hiçbir	hasar	görünmediği	
takdirde	kullanılmalıdır.
Fişi	her	kullanımdan	sonra	veya	hatalı	çalış­
ma	durumunda	prizden	çekiniz.
Tehlikelerin	önlenmesi	için,	örneğin	hasar­
lı	bir	elektrik	kablosunun	değiştirilmesi	gibi	
cihaz	üzerindeki	onarım	işleri	yalnızca	müş­
teri	servisimiz	tarafından	yapılabilir.
Elektrik	kablosu
	
● sıcak	parçalara	temas	ettirilmemelidir
	
● keskin	kenarların	üzerinden	çekilmemelidir
	
● cihazı	taşımak	için	kullanılmamalıdır.
Cihazı	ıslak	saçlarda	veya	plastikten	yapıl­
mış	saç	üzerinde	uygulamayınız.
Banyo küvetlerinin, lavabo-
ların veya içinde su bulu-
nan veya içine su dökülen
başka haznelerin yakınında
kullanmayınız.
¡ Ölüm tehlikesi
Cihaz	asla	suya	temas	ettirilmemelidir.	Ci­
haz	kapalıyken	de	tehlike	vardır.	Bu	neden­
le	kullanımdan	sonra	ve	kullanım	esnasında	
saça	uygulamaya	ara	verildiğinde	mutlaka	
iş	çekilmelidir.
Evinizdeki	elektrik	tesisatına	30	mA’e	kadar	
olan	bir	hata	akımı	koruma	şalterinin	mon­
tajı	ek	bir	koruma	sağlar.	Lütfen	bir	elektrik	
tesisatçısına	başvurarak	bilgi	alınız.
Dikkat! Şekillendirme	başlığı	ve	dağıtıcı	
çok	ısınabilir.	Çıkartmadan	önce	soğumala­
rını	bekleyin.
EEE yönetmeliğine uygundur
Sayfa: 46
45
PHD5.			03/2010
de 45
tr
Isı	değiştirme	anahtarı	k:
1	düşük	 2	orta	 3	yüksek
Fan	değiştirme	anahtarı	l:
0	kapalı	 1	haif	 2	güçlü
Üleyiciyi	başınızdan	yaklaşık	10	cm	uzak­
lıkta	tutun.
İyonizasyon
Bu	saç	kurutma	makinası	bir	sürekli	iyoni­
zasyon	özelliğine	sahiptir.	İyonlar,	doğada	
bulunan	elektrik	yüklü	parçacıklar	olup	saç	
kurutma	makinesi	içinde	bir	iyon	üreteci	ta­
rafından	üretilir.
Saçlar	bu	şekilde	daha	yumuşak	olur	ve	
daha	iyi	taranabilir.	Saçların	statik	yüklen­
mesi	yani	saçların	„uçması“	azaltılır	)=	an­
tistatik	efekti(.
İyonizasyon	fonksiyonu	her	zaman	aktiftir.	
LED’li	gösterge	sürekli	kırmızı	renkte	yanar.
care tuşu
care	düğmesine	bastığınızda,	hava	akışı	ve	
sıcaklık,	otomatik	olarak,	önceden	ayarlan­
mış	bir	seviyeye	geçecektir.	care	ayarı	saç­
ları	özellikle	haifçe	kurutur.
care	düğmesi	kilitlenebilir	ve	ışıklıdır.	Turbo	
işlevi	etkinleştirilmediği	sürece.	care	ayarı	
her	saç	tipine	koruma	sağlar.
Kumanda elemanları ve
aksesuarlar
1 Isı	değiştirme	anahtarı	k	
2 Fan	değiştirme	anahtarı	l	
3 care tuşu
4 turbo tuşu
5 Cool	tuşu	3
6 LED’li	gösterge	–	İyonizasyon	için	sü­
rekli	kırmızı	renkte	yanar
7 Çıkarılabilir	hava	giriş	ızgaras
8 Şekillendirme	başlığ
9 Asma	halkası
Sadece PHD5781
10 Kablo	bağı
Sadece PHD5780 / PHD5980
11 Dağıtıcı
Sadece PHD5781
Saç	kurutma	makinesinin	tutma	yeri	
döndürülebilir.
Saç kurutma makinesi
kullanımı
Önemli:
	
● Fan	veya	hava	emiş	boşluğunu	asla	
kapatmayın.
	
● Hava	emiş	ağzında	tüylerin	ve	saç	kılları­
nın	olmamasına	dikkat	edilmelidir.
	
● Eğer	saç	kurutma	makinesi	aşırı	ısınırsa,	
örneğin	hava	girişi	kapatılırsa,	alet	oto­
matik	olarak	kapanır.	Birkaç	dakika	sonra	
yeniden	açılacaktır.
Havluyla	kurutulan	saça	ön­kurutma	uygu­
lamak	için	sıcaklık	ayarı	3’ü	ve	fan	ayarı	2’yi	
seçin.	
Sayfa: 48
47
PHD5.			03/2010
de 47
tr
Saklanması
	 Elektrik	kablosu	çok	sıkı	dolan­
mamalıdır!
Kablo	bağı	ile	kabloyu	bağlayın.
Sadece PHD5781
Saklarken	çok	yer	tutmaması	için	saç	kurut­
ma	makinesinin	tutma	yeri	180°	döndürüle­
bilir	)Şek.	C(.
İmha edilmesi A
Bu	cihaz	Avrupa	yönetmeliklerine	göre	elekt­
rikli	ve	elektronik	eski	cihazlar	)waste	electri­
cal	and	electronic	equipment­WEEE(	kapsa­
mında	olup	2002/96/EG	onaylıdır.	Bu	konu­
daki	yönetmelik	eski	cihazların	AB­normlarına	
göre	imha	edilmeleri	konusunda	çerçeveyi	
belirler.	Her	ülkenin	imha	etme	yöntemi	farklı­
dır.	Lütfen	cihazı	aldığınız	mağazadan	güncel	
imha	etme	yolları	hakkında	bilgi	alınız.
Garanti
Bu	cihaz	için,	yurt	dışındaki	temsilciliklerimi­
zin	vermiş	olduğu	garanti	şartları	geçerlidir.	
Bu	hususta	daha	detaylı	bilgi	almak	için,	
cihazı	satın	aldığınız	satıcıya	baş	vurunuz.	
Garanti	süresi	içerisinde	bu	garantiden	ya­
rarlanabilmek	için,	cihazı	satın	aldığını­
zı	gösteren	işi	veya	faturayı	göstermeniz	
şarttır.
Değişiklik	hakları	mahfuzdur.
Makinenizi daha verimli kullanabilmeniz
için:
	
● Bu	cihazlar	ev	tipi	kullanıma	uygundur,	
endüstriyel	)sanayi	tipi(	kullanıma	uygun	
değildir.
	
● Cihazı	sadece	tip	levhasındaki	bilgilere	
uygun	bir	şekilde	elektrik	prizine	bağlayıp	
çalıştırınız.
	
● Cihazınızı	kullanmayacaksanız,	düğme­
sinden	kapatıp	kaldırınız.

Sorular & cevaplar

Bosch PHD5513 Beautixx hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PHD5513 Beautixx hakkında bir soru sorun

Bosch PHD5513 Beautixx ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PHD5513 Beautixx kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PHD5513 Beautixx ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.