Bosch PHD2511 StarShine kılavuzu

AşağıdaBosch PHD2511 StarShine için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Saç Kurutma Makinesi
  • Model/isim: PHD2511 StarShine
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Türk, Yunan, Macar, Endonezya, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 64
63
PHD2511			07/2011
63
tr
Güvenlik	uyarıları
Kullanım	kılavuzunu	lütfen	dikkatlice	okuyunuz,	
bu	kılavuzda	yer	alan	bilgilere	uyunuz	ve	kılavuzu	
saklayınız!
Bu	aleti	bir	başkasına	verirken,	yanına	bu	
talimatları	da	ekleyin.
Bu	cihaz	evde	kullanım	için	veya	ticari	olmayan,	
evdeki	kullanıma	benzer	kullanım	türleri	için	ön-
görülmüştür.	Mağaza,	büro,	çiftlik	ve	diğer	ticari	
işletmelerde	personel	için	ayrılan	mekanlardaki	
kullanım	türleri	ve	pansiyon,	küçük	otel	ve	benzer	
konaklama	tesislerinde	kalan	müşteriler	tarafından	
kullanılma	ve	buna	benzer	kullanım	türleri,	„evdeki	
kullanıma	benzer	kullanım	türleri”nin	kapsamına	
girer.
Kullanma	kılavuzları	bir	çok	model	için	yapılmakta-
dır.	Bu	yüzden	kullanım	kılavuzu	ile	cihazın	özellik-
leri	arasında	farklılıklar	olabilir.
Üretici	irma;	kullanım	kılavuzu	basıldıktan	sonra,	
ürünün	teknik	özelliklerini	geliştirmek	amacıyla	bir	
takım	değişiklikler	yapabilir.	Bu	yapılan	değişiklikle-
ri	Çağrı	yönetim	merkezinden	öğrenebilirsiniz.
EEE	yönetmeliğine	uygundur
110617_PHD2511.indd 63 01.07.2011 15:16:53
Sayfa: 65
64
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
64 tr
¡ Elektrik	çarpma	ve	yangın	tehlikesi!
Cihazı	yalnızca	tip	levhası	üzerindeki	bilgilere	göre	
bağlayınız	ve	işletiniz.	
8	yaşın	altındaki	çocukların	cihazı	kullanması	
yasaktır.
Bu	cihazlar	8	yaş	ve	üstü	çocuklar	ve	iziksel,	
duyusal	ya	da	zihinsel	engeli	olan	ya	da	deneyimi	
ve	bilgisi	yetersiz	olan	kişiler	tarafından	sadece,	
sorumlu	bir	kişinin	nezareti	altında	veya	cihazın	
güvenli	kullanımı	konusunda	bilgilendirilmiş	
olmaları	ve	kullanımdan	kaynaklanan	tehlikeleri	
anlamış	olmaları	halinde	kullanılabilir.	Çocukların	
cihazla	oynaması	yasaktır.	Refekatçisi	olmayan	
çocukların	cihazda	temizlik	ve	kullanıcı	bakımı	
yapması	yasaktır.
Cihaz	yalnızca	elektrik	kablosunda	ve	cihazın	göv-
desinde	hiçbir	hasar	görünmediği	takdirde	kullanıl-
malıdır.
Fişi	her	kullanımdan	sonra	veya	hatalı	çalışma	du-
rumunda	prizden	çekiniz.
Tehlikelerin	önlenmesi	için,	örneğin	hasarlı	bir	
elektrik	kablosunun	değiştirilmesi	gibi	cihaz	üzerin-
deki	onarım	işleri	yalnızca	müşteri	servisimiz	tara-
fından	yapılabilir.
Elektrik	kablosu
	
● sıcak	parçalara	temas	ettirilmemelidir,
	
● keskin	kenarların	üzerinden	çekilmemelidir,
110617_PHD2511.indd 64 01.07.2011 15:16:53
Sayfa: 66
65
PHD2511			07/2011
65
tr
	
● cihazı	taşımak	için	kullanılmamalıdır.
Cihazı	ıslak	saçlarda	veya	plastikten	yapılmış	saç	
üzerinde	uygulamayınız.
Banyo	küvetlerinin,	lavaboların	veya	
içinde	su	bulunan	veya	içine	su	dökülen	
başka	haznelerin	yakınında	kullanmayı-
nız.
¡ Ölüm	tehlikesi!
Cihaz	asla	suya	temas	ettirilmemelidir.	Cihaz	ka-
palıyken	de	tehlike	vardır.	Bu	nedenle	kullanımdan	
sonra	ve	kullanım	esnasında	saça	uygulamaya	
ara	verildiğinde	mutlaka	işi	çekilmelidir.Evinizdeki	
elektrik	tesisatına	30	mA’e	kadar	olan	bir	hata	akı-
mı	koruma	şalterinin	montajı	ek	bir	koruma	sağlar.	
Lütfen	bir	elektrik	tesisatçısına	başvurarak	bilgi	alı-
nız.
¡ Boğulma	riski!	
Çocukların	ambalaj	malzemesiyle	oynamasına	izin	
vermeyin.
¡ Dikkat!
Şekillendirme	başlığı	ısınabilir,	çıkarmadan	önce	
soğumasını	bekleyin.
110617_PHD2511.indd 65 01.07.2011 15:16:54
Sayfa: 67
66
Robert	Bosch	Hausgeräte	GmbH
66 tr
	
Bu	Bosch	cihazını	satın	aldığınız	için	
tebrikler.
Size	büyük	keyif	verecek	yüksek	kaliteli	
bir	ürün	satın	aldınız.
Kumanda	elemanları	ve	
aksesuarlar
1	Isı	değiştirme	anahtarı	k
	
– Kademe	1	=	düşük
	
– Kademe	2	=	orta
	
– Kademe	3	=	yüksek
2	Fan	değiştirme	anahtarı	l
	
– Kademe	0	=	kapalı
	
– Kademe	1	=	hai
	f
	
– Kademe	2	=	güçlü
3	Sabitlenebilir	Cool	tuşu	3
4	Hava	giriş	ızgarası
5	Şekillendirme	başlığı
6	Asma	halkası
Kullanımı
Fan	ve	ısı	kademelerini	arzunuza	göre	karı-
şık	olarak	seçebilirsiniz.
Genel	bilgiler
	
● Fan	veya	hava	emiş	boşluğunu	asla	
kapatmayın.
	
● Hava	emiş	ağzında	tüylerin	ve	saç	kılları-
nın	olmamasına	dikkat	edilmelidir.
	
● Bir	hava	ağzının	kapatılması/örtülmesi	
gibi	nedenlerle	aşırı	ısınma	olduğunda	
sac	kurutma	makinesi	otomatik	olarak	
kapanır.
Önemli:	Cihazın	i
	şi	mutlaka	çekilmeli	ve	ci-
haz	soğuyuncaya	kadar	bir	kaç	dakika	bek-
lenmelidir.	Cihaz	sonra	her	zaman	olduğu	
gibi	kullanılabilir.
	
● Islak	saçı	kurutmak	için	2.	kademeyi	se-
çin.	Bu	kademede	fan	ağzını,	başınızdan	
yakl.	10	cm	uzakta	tutun.
Cool	tuşu	3
Cool	fonksiyonu,	kurutma	işleminden	sonra	
saç	modelinin	sağlamlaştırılması	için	ideal-
dir.	Soğuk	hava	akımı	sayesinde	ilgili	saç	
kısımları	sabitlenir.
Cool	fonksiyonu,	Cool	tuşuna	3		basılarak	
her	kademede	devreye	sokulabilir.	
Cool	tuşuna	3	tekrar	basılarak	Cool	fonksi-
yonu	kapatılabilir.
Şekillendirme	başlığı
Şekillendirme	başlığı	5	belli	saç	kısımlarının	
isabetli	bir	şekilde	kurutulması	ve	şekillendi-
rilmesi	için	uygundur.	
	 Şekillendirme	başlığını	5	alete	
takın.	Başlık	duyulabilecek	şe-
kilde	yerine	geçmelidir.	Başlık	
gerektiğinde	döndürülebilir.
Kullanımı
	
● Fanı	ve	ısıyı	daha	yüksek	bir	seviyeye	
ayarlayın.
	
● Saç	kurutma	makinesinden	çıkan	havayı	
doğrudan	saçın	ilgili	kısmına	tutun.
	
● Sabitlemek	için	Cool	tuşunu	3	devreye	
sokun	ve	işlemi	tekrarlayın
Önemli:	Şekillendirme	başlığı	saça	doğru-
dan	temas	etmemelidir.
Dikkat!	Şekillendirme	başlığı	5	ısınabilir,	çı-
karmadan	önce	soğumasını	bekleyin.
Bosch	cihazlarıyla	şekillendirme	hakkında	
daha	fazla	bilgi	için:
www.bosch-personalstyle.com
110617_PHD2511.indd 66 01.07.2011 15:16:54
Sayfa: 68
67
PHD2511			07/2011
67
tr
İmha	edilmesi	A
Ambalajı	çevre	dostu	bir	şekilde	elden	çıka-
rın.	Bu	cihaz	Avrupa	yönetmeliklerine	göre	
elektrikli	ve	elektronik	eski	cihazlar	(waste	
electrical	and	electronic	equipment-WEEE)	
kapsamında	olup	2002/96/EG	onaylıdır.	Bu	
konudaki	yönetmelik	eski	cihazların	AB-
normlarına	göre	imha	edilmeleri	konusunda	
çerçeveyi	belirler.	Her	ülkenin	imha	etme	
yöntemi	farklıdır.	Lütfen	cihazı	aldığınız	ma-
ğazadan	güncel	imha	etme	yolları	hakkında	
bilgi	alınız.
Garanti
Bu	cihaz	için,	yurt	dışındaki	temsilciliklerimi-
zin	vermiş	olduğu	garanti	şartları	geçerlidir.	
Bu	hususta	daha	detaylı	bilgi	almak	için,	
cihazı	satın	aldığınız	satıcıya	baş	vurunuz.	
Garanti	süresi	içerisinde	bu	garantiden	ya-
rarlanabilmek	için,	cihazı	satın	aldığını-
zı	gösteren	i
	şi	veya	faturayı	göstermeniz	
şarttır.
Değişiklik	hakları	mahfuzdur.
Makinenizi	daha	verimli	kullanabilmeniz	
için:
	
● Bu	cihazlar	ev	tipi	kullanıma	uygundur,	
endüstriyel	(sanayi	tipi)	kullanıma	uygun	
değildir.
	
● Cihazı	sadece	tip	levhasındaki	bilgilere	
uygun	bir	şekilde	elektrik	prizine	bağlayıp	
çalıştırınız.
	
● Cihazınızı	kullanmayacaksanız,	düğme-
sinden	kapatıp	kaldırınız.
Temizlik	ve	bakım
Cihazı	kaldırmadan	veya	temizlemeden	
önce	tam	olarak	soğumasını	bekleyin!	
¡ Elektrik	çarpma	tehlikesi!
Cihaz	temizlenmeden	önce	elektrik	i
	şi	
çekilmelidir.
Cihaz	asla	suyun	içine	daldırılmamalıdır.
Buharlı	temizleyici	kullanılmamalıdır.
	
● Cihazı	dıştan	sadece	nemli	bir	bezle	silin	
ve	ardından	kurulayın.	Keskin	veya	aşın-
dırıcı	temizlik	ilacı	kullanmayın.
	
● Hava	giriş	ızgarasını	4	yumuşak	bir	fırça	
kullanarak	düzenli	aralıklarla	temizleyin.
	
● Şekillendirme	başlığını	5	çıkartın	ve	te-
mizleyin.	Tamamen	kuruduktan	sonra	tek-
rar	kullanabilirsiniz.
Saklanması
	 Elektrik	kablosu	çok	sıkı	dolan-
mamalıdır!
Teknik	Veriler
Elektrik	Bağlantısı	
(Gerilim/Frekans)
220-240	V	/
50	Hz
Çektiği	güç 1800	W
110617_PHD2511.indd 67 01.07.2011 15:16:54

Sorular & cevaplar

Bosch PHD2511 StarShine hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch PHD2511 StarShine hakkında bir soru sorun

Bosch PHD2511 StarShine ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch PHD2511 StarShine kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch PHD2511 StarShine ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.