Bosch GRL 400 H Professional kılavuzu

AşağıdaBosch GRL 400 H Professional için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Uzaklık Ölçer
  • Model/isim: GRL 400 H Professional
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Çek, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Çin, Hırvat, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 138
Türkçe | 139
Bosch Power Tools 2 610 A13 330 | (5.8.10)
tr
Güvenlik Talimat
Rotasyonlu distomat
Ölçme cihaz ile tehlikesiz ve
güvenli biçimde çalşabilmek için
bütün güvenlik talimat okunmal
ve uyarlara uyulmaldr. Ölçme
cihaz üzerindeki uyar etiketlerini
hiçbir zaman görünmez hale getir-
meyin. BU GÜVENLİK TALİMATINI
GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN.
f Dikkat – Burada belirtilen kullanm veya ayar
hükümlerine uyulmadğ veya başka yöntem-
ler kullanldğ takdirde cihazn çkaracağ
şnlar kullanc için tehlikeli olabilir.
f Bu ölçme cihaz İngilizce uyar etiketi ile
birlikte teslim edilir (grafik sayfasnda 14
numara ile işaretli).
f İlk kullanmdan önce İngilizce uyar etike-
tinin üzerine cihazla birlikte teslim edilen
kendi dilinizdeki uyar etiketini yapştrn.
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara
doğrultmayn ve kendiniz de lazer şnna
bakmayn. Bu ölçme cihaz IEC 60825-1
uyarnca 2. Snf lazer şn üretir. Bu nedenle
başkalarnn gözünü kamaştrabilirsiniz.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve
orijinal yedek parça kullanma koşulu ile
onartn. Bu yolla ölçme cihaznn güvenliğini
her zaman sağlarsnz.
f Çocuklarn denetiminiz dşnda lazerli
ölçme cihazn kullanmasna izin vermeyin.
Çocuklar istemeden başkalarnn gözünü
kamaştrabilir.
f Bu ölçme cihaz ile yaknnda yanc svlar,
gazlar veya tozlarn bulunduğu patlama teh-
likesi olan yerlerde çalşmayn. Ölçme cihaz
içinde toz veya buharlar tutuşturabilecek
kvlcmlar üretilebilir.
f Akü paketini (kartuş aküyü) açmayn. Ksa
devre tehlikesi vardr.
Akü paketini scaklğa (örneğin
sürekli güneş şnna), ateşe, suya ve
neme karş koruyun. Patlama tehlikesi
vardr.
f Kullanm dşndaki akü paketlerini kontak
uçlarn köprüleyebilecek büro ataçlar,
madeni paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar
veya diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutun. Akünün kontak uçlarnn ksa devre yap-
mas yanmalara veya yangna neden olabilir.
f Akü paketini sadece bu kullanm
klavuzunda belirtilen şarj cihaz ile şarj
edin. Belirli türdeki bir akünün şarjna uygun
şarj cihaznn değişik türdeki akülerin
şarjnda kullanlmas yangn tehlikesi yaratr.
f Sadece ölçme cihaznn tip etiketinde
belirtilen gerilime sahip orijinal Bosch akü
paketleri kullann. Örneğin taklitler veya
işlem gören yabanc marka akü paketleri
kullanldğnda, patlama sonucu yaralanmalar
ve maddi hasarlar meydana gelebilir.
IEC 60825-1:2007-03
<1mW, 635 nm
OBJ_BUCH-1179-001.book Page 139 Thursday, August 5, 2010 10:07 AM
Sayfa: 139
140 | Türkçe
2 610 A13 330 | (5.8.10) Bosch Power Tools
Akü şarj cihaz
Bütün uyarlar ve talimat hükümle-
rini okuyun. Açklanan uyarlara ve
talimat hükümlerine uyulmadğ tak-
dirde elektrik çarpmalarna, yangn-
lara ve/veya ağr yaralanmalara
neden olunabilir.
Şarj cihazn yağmur ve neme karş
koruyun. Şarj cihaznn içine su
szmas elektrik çarpma tehlikesini
artrr.
f Bu şarj cihaz ile yabanc marka aküleri şarj
etmeyin. Bu şarj cihaz sadece rotasyonlu
distomat içine yerleştirilmiş olan orjinal
Bosch akü paketlerinin şarjna uygundur.
Yabanc marka aküler şarj edilirken yangn ve
patlama tehlikesi ortaya çkabilir.
f Şarj cihazn temiz tutun. Kirlenme nedeniyle
elektrik çarpma tehlikesi ortaya çkar.
f Her kullanmdan önce şarj cihazn, kabloyu
ve fişi kontrol edin. Hasar tespit ederseniz
şarj cihazn kullanmayn. Şarj cihazn
kendiniz açmayn, sadece kalifiye
elemanlara veya uzmanlara açtrn ve
sadece orijinal yedek parçalar kullann.
Hasarl şarj cihaz, kablo ve fişler elektrik
çarpma tehlikesini artrr.
f Şarj cihazn kolay tutuşan zeminlerde kul-
lanmayn (örneğin kağt, tekstil malzemesi
vb.). Şarj işlemi srasnda şarj cihaznda mey-
dana gelen snma yangn tehlikesi doğurur.
f Yanlş kullanm durumunda aküden sv dşa-
r szabilir. Bu sv ile temasa gelmeyin. Yan-
lşlkla temasa gelirseniz su ile iyice ykayn.
Eğer sv gözlerinize gelecek olursa hemen
bir hekime başvurun. Dşar szan akü svs
cilt tahrişlerine ve yanmalara neden olabilir.
f Çocuklara dikkat edin ve şarj cihaz ile
oynamadklarndan emin olun.
f Zihinsel veya fisiksel engelli kişiler şarj
cihazn sadece denetim ve gözetim altnda
veya yönlendirme altnda izin verildiği
takdirde kullanabilirler. Dikkatli bir
yönlendirme hatal kullanm ve yaralanma
tehlikesini azaltr.
Fonksiyon tanm
Lütfen rotasyonlu distomatn ve şarj cihaznn
şeklinin bulunduğu kapak sayfasn açn ve
kullanm klavuzunu okuduğunuz sürece açk
tutun.
Usulüne uygun kullanm
Rotasyonlu distomat
Bu ölçme cihaz; yataylklarn hassas biçimde
belirlenmesi ve kontrol edilmesi için tasarlan-
mştr. Bu ölçme cihaz dikey nivelman için
uygun değildir.
Bu ölçme cihaz açk havada kullanlmaya
uygundur.
Akü şarj cihaz
Şarj cihazn ancak bütün işlevlerini ve talimat
okuyup öğrendikten sonra kullann.
OBJ_BUCH-1179-001.book Page 140 Thursday, August 5, 2010 10:07 AM
Sayfa: 140
Türkçe | 141
Bosch Power Tools 2 610 A13 330 | (5.8.10)
Teknik veriler
Rotasyonlu distomat GRL 400 H
Professional
Ürün kodu 3 601 K61 800
Çalşma alan (yarçap)1)
– Lazer alglayc olmadan, yak.
– Lazer alglayc ile, yak.
10 m
200 m
Nivelman hassaslğ1) 2)
±0,08 mm/m
Otomatik nivelman, tipik ±8 % (±5°)
Nivelman süresi, tipik 15 s
Rotasyon hz 600 dev/dak
İşletme scaklğ –10 ... +50 °C
Saklama scaklğ –20 ... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer snf 2
Lazer tipi 635 nm, <1 mW
Ø Çkş deliğinde lazer şn, yak.1)
5 mm
Sehpa girişi (yatay) 5/8"-11
Aküler (NiMH)
Bataryalar (Alkali-Mangan)
2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)
2 x 1,5 V LR20 (D)
İşletme süresi, yak.
– Aküler (NiMH)
– Bataryalar (Alkali-Mangan)
30 h
50 h
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre 1,8 kg
Ölçüleri (uzunluk x genişlik x yükseklik) 183 x 170 x 188 mm
Koruma türü IP 65 (toz szdrmaz ve su
huzmesine karş korumal)
1) 20 °C
2) Eksenler boyunca
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin, tek tek aletlerin ürün kodlar değişik olabilir.
Ölçme cihaznzn tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numaras 13 ile olur.
OBJ_BUCH-1179-001.book Page 141 Thursday, August 5, 2010 10:07 AM
Sayfa: 141
142 | Türkçe
2 610 A13 330 | (5.8.10) Bosch Power Tools
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen elemanlarn numaralar rotas-
yonlu distomatn ve şarj cihaznn şeklinin bulun-
duğu grafik sayfasndaki numaralarla ayndr.
1 Nivelman otomatiği göstergesi
2 Açma/kapama ve şok uyar tuşu
3 Şok uyar göstergesi
4 Değişken lazer şn
5 Lazer şn çkş deliği
6 Şarj durumu göstergesi
7 Kartuş akü
8 Batarya gözü
9 Batarya gözü kapak kilidi
10 Akü paketi (kartuş akü) kilidi
11 Şarj fişi soketi
12 Sehpa girişi 5/8"
13 Seri numaras
14 Lazer uyar etiketi
15 Şarj cihaz
16 Şarj cihaz şebeke bağlant fişi
17 Şarj fişi
18 Sehpa*
19 Distomat-Ölçme latas*
20 Lazer alglayc*
21 Lazer gözlüğü*
22 Ayakl ölçme latas*
23 Mesnet*
24 Çanta
* Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir.
Montaj
Rotasyonlu distomatn enerji ikmali
Bataryalarla/Akülürle işletim
Bu ölçme cihaznn alkali mangan bataryalarla
kullanlmas tavsiye edilir.
Batarya gözünü 8 açmak için kilidi 9 konumuna
çevirin ve batarya gözünü dşar çekin .
Bataryalar yerleştirirken batarya gözü içindeki
şekillerde gösterilen doğru kutuplamaya dikkat
edin.
Daima bataryalarn hepsini birden değiştirin.
Ayn üreticinin ayn kapasitedeki bataryalarn
kullann.
Batarya gözünü 8 kapatn ve kilidi 9 konumuna
çevirin .
Bataryalar yanlş yerleştirdiyseniz ölçme cihaz
açlmaz. Bataryalar doğru kutuplama yaparak
yerleştirin.
f Cihaznz uzun süre kullanmayacaksanz
bataryalar cihazdan çkarn. Uzun süre
kullanlmayan bataryalar oksitlenir ve ken-
diliğinden boşalr.
Şarj cihaz
Ürün kodu 2 610 A13 782
Anma gerilimi V~ 100–240
Frekans Hz 50/60
Akü şarj gerilimi V= 7,5
Şarj akm A 1,0
Müsaade edilen şarj scaklk aralğ °C 0–45
Şarj süresi h 14
Akü hücrelerinin says 2
Anma gerilimi (Aküler) V= 2 x 1,2
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre kg 0,2
Koruma snf /II
OBJ_BUCH-1179-001.book Page 142 Thursday, August 5, 2010 10:07 AM
Sayfa: 142
Türkçe | 143
Bosch Power Tools 2 610 A13 330 | (5.8.10)
Akü paketi ile işletim
İlk kullanmdan önce akü paketini 7 şarj edin.
Akü paketi sadece kendisi için öngörülen şarj
cihaz 15 ile şarj edilebilir.
f Şebeke gerilimine dikkat edin! Akm
kaynağnn gerilimi şarj cihaznn tip
etiketindeki verilere uymaldr. 230 V işaretli
şarj cihazlar 220 V ile de çalştrlabilir.
Akm şebekenize uygun şebeke bağlant fişini 16
şarj cihazna 15 takn ve kavrama yapmasn
sağlayn.
Şarj cihaznn şarj fişini 17 akü paketinin soketine
11 takn. Şarj cihazn akm şebekesine bağlayn.
Boş akü paketinin şarj yaklaşk 14 h sürer. Şarj
cihaz ve akü paketi aşr şarja karş emniyetlidir.
Yeni veya uzun süre kullanlmamş bir akü paketi
tam performansna ancak yaklaşk 5 kez şarj-
deşarj olduktan sonra ulaşr.
Akü paketini 7 her kullanmdan sonra şarj
etmeyin, aksi takdirde kapasitesi düşer. Akü
paketini ancak şarj durumu göstergesi 6 yanp
sönerse veya sürekli yanarsa şarj edin.
Şarj edildikten sonra işletim süresi belirgin
ölçüde düşük oluyorsa kartuş akü kullanm
ömrünü tamamlamş demektir ve yenilenmelidir.
Kartuş akü boş durumda iken de ölçme cihaznz
akm şebekesine bağl şarj cihaz 15 ile de çalşt-
rabilirsiniz. Ölçme cihazn kapatn, kartuş aküyü
yaklaşk 10 dakika şarj edin ve ölçme cihazn şarj
cihaz akm şebekesine bağl iken tekrar açn.
Akü paketini (kartuş aküyü) 7 değiştirmek için
kilidi 10 ilgili konuma çevirin ve akü paketini
7 çkarn.
Yeni akü paketini yerine yerleştirin ve kilidi 10
ilgili konuma çevirin .
f Uzun süre kullanmayacaksanz akü paketini
ölçme cihazndan çkarn. Aküler uzun süre
kullanm dş kaldklarnda paslanabilir ve
kendiğinden boşalabilir.
Şarj durumu göstergesi
Şarj durumu göstergesi 6 krmz olarak yanp
sönmeye başladktan sonra ölçme cihaz 2 saat
daha çalştrlabilir.
Şarj durumu göstergesi 6 sürekli krmz
yanmaya başladktan sonra artk ölçme mümkün
değildir. Ölçme cihaz 1 dakika sonra otomatik
olarak kapanr.
İşletme
Rotasyonlu distomatn işletime alnmas
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve
doğrudan güneş şnndan koruyun.
f Ölçme cihazn aşr scaklklara ve büyük
scaklk değişikliklerine maruz brakmayn.
Örneğin cihaz uzun süre otomobil içinde
brakmayn. Büyük scaklk değişikliklerinde
ölçme cihazn çalştrmadan önce bir süre
scaklk dengelenmesini bekleyin. Aşr
scaklklarda veya büyük scaklk değişiklikle-
rinde ölçme cihaznn hassaslğ kaybolabilir.
f Ölçme cihazn şiddetli çarpma ve düşmeler-
den koruyun. Şiddetli dş etkilere maruz
kaldğnda ölçme cihaz ile çalşmaya devam
etmeden önce daima hassaslk kontrolü
yapn (Baknz: “Rotasyonlu distomatn
nivelman hassaslğ”, sayfa 145).
Ölçme cihaznn yerleştirilmesi
Ölçme cihazn sağlam bir zemine
yerleştirin veya bir sehpaya 18
takn.
Yüksek nivelman hassaslğ nedeniyle ölçme cihaz
sarsnt ve konum değişmelerine tepki gösterir.
Tekrar tekrar nivelman yapmak zorunda kalma-
mak ve işletime ara vermemek için ölçme ciha-
znn sağlam bir konumda olmasna dikkat edin.
Açma/kapama
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara
(özellikle gözlerine) doğrultmayn ve (uzak
mesafeden de olsa) kendiniz de lazer
şnna bakmayn. Bu ölçme cihaz açldktan
hemen sonra değişken lazer şn 4 gönderir.
Ölçme cihazn açmak için açma/kapama tuşuna
2 ksa süre basn. Göstergeler 3, 1 ve 6 ksa süre
yanar. Ölçme cihaz hemen otomatik nivelman
işlemine başlar. Nivelman işlemi esnasnda
nivelman göstergesi 1 yeşil olarak yanp söner,
lazer dönmez ve yanp söner.
Nivelman göstergesi 1 sürekli olarak yeşil
yanmaya başlaynca ve lazer sürekli olarak
yannca ölçme cihaznn nivelman yaplmş
demektir. Nivelman işlemi bittikten sonra ölçme
cihaz otomatik olarak rotasyonlu işletime geçer.
OBJ_BUCH-1179-001.book Page 143 Thursday, August 5, 2010 10:07 AM
Sayfa: 143
144 | Türkçe
2 610 A13 330 | (5.8.10) Bosch Power Tools
Ölçme cihaz, lazer alglaycnn kullanmna da
uygun olan sabit bir rotasyon hz ile sadece
rotasyonlu işletimde çalşr.
Cihazn fabrikasyon ayarnda şok uyar
fonksiyonu otomatik olarak açlr, şok uyar
göstergesi 3 yeşil olarak yanar.
Ölçme cihazn kapatmak için açma/kapama
tuşuna 2 ksa süre basn. Şok uyars devrede
iken (şok uyar göstergesi 3 krmz olarak yanp
söner) şok uyar fonksiyonunu yeniden
başlatmak için açma/kapama tuşuna ksaca
basn ve daha sonra cihaz kapatmak için
açma/kapama tuşuna yeniden ksaca basn.
f Açk durumdaki ölçme cihazn brakp
gitmeyin ve işiniz bitince cihaz kapatn.
Lazer şn başkalarnn gözünü alabilir.
Ölçme cihaz 2 saatten fazla otomatik nivelman
alan dşnda kalrsa ve şok uyars 2 saatten fazla
devrede kalrsa, cihaz bataryalar korumak üzere
otomatik olarak kapanr (Baknz: “Rotasyonlu
distomat nivelman otomatiği”, sayfa 144). Bu
durumda ölçme cihazn yeniden konumlandrn
ve tekrar açn.
Rotasyonlu distomat nivelman
otomatiği
Açldktan sonra ölçme cihaz yataylğ kontrol
eder ve yaklaşk %8’lik (5°) otomatik nivelman
alan içindeki sapmalar dengeler.
Ölçme cihaz açldktan sonra veya pozisyon de-
ğişikliğinden sonra %8’den daha eğik duruyorsa,
nivelman mümkün değildir. Bu durumda rotor
durur, lazer yanp söner ve nivelman göstergesi
1 sürekli krmz olarak yanar. Ölçme cihazn
yeniden konumlandrn ve nivelman işlemini
bekleyin. Yeniden konumlandrma yaplmazsa
2 dakika sonra lazer ve 2 saat sonra ölçme cihaz
otomatik olarak kapanr.
Ölçme cihaz nivelman yaptktan sonra yataylğ
sürekli olarak kontol eder. Konum değişiklikle-
rinde otomatik nivelman yaplr. Hatal ölçümler-
den kaçnmak üzere nivelman işlemi esnasnda
rotor durur, lazer yanp söner ve nivelman
göstgergesi 1 yeşil olarak yanp söner.
Şok uyar fonksiyonu
Bu ölçme cihaznn bir şok uyar fonksiyonu
vardr ve bu fonksiyon, konum değişikliklerinde
veya ölçme cihaznn sarsntlarnda veya
zeminin titreşiminde nivelmann değişik
yükseklikte yaplmasn ve dolays ile yükseklik
hatalarn önler.
Fabrikasyon ayarna göre ölçme cihaz açldktan
sonra şok uyar fonksiyonu açktr (şok uyar
göstergesi 3 yanar). Şok uyars ölçme cihaznn
açlmasndan veya şok uyar fonksiyonunun
açlmasndan yaklaşk 30 saniye sonra aktif hale
gelir.
Ölçme cihaznn bir konum değişikliği
durumunda nivelman hassaslğ alan aşldğnda
veya şiddetli bir sarsnt kaydedildiğinde şok
uyars devreye girer: Rotasyon durdurulur, lazer
yanp söner, nivelman göstergesi 1 söner ve şok
uyar göstergesi 3 krmz olarak yanp söner.
Şok uyars devreye girdiğinde açma/kapama
tuşuna 2 ksa süre basn. Şok uyar fonksiyonu
yeniden başlatlr ve ölçme cihaz nivelman
işlemine başlar. Ölçme cihaz nivelman yaptktan
sonra (nivelman göstergesi 1 sürekli olarak yeşil
yanar), otomatik olarak rotasyonlu işletim
başlar. Bu durumda lazer şnnn yüksekliğini bir
referans noktasnda kontrol edin ve gerekiyorsa
yüksekliği düzeltin.
Şok uyars devrede iken fonksiyon
açma/kapama tuşuna 2 baslmak suretiyle
yeniden başlatlr, 2 dakika sonra lazer ve ölçme
cihaz otomatik olarak kapanr.
Şok uyur fonksiyonunu kapatmak için
açma/kapama tuşuna 2 3 saniye süre ile basn.
Şok uyars 3 krmz olarak yanp söner) devrede
iken açma/kapama tuşuna önce ksaca ve daha
sonra 3 saniye süre ile basn. Şok uyars
kapandğnda şok uyar göstergesi 3 söner.
Şok uyarsn açmak için açma/kapama tuşuna 2
3 saniye süre ile basn. Şok uyar göstergesi 3
sürekli olarak yeşil yanar ve 30 saniye sonra şok
uyars aktif hale gelir.
Şok uyar fonksiyonunun ayar ölçme cihaz
kapandğnda hafzaya alnr.
OBJ_BUCH-1179-001.book Page 144 Thursday, August 5, 2010 10:07 AM
Sayfa: 144
Türkçe | 145
Bosch Power Tools 2 610 A13 330 | (5.8.10)
Rotasyonlu distomatn nivelman
hassaslğ
Hassaslğ etkileyen faktörler
En büyük etkiyi çevre scaklğ gösterir. Özellikle
zeminden tavana doğru oluşan scaklk farklar
lazer şnn saptrabilir.
Sapmalar 20 m’den itibaren önem kazanr ve
100 m’deki sapmalar 20 m’deki sapmalarn iki
veya üç kat olabilir.
Scaklk farkllaşmas zemine yakn yerlerde
daha fazla olduğu için 20 m’lik ölçme işlerinden
itibaren cihaz daima bir sehpa üzerine
koymalsnz. Ayrca cihaz mümkünse çalşma
alannn ortasna yerleştirin.
Ölçme cihaznn hassaslk kontrolü
Dş etkiler yannda cihaza özgü etkiler de (örne-
ğin düşme ve çarpmalar) sapmalara neden
olabilir. Bu nedenle her kullanmdan önce ölçme
cihaznn hassaslğn kontrol edin.
Bu kontrol işlemi için A ve B duvarlar arasnda,
sağlam ve 20 metrelik engelsiz bir mesafeye
ihtiyacnz vardr. X ve Y eksenleri (pozitif ve
negatif) üzerinden bir dolayl ölçme yapmalsnz
(4 komple ölçme işlemi).
– Ölçme cihazn A duvarnn yaknnda bir
sehpaya monte edin ve sağlam, düz bir
zemine yerleştirin. Ölçme cihazn açn.
– Nivelman işlemi tamamlandktan sonra A
duvarndaki lazer şnnn ortasn işaretleyin
(Nokta I).
– Ölçme cihazn 180° çevirin, nivelman yap-
masn bekleyin ve karş taraftaki B duvarn-
daki lazer şnn ortasn işaretleyin (Nokta II).
– Ölçme cihazn döndürmeden – B duvarnn
– yaknna yerleştirin ve nivelmana brakn.
– Ölçme cihaznn yüksekliğini (sehpa yardm
ile veya alttan besleyerek) lazer şnnn ortas
B duvarnda daha önce işaretlenmiş bulunan
nokta II üzerine gelecek biçimde doğrultun.
– Yüksekliği değiştirmeden ölçme cihazn
180° çevirin. Nivelman yaptrn ve A
duvarndaki lazer şnnn ortasn (Nokta III)
işaretleyin. Bu esnada III noktasnn I noktas
üzerinde veya altnda mümkün olduğu kadar
dik konumda bulunmasna dikkat edin.
– A duvarnda işaretlenmiş bulunan d I ve III
noktalar arasndaki fark, ölçme cihaznn
ölçüm yaplan eksenden yaptğ sapmay
gösterir.
A B
20 m
A B
180°
A B
A B
180°
OBJ_BUCH-1179-001.book Page 145 Thursday, August 5, 2010 10:07 AM
Sayfa: 145
146 | Türkçe
2 610 A13 330 | (5.8.10) Bosch Power Tools
Diğer üç eksene ait ölçme işlemini tekrarlayn.
Ölçme cihazn her ölçme işleminin başnda 90°
çevirin.
2 x 20 m = 40 m’lik ölçme hattnda müsaade
edilen maksimum sapma:
40 m x ±0,08 mm/m = ±3,2 mm.
Nokta I ve III arasndaki fark d bundan sonraki
her dört ölçmede en fazla 3,2 mm olmaldr.
Ölçme cihaz dört ölçme işleminin birinde
maksimum sapmay aşacak olursa bir Bosch
Müşteri Servisine başvurun.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f İşaretleme için daima lazer çizgisinin
ortasn kullann. Lazer şnn genişliği
uzaklğa bağl olarak değişir.
Lazer gözlüğü (aksesuar)
Lazer gözlüğü çevredeki şklar filtre eder. Bu
nedenle lazerin krmz şğ göz tarafndan daha
parlak alglanr.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
Lazer alglayc ile çalşmak (aksesuar)
Elverişsiz şk koşullarnda (aydnlk ortam,
doğrudan gelen güneş şğ) ve uzak mesafelerde
lazer şnn daha iyi rahat bulabilmek için lazer
alglayc 20 kullann.
Lazer alglayc ile çalşmak için bu kullanm
klavuzunu okuyun ve içindeki uyarlara uyun.
Sehpa ile çalşmak (aksesuar)
Bu ölçme cihaznn sehpa üzerinde yatay işletim
için 5/8"’lik bir sehpa girişi vardr. Ölçme
cihaznn sehpa girişini 12 5/8"-dişine
yerleşitirin ve sehpann tespit vidas ile skn.
Çkş çubuğunda ölçü cetveli bulunan bir sehpa-
da 18 yüksekliği direkt olarak ayarlayabilirsiniz.
Ölçme levhas ile çalşmak (aksesuar)
Ölçme levhas 22
yardm ile lazer
yüksekliğini bir duvara
aktarabilirsiniz.
Sfr alan ve skala
yardm ile istenen
yükseklikten fark
ölçerek öteki tarafa
aktarabilirsiniz. Bu
sayede ölçme cihaznn aktarlacak yüksekliğe
hassas biçimde ayarlanmas gerekmez.
Ölçme levhasnn 22 yanstc bir kaplamas var-
dr ve bu kaplama lazer şnnn uzak mesafeler-
den veya şiddetli güneş şğnda görünürlülüğü-
nü artrr. Parlaklğn güçlendirildiğini ancak
lazer şnna paralel olarak ölçme levhasna
baknca fark edersiniz.
Ölçme latas ile çalşmak (aksesuar)
Dş ve iç bükey yüzeylerin kontrolü veya meyille-
rin aktarlmasnda lazer alglayc ile birlikte
ölçme latasnn 19 kullanlmasnda yarar vardr.
Ölçme latasnn 19 üst tarafna bir nispi ölçme
skalas (±50 cm) çizilmiştir. Bu skalann sfr
yüksekliğini alttaki çkntda önceden
seçebilirsiniz. Bu sayede gerekli yükseklikten
olan sapmalar doğrudan okuyabilirsiniz.
30 mm
OBJ_BUCH-1179-001.book Page 146 Thursday, August 5, 2010 10:07 AM
Sayfa: 146
Türkçe | 147
Bosch Power Tools 2 610 A13 330 | (5.8.10)
İş örnekleri
Yap gruplarnn derinlik kontrolü
(Baknz: Şekil A)
Ölçme cihazn sağlam bir zemine yerleştirin
veya bir sehpaya 18 takn.
Sehpa ile çalşrken: Lazer şnn istediğiniz
yüksekliğe doğrultun. Hedef yerine yüksekliği
aktarn veya yüksekliği kontrol edin.
Sehpasz çalşrken: Ölçme levhas 22 yardm ile
lazer şn ile referans noktas yüksekliği
arasndaki yükseklik farkn tespit edin.
Ölçtüğünüz yükseklik farkn hedef noktasna
aktarn veya bu yüksekliği kontrol edin.
Büyük mesafeleri ölçerken parazitleri minimum
düzeye indirmek için ölçme cihazn çalşma
alannn ortasna ve bir sehpaya yerleştirmeniz
gerekir.
Sağlam olmayan zeminlerde çalşrken ölçme
cihazn bir sehpaya 18 takn. Zemin
hareketlerinden veya ölçme cihaznn
sarsntlarndan kaynaklanabilecek hatal
ölçmelerden kaçnmak için şok uyar
fonksiyonunun aktif olmasna dikkat edin.
Göstergelerin genel görünüşü
Lazer
şn
Lazer
şnnn
rotasyonu
Yeşil Krmz Yeşil Krmz
Ölçme cihaznn açlmas
(1 sn otamatik test) z z z
İlk veya daha sonraki nivelman 2x/s  2x/s
Ölçme cihaznn nivelman/İşletime hazr z z z
Otomatik nivelman alan aşld 2x/s  z
Şok uyars aktif z
Şok uyars devrede 2x/s  2x/s
Batarya gerilimi ≤2 saatlik işletim için 2x/s
Bataryalar boş   z
2x/s
z

Yanp sönme frekans (saniyede iki kez)
Sürekli işletim
Fonksiyon durduruldu
OBJ_BUCH-1179-001.book Page 147 Thursday, August 5, 2010 10:07 AM
Sayfa: 147
148 | Türkçe
2 610 A13 330 | (5.8.10) Bosch Power Tools
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Rotasyonlu distomat ve şarj cihazn her zaman
temiz tutun.
Rotasyonlu distomat ve şarj cihazn suya veya
başka svlara daldrmayn.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin.
Deterjan veya çözücü madde kullanmayn.
Rotasyonlu distomat, özellikle lazer şn çkş
deliği bölgesini düzenli aralklarla temizleyin ve
tüylenme veya ipliklenme olmamasna dikkat
edin.
Dikkatli üretim süreci ve test uygulamalarna
rağmen rotasyon distomat veya şarj cihaz arza
yapacak olursa, onarm mutlaka Bosch elektrikli
el aletleri için yetkili bir serviste yaptrlmaldr.
Rotasyonlu distomat ve şarj cihazn kendiniz
açmayn.
Bütüş başvurularnz ve yedek parça
siparişlerinizde lütfen rotasyonlu distomatn
veya şarj cihaznn tip etiketi üzerindeki
10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Rotasyonlu distomat, şarj cihaz, aksesuar ve
ambalaj malzemesi çevre dostu yeniden kazanm
merkezine gönderilmelidir.
Rostasyonlu distomat, şarj cihazn ve
aküleri/bataryalar evsel çöplerin içine atmayn!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2002/96/AT sayl Avrupa
yönetmeliği uyarnca kullanm
ömrünü tamamlamş ölçme
cihazlar ve şarj cihazlar ve
2006/66/AT sayl Avrupa
yönetmelği uyarnca arzal veya
kullanm ömrünü tamamlamş aküler/bataryalar
ayr ayr toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle
tasfiye edilmek üzere yeniden kazanm
merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Ni-MH: Nikel-Metal hidrit
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-1179-001.book Page 148 Thursday, August 5, 2010 10:07 AM

Sorular & cevaplar

Bosch GRL 400 H Professional hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch GRL 400 H Professional hakkında bir soru sorun

Bosch GRL 400 H Professional ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch GRL 400 H Professional kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch GRL 400 H Professional ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.