Bosch GOL 20 G Professional kılavuzu

AşağıdaBosch GOL 20 G Professional için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Uzaklık Ölçer
  • Model/isim: GOL 20 G Professional
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Çek, Romen, Yunan, Macar, Sloven, Çin, Hırvat, Endonezya, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 77
78 | Türkçe
1 609 929 W93 | (31.5.10) Bosch Power Tools
tr
Güvenlik Talimat
Bütün talimat hükümleri okunmal
ve bunlara uyulmaldr. BU
TALİMATI İYİ VE GÜVENLİ BİR
YERDE SAKLAYIN.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve
orijinal yedek parça kullanma koşulu ile
onartn. Bu yolla ölçme cihaznn
güvenliğini her zaman sağlarsnz.
Fonksiyon tanm
Lütfen ölçme cihaznn bulunduğu kapağ açn ve
kullanm klavuzunu okuduğunuz sürece bu
kapağ açk tutun.
Usulüne uygun kullanm
Bu ölçme cihaz; yatay hatlarn hassas biçimde
belirlenmesi ve kontrolü için tasarlanmştr. Bu
cihaz ayn zamanda yüksekliklerin, uzaklklarn
ve açlarn ölçülmesine de uygundur.
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarnn numaralar
ölçme cihaznn şeklinin bulunduğu grafik
sayfasnda bulunmaktadr.
1 Objektif
2 Kaba gez
3 Su terazisi aynas
4 Oküler kapağ
5 Görme hatt ayar vidas
6 Oküler
7 Yuvarlak (dairesel) su terazisi
8 Kompansatör kilitleme düğmesi
9 Yatay daire okuma işareti
10 Yatay daire
11 Dairesel su terazisi ayar vidas
12 Ayak vidas
13 Sehpa girişi 5/8" (alt tarafta)
14 Hassas yanal düğmesi
15 Seri numaras
16 Odaklama düğmesi
17 İç altgen anahtar
18 Ayar pimi
19 Çanta
20 Şakül
Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir.
OBJ_BUCH-1239-001.book Page 78 Monday, May 31, 2010 8:48 AM
Sayfa: 78
Türkçe | 79
Bosch Power Tools 1 609 929 W93 | (31.5.10)
Teknik veriler
İşletme
f İşe başlamadan önce ve ölçme cihaznn
uzak yerlere taşnmasndan sonra her
defasnda cihazn nivelman ve gösterge
hassaslğn kontrol edin.
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve
doğrudan güneş şnndan koruyun.
f Ölçme cihazn aşr scaklklara ve büyük
scaklk değişikliklerine maruz brakmayn.
Örneğin cihaz uzun süre otomobil içinde
brakmayn. Büyük scaklk değişikliklerinde
ölçme cihazn çalştrmadan önce bir süre
scaklk dengelenmesini bekleyin. Aşr
scaklklarda veya büyük scaklk değişiklikle-
rinde ölçme cihaznn hassaslğ kaybolabilir.
Optik nivelman cihaz GOL 20 D
Professional
GOL 20 G
Professional
GOL 26 D
Professional
GOL 26 G
Professional
Ürün kodu 3 601 K68 400 3 601 K68 401 3 601 K68 000 3 601 K68 001
Çalşma alan 60 m 60 m 100 m 100 m
Tekil ölçmede yükseklik
hassaslğ 3 mm/30 m 3 mm/30 m 1,6 mm/30 m 1,6 mm/30 m
Su terazisi hassaslğ 8´/2 mm 8´/2 mm 8´/2 mm 8´/2 mm
Kompensatör
– Nivelman alan
– Manyetik sönümlendirme
±15´
z
±15´
z
±15´
z
±15´
z
Teleskop
– Görünüm
– Büyütme
– Görüş alan
– Objektif çap
– Minimum ölçme mesafesi
– Çarpm katsays
– Toplama sabitesi
Dik
20x
1°30´
36 mm
0,3 m
100
0
Dik
20x
1°30´
36 mm
0,3 m
100
0
Dik
26x
1°30´
36 mm
0,3 m
100
0
Dik
26x
1°30´
36 mm
0,3 m
100
0
Yatay daire taksimat 1° 1 gon 1° 1 gon
Sehpa girişi 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Ağrlğ EPTA-Procedure
01/2003’e göre 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg
Koruma türü IP 54 (Toza
ve püsküren
suya karş
korunmal)
IP 54 (Toza
ve püsküren
suya karş
korunmal)
IP 54 (Toza
ve püsküren
suya karş
korunmal)
IP 54 (Toza
ve püsküren
suya karş
korunmal)
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin, tek tek aletlerin ürün kodlar değişik olabilir.
Ölçme cihaznzn tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numaras 15 ile olur.
OBJ_BUCH-1239-001.book Page 79 Monday, May 31, 2010 8:48 AM
Sayfa: 79
80 | Türkçe
1 609 929 W93 | (31.5.10) Bosch Power Tools
f Ölçme cihazn her türlü çarpma ve
düşmelere karş koruyun. Ölçme cihaz
dşardan güçlü etkilere maruz kaldğnda
çalşmaya devam etmeden önce daima bir
hassaslk kontrolü yapn (baknz: “Ölçme
cihaznn hassaslk kontrolü”, sayfa 81).
f Ölçme cihazn uzak mesafelere taşrken
(örneğin otomobil içinde) birlikte teslim
edilen çantaya yerleştirin. Ölçme cihaznn
çanta içinde doğru pozisyonda durmasna
dikkat edin. Çanta içine yerleştirilirken
kompansatör kilitlenir, aksi takdirde şiddetli
hareket durumunda hasar görebilir.
Ölçme cihaznn yerleştirilmesi/
doğrultulmas
Sehpaya takma
Sehpay kayma ve devrilmeye karş güvenli bir
biçimde yerleştirin. Ölçme cihaznn sehpa
girişini 13 sehpann dişlerine yerleştirin ve
ölçme cihazn sehpann tespit vidas ile skn.
Sehpay kabaca doğrultun.
Ölçme cihaz ksa mesafelerde sehpa üzerinde
taşnabilir. Cihaza zarar vermemek için taşma
esnasnda sehpa dik tutulmal ve omuz üzerine
yatrlmamaldr.
Ölçme cihaznn doğrultulmas
Ölçme cihazn ayak vidalar 12 ile su terazisinin 7
hava kabarcğ ortaya gelecek biçimde doğrultun.
İlk iki ayak vidasn A ve B çevirerek hava
kabarcğn iki vidann ortasna getirin. Daha
sonra üçüncü viday C su terazisinin ortasna
gelecek biçimde çevirin.
Dairesel su terazisinin ayarndan sonra ölçme
cihaznn yataylktan sapmalar kompansatör
tarafndan dengelenir.
Çalşma esnasnda düzenli aralklarla (örneğin su
terazisi aynasna 3 bakarak), hava kabarcğnn su
terazisinin merkezinde olup olmadğn kontrol
edin.
Ölçme cihaznn zemindeki bir noktada
merkezlenmesi
Gerektiğinde ölçme cihazn zemindeki bir
noktada merkezleyin. Bunu yapmak için şakülü
20 sehpann tespit vidasna asn. Ölçme cihazn
sehpa üzerinde kaydrarak veya sehpay
kaydrarak cihaz zemindeki noktaya doğrultun.
Teleskopun (dürbünün) odaklanmas
Objektifin kapağn 1 aln.
Teleskopu parlak bir nesneye
doğrultun veya objektifin 1 önüne
beyaz bir kağt tutun. Oküleri 6 art
imleci net ve siyah olarak
görününceye kadar çevirin.
Teleskopu nivelman latasna doğrultun,
gerekiyorsa kaba gezden 2 yararlann. Odaklama
düğmesini 16 nivelman latasnn taksimat alan
net biçimde görününceye kadar çevirin. Hassas
yanal hareket düğmesini 14 çevirerek art
imlecini nivelman latasnn tam ortasna getirin.
Teleskop doğru olarak odaklandğnda, oküler
arkasndaki göz hareket etse de art imleci ve
nivelman latas görüntüsü birbirine göre yer
değiştirmemelidir.
C
B
A
C
B
A
2.
1.
OBJ_BUCH-1239-001.book Page 80 Monday, May 31, 2010 8:48 AM
Sayfa: 80
Türkçe | 81
Bosch Power Tools 1 609 929 W93 | (31.5.10)
Ölçme fonksiyonlar
Nivelman latasn her zaman tam dik olarak
yerleştirin. Doğrultulmuş ve odaklanmş ölçme
cihazn art imleci nivelman latasnn ortasna
gelecek biçimde nivelman latasna doğrultun.
Yüksekliğin okunmas
Yüksekliği nivelman latasnda, art
imlecinin orta çizgisinde okuyun.
Şekilde ölçülen yükseklik: 1,195 m.
Uzaklk ölçümü
Ölçme cihazn ölçülecek uzaklğn
başladğ noktaya merkezleyin.
Yüksekliği nivelman latasnda, art
imlecinin üst ve alt çizgilerinde
okuyun. Ölçme cihaznn nivelman
latasna olan uzaklğn bulmak için
iki yükseklik arasndaki fark 100 ile
çarpn.
Şekilde ölçülen uzaklk:
(1,347 m – 1,042 m) x 100 = 30,5 m.
Açlarn ölçülmesi
Ölçme cihazn ölçülecek açnn başladğ
noktaya merkezleyin.
Ölçme cihazn A noktasna doğrultun. Yatay
dairenin 10 sfr noktasn okuma işaretine 9
çevirin. Daha sonra ölçme cihazn B noktasna
doğrultun. Okuma işaretindeki 9 açy okuyun.
GOL 20 D/GOL 26 D: Örnekte ölçülen aç: 45°.
GOL 20 G/GOL 26 G: Örnekte ölçülen aç:
45 gon.
Ölçme cihaznn hassaslk kontrolü
İşe başlamadan önce ve ölçme cihaznn uzak
yerlere taşnmasndan sonra her defasnda
cihazn nivelman ve gösterge hassaslğn
kontrol edin.
Dairesel su terazisinin kontrolü
Ölçme cihazn ayak vidalar 12 ile su terazisinin
7 hava kabarcğ ortaya gelecek biçimde
doğrultun.
Dürbünü 180° çevirin. Hava kabarcğ dairesel
su terazisinin 7 merkezinde değilse, dairesel su
terazisinin ayarnn yaplmas gerekir.
Dairesel su terazisinin ayarlanmas
Dairesel su terazisinin 7 hava
kabarcğn ayak vidalarn 12
çevirerek kontrol işlemi son noktas
ile merkez arasna getirin.
İç altgen anahtar 17 yardm ile ayar vidalarn
11 hava kabarcğ dairesel su terazisinin
merkezine gelinceye kadar çevirin.
Dürbünü 180° çevirerek dairesel su terazisini
kontrol edin. Gerektiğinde ayar işlemini
tekrarlayn veya Bosch Müşteri Servisine
başvurun.
Kompansatörün kontrolü
Ölçme cihazn doğrulttuktan ve odakladktan
sonra bir referans noktasndaki yüksekliği ölçün.
Daha sonra kompansatörün kilitleme düğmesine
8 basn ve tekrar brakn. Referans noktasndaki
yüksekliği tekrar ölçün.
Ölçülen her iki yükseklik tam olarak birbiri ile
ayn değilse, ölçme cihazn bir Bosch Müşteri
Servisinde onarma yollayn.
20
10 0
A
40
50
60
B
A
B
x°
9
10
9
10
17
11
OBJ_BUCH-1239-001.book Page 81 Monday, May 31, 2010 8:48 AM
Sayfa: 81
82 | Türkçe
1 609 929 W93 | (31.5.10) Bosch Power Tools
Art imlecinin kontrolü
Bu kontrol işlemi için yaklaşk 30 m uzunluğunda
bir ölçme hattna ihtiyacnz vardr. Ölçme
cihazn bu hattn ortasna ve ölçme latar A ile
B’yi hattn uçlarna yerleştirin.
Ölçme cihazn doğrulttuktan ve odakladktan
sonra her iki nivelman latalarndaki yükseklikleri
ölçün. A nivelman latasndaki a1 yüksekliği ile B
nivelman latasndaki b1 yüksekliği arasndaki d
farkn hesaplayn.
Örnek:
a1 = 1,937 m
b1 = 1,689 m
a1 – b1 = 1,937 m – 1,689 m = 0,248 m = d
Ölçme cihazn A nivelman latasnn yaklaşk 1 m
uzağna yerleştirin. Ölçme cihazn doğrulttuktan
ve odakladktan sonra A nivelman latasndaki a2
yüksekliğini okuyun.
Önceden hesaplamş olduğunuz d değerini
ölçülen a2 yüksekliğinden çkarn. Bu şekilde B
nivelman latasndaki b2 yüksekliğinin nominal
değerini bulursunuz.
B nivelman latasndaki b2 yüksekliğini ölçün.
Ölçülen değer hesaplanan nominal değerden
6 mm’den (GOL 20 D/G) veya 3 mm’den
(GOL 26 D/G) fazla sapma gösteriyorsa, art
imlecinin ayarlanmas gerekir.
Örnek:
a2 = 1,724 m
d = 0,248 m
a2 – d = 1,724 m – 0,248 m = 1,476 m
GOL 20 D/G: b2 yüksekliği ölçme işleminde
1,476 m ±6 mm olmaldr.
GOL 26 D/G: b2 yüksekliği ölçme işleminde
1,476 m ±3 mm olmaldr.
Art imlecin ayarlanmas
Oküler kapağn 4 sökün. Ayar pimi 18 yardm ile
ayar vidasn 5 saat hareket yönünde veya saat
hareket yönünün tersinde B nivelman
latasndaki b2 yüksekliği için hesaplanan
nominal değere erişilinceye kadar çevirin.
Oküler kapağn 4 tekrar takn.
Örnek:
b2 ölçümünde değer 1,476 m’ye ayarlanmaldr.
Art imlecini bir kez daha kontrol edin.
Gerekiyorsa ayarlama işlemini tekrarlayn veya
Bosch Müşteri Servisine başvurun.
A B
30 m
a1 b1
d
a1 – b1 = d
A B
1 m
a2 b2
a2 – d = b2
d
18 5
OBJ_BUCH-1239-001.book Page 82 Monday, May 31, 2010 8:48 AM
Sayfa: 82
Türkçe | 83
Bosch Power Tools 1 609 929 W93 | (31.5.10)
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Ölçme cihazn daima birlikte teslim edilen çanta
içinde taşyn ve saklayn.
Ölçme cihazn daima temiz tutun.
Ölçme cihazn hiçbir zaman suya veya başka
svlara daldrmayn.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin.
Deterjan veya çözücü madde kullanmayn.
Merceklerle çalşrken özellikle dikkatli olun.
Mercekler üzerindeki tozu sadece yumuşak bir
frça ile aln. Merceklere parmaklarnzla
dokunmayn.
Saklamaya kaldrmadan önce ölçme cihaznn ve
çantann tam olarak kurumasn bekleyin. Çanta
içinde nem giderici madde içeren bir poşet
vardr. Bu poşet içindeki nem giderici maddeyi
düzenli aralklarla yenileyin.
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen
ölçme cihaz arza yapacak olursa, onarm Bosch
Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste
yaptrlmaldr. Ölçme cihazn kendiniz açmayn.
Bütün sorularnz ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka cihaznzn tip etiketindeki 10 haneli
ürün kodunu belirtin.
Ölçme cihazn onarma çanta içinde gönderin.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Tarama cihaz, aksesuar ve ambalaj malzemesi
yeniden kazanm merkezine yollanmaldr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-1239-001.book Page 83 Monday, May 31, 2010 8:48 AM

Sorular & cevaplar

Bosch GOL 20 G Professional hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch GOL 20 G Professional hakkında bir soru sorun

Bosch GOL 20 G Professional ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch GOL 20 G Professional kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch GOL 20 G Professional ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.