Bosch GLM 30 kılavuzu

AşağıdaBosch GLM 30 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Uzaklık Ölçer
  • Model/isim: GLM 30
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Fince, Romen, Türk, Slovakça, Macar, Sloven, Çin, Hırvat,

İçindekiler

Sayfa: 132
Türkçe | 133
Bosch Power Tools 1 609 92A 0LG | (27.8.14)
Türkçe
Güvenlik Talimatı
Ölçme cihazı ile tehlikesiz ve güvenli biçimde çalışabilmek için bü-
tün güvenlik talimatı ve uyarılar okunmalıdır. Ölçme cihazı üzerin-
deki uyarı etiketlerini hiçbir zaman okunamaz hale getirmeyin. BU
TALİMATLARI İYİ VE GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN VE ÖLÇME Cİ-
HAZINI BAŞKASINA VERDİĞİNİZDE BUNLARI DA BİRLİKTE VERİN.
 Dikkat – Burada belirtilen kullanım veya ayar hükümlerine uyulmadığı veya
başka yöntemler kullanıldığı takdirde cihazın çıkaracağı ışınlar kullanıcı için
tehlikeli olabilir.
 Buelektriklielaletibiruyarıetiketiileteslimedilir(grafiksayfasındakiölçme
cihazının şekli üzerinde 6 numara ile gösterilmektedir).
 Uyarı etiketindeki metin kendi dilinizde değilse, ilk kullanımdan önce cihaz
ekinde teslim edilen kendi dilinizdeki uyarı etiketini mevcut uyarı etiketi üze-
rine yapıştırın.
Lazer ışınını başkalarına veya hayvanlara doğrultmayın ve kendi-
niz de doğrudan veya yansıyarak gelen lazer ışınına bakmayın.
Aksi takdirde başkalarının gözünü kamaştırabilir, kazalara neden ola-
bilir veya gözlerde hasara neden olabilirsiniz.
 Lazer ışını gözünüze gelecek olursa gözlerinizi bilinçli olarak kapatın ve he-
men başınızı başka tarafa çevirin.
 Lazergözlüğünügüneşgözlüğüolarakkullanmayın.Lazergözlüğüinsangözünü
lazer ışınından korumaz, ancak lazer ışınının daha iyi görülmesini sağlar.
 Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya trafikte kullanmayın. Lazer gözlü-
ğü mor ötesi ışınlarına (UV) karşı tam olarak koruma sağlamaz ve renk algılamasını
azaltır.
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 133 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM
Sayfa: 133
134 | Türkçe
1 609 92A 0LG | (27.8.14) Bosch Power Tools
 Ölçmecihazınısadecekalifiyeuzmanlaraveorijinalyedekparçakullanmako-
şulu ile onartın. Bu yolla ölçme cihazının güvenliğini her zaman sağlarsınız.
 Çocukların denetiminiz dışında lazerli ölçme cihazını kullanmasına izin ver-
meyin. Çocuklar istemeden başkalarının gözünü kamaştırabilir.
 Bu ölçme cihazı ile yakınında yanıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu
patlama tehlikesi olan yerlerde çalışmayın. Ölçme cihazı içinde toz veya buhar-
ları tutuşturabilecek kıvılcımlar üretilebilir.
 Lazer donanımında hiçbir değişiklik yapmayın.
Ürün ve işlev tanımı
Lütfen ölçme cihazının bulunduğu kapağı açın ve kullanım kılavuzunu okuduğunuz sü-
rece bu kapağı açık tutun.
Usulüne uygun kullanım
Buölçmecihazıuzaklıkların,uzunlukların,yüksekliklerinvemesafelerinölçülmesiiçin
tasarlanmıştır. Bu ölçme cihazı iç mekanlardaki ölçme işlerine uygundur.
Teknik veriler
Dijital lazerli uzaklıkölçer GLM 30
Ürün kodu 3 601 K72 5.. 3 601 K72 57.
Ölçme aralığı (tipik) 0,15–30 mA)
0,15–30 mA)
Ölçme aralığı (tipik, elverişsiz
koşullar) 20 mB)
20 mB)
Ölçme hassaslığı (tipik) ±2,0 mmA)
±2,0 mmA)
Ölçme hassaslığı (tipik, elverişsiz
koşullar) ±3,0 mmB)
±3,0 mmB)
En küçük gösterge birimi 1 mm 1 mm
İşletme sıcaklığı –10 °C...+45°C –10 °C...+45°C
Saklama sıcaklığı –20 °C...+70 °C –20 °C...+70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 % 90 %
Lazer sınıfı 2 2
Lazer tipi 635 nm, <1 mW 635 nm, <1 mW
Lazer ışını çapı (25 °C’de) yak.
– 10 m uzaklıkta
– 30 m uzaklıkta
9 mmC)
27 mmC)
9 mmC)
27 mmC)
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 134 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM
Sayfa: 134
Türkçe | 135
Bosch Power Tools 1 609 92A 0LG | (27.8.14)
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarının numaraları ölçme cihazının şeklinin bulunduğu
grafik sayfasında bulunmaktadır.
1 Display
2 Ölçme tuşu
3 Batarya gözü kapağı
4 Batarya gözü kapak kilidi
5 Seri numarası
6 Lazer uyarı etiketi
Kesme otomatiği süresi, yak.
– Lazer
– Ölçme cihazı (Ölçüm olmadan)
20 s
5 dak
20 s
5 dak
Ağırlığı
EPTA-Procedure 01/2003’e göre 0,1 kg 0,1 kg
Ölçüleri 105 x 41 x 24 mm 105 x 41 x 24 mm
Koruma türü
IP 54 (Toza ve
püskürme suyuna
karşı korunmalı)D)
IP 54 (Toza ve
püskürme suyuna
karşı korunmalı)D)
Bataryalar
Akü hücreleri
2 x 1,5 V LR03 (AAA)
2 x 1,2 V HR03 (AAA)
2 x 1,5 V LR03 (AAA)
2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Bir batarya şarjı ile yapılabilen
ölçme sayısı 5000 5000
Ölçme birimi ayarı – 
Ses ayarı  –
A) Ölçme cihazının arka kenarından itibaren ölçme işlemlerinde, hedefin yüksek yansıtma özelliği
varsa (örneğin beyazboyalı duvar)arka plan aydınlantması zayıf ve işletmesıcaklığı25 °Colmalıdır.
Ek olarak ± 0,05 mm/m'lik bir etki hesaba katılmalıdır.
B) Ölçme cihazının arka kenarından itibaren ölçme işlemlerinde, hedefin düşük yansıtma özelliği
varsa (örneğin siyah bir karton) arka plan aydınlatması güçlü ve işletme sıcaklığı – 10 °C ile +45 °C
arasında olmalıdır. Ek olarak ±0,15 mm/m'lik bir etki hesaba katılmalıdır.
C) 25 °C işletme sıcaklığında
D) Batarya gözü hariç
Ölçme cihazınızın tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numarası 5 ile olur.
Dijital lazerli uzaklıkölçer GLM 30
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 135 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM
Sayfa: 135
136 | Türkçe
1 609 92A 0LG | (27.8.14) Bosch Power Tools
7 Algılama merceği
8 Lazer ışını çıkma yeri
9 Lazer hedef tablası*
10 Lazer gözlüğü*
11 Koruyucu çanta*
* Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir.
Gösterge elemanları
a Otomatik toplama
b Bir önceki ölçme değeri
c Güncel ölçme değeri
d Lazer açık
e Uzunluk ölçümü
f Batarya uyarısı
g Sıcaklık uyarısı
h Hata gösterğesi “Error”
Montaj
Bataryaların takılması/değiştirilmesi
Bu ölçme cihazının alkali mangan bataryalarla kullanılması tavsiye edilir.
1,2-V akülerle yapılan ölçme sayısı muhtemelen 1,5-V bataryalarla yapılan ölçme
sayısından daha az olur.
Batarya gözü kapağını 3açmak için kilide 4 basın ve batarya gözü kapağını alın. Batar-
yalarıveyaaküleriyerleştirin.Bataryagözükapağınıniçtarafındakişeklebakarakdoğ-
ru kutuplama yapmaya dikkat edin.
Ekranda (Display) batarya sembolü göründükten sonra en azından 100 ölçme
işlemi daha yapılabilir.
Batarya sembolü yanıp söndüğünde bataryaları veya akü hücrelerini değiştir-
melisiniz. Artık ölçme yapmak mümkün değildir.
Bütün bataryaları veya aküleri aynı anda değiştirin. Daima aynı üreticinin aynı kapasi-
tedeki bataryalarını veya akülerini kullanın.
 Ölçme cihazını uzun süre kullanmayacaksanız bataryaları veya aküleri çıka-
rın.Uzunsürekullanımdışıkaldıklarındabataryalarveyaakülerkorozyonauğrarve
kendiliklerinden boşalırlar.
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 136 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM
Sayfa: 136
Türkçe | 137
Bosch Power Tools 1 609 92A 0LG | (27.8.14)
İşletme
Çalıştırma
 Açık durumdaki ölçme cihazını bırakıp gitmeyin ve işiniz bitince cihazı kapa-
tın. Lazer ışını başkalarının gözünü alabilir.
 Ölçme cihazınızı nemden/ıslaklıktan ve doğrudan güneş ışınından koruyun.
 Ölçme cihazını aşırı sıcaklıklara ve büyük sıcaklık değişikliklerine maruz bı-
rakmayın. Örneğin cihazı uzun süre otomobil içinde bırakmayın. Büyük sıcaklık
değişikliklerinde ölçme cihazını çalıştırmadan öncebirsüre sıcaklıkdengelenmesi-
nibekleyin.Aşırısıcaklıklardaveyabüyüksıcaklıkdeğişikliklerindeölçmecihazının
hassaslığı kaybolabilir.
 Ölçme cihazını şiddetli çarpma ve düşmelerden koruyun. Ölçme cihazı dışarı-
dan şiddetli bir etkiye maruz kaldığında çalışmaya devam etmeden önce bir has-
saslık kontrolü yapmalısınız (Bakınız: “Uzaklık ölçümü hassaslık kontrolü”,
sayfa 139).
Açma/kapama
Ölçme cihazınıaçmakiçin ölçme tuşuna 2kısa süre basın. Ölçme cihazı ve lazer açılır.
 Açık durumdaki ölçme cihazını bırakıp gitmeyin ve işiniz bitince cihazı kapa-
tın. Lazer ışını başkalarının gözünü alabilir.
Ölçme cihazını kapatmak için ölçme tuşuna 2 uzun bir süre basın.
Ölçme işlemi (Bakınız: Şekil A)
Açıldıktan sonra ölçme cihazı uzunluk ölçümü fonksiyonunda bulunur.
Ölçme işlemi için referans düzlemi daima ölçme cihazının arka kenarıdır.
Ölçme cihazını ölçme işleminin istediğiniz başlangıç noktasına yerleştirin (örneğin
duvara).
Ölçme işlemini başlatmak için kısa bir süre ölçme tuşuna 2basın. Daha sonra lazer ışı-
nı kapatılır. Lazer ışını tekrar açmak için ölçme tuşuna 2kısa süre basın. Bir başka ölç-
me işlemini başlatmak için ölçme tuşuma 2 yeniden kısa süre basın.
 Lazer ışınını kişilere ve hayvanlara doğrultmayın ve uzak mesafeden de olsa
lazer ışınına bakmayın.
Not: Ölçme değeri normal olarak 0,5 saniye içinde ve en geç 4 saniye içinde görünür.
Ölçme işleminin süresi uzaklığa, ışık koşullarına ve hedef yüzeyin yansıtma özellikleri-
ne bağlıdır. Ölçme işlemi tamamlandıktan sonar lazer ışını otomatik olarak kapanır.
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 137 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM
Sayfa: 137
138 | Türkçe
1 609 92A 0LG | (27.8.14) Bosch Power Tools
Otomatik toplama (Bakınız: Şekil B)
Otomatik toplama münferit ölçümler toplamını otamatik olarak verir (örneğin malze-
me hesaplamasında yardımcı olur).
Cihazkapandığındaveya5dakikasüreilehiçbirtuşabasılmadığındanotomatikolarak
kapandığında otomatik toplama değeri silinir.
Otomatiktoplamadeğeribelleğealınmaz.Otomatiktoplamadeğerinindahasonradü-
zeltilmesi mümkün değildir.
Lazır ışını ile ölçme yüzeyini nişanlayın.
Ölçme işlemini başlatmak için ölçme tuşuna 2 kısa süre basın.
Güncel ölçme değeri c ekranın alt satırında gösterilir. Lazer ışını
kapatılır.
Lazer ışınını açmak için ölçme tuşuna 2 kısa süre basın. Bir başka
ölçme işlemini başlatmak için ölçme tuşuna 2 yeniden kısa süre
basın. Alt satırda güncel ölçme değeri c gösterilir. Orta satırda bir
önceki ölçme değeri b gösterilir. Üst satırda otomatik toplama a
değeri (güncel ve bir önceki ölçme değeri toplamı) gösterilir.
Sesin açılması/kapanması (3 601 K72 5..)
Ölçme cihazını kapatın.
Ölçme tuşuna 2 uzun süre basın. İmleç istenen ayarda
durduğunda ölçme tuşunu 2 bırakın. Tuşu bıraktığınızda
ölçme cihazı seçilen ayarla açılır.
Ölçme biriminin değiştirilmesi (3 601 K72 57.)
Ölçme cihazını kapatın.
Ölçme tuşuna 2 uzun süre basın. İmleç istenen ayarda
durduğunda ölçme tuşunu 2 bırakın. Tuşu bıraktığınızda
ölçme cihazı seçilen ayarla açılır.
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 138 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM
Sayfa: 138
Türkçe | 139
Bosch Power Tools 1 609 92A 0LG | (27.8.14)
Display aydınlatması
Ekran aydınlatması sürekli açıktır. Hiçbir tuşa basılmazsa ekran aytınlatması yaklaşık
10 saniye sonra bataryaları/aküleri korumak üzere kısılır. Hiçbir tuşa basılmadığında
yaklaşık 30 saniye sonra ekran aydınlatması söner.
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
Genel açıklamalar
Algılama merceği 7 ve lazer ışını çıkışı 8 ölçme işlemi sırasında kapatılmamalıdır.
Ölçme cihazıbir ölçme işlemiesnasında hareket ettirilemez. Bu nedenleölçme cihazı-
nı mümkün olduğu kadar sabit bir dayanağa veya bir yüzeye yerleştirin.
Ölçme alanı (aralığı) üzerindeki etkiler
Ölçme aralığı ışık koşullarına ve hedef yüzeyin yansıtma özelliklerine bağlıdır. Güçlü
ortamaydınlığındalazerışınınıdahaiyigörebilmekiçinbirlazergözlüğü10(aksesuar)
ve bir lazer hedef tablası 9 (aksesuar) kullanın veya hedef yüzeyi gölgelendirin.
Ölçme sonucuna etkiler
Fiziksel etkiler nedeniyle, çeşitli yüzeylerde ölçme yapılırken hatalı sonuçların ortaya
çıkması mümkündür. Bunlar şunlardır:
– saydam yüzeyler (örneğin cam, su),
– parlayan yüzeyler (örneğin polisajlı metal, cam),
– gözenekli yüzeyler (örneğin yalıtım malzemeleri),
– yüzey yapısı (örneğin ham sıva, doğal taş).
Bugibi yüzeylerdeölçmeyaparkengerekiyorsalazerhedeftablası9(aksesuar)kullanın.
Ayrıca hedef yüzeye eğik olarak nişan alınırsa hatalı ölçme sonuçları ortaya çıkabilir.
Yine aynı şekilde farklı sıcaklıklara sahip hava katmanları ve endirekt olarak alınan
yansımalar hatalı ölçme sonuçlarına neden olabilir.
Uzaklık ölçümü hassaslık kontrolü
Ölçme cihazının hassaslığını aşağıdaki yöntemle kontrol edebilirsiniz:
– Uzunluğunu tam olarak bildiğiniz (örneğin bir mekan genişliği, kapı aralığı) 3 ile
10 m uzunluğunda değişmeyen bir ölçme mesafesi seçin. Ölçme işlemi uygun
koşullarda yapılmalıdır, yani ölçme mesafesi iç mekanda olmalı ve ölçülecekhedef
yüzey düz ve iyi yansıtıcı özellikte olmalıdır.
– Mesafeyi 10 kez arka arkaya ölçün.
Uygun koşullarda tekil ölçmelerin bütün ölçme mesafesinde ortalama değerden sap-
ması maksimum ±4 mm olmalıdır. Daha sonra karşılaştırma yapabilmek için ölçme
değerlerini bir yere not edin.
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 139 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM
Sayfa: 139
140 | Türkçe
1 609 92A 0LG | (27.8.14) Bosch Power Tools
Hataların nedenleri ve giderilmeleri
Ölçme cihazı her ölçme işleminde kusursuz işlev görülüp görülmediğini kontrol eder.
Birarıza veyahata tespitedildiğinde ekrandakibütün göstergeler yanıpsönmeye baş-
lar. Bu gibi durumlarda veya yukarıda anılan önlemlerle hata giderilemediği takdirde
ölçme cihazını yetkili satıcınız aracılığı ile Bosch müşteri servisine gönderin.
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
Ölçme cihazını daima temiz tutun.
Ölçme cihazını hiçbir zaman suya veya başka sıvılara daldırmayın.
Nedeni Giderilmesi
Sıcaklık uyarısı (g) yanıp sönüyor, ölçme işlemi mümkün değil
Ölçme cihazı –10 °C ile +45 °C
arasındaki işletme sıcaklığının dışında.
Ölçme cihazı normal işletim sıcaklığına
kavuşuncaya kadar bekleyin
Ekranda gösterge “Error”
Hedef yüzey çok fazla yansıtma yapıyor
(örneğin ayna) veya çok az yansıtma
yapıyor (örneğin siyah renkli madde)
veya çevre ışığı çok şiddetli.
Lazer hedef tablası 9 (aksesuar) kullanın
Lazer ışını çıkışı 8 buğulu veya algılama
merceği 7 buğulu (örneğin aşırı sıcaklık
değişiklikleri nedeni ile).
Yumuşak bir bez veya havlu ile lazer ışını
çıkışını 8 veya algılama merceğini 7
kurulayın
Hesaplanan otomatik toplama 99999
m'den büyük.
Hesaplamayı ara kademelere ayırın
Ölçme sonucu makul değil
Hedef yüzey açık biçimde yansıtma
yapıyor (örneğin su, cam).
Hedef yüzeyi kapatın
Lazer ışını çıkışı 8 veya algılama merceği
7 kapalı.
Lazer ışını çıkışını 8 ve algılama
merceğini 7 açık tutun
Lazer ışınının önünde engel var Lazer noktası hedef yüzeyde tam olarak
bulunmalıdır.
Göstergehiçdeğişmedenkalıyorveyaölçmecihazıtuşabasılıncabeklenmedik
reaksiyon gösteriyor
Yazılımda hata Bataryaları çıkarın ve tekrar taktıktan
sonra ölçme cihazını yeniden açın.
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 140 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM
Sayfa: 140
Türkçe | 141
Bosch Power Tools 1 609 92A 0LG | (27.8.14)
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin. Deterjan veya çözücü madde kullanmayın.
Özellikle algılama merceğinin 7 bakımını dikkatli biçimde, gözlükle veya bir fotoğraf
makinesinin merceği için kullanılacak bir araçla yapın.
Dikkatliüretimvetestyöntemlerinerağmenölçmecihazıarızayapacakolursa,onarım
Bosch Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste yaptırılmalıdır. Ölçme cihazını kendi-
niz açmayın.
Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı
Müşterihizmeti ürününüzün onarım,bakımveyedekparçalarınailişkinsorularınızıya-
nıtlandırır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki
Web sayfasında bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuara ilişkin sorularınız-
da size memnuniyetle yardımcı olur.
Bütün sorularınız ve yedek parça siparişlerinizde mutlaka cihazınızın tip etiketindeki
10 haneli ürün kodunu belirtin.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 141 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM
Sayfa: 141
142 | Türkçe
1 609 92A 0LG | (27.8.14) Bosch Power Tools
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 142 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM
Sayfa: 142
Türkçe | 143
Bosch Power Tools 1 609 92A 0LG | (27.8.14)
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Tasfiye
Tarama cihazı, aksesuar ve ambalaj malzemesi yeniden kazanım merkezine yollanma-
lıdır.
Ölçme cihazını ve aküleri/bataryaları evsel çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Kullanım ömrünü tamamlamış elektro ve elektrikli aletlere ilişkin
2012/19/EUyönetmeliğiuyarıncakullanımömrünütamamlamışakü-
lü fenerler ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım
ömrünütamamlamışakülerayrıayrıtoplanmakveçevredostubiryön-
temle tasfiye edilmek üzere bir geri dönüşüm merkezine yollanmak
zorundadır.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
OBJ_DOKU-37509-004.fm Page 143 Wednesday, August 27, 2014 7:03 AM

Sorular & cevaplar

Bosch GLM 30 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch GLM 30 hakkında bir soru sorun

Bosch GLM 30 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch GLM 30 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch GLM 30 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.