Bosch GLL 3-80 P + BS150 kılavuzu

AşağıdaBosch GLL 3-80 P + BS150 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Uzaklık Ölçer
  • Model/isim: GLL 3-80 P + BS150
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Çek, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Çin, Hırvat, Endonezya, Ukrayna,

İçindekiler

Sayfa: 111
112 | Türkçe
1 609 929 S05 | (22.9.09) Bosch Power Tools
tr
Güvenlik Talimat
Ölçme cihaz ile tehlikesiz ve
güvenli biçimde çalşabilmek için
bütün güvenlik talimat okunmal
ve uyarlara uyulmaldr. Ölçme
cihaz üzerindeki uyar etiketlerini
hiçbir zaman görünmez hale getirmeyin.
BU GÜVENLİK TALİMATINI GÜVENLİ BİR
YERDE SAKLAYIN.
f Dikkat – Burada belirtilen kullanm veya ayar
hükümlerine uyulmadğ veya başka yöntem-
ler kullanldğ takdirde cihazn çkaracağ
şnlar kullanc için tehlikeli olabilir.
f Bu ölçme cihaz İngilizce uyar etiketi ile
teslim edilir (cihazn şeklinin bulunduğu
grafik sayfasnda 13 numara ile gösteril-
mektedir).
f İlk kullanmdan önce İngilizce uyar etike-
tinin üzerine cihazla birlikte teslim edilen
kendi dilinizdeki uyar etiketini yapştrn.
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara
doğrultmayn ve kendiniz de lazer şnna
bakmayn. Bu ölçme cihaz IEC 60825-1
uyarnca 2. Snf lazer şn üretir. Bu nedenle
başkalarnn gözünü kamaştrabilirsiniz.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve
orijinal yedek parça kullanma koşulu ile
onartn. Bu yolla ölçme cihaznn güvenliğini
her zaman sağlarsnz.
f Çocuklarn denetiminiz dşnda lazerli
ölçme cihazn kullanmasna izin vermeyin.
Çocuklar istemeden başkalarnn gözünü
kamaştrabilir.
f Bu ölçme cihaz ile yaknnda yanc svlar,
gazlar veya tozlarn bulunduğu patlama teh-
likesi olan yerlerde çalşmayn. Ölçme cihaz
içinde toz veya buharlar tutuşturabilecek
kvlcmlar üretilebilir.
Ölçme cihazn ve lazer hedef 15
kalp pillerinin yaknna getir-
meyin. Ölçme cihaz ve lazer
hedef tablasnn mknatslar
tarafndan kalp pillerinin fonksiyo-
nunu engelleyebilecek alanlar
oluşturulur.
f Ölçme cihazn ve lazer hedef tablasn 15
manyetik veri taşyclardan ve manyetik
etkiye duyarl araç/gereçten uzak tutun.
Ölçme cihaz ve lazer hedef tablasnn
mknatslarnn etkisi ile geri alnamayan veri
kayplar olabilir.
Fonksiyon tanm
Lütfen ölçme cihaznn bulunduğu kapağ açn ve
kullanm klavuzunu okuduğunuz sürece bu
kapağ açk tutun.
Usulüne uygun kullanm
Bu ölçme cihaz yatay ve dikey çizgilerin belirlen-
mesi ve kontrolü için geliştirilmiştir.
OBJ_BUCH-1046-001.book Page 112 Tuesday, September 22, 2009 6:29 PM
Sayfa: 112
Türkçe | 113
Bosch Power Tools 1 609 929 S05 | (22.9.09)
Teknik veriler
Çizgisel lazer GLL 3-80 P
Professional
Ürün kodu 3 601 K63 300
Çalşma alan1)
– Standart
– İmpuls fonksiyonu ile
– Lazer alglayc ile
20 m
15 m
5–80 m
Nivelman hassaslğ ±0,2 mm/m
Otomatik nivelman, tipik ±4°
Nivelman süresi, tipik <4 s
İşletme scaklğ –10 °C ... +40 °C
Saklama scaklğ –20 °C ... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer snf 2
Lazer tipi 640 nm, <1 mW
C6 1
en ksa impuls süresi 1/1600 s
Sehpa girişi 1/4", 5/8"
Bataryalar 4 x 1,5 V LR06 (AA)
İşletme süresi
– 3 lazer düzlemi ile
– 2 lazer düzlemi ile
– 1 lazer düzlemi ile
5 h
9 h
18 h
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre 0,75 kg
Ölçüleri 159 x 141 x 75 mm
Koruma türü IP 54 (Toza ve püsküren suya karş korunmal)
1) Cihazn çalşma alan elverişsiz ortam koşullar nedeniyle (örneğin; doğrudan gelen güneş şn) küçülebilir.
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin, tek tek aletlerin ürün kodlar değişik olabilir.
Ölçme cihaznzn tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numaras 14 ile olur.
OBJ_BUCH-1046-001.book Page 113 Tuesday, September 22, 2009 6:29 PM
Sayfa: 113
114 | Türkçe
1 609 929 S05 | (22.9.09) Bosch Power Tools
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarnn numaralar
ölçme cihaznn şeklinin bulunduğu grafik
sayfasnda bulunmaktadr.
1 Lazer şn çkş deliği
2 Batarya uyars
3 İmpuls fonksiyonu tuşu
4 İşletim türü tuşu
5 İmpuls fonksiyonlar göstergesi
6 Nivelman otomatiği olmadan çalşma
göstergesi
7 Açma/kapama şalteri
8 Mknatslar
9 Sehpa girişi 5/8"
10 Sehpa girişi 1/4"
11 Batarya gözü kapak kilidi
12 Batarya gözü kapağ
13 Lazer uyar etiketi
14 Seri numaras
15 Lazer hedef tablas
16 Ayakl ölçme latas*
17 Lazer alglayc*
18 Koruyucu çanta*
19 Üniversal (çok amaçl) tutucu*
20 Lazer gözlüğü*
21 Sehpa*
22 Ölçme latas (mira)*
* Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir.
Montaj
Bataryalarn taklmas/değiştirilmesi
Bu ölçme cihazn çalştrrken alkali mangan
bataryalarn kullanlmas tavsiye olunur.
Batarya gözü kapağn 12 açmak için kilidi 11 ok
yönüne itin ve batarya gözü kapağn kaldrn.
Bataryalar yerlerine yerleştirin. Doğru
kutuplama yapmak için batar gözü kapağnn iç
tarafndaki şekle bakn.
Bataryalar zayflaynca bir kez 5 saniye süre ile
sinyal sesi duyulur. Batarya uyars 2 sürekli
olarak krmz yanp söner. Bu durumda ölçme
cihaz 2 saatten daha az bir süre çalştrlabilir.
Cihaz açldğnda bataryalar zayfsa, cihaz
açldktan sonra 5 saniye süre ile uzun bir sinyal
sesi duyulur.
Daima bataryalarn hepsini birden değiştirin.
Ayn üreticinin ayn kapasitedeki bataryalarn
kullann.
f Cihaznz uzun süre kullanmayacaksanz
bataryalar cihazdan çkarn. Uzun süre
kullanlmayan bataryalar oksitlenir ve ken-
diliğinden boşalr.
İşletme
Çalştrma
f Ölçme cihaz ile çalşrken baz durumlarda
yüksek sesli sinyaller duyulur. Bu nedenle
ölçme cihazn kulağnzdan ve başkalarn-
dan uzak tutun. Şiddetli ses kulağa zarar
verebilir.
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve
doğrudan güneş şnndan koruyun.
f Ölçme cihazn aşr scaklklara ve büyük
scaklk değişikliklerine maruz brakmayn.
Örneğin cihaz uzun süre otomobil içinde
brakmayn. Büyük scaklk değişikliklerinde
ölçme cihazn çalştrmadan önce bir süre
scaklk dengelenmesini bekleyin. Aşr
scaklklarda veya büyük scaklk değişiklikle-
rinde ölçme cihaznn hassaslğ kaybolabilir.
f Ölçme cihaznn sk sk elinizden düşme-
mesine veya bir yere çarpmamasna dikkat
edin. Ölçme cihazna dşardan güçlü etkiler
geldiğinde çalşmaya devam etmeden daima
bir hassaslk kontrolü yapmalsnz (Baknz:
“Nivelman hassaslğ”).
f Taşrken ölçme cihazn kapatn. Kapama
esnasnda pandül birimi kilitlenir, aksi
takdirde aşr hareketlerde hasar görür.
OBJ_BUCH-1046-001.book Page 114 Tuesday, September 22, 2009 6:29 PM
Sayfa: 114
Türkçe | 115
Bosch Power Tools 1 609 929 S05 | (22.9.09)
Açma/kapama
Ölçme cihazn açmak için açma/kapama şalte-
rini 7 “ on” pozisyonuna (otomatik nivelman-
sz çalşma için) veya “ on” pozisyonuna
(otomatik nivelmanla çalşmak için) itin. Ölçme
cihaz açldktan hemen sonra çkş deliklerinden
1 lazer şn gönderir.
f Lazer şnn kişilere ve hayvanlara doğrult-
mayn ve uzak mesafeden de olsa lazer
şnna bakmayn.
Ölçme cihazn kapatmak için açma/kapama şal-
terini 7 “off” pozisyonuna itin. Cihaz kapannca
pandül hareket birimi de kilitlenir.
45 °C’lik en yüksek işletim scaklğnn aşlmas
durumunda lazer diyotlarnn korunmas için
cihaz kapanr. Soğuma olduktan sonra ölçe
cihaz tekrar işletime hazrdr ve çalştrlabilir.
Kesme otomatiğinin pasifleştirilmesi
Yaklaşk 30 dakika süre ile ölçme cihaznda
hiçbir tuşa baslmazsa, ölçme cihaz bataryalar
korumak üzere otomatik olarak kapanr.
Ölçme cihazn otomatik kapanmadan sonra
tekrar açabilmek için ya açma/kapama şalterini
7 önce “off” poizyonuna itip ölçme cihazn açn
ya da işletim türü tuşuna 4 veya impuls fonksiyo-
nuna 3 bir kez basn.
Kapama otomatiğini pasif hale getirmek için
(cihaz açk durumda iken) işletim türü tuşunu 4
en azndan 3 saniye basl tutun. Kapama otoma-
tiği pasif hale gelince lazer şnlar onaylamak
üzere ksa süre yanp söner.
f Açk durumdaki ölçme cihazn brakp
gitmeyin ve işiniz bitince cihaz kapatn.
Lazer şn başkalarnn gözünü alabilir.
Otomatik kesme (kapama) fonksiyonunu aktif
hale getirebilmek için ölçme cihazn kapatp
açn veya bunun yerine işletim türü tuşunu 4 en
azndan 3 saniye basl tutun.
Sesli sinyalin pasif hale getirilmesi
Ölçme cihaz açldktan sonra sesli sinyal işlevi
daima aktiftir.
Sesli sinyali aktif veya pasif hale getirmek için
işletim türü tuşu 4 ile impuls fonksiyonu tuşuna
3 ayn anda basn ve tuşlar en azndan 3 saniye
basl tutun.
Hem aktifleştirme hem de pasifleştirmede işlemi
onaylamak üzere üç ksa sesli sinyal duyulur.
İşletim türleri
Bu ölçme cihaznn istediğiniz zaman
değiştirebileceğiniz çeşitli işletim türleri vardr:
– Yatay bir lazer düzlemi oluşturur,
– Dikey bir lazer düzlemi oluşturur,
– İki dik lazer düzlemi oluşturur,
– Bir yazay lazer düzlemi ve iki dikey lazer
düzlemi oluşturur.
Açldktan sonra ölçme cihaz yatay bir lazer
düzlemi oluşturur. İşletim türünü değiştirmek
için işletim türü değiştirme tuşuna 4 basn.
Bütün işletim türleri hem nivelman otomatikli
hem de nivelman otomatiği olmadan seçilebilir.
İmpuls fonksiyonu
Lazer alglayc 17 ile çalşmak için seçilmiş
bulunan işletim türünden bağmsz olarak impuls
fonksiyonu aktif hale getirilmelidir.
İmpuls fonksiyonunda lazer şnlar çok yüksek
bir frekansla yanp söner ve lazer alglayac 17
için yakalanabilir hale gelirler.
İmpuls fonksiyonunu açmak için tuşa 3 basn.
İmpuls fonksiyonu açkken gösterge 5 yeşil
olarak yanar.
İmpuls fonksiyonu açkken lazer şnnn insan
gözü tarafndan görünmesi zorlaşr. Bu nedenle
lazer alglayc olmadan çalşmak için impuls
fonksiyonunu tuşa 3 yeniden basarak kapatn.
İmpuls fonksiyonu kapal iken gösterge 5 söner.
Nivelman otomatiği
Nivelman otomatiği ile çalşmak
Ölçme cihazn yatay, düz ve sağlam bir zemine
yerleştirin ve üniversal tutucuya 19 veya sehpaya
21 tespit edin.
Nivelman otomatiği ile çalşmak için
açma/kapama şalterini 7 “ on” pozisyonuna
itin.
Nivelman otomatiği (otomatik nivelman
fonksiyonu) ±4°’lik otomatik nivelman alanndaki
sapmalar dengeler. Lazer çizgileri hareketsiz
durumu gelince nivelman işlemi tamamlanr.
Otomatik nivelman mümkün olmazsa, örneğin
ölçme cihaznn durduğu yüzey yataylktan 4°
üzerinde sapma gösterdiğinden, lazer çizgileri
hzl bir tempo ile yanp sönmeye başlar. Sesli
OBJ_BUCH-1046-001.book Page 115 Tuesday, September 22, 2009 6:29 PM
Sayfa: 115
116 | Türkçe
1 609 929 S05 | (22.9.09) Bosch Power Tools
sinyal aktif durumda ise en fazla 30 saniye süre
ile hzl tempolu sesli sinyal duyulur. Cihazn
açlmasndan sonraki 10 saniye içinde ölçme
cihaznn doğrultulmasna olanak sağlamak
üzere bu alarm pasif hale getirilir.
Ölçme cihazn yatay olarak yerleştirin ve
otomatik nivelman işleminin bitmesini bekleyin.
Ölçme cihaz ±4°’lik otomatik nivelman alan
içine gelince lazer şnlar sürekli olarak yanmaya
başlar ve sesli sinyal kapatlr.
İşletim srasndaki sarsnt durumlarnda veya
yer değiştirmelerde ölçme cihaz tekrar
otomatik olarak nivelmann yapar. Hatalardan
kaçnmak için yeniden yaplan nivelmandan
sonra yatay veya dikey lazer şnn referans
noktasna göre kontrol edin.
Nivelman otomatiği olmadan çalşmak
Nivelman otomatiği olmadan çalşmak için
açma/kapama şalterini 7 “ on” pozisyonuna
itin. Nivelman otomatiği kapal durumda iken
gösterge 6 krmz olarak yanar ve lazer çizgileri
30 saniye süre ile yavaş bir tempoyla yanp söner.
Nivelman otomatiği kapal durumda iken ölçme
cihazn serbestçe elinizde tutabilirsiniz veya
eğimli bir zemine yerleştirebilirsiniz. Bu
durumda lazer çizgileri zorunlu olarak birbirine
dik seyretmez.
Nivelman hassaslğ
Hassaslğ etkileyen faktörler
En büyük etkiyi çevre scaklğ gösterir. Özellikle
zeminden tavana doğru oluşan scaklk farklar
lazer şnn saptrabilir.
Scaklk farkllaşmas zemine yakn yerlerde
daha fazla olduğu için 20 m’lik ölçme işlerinden
itibaren cihaz daima bir sehpa üzerine
koymalsnz. Ayrca cihaz mümkünse çalşma
alannn ortasna yerleştirin.
Dş etkiler yannda cihaza özgü etkiler de (örne-
ğin düşme ve çarpmalar) sapmalara neden
olabilir. Bu nedenle her kullanmdan önce ölçme
cihaznn hassaslğn kontrol edin.
Her defasnda önce yatay lazer çizgisinin
nivelman hassaslğn sonra dikey lazer çizgisinin
nivelman hassaslğn kontrol edin.
Yaptğnz kontrollerde ölçme cihaz maksimum
sapma snrn aşacak olursa, cihaz bir Bosch
müşteri hizmetine onarma gönderin.
Enine eksenin yatay nivelman hassaslğnn
kontrolü
Bu kontrol işlemi için sağlam bir zemindeki A ve
B duvarlar arasnda 5 m’lik serbest bir hatta
ihtiyacnz vardr.
– Ölçme cihazn A duvarnn yaknnda bir
sehpaya takn veya düz, sağlam bir zemine
yerleştirin. Ölçme cihazn nivelman otoma-
tikli işletimde açn. Ölçme cihaznn önünde
bir yatay lazer düzlemi ve bir dikey lazer
düzlemi oluşturulan işletim türünü seçin.
– Lazeri A duvarnn yaknna doğrultun ve
cihazn nivelman yapmasn bekleyin. Lazer
çizgilerinin A duvarnda kesiştiği noktann
ortasn işaretleyin (Nokta I).
– Ölçme cihazn 180° döndürün, nivelmana
brakn ve karş taraftaki B duvarndaki
noktay işaretleyin (Nokta II).
B
5 m
B
180˚
OBJ_BUCH-1046-001.book Page 116 Tuesday, September 22, 2009 6:29 PM
Sayfa: 116
Türkçe | 117
Bosch Power Tools 1 609 929 S05 | (22.9.09)
– Ölçme cihazn döndürmeden – B duvarnn
– yaknna yerleştirin ve nivelmana brakn.
– Ölçme cihaznn yüksekliğini öyle ayarlayn ki
(sehpa yardm ile veya altn besleyerek),
lazer şnlarnn kesişme noktas B duvar
üzerinde daha önce işaretlenmiş bulunan
nokta II’ye gelsin.
– Yüksekliğini değiştirmeden ölçme cihazn
180° çevirin. Cihaz A duvarna öyle doğrultun
ki, dikey lazer şn işaretlenmiş bulunan nokta
I’den geçsin. Ölçme cihaznn nivelmann
yaptrn ve lazer şnlarnn A duvarndaki
kesişme noktasn işaretleyin (Nokta III).
– A duvarndaki işaretli I ve III noktalar
arasndaki d fark ölçme cihaznn enine
eksenden yaptğ gerçek yükseklik sapmasn
gösterir.
2 x 5 m = 10 m’lik ölçme hattndaki müsaade
edilen maksimum sapma:
10 m x ±0,2 mm/m = ±2 mm.
Buna göre I ve III noktalar arasndaki fark d en
fazla 2 mm olmaldr.
Dikey çizgilerin nivelman hassaslğnn
kontrülü
Bu kontrol işlemi için her iki tarafnda da en
azndan 2,5 m açk alan bulunan bir kap
aralğna ihtiyacnz vardr (zemin düz ve sert
olmaldr).
– Ölçme cihazn kap aralğndan 2,5 m
uzaklkta düz bir zemine yerleştirin (sehpaya
takmayn). Cihaz nivelman otomatikli
işletimde açn. Ölçme cihaznn önünde dikey
bir lazer düzleminin oluşturulduğu işletim
türünü seçin.
– Dikey lazer şnnn ortasn kap aralğ altnda
(nokta I), kap aralğnn öteki tarafndan 5 m
uzaklkta (nokta II) ve kap aralğnn üst
kenarnda (nokta III) işaretleyin.
B
B
d
d
180˚
2
,
5
m
2
,
5
m
OBJ_BUCH-1046-001.book Page 117 Tuesday, September 22, 2009 6:29 PM
Sayfa: 117
118 | Türkçe
1 609 929 S05 | (22.9.09) Bosch Power Tools
– Ölçme cihazn 180° çevirin ve kap
boşluğunun diğer tarafnda doğrudan nokta
II’nin arkasna yerleştirin. Cihazn nivelman
yapmasn bekleyin ve dikey lazer şnn,
ortas tam olarak nokta I ve nokta II’den
geçecek biçimde doğrultun.
– Kap boşluğunun üst kenarndaki lazer çizgisi
merkezini nokta IV olarak işaretleyin.
– İşaretlenmiş bulunan III ve IV noktalar
arasndaki d fark ölçme cihaznn dikeylikten
yaptğ gerçek sapmay verir.
– Kap aralğnn yüksekliğini ölçün.
Ayn ölçme işlemini ikinci dikey lazer düzlemi
için tekrarlayn. Bunu yapmak için ölçme
cihaznn yan tarafnda dikey bir lazer düzleminin
oluşturulduğu işletim türünü seçin ve ölçme
işlemine başlamadan önce cihaz 90°çevirin.
Müsaade edilen maksimum sapmay şu şekilde
hesaplayn:
Kap aralğ yüksekliğinin iki kat x 0,2 mm/m
Örnek: Kap aralğ yüksekliği 2 m ise, maksimum
sapma
2 x 2 m x ±0,2 mm/m = ±0,8 mm olmaldr.
Buna göre; her iki ölçümde de III ile IV noktalar
birbirinden en fazla 0,8 mm uzaklkta olmaldr.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f İşaretleme için daima lazer çizgisinin
ortasn kullann. Lazer şnn genişliği
uzaklğa bağl olarak değişir.
Lazer hedef tablas ile çalşmak
Lazer hedef tablas 15 elverişsiz koşullarda ve
büyük mesafelerde lazer şnnn görünür-
lülüğünü iyileştirir.
Lazer hedef tablasnn 15 yanstc yars lazer
çizginin görünüşünü iyileştirir; saydam yars ise
lazer şnnn lazer hedef tablasnn arkasnda da
görünmesine olanak sağlar.
Sehpa ile çalşmak (aksesuar)
Sehpa, istikrarl ve yüksekliği ayarlanabilir bir
ölçme zemini sağlar. Ölçme cihaznn 1/4" sehpa
girişini 10 sehpann 21 veya piyasada bulunan bir
fotoğraf makinesi sehpasnn dişlerine yerleştirin.
Piyasada bulunan bir yap sehpasna tespit için
5/8" sehpa girişini 9 kullann. Sehpann tespit
vidas ile ölçme cihazn skarak tespit edin.
Üniversal tutucu ile tespit (aksesuar)
(Baknz: Şekil D)
Üniversal tutucu 19 yardm ile ölçme cihazn
örneğin dik yüzeylere, borulara veya manyetik
malzemeye tespit edebilirsiniz. Üniversal tutucu
zemin sehpas olarak da kullanlmaya uygundur
ve ölçme cihaznn yükseklik ayarn kolaylaştrr.
Ölçme levhas ile çalşmak (aksesuar)
(Baknz: Şekiller A–B)
Ölçme levhas 16 yardm ile lazer işaretini
zemine veya lazer yüksekliğinde duvara aktara-
bilirsiniz.
Sfr alan ve skala yardm ile istenen yükseklik-
ten fark ölçerek öteki tarafa aktarabilirsiniz. Bu
sayede ölçme cihaznn aktarlacak yüksekliğe
hassas biçimde ayarlanmas gerekmez.
Ölçme levhasnn 16 yanstc bir kaplamas var-
dr ve bu kaplama lazer şnnn uzak mesafeler-
den veya şiddetli güneş şğnda görünürlülüğü-
nü artrr. Parlaklğn güçlendirildiğini ancak
lazer şnna paralel olarak ölçme levhasna
baknca fark edersiniz.
Lazer alglayc ile çalşmak (aksesuar)
(Baknz: Şekil D)
Elverişsiz aydnlatma koşullarnda (aşr
aydnlkta, doğrudan güneş şn altnda) ve
büyük mesafelerde lazer şnlarn daha iyi
bulabilmek için lazer alglayc 17 kullann. Lazer
alglayc ile çalşrken impuls fonksiyonunu açn
(Baknz: “İmpuls fonksiyonu”, sayfa 115).
2
m d
OBJ_BUCH-1046-001.book Page 118 Tuesday, September 22, 2009 6:29 PM
Sayfa: 118
Türkçe | 119
Bosch Power Tools 1 609 929 S05 | (22.9.09)
Lazer gözlüğü (aksesuar)
Lazer gözlüğü çevredeki şklar filtre eder. Bu
nedenle lazerin krmz şğ göz tarafndan daha
parlak alglanr.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
İş örnekleri (Baknz: Şekiller C–H)
Ölçme cihaznn kullanm olanaklar için grafik
sayfasna baknz.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Ölçme cihazn her zaman birlikte teslim edilen
koruyucu çanta içinde saklayn ve taşyn.
Ölçme cihazn daima temiz tutun.
Ölçme cihazn hiçbir zaman suya veya başka
svlara daldrmayn.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin.
Deterjan veya çözücü madde kullanmayn.
Özellikle lazer şn çkş deliği alann düzenli
olarak temizleyin ve kullandğnz bezin havnn
dökülmemesine dikkat edin.
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen
ölçme cihaz arza yapacak olursa, onarm Bosch
Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste
yaptrlmaldr. Ölçme cihazn kendiniz açmayn.
Bütün sorularnz ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka cihaznzn tip etiketindeki 10 haneli
ürün kodunu belirtin.
Onarlmas gerektiğinde ölçme cihazn
koruyucu çanta 18 içinde yollayn.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Tarama cihaz, aksesuar ve ambalaj malzemesi
yeniden kazanm merkezine yollanmaldr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Tarama cihazn evsel çöplerin
içine atmayn!
Kullanm ömrünü tamamlamş
elektronik aletlere ilişkin
2002/96/AT Avrupa yönetmeliği
ve bunun ulusal mevzuata çevril-
miş hali uyarnca, aletler ayr ayr toplanmak ve
yeniden kazanm merkezlerine gönderilmek
zorundadr.
Akü hücreleri/bataryalar:
Akü hücrelerini/bataryalar evsel çöplerin içine,
ateşe veya suya atmayn. Akü hücreleri ve
bataryalar toplanp geri dönüşüm merkezine
yollanmak veya çevre dostu yöntemle tasfiye
edilmek zorundadr.
Sadece AB ülkeleri için:
91/157/AET yönetmelik hükümleri uyarnca
arzal veya kullanm ömrünü tamamlamş akü
hücreleri ve bataryalar geri dönüşüm merkezine
yollanmak zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-1046-001.book Page 119 Tuesday, September 22, 2009 6:29 PM

Sorular & cevaplar

Bosch GLL 3-80 P + BS150 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch GLL 3-80 P + BS150 hakkında bir soru sorun

Bosch GLL 3-80 P + BS150 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch GLL 3-80 P + BS150 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch GLL 3-80 P + BS150 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.