Bosch GLL 2 Professional kılavuzu

AşağıdaBosch GLL 2 Professional için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Bosch
  • Ürün: Uzaklık Ölçer
  • Model/isim: GLL 2 Professional
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Norveç, Fince, Çek, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Çin, Hırvat, Ukrayna

İçindekiler

Sayfa: 98
Türkçe | 99
Bosch Power Tools 1 609 929 W91 | (20.5.10)
tr
Güvenlik Talimat
Distomat
Ölçme cihaz ile tehlikesiz ve
güvenli biçimde çalşabilmek için
bütün güvenlik talimat okunmal
ve uyarlara uyulmaldr. Ölçme
cihaz üzerindeki uyar etiketlerini
hiçbir zaman görünmez hale getir-
meyin. BU GÜVENLİK TALİMATINI
GÜVENLİ BİR YERDE SAKLAYIN.
f Dikkat – Burada belirtilen kullanm veya
ayar hükümlerine uyulmadğ veya başka
yöntemler kullanldğ takdirde cihazn
çkaracağ şnlar kullanc için tehlikeli
olabilir.
f Bu ölçme cihaz İngilizce uyar etiketi ile
birlikte teslim edilir (grafik sayfasnda 4
numara ile işaretli).
f Lütfen ilk kullanmdan önce İngilizce uyar
etiketinin üzerine kendi dilinizdeki etiketi
yapştrn.
f Lazer şnn başkalarna veya hayvanlara
doğrultmayn ve kendiniz de lazer şnna
bakmayn. Bu ölçme cihaz IEC 60825-1
uyarnca 2. Snf lazer şn üretir. Bu nedenle
başkalarnn gözünü kamaştrabilirsiniz.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
f Ölçme cihazn sadece kalifiye uzmanlara ve
orijinal yedek parça kullanma koşulu ile
onartn. Bu yolla ölçme cihaznn güvenliğini
her zaman sağlarsnz.
f Çocuklarn denetiminiz dşnda lazerli
ölçme cihazn kullanmasna izin vermeyin.
Çocuklar istemeden başkalarnn gözünü
kamaştrabilir.
f Bu ölçme cihaz ile yaknnda yanc svlar,
gazlar veya tozlarn bulunduğu patlama teh-
likesi olan yerlerde çalşmayn. Ölçme cihaz
içinde toz veya buharlar tutuşturabilecek
kvlcmlar üretilebilir.
Mesnet
Mesnedi 8 kalp pillerinin
yaknna getirmeyin. Mknats 12
nedeniyle manyetik bir alan oluşur
ve bu kalp pillerinin işlevini
engelleyebilir.
f Mesnedi 8 manyetik veri taşyclardan ve
manyetik etkilere karş hassas olan
cihazlardan uzak tutun. Mkantslar 12
nedeniyle geri alnamayan veri kayplar
olabilir.
Fonksiyon tanm
Lütfen ölçme cihaznn bulunduğu kapağ açn ve
kullanm klavuzunu okuduğunuz sürece bu
kapağ açk tutun.
Usulüne uygun kullanm
Bu ölçme cihaz yatay ve dikey çizgilerin belirlen-
mesi ve kontrolü için geliştirilmiştir.
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 99 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Sayfa: 99
100 | Türkçe
1 609 929 W91 | (20.5.10) Bosch Power Tools
Teknik veriler
Şekli gösterilen elemanlar
Şekli gösterilen cihaz elemanlarnn numaralar
ölçme cihaznn şeklinin bulunduğu grafik
sayfasnda bulunmaktadr.
1 Lazer şn çkş deliği
2 Sehpa girişi 1/4"
3 Açma/kapama şalteri
4 Lazer uyar etiketi
5 Seri numaras
6 Batarya gözü kapak kilidi
7 Batarya gözü kapağ
8 Mesnet
9 Mesnet tespit vidas
10 Mesnet vida delikleri
11 Kayş klavuzu
12 Mknatslar
13 Mesnetteki 1/4" sehpa girişi
14 Mesnetteki 5/8" sehpa girişi
15 Koruyucu çanta
16 Lazer gözlüğü*
17 Ayakl ölçme latas*
18 Sehpa*
* Şekli gösterilen veya tanmlanan aksesuar standart
teslimat kapsamnda değildir.
Distomat GLL 2
Professional
Ürün kodu 3 601 K63 700
Minimum çalşma alan 1)
10 m
Nivelman hassaslğ ±0,3 mm/m
Otomatik nivelman, tipik ±4°
Nivelman süresi, tipik <4 s
İşletme scaklğ –10 °C ... +50 °C
Saklama scaklğ –20 °C ... +70 °C
Maksimum nispi hava nemi 90 %
Lazer snf 2
Lazer tipi 635 nm, <1 mW
C6 1
Sehpa girişi
– Distomat
– Mesnet
1/4"
1/4"; 5/8"
Bataryalar 3 x 1,5 V LR06 (AA)
İşletme süresi, yak. 15 h
Kapama otomatiği yaklaşk 30 dak
Ağrlğ EPTA-Procedure 01/2003’e göre 0,25 kg
Ölçüleri 80 x 42 x 96 mm
Koruma türü IP 5X (toza karş korunmal)
1) Cihazn çalşma alan elverişsiz ortam koşullar nedeniyle (örneğin; doğrudan gelen güneş şn) küçülebilir.
Lütfen aletinizin tip etiketi üzerindeki ürün koduna dikkat edin, tek tek aletlerin ürün kodlar değişik olabilir.
Ölçme cihaznzn tam olarak belirlenmesi tip etiketi üzerindeki seri numaras 5 ile olur.
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 100 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Sayfa: 100
Türkçe | 101
Bosch Power Tools 1 609 929 W91 | (20.5.10)
Montaj
Bataryalarn taklmas/değiştirilmesi
Bu ölçme cihazn çalştrrken alkali mangan
bataryalarn kullanlmas tavsiye olunur.
Batarya gözü kapağn 7 açmak için batarya gözü
kapağ kilidini 6 ok yönüne bastrn ve batarya
gözü kapağn aln. Cihazla birlikte teslim edilen
bataryalar yuvalarna yerleştirin. Batarya gözü iç
ksmndaki işaretlere bakarak kutuplamay
doğru yapn.
Bataryalar zayflaynca ölçme cihaz açkken
lazer çizgileri yaklaşk 5 saniye hzl tempo ile
yanp söner.
Daima bataryalarn hepsini birden değiştirin.
Ayn üreticinin ayn kapasitedeki bataryalarn
kullann.
f Cihaznz uzun süre kullanmayacaksanz
bataryalar cihazdan çkarn. Uzun süre
kullanlmayan bataryalar oksitlenir ve ken-
diliğinden boşalr.
İşletme
Çalştrma
f Ölçme cihaznz nemden/slaklktan ve
doğrudan güneş şnndan koruyun.
f Ölçme cihazn aşr scaklklara ve büyük
scaklk değişikliklerine maruz brakmayn.
Örneğin cihaz uzun süre otomobil içinde
brakmayn. Büyük scaklk değişikliklerinde
ölçme cihazn çalştrmadan önce bir süre
scaklk dengelenmesini bekleyin. Aşr
scaklklarda veya büyük scaklk değişiklikle-
rinde ölçme cihaznn hassaslğ kaybolabilir.
f Ölçme cihaznn sk sk elinizden düşme-
mesine veya bir yere çarpmamasna dikkat
edin. Ölçme cihazna dşardan güçlü etkiler
geldiğinde çalşmaya devam etmeden daima
bir hassaslk kontrolü yapmalsnz (Baknz:
“Nivelman hassaslğ”).
f Taşrken ölçme cihazn kapatn. Kapama
esnasnda pandül birimi kilitlenir, aksi
takdirde aşr hareketlerde hasar görür.
Açma/kapama
Ölçme cihazn açmak için açma/kapama
şalterini 3 “On” pozisyonuna itin. Açldktan
hemen sonra ölçme cihaz çkş deliğinden 1 iki
lazer şn çkarr.
f Lazer şnn kişilere ve hayvanlara doğrult-
mayn ve uzak mesafeden de olsa lazer
şnna bakmayn.
Ölçme cihazn kapatmak için açma/kapama şal-
terini 3 “Off” pozisyonuna itin. Cihaz kapatlnca
pandül birimi kilitlenir.
f Açk durumdaki ölçme cihazn brakp
gitmeyin ve işiniz bitince cihaz kapatn.
Lazer şn başkalarnn gözünü alabilir.
Ölçme cihaz 30 dakikalk işletim süresinden
sonra otomatik olarak kapanr.
Nivelman otomatiği ile çalşmak
Ölçme cihazn yatay, sağlam bir zemine yerleşti-
rin ve mesnede 8 veya sehpaya 18 tespit edin.
Cihaz açldktan sonra nivelman otomatiği ±4°
arasnda bulunan otomatik nivelman alanndaki
sapmalar otomatik olarak dengeler. Lazer
çizgilerinin hareketi durunca nivelman işlemi
tamamlanmş demektir.
Örneğin cihazn yerleştirildiği yer yataylktan
4°’den fazla sapma gösterdiğinden otomatik
nivelman mümkün olmazsa, lazer çizgileri yavaş
tempo ile yanp söner. Bu gibi durumlarda cihaz
yatay olarak yerleştirin ve otomatik nivelman
işleminin sona ermesini bekleyin. Ölçme cihaz
±4°’lik otomatik nivelman alan içine gelince
lazer çizgileri tekrar sürekli olarak yanmaya
başlar.
İşletim srasndaki sarsnt durumlarnda veya
yer değiştirmelerde ölçme cihaz tekrar
otomatik olarak nivelmann yapar. Hatalardan
kaçnmak için yeniden yaplan nivelmandan
sonra yatay veya dikey lazer şnn referans
noktasna göre kontrol edin.
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 101 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Sayfa: 101
102 | Türkçe
1 609 929 W91 | (20.5.10) Bosch Power Tools
Nivelman hassaslğ
Hassaslğ etkileyen faktörler
En büyük etkiyi çevre scaklğ gösterir. Özellikle
zeminden tavana doğru oluşan scaklk farklar
lazer şnn saptrabilir.
Scaklk katmanlaşmas zemine yakn yerlerde en
yüksek derecede olduğundan mümkünse ölçme
cihazn piyasadan temin edebileceğiniz bir
sehpaya tespit ederek çalşma alannn ortasna
yerleştirin.
Dş etkiler yannda cihaza özgü etkiler de (örne-
ğin düşme ve çarpmalar) sapmalara neden
olabilir. Bu nedenle her kullanmdan önce ölçme
cihaznn hassaslğn kontrol edin.
Önce dikey lazer şnna ait yükseklik ve
nivelman hassaslğn, sonra da dikey lazer
şnna ait yükseklik ve nivelman hassaslğn
kontrol edin.
Yaptğnz kontrollerde ölçme cihaz maksimum
sapma snrn aşacak olursa, cihaz bir Bosch
müşteri hizmetine onarma gönderin.
Yatay çizginin yükseklik hassasiyetinin
kontrolü
Bu kontrol işlemi için sağlam bir zemindeki A ve
B duvarlar arasnda 5 m’lik serbest bir hatta
ihtiyacnz vardr.
– Ölçme cihazn A duvarnn yaknnda bir mes-
nede veya sehpaya yerleştirin veya sağlam,
düz bir zemine yerleştirin. Ölçme cihazn açn.
– Lazeri A duvarnn yaknna yöneltin ve ölçme
cihaznn nivelmann yapn. Duvarda göster-
diğiniz noktann ortasn işaretleyin (Nokta I).
– Ölçme cihazn 180° döndürün, nivelmana
brakn ve karş taraftaki B duvarndaki
noktay işaretleyin (Nokta II).
– Ölçme cihazn döndürmeden – B duvarnn –
yaknna yerleştirin ve nivelmana brakn.
– Ölçme cihaznn yüksekliğini öyle ayarlayn ki
(sehpa yardm ile veya altn besleyerek),
lazer şnlarnn kesişme noktas B duvar
üzerinde daha önce işaretlenmiş bulunan
nokta II’ye gelsin.
– Yüksekliğini değiştirmeden ölçme cihazn
180° çevirin. Cihaz A duvarna öyle doğrultun
ki, dikey lazer şn işaretlenmiş bulunan nokta
I’den geçsin. Ölçme cihaznn nivelmann
yaptrn ve lazer şnlarnn A duvarndaki
kesişme noktasn işaretleyin (Nokta III).
– A duvarnda işaretlenmiş bulunan I ve III iki
noktalar arasndaki d fark ölçme cihaznn
gerçek yükseklik sapmasn verir.
A B
5 m
A B
180°
A B
d
180°
A B
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 102 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Sayfa: 102
Türkçe | 103
Bosch Power Tools 1 609 929 W91 | (20.5.10)
Müsaade edilen maksimum d sapmasn şöyle
hesaplayabilirsiniz:
dmax = duvarlar arasndaki mesafenin iki kat
x 0,3 mm/m
Örnek: Duvarlar arasndaki mesafe 5 m ise
maksimum sapma
dmax = 2 x 5 m x 0,3 mm/m = 3 mm olmaldr.
Buna göre işaretler birbirinden en fazla 3 mm
uzaklkta olmaldr.
Yatay çizginin nivelman hassaslğnn kontrolü
Kontrol için yaklaşk 5 x 5 m’lik boş bir alana
ihtiyacnz vardr.
– Ölçme cihazn A ve B duvarlar ortasnda
mesnede veya sehpaya yerleştirin veya
sağlam düz bir zemine yerleştirin. Ölçme
cihaznn nivelman yapmasn bekleyin.
– Ölçme cihazndan 2,5 m uzaklktan her iki du-
vardaki lazer çizgisinin ortasn işaretleyin (A
duvarndaki nokta I ve B duvarndaki nokta II).
– Ölçme cihazn 180° döndürerek 5 m
uzaklğa yerleştirin ve nivelmana brakn.
– Ölçme cihaznn yüksekliğini öyle ayarlayn ki
(sehpa yardm ile veya altn besleme ile),
lazer şnn ortas B duvarnda daha önce
işaretlenmiş bulunan nokta II’ye gelsin.
– A duvarnda lazer çizgisinin ortasn nokta III
olarak işaretleyin (nokta I’in üstünde veya alt
1nda dik).
– A duvarnda işaretlenmiş d bulunan I ve III
noktalar arasdaki d fark ölçme cihaznn
yataylktan gösterdiği gerçek sapmay verir.
Müsaade edilen maksimum d sapmasn şöyle
hesaplayabilirsiniz:
dmax = duvarlar arasndaki mesafenin iki kat
x 0,3 mm/m
Örnek: Duvarlar arasndaki mesafe 5 m ise
maksimum sapma
dmax = 2 x 5 m x 0,3 mm/m = 3 mm olmaldr.
Buna göre işaretler birbirinden en fazla 3 mm
uzaklkta olmaldr.
Dikey çizginin nivelman hassaslğnn kontrolü
Bu kontrol işlemi için her iki tarafnda da en
azndan 2,5 m açk alan bulunan bir kap
aralğna ihtiyacnz vardr (zemin düz ve sert
olmaldr).
– Ölçme cihazn kap aralğnn 2,5 m uzağna
sağlam ve düz bir zemine (sehpaya değil)
yerleştirin. Lazer çizgilerini kap aralğna
doğrultun ve ölçme cihaznn nivelman
yapmasn bekleyin.
– Dikey lazer şnnn ortasn kap aralğ altnda
(nokta I), kap aralğnn öteki tarafndan 5 m
uzaklkta (nokta II) ve kap aralğnn üst
kenarnda (nokta III) işaretleyin.
2,5 m
5,0 m
A
B
2,5 m
d
5,0 m 2,5 m
2,5 m
5,0 m
0 m
A
B
2
,
5
m
2
,
5
m
2
,
5
m
2
,
5
m
2
,
5
m
2
,
5
m
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 103 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Sayfa: 103
104 | Türkçe
1 609 929 W91 | (20.5.10) Bosch Power Tools
– Ölçme cihazn kap aralğnn öteki tarafnda
doğrudan nokta II’nin arkasna yerleştirin.
Ölçme cihazn nivelmana brakn ve dikey
lazer şnn öyle doğrultun ki, ortas nokta I
ve nokta II’den geçsin.
– İşaretlenmiş d nokta III ile kap aralğnn üst
kenarndaki lazer şnnn ortas arasdaki d
fark ölçme cihaznn dikeylikten olan gerçek
sapmasn verir.
– Kap aralğnn yüksekliğini ölçün.
Müsaade edilen maksimum d sapmasn şöyle
hesaplayabilirsiniz:
dmax = kap aralğ yüksekliğinin iki kat
x 0,3 mm/m
Örnek: Kap aralğ yüksekliği 2 m ise maksimum
sapma
dmax = 2 x 2 m x 0,3 mm/m = 1,2 mm olmaldr.
Buna göre işaretler birbirinden en fazla 1,2 mm
uzakta olmaldr.
Çalşrken dikkat edilecek hususlar
f İşaretleme için daima lazer çizgisinin
ortasn kullann. Lazer şnn genişliği
uzaklğa bağl olarak değişir.
Mesnedin tespiti
Ölçme cihazn mesnede 8 tespit etmek için
mesnet tespit vidasn 9 aletteki 1/4"’lik sehpa
girişi yuvasnda 2 skn. Mesnette bulunan ölçme
cihazn gevşetmek için tespit vidasn 9 hafifçe
gevşetin.
Mesnet 8 yardm ile ölçme cihazn şu tespit
olanaklarna sahipsiniz:
– Mesnedi 8 1/4"-sehpa girişi 13 ile sehpaya 18
veya piyasada bulunan bir fotoğraf makinesi
sehpasna takn. Piyasada bulunan bir
distomat sehpasna takmak için 5/8"-sehpa
girişini 14 kullann.
– Mesnet 8 çelik parçalara mknatslar 12
yardm ile tespit edilebilir.
– Kuru yap veya ahşap duvarlara mesnet 8
vidalarla tespit edilebilir. Bunu yapmak için
en azndan 50 mm uzunluğundaki vidalar
mesnedin vidalama deliklerin 10 geçirin.
– Mesnet 8 boru veya benzerlerine kayş
klavuzundan 11 çekilecek piyasada bulunan
bir kayşla tespit edilebilir.
Sehpa ile çalşmak (aksesuar)
Sehpa istikrarl ve yüksekliği ayarlanabilir bir
ölçme zemini sağlar. Ölçme cihaznn sehpa
girişini 2 sehpann 1/4"-dişine yerleştirin ve
sehpann tespit vidas ile skn.
Ölçme levhas ile çalşmak (aksesuar)
(Baknz: Şekiller A–B)
Ölçme levhas 17 yardm ile lazer işaretini
zemine veya lazer yüksekliğinde duvara aktara-
bilirsiniz.
Sfr alan ve skala yardm ile istenen yükseklik-
ten fark ölçerek öteki tarafa aktarabilirsiniz. Bu
sayede ölçme cihaznn aktarlacak yüksekliğe
hassas biçimde ayarlanmas gerekmez.
Ölçme levhasnn 17 yanstc bir kaplamas var-
dr ve bu kaplama lazer şnnn uzak mesafeler-
den veya şiddetli güneş şğnda görünürlülüğü-
nü artrr. Parlaklğn güçlendirildiğini ancak
lazer şnna paralel olarak ölçme levhasna
baknca fark edersiniz.
d
2
m
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 104 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM
Sayfa: 104
Türkçe | 105
Bosch Power Tools 1 609 929 W91 | (20.5.10)
Lazer gözlüğü (aksesuar)
Lazer gözlüğü çevredeki şklar filtre eder. Bu
nedenle lazerin krmz şğ göz tarafndan daha
parlak alglanr.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak
kullanmayn. Lazer gözlüğü insan gözünü
lazer şnndan korumaz, ancak lazer şnnn
daha iyi görülmesini sağlar.
f Lazer gözlüğünü güneş gözlüğü olarak veya
trafikte kullanmayn. Lazer gözlüğü mor
ötesi şnlarna (UV) karş tam olarak koruma
sağlamaz ve renk alglamasn azaltr.
İş örnekleri (Baknz: Şekiller C–E)
Ölçme cihaznn kullanm olanaklar için grafik
sayfasna baknz.
Bakm ve servis
Bakm ve temizlik
Ölçme cihazn daima birlikte teslim edilen
koruyucu çanta içinde saklayn ve taşyn.
Ölçme cihazn daima temiz tutun.
Ölçme cihazn hiçbir zaman suya veya başka
svlara daldrmayn.
Kirleri ve pislikleri nemli, temiz bir bezle silin.
Deterjan veya çözücü madde kullanmayn.
Özellikle lazer şn çkş deliği alann düzenli
olarak temizleyin ve kullandğnz bezin havnn
dökülmemesine dikkat edin.
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen
ölçme cihaz arza yapacak olursa, onarm Bosch
Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste
yaptrlmaldr. Ölçme cihazn kendiniz açmayn.
Bütün sorularnz ve yedek parça siparişlerinizde
mutlaka cihaznzn tip etiketindeki 10 haneli
ürün kodunu belirtin.
Onarlmas gerektiğinde ölçme cihazn
koruyucu çanta 15 içinde yollayn.
Müşteri servisi ve müşteri danşmanlğ
Müşteri servisleri ürününüzün onarm ve bakm
ile yedek parçalarna ait sorularnz yantlan-
drr. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ait
bilgileri şu adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch müşteri servisi timi satn alacağnz ürü-
nün özellikleri, bu ürünün kullanm ve ayar
işlemleri hakkndaki sorularnz ile yedek parça-
larna ait sorularnz memnuniyetle yantlandrr.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Müşteri Danşman: +90 (0212) 335 06 66
Müşteri Servis Hatt: +90 (0212) 335 07 52
Tasfiye
Tarama cihaz, aksesuar ve ambalaj malzemesi
yeniden kazanm merkezine yollanmaldr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
Tarama cihazn evsel çöplerin
içine atmayn!
Kullanm ömrünü tamamlamş
elektronik aletlere ilişkin
2002/96/AT Avrupa yönetmeliği
ve bunun ulusal mevzuata çevrilmiş hali
uyarnca, aletler ayr ayr toplanmak ve yeniden
kazanm merkezlerine gönderilmek zorundadr.
Aküler/Bataryalar:
Aküleri ve bataryalar evsel çöplerin, ateşin veya
suyun içine atmayn. Aküler ve bataryalar
mümkünse deşarj olmuş halde toplanarak
yeniden değerlendirilmek veya çevre dostu bir
yöntemle tasfiye edilmek zorundadr.
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2006/66/AT Yönetmeliği uyarnca arzal veya
kullanm ömrünü tamamlamş aküler ve
bataryalar yeniden kazanm işlemine tabi
tutulmak zorundadr.
Değişiklik haklarmz sakldr.
OBJ_BUCH-1236-001.book Page 105 Thursday, May 20, 2010 12:21 PM

Sorular & cevaplar

Bosch GLL 2 Professional hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Bosch GLL 2 Professional hakkında bir soru sorun

Bosch GLL 2 Professional ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Bosch GLL 2 Professional kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Bosch GLL 2 Professional ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.