Beurer PM 16 kılavuzu

AşağıdaBeurer PM 16 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Beurer
  • Ürün: Spor Saat
  • Model/isim: PM 16
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Alman, Hollandalı, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Danimarkalı, Lehçe, Türk, Yunan, Endonezya, Rus

İçindekiler

Sayfa: 76
77
1. Genel bilgi ve uyarılar
DİKKAT:
Göğüs kemeri olmayan bu nabız ölçme saati ile, kalp frekansınızı denetleyebilirsiniz ve antrenman
hedefinize göre, üst ve alt sınır değerlerini ayarlayabileceğiniz bir antrenman programı seçebilirsiniz. Kalp
atıșlarınız, rahatsız edici bir göğüs kemeri takmanıza gerek kalmadan, EKG hassaslığında tespit edilir ve
gösterilir. Bunun için sadece saati bileğinize takıyorsunuz ve parmağınızla, keza baș parmağınızla saatin
ön yüzündeki sensöre dokunuyorsunuz. Parmak sensöründen, kolunuz, bedeninizin üst kısmı, diğer kolu-
nuz ve nabız ölçme saatinin arka yüzündeki sensöre kadar yapılan ölçme ișlemi üzerinden, kalp atıșlarınız
birkaç saniye içinde EKG hassaslığında belirlenir. Bu sayede bu nabız ölçme saati özellikle göğüs kemeri
takamayan veya takmak istemeyen kișiler ve yürüyüș veya hızlı yürüyüș gibi spor türleri için uygundur.
Bu nabız ölçme saati ayrıca normal saat, kronometre, çalar saat (alarm) ve geri sayım zamanlayıcısı
fonksiyonlarına da sahiptir.
2. Önemli bilgi ve uyarılar
– Bu nabız ölçme saati sadece kișisel kullanım için tasarlanmıștır ve tıbbi kullanım için öngörülmemiștir.
– Cihazı așırı ısı derecelerine, titreșimlere ve sallantılara maruz bırakmayınız.
– Cihazı yumușak, hafif nemli bir bez ile temizleyiniz. Ovalama gerektiren maddeler veya çözücü temiz-
leme malzemeleri kullanmayınız!
– Cihazda pil değiștirme ișlemini lütfen yetkili bir satıcı veya servise yaptırınız (CR2025 3 V lityum pil).
– Kullanılmıș piller ev çöpüne atılmamalıdır. Kullanılmıș pilleri lütfen ilgili toplama merkezlerine veya
satıcılara veriniz.
– Lütfen kendiniz cihazda herhangi bir onarım yapmayı denemeyiniz. Ürün ile ilgili bir șikayetiniz veya
itirazınız varsa, lütfen satıcınıza veya servis adresine bașvurunuz. Șikayet veya itirazdan önce, lütfen
cihazın pilini değiștirtiniz. Cihazın açılması veya gerektiği gibi kullanılmaması durumunda, garanti hakkı
geçersiz olur.
Sayfa: 77
78
– Riskli sport türleri yaparken, bu nabız ölçme saatinin kullanımının ek bir yaralanma kaynağı teșkil
edebileceği hususuna lütfen dikkat ediniz.
– Bu cihaz sadece geliștirilmesinde öngörülmüș olan amaca uygun ve kullanma kılavuzunda bildirildiği
șekilde kullanılmalıdır. Gerektiği șekilde yapılmayan her kullanım durumunda tehlike söz konusu olabilir.
Üretici, kuraldıșı veya yanlıș kullanmadan dolayı ortaya çıkan hasar ve arızalar için sorumluluk kabul
etmez.
– Kullanım öncesinde, cihazda görünür hasarların olmadığından emin olmak için, gereken kontrolü
yapınız. Emin değilseniz, cihazı kullanmayınız ve satıcınıza veya bildirilen yetkili servise bașvurunuz.
– Bu nabız ölçme saati su geçirmez (50 m) ve böylelikle yüzerken kullanılmaya elverișlidir. Fakat yüzme
esnasında herhangi bir tușa basmayınız, tabii ki herhangi bir nabız ölçme ișlemi de yapmayınız.
– Güneș kremi veya benzeri ürünler ile teması önleyiniz, çünkü bu tür ürünler cihaz üzerindeki yazılara ve
hatta cihazın plastik parçalarına zarar verebilir.
– Lütfen kișisel üst ve alt antrenman kalp frekans değerleriniz, antrenman süreniz ve kaç kez antrenman
yapacağınız hususunda bilgi almak için, antrenörünüze veya sizi tedavi eden doktorunuza bașvurunuz.
Böylelikle, yapacağınız antrenmanda en iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.
– DİKKAT: Kalp ve tansiyon hastalıkları olan veya kalp pili kullanan kișiler, bu nabız ölçme saatini sadece
doktorlarına danıștıktan sonra kullanmalıdır.
3. Bilinmesi gerekenler
Bu nabız ölçme saati, insanların nabzını ölçmeye yarar.
Farklı ayar olanakları sayesinde, kișisel antrenman programınızı destekleyebilir ve nabzınızı denetleyebi-
lirsiniz. Nabzınızı antrenman esnasında denetlemelisiniz, çünkü bu sayede hem kalbinizi așırı zorlanmaya
karșı korumuș olursunuz, hem de böylelikle en verimli antrenman sonuçlarını elde edersiniz.
Müteakip tablo size antrenman koșul ve özelliklerini seçmenizde yararlı olabilecek bazı bilgiler
sunmaktadır.
Azami kalp frekansı, yaș yükseldikçe azalır. Bu nedenle, antrenman nabız değerleri ile ilgili bilgiler daima
Sayfa: 78
79
azami kalp frekansına bağlı olarak dikkate alınmalıdır. Azami kalp frekansının belirlenmesi için șu pratik
formül geçerlidir:
Erkekler için: 220 - Yașınız = Azami kalp frekansı
Kadınlar için: 226 - Yașınız = Azami kalp frekansı
Sayfa: 79
80
Așağıdaki örnek, 40 yașında bir erkek için geçerlidir: 220 - 40 = 180
Kalp sağlık
alanı
Yağ yakma alanı Sağlıklı spor
alanı
Kuvvet ve kondisy-
on alanı
Anaerobik
antrenman
Azm. kalp
frekansı
oranı
50–60% 60–70% 70–80% 80–90% 90–100%
Etki Kalp ve kan
dolașım
sisteminin
güçlendi-
rilmesi
Vücut, yaktığı
kalorilerin yüzde
oranı açısından
çoğunu yağ
hücrelerinden
alır. Kalp ve kan
dolașım sistemi-
nin antrenman
yapmasını sağlar,
sağlığı ve zindeliği
düzeltir.
Solunumun
ve kan
dolașımının
daha iyi
olmasını
sağlar. Temel
kondisyonun
daha fazla
olması için
idealdir.
Hız performasının
daha iyi olmasını
ve temel hızın yük-
selmesini sağlar.
Kasların istemli
zorlanmasını sağlar.
Boș zamanında
spor yapan kișilerde
yaralanma riski
yüksektir, hastalık
durumunda: Kalp
için tehlike söz
konusudur.
Kim için
uygundur?
Yeni
bașlayanlar
için idealdir
Ağırlık kontrolü ve
ağırlığın azaltılmas
(kilo vermek)
Boș zaman
değerlendiren
sporcular
Hırslı ve gay-
retli boș zaman
değerlendiren spor-
cular, profesyonel
sporcular
Sadece profesyonel
sporcular
Antrenman Rejeneratif
antrenman
Sağlıklı spor
antrenmanı
Kuvvet ve kondisy-
on antrenmanı
Gelișim alanı
antrenmanı
Sayfa: 80
81
4. Saatin tarifi
5. Tuș fonksiyonları
MOD
– Farklı modlar arasından geçiș için
– Basılı tutulunca: Ayar moduna geçilir
– Seçim (ayar modunda)
– Basılı tutulunca: Ayar modundan çıkılır
START/STOP
– Saat görüntüsü / Tarih görüntüsü ekranı
– Start/Stop (kronometre ve geri sayım modu (Countdown)
– Alarm açık/kapalı (çalar saat / alarm modu)
Nabız ölçme saatinin arkadan görünüșü
Reset tușu
Start/Stop tușu
Ekran
MOD tușu
Ișık tușu „LIGHT“
Sensör
Parmak sensörü tușu
Nabız ölçme saatinin önden
görünüșü
Sayfa: 81
82
– Ayar değerlerinin yükseltilmesi (ayar modunda)
RESET
– Saat sinyali açık/kapalı (çalar saat alarmı modu)
– Kronometrenin ve geri sayım modu
– Ayar değerlerinin düșürülmesi (ayar modunda)
IȘIK
Yakl. 3 saniye ekran arka alanının aydınlatılması
6. Modlara genel bakıș
Fonksiyon modları
Saat modu Nabız alarmı
modu
Çalar saat alarmı
modu
Kronome-
tre modu
Geri sayım modu
t'POLTJZPONPEMBS‘O‘OIFSCJSJOJNPEUVŗVJMFTFÎFCJMJSTJOJ[
7. Saat modu
Saat göstergesi ve tarih göstergesi
t4BBUHÚTUFSHFTJWFUBSJIHÚTUFSHFTJBSBT‘OEBHFÎJŗZBQNBLJÎJO
TUBSU
stop tușuna basınız.
t)FSIBOHJCJSUVŗBCBT‘MNB[TB
UBSJIHÚTUFSHFTJTBOJZFTPOSB
otomatik olarak saat göstergesine geri döner. Saat modu Tarih gö-
stergesi
8 saniye
Sayfa: 82
83
tTBBUHÚTUFSHFNPEVOEB	CBL‘O‘[

TPMFLSBOL‘TN‘OEBHÚSàOUàMFOFOCJSv1iIBSmJMF
HàOàOJLJODJ
yarısı belli edilir.
Zaman ve tarih ayarlanması
t"ZBSNPEVOBHFÎNFLJÎJO
.0%UVŗVOBTBOJZFCPZVODBCBT‘O‘[4BBUHÚTUFSHFTJZBO‘QTÚONFZF
bașlar. Saniyeleri Start/Stop tușu veya reset tușu ile sıfırlayabilirsiniz.
t.0%UVŗVJMF
BZBSMBNBLJTUFEJļJOJ[JMHJMJWFSJMFSJ	EBLJLB
TBBU
Z‘M
BZ
HàO
TFÎJOJ[
t4BZ‘MBSZBO‘QTÚONFZFCBŗMBZ‘ODB
JMHJMJEFļFSJTUBSUTUPQUVŗVWFZBSFTFUUVŗVJMFBZBSMBZBCJMJSTJOJ[5VŗV
basılı tuttuğunuz zaman, hızlı ilerleme moduna geçersiniz. MOD tușu ile girdiğiniz verileri tasdik ediy-
orsunuz ve bir sonraki ayara geçiyorsunuz.
t&ļFSBZHàOHÚTUFSHFTJWFZBHàOBZHÚTUFSHFTJZBO‘QTÚOFSTF
TUBSUTUPQWFZBSFTFUUVŗVJMF
"WSVQB
türü tarih görüntüsü (gün-ay / d sembolü görünür) ile Amerika türü tarih görüntüsü (ay-gün / m sembolü
görünür) arasında seçim yapabilirsiniz.
t&ļFSWFZBTBBUTFNCPMàZBO‘QTÚOFSTF
TUBSUTUPQUVŗVWFZBSFTFUUVŗVJMF
WFZBTBBUHÚ-
stergesi arasında seçim yapabilirsiniz.
t&ļFSFLSBOEBv#FFQiLFMJNFTJZBO‘QTÚOFSTF
TUBSUTUPQUVŗVWFZBSFTFUUVŗVJMF
UBTEJLTFTJBΑL	PO

veya kapalı (off) arasında seçim yapabilirsiniz. Tasdik sesi açık olduğunda, her tușa basıldığında kısa bir
biip sesi duyulur.
t5àNWFSJMFSJBZBSMBE‘LUBOTPOSB
BZBSNPEVOEBOΑLNBLJÎJOTBOJZFCPZVODB.0%UVŗVOBCBT‘O‘[
t"ZBSNPEVOEBTBOJZFJÎJOEFIFSIBOHJCJSUVŗBCBT‘MNB[TB
OBC‘[ÚMÎNFTBBUJPUPNBUJLPMBSBLTBBU
göstergesine geri döner.
8. Kalıp frenkansı ölçülmesi
t4BBUJCJMFļJOJ[FUBL‘QCBļMBZ‘O‘[
Sayfa: 83
84
t#JSQBSNBļ‘O‘[‘TFOTÚSàOà[FSJOFLPZVOV[WFFOB[TBOJZFTFOTÚSàOà[FSJOFCBT‘M‘UVUVOV[
Cihaz gövdesinin arka yüzündeki sensörün cildinize iyice temas ediyor olmasını sağlayınız.
Önce „---“ gösterilir.
tTBOJZFTPOSB
UFTQJUFEJMFOLBMQGSFLBOT‘HÚTUFSJMJS
t/BC‘[BMBSN‘BΑLTB
FLPMBSBLSFMBUJG	HÚSFDFMJ
LBMQGSFLBOT‘EBHÚTUFSJMJS
t½MÎàMNàŗPMBOLBMQGSFLBOT‘OBC‘[BMUT‘O‘S‘O‘OBMU‘OEBZTB
CVEVSVNCJSv-iIBSmJMFHÚTUFSJMJS
Nabız üst sınırı üzerindeki bir değer ise, bir „H“ harfi ile gösterilir.
t&ļFSOBC‘[BMBSNNPEVOEBZBŗWFDJOTJZFUà[FSJOEFOCFMJSMFONJŗOBC‘[T‘O‘SMBS‘EFļJŗUJSJMNFNJŗTF
LBMQ
frekansınız sağlıklı spor için geçerli performans aralığında, kalp frekansının azami %65 - %85 kadarı
olan bölümünde grafik șeklinde gösterilir.
t5VŗVOTFSCFTUC‘SBL‘MNBT‘OEBOTBOJZFTPOSB
OBC‘[ÚMÎNFTBBUJEBIBÚODFTPOLVMMBO‘ME‘ļ‘NPEBHFSJ
döner.
Notlar ve yararlı bilgiler
1. Kalp frekansı ölçümü her fonksiyon modunda yapılabilir.
2. Saat gövdesinin arka yüzüne bir sensör takılmıștır. Bu sensör ve cilt arasında sürekli ve sabit bir temas
olması gerekir.
3. Kalp frekansınızı su altında ölçmeyiniz.
4. Cihazın arka yüzünü ara sıra nemli bir bez ile silip temizleyiniz.
5. Nabız ölçme fonksiyonunu kullandığınızda, cilt kremi kullanmayınız.
6. Cildinizi ve parmaklarınızı sabun ile temizleyerek, sinyalin daha iyi iletilmesini sağlayınız.
7. Cildiniz çok kuru veya kalın ise, sinyal iletiminde sorunlar olabilir.
8. Parmak uçlarınızı nemlendiriniz veya iletken bir macun kullanınız.
9. Ölçme esnasında bileğinizin dönmemesine ve kıvrılmamasına dikkat ediniz.
Sayfa: 84
85
9. Kalp frekansı için alarm fonksiyonu
Üst ve alt antrenman kalp frekansı olan bir antrenman aralığı girebilirsiniz. Bir nabız ölçme ișleminde, iki
kez çalan bir piip sesi üzerinden, ayarladığınız antrenman aralığı dıșında olduğunuz bildirilir ve böylelikle
antrenmanınızı yoğunlaștırabilir veya yavașlatabilirsiniz. Bu size, belirlediğiniz antrenman hedefinize daha
iyi ulașmanızda yardımcı olabilir.
9.1 Antrenman sınırlarının ayarlanması
Burada iki olanağa sahipsiniz:
1. Yașınızı ve cinsiyetinizi giriniz ve azami kalp frekansının %65 - %85 oranları arasındaki sağlıklı spor için
geçerli performans aralığı otomatik olarak hesaplanır. Eğer bildirilen kalp frekansları değiștirilmezse,
grafiksel çubuk gösterimi devreye girer.
2. Üst ve alt kalp frekansı sınır değerlerini, „Bilinmesi gerekenler“ kısmında verilen bilgilere göre belir-
leyiniz ya da antrenörünüze veya doktorunuza danıșınız. Kalp frekanslarını kendiniz girerseniz, grafiksel
çubuk gösterimi aktif değildir.
t/BC‘[BMBSNNPEVOBHJSNJŗEVSVNEBT‘O‘[
t"ZBSNPEVOBHFÎNFLJÎJO
NPEUVŗVOBTBOJZFCPZVODBCBT‘O‘[:Bŗv"HFi
ZBO‘QTÚO-
meye bașlar. Șimdi yașınızı start/stop tușu ve reset tușu ile ayarlayabilirsiniz. Tușu basılı
tuttuğunuz zaman, değerler hızlı ilerleme modunda değișir .
MOD tușu ile, girdiğiniz verileri tasdik ediyorsunuz ve bir sonraki ayara geçiyorsunuz.
t$JOTJZFUZBO‘QTÚONFZFCBŗMBS$JOTJZFUJv.i	FSLFL
WFv'i	LBE‘O
PMBSBLTUBSUTUPQUVŗVWF
reset tușu ile seçiniz. MOD ile tasdik ediniz.
tğJNEJÚODFEFOCFMJSMFONJŗEFļFSJ.0%UVŗVJMFUBTEJLFEFCJMJSTJOJ[WFZBJTUFEJļJOJ[LBMQ
frekansını start/stop tușu ve reset tușu ile ayarlayabilirsiniz.
Sayfa: 85
86
t"MUT‘O‘SEFļFSMFSJÎJOEFBZO‘JŗMFNJVZHVMBZ‘O‘[
t5àNWFSJMFSJBZBSMBE‘LUBOTPOSB
BZBSNPEVOEBOΑLNBLJÎJOTBOJZFCPZVODBNPEUVŗVOB
basınız. Ayar modunda 60 saniye içinde herhangi bir tușa basılmazsa, nabız ölçme saati oto-
matik olarak saat göstergesine geri döner.
9.2 Nabız alarmının aktifleștirilmesi
t.0%JMF
OBC‘[BMBSN‘NPEVOBHFÎJOJ[
t,BMQGSFLBOT‘BMBSNGPOLTJZPOV[BUFOBLUJnFŗUJSJMNJŗTFWFZBŗWFDJOTJZFUCJMHJMFSJHJSJMEJLUFOTPOSB

hesaplanmıș olan nabız sınırları değiștirilmediyse, sırayla değișerek her 2 saniyede bir așağıdaki veriler
gösterilir:
– Antrenman üst sınırı,
– Antrenman alt sınırı,
– Yaș ve cinsiyet.
Nabız sınırları doğrudan girildiyse, gösterge sadece antrenman üst sınırı ve antrenman alt sınırı arasında
değișir.
t,BMQGSFLBOT‘BMBSNGPOLTJZPOVLBQBM‘ZTB
FLSBOEBviWFvP'iHÚTUFSJMJS
Sayfa: 86
87
t,BMQGSFLBOT‘BMBSNGPOLTJZPOVOVBÎNBLWFZBLBQBUNBLJÎJO
TUBSUTUPQUVŗVOBCBT‘O‘[
Aktifleștirilmiș nabız alarmı fonksiyonunda, kalp frekansı ölçümü yapıldığında șu alarm seçenekleri söz
konusu olur:
t,BMQGSFLBOT‘
BZBSMBON‘ŗBOUSFONBOBZBSM‘ļ‘EBIJMJOEF /BC‘[ÚMÎNFTBBUJCJSLF[ÚUFS
t,BMQGSFLBOT‘
BZBSMBON‘ŗBOUSFONBOBZBSM‘ļ‘OEBOZàLTFL/BC‘[ÚMÎNFTBBUJJLJLF[ÚUFS
v)iWF
ulașılmıș olan nabız frekansı yanıp söner.
t,BMQGSFLBOT‘
BZBSMBON‘ŗBOUSFONBOBZBSM‘ļ‘OEBOEàŗàL/BC‘[ÚMÎNFTBBUJJLJLF[ÚUFS
v-iWFVMBŗ‘MN‘ŗ
olan nabız frekansı yanıp söner.
10. Çalar saat alarmı modu
t4BBUTJOZBMJOJ
ÎBMBSTBBUBMBSNNPEVOEBSFTFUUVŗVJMFBÎBCJMJSWFLBQBUBCJMJSTJOJ[
Saat sinyali aktifleștirilmișse, ekranda çan sembolü gösterilir ve her tam saat bașında
bir sinyal sesi duyulur.
t±BMBSTBBUBMBSN‘O‘
ÎBMBSTBBUBMBSNNPEVOEBTUBSUTUPQUVŗVJMFBÎBCJMJSWFLBQBUBCJ-
lirsiniz. Çalar saat alarmı aktifleștirilmișse, ekranda bil sembol görünür ve girilmiș olan
zaman geldiğinde, 30 saniye boyunca alarm çalar. Alarm sesini kapatmak için, herhangi
bir tușa (ıșık hariç) basınız.
Alarm zamanının ayarlanması
t±BMBSTBBUBMBSN‘NPEVOEBT‘O‘[
t"ZBSNPEVOBHFÎNFLJÎJO
.0%UVŗVOBTBOJZFCPZVODBCBT‘O‘[
t4BBUHÚTUFSHFTJZBO‘QTÚONFZFCBŗMBSğJNEJTBBUJTUBSUTUPQUVŗVWFSFTFUUVŗVJMFBZBSMBZB-
bilirsiniz. Tușu basılı tuttuğunuz zaman, hızlı ilerleme moduna geçersiniz.
Sayfa: 87
88
t.PEUVŗVJMFHJSEJļJOJ[WFSJMFSJUBTEJLFEJZPSTVOV[WFCJSTPOSBLJBZBSBHFÎJZPSTVOV[
Dakika verilerini de aynı șekilde giriniz.
t5àNWFSJMFSJBZBSMBE‘LUBOTPOSB
BZBSNPEVOEBOΑLNBLJÎJOTBOJZFCPZVODBNPEUVŗVOB
basınız. Ayar modunda 60 saniye içinde herhangi bir tușa basılmazsa, nabız ölçme saati otomatik
olarak saat göstergesine geri döner.
11. Kronometre modu
t,SPOPNFUSFNPEVOEBT‘O‘[
t,SPOPNFUSFZJCBŗMBUNBLJÎJO
TUBSUTUPQUVŗVOBCBT‘O‘[&LSBOEBv$)3iHÚSàOUàTàZBO‘Q
sönmeye bașlar.
t,SPOPNFUSFZJ
TUBSUTUPQUVŗVOBUFLSBSCBTBSBL
IFS[BNBOEVSEVSBCJMJSTJOJ[
Geçmiș olan süre gösterilir.
t,SPOPNFUSFJMF[BNBOUVUNBJŗMFNJOJ
TUBSUTUPQUVŗVJMFIFS[BNBOEFWBNFUUJSFCJMJSTJOJ[
t3FTFUUVŗVJMFHÚTUFSHFZJ
EVSEVSVMNVŗLPOVNEBZLFOT‘G‘SMBZBCJMJSTJOJ[
t,SPOPNFUSFJMFUVUVMBCJMFDFLB[BNJTàSFTBBU
EBLJLB
TBOJZF#VTàSFBŗ‘ME‘ļ‘
zaman, sayaç yine 0 saat, 0 dakika ve 0 saniye konumundan itibaren saymaya bașlar.
Sayfa: 88
89
12. Geri sayım modu
Geri sayım süresinin ayarlanması
t(FSJTBZ‘NNPEVOEBT‘O‘[
t"ZBSNPEVOBHFÎNFLJÎJO
.0%UVŗVOBTBOJZFCPZVODBCBT‘O‘[4BBU
göstergesi yanıp sönmeye bașlar. Șimdi saati start/stop tușu ve reset tușu ile
ayarlayabilirsiniz.
t.0%UVŗVJMF
HJSEJļJOJ[WFSJMFSJUBTEJLFEJOJ[%BLJLBWFTBOJZFWFSJMFSJOJEFBZO‘
șekilde giriniz. Azami süre: 99 saat, 59 dakika, 59 saniye.
t5àNWFSJMFSJBZBSMBE‘LUBOTPOSB
BZBSNPEVOEBOΑLNBLJÎJOTBOJZFCPZ-
unca mod tușuna basınız. Ayar modunda 60 saniye içinde herhangi bir tușa
basılmazsa, nabız ölçme saati otomatik olarak saat göstergesine geri döner.
Geri sayım modunun kullanılması
t(FSJTBZ‘N‘CBŗMBUNBLJÎJO
TUBSUTUPQUVŗVOBCJSLF[CBT‘O‘[(FSJLBMBOTàSFTàSFLMJFLSBOEBHÚTUFSJMJS
t(FSJTBZ‘N‘EVSEVSNBLJÎJO
TUBSUTUPQUVŗVOBCBT‘O‘[
t(FSJTBZ‘N‘BZBSMBON‘ŗTàSFZFHFSJBMNBLJÎJO
HFSJTBZNBJŗMFNJEVSEVSVMNVŗLFO
SFTFUUVŗVOBCBT‘O‘[
tğJNEJZFOJTàSFZJBZBSMBZBCJMJSTJOJ[
t(FSJTBZ‘MBOTàSFOJOCJUJNJOFTBOJZFLBMB
CVTPOCFŗTBOJZFJÎJOEFIFSCJSTBOJZFJÎJOCJSTJOZBMTFTJ
duyulur. Sıfıra ulașılınca, sinyal sesi 10 saniye boyunca çalar.
t4JOZBMTFTJOJEVSEVSNBLJÎJO
IFSIBOHJCJSUVŗB	‘ŗ‘LIBSJÎ
CBT‘O‘[
Sayfa: 89
90
13. Hata giderme
1. Kuru cilt
tČMFULFOCJSNBDVOLVMMBO‘O‘[WFZBQBSNBLWFCFMFļJOJ[JOFNMFOEJSJOJ[
2. Parmak sensöre sabit ve sağlam temas etmiyor.
t1BSNBL	TBEFDFQBSNBLVDVEFļJM

TFOTÚSFZBTT‘WFTBļMBNŗFLJMEFUFNBTFUNFMJEJSWFTBBUTBļMBN
șekilde bileğe oturmalıdır.
3. Kıllı kollar
t#JMFļJOJ[FJMFULFOCJSNBDVOTàSàOà[
4. Kalpte ritmik çalıșma bozuklukları
t#VEVSVNEBEPļSVCJSOBC‘[ÚMÎàNàÎPL[PSEVS
ÚMÎNFTàSFMFSJOJONVOUB[BNPMNBNBT‘PMBT‘M‘ļ‘EJLLBUF
alınmalıdır.
14. Pil ve giderme
Teslimat kapsamında bir lityum pil (CR2025) vardır ve bu pil cihaza takılmıștır. Pilin ömrü yakl. 18 aydır.
Nabız saatinin pili sadece bir uzman (uzman her saatçi veya saat atölyesi) tarafından
değiștirilmelidir. Aksi halde garanti hakları kaybolur.
Kullanılmıș piller ev çöpüne atılmamalıdır. Pilleri ilgili elektronik cihaz satıcınız veya yerel
toplama merkezleri üzerinden gideriniz. Buna yasal olarak yükümlüsünüz.
Bilgi: Așağıda belirtilen ișaretler, zararlı madde içeren piller üzerinde bulunmaktadır:
Pb = Pil kurșun içerir, Cd = Pil kadmiyum içerir, Hg = Pil cıva içerir.
Lütfen aleti, 2002/96 sayılı AT – WEEE’nin (Waste Electrical and Elektronik Equipment – Atık
elektrikli ve elektronik donanım) elektro ve elektronik eski aletler yönetmeliği uyarınca ilgili toplama,
ayırma veya geri dönüșüm tesislerine veriniz. Sorularınız olması halinde, lütfen atık ile ilgili yetkili
yerel bir makama bașvurunuz.
Sayfa: 126
ÍÀÇÌ»ÇÖÇ
Sayfa: 137
ÎÆÎÒÓ»ÀÍÌÚ
ÏÃÂÃÒÀÌÅÉÀÌÉÌÍÉÚÈÃÀ
®ÆÎÒÓ»ÀÍÌÚ¿ÖлÈÃÀ
ÃÅËɽÉɼ˻ÔÀÈÃÀ
©ÊÍÃÇ»Æ×ÈÉ¿ÆÚ

ÊɽÖÓÀÈÃÚ¼»ÂɽÉÄ
½ÖÈÉÌÆýÉÌÍÃ
®ÆÎÒÓ»ÀÍÌÚÌÅÉËÉÌÍÈ»Ú
½ÖÈÉÌÆýÉÌÍ×Ã
ÊɽÖÓ»ÀÍÌÚ¼»Âɽ»Ú
ÌÅÉËÉÌÍ×
±ÀÆÀÈ»ÊË»½ÆÀÈÈÉ
ÌÉ¿»ÙÍÌÚÊÀËÀ¾ËÎÂÅÃ
¿ÆÚ
ÇÎÌÅÎÆ»ÍÎËÖ
ÖÌÉÅÃÄËÃÌÅÍË»½ÇÎ
¬ÊÉËÍÌÇÀÈɽ
ÆÙ¼ÃÍÀÆÀÄ
Sayfa: 146
ÇÀÌÚÑ
Sayfa: 152
ÖÇÉÁÀÍÀÅÈÉÊÅÉÄ3TART3TOPPÃÆÃ2ESET½Ö¼Ë»Í×ÇÀÁ¿Î

ÃÆÃ
Ò»ÌɽÉÄÃÈ¿ÃÅ»ÑÃÀÄ
s¥É¾¿»È»¿ÃÌÊÆÀÀÇþ»ÀÍÌÆɽÉc"EEPq
Sayfa: 194
ÇÃÈÎÍÃÌÀÅÎÈ¿ ÌÆÃØÍɽËÀÇÚ
ÊËÀ½ÖÓÀÈÉ
Sayfa: 196
ÇÃÈÎÍÃÌÀÅÎÈ¿

Sorular & cevaplar

Beurer PM 16 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Beurer PM 16 hakkında bir soru sorun

Beurer PM 16 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Beurer PM 16 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Beurer PM 16 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.