Beurer BF 700 kılavuzu

AşağıdaBeurer BF 700 için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: Beurer
  • Ürün: Tartı
  • Model/isim: BF 700
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, Lehçe, Rus, Türk, Danimarkalı, Hollandalı

İçindekiler

Sayfa: 49
50
TÜRKÇE
Sayın müşterimiz,
Ürünlerimizden birini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Isı, ağırlık, kan basıncı, vücut sıcaklığı, nabız, yumuşak
terapi, masaj, güzellik, bebek ve hava konularında değerli ve titizlikle test edilmiş kaliteli ürünlerimiz,
dünyanın her tarafında tercih edilmektedir.
Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak üzere saklayın, diğer kullanıcıların
erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelere uyun.
Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz
Beurer Ekibiniz
İçindekiler
1. Tanıtım ...................................................... 50
2. Sembol Açıklaması.................................... 51
3. Güvenlik Uyarıları....................................... 51
4. Bilgiler........................................................ 52
5. Cihaz Açıklaması....................................... 53
6. Terazinin kullanımı..................................... 53
7. Uygulama ile kullanım................................ 53
8. Ölçüm yapmak 
.......................................... 54
9. Sonuçların değerlendirilmesi..................... 55
10. Diğer işlevler............................................ 57
11. Cihaz Temizliği ve Bakımı........................ 57
12. İmha......................................................... 58
13. Problemle karşılaşılması durumunda ne
yapılmalıdır?............................................ 58
Teslimat kapsamı
•	Hızlı kılavuz
•	Dijital Baskül BF 700
•	3 x 1,5 V, tip AAA pil
•	Bu Kullanım Kılavuzu
1. Tanıtım
Cihazın fonksiyonları
Bu dijital diyagnoz terazisi, tartılmanıza ve kişisel kondisyon verilerinizin tanımlanmasına olanak verir. Kişi-
sel kullanım için tasarlanmıştır.
Baskül; 8 kişiye kadar kullanımı olanaklı kılan aşağıdaki diyagnoz fonksiyonları aracılığıyla kullanılır:
•	Vücut ağırlığı ölçümü
•	Vücuttaki yağ oranının belirlenmesi,
•	Vücuttaki su oranı,
•	Kas oranı
•	Vücuttaki kemik kütlesi ve
•	Temel ve aktif metabolik hız.
Baskül bunların fonksiyonlara
•	Kilogram „kg“, Pound „lb“ ve Stone „st“ ölçü birimleri arasında geçiş yapılabilir.
•	Otomatik kapama
•	Zayıf pil durumunda göstergesi,
•	Otomatik kullanıcı algılaması,
•	3 kullanıcı baş harflerinin LCD göstergesi,
•	Uygulamaya aktarılamıyorsa 8 kişi için son 30 ölçümün kaydedilmesi,
•	20 adet bilinmeyen ölçüm kaydedilebilir,
•	Terazi Bluetooth®
Smart (Low Energy) kullanır ve 2,4 GHz frekans bandı üzerinden gönderim yapar.
Sistem gereksinimleri
Bluetooth®
4.0 uyumlu akıllı telefon/tablet. Örn. iPhone 4S, 5.
Uyumlu cihazların listesi:
Sayfa: 50
51
2. Sembol Açıklaması
Kullanım kılavuzunda aşağıdaki semboller kullanılacaktır.
	 UYARI 	 Yaralanma tehlikelerine veya sağlığınızla ilgili tehlikelere yönelik uyarılar.
	 DIKKAT	 Cihazla/aksesuarlarıyla ilgili olası hasarlara yönelik güvenlik uyarıları.
	 Not 	 Önemli bilgilere yönelik notlar.
3. Güvenlik Uyarıları
Lütfen bu kullanma kılavuzunu itinayla okuduktan sonra, ileride yine kullanmak üzere saklayınız. Cihazı kul-
lanan diğer kişilerin de kılavuzu okumasını sağlayınız ve içinde verilen bilgi ve uyarılara dikkat ediniz.
	UYARI
•	Baskül, tıbbi implant kullanan kişilerce (örneğin kalp pili) kullanılmamalıdır. Aksi
takdirde fonksiyonu zarar görebilir.
•	Hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.
•	Baskülün dış kenarına tek tarafından basmayın: Devrilme tehlikesi!
•	Piller, yutulması halinde yaşamsal tehlike arz edebilir. Pilleri ve tartıyı, çocukların
ulaşamayacakları şekilde saklayınız. Bir pil yutulmuşsa, derhal tıbbi yardıma başvurunuz.
•	Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun (Boğulma tehlikesi).
•	Dikkat, tartı üzerine ıslak ayakla çıkmayınız ve tartının yüzeyi nemli ise üzerine basmayınız – Kayma
tehlikesi!
	 Pillerle temas etme durumu için uyarılar
•	Yutma durumunda piller hayati tehlikeye neden olabilir. Pilleri ve baskülü küçük çocukların erişe-
meyeceği bir yerde saklayınız. Pil yutulduysa hemen tıbbi yardım alınmalıdır.
•	Zayıflayan pilleri hemen değiştiriniz.
•	Her zaman aynı tip piller kullanın ve tüm pilleri aynı anda değiştiriniz.
•	Piller yeniden şarj edilmemeli, içindeki maddeler çıkartılmamalı, ateşe atılmamalı ve kısa devre
yaptırılmamalıdır.
•	Akmış piller cihazda arızalara neden olabilir. Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri yuvasın-
dan çıkartınız.
•	Eğer bir pil akmışsa koruyucu eldiven takın ve pil yuvasını kuru bir bezle temizleyiniz.
•	Piller, sağlığı ve çevreyi tehdit eden zehirli maddeler içerebilir. Pilleri geçerli yasal belirlemelere
uygun bir şekilde imha ediniz. Pilleri hiçbir zaman normal ev çöpüne koymayınız.
•	Pilleri ateşe atmayınız. Patlama tehlikesi!
	 Genel Uyarılar
•	Bu cihaz kendi kullanımınız içindir, tıbbi veya ticari amaçlı kullanım için üretilmemiştir.
•	Burada sözkonusu olan ürün profesyonel ve tıbbi kullanım için ayarlanmış bir tartı olmadığından,
teknik sebeplerden dolayı ölçüm toleranslarının mümkün olabileceğini dikkate alınız.
•	Tartının taşıyabileceği ağırlık azami 180 kg’dır (396 lb, 28 Adım). Kilo ölçümünde ve kemik hacmi
belirlemesinde sonuçlar, 100 g’lık adımlar (0,2 lb) halinde gösterilir.
•	Vücuttaki yağ, su ve kas oranlarının ölçüm sonuçları % 0,1’lik aralıklarda görüntülenir.
•	Kalori gereksinimi, 1 kcal değerinde adımlar şeklinde gösterilir.
•	Fabrika çıkışında terazi “cm” ve “kg” birimlerine ayarlanmıştır. Uygulama çalıştırılırken birim ayarla-
rını değiştirebilirsiniz.
•	Baskül sabit bir zemine yerleştirilmelidir. Doğru ölçüm için ön koşul sabit bir zemindir.
•	Cihazı darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, aşırı ısı değişikliklerinden koruyun ve ısı kay-
naklarından (fırın, ısıtıcı) uzak tutunuz.
•	Onarım işleri yalnız Beurer müşteri hizmetleri veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir. Şikayette
bulunmadan önce pilleri kontrol edin ve gerekliyse değiştiriniz.
• Bu ürünün Avrupa R&TTE Yönetmeliği 1999/5/EC’ye uygun olduğunu garanti ederiz.
	 Detaylı bilgilere (örneğin CE – Uygunluk Beyanı) ulaşmak için lütfen belirtilen servis adresine baş-
vurun.
Sayfa: 51
52
Saklama ve bakım
Ölçüm değerlerinin hassasiyeti ve cihazın kullanım ömrü itinalı kullanıma bağlıdır:
	DIKKAT
•	Cihaz zaman zaman temizlenmelidir. Temizleme için kesinlikle cihazın üzerine su dökmeyin ve kes-
kin temizlik maddeleri kullanmayınız.
•	Baskülün içine sıvı kaçmadığından emin olunuz. Baskülü hiçbir zaman suya batırmayınız. Baskülü
hiçbir zaman akan suyun altında yıkamayınız.
•	Kullanmadığınız durumlarda baskülün üzerine herhangi bir madde koymayınız.
•	Cihazı darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, aşırı ısı değişikliklerinden koruyun ve ısı kay-
naklarından (fırın, ısıtıcı) uzak tutunuz.
•	Tuşlara şiddetle veya sivri uçlu maddeler ile basmayınız.
•	Baskülü yüksek sıcaklıklara veya ciddi elektromanyetik alanlara (örn. cep telefonları) maruz bırak-
mayınız.
4. Bilgiler
Çalışma Prensibi
Bu baskül B.I.A. prensibine göre (Biyoelektrik İmpedans Analizi) çalışır. Burada, şiddetli, sakıncalı ve tehli-
keli olmayan kısa süreli bir akım ölçümlerin yapılmasını olanaklı kılar. Elektrik direncinin (impedans) ölçül-
mesi ve bazı kişisel değerler (yaş, boy, cinsiyet, aktivite derecesi) gibi sabitlerin hesaplanmasıyla vücuttaki
yağ oranı ve diğer değerler belirlenebilir.
Kas dokusu ve su iyi birer iletkendir ve bu nedenle dirençleri düşüktür. Buna karşın yağ hücreleri ve kemik-
ler yüksek elektrik direncine sahip olduklarından yağ ve kemik dokusu iyi iletken değildir.
Dijital baskül tarafından belirlenen değerler, tıbbi ve gerçek analiz değerlerine yaklaşık değerlerdir. Yalnız
uzman doktorlar tıbbi yöntemler (örneğin bilgisayarlı tomografi) kullanarak vücuttaki yağ, su, kas oranları ile
kemik yapısını kesin olarak belirleyebilirler.
Genel İpuçları
•	Karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek için mümkünse günün aynı saatinde (en iyisi sabah), tuvalete gittik-
ten sonra, aç karnına ve kıyafetsiz olarak tartılmalısınız.
•	Ölçüm sırasında önemli: Vücuttaki yağ oranının belirlenmesi için çıplak ayak ile ve ayak tabanları hafif
ıslak olacak şekilde basküle çıkılmalıdır. Kuru ve nasırlı ayak tabanlarının iletkenliği düşük olacağından
tatmin edici sonuçlar vermeyebilir.
•	Ölçüm işlemi boyunca dik ve sabit durmalısınız.
•	Alışılmışın dışındaki bedensel yorgunluktan sonra birkaç saat bekleyiniz.
•	Vücuttaki suyun dağılabilmesi için ayağa kalktıktan sonra yaklaşık 15 dakika bekleyiniz.
•	Önemli olan uzun süreli eğilimin hesaplanmasıdır. Kural olarak, birkaç gün içindeki kısa süreli ağırlık fark-
lılıklarının nedeni sıvı kaybıdır ve vücuttaki su sağlık için önemli bir role sahiptir.
Sınırlamalar
Aşağıda sayılan kişilerde, vücuttaki yağ oranının ve diğer değerlerin belirlenmesinde farklılıklar ve tutarsız
sonuçlar ortaya çıkabilir:
•	10 yaşından küçük çocuklar,
•	rekabete dayalı spor yapan kişiler ve vücut geliştirme sporu yapanlar,
•	hamileler,
•	ateşli, diyaliz tedavisi gören, ödem semptomları olan veya osteoporozlu kişiler,
•	kardiyovasküler ilaç (kalp ve damar sistemiyle ilgili) kullanan kişiler,
•	damar genişletici veya daraltıcı ilaç kullanan kişiler,
•	Genel vücut büyüklüğü (bacak boyu kısa veya uzun) ile ilişkili olarak bacaklarında önemli anatomik farklı-
lıklara sahip kişiler.
Sayfa: 52
53
5. Cihaz Açıklaması
Arka taraf
reset
2
1
1. Sıfırlama düğmesi
2. Pil yuvası
Ekran
5
6
4a
4b
3
5
3. 
Terazi ve akıllı telefon arasındaki
bağlantı için Bluetooth®
sembolü
4a. Kullanıcının baş harfleri, örneğin Tom
4b. Bilinmeyen ölçüm „   “
5. Vücut ağırlığı
6. Örn. BMI, BF, ... gibi vücut bilgileri
6. Terazinin kullanımı
Pillerin takılması
Koruyucu ambalaj içerisindeki pilleri çıkarın ve pilleri kutuplarına dikkat ederek teraziye takın. Terazi
çalışmıyorsa pilleri tamamen çıkartın ve yeniden takın.
Baskülün yerleştirilmesi
Tartıyı sağlam düzgün bir zemine koyunuz; sağlam bir zemin döşemesi, doğru bir ölçüm için ön şarttır.
7. Uygulama ile kullanım
Vücudunuzdaki yağ oranını ve diğer değerleri belirleyebilmek için kişisel kullanıcı verilerini hafızaya
almalısınız.
Terazi, kendinizin ve örneğin aile bireylerinizin kişisel ayarlarını kaydedebileceğiniz 8 kullanıcı hafızası
yerine sahiptir.
Ayrıca kullanıcılar, Healthmanager uygulamasının kurulu olduğu başka mobil kullanıcı cihazlarından veya
uygulama içinde kullanıcı profilini değiştirerek (bkz. uygulama ayarları) uygulamaya eklenebilirler.
Kullanım sırasında Bluetooth®
bağlantısının etkin tutulabilmesi için akıllı telefonu terazinin yanından
uzaklaştırmayın.
–	Akıllı telefon ayarlarında Bluetooth®
’u etkinleştirin.
	 Not: Bu terazi gibi Bluetooth Smart cihazları, genel ayarlarda Bluetooth cihaz listesinde görünmezler. Blu-
etooth Smart cihazlar yalnız özel uygulamalar veya cihaz üreticisinin uygulamaları aracılığıyla görüntülenir.
–	Appstore’dan „Beurer Healthmanager“ indirin.
–	Uygulamayı başlatın ve talimatları izleyin.
–	Uygulamada BF 700 seçin.
–	BF 700 ile ilgili verileri girin.
	 „Beurer Healthmanager“ uygulamasında aşağıdaki ayar yapılmalı veya girilmelidir:
Kullanıcı verileri Ayar değerleri
Baş harfler / İsim kısaltması azami 3 harf veya sayı
Boy 100 ile 220 cm arasında (3‘ 3,5“ ile 7‘ 2,5“ arasında)
Yaş 10 yaşından 100 yaşına kadar
Cinsiyet Erkek ( ), Kadın ( )
Aktivite derecesi 1’den 5’e kadar
Sayfa: 53
54
Aktivite dereceleri
Aktivite derecesi seçiminde orta ve uzun süreli gözlem belirleyicidir.
Aktivite derecesi Vücut aktivitesi
1 Yok.
2
Düşük: Az ve hafif bedensel yorgunluklar (örneğin yürüyüş yapmak, hafif bahçe işi,
jimnastik hareketleri).
3 Orta: Bedensel yorgunluklar, ortalama haftada 2 ila 4 defa, her defasında 30 dakika.
4
Yüksek: Bedensel yorgunluklar, ortalama haftada 4 ila 6 defa, her defasında 30
dakika.
5
Çok yüksek: Yoğun bedensel yorgunluklar, günde en az 1 saat yoğun çalışma veya
ağır bedensel iş.
–	Uygulamayı açtıktan sonra kullanıcı atamasını yapın.
	 Otomatik kişi algılaması için ilk ölçümün kişisel kullanıcı verilerine atanması gerekir. Uygulama talimat-
larını izleyin. Terazinin üzerine çıplak ayakla çıkın ve elektrotların üzerinde ağırlığınızı iki bacağınıza eşit
şekilde dağıtarak ve hareketsiz olarak durmaya dikkat edin.
8. Ölçüm yapmak 
Tartıyı sağlam düzgün bir zemine koyunuz; sağlam bir zemin döşemesi, doğru bir ölçüm için ön
şarttır.
Ağırlığın ölçülmesi, diyagnozun yürütülmesi
Terazinin üzerine çıplak ayakla çıkın ve elektrotların üzerinde ağırlığınızı iki bacağınıza eşit şekilde dağıtarak
ve hareketsiz olarak durmaya dikkat edin.
	 Not: İki ayak, bacak, baldır ve uyluklar birbirine değmemelidir. Aksi halde, tartılma işlemi doğru
uygulanamaz.
	 Not: Çorap ile ölçüm yaparsanız ölçüm sonucu hatalı olur.
Terazi hemen tartmaya başlar. Önce ağırlık görüntülenir.
Diğer parametrelerin ölçümü sırasında „ “ görünür.
Bundan kısa süre sonra ölçüm sonucu gösterilir.
Bir kullanıcı atanmışsa BMI, BF, su, kas, kemik, BMR ve AMR gösterilir. Baş harfler gösteriliyorsa bu
durum söz konusudur.
Aşağıdakiler görüntülenir:
1. BMI ile kg cinsinden ağırlık
2. BF yorumlu vücut yağı oranı [%]
3. Yorumlu vücut suyu oranı [%]
4. Yorumlu kas payı oranı [%]
5. Kemik kütlesi [kg]
6. Kalori temel oranı Kcal olarak (BMR)
7. Aktif metabolizma [kcal] (AMR)
Kullanıcı algılanmadıysa sadece ağırlık gösterilir ve baş harfler gösterilmez „   “.
Sadece ağırlık ölçülmesi
Şimdi ayakkabılarınızla teraziye çıkın. Ağırlığınızı eşit bir şekilde iki bacağınıza dağıtarak, tartının üzerinde
sakin bir şekilde durunuz. Tartı, hemen tartma işlemine başlar.
Ağırlık gösterilir ve LCD‘de „   “ yazısı akar.
Bir kullanıcı atanmışsa BMI, BMR ve AMR gösterilir. Baş harfler gösteriliyorsa bu durum söz konusudur.
Kullanıcı algılanmadıysa sadece ağırlık gösterilir ve baş harfler gösterilmez „   “.
	 Not: Daha ayrıntılı değerlendirmeler için sadece terazide gösterilen ölçüm değerleri kullanılmalıdır.
Sayfa: 54
55
Baskülün kapatılması
Terazi ardından otomatik olarak kapanır.
9. Sonuçların değerlendirilmesi
Vücuttaki yağ oranı
% olarak verilen aşağıdaki yağ oranları size yol gösterir (daha fazla bilgi için lütfen doktorunuza başvurun!).
Erkek Kadın
Yaş Düşük Normal Yüksek
Çok yük-
sek
Yaş Düşük Normal Yüksek
Çok yük-
sek
10 –14 <11 % 11–16 % 16,1– 21 % >21,1 % 10-14 <16 % 16 – 21 % 21,1– 26 % >26,1 %
15 –19 <12 % 12 –17 % 17,1– 22 % >22,1 % 15-19 <17 % 17– 22 % 22,1– 27 % >27,1 %
20 – 29 <13 % 13 –18 % 18,1– 23 % >23,1 % 20-29 <18 % 18 – 23 % 23,1– 28 % >28,1 %
30 – 39 <14 % 14 –19 % 19,1– 24 % >24,1 % 30-39 <19 % 19 – 24 % 24,1– 29 % >29,1 %
40 – 49 <15 % 15 – 20 % 20,1– 25 % >25,1 % 40-49 <20 % 20 – 25 % 25,1– 30 % >30,1 %
50 – 59 <16 % 16 – 21 % 21,1– 26 % >26,1 % 50-59 <21 % 21– 26 % 26,1– 31 % >31,1 %
60 – 69 <17 % 17– 22 % 22,1– 27 % >27,1 % 60-69 <22 % 22 – 27 % 27,1– 32 % >32,1 %
70 –100 <18 % 18 – 23 % 23,1– 28 % >28,1 % 70-100 <23 % 23 – 28 % 28,1– 33 % >33,1 %
Sporcularda genellikle daha düşük değerler elde edilir. Elde edilen değerler, yapılan spor türü, antrenman
yoğunluğu ve vücut yapısına göre verilen ortalama değerlerin altında olabilir. Aşırı düşük değerler çıkması
durumunda sağlık tehlikesi olabileceğini dikkate alınız.
Vücuttaki su oranı
Normal koşullarda vücuttaki su oranı % olarak aşağıdaki aralıkta olmalıdır:
Erkek Kadın
Yaş Kötü İyi Çok iyi Yaş Kötü İyi Çok iyi
10 –100 <50 % 50 – 65 % >65 % 10 –100 <45 % 45 – 60 % >60 %
Vücut yağı içindeki su oran olarak düşüktür. Bu nedenle vücudundaki yağ oranı yüksek olan kişilerde su
oranı normal değerlerin altında olur. Buna karşın dayanıklı sporcularda, düşük yağ oranı ve yüksek kas
oranı nedeniyle ortalama değerler aşılabilir.
Bu baskül ile vücuttaki su oranının belirlenmesinden, örneğin yaşa bağlı su tutma gibi tıbbi sonuçlar çıkar-
mak uygun değildir. Gerekli durumda doktorunuza danışınız. Temel olarak geçerli olan yüksek su oranına
ulaşmaktır.
Kas oranı
Normal koşullarda kas oranı % olarak aşağıdaki aralıkta olmalıdır:
Erkek Kadın
Yaş Düşük Normal Yüksek Yaş Düşük Normal Yüksek
10 –14 <44 % 44 – 57 % >57 % 10 –14 <36 % 36 – 43 % >43 %
15 –19 <43 % 43 – 56 % >56 % 15 –19 <35 % 35 – 41 % >41 %
20 – 29 <42 % 42 -  54 % >54 % 20 – 29 <34 % 34 – 39 % >39 %
30 – 39 <41 % 41– 52 % >52 % 30 – 39 <33 % 33 – 38 % >38 %
40 – 49 <40 % 40 – 50 % >50 % 40 – 49 <31 % 31– 36 % >36 %
50 – 59 <39 % 39 – 48 % >48 % 50 – 59 <29 % 29 – 34 % >34 %
60 – 69 <38 % 38 – 47 % >47 % 60 – 69 <28 % 28 – 33 % >33 %
70 –100 <37 % 37 – 46 % >46 % 70 –100 <27 % 27 – 32 % >32 %
Sayfa: 55
56
Kemik kütlesi
Kemiklerimizin de vücudumuzun geri kalanı gibi büyüme, küçülme ve yaşlanma prosesleri vardır.
Kemik kütlesi çocukken hızlı artar ve 30 – 40 yaşlarında maksimum seviyeye ulaşır. Yaş büyüdükçe kemik
kütlesi tekrar azalır. Sağlıklı beslenme (özellikle kalsiyum ve D vitamini) ve düzenli bedensel hareketlerle
kemik kütlesindeki azalmayı biraz engelleyebilirsiniz. Hedeflenen kas yapısıyla iskeletinizin sağlamlığını
daha da arttırabilirsiniz. Baskülün kemiklerin kalsiyum oranını değil tüm bileşenlerinin (organik maddeler,
anorganik maddeler ve su) ağırlığını belirlediğine dikkat ediniz. Kemik kütlesi etkileyici faktörlere (ağırlık,
boy, yaş, cinsiyet) göre küçük farklılıkla gösterir ama çok etkilenmez. Kabul edilmiş yönerge veya öneri
mevcut değil.
	DIKKAT:
Lütfen kemik kütlesini kemik yoğunluğu ile karıştırmayınız.
Kemik yoğunluğu yalnız tıbbi muayeneyle (örneğin bilgisayarlı tomografi, ultrason) belirlenebilir. Bu
nedenle kemiklerdeki ve kemik sertliğindeki (örneğin osteoporoz) değişikliklerden bu baskülü kulla-
narak sonuç çıkarmak olanaksızdır.
BMR
Bazal metabolik oran (BMR = Basal Metabolic Rate), vücudun tamamen dinlenmesi sırasında temel fonk-
siyonlarını yürütebilmesi için gereksinim duyduğu enerji miktarıdır (örn. 24 saat yatakta yatılırsa). Bu değer,
başlıca ağırlık, vücut büyüklüğü ve yaşa bağlıdır. Tanı tartısında o, kcal/ Gün biriminde gösterilir ve bilimsel
olarak kabul görmüş Harris-Benedict-Formülü aracılığıyla hesaplanır.
Bu enerji miktarına vücudunuzun kesinlikle ihiyacı vardır ve besin olarak vücuda tekrar sağlanmalıdır. Uzun
süre vücudunuza daha az enerji aldığınızda bu sağlığa zararlı etki yapabilir.
AMR
Aktif Metabolik Hız (AMR = Active Metabolic Rate), vücudun aktif durumda günlük alması gereken enerji
miktarıdır. Kişinin enerji tüketimi artan bedensel aktivitelere bağlı olarak artar ve dijital baskülde girilen akti-
vite derecesi (1-5) aracılığıyla belirlenir.
Güncel ağırlığı korumak için tüketilen enerji vücuda yiyecek ve içecek biçiminde yeniden alınmalıdır. Uzun
süreli olarak, tüketilen enerji miktarından daha azı vücuda girerse vücut bu farkı depolanan yağdan karşılar
ve kilo verilir.
Buna karşın uzun süreli olarak, vücuda hesaplanan Aktif Metabolik Hızdan (AMR) daha fazla enerji girişi
olursa, vücut bu fazla enerjiyi yakamaz ve yağ olarak depolar. Bu durumda kilo alınır.
Sonuçların Zamansal İlişkisi
	
Yalnız uzun süreli eğilimin anlamlı olduğuna dikkat ediniz. Birkaç gün içindeki kısa süreli ağırlık deği-
şikliklerine genelde sıvı kaybı neden olur.
Sonuçların yorumu, toplam ağırlıktaki değişikliklere, yüzdesel olarak yağ, su ve kas oranlarına ve bu deği-
şikliklerin gerçekleştiği zamana göre yapılır. Gün cinsinden çabuk değişiklikler orta süreli değişikliklerden
(hafta cinsinden) ve uzun süreli değişikliklerden (ay) ayrılır.
Temel kural olarak geçerli olan şudur:
Ağırlıktaki kısa süreli değişiklikler ancak su miktarındaki değişiklikler olabilir, orta ve uzun süreli değişiklikler
ise yağ ve kas oranındaki değişikliklerdir.
•	Kısa süreli olarak kilo kaybı olursa ve yağ oranı yükselir veya aynı kalırsa su kaybettiniz demektir - örne-
ğin antrenmandan, saunadan veya hızlı kilo kaybına neden olan sınırlı diyetten.
•	Ağırlık orta vadede artar ve yağ oranı düşer veya aynı kalırsa, değerli bir kas kütlesi yaptınız demektir.
•	Ağırlık ve yağ oranı eş zamanlı olarak düşerse diyetiniz işe yarıyor demektir - yağ kütlesi kaybediyorsunuz.
•	İdeal olanı diyetinizi bedensel aktivite, egzersiz veya güç gerektiren çalışmalarla desteklemenizdir.
­
Böylece orta vadede kas oranınızı da arttırabilirsiniz.
•	Yağ, su veya kas oranı arttırılmamalıdır (kas dokusu sudan meydana gelen parçalar da içerir).
10. Diğer işlevler
Kullanıcı atama
Salt ağırlık ölçümünde (ayakkabı ile) ve teşhis ölçümünde (çıplak ayak) azami 8 terazi kullanıcısı için
kullanıcı ataması yapılabilir.
Yeni ölçüm yapıldığında terazi ölçümü, son kaydedilen ölçüm değerinin +/- 2kg aralığında olduğu ve teşhis
yapılabildiyse % +/- 2 BF olan kullanıcıya atar.
Sayfa: 56
57
Bilinmeyen ölçümler
Ölçümler hiçbir kullanıcıya atanamıyorsa terazi bu ölçüm değerlerini bilinmeyen ölçümler olarak kaydeder.
Teraziye azami 20 bilinmeyen ölçüm kaydedilir.
Uygulama ile bilinmeyen ölçümleri kullanıcınıza doğrudan atayabilirsiniz.
Atanan ölçüm değerlerinin teraziye kaydedilmesi
Uygulama açıksa ve terazi ile etkin bir Bluetooth®
bağlantısı varsa yeni atanan ölçümler derhal uygulamaya
gönderilir. Değerler bu durumda teraziye kaydedilmez.
Uygulama açık değilse yeni atanan ölçümler teraziye kaydedilir. Teraziye her kullanıcı için azami 30 ölçüm
kaydedilebilir. Uygulamayı Bluetooth®
kapsama alanı dahilinde açarsanız kaydedilen ölçüm değerleri
otomatik olarak uygulamaya aktarılır.
Veri karşılaştırması yakl. 10 saniye içinde yapılır. Terazi kapalı iken otomatik aktarım mümkündür.
Terazi verilerinin silinmesi
Terazideki tüm ölçümleri ve eski kullanıcı verilerini silmek istediğinizde teraziyi açın ve sıfırlama düğmesine
yakl. 3 saniye basın.
Ekranda birkaç saniyeliğine „ “ görünür.
Bu işlev özellikle örn. yanlış oluşturulmuş terazi kullanıcılarını veya artık kullanılmayan terazi kullanıcılarını
silmek istediğinizde oldukça işe yarar.
Ardından 7. bölümü yeniden uygulamalısınız (Kullanıcı ataması).
Pillerin değiştirilmesi
Terazinizde bir pil değiştirme göstergesi bulunur. Piller çok zayıfken terazi çalıştırıldığında, ekranda „Lo“
yazısı belirir ve terazi otomatik olarak kapanır. Bu durumda pillerin değiştirilmesi gerekir (3 x 1,5 V AAA).
	Uyarı:
•	Her pil değişimi sırasında aynı tipte, markada ve güçte pilleri tercih ediniz.
•	Yeniden şarj edilebilir aküleri kullanmayınız.
•	Ağır metal içermeyen pilleri kullanınız.
11. Cihaz Temizliği ve Bakımı
Cihaz zaman zaman temizlenmelidir.
Temizleme işlemi için, gereksinim durumunda üstüne bir miktar deterjan da ekleyebileceğiniz nemli bir bez
kullanınız.
	DIKKAT
•	Hiçbir zaman sert kir çözücü ve temizleyici maddeler kullanmayınız!
•	Cihazı kesinlikle suyun altına tutmayınız!
•	Cihazı bulaşık makinesinde yıkamayınız!
12. İmha
Piller ve aküler ev çöpüne ait değildir. Tüketici olarak kullanılmış pilleri iade etmekle yasal olarak yükümlü-
sünüz. Eski pillerinizi bölgenizdeki toplama noktalarına veya ilgili türdeki pilleri satan her yere verebilirsiniz.
	Uyarı:
Zehirli madde içeren pillerde aşağıdaki işaret mevcuttur:
Pb = Pil kurşun içeriyor,
Cd = Pil kadmiyum içeriyor,
Hg = Pil cıva içeriyor.
Çevrenin korunması adına, baskül ve piller, kullanım ömürlerinin sonunda ev atıklarıyla beraber atılmamalı-
dır. İmha işlemi ülkenizdeki ilgili atık toplama yerlerinde gerçekleştirilmelidir.
Malzemelerin atılması sırasında yerel yönetmeliklere uyunuz.
Cihazı lütfen elektrikli ve elektronik eski cihazlarla ilgili AT Direktifi – WEEE’ye (Waste Electrical
and Electronic Equipment) uygun şekilde elden çıkarın.
Bertaraf etmeyle ilgili diğer sorularınızı bertaraf etmeden sorumlu yerel makamlara iletebilirsiniz.
Atma işlemiyle ilgili sorularınız için yetkili yerel makamlarla irtibat kurunuz.
Sayfa: 57
58
13. Problemle karşılaşılması durumunda ne yapılmalıdır?
Tartma sırasında baskül bir hata belirlerse, bu hatayı aşağıdaki şekilde gösterir.
Ekran göstergesi Neden Giderme
„   “ Bilinmeyen ölçüm, kullanıcı
eşleştirme sınırı dışındadır veya
bilinen bir eşleştirme mümkün
değildir.
Bilinmeyen ölçümü uygulamayla eşleştirin
veya kullanıcı eşleştirmesini tekrarlayın.
„   “ yazısı akar. Yağ oranı tartılabilir kesim
dışında kalıyor (%3’ten küçük
veya %65’den büyük).
Tartma işlemini lütfen yalınayak tekrarlayın
veya gerektiğinde ayak tabanlarınızı biraz
nemlendirin.
Azami 180 kg taşıma kapasitesi
aşıldı.
Tartıya azami 180 kg yük uygulanmalıdır.
veya yanlış ağırlık
gösterilir.
Zemin düz ve sağlam değil. Teraziyi düz ve sabit bir zemine yerleştirin.
Halı için ek ayakları takın.
veya yanlış ağırlık
gösterilir..
Hareketli durma. Mümkün olduğunca hareketsiz durun.
Yanlış ağırlık gösteri-
liyor.
Tartının sıfır noktası yanlış. Terazinin tekrar kendi kendine kapanmasını
bekleyin. Teraziyi ­
etkinleştirin, „0.0 kg“
bekleyin, ardından ölçümü ­
yineleyin.
Bluetooth®
bağlantısı
yok (   sembolü yok).
Cihaz kapsama alanı dışında. Açık havada asgari kapsama alanı yakl.
25 m'dir. Duvarlar ve tavanlar kapsama
alanını daraltır.
Diğer radyo dalgaları aktarımı bozabilir.
Bu nedenle cihazı örn. WLAN Router,
mikrodalga, endüksiyonlu ocak vs. gibi
cihazların yakınına kurmayın.
Kullanıcı hafıza yeri dolu. Daha
fazla ölçüm kaydedilmeyecek.
Uygulamayı açın. Veriler otomatik olarak
aktarılır. Bu işlem bir dakika kadar sürebilir.
Terazinin pilleri boşalmış. Tartının pillerini değiştiriniz.

Sorular & cevaplar

Beurer BF 700 hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

Beurer BF 700 hakkında bir soru sorun

Beurer BF 700 ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz Beurer BF 700 kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen Beurer BF 700 ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.