AEG DBB5760HM kılavuzu

AşağıdaAEG DBB5760HM için bir kılavuz bulabilirsiniz. ManualsCat.com sitesindeki tüm kılavuzlar tamamen ücretsiz olarak görüntülenebilirler. "Dil seç" düğmesini kullanarak kılavuzu görüntülemek istediğiniz dili seçebilirsiniz.

  • Marka: AEG
  • Ürün: Davlumbaz
  • Model/isim: DBB5760HM
  • Dosya türü: PDF
  • Mevcut diller: Hollandalı, İngilizce, Alman, Fransız, İspanyolca, İtalyan, İsveç, Portekizce, Danimarkalı, Lehçe, Rus, Norveç, Fince, Romen, Türk, Slovakça, Yunan, Macar, Sloven, Hırvat, Ukrayna, Arapça, Bulgar

İçindekiler

Sayfa: 146
147
TÜRKÇE
MÜKEMMEL SONUÇLAR İÇİN
Bu AEG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü, sıradan cihazlarda
bulamayacağınız hayatı kolaylaştıran özellikler ve yenilikçi teknolojiler kullanarak, size
uzun yıllar üstün performans vermesi için tasarladık. Lütfen, cihazınızdan en iyi şekilde
yararlanabilmek için birkaç dakikanızı ayırarak bu belgeyi okuyun.
Web sitemizi aşağıdakiler için ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri alın:
www.aeg.com
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.aeg.com/productregistration
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın alın:
www.aeg.com/shop
ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER
Şu sembole sahip malzemeler geri dönüştürülebilir . Ambalajı geri dönüşüm için uygun
konteynerlere koyun.
Elektrikli ve elektronik cihaz atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve insan sağlığının
korunmasına yardımcı olun. Ev atığı sembolü bulunan cihazları atmayın. Ürünü yerel
geri dönüşüm tesislerinize gönderin ya da belediye ile irtibata geçin.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Servis ile iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu kontrol edin.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır. Model, PNC, Seri Numarası.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri.
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Herhangi bir temizleme veya bakım işlemi yapmadan önce
elektrik prizini çıkartarak veya ana şebeke ile bağlantıyı
keserek davlumbazı kapatınız. Tüm kurulum ve bakım
işlemleri için iş eldiveni kullanınız. Cihaz, 8 yaş ve üstü
çocuklar ve gözetim altında bulunan ve cihazın kullanımıyla
ilgili eğitim alıp kullanıma bağlı olan tehlike hakkında bilgileri
olduğu takdirde yetersiz fiziksel, duyusal veya akli yeteneğe
sahip kişiler ya da tecrübe veya teknik bilgi eksikliği olan
şahıslar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
Çocukların ocak ile oynamaları yasaktır. Temizlik ve bakım
işlemleri gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
Mutfak davlumbazı diğer yanıcı gaz aygıtları veya diğer
yakıtlarla kullanıldığında cihazın kurulduğu alandaki
TR KULLANIM KITAPÇIĞI
Sayfa: 147
www.aeg.com
148
bölümlerinin havalandırılma şartlarını yerine getirmek gerekir.
AYDA EN AZ BİR DEFA davlumbazın düzenli bir şekilde
hem içten hem de dıştan temizlenmesi gerekir.
Temizlik işlemi el kitapçığında bulunan bakım talimatlarına
uygun olacak şekilde yapılmalıdır. Davlumbaz ve filtrelerin
temizlik işlemiyle ilgili kılavuzda yer alan talimatlara
uyulmadığı takdirde yangın tehlikesi oluşabilir.
Davlumbazın altında yemekleri alevlendirmek kesinlikle
yasaktır.
DİKKAT! Kılavuzda yer alan talimatlara
uygun şekilde vida ve sabitleme
aygıtlarının yerleştirilmemesi elektriksel
tehlikelere neden olabilir.
2.KULLANIM
Kullanım esnasında çıkan tüm duman ve
buhar davlumbaz tarafından yok edilir.
Ekte verilen kurulum kitapçığı elinizdeki
modelin hangi tipini kullanıcağınızı işaretler:
dumanı dışarı atan çekme sistemi veya
dumanları içeride arındıran filtreli sistem
.
3.KURULUM
Ana güç kaynağı davlumbazın içinde
yer alan plakada belirtilen değere uygun
olmalıdır. Davlumbazı varsa bir fiş ile
mevcut düzenlemelere uygun bir prize
takıp erişilebilir bir alana yerleştiriniz.
Kurulumdan sonra da eğer cihazın fişi
yok ise (doğrudan şebeke bağlantısı)
veya priz erişilebilir bir yerde değilse, aşırı
akım kategorisi III ile ilgili koşullar altında
ana kablonun bağlantısının tamamen
kesilmesini sağlayan, standartlara uygun
çift kutuplu bir anahtar kullanın.
Uyarı!Davlumbazı ana güç kaynağına
yeniden bağlamadan ve etkin şekilde
çalıştığını kontrol etmeden önce, ana
güç kaynağı kablosunun düzgün takılıp
takılmadığını denetleyin.
1. GÜVENLİK TALİMATLARI
Açık alev filtreler için son derece zararlıdır
ve yangın tehlikesine yol açabilir, bu
nedenle bu durumun önlenmesi gerekir.
Yağın fazla ısınmaması ve tutuşmaması
için tüm kızartma işlemleri dikkatle
yapılmalıdır.
UYARI: Pişirme cihazlarıyla
kullanıldığında davlumbazın bölümleri
ısınabilir.
Ampul değiştirirken kılavuzda bulunan
ampul Bakım/Değiştirme bölümünde yer
alan lamba tipini kullanınız.
DİKKAT! Kurulum işlemini
tamamlamadan cihazın ana bağlantısını
yapmayınız.
Buhar tahliyesi için uygulanacak teknik
ve güvenlik önlemleriyle ilgili olarak yerel
yönetim tarafından verilen düzenlemelere
uymak önemlidir.
Bu cihaz için gaz veya diğer yakıt kullanan
cihazlardan buhar tahliye etmek gibi farklı
nedenlerden dolayı kullanılan vantilasyon
sistemine kanal sistemi kurulmamalıdır.
Elektrik çarpma risklerini önlemek için
davlumbaz ampulunu doğru şekilde
yerleştirmeden cihazı kullanmayınız.
Izgaraları kurmadan davlumbazı
kullanmayınız.
Özellikle belirtilmediği takdirde davlumbazı
ASLA destek yüzeyi olarak kullanmayınız.
Montaj için ürünle tedarik edilen vidaları
kullanınız veya, tedarik edilmediği takdirde,
uygun vida tipini satın alınız.
Kurulum Kılavuzunda yer alan doğru
uzunluktaki vidaları kullanınız.
Tüm sorularınız için yetkili destek hizmetini
veya uzman teknisyen ile irtibata geçiniz.
Sayfa: 148
149
TÜRKÇE
Ocağın üzerindeki pişirme kapları için
destek yüzeyleri ile ocak davlumbazının en
alçak kısmı arasındaki minimum mesafe,
elektrikli ısıtıcılardan 50 cm, gaz veya
gazla-elektrikle çalışan ocaklardan 65
cm’den az olmamalıdır.
Gazlı ocakların kurulumuyla ilgili olarak
talimatlarda daha fazla mesafe belirtiliyorsa,
buna bağlı kalınmalıdır.
4. BAKIM
DİKKAT! Herhangi bir bakım işlemini
gerçekleştirmeden önce, davlumbazı
elektrik şebekesinden ayırınız.
Cihaz bir fiş ve soketle bağlı ise, fiş prizden
çekilmelidir. Davlumbazın içi ve dışı düzenli
olarak (en az yağ filtrelerinin bakımı için
gerçekleştirdiğiniz sıklıkta) temizlenmelidir.
Ilık suya batırılmış bir bez ve nötr sıvı
deterjanla temizleyiniz. Aşındırıcı ürünler
kullanmayınız. ALKOL KULLANMAYINIZ!
Uyarı! Davlumbaza ilişkin
temel temizleme talimatlarının
yerine getirilmemesi ve filtrelerin
değiştirilmemesi yangına neden olabilir.
Bu nedenle, söz konusu talimatlara
uymanızı öneririz.
Üretici, uygun olmayan bakımdan veya
yukarıda belirtilen güvenlik tavsiyelerine
uymamaktan kaynaklanan motor veya
yangın hasarı konusunda sorumluluk kabul
etmez.
4.1 Yağ filtresi - Yağ filtresi, ayda bir
asitsiz deterjanla, elde veya düşük ısı ve
kısa devreye programlanmış bir bulaşık
makinesinde temizlenmelidir. Bulaşık
makinesinde yıkandığında, yağ filtresinin
rengi hafifçe solabilir, ancak bu filtreleme
kapasitesini etkilemez.
Sayfa: 149
www.aeg.com
150
4.2 Type 20 LONG LIFE - Yıkanabilir aktif
karbon filtre
Karbonlu filtre iki ayda bir sıcak su ile veya
nötr bir deterjanla veya 65 derecede bulaşık
makinesinde yıkanabilir (bu son seçimde
makine devamlı devrede çalıştırılmalıdır ve
içinde başka hiçbir şey olmamalıdır).
Filtreyi zedelemeden fazla suyu atınız, daha
sonra plastik çerçevenin icinde bulunan
süngeri çıkarınız ve 100° C de 10 dakika
boyunca tamamen kurutmak üzere fırında
bırakınız.
Süngeri3senedebirveyaherzedelendiğinde
değiştiriniz.
4.3 Type 15 - Yıkanamayan aktif karbon
filtre
Etkin kömür filtre, pişirme türüne ve yağ
filtresinin temizlenme sıklığına bağlı olarak
daha uzun sürede dolar.
Her koşulda en az dört ayda bir kartuşun
değiştirilmesi gerekir.
Karbon filtre yıkanmaz ve yeniden
kullanılabilir hale getirilemez.
(1*) (2*)
(3**)
(4**)
(*) Type 20 (**) Type 15 - Type 20
4.4 Yenilenebilen karbon filtre
Kömürlü filtre her iki ayda bir (veya filtrelerin
doyum göstergeleri sistemi - sahip olunan mo-
delde öngörülmüşse- bu gereksinimi gösterd-
iğinde) ve aşağıda belirtilen prosedüre uygun
olarak yenilenmelidir:
1. Cihazın elektrik şebekesi bağlantısını
kesiniz.
2. Yüzeysel yağ tabakasını temizlemek için
nemli bir bez ile filtrenin yüzeyini temizleyi-
niz.
3. Filtreyi 45 dakika 200 derecede fırına koyu-
nuz.
4. Fırını kapatınız ve filtreyi çıkarmadan önce
bir saat bekleyiniz.
Dikkat! Filtreye dokunmadan önce soğuk
olduğundan emin olunuz.
Type SUPCHARC-E
Sayfa: 150
151
TÜRKÇE
5. KONTROLLER
Davlumbazın üzerinde aspiratör hızının
ayarlandığı bir kontrol paneli ve pişirme
alanı ışıklarını kumanda eden bir lamba
anahtarı bulunmaktadır.
Mutfakta aşırı buhar oluşması halinde
yüksek emme hızından yararlanınız.
Yemek pişirmeye başlamadan önce ocak
davlumbazı emme ünitesinin 5 dakika açık
tutulması, pişirme esnasında ve pişirme
işlemi sona erdikten sonra ise 15 dakika
daha çalışır durumda bırakılması önerilir.
Kumanda düğmeleri cihazın ön panosu
üzerindedirler:
T6
1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
2 3 4 5 6 7 8 9
1 Hız AÇMA/KAPATMA tuşu
Kontrol paneli etkinleştirme-etkinliği
kaldırma tuşu
2 Hava çekme 1. hız (güç) tuşu
3 Hava çekme 2. hız (güç) tuşu
4 Hava çekme 3. hız (güç) tuşu
5 Hava çekme 4. hız (güç) tuşu
Not: Hava çekme 4. Hız (güç) seviyesi
10 dakika çalışır, ardından önceki ayara
döner.
6 "Meltem Esintisi" Fonksiyon Tuşu
(Ortamı havalandırma)
Davlumbaz 60 dakika boyunca düşük
hava çekme hızında (gücünde) açılır,
ardından kapanır.
7 Kontrol ve filtrelerin doygunluğunu
etkinleştirme-etkinliğini kaldırma
tuşu
8 Hob2
Hood Fonksiyonu Bildirimi
9 Işıkları AÇMA/KAPATMA tuşu
Kontrol paneli Etkinleştirme-Etkinliği
Kaldırma tuşu
Davlumbaz hazırda bekleme
durumundayken 1 tuşuna bastığınızda
tüm led lambalar söner: kontrol paneli devre
dışı kalır.
1 tuşuna yeniden bastığınızda tüm led
lambalar yanar: kontrol paneli devreye girer.
Karbon filtre doygunluk kontrolü
Etkinleştirme – Etkinliğini Kaldırma
Fonksiyonu
Davlumbaz hazırda bekleme
durumundayken 5 tuşunu 3 saniyeden
uzun süre basılı tutun
7 tuşunun lambası yanıp sönerek, karbon
filtre doygunluk kontrolünün etkinleştirildiğini
bildirir.
7 tuşunun lambası sabit yanarak, karbon
filtre doygunluk kontrolünün etkinliğinin
kaldırıldığını bildirir.
Filtre doygunluk kontrolü ve sıfırlaması
fonksiyonu
Davlumbazın kullanım süresine bağlı
olarak düzenli aralıklarla 7 tuşunun
lambası yanarak ilgili paragraflarda verilen
talimatlara uygun şekilde filtrelere bakım
yapılması gerektiğini bildirir.
7 tuşunun lambası sabit yanar: yağ
filtresine bakım yapılması gerekir
7 tuşunun lambası yanıp söner: karbon
filtreye bakım yapılması gerekir
Sayfa: 151
www.aeg.com
152
Filtrelerin doygunluk göstergesinin
sıfırlanması
Davlumbaz hazırda bekleme
durumundayken 7 tuşunu 3 saniyeden
uzun süre basılı tutun.
Gerekirse, bu işlemi tekrarlayın.
5.1 Hob2
Hood
En uygun hızı otomatik olarak ayarlamak
üzere davlumbaz ile ocak arasında
“kablosuz” (wireless) bağlantı mevcuttur.
Bu fonksiyonun varlığını ve uyumluluğunu
kontrol etmek için ocağın kullanım
kılavuzuna bakınız.
İlk elektrik bağlantısı yapıldığında veya
ani elektrik kesintisi (blackout) halinde
davlumbazın ocak ile bağlantıyı yeniden
kurması için 1 dakika bekleyiniz.
Davlumbaz Hob2
Hood Fonksiyonunda
çalışırken, 8 tuşunun lambası yanar.
6. IŞIKLANDIRMA
Davlumbaz LED teknolojisine dayalı bir
aydınlatma sistemine sahiptir.
LED’ler ideal bir aydınlatma ve normal
lambalarınkine göre 10 defa daha uzun
bir kullanım süresi ve %90 enerji tasarrufu
sağlarlar.
Dikkat! Led ışığına doğrudan
bakmayınız.
Ampulleri değiştirmek için lütfen yetkili
servis ile irtibata geçiniz.

Sorular & cevaplar

AEG DBB5760HM hakkında ilgili henüz hiçbir soru sorulmamış.

AEG DBB5760HM hakkında bir soru sorun

AEG DBB5760HM ile ilgili bir sorunuza kullanıcı kılavuzunda cevap bulamadınız mı? Belki ManualsCat.com kullanıcıları size yardımcı olabilir. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda sorunuz AEG DBB5760HM kılavuzunun altında görülecektir. Lütfen AEG DBB5760HM ile ilgili yaşadığınız sıkıntıyı olabildiğince açık bir şekilde tarif etmeye özen gösterin. Sorunuz ne kadar açık olursa, başka kullanıcılardan bir cevap alma ihtimaliniz bir o kadar yüksek olur. Birisi sorunuza bir yanıt bıraktığında sizi bilgilendirmek için otomatik olarak bir e-mail gönderilir.