Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Ultimate Speed
  • Product: Batteriladdare
  • Model/name: ULGD 3.8 A1
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 0
IAN 102626
CAR BATTERY CHARGER ULGD 3.8 A1
CAR BATTERY CHARGER
Translation of original operation manual
AUTON AKKULATURI
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
BATTERILADDARE FOR FÖRDON
Översättning av bruksanvisning i original
BATTERIOPLADER TIL BILEN
Oversættelse af den originale driftsvejledning
KFZ-BATTERIELADEGERÄT
Originalbetriebsanleitung
CHARGEUR DE BATTERIE
POUR VOITURE
Traduction du mode d‘emploi d‘origine
ACCULADER
VOOR MOTORVOERTUIGEN
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Page: 1
GB/IE Translation of original operation manual Page 1
FI Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Sivu 9
SE Översättning av bruksanvisning i original Sidan 17
DK Oversættelse af den originale driftsvejledning Side 25
FR/BE Traduction du mode d‘emploi d‘origine Page 33
NL/BE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Pagina 41
DE/AT/CH Originalbetriebsanleitung Seite 49
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin.
Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med
apparatens/maskinens funktioner.
Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.
Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec
toutes les fonctions de l'appareil.
Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het
apparaat.
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
Page: 19
17
ULGD 3.8 A1
SE
Innehållsförteckning
Inledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Föreskriven användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Leveransens innehåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Beskrivning av delar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Säkerhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Användning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Innan produkten tas i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Anslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Bryta strömförbindelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
STANDBY/Mäta batterispänning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Refreshfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Välja program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Program 1 6 V (7,3 V / 0,8 A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Program 2 12 V (14,4 V / 0,8 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Program 3 12 V (14,4 V / 3,8 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Program 4 12 V (14,7 V / 3,8 A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Underhållsladdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Skyddsfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Underhåll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Importör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kassering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . . . . . . . 23
Page: 20
18 ULGD 3.8 A1
SE
SE
BATTERILADDARE ULGD 3.8 A1
FOR FÖRDON
Inledning
Ett stort grattis till din nyinköpta produkt.
Du har valt en produkt med hög kvalitet.
Bruksanvisningen ingår som en del av
denna produkt. Den innehåller viktig information
om säkerhet, användning och återvinning.
Läs noga igenom alla användar- och säkerhets-
anvisningar innan du börjar använda produkten.
Använd endast produkten enligt beskrivningarna
och i de syften som anges här. Lämna över all
dokumentation tillsammans med produkten om
du överlåter den till någon annan person.
Föreskriven användning
Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 är en flerstegslad-
dare till fordon som ska användas för att ladda
upp och underhållsladda 6 V- eller 12 V-blybatterier
(vanliga batterier) med elektrolytvätska (WET),
elektrolytabsorberande material (AGM) eller
elektrolyt i gelform (GEL).
Produkten är inte avsedd för att ladda upp litiumjon-
batterier! Produkten är inte avsedd för yrkesmässigt
bruk och den får endast användas inomhus.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår
på grund av felaktig användning.
Leveransens innehåll
1 batteriladdare ULGD 3.8 A1 for fördon
2 anslutningsklämmor (1 röd, 1 svart)
1 bruksanvisning
Beskrivning av delar
Se bild A:
12 V / 0,8 A (program 2)
12 V / 3,8 A (program 3)
12 V / 3,8 A (program 4)
6 V / 0,8 A (program 1)
Lampa för omkastade poler
Standbylampa
Laddningsindikator
Tillståndsindikator
Spänningsindikator
Programväljare (MODE)
Se bild B:
Laddare
Fästhål
Strömkabel
Anslutningsklämma till pluspol (röd)
Anslutningsklämma till minuspol (svart)
Anslutningskabel för pluspol (röd), inkl. ringsko
Anslutningskabel för minuspol (svart), inkl. ringsko
Tekniska data
Ingångsspänning: 220-240 V ∼ 50/60 Hz
Effektförbrukning: 60 W
Utgångsspänning: 6 V /12 V
Utgångsström: 0,8 A/3,8 A
Säkring (invändig): 2 A
T2A
Omgivningstemperatur: 0°C till 40°C
Skyddstyp för höljet: IP 65
Skyddsklass: II/
Batterityper: 6 V bly-syra-batterier
1,2 Ah -14 Ah
12 V bly-syra-batterier
1,2 Ah -120 Ah
Säkerhet
Säkerhetsanvisningar
Den här laddaren är endast avsedd för
inomhusbruk.
■ Den här produkten kan användas av barn som
är minst 8 år och av personer med begränsad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller
bristande erfarenhet och/eller kunskap om de
hålls under uppsikt eller har instruerats i hur pro-
dukten används på ett säkert sätt och inser vilka
risker det innebär. Barn får inte leka med produkten.
Rengöring och allmän service får bara göras av
barn om någon vuxen håller uppsikt.
Page: 21
19
ULGD 3.8 A1
SE
■ Använd inte laddaren för att ladda upp batterier
som inte är återuppladdningsbara.
■ Använd inte laddaren för att ladda upp litiumjon-
batterier.
■ Sätt det demonterade batteriet där det är god
ventilation när du laddar.
■ De automatiska funktionerna samt begränsningar
i användningssättet förklaras i följande avsnitt
av bruksanvisningen.
RISK FÖR ELCHOCK!
■ Använd inte laddaren om kabeln, strömkabeln
eller kontakten skadats. En skadad nätkabel
innebär livsfara genom elektrisk stöt.
■ Om nätanslutningsledningen skadas på den här
produkten måste den bytas ut av tillverkaren,
tillverkarens kundtjänst eller någon annan per-
son med liknande kvalifikationer för att undvika
olyckor.
■ Innan du ansluter laddaren till elnätet ska du
försäkra dig om att uttaget är utrustat enligt
föreskrifterna med 230 V∼ 50 Hz, jordad
nolledare, en 16A-säkring och en FI-brytare
(jordfelsbrytare)!
■ Koppla bort laddaren från nätströmmen innan
du stänger eller öppnar några förbindelser till
batteriet.
■ Anslut först den klämma som inte ska kopplas till
fordonets kaross. Koppla den andra klämman
till fordonets kaross långt från batteriet och
bensinledningen. Först därefter ska du koppla
laddaren till eluttaget.
■ Bryt strömförbindelsen till laddaren när laddnin-
gen är färdig. Först därefter tar du bort kläm-
man från karossen. Sedan tar du bort klämman
från batteriet också.
RISK FÖR EXPLOSION OCH BRAND!
Skydda dig från en högexplosiv knallgasreaktion!
■ Se till så att det inte finns någon öppen eld
(flammor, glöd eller gnistor) i närheten när du
laddar och underhållsladdar!
■ Se till så att pluskabeln inte kommer i kontakt
med bränsleledningar (t ex till bensin)!
■ Försäkra dig om att inga explosiva eller bränn-
bara ämnen, t ex bensin eller lösningsmedel,
kan antändas när du använder laddaren!
■ Sörj för tillräckligt god ventilation när du laddar.
RISK FÖR FRÄTSKADOR
■ Använd skyddsglasögon! Använd skyddshand-
skar! Om batterisyra kommer i kontakt med
ögon eller hud ska man spola av det utsatta
stället i rikligt med klart, rinnande vatten och
omedelbart uppsöka läkare!
■ Undvik att orsaka en elektrisk kortslutning när du
kopplar laddaren till batteriet. Anslut bara mi-
nuskabeln till batteriets minuspol resp. karossen.
Anslut endast pluskabeln till batteriets pluspol!
■ Placera inte laddaren i närheten av eld, där det
är mycket hett eller där den utsätts för tempera-
turer över 50°C under en längre tid!
■ Akta så att du inte skadar några ledningar för
bränsle, el, bromssystem, hydraulik eller vatten
när du monterar laddaren med skruvar!
■ Täck inte över laddaren med några föremål!
■ Skydda batteriets elektriska kontaktytor från
kortslutning!
■ Använd endast laddaren för att ladda upp och
underhållsladda oskadda 6 V/12 V blybatterier.
Batterier som frusit får inte laddas.
Page: 22
20 ULGD 3.8 A1
SE
SE
Användning
Innan produkten tas i bruk
♦ Innan laddaren ansluts måste man läsa anvis-
ningarna i batteriets bruksanvisning.
♦ Även fordonstillverkarens föreskrifter måste följas
för batterier som är fast anslutna i fordonet.
Skydda fordonet genom att slå av tändningen.
♦ Rengör batteriets poler. Akta så att du inte får in
smuts i ögonen.
♦ Sörj för tillräcklig ventilation.
Anslutning
♦ Innan du börjar ladda upp eller underhållsladda
ett batteri som är fast monterat i fordonet ska du
först koppla bort fordonets minuskabel (svart)
från batteriets minuspol. Batteriets minuspol är
i regel förbunden med fordonets kaross.
♦ Sätt laddarens plusklämma (röd) på batteriets
pluspol.
♦ Sätt laddarens minusklämma (svart) på
batteriets minuspol.
♦ Koppla laddarens strömkabel till ett eluttag.
♦ Batterispänningsindikatorn visar batteriets
aktuella spänning.
♦ Om klämmorna kopplas fel lyser lampan för
omkastade poler .
Bryta strömförbindelsen
♦ Koppla bort laddaren från nätströmmen.
♦ Ta bort laddarens minusklämma (svart) från
batteriets minuspol.
♦ Ta bort laddarens plusklämma (röd) från
batteriets pluspol.
STANDBY/Mäta batterispänning
När produkten kopplats till strömmen står den
på STANDBY-drift. Standbylampan lyser. När
klämmorna anslutits visas batterispänningen på
LC-displayen (spänningsindikator ). Segmenten
i tillståndsindikatorn är tomma.
Om den uppmätta spänningen ligger under 3,8 V
eller över 15 V laddas batteriet inte. Felmedde-
landet "Err" visas en kort stund på displayen.
Produkten växlar till standbydrift.
6 V-batteri:
Om spänningen i ett batteri ligger mellan 3,7 och
7,3 V kan bara program 1 väljas.
12 V-batterier:
Om ett batteri med en spänning som ligger inom det
kritiska området på 7,3 - 10,5 V upptäcks kontrol-
lerar produkten om det handlar om ett fulladdat
6V-batteri eller ett urladdat 12 V-batteri. Tryck på
programväljaren för att välja ett program.
Produkten utför en kontrollmätning under ca 90 sek-
under. Displayen visar:
Om 7,3–7,5 V upptäcks efter ca 90 sekunder är
12 V-batteriet defekt.
Produkten växlar till standbydrift.
Refreshfunktion
Om 7,5 - 10,5 V upptäcks efter ca 90 sekunder
handlar det om ett 12 V-batteri. Produkten startar
på pulsdrift för att fräscha upp batteriet.
Spänningsindikatorn blinkar. När spänningen
kommit upp i 10,5 V växlar produkten till nästa
laddningssteg. Refreshfunktionen är identisk i alla
laddningsprogram för 12 V.
Page: 23
21
ULGD 3.8 A1
SE
Välja program
OBSERVERA
► Om spänningen i ett batteri ligger mellan
3,7 och 7,3 V kan program 2–3–4 väljas.
Laddningen fortgår automatiskt. Beroende på
vilket program som valts är laddningskurvan
spännings-, tids- och temperaturövervakad.
Med diagnosprogram, refreshläge och
underhållsladdning.
(se principskiss för Program 3, bild C).
Program max. (V) max. (A)
1 6 V 7,3 V 0,8 A
2 * 14,4 V 0,8 A
3 * 14,4 V 3,8 A
4 * 14,7 V 3,8 A
Program 1 6 V (7,3 V / 0,8 A)
För att ladda 6 V-batterier med en kapacitet som är
mindre än 14 Ah.
♦ Tryck på programväljaren för att välja pro-
gram 1. Symbolen för 6 V visas på LC-displayen.
Under laddningen blinkar laddningsindikatorn
och visar hur långt laddningen fortskridit
(1- 4 staplar). När batteriet är fulladdat visas
4 staplar på tillståndsindikatorn . Blinkandet
slutar och produkten går över till underhållsladd-
ning automatiskt.
Program 2 12 V (14,4 V / 0,8 A)
För att ladda 12 V-batterier med en kapacitet som
är mindre än 14 Ah.
♦ Tryck på programväljaren för att välja program
2. Symbolen kommer upp på LC-displayen.
Under laddningen blinkar laddningsindikatorn
och visar hur långt laddningen fortskridit (1–4
staplar). När batteriet är fulladdat visas 4 stap-
lar på tillståndsindikatorn . Blinkandet slutar
och produkten går över till underhållsladdning
automatiskt.
Program 3 12 V (14,4 V / 3,8 A)
För att ladda 12 V-batterier med en kapacitet mellan
14 Ah - 120 Ah.
♦ Tryck på programväljaren för att välja program
3. Symbolen kommer upp på LC-displayen.
Under laddningen blinkar laddningsindikatorn
och visar hur långt laddningen fortskridit (1–4
staplar). När batteriet är fulladdat visas 4 stap-
lar på tillståndsindikatorn . Blinkandet slutar
och produkten går över till underhållsladdning
automatiskt.
Program 4 12 V (14,7 V / 3,8 A)
För att ladda 12 V-batterier med en kapacitet på
14 Ah - 120 Ah i kall omgivning eller för laddning
av AGM-batterier.
♦ Tryck på programväljaren för att välja
program 4.
OBSERVERA
► Det här programmet startar ibland först efter en
liten tidsfördröjning. Symbolen kommer upp
på LC-displayen. Under laddningen blinkar
laddningsindikatorn och visar hur långt
laddningen fortskridit (1 – 4 staplar). När
batteriet är fulladdat visas 4 staplar på till-
ståndsindikatorn . Blinkandet slutar och
produkten går över till underhållsladdning
automatiskt.
Underhållsladdning
Så som beskrivs i avsnitt Program är produkten
utrustad med en automatisk underhållsladdnings-
funktion. Laddaren reagerar med olika laddnings-
ström beroende på spänningsfallet vid självurladd-
ning av batteriet. Batteriet kan vara anslutet till
laddaren under en längre tid.
Skyddsfunktion
Så snart det uppstår en situation utöver det vanliga,
som t ex en kortslutning, spänningsfall under ladd-
ningen, en öppen strömkrets eller att utgångskläm-
morna kopplats fel kopplar laddaren ifrån elek-
troniken och sätter genast tillbaka systemet till grund-
läget för att undvika skador. Skulle laddaren bli
alltför varm när den används sänks utgångseffekten
automatiskt. Det skyddar den från att skadas.
Page: 24
22 ULGD 3.8 A1
SE
SE
Underhåll och rengöring
VARNING! Dra alltid ut kontakten
innan du gör några arbeten på
batteriladdaren.
Produkten är underhållsfri.
♦ Använd absolut inga lösningsmedel eller andra
starka rengöringsmedel.
♦ Torka av plastytorna med en torr trasa.
Garanti
För den här produkten lämnar vi 3 års garanti
från och med inköpsdatum. Produkten har till-
verkats med omsorg och testats noga innan
leveransen. Spara kassakvittot som köpbevis.
För garantiärenden ber vi dig kontakta vår
kundtjänst per telefon. Bara då kan du skicka
in produkten utan kostnad.
Garantin gäller endast för material- eller fabrika-
tionsfel, den täcker inte transportskador, förslit-
ningsdelar eller skador på ömtåliga delar, t ex
knappar och batterier. Produkten är endast avsedd
för privat bruk och ska inte användas yrkesmäs-
sigt. Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig
behandling, användande av våld och vid ingrepp
som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.
Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av
denna garanti. Garantitiden förlängs inte för att
man utnyttjat garantin. Det gäller även för utbytta
och reparerade delar. Eventuella skador och brister
som existerar redan vid köpet måste rapporteras
så snart produkten packats upp, dock senast två
dagar efter inköpsdatum. När garantitiden är slut
måste man själv betala för eventuella reparationer.
Service
Service Sverige
Tel.: 0770 930739
E-Mail: kompernass@lidl.se
IAN 102626
Service Suomi
Tel.: 010309 3582
E-Mail: kompernass@lidl.fi
IAN 102626
Tillgänglighet Hotline:
Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET)
Importör
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Kassering
Förpackningen består av miljövänligt
material som kan lämnas in till den
lokala återvinningen.
Kasta aldrig elektriska verktyg
och maskiner i hushållssoporna!
Enligt EU-direktiv 2012/19/EU måste uttjänta
elverktyg tas isär och de olika delarna lämnas in
separat till rätt typ av miljövänlig återvinning.
Fråga på din kommun eller stadsdelsförvaltning
om möjligheterna att lämna uttjänta apparater till
återvinning.
Page: 25
23
ULGD 3.8 A1
SE
Översättning av original-
versionen av försäkran om
överensstämmelse
Företaget KOMPERNASS GMBH, dokumentansvarig:
Herr Semi Uguzlu, BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM,
DEUTSCHLAND intygar härmed att denna produkt
överensstämmer med följande standarder,
normerande dokument och EU-direktiv:
Lågspänningsdirektiv
(2006/95/EC)
Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC-direktiv)
(2004/108/EC)
RoHS-direktiv
(2011/65/EU)
Tillämpade harmoniserande normer
EN 60335-2-29/A2:2010
EN 60335-1:2012
EN 62233:2008
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013
Typbeteckning:
Batteriladdare ULGD 3.8 A1 for fördon
Tillverkningsår: 09-2014
Serienummer: IAN 102626
Bochum, 05.03.2014
Semi Uguzlu
- Kvalitetsansvarig -
Med reservation för ändringar på grund av den
tekniska utvecklingen.

Question & answers

There are no questions about the Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 yet.

Ask a question about the Ultimate Speed ULGD 3.8 A1

Have a question about the Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Ultimate Speed ULGD 3.8 A1. Please make sure that you describe your difficulty with the Ultimate Speed ULGD 3.8 A1 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.