Thule Sport G2 Van manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Thule Sport G2 Van below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Thule
  • Product: Cykelställ
  • Model/name: Sport G2 Van
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , ,

Table of Contents

Page: 13
14 501-7827-02
longitudinale del veicolo; verso il basso, a un angolo verticale di 10 gradi rispetto al margine
superiore della luce di stop; a un angolo verticale di 5 gradi rispetto al margine inferiore della
luce di stop. Se non è possibile rispettare queste indicazioni, è necessario utilizzare una luce di
stop aggiuntiva
	 (non applicabile con portabici installati sul tetto).
17.	 Il trasporto di tandem non è consentito.
18.	 Il prodotto non deve essere modificato in alcun modo.
19. 	 Pulire regolarmente il portabici usando acqua calda.
20.	 Verificare che il portabici sia saldamente fissato dopo aver guidato il veicolo per una breve
distanza (50 km) e successivamente ad intervalli regolari.
21.	 Custodire le istruzioni del portabici in un luogo sicuro, all’interno del veicolo.
SV	Tekniska data
Egenvikt: ca 9,5 kg.
Max tillåten last på produkten: 35 kg.
Säkerhetsföreskrifter
1. 	 Thule fritar sig ansvar för skador på person och/eller egendom samt förmögenhetsskador till
följd där av, förorsakade av felaktig montering eller användning.
2.	 Cykelhållaren skall hopsättas och monteras säkert enligt anvisningen.
3.	 Kontrollera att väggen på fordonet, där cykelhållaren skall monteras, är stabil. Om den inte är
det, måste den förstärkas.
4.	 Cykelhållaren eller monterade cyklar får aldrig skymma fordonets bakljus.
5. 	 Fordonsföraren är ensam ansvarig för att produkten är i felfritt tillstånd och är väl fastsatt.
6.	 Placera alltid den tyngsta cykeln längst in närmast bilen.
7.	 Låt inget löst sitta kvar på cyklarna under transport.
8. 	 Säkra alltid cykeln i cykelhållaren med spännbandet som följer med produkten.
9. 	 Kontrollera att remmar och andra fästen sitter stabilt och efterdra vid behov.
10. 	 Bilens längd ökar när cykelhållaren är monterad. Cyklarna kan öka dess bredd och höjd. Var
försiktig vid backning.
11. 	 Byt omedelbart ut skadade eller slitna detaljer.
12. 	 Bilens köregenskaper kan ändras vid kurvtagning och inbromsning när produkten är mon-
terad.
13. 	 Gällande hastighetsbestämmelser och övriga trafikregler skall alltid följas.
14. 	 Hastigheten skall anpassas till en för omständigheterna och lasten säker nivå.
15.	 Om produkten/lasten skjuter ut mer än 40 cm utanför den yttre kanten av fordonets posi-
tionsljus och döljer bakljus och positionsljus med den monterade cykelhållaren, ska lasten
förses med vit lampa på sidan i riktning framåt, inte mer än 40 cm från sin kant och inte mer
än 1,5 meter över marken.
	 En röd lampa skall vara synligt bakåt.
16.	 Fordon som är typgodkända efter 1 Oktober 1998, får en monterad bakre hållare eller trans-
porterad last ej dölja fordonets tredje bromsljus (ISO). Fordonets bromsljus skall vara synligt
från den vänstra och högra sidan enligt följande: från fordonets längsgående axel vid en 10
graders vinkel horisontellt, uppåt; förhållande till den övre kanten av lampan - vid en 10 grad-
ers vinkel vertikalt nedåt, till det nedre kanten av lampan vid en 5 graders vinkel vertikalt. Om
detta inte är möjligt skall ett extra bromsljus monteras.	
(Inte tillämpligt för takmonterade cykelhållare).
17.	 Tandemcyklar får inte transporteras.
18. 	 Modifieringar av produkten får ej göras.
19.	 Gör rent cykelhållaren regelbundet med varmt vatten eller bilschampo, speciellt under/efter
användning vid kusterna (satlvatten) eller under vintertid när salt används på vägarna.
20.	 Kontrollera alltid efter en kort körsträcka (50km), att cykelhållaren är säkert monterad, och
därefter efter regelbundna intervaller.
21.	 Förvara monteringsanvisningen i fordonet.

Question & answers

There are no questions about the Thule Sport G2 Van yet.

Ask a question about the Thule Sport G2 Van

Have a question about the Thule Sport G2 Van but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Thule Sport G2 Van. Please make sure that you describe your difficulty with the Thule Sport G2 Van as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.