Thule Sport G2 Universal manual

View a manual of the Thule Sport G2 Universal below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Thule
  • Product: Cykelställ
  • Model/name: Sport G2 Universal
  • Filetype: PDF
  • Available languages: Holländsk, Engelsk, Tyska, Franska, Italiensk, Svenska, Finska

Table of Contents

Page: 14
501-7823-02 15
SV	Tekniska data
Egenvikt: ca 8,0 kg
Max tillåten last på produkten: 38 kg
Säkerhetsföreskrifter
1. 	 Thule fritar sig ansvar för skador på person och/eller egendom samt förmögenhetsskador till
följd där av, förorsakade av felaktig montering eller användning.
2.	 Cykelhållaren skall hopsättas och monteras säkert enligt anvisningen.
3.* 	Kontrollera att väggen på fordonet, där cykelhållaren skall monteras, är stabil. Om den inte är
det, måste den förstärkas.
4.	 Cykelhållaren eller monterade cyklar får aldrig skymma fordonets bakljus.
5. 	 Fordonsföraren är ensam ansvarig för att produkten är i felfritt tillstånd och är väl fastsatt.
6.	 Placera alltid den tyngsta cykeln längst in närmast bilen.
7.	 Låt inget löst sitta kvar på cyklarna under transport.
8. 	 Säkra alltid cykeln i cykelhållaren med spännbandet som följer med produkten.
9. 	 Kontrollera att remmar och andra fästen sitter stabilt och efterdra vid behov.
10. 	 Bilens längd ökar när cykelhållaren är monterad. Cyklarna kan öka dess bredd och höjd. Var
försiktig vid backning.
11. 	 Byt omedelbart ut skadade eller slitna detaljer.
12. 	 Bilens köregenskaper kan ändras vid kurvtagning och inbromsning när produkten är mon-
terad.
13. 	 Gällande hastighetsbestämmelser och övriga trafikregler skall alltid följas.
14. 	 Hastigheten skall anpassas till en för omständigheterna och lasten säker nivå.
15.	 Om produkten/lasten skjuter ut mer än 40 cm utanför den yttre kanten av fordonets posi-
tionsljus och döljer bakljus och positionsljus med den monterade cykelhållaren, ska lasten
förses med vit lampa på sidan i riktning framåt, inte mer än 40 cm från sin kant och inte mer
än 1,5 meter över marken.
	 En röd lampa skall vara synligt bakåt.
16.	 Fordon som är typgodkända efter 1 Oktober 1998, får en monterad bakre hållare eller trans-
porterad last ej dölja fordonets tredje bromsljus (ISO). Fordonets bromsljus skall vara synligt
från den vänstra och högra sidan enligt följande: från fordonets längsgående axel vid en 10
graders vinkel horisontellt, uppåt; förhållande till den övre kanten av lampan - vid en 10 grad-
ers vinkel vertikalt nedåt, till det nedre kanten av lampan vid en 5 graders vinkel vertikalt.
Om detta inte är möjligt skall ett extra bromsljus monteras (Inte tillämpligt för takmonterade
cykelhållare).
17.	 Tandemcyklar får inte transporteras.
18. 	 Modifieringar av produkten får ej göras.
19.	 Gör rent cykelhållaren regelbundet med varmt vatten eller bilschampo, speciellt under/efter
användning vid kusterna (satlvatten) eller under vintertid när salt används på vägarna.
20.	 Kontrollera alltid efter en kort körsträcka (50 km), att cykelhållaren är säkert monterad, och
därefter efter regelbundna intervaller.
21.	 Förvara monteringsanvisningen i fordonet.
FIN Tekninen erittely
Polkupyörätelineen paino: 8,0 kg
Suurin sallittu kantavuus: 38 kg
Turvallisuusohjeet
1. 	 Thule vetäytyy vastuusta henkilövahingoissa tai välillisesti omaisuudelle tai esineille aiheutu-
neista vaurioista, jos tuotetta on käytetty tai se on asennettu väärin.
2. 	 Pyöräteline on asennettava huolellisesti ohjeiden mukaan.
3.*	 Tarkista aluksi, että seinä johon pyöräteline kiinnitetään, on riittävän tuk	
eva. Vahvista tarvittaessa.
4. 	 Pyöräteline tai siihen sijoitettu kuorma ei saa peittää ajoneuvon takavaloja eikä rekisterikilpeä.
5. 	 Ajoneuvon kuljettaja on yksin vastuussa siitä, että tuote on virheettömässä kunnossa ja
kuorma on kiinnitetty huolellisesti.
6. 	 Aseta suurin/painavin polkupyörä aina lähimmäksi ajoneuvon seinää, sen jälkeen pienemmät/
kevyemmät pyörät.
7. 	 Ennen matkalle lähtöä on kaikki irtonaiset osat ja tarvikkeet poistettava polkupyöristä, kuten
lastenistuimet, korit, lukot, pumput jne. Pyörissä ei saa olla irtonaisia tavaroita kuljetuksen
aikana, koska ne voivat tippua ja aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille.

Question & answers

There are no questions about the Thule Sport G2 Universal yet.

Ask a question about the Thule Sport G2 Universal

Have a question about the Thule Sport G2 Universal but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Thule Sport G2 Universal. Please make sure that you describe your difficulty with the Thule Sport G2 Universal as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.