Thule Sport G2 Garage manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Thule Sport G2 Garage below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Thule
  • Product: Cykelställ
  • Model/name: Sport G2 Garage
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , ,

Table of Contents

Page: 12
marcia, anteriormente con una luce bianca e posteriormente con una luce rossa.
16.	 Per i veicoli omologati per la prima volta dopo il 1° ottobre 1998, il portabici posteriore
montato sul veicolo o la merce trasportata non devono nascondere la terza luce di stop
del veicolo (ISO). La luce di stop deve essere sempre visibile da entrambi i lati (destro
e sinistro) in base ai seguenti standard: verso l’alto, a un angolo orizzontale di 10 gradi
rispetto all’asse longitudinale del veicolo; verso il basso, a un angolo verticale di 10 gradi
rispetto al margine superiore della luce di stop; a un angolo verticale di 5 gradi rispetto
al margine inferiore della luce di stop. Se non è possibile rispettare queste indicazioni, è
necessario utilizzare una luce di stop aggiuntiva
	 (non applicabile con portabici installati sul tetto).
17.	 Il trasporto di tandem non è consentito.
18.	 Il prodotto non deve essere modificato in alcun modo.
19. 	 Pulire regolarmente il portabici usando acqua calda.
20.	 Verificare che il portabici sia saldamente fissato dopo aver guidato il veicolo per una
breve distanza (50 km) e successivamente ad intervalli regolari.
21.	 Custodire le istruzioni del portabici in un luogo sicuro, all’interno del veicolo.
SV	Tekniska data
Egenvikt: ca 7,3 kg.
Max tillåten last på produkten: 50 kg.
Säkerhetsföreskrifter
1. 	 Thule fritar sig ansvar för skador på person och/eller egendom samt förmögenhetsskador
till följd där av, förorsakade av felaktig montering eller användning.
2.	 Cykelhållaren skall hopsättas och monteras säkert enligt anvisningen.
3.* 	Kontrollera att väggen på fordonet, där cykelhållaren skall monteras, är stabil. Om den
inte är det, måste den förstärkas.
4.	 Cykelhållaren eller monterade cyklar får aldrig skymma fordonets bakljus.
5. 	 Fordonsföraren är ensam ansvarig för att produkten är i felfritt tillstånd och är väl fastsatt.
6.	 Placera alltid den tyngsta cykeln längst in närmast bilen.
7.	 Låt inget löst sitta kvar på cyklarna under transport.
8. 	 Säkra alltid cykeln i cykelhållaren med spännbandet som följer med produkten.
9. 	 Kontrollera att remmar och andra fästen sitter stabilt och efterdra vid behov.
10. 	 Bilens längd ökar när cykelhållaren är monterad. Cyklarna kan öka dess bredd och höjd.
Var försiktig vid backning.
11. 	 Byt omedelbart ut skadade eller slitna detaljer.
12. 	 Bilens köregenskaper kan ändras vid kurvtagning och inbromsning när produkten är
monterad.
13. 	 Gällande hastighetsbestämmelser och övriga trafikregler skall alltid följas.
14. 	 Hastigheten skall anpassas till en för omständigheterna och lasten säker nivå.
15.*	Om produkten/lasten skjuter ut mer än 40 cm utanför den yttre kanten av fordonets
positionsljus och döljer bakljus och positionsljus med den monterade cykelhållaren, ska
lasten förses med vit lampa på sidan i riktning framåt, inte mer än 40 cm från sin kant och
inte mer än 1,5 meter över marken.
	 En röd lampa skall vara synligt bakåt.
16.	 Fordon som är typgodkända efter 1 Oktober 1998, får en monterad bakre hållare eller
transporterad last ej dölja fordonets tredje bromsljus (ISO). Fordonets bromsljus skall
vara synligt från den vänstra och högra sidan enligt följande: från fordonets längsgående
axel vid en 10 graders vinkel horisontellt, uppåt; förhållande till den övre kanten av lampan
- vid en 10 graders vinkel vertikalt nedåt, till det nedre kanten av lampan vid en 5 graders
vinkel vertikalt. Om detta inte är möjligt skall ett extra bromsljus monteras.	
(Inte tillämpligt för takmonterade cykelhållare).
17.	 Tandemcyklar får inte transporteras.
18. 	 Modifieringar av produkten får ej göras.
19.	 Gör rent cykelhållaren regelbundet med varmt vatten eller bilschampo, speciellt under/
efter användning vid kusterna (satlvatten) eller under vintertid när salt används på vä-
garna.
20.	 Kontrollera alltid efter en kort körsträcka (50km), att cykelhållaren är säkert monterad,
501-7826-02 13

Question & answers

There are no questions about the Thule Sport G2 Garage yet.

Ask a question about the Thule Sport G2 Garage

Have a question about the Thule Sport G2 Garage but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Thule Sport G2 Garage. Please make sure that you describe your difficulty with the Thule Sport G2 Garage as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.