Thule Sapling manual

Select a language NL 100%

View a manual of the Thule Sapling below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Thule
  • Product: Bebisprodukt
  • Model/name: Sapling
  • Filetype: PDF
  • Available languages: , , , , , , , , , , , , , , ,

Table of Contents

Page: 105
SV
2 506-7095
Thule Inc. | 42 Silvermine Road | Seymour, CT 06483 USA
Thule Sweden AB | Borggatan 2 | 330 33 Hillerstorp
www.thule.com
info@thule.com
Tack för att du har valt en Thule Sapling-barnbärstol.
Läs igenom alla instruktioner innan du använder bärstolen.
På www.thule.com finns instruktionerna på fler språk.
VIKTIGT! SPARA
INSTRUKTIONERNA
FÖR FRAMTIDA BEHOV.
Komma i gång
Instruktioner för en säker montering	 04
Underhåll	04
Anpassa bärstolen för den vuxne
Justera höftremmen	 05
Justera axelremmarna	 05
Anpassa bärstolen för barnet
Ställa in barnets längd	 06
Justera barnets axelremmar	 06
Ställa in benremmarna	 07
Dra åt sidorna	 07
Flaskhållare	07
Använda solskyddet	 08
Fotstöd	08
INLEDNING
Page: 106
3
506-7095
SV
VARNING
Fallrisk eller stryprisk
För säker användning måste barnet kunna sitta upprätt själv och väga
minst 7,3 kg.
Lämna inte barnet i bärstolen utan uppsikt.
Ställ inte bärstolen på bänkar, bord eller andra platser med fallhöjd.
När barnet sitter i bärstolen kan det befinna sig högre upp än den vuxne.
Se därför upp för faror såsom grenar, dörrkarmar m.m.
Kontrollera att alla spännen, remmar och anordningar är säkrade och inställda
enligt instruktionerna före varje användning.
Spänn alltid fast barnet ordentligt enligt instruktionerna före varje användning så
att det inte faller eller glider ur bärstolen och skadas allvarligt.
Medan bärstolen används måste den vuxne tänka på följande:
–	
Barnets och den vuxnes rörelser kan påverka balansen negativt.
–	
Var extra försiktig när du böjer dig, lutar dig framåt eller gör plötsliga rörelser.
–	
Bärstolen är lämplig för fritidsaktiviteter men inte för idrottsutövande.
–	
Var försiktig när du sätter på dig och tar av dig bärstolen.
Var noga med att du alltid hör ett tydligt klickljud när du snäpper fast alla spännen
så att du vet att spännet verkligen sitter på plats.
Maxlast: 22 kg (sammanlagd vikt för barn och packning).
Barnet kan bli trött när det sitter i bärstolen. Därför bör du ofta ta paus.
Tänk på att barnet kan börja må dåligt till följd av väderförhållanden och
temperaturer innan du gör det.
Var försiktig när bärstolen står på eller befinner sig nära marken så att barnets
fötter inte skadas.
Extradelar eller reservdelar ska endast beställas från Thule Inc./Sweden AB.
Page: 107
SV
4 506-7095
KOMMA I GÅNG
INSTRUKTIONER FÖR EN SÄKER MONTERING
Thules barnbärstolar är färdigmonterade. Innan barnet placeras i bärstolen måste
stödet fällas ut helt tills det tydligt hörs att det låses på plats. Vid leverans är
sidostyckena invikta i bärstolen. Dra åt kompressionsremmarna i sidan på baksidan
före användning.
VARNING
Kontrollera alltid att stödet
är helt utfällt innan du
ställer ned bärstolen.
45°
UNDERHÅLL
Undersök bärstolen regelbundet för att se om det finns några tecken på skador eller
slitage. Kontakta den lokala återförsäljaren om bärstolen behöver repareras eller om du
har frågor. Kundserviceinformation finns på www.thule.com.
REKOMMENDATIONER FÖR UNDERHÅLL
•	 Förvara bärstolen torrt men inte i direkt solljus.
•	 Tvätta av bärstolen om den kommer i kontakt med lera, sand, salt m.m.
•	 Töm bärstolen på allt innehåll efter varje tur.
•	
Se till att bärstolen är helt torr före förvaring för att skydda den mot mögel
och bakterier.
•	
Bärstolen och den avtagbara haklappen ska tvättas för hand i varmt vatten med
milt tvättmedel och sedan hängtorka. Använd aldrig några starka rengöringsmedel
eller lösningsmedel.
Page: 108
5
506-7095
SV
ANPASSA BÄRSTOLEN FÖR
DEN VUXNE
Thules barnbärstolar kan anpassas för flera olika kroppstyper.
A
JUSTERA AXELREMMARNA
Bärstolens axelremmar har en
inställningsmån på 15 cm och passar
personer med en bål på 38–56 cm.
Gör så här:
A.	 Tryck in de två grå knapparna längst
ned på den lodräta stången under
axelvadderingen.
B.	 Håll knapparna intryckta och skjut
stången uppåt eller nedåt till något
av de fyra lägena. Kontrollera att
axelstången har låsts fast före
användning.
Obs! Höftremmen ska vara placerad precis
över höftbenen och den övre delen av
axelvadderingen ska ligga precis nedanför
nacken.
JUSTERA HÖFTREMMEN
Höftremmen har en inställningsmån
på 7,5 cm på varje sida.
Gör så här:
A.	 Lossa kardborrbandet
mellan höftremsfickan och
höftremsvadderingen. Flytta remmen
framåt eller bakåt efter behov.
När remmen är rätt inställd sätter
du fast kardborrbandet igen.
Obs! Vadderingen ska ligga hela vägen runt
höfterna.
A
JUSTERA HÖFTREMMEN
S 68-79 cm | 27-31"
M 79-94 cm | 31-37"
L 94-125 cm | 7-49"
JUSTERA AXELREMMARNA
S < 41 cm | < 16"
M 41-46 cm | 16-18"
L 46-51 cm | 18-20"
XL > 51 cm | > 20"
Page: 109
SV
6 506-7095
ANPASSA BÄRSTOLEN
FÖR BARNET
STÄLLA IN BARNETS LÄNGD
A.	 Ta av haklappen genom att lossa
kardborrbandet upptill på baksidan.
B.	 Använd det stora kontrastfärgade
snäppspännet bakom haklappen.
C.	 Du höjer sitsen genom att dra bandet
som är kopplat till snäppspännet
uppåt. Du sänker sitsen genom att
trycka in snäppspännets överdel,
dra det bakåt och Tryck sitsen nedåt.
D.	 Sätt dit haklappen.
Obs! Barnets haka ska vara i nivå med
haklappens överkant.
JUSTERA BARNETS AXEL-
REMMAR
A.	 Du lossar på barnets axelremmar med
låsspännet bakom barnets nackstöd.
Tryck ned låset och dra samtidigt
axelremmarna framåt. Du drar åt dem
genom att dra upp bandet som är
kopplat till låsspännet.
B.	 Snäpp fast de två snäppspännena på
framsidan i de båda axelremmarna.
Justera axelremslängden så att
barnet sitter säkert.
Obs! Axelremmarna ska vara ordentligt
åtdragna men samtidigt sitta bekvämt för
barnets axlar, bröst och mage.
A
B
A
B
Page: 110
7
506-7095
SV
STÄLLA IN BENREMMARNA
A.	 Snäpp fast snäppspännena på
bärstolens båda sidor och dra
åt bandet.
Obs! Benremmarna ska vara ordentligt
åtdragna men samtidigt sitta bekvämt för
barnets ben.
A
DRA ÅT SIDORNA
A.	 Snäpp fast snäppspännena vid
öppningar i sidan på bärstolen och
dra åt bandet på båda sidorna.
Obs! Sidostyckena ska överlappa
varandra så att barnet sitter ordentligt på
plats.
A
FLASKHÅLLARE
A.	 Ta av haklappen genom att lossa
kardborrbandet på baksidans övre
del.
B.	 Snäpp loss det stora
kontrastfärgade snäppspännet
bakom haklappen.
C.	 Skjut in behållaren i fickan och
sätt fast snäppspännet och
haklappen.
D.	 Led ut slangen från bärstolens
ovansida och nedför den vuxnes
axelrem.
VARNING
Barnet får inte sitta i bärstolen
när du utför detta moment.
Page: 111
SV
8 506-7095
ANVÄNDA SOLSKYDDET
A.	 Dra upp solskyddet bakom nackstödet
så att kardborrbandet på solskyddet
ligger an mot karborrbandet på
bärstolens baksida.
B.	 Sätt in benen på solskyddets framsida i
kanalerna på bärstolens baksida.
C.	 Häkta i hakarna på benen i de elastiska
banden på baksidan.
B
C
FÖRVARA SOLSKYDDET
A.	 Dra ut benen ur kanalerna.
B.	 Ta av solskyddet från bärstolen genom att lossa kardborrbandet mellan nackstödet
och solskyddet.
C.	 Fäll ihop solskyddet genom att vika ihop benen.
D.	 Förvara solskyddet i facket bakom ryggstödet.
A B
A
FOTSTÖD
A.	 Vik ned fotstödet så att bärstolen står
stadigt medan du lyfter ur barnet.
A

Question & answers

There are no questions about the Thule Sapling yet.

Ask a question about the Thule Sapling

Have a question about the Thule Sapling but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Thule Sapling. Please make sure that you describe your difficulty with the Thule Sapling as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.